Q2j10wijeyrv48hhrdl0

Huddinge högt i ranking i Ekomatsligan 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 07:23 CEST

Huddinge är den andra bästa kommunen i Stockholms län vad gäller inköp av ekologiska livsmedel. Det stod klart när priset Ekomatsligan 2014 delades ut. Sett till alla kommuner i Sverige ligger Huddinge på en tionde plats.

Media-no-image

Handla Hållbart – en vecka där de stora frågorna sätts under lupp

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 07:52 CEST

Temaveckan Handla Hållbart arrangeras för sjunde året den 6-10 oktober och kretsar kring hållbarhetsfrågor. Syftet med Handla Hållbart är att öka både kunskapsnivån och viljan att agera. Parollen "Tänk globalt – handla lokalt" genomsyrar veckan. Bakom Handla Hållbart står Huddinge kommun och ABF i Huddinge.

Handla Hållbart vänder sig till två olika målgrupper, dels till 400 inbjudna elever i årskurs nio och deras lärare. De får ta del av ett varierat program under en heldag. Veckan riktar sig också till allmänheten som bjuds in till aktiviteter på kvällstid.

– Vi hoppas på att temaveckan blir startskottet för ett fortsatt miljöengagemang och att aktiviteterna fungerar som en ögonöppnare, säger Patrick Lundström, som är projektledare för Handla Hållbart.

Mer information finns på www.huddinge.se/handlahallbart

För mer information, vänligen kontakta:
Patrick Lundström, projektledare för Handla hållbart patrick.lundstrom@huddinge.se 08-535 363 40.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Temaveckan Handla Hållbart arrangeras för sjunde året den 6-10 oktober och kretsar kring hållbarhetsfrågor. Syftet med Handla Hållbart är att öka både kunskapsnivån och viljan att agera. Parollen "Tänk globalt – handla lokalt" genomsyrar veckan. Bakom Handla Hållbart står Huddinge kommun och ABF i Huddinge.

Läs vidare »
Media-no-image

Huddinge kommun lanserar miljöfond

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 10:57 CEST

Huddinge kommun lanserar en miljöfond och 50 000 kronor delas ut till en eller flera idéer som på något sätt gynnar klimat- eller miljöfrågor.

– Vi hoppas att fonden ska bidra till ökat engagemang och förståelse för miljö och klimatfrågor. Fonden kan ge bidrag till allt från utbildningar till naturvårdsinsatser och projekt som leder till en mer hållbar livsstil, säger Johanna Pettersson, Agenda 21-samordnare i Huddinge kommun.

Det går att ansöka en gång om året och alla över 18 år, privatpersoner och organisationer, kan söka. Kravet är att pengarna används till aktiviteter och projekt som leder till miljöförbättring eller belyser klimatfrågan.

Läs mer på huddinge.se/miljofonden.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Pettersson, projektledare i Huddinge kommun, 08-535 364 91.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Huddinge kommun lanserar en miljöfond och 50 000 kronor delas ut till en eller flera idéer som på något sätt gynnar klimat- eller miljöfrågor.

Läs vidare »
Uyv1tslk7yrp0cm41ibi

Widrikssons Åkeri blir gemensam logistikpartner för åtta kommuner söder om Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 08:14 CEST

Nu är det klart att det blir Widrikssons Åkeri AB som blir logistikpartner för samordnad varudistribution i åtta kommuner söder om Stockholm. I januari 2015 börjar de första varutransporterna att gå via den gemensamma omlastningscentralen. Samordning av varudistribution till de kommunala verksamheterna innebär färre transporter och mindre klimatpåverkan.

Q3zsmt4wn0jmuowfq8ni

Nu startar bygget av Flemingsbergsdalen

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 15:00 CEST

I dag togs det första spadtaget till Flemingsbergsdalen – ett område mitt i den regionala stadskärnan Flemingsberg som nu omvandlas från en grusplan till en ny stadsdel med bostäder, sportcenter och början på ett nytt centrum i den första etappen.

Media-no-image

Huddinge en av landets bästa hbtq-kommuner

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 16:41 CEST

RFSL har genomfört en kommunundersökning där de redovisar och utvärderar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner), inom skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Huddinge placerar sig som nummer två i länet och på plats 12 i landet.

Social-och äldreomsorgsförvaltningen har jobbat mycket aktivt med mångfaldsfrågor de senaste åren och har tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Materialet omfattar alla diskrimineringsgrunder och används för att öka medvetenheten om mångfaldsfrågor och jämlikhet bland medarbetarna.

– Jämlikhetsarbetet börjar hos var och en av oss. Vi har alla ett ansvar för att öka vår medvetenhet, och fundera över hur våra egna uppfattningar påverkar hur vi bemöter andra, säger Britt-Marie Karlén som är social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge.

I Huddinge finns två hbt-certifierade verksamheter, familjecentralen i Skogås samt ungdomsmottagningen. Äldreomsorgsnämnden har dessutom i augusti fattat beslut om att hbt-certifiera en del av Tallgårdens äldreboende. Det genomförs även kompetenshöjande utbildningar i hbtq-frågor i flera av kommunens förvaltningar.

– Ett målinriktat jämlikhetsarbete leder till en god arbetsmiljö fri från diskriminering, samtidigt som det ger positiva effekter för hela verksamheten. Ytterst handlar det om att ge våra invånare ett gott bemötande, säger Britt-Marie Karlén.

För mer information, vänligen kontakta:
Britt-Marie Karlén, social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge, 08-53531201.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

RFSL har genomfört en kommunundersökning där de redovisar och utvärderar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner), inom skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Huddinge placerar sig som nummer två i länet och på plats 12 i landet.

Läs vidare »
Ejqcoosyus1bntyfx5bb

Seniorveckan erbjuder något för alla

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 12:16 CEST

Forskning visar att social samvaro och fysiska aktiviteter bidrar till att man känner ett ökat välbefinnande och en ökad livsglädje. Det har Huddinge kommun tagit fasta på och satsar för tredje året i rad på en seniorvecka. Den 1–5 september bjuder Huddinge på 100 aktiviteter som berikar socialt, fysiskt och intellektuellt.

Media-no-image

Fler miljömärkta grundskolor i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 11:26 CEST

Nu har bygget av nya Glömstaskolan i Huddinge kommit igång. Skolan, som, ska stå färdig hösten 2016, är den femte skolbyggnaden i Huddinge som byggs enligt märkningen miljöbyggnad. Glömstaskolan beräknas kunna ta emot elever från förskoleklass upp till år 9.

– Behovet av nya skolplatser är stort och vi arbetar under högtryck för att fler skolor ska bli klara så snart som möjligt. Glömstaskolan innebär 720 nya platser i ett av Huddinges tillväxtområden, säger Malin Danielsson (FP) ordförande i grundskolenämnden.

Den nya Glömstaskolan erbjuder en mycket ljus och modernt utformad planlösning med anpassningsbara rum. Skolan blir i stort sett helt korridorfri läromiljö vilket öppnar möjligheter.

– För att möta framtidens skola så har olika typer av rum och lokalytor planerats i Glömstaskolan. Detta för att möjliggöra många olika lärosituationer i större och mindre elevergrupper utifrån behov. Denna flexibla lokalutformning gör att vi också kan möta förändrade behov och nya arbetssätt i framtiden säger Jan-Eric Johansson, grundskolechef i Huddinge.

Glömstaskolan innehåller även en mötesplats för unga och möjlighet för kulturskolan att bedriva verksamhet. Inom kort tas beslut om en fullstor idrottshall för att täcka såväl skolans som idrottslivets behov.

Tidigare miljömärkta skolbyggnader är Kästaskolan som står klar hösten 2015 samt förskolorna Sagoskogen, Källbrink och Väktaren.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Johansson, grundskolechef vid barn-och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun. Telefon 08-535 360 70, jan-eric.johansson@huddinge.se

Mia Bergström, lokalplaneringschef vid barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun. Tel: 08-535 360 28, mia.bergstrom@huddinge.se

Malin Danielsson (FP) ordförande i grundskolenämnden, Huddinge kommun. Telefon 08-535 301 83, malin.danielsson@huddinge.seHuddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Nu har bygget av nya Glömstaskolan i Huddinge kommit igång. Skolan, som, ska stå färdig hösten 2016, är den femte skolbyggnaden i Huddinge som byggs enligt märkningen miljöbyggnad. Glömstaskolan beräknas kunna ta emot elever från förskoleklass upp till år 9.

Läs vidare »
U3jtceg5hlkfdomiqspt

Förvandla tvättstugetiden till mysig lässtund

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 11:34 CEST

Två tvättstugor i Huddinge får var sitt bibliotek som invigs 30 augusti kl 11.00. Tanken är att kunna förvandla tvättiden till en stunds avkoppling med en god bok eller en mysig sagostund tillsammans med barnen. Det finns även möjlighet att låna med sig böcker hem.

A2xgx6gskc596jdscmww

Nio av tio har gångavstånd till grönområde

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 07:48 CEST

Nio av tio i Huddinge kommun har gångavstånd till närmaste grönområde och hälften av Huddingeborna tycker att närheten till naturen är det bästa med Huddinge. Det visar en ny opinionsundersökning bland Huddingeborna.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • PR och sociala medier
  • martinojkla.nyjvgriuoedrplen@huddingygypzee.se
  • 070-8719866
  • 08-53530184
Martina Nygren ansvarar för kommunens strategiska pr-arbete och samordnar pressutskick och presskontakter från samtliga av... Visa mer

Om Huddinge kommun

Välkommen till Huddinge

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.