Skip to main content

Niklas Olsson

Jurist - Juridisk rådgivning och vägledning

Kontaktperson

  • nisqkltrndas.olssopzszn@hsrztab.se
  • 010-442 30 66

Juristerna på HSB bistår med vägledning och rådgivning och förklarar dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av representant i en bostadsrättsförenings styrelse eller företrädare för ett fastighetsbolag. Inom ramen för gällande rätt skapar de därför lösningar för deras klienters specifika behov. Det innebär att de utför en mängd olika specifika uppdrag, exempelvis att upprätta och förhandla ett avtal, agera ombud vid en domstolsförhandling, bistå vid stämmor eller genom att finnas tillgängliga som ett juridiskt bollplank.