Skip to main content

Hemtjänstpersonal och brukare är medforskare i unikt forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2016 16:40 CET

Att få åka med på cruising är ett bra exempel på en uppskattad aktivitet som bryter vardagsslentrianen och som ger meningsfullhet. Det har hemtjänstpersonalen ordnat för brukarna två år i rad. Foto: Linda Åling

Ny rapport släpps där hemtjänstpersonal, brukare och två forskare på Högskolan Väst tillsammans beskriver hur värdegrunden för äldreomsorg fungerar i praktiken i ett hemtjänstområde i Trollhättan.
– Hemtjänstpersonalen är experter inom sitt område och de har haft en central roll i forskningsprojektet, berättar Margaretha Herrman, docent i etnologi på Högskolan Väst.

Ett 40-tal personer som arbetar i hemtjänstområdet Centrala Staden i Trollhättan har intervjuat 19 brukare. Personalen har reflekterat över arbetet inom hemtjänsten och betydelsen av ett värdigt liv i ålderdomen. I rapporten där de sammanfattar sitt arbete skriver de:

”Vi vill lyfta fram både det som fungerar väl enligt brukarna och vår egen uppfattning, men vi vill också belysa andra aspekter i vårt arbete, det som vi vill kunna förbättra.”

Idén till forskningsprojektet väcktes när Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorg kom 2012 och hemtjänstpersonalen utbildade sig för att kunna utgå från den i arbetet. Initiativtagare var Lena Jansson, enhetschef för hemtjänsten i Trollhättans Stad. Forskningsprojektet har genomförts under drygt två år i nära samarbete med Margaretha Herrman och Lena Nilsson som är forskare på Högskolan Väst.

Bygger på delaktighet och dialog
– Personalen är experter på sitt arbetsområde. Vi forskare har hjälpt till med att lära ut metod, intervjuteknik, analys och forskningsetik, förklarar Margaretha Herrman. Att personalen har varit så aktiv i forskningsarbetet har gett ett bra genomslag i organisationen. Hela projektet bygger på delaktighet och dialog.

– Vid starten fanns det tvivel bland personalen kring varför de skulle delta i forskningen. Men längs vår resa har engagemanget ökat rejält. Jag upplever att de har haft roligt och att de har blivit mer medvetna om sin egen kompetens och arbetets komplexitet, säger Margaretha Herrman.

Viktigt att få tid för reflektion
Personalen beskriver att intervjuerna med de äldre har varit värdefulla både för dem själva och för brukarna. Att få tid att reflektera över arbetet och diskutera det har också varit mycket betydelsefullt. En av hemtjänstpersonalens viktigaste slutsatser är att det behövs mer resurser för att vården ska uppnå den kvalitet som värdegrunden beskriver.

– Jag tror att de som deltagit i projektet känner större trygghet och stolthet över sitt yrke, säger Yvonne Dahl, områdeschef, och Lena Jansson, enhetschef hemtjänsten på Trollhättans Stad. En annan effekt är att de har blivit ännu bättre på intervjuteknik och rapportskrivande, kunskaper som de har nytta av när de skriver rapporter och genomförandeplaner i arbetet.

Skapa intresse för hemtjänstarbetet
– Vi ska nu utvärdera resultatet och ha det som grund för fortsatt utveckling av vår verksamhet. Vi ser gärna att fler i hemtjänstens personal använder samma arbetsmetod framöver. Det kan bidra till att skapa större intresse för det här viktiga yrket, säger Yvonne Dahl och Lena Jansson.

Rapporten ska spridas bland politiker, brukare, tjänstemän, närstående, chefer och personer som är intresserade av yrket och vill få insyn i hemtjänstarbetet.

Text: Christina Axelson

Till rapporten

Artikel Trollhättans Stad

Kontakt: Margaretha Herrman, 0520-22 38 63, margaretha.herrman@hv.se

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera