Media-no-image

Huddinge får bud om Spårväg syd

Pressmeddelanden   •   2016-02-08 12:34 CET

Huddinges förslag Spårväg syd är ett av fyra objekt i Stockholm som får ta emot bud i eftermiddag när Sverigeförhandlingen lämnar besked om storstadsåtgärder för utbyggd kollektivtrafik.

– Det är glädjande att vårt förslag om Spårväg syd mottagits positivt. Vi är beredda att ta på oss ledartröjan i södra regionens utveckling, då är spårvägen viktig för både bostadsbyggandet och för näringslivet. Nu ska vi ta hem budet och granska det noggrant, säger Daniel Dronjak (M) kommunstyrelsens ordförande.

Klockan 10.00 inleddes den så kallade Sverigeförhandlingen som lämnar besked om storstadsåtgärder som ska knyta ihop bostäder och infrastruktur.

– Om Spårväg syd byggs kan Huddinge fortsätta växa i den takt som krävs. Flemingsberg växer redan idag kraftigt, men spårvägen skulle förbättra de tvärgående kommunikationerna och möjliggöra en helt ny stadsdel i Glömstadalen, säger Malin Danielsson (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, 08-535 301 57, 070-879 03 00.

Joakim Goding, politisk sekreterare, 08-535 301 58, joakim.goding@huddinge.se

Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, 08-535 301 83, 070-879 05 35.

Nicholas Nikander, politisk sekreterare, 08-535 301 59, nicholas.nikander@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Huddinges förslag Spårväg syd är ett av fyra objekt i Stockholm som får ta emot bud i eftermiddag när Sverigeförhandlingen lämnar besked om storstadsåtgärder för utbyggd kollektivtrafik.

Läs vidare »
Media-no-image

Huddinge får bud om höghastighetståg i eftermiddag

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 14:17 CET

Huddinge är en av flera kommuner som får ta emot ett första bud om höghastighetståg när Sverigeförhandlingen presenterar sträckningar och stationer i eftermiddag.

– Det är glädjande att Sverigeförhandlingen har uppmärksammat den attraktionskraft och potential som Flemingsberg har. Nu ska vi ta hem budet och granska det noggrant, säger Daniel Dronjak (M) kommunstyrelsens ordförande.

Klockan 10.00 inleddes den så kallade Sverigeförhandlingen som lämnar besked om hur storstäderna ska knytas ihop och förhoppningen är att Flemingsberg i Huddinge ska bli en viktig knutpunkt.

– Med små förändringar kan Flemingsberg ta emot höghastighetståg och regionaltrafik vilket ger oss en konkurrensfördel mot andra tänkta stationer där mer omfattande ombyggnationer krävs, säger Malin Danielsson (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Huddinge kommun lämnade in sin ansökan till Sverigeförhandlingen tidigare i höst och dagens bud är startpunkten. Nästa måndag hoppas Huddinge kommun på nytt bud men då handlar det om Spårväg syd och tunnelbana.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, 08-535 301 57, 070-879 03 00.

Joakim Goding, politisk sekreterare, 08-535 301 58, joakim.goding@huddinge.se

Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, 08-535 301 83, 070-879 05 35.

Nicholas Nikander, politisk sekreterare, 08-535 301 59, nicholas.nikander@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Huddinge är en av flera kommuner som får ta emot ett första bud om höghastighetståg när Sverigeförhandlingen presenterar sträckningar och stationer i eftermiddag.

Läs vidare »
Ovvkkotjczzqjt8s3t6u

Vardagens trassligheter – en interaktiv och lekfull utställning för nyfikna barn

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 07:43 CET

​Lördagen den 6 februari invigs utställningen ”Vardagens trassligheter” som är en interaktiv lekutställning för alla sinnen, skapad helt utifrån det lilla barnets perspektiv. Här kan barn och vuxna tillsammans utforska roliga vardagsvärldar med slingrande dammsugarslangar, mjuka klädhögar, bullberg och hisnande staplar med disk.

B9lbyrvpkptnubr1w2oo

Nytt trepartssamarbete ska skapa fler jobb i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 07:56 CET

Huddinge kommun hittar nya former för att skapa fler jobb. Genom ett aktivt samarbete med näringslivet och ledande branschorganisationer ska företagen få bättre möjligheter att hitta rätt medarbetare vilket skapar fler arbetstillfällen i kommunen.

Dhhw0wtnneznsmkjluew

Berättelser från Syrien – en poetisk utställning som väcker tankar

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 10:18 CET

Den 28 november invigs utställningen ”Berättelser från Syrien” som består av saker som berättar om ett liv i ett annat land. Vårby bibliotek med Barnkonsten har gjort en insamling där de har frågat personer som ursprungligen kommer från Syrien, om en sak som de har valt att ta med då de lämnade sitt hemland.

Uhw4xaf1haodkm6l7gtr

Officiell invigning av Skogås Racketcenter

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 10:17 CET

Lördag den 28 november bjuder Huddinge kommun och Huge Fastigheter in allmänheten till den officiella invigningen av Skogås Racketcenter. Festligheterna ramas in av invigningstal med ceremoni samt prova-på-aktiviteter för besökarna.

Zjhldcesczio30bfn7f6

Trafiksäkerhetskameror för färre olyckor

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 10:07 CET

Huddinge deltar i Trafikverkets pilotprojekt med trafiksäkerhetskameror i tätort på kommunala vägar. Under oktober får den tungt trafikerade Häradsvägen fyra kameror.

Kznzrqaaysqtryrl1awo

Tom Malmquist får Karin Boye-priset

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 13:46 CET

​Huddinge kommun delar varje år ut Karin Boye litterära pris, vilket är till minne av Karin Boye och ska stimulera till verk i hennes anda. Årets litterära pris på 25 000 kr går till författaren och poeten Tom Malmquist.

Pciyqikysirytwf8aopt

Samverkansavtal för minskad brottslighet och ökad trygghet i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 15:45 CEST

Huddinge kommun skrev idag under ett nytt samverkansavtal med Polisen och Brandförsvaret. Avtalet innebär en prioritering av områdena trafik, ungdomsbrottslighet och organiserad brottslighet i det fortsatta arbetet tillsammans.

Media-no-image

Huddinges mötesplatser för unga blir HBTQ-certifierade

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 08:59 CEST

Den 9 oktober sker en ceremoniell utdelning när kommunens samtliga mötesplatser för unga erhåller ett HBTQ-certifikat. Ceremonin, som är öppen för alla, börjar kl 15.00 och sker på Huset, Sjödalsvägen 46. Förutom utdelningen kommer det att hållas tal, framföras musik och poesi.

Att vara HBTQ-certifierad innebär att tänka och jobba normkritiskt, vilket innebär att möta alla som individer, oavsett exempelvis kön, sexuell läggning eller könsidentitet.

– Detta är helt i linje med vår värdegrund och vi har valt att HBTQ-certifiera våra verksamheter för att vi vill att alla ska känna sig välkomna. Kön, könsidentitet och könsuttryck är en av diskrimineringsgrunderna. När vi lyfter dessa frågor och får mer kunskap kommer vi även att prata om andra utsatta grupper. Detta hjälper oss att få ett bättre bemötande till alla och se över verksamheterna så att de inte exkluderar någon grupp, säger Mija Bergman, ungdomschef i Huddinge kommun.

För att säkerställa kvalitén ska hbtq/normkritik finnas som en stående punkt på personalmötena, och alla enheter kommer att arbeta med gemensamma frågor under samma period. Certifiering innebär att se över det mesta som berör verksamheten, allt från bemötande och information vid nyrekrytering till skyltning och kommunikation.Certifikatet är giltigt i tre år, därefter görs en så kallad omcertifiering för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.

– De fysiska förutsättningarna på enheterna skiljer sig men ett konkret exempel på en gemensam fråga var att se över vilka bilder vi hade i våra lokaler. Det rörde sig främst om vithetsnorm, mansnorm och ”rock”-norm. Några av enheterna har bytt ut vissa bilder och andra har valt at måla om, säger Ewa Wallin-Larsson, enhetschef för Ungzon i Flemingsberg och Panncentralen.

För att bli certifierade av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) krävs att 95 % av all personal deltar på utbildningen och svarar på en webbaserad enkät. De enheter inom ungdomsverksamheten som har deltagit är: Huset, Utsälje ungdom, Torpet ungdom, Café Krut, Torget, Slussen 142, Rockville, Fältverksamheten Skogås/Trångsund, Vårby ungdom, Ungzon Flempan och Ungzon Panncentralen.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete kring HBTQ-frågor inom kommunen, vilket bland annat har lett till att familjecentralen och ungdomsmottagningen i Skogås samt Tallgårdens äldreboende är certifierade. Inom kultur- och fritidsförvaltningen sker en diskussion om vilka fler verksamheter som kan beröras.

För mer information, vänligen kontakta:
Mija Bergman,
ungdomschef i Huddinge kommun, 08-535 317 19, anna-maria.bergman@huddinge.se

Ewa Melin-Larsson, enhetschef ungzon Flemingsberg & Panncentralen Visättra, 08-535 337 27, ewa.melin-larsson@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Den 9 oktober sker en ceremoniell utdelning när kommunens samtliga mötesplatser för unga erhåller ett HBTQ-certifikat. Ceremonin, som är öppen för alla, börjar kl 15.00 och sker på Huset, Sjödalsvägen 46. Förutom utdelningen kommer det att hållas tal, framföras musik och poesi.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • PR och sociala medier
  • pimartgwina.wtxanygrenjsok@hgzuddikgwtngape.ipse
  • 070-8719866
  • 08-53530184
Martina Nygren ansvarar för kommunens strategiska pr-arbete och samordnar pressutskick och presskontakter från samtliga av... Visa mer

Om Huddinge kommun

Välkommen till Huddinge

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.