Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 13 träffar

Region Skåne först i Norden med att använda Panther Fusion MRSA assay

Region Skåne först i Norden med att använda Panther Fusion MRSA assay

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2019 08:37 CEST

Klinisk mikrobiologi Region Skåne blir först i Norden med att använda Panther Fusion för sin MRSA-diagnostik. – Vi erhåller ett effektivare arbetsflöde samtidigt som vi får högre specificitet utan att göra avkall på sensitiviteten i resultaten, säger Ann Cathrine Petersson, mikrobiolog vid Klinisk mikrobiologi Region Skåne.

Nya processorn ThinPrep Genesis godkänd i Europa

Nya processorn ThinPrep Genesis godkänd i Europa

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 08:39 CEST

Hologic har erhållit CE-IVD-märkning för ThinPrep Genesis, en avancerad processor för beredning av såväl cytologiska som molekylära prover. Jämfört med äldre instrument uppvisar Genesis en signifikant högre grad av automatisering samtidigt som både ergonomi och spårbarhet, chain of custody, har förbättrats.

Dubbel CE-märkning för Hologics HIV-analys

Dubbel CE-märkning för Hologics HIV-analys

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 09:05 CET

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay har fått två nya CE-märkningar, dels för spädbarnsdiagnostik, dels för testning av DBS-prover (torkade bloddroppar). Möjligheten att använda DBS-prover är särskilt viktig i den afrikanska kontexten eftersom det är en mycket stabilare och därmed mer lättransporterad provtyp än flytande blod.

Journal of Clinical Microbiology publicerar nya sexårsdata för longitudinell effekt av Aptima HPV Assay

Journal of Clinical Microbiology publicerar nya sexårsdata för longitudinell effekt av Aptima HPV Assay

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 08:37 CET

Nya data bekräftar att Aptima HPV assay är validerad med klinisk effekt i upp till sex år, vilket gör den till en av endast två analyser som har denna evidens för effekt. Studien av sex års longitudinella kliniska prestanda under ledning av Thomas Iftner, professor vid universitetet i Tübingen, har publicerats i Journal of Clinical Microbiology.

Dokument 4 träffar

Fakta om screening för livmoderhalscancer

Fakta om screening för livmoderhalscancer

Dokument   •   2019-01-22 09:06 CET

Med hjälp av screening kan kvinnor som löper risk att drabbas av cancer hittas och, vid behov, behandlas i tid – innan sjukdomen hinner utvecklas. I Sverige har antalet fall av livmoderhalscancer i det närmaste halverats sedan screeningprogram med regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Fakta om livmoderhalscancer

Fakta om livmoderhalscancer

Dokument   •   2018-11-07 09:11 CET

Med över en halv miljon nya fall per år är livmoderhalscancer, även kallat cervixcancer, världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. I Sverige drabbas cirka 500 kvinnor per år. Antalet fall av livmoderhalscancer har i det närmaste halverats sedan systemet med regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Fakta om MRSA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus

MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en typ av bakterier, gula stafylokocker, som är resistenta mot de antibiotika som är förstahandsval vid behandling av stafylokockinfektioner. MRSA-bakteriernas motståndskraft omfattar snart sagt alla antibiotika av β-laktamtyp – penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer – och i vissa fall även mot andra antibiotikaklasser.

Fakta om Mycoplasma genitalium

Fakta om Mycoplasma genitalium

Dokument   •   2015-12-16 08:07 CET

Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan orsaka infektioner i urinvägar och genitalier. Symtomen vid infektion med M. genitalium är snarlika dem vid gonorré och klamydia och kan därför lätt feldiagnostiseras. Korrekt diagnos är av största vikt för att kunna ge adekvat behandling, inte minst med tanke på den utbredda och ökande resistensen mot både första- och andrahandsvalet av antibiotika.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Försäljningschef, Norden
  • cajlritjtagg.sgatescnuzwddkb@hzqolapogueickx.cvjomiz
  • +46 72 500 22 25
  • +46 8 585 798 05 (kundtjänst)