Skip to main content

HSB ProjektPartners bokslutskommuniké för 2005

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:31 CET

HSB ProjektPartners uppgift är att tillsammans med regionala HSB-föreningar bygga goda bostäder som HSBs medlemmar efterfrågar samt bedriva viss finansiell verksamhet.

-Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att den positiva trend som kännetecknade vår verksamhet under 2004 höll i sig och förstärktes under 2005.Förutsättningarna för att kunna uppfylla våra medlemmars behov av bostäder är bättre än på länge.(Lars Mellgren,VD)

Resultatet för 2005 uppgick till 111,0 mkr (109,4).Resultatet efter finansnetto uppgick till 128,1 mkr (115,2). Ökade produktionsvolymer gav en nettoomsättning på 420,2 mkr (257,7).

Affärsområdet Produktion redovisar såväl en kraftigt ökad nettoomsättning som resultatökning.

Nettoomsättningen ökade med 153,6 mkr till 325,9 mkr och resultatet efter finansiella poster ökade med 27,4 mkr till 36,0 mkr.

Affärsområdet Finans redovisar ett resultat efter finansiella poster på 49,7 mkr (84,6).Föregående år erhölls en engångsersättning på 37 mkr som ersättning från kreditgivare för förlorad marginal på
en återbetald kredit.

HSBs nyproduktion för 2005 utgör omkring sex procent av Sveriges sammanlagda bostadsproduktion. Under 2005 påbörjades totalt 1 822 (1 317)bostäder inom HSB. HSB ProjektPartner medverkade i 75 procent av dessa. HSB ProjektPartner har en projektportfölj på cirka 11 000 bostäder
fram till och med 2010, med en god spridning över landet. Målet är att öka marknadsandelen till sju procent 2006 och nio procent 2008.

Soliditeten uppgick till 20,5 procent (21,5). Exkluderat HSB Finans HB uppgick soliditeten till 44,5 (48,9). Medelantalet anställda uppgick till 29 (29)medarbetare.

Bilaga 1:Ekonomiska sammanställningar (Se bilaga i bifogad pdf-fil).

För ytterligare information, kontakta VD Lars Mellgren, tel:
08-785 34 57 eller ekonomichef Göran Sundeman, tel:
08-785 32 22

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy