Skip to main content

Viktigt stöd från regionen för forskningssamarbete med Chalmers

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 10:56 CET

-Det här stödet är värdefullt och stärker vår gemensamma förmåga att bidra till hållbar utveckling och hållbar produktion i regionen, säger Högskolan Västs prorektor Jan Theliander.

Projektet, som har fått namnet PROSAM går ut på att bygga upp ett utvecklat forskningssamarbete mellan Högskolan Väst och Chalmers inom produktionsteknik kring metalliska material.
-Chalmers driver mycket forskning kopplat till material medan vi är mer inriktade på tillverkningsteknik och tillverkningsprocesser, där vår forskning nationellt sett är minst lika stark som de stora tekniska högskolorna. På så sätt kompletterar vi varann, och det här projektet ger oss möjlighet att ytterligare utveckla de styrkor vi redan har och få en kraftfullare internationell position, säger professor Per Nylén som leder forskningsmiljön Produktionsteknik Väst vid Högskolan Väst.

PROSAM-projektet knyter enligt Västra Götalandsregionen väl an till fordonsdelen av klusterområdet hållbara transportlösningar, samt det prioriterade styrkeområdet hållbar produktion i den nya tillväxtstrategin VG2020. Genom samarbetet förväntas forskarna bli bättre rustade att tillsammans med industrin inom regionen arbeta med utmaningarna att utveckla befintliga och nya produktionsprocesser genom att använda och bearbeta nya material - med mål om minskade ledtider, sänkta produktionskostnader och långsiktigt hållbara processer och produkter.

Per Nylén menar att stödet från VGR ger nya möjligheter:
-Vi planerar att gemensamt anställa 6-8 doktorander inom projektet, där halva gruppen kommer att vara verksam på respektive högskola men samarbeta i integrerade projekt under forskarutbildningen, säger Per Nylén och fortsätter:

-Viktigast av allt är att man strategiskt stärker samarbetet mellan Högskolan Väst och Chalmers. Det ger oss möjlighet att gemensamt bygga vidare på våra redan framgångsrika forskningsmiljöer. Om några år bedömer jag att vi står betydligt starkare och därmed kan attrahera ännu mer forskningsstöd från nationella finansiärer och inte minst från EU:s ramprogram.


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet på arbetslivsnära utbildning. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy