Skip to main content

Storbolag missgynnas av att samordna konsultinköp genom en partner!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:00 CET

www.houseoftest.se

Samordna konsultinköpen! Visst låter det lockande? Med löften om ökad effektivitet och med drömmar om betydande tids- och kostnadsbesparingar är det såklart frestande att låta en enskild partner sköta all upphandling av konsulter, inklusive fakturering och avtal.

Vad som sällan nämns är de saker ni samtidigt oundvikligen går miste om. Förlusterna som ingen vill kännas vid eller låtsas om.

Genom att hantera alla era konsultinköp som om det endast handlade om en enkel bemanningsproblematik, så visar ni tydligt att ni inte är intresserade av vad mindre specialistbolag skulle kunna hjälpa er med.

Att föra fram argument som att kontrakten ni erbjuder era leverantörer är på flera år, eller att ni ger oss möjlighet kunna leverera stora volymer till er, visar på er brist av förståelse både för vad vi erbjuder er, och för vad era egna behov egentligen är.

Ni spelar dessutom volymleverantörerna i händerna, som istället för att tvingas leverera riktiga konsulter kan fortsätta att ständigt pressa priserna och hålla låga marginaler på leveranser av tveksam kvalitet, för att sedan hämta sin vinst på volym istället. Detta med följden att ni måste ta in ännu fler konsulter för att reda upp problemen de första konsulterna skapat. De vinner och ni förlorar.

Vi är inte intresserade av att ha en konsult hos er i fem år. Vi vill komma in och tillföra den kompetens som ni tillfälligt behöver för att uppnå era mål. Vi är experter på det vi gör och erbjuder en exklusiv kompetens. Ni har inte behov av att nyttja denna kompetens i stora volymer, och bolagen som påstår sig ha hundratals ”experter” av den här sorten har en helt annan definition av expertis än vad vi har.

Vi stöter tyvärr gång på gång på de partners ni använder som mellanhänder och vi ser tydligt att de inte har kompetensen att skilja mellan en medioker stolsvärmare och en respekterad och kompetent yrkesutövare.

Vi ser gång på gång hur ni i Sveriges större bolag kämpar med stora och komplexa utmaningar som vi skulle kunna hjälpa er med. Tyvärr stänger ni oss ute genom era ramavtal och partnerskap. Kvar står ni med resurser från bemanningsbolag som kallar sig konsulter, med mellanmjölkskompetens och debiteringshets, vilket jag är övertygad om att era medarbetare som jobbar i era verksamheter väldigt tydligt ser effekterna av.

Genom att begränsa er till en enda kanal, minskar ni urvalet och ni utelämnar helt er själva till er partners förmåga att förutse och förstå ert behov och deras kapacitet att hitta rätt person för att fylla detsamma. Den prispress era partners i sin tur utövar för att uppnå de besparingar de lovat er som resultat, drabbar inte bara konsulterna, utan även er själva, genom att ni inte får kvalificerad kompetens att stötta er verksamhet när ni som bäst behöver den.

Dags att tänka om! För all del, behåll era befintliga av avtal och samarbetspartners för att lösa den vardagliga bemanningen, vilket är den största delen av era inköp. Men en inköpsmodell som endast definieras utifrån en förväntan på volym, snabb tillsättning och fyrkantiga projektroller, ger inte möjlighet till någon annan typ av tjänsteleverans än just sådana. Vill ni även ha in kompetenta konsulter för att hjälpa er med kritiska utmaningar så måste ni öppna upp era inköpsmodeller och göra dem mer flexibla för att kunna ta del av våra typer av tjänster.

Ni vill köpa väl definierade konsultuppdrag av oss där det tydligt framgår vad för resultat ni förväntar er av oss och när vi är klara. Detta för att ni ska känna er trygga med värdet kontra kostnaden.

Det är så expertbolag som vi levererar.

Vi är här för att hjälpa er att lyckas

CONTEXT-DRIVEN TESTERS

Being a context-driven tester means that when selecting your testing objectives, approaches and tools, you must first understand the details of the specific situation in which you are set to test. Only then can we as testers, through skill and judgement, apply the appropriate solution.

The opposite of context-driven is to be driven by best practices. A best practice tester will tell you that if you only apply his or her “internationally recognized standard”, all your problems will vanish, regardless of your actual context. Being driven by best practices is the embodiment of Maslow’s Hammer concept: “When the only tool you have is a hammer, every problem in the world will look like a nail.”

Or to put it another way: The best practice tester comes to your company with a hammer and asks what needs pounding. The context-driven tester comes to your company and learns what you need, and then we go to get our tool box to see what tools might be useful.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy