Skip to main content

HSB Malmö är besvikna över byggnadsnämndens avslag

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2007 09:33 CET

HSB Malmö är besvikna över byggnadsnämndens avslag avseende det planerade flerfamiljshuset i kvarteret Herkules i Trelleborg

Byggnadsnämnden i Trelleborgs kommun avslog den 20 november HSB Malmös ansökan om bygglov för en planerad bostadsrättsförening i kvarteret Herkules. HSB Malmö tvingas mot bakgrund av beslutet att avsluta projektet och meddelar att det inte kommer att färdigställas.

– Det är beklagligt att frågan har tagit denna vändning, då vi till fullo har följt kommunens intentioner och önskemål i detalj, bland annat har rivningslov beviljats av kommunen och genomförts av den gamla byggnaden, säger Lars Danielsson, verkställande direktör för HSB Malmö, i ett direkt uttalande.

Vad avser detta ärende kan vi bara beklaga att de förhandsbesked vi har fått dessvärre inte fullföljs av kommunen. Vi noterar nu att vi har olika uppfattning då det gäller antalet parkeringsplatser och anser oss, i vårt kompletterande material, mer än väl fylla upp den kvot kommunen har efterfrågat. Tillika finns det de facto ingen p-norm i Trelleborg, vilket gör avslaget än mera svårt att förstå, fortsätter Lars Danielsson.

– HSB Malmö tvingas nu avsluta projektet. De som har köpt lägenheter kommer att informeras och kommer att erbjudas lägenheter i våra övriga, pågående projekt. Vi har lagt ner stora resurser i projektet och är både överraskade och besvikna över beslutet, säger Lars Danielsson.


Trelleborg är en prioriterad del av HSB Malmös verksamhetsområde.


För ytterligare information kontakta:
Lars Danielsson, verkställande direktör HSB Malmö, mobil 0730-86 00 87

Magnus Knutsson, affärsområdeschef Produktion och fastighetsteknik, mobil 070-208 53 13Avsändare
Bengt Skånhamre, informationschef HSB Malmö, mobil 0708-70 55 35HSB Malmö är en av 33 självständiga HSB-föreningar i landet. Bildades 1925 och är en medlemsägd kooperativ
ekonomisk förening med verksamhet i Malmöregionen. HSB Malmö har drygt 40 000 medlemmar. I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltnings- och konsulttjänster.

Förvaltningen omfattar drygt 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter, däribland Malmös nya landmärke
HSB Turning Torso.