Skip to main content

Senareläggning av starten av maskiningenjörsutbildning på Campus Västervik

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 16:23 CET

För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen Maskiningenjör – Industriell produktion 180 hp i Högskolan Västs regi på Campus Västervik senareläggs starten från hösten 2017 till hösten 2018.

- För att kunna ge en utbildning i Västervik som håller samma höga kvalitet som den i Trollhättan behöver vi ytterligare tid. Vi beklagar detta men vi är övertygande om att det ger en långsiktig vinst för alla inblandade, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Beslutet har sin grund i de höga nationella kraven för ingenjörsutbildningar som finns i Sverige som vid Högskolan Väst kompletteras med den nyligen antagna internationella kvalitetsstandarden enligt CDIO (Conceiving, Designing, Implementing and Operating). Standarden omfattar utbildningar vid ett hundratal lärosäten spridda över världen och syftar bland annat till att säkerställa den praktiska kunskapen hos ingenjörer. Vid Högskolan Väst håller den på att implementeras och kommer också att omfatta utbildningen i Västervik.

För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen i Västervik kommer den att genomföras med en egen utbildningsplan. Detta innebär att det blir möjligt att anpassa kursernas innehåll och pedagogiska upplägg för att ge ett gott stöd för studenternas lärande på plats i Västervik, liksom att kunna matcha industrins behov. Kopplingen till företagen i Västervik med omnejd är särskilt viktig eftersom utbildningen kommer att ges enligt Co-op-modellen. Modellen innebär att studenterna varvar sina studier med betalda arbetsperioder på ett industriföretag. Det finns redan ett stort intresse, såväl bland presumtiva studenter som hos näringslivet.

- Även om detta inte är vad vi planerat för inser vi samtidigt vikten av att få till stånd en så bra utbildning som möjligt. Det är både studenter och näringsliv betjänta av, säger Jerry Engström, campuschef, Campus Västervik.

Kontakt
Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, 0733-97 50 86
Jerry Engström, campuschef, Campus Västervik, 0490-25 41 14

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy