Gkn9s1zi8ab8oh7rcn2j

​Nu lanserar vi en ny hemsida!

Nyheter   •   Dec 11, 2017 17:19 CET

Det har varit lite tyst från oss den gångna veckan. Anledningen är att vi har jobbat bakom kulisserna och varit fullt upptagna med att kraftsamla kring en ny hemsida!

Media no image

Blink Services anmäler Öresundskraft till Konkurrensverket

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 15:39 CET

Blink Services startade verksamheten hösten 2016 med att erbjuda stadsnät och kommuner ett digitalt trådlöst nätverk - LoRaWAN™. Detta nätverk är speciellt anpassat för att möjliggöra uppkoppling av ”saker” på internet, även kallat Internet of Things (IoT). Internet of Things revolutionerar städers möjligheter att tillämpa smarta, effektiva och automatiserade lösningar såsom:

 • Gatubelysning som är tänd endast där det behövs och när det behövs.
 • Smarta ledningssystem för styrning av tillgängliga parkeringsplatser.
 • Signsensor, rapporterar påverkan och avvikelser på vägmärken så att trafiksäkerhet kan upprätthållas.

Under hösten har vi fått högst oväntad konkurrens ifrån Öresundskraft – en av våra tidigaste samarbetspartners. Vi kontaktade först Öresundskraft och fick positiv respons på vårt erbjudande. Ett samarbete inleddes under hösten 2016 och omfattade bland annat en första installation av ett LoRaWAN™-nätverk i Helsingborg. Under sommaren 2017 valde Öresundskraft att avbryta samarbetet med motivering att man har för avsikt att skapa en egen lösning som skall ersätta Blinks identiska produkt och dessutom erbjudas till andra stadsnät och kommuner.

Den 8 november anordnade Mobile Heights en konferens på temat Connected Cities på Marina Plaza. Inför ett par hundra deltagare deklarerar Öresundskraft att man nu har startat egen operatörsverksamhet och ska ta ledningen genom att erbjuda LoRaWAN™ till hela Sverige. Man säger alltså att man ska bli en nationell operatör och konkurrera ut oss och andra privata aktörer. På samma möte uppmanas nya, smarta företag att komma till Helsingborg och testa sina idéer då de själva inte är så innovativa.

Som företag förväntar man sig konkurrens. Rättvis och sund konkurrens driver utvecklingen framåt. Vi har bett Konkurrensverket granska hur Öresundskraft – en offentlig aktör – påverkar konkurrenssituationen. Det finns regelverk som är ämnat för att säkerställa att konkurrens inte hämmas eller snedvrids. Först och främst så finns ju i kommunallagen - den s.k. lokaliseringsprincipen. (kap 2 § 1) och dessutom KOS, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 

Lagstiftning kan tolkas, kringgås och kryphål kan alltid hittas. Men oavsett om lagen kan sträckas, bändas och tolkas så finns det en annan aspekt. Den moraliska. Som entreprenör, företagare och invånare i Helsingborg reser Öresundskrafts agerande flera frågetecken.

En första fråga är - hur ska företag och privatpersoner skydda sig själva och sina idéer? Vår upplevelse är att Öresundskraft gillade vår affärsidé så mycket att de valde att kopiera den, och erbjuda den till sina egna samarbetspartners. Som offentlig aktör har de helt andra affärsmöjligheter än vad en privat aktör har. Genom deras erbjudande stängs i praktiken den svenska marknaden för andra företag.

På vilket sätt stöttar och uppmuntrar Helsingborg nyföretagande och entreprenörskap när ett kommunalt bolag väljer att skapa (kopiera) ett eget erbjudande för att konkurrera ut innovatören/ entreprenören?

Ytterligare en fråga är om nationell dominans är något en kommun överhuvudtaget ska ägna sig åt? Står det i kommunens verksamhetsändamål att man ska ägna sig åt något annat än att främja Helsingborgs egna behov? Hur gynnas Helsingborgs invånare av att Öresundskraft säljer digitala nätverk på andra ställen i Sverige?

Vi hoppas att Konkurrensverket ska tydliggöra hur offentliga bolag bör agera på en konkurrensutsatt marknad. Vi önskar att Helsingborg stad ska ta ställning till hur de avser agera för att stötta alternativt motarbeta entreprenörskap. 

Blink Services AB är ett dotterbolag till Söderbergföretagen. Vi ansvarar för innovationer och produktutveckling inom området Smart Cities, med digitalisering och hållbarhet i fokus. Vårt team av doktorander, tekniker och innovatörer har erfarenhet från bland annat Sony Ericsson, Saab och Qamcom Research & Technology AB. Tillsammans bygger vi Sveriges uppkopplade samhälle!

Blink Services har registrerat en anmälan till Konkurrensverket, diarienummer 606/2017 mot Öresundskraft.

Läs vidare »
Kpwevvkxxo3hmgz01m2n

Nyhetsbrev november

Nyheter   •   Nov 28, 2017 14:21 CET

Nu bygger vi ut LoRaWAN™-nätet i Sverige. Inte imorgon och inte nästa vecka. Det är NU det händer!

Bilder & Videor , 2 videor

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • tthenqplzdfpmvnzlehona@blinktztw.serviceqlqadbdiaamns
 • 0730701933

Om Blink Services

LoRaWAN™ – ett öppet nätverk för Smart Cities och Internet of Things

Blink Services AB är ett dotterbolag till Söderbergföretagen. Vi ansvarar för innovationer och produktutveckling inom området Smart Cities, med digitalisering och hållbarhet i fokus. Vårt team av doktorander, tekniker och innovatörer har erfarenhet från bland annat Sony Ericsson, Saab och Qamcom Research & Technology AB. Tillsammans bygger vi Sveriges uppkopplade samhälle!

Adress

 • Blink Services
 • Mörsaregatan 7
 • 254 66 HELSINGBORG
 • Sverige