Skip to main content

Taggar

Fakta om screening för livmoderhalscancer

Fakta om screening för livmoderhalscancer

Dokument   •   2019-01-22 09:06 CET

Med hjälp av screening kan kvinnor som löper risk att drabbas av cancer hittas och, vid behov, behandlas i tid – innan sjukdomen hinner utvecklas. I Sverige har antalet fall av livmoderhalscancer i det närmaste halverats sedan screeningprogram med regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Fakta om livmoderhalscancer

Fakta om livmoderhalscancer

Dokument   •   2018-11-07 09:11 CET

Med över en halv miljon nya fall per år är livmoderhalscancer, även kallat cervixcancer, världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. I Sverige drabbas cirka 500 kvinnor per år. Antalet fall av livmoderhalscancer har i det närmaste halverats sedan systemet med regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Fakta om Mycoplasma genitalium

Fakta om Mycoplasma genitalium

Dokument   •   2015-12-16 08:07 CET

Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan orsaka infektioner i urinvägar och genitalier. Symtomen vid infektion med M. genitalium är snarlika dem vid gonorré och klamydia och kan därför lätt feldiagnostiseras. Korrekt diagnos är av största vikt för att kunna ge adekvat behandling, inte minst med tanke på den utbredda och ökande resistensen mot både första- och andrahandsvalet av antibiotika.

Fakta om MRSA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus

MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en typ av bakterier, gula stafylokocker, som är resistenta mot de antibiotika som är förstahandsval vid behandling av stafylokockinfektioner. MRSA-bakteriernas motståndskraft omfattar snart sagt alla antibiotika av β-laktamtyp – penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer – och i vissa fall även mot andra antibiotikaklasser.