Skip to main content

Så håller du koll på ditt barns synutveckling

Blogginlägg   •   Jul 02, 2019 14:52 CEST

Det väldigt viktigt att upptäcka eventuella synsvårigheter så tidigt som möjligt

I vilken ålder kan man identifiera synsvårigheter hos småbarn? Det finns många barn som lever med odiagnostiserade synnedsättningar, vilket kan orsaka problem för deras utveckling och inlärningsförmåga. Därför är det väldigt viktigt att upptäcka eventuella synsvårigheter så tidigt som möjligt, något som görs bäst genom kontinuerliga synundersökningar.

Om föräldrar i större utsträckning uppmuntrades att ta med sina barn på kontinuerliga synundersökningar, åtminstone i början på varje skolår, skulle fler synfel kunna upptäckas i tid. Ögonspecialister har då godare möjligheter att vidta lämpliga åtgärder och korrigera eventuella fel, innan det påverkar barnet märkvärt. Men hur ska föräldrar kunna avgöra hur ofta de ska besöka en ögonläkare eller optiker?

Här kommer några riktlinjer som kan hjälpa dig att upptäcka problem hos ditt barn som kan vara kopplade till synen. Följande beteenden kan ha flera orsaker, men är också indikationer på att en synundersökning borde utföras:

 • Barnet har böcker väldigt nära ansiktet när det läser
 • Följer ord med ett finger vid läsning
 • Har svårigheter att koncentrera sig
 • Gnuggar sig ofta i ögonen
 • Kisar ständigt med ögonen
 • Skelar på ett eller båda ögonen
 • Får lätt huvudvärk
 • Vinklar huvudet och tittar med bara ett öga
 • Har irriterade eller tårande ögon
 • Har läs- och skrivsvårigheter eller inlärningssvårigheter
 • Har svårt att fokusera på uppgifter eller lek

Alla barn rekommenderas, oavsett om de uppvisar symptomen ovan eller inte, att gå på kontinuerliga synundersökningar för att säkerställa att deras syn utvecklas normalt. Den mest kritiska perioden för synutvecklingen är före åtta års ålder. Hur ofta synundersökningar ska utföras är ett omdebatterat ämne och svaret skiljer sig beroende på vilket land du bor i. Om inget annat anges bör syndundersökningar utföras vid följande åldrar:

 • Vid nio månaders ålder, särskilt om barnet ifråga tillhör en grupp med förhöjd risk för synnedsättning.
 • Vid två och ett halvt års ålder
 • Innan förskoleålder (mellan fyra och fem års ålder)
 • I början av varje skolår
 • Om barnet får någon/några av de ovannämnda symptomen

Synhjälpmedel för barn
Ögonspecialister har en betydande roll i att välja ut lämpliga glasögon till barn, till exempel genom att förklara för föräldrarna hur viktigt valet av bågar med god passform är. Valet av bågar och glasögonlinser är nämligen avgörande för att uppnå maximal effektivitet. Om en båge har en dålig passform kommer glasögonens effektivitet att påverkas negativt, och kan i förlängningen orsaka ökad synnedsättning hos barnet.

Barns glasögon måste både vara lätta och stöttåliga. Tack vare sin stöttålighet är PNX-glasögonlinser tillräckligt robusta för att klara av barns aktiva livsstil och blockerar dessutom 100 procent av solens skadliga UV-strålning. Att ha en reptålig ytbeläggning på bågarna är också viktigt. Om du har möjligheten att välja en antireflex behandling så rekommenderas det, eftersom barn ofta spenderar mycket tid utomhus.


Det allra viktigaste för att barnen ska få en så god synhälsa som möjligt är att föräldrar ser till att barnen går på kontinuerliga synundersökningar, glasögonen har god passform och att glasen är perfekt anpassade efter barnets synfel.