Skip to main content

Högskolan Väst påbörjar rekrytering av ny rektor

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 07:03 CET

Högskolans styrelse har tagit beslut om att inleda rekryteringsprocessen av ny rektor då nuvarande rektor Kerstin Norén kommer att sluta vid årsskiftet 2016/2017. Rektorstjänsten tillsätts av regeringen efter förslag från högskolestyrelsen.

Kerstin Norén tillträdde som rektor den 1 september 2011 och är högskolans tredje rektor. Under Kerstin Noréns tid har högskolan hunnit fylla 25 år. Den har idag 12 000 studenter och närmare 600 anställda och har landets högsta söktryck bland ”breda” universitet och högskolor och är mån om att ha en livlig dialog med omvärlden.

- Det som en gång gjorde att jag sökte mig hit var högskolans starka samverkansprofil som också är något jag engagerat mig för att utveckla under mina år. Att vi nyligen fick högsta betyg för vår samverkan enligt Vinnova gör mig därför extra glad.

Kerstin Norén fortsätter:

- Jag hoppas att Högskolan Väst kommer fortsätta vara en aktiv samhällsaktör, både nationellt och internationellt, med målet att vara en regional högskola med akademisk höjd och bredd som sätter samverkan och bred rekrytering i fokus.

Processen går nu vidare med att högskolestyrelsen sätter samman en rekryteringsgrupp som leds av ordförande Eva Eriksson. I gruppen ingår också vice ordförande Eva-Lis Sirén, en lärarrepresentant, en studentrepresentant samt en extern representant. Med hjälp av en rekryteringskonsult är målet är att det finns en kandidat att föreslå till regeringen i juni 2016 och att en ny rektor finns på plats 1 januari 2017.

Kontakt:
Rektor Kerstin Norén, 070-305 86 30
Styrelseordförande Eva Eriksson, 070-530 42 13

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy