Q3zsmt4wn0jmuowfq8ni

Nu startar bygget av Flemingsbergsdalen

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 15:00 CEST

I dag togs det första spadtaget till Flemingsbergsdalen – ett område mitt i den regionala stadskärnan Flemingsberg som nu omvandlas från en grusplan till en ny stadsdel med bostäder, sportcenter och början på ett nytt centrum i den första etappen.

Media-no-image

Huddinge en av landets bästa hbtq-kommuner

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 16:41 CEST

RFSL har genomfört en kommunundersökning där de redovisar och utvärderar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner), inom skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Huddinge placerar sig som nummer två i länet och på plats 12 i landet.

Social-och äldreomsorgsförvaltningen har jobbat mycket aktivt med mångfaldsfrågor de senaste åren och har tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Materialet omfattar alla diskrimineringsgrunder och används för att öka medvetenheten om mångfaldsfrågor och jämlikhet bland medarbetarna.

– Jämlikhetsarbetet börjar hos var och en av oss. Vi har alla ett ansvar för att öka vår medvetenhet, och fundera över hur våra egna uppfattningar påverkar hur vi bemöter andra, säger Britt-Marie Karlén som är social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge.

I Huddinge finns två hbt-certifierade verksamheter, familjecentralen i Skogås samt ungdomsmottagningen. Äldreomsorgsnämnden har dessutom i augusti fattat beslut om att hbt-certifiera en del av Tallgårdens äldreboende. Det genomförs även kompetenshöjande utbildningar i hbtq-frågor i flera av kommunens förvaltningar.

– Ett målinriktat jämlikhetsarbete leder till en god arbetsmiljö fri från diskriminering, samtidigt som det ger positiva effekter för hela verksamheten. Ytterst handlar det om att ge våra invånare ett gott bemötande, säger Britt-Marie Karlén.

För mer information, vänligen kontakta:
Britt-Marie Karlén, social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge, 08-53531201.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

RFSL har genomfört en kommunundersökning där de redovisar och utvärderar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner), inom skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Huddinge placerar sig som nummer två i länet och på plats 12 i landet.

Läs vidare »
Ejqcoosyus1bntyfx5bb

Seniorveckan erbjuder något för alla

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 12:16 CEST

Forskning visar att social samvaro och fysiska aktiviteter bidrar till att man känner ett ökat välbefinnande och en ökad livsglädje. Det har Huddinge kommun tagit fasta på och satsar för tredje året i rad på en seniorvecka. Den 1–5 september bjuder Huddinge på 100 aktiviteter som berikar socialt, fysiskt och intellektuellt.

Media-no-image

Fler miljömärkta grundskolor i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 11:26 CEST

Nu har bygget av nya Glömstaskolan i Huddinge kommit igång. Skolan, som, ska stå färdig hösten 2016, är den femte skolbyggnaden i Huddinge som byggs enligt märkningen miljöbyggnad. Glömstaskolan beräknas kunna ta emot elever från förskoleklass upp till år 9.

– Behovet av nya skolplatser är stort och vi arbetar under högtryck för att fler skolor ska bli klara så snart som möjligt. Glömstaskolan innebär 720 nya platser i ett av Huddinges tillväxtområden, säger Malin Danielsson (FP) ordförande i grundskolenämnden.

Den nya Glömstaskolan erbjuder en mycket ljus och modernt utformad planlösning med anpassningsbara rum. Skolan blir i stort sett helt korridorfri läromiljö vilket öppnar möjligheter.

– För att möta framtidens skola så har olika typer av rum och lokalytor planerats i Glömstaskolan. Detta för att möjliggöra många olika lärosituationer i större och mindre elevergrupper utifrån behov. Denna flexibla lokalutformning gör att vi också kan möta förändrade behov och nya arbetssätt i framtiden säger Jan-Eric Johansson, grundskolechef i Huddinge.

Glömstaskolan innehåller även en mötesplats för unga och möjlighet för kulturskolan att bedriva verksamhet. Inom kort tas beslut om en fullstor idrottshall för att täcka såväl skolans som idrottslivets behov.

Tidigare miljömärkta skolbyggnader är Kästaskolan som står klar hösten 2015 samt förskolorna Sagoskogen, Källbrink och Väktaren.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Johansson, grundskolechef vid barn-och utbildningsförvaltningen Huddinge kommun. Telefon 08-535 360 70, jan-eric.johansson@huddinge.se

Mia Bergström, lokalplaneringschef vid barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun. Tel: 08-535 360 28, mia.bergstrom@huddinge.se

Malin Danielsson (FP) ordförande i grundskolenämnden, Huddinge kommun. Telefon 08-535 301 83, malin.danielsson@huddinge.seHuddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Nu har bygget av nya Glömstaskolan i Huddinge kommit igång. Skolan, som, ska stå färdig hösten 2016, är den femte skolbyggnaden i Huddinge som byggs enligt märkningen miljöbyggnad. Glömstaskolan beräknas kunna ta emot elever från förskoleklass upp till år 9.

Läs vidare »
U3jtceg5hlkfdomiqspt

Förvandla tvättstugetiden till mysig lässtund

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 11:34 CEST

Två tvättstugor i Huddinge får var sitt bibliotek som invigs 30 augusti kl 11.00. Tanken är att kunna förvandla tvättiden till en stunds avkoppling med en god bok eller en mysig sagostund tillsammans med barnen. Det finns även möjlighet att låna med sig böcker hem.

A2xgx6gskc596jdscmww

Nio av tio har gångavstånd till grönområde

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 07:48 CEST

Nio av tio i Huddinge kommun har gångavstånd till närmaste grönområde och hälften av Huddingeborna tycker att närheten till naturen är det bästa med Huddinge. Det visar en ny opinionsundersökning bland Huddingeborna.

Wbor0j1xnncnnyizxhpc

344 student- och ungdomslägenheter byggs i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 13:52 CEST

Det nya bostadsområdet i Visättra ängar i Huddinge fick idag besök av bostadsministern Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, då han tillsammans med Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, Tomas Hansson, kommunalråd i Huddinge kommun samt Christofer Söderström, projektutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB tog ett gemensamt första spadtag.

Cdwfg5deiuhs36jzn2dj

10 000 nya bostäder i Huddinge till år 2030

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 06:52 CEST

30 000 steg närmare 2030 – det är den kortaste beskrivningen av Huddinge kommuns nya översiktsplan som tar sikte på hållbar utveckling, levande stadsmiljöer, utveckling av de lokala centrumen, attraktiva parker - och så 10 000 nya bostäder och 20 000 arbetsplatser.

G6vzrlybdzjxrcubta0o

Premiär för Barnkulturdag i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 11:42 CEST

Media-no-image

Huddinge kommun behåller sitt höga kreditbetyg

Nyheter   •   2014-05-28 12:44 CEST

Huddinge kommun får det näst högsta kreditbetyget, AA+ i Standard & Poor’s årliga rating och behåller därmed sitt sedan flera år höga kreditbetyg. Kreditbetyget, som är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, visar att kommunen har hög kreditvärdighet.

– Det är ett högt och bra kreditbetyg som vi är mycket glada över. Svenska kommuner får normalt sett höga betyg i en internationell jämförelse. Det finns ett antal kommuner som har samma höga betyg och några få som har det enda högre betyg som finns säger Mats Öberg, ekonomidirektör på Huddinge kommun.

Huddinge kommun har fått det höga kreditbetyget flera år i rad. Något som ger stadga och möjligheter att både investera och trygga välfärdssatsningar.

– Att vi behåller vårt höga kreditbetyg är ännu ett kvitto på att vi har en stark ekonomi i Huddinge kommun. Det ger oss bättre förutsättningar än många andra att i en orolig och föränderlig omvärld fortsätta utveckla våra välfärdsverksamheter, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Huddinge kommun får det näst högsta kreditbetyget, AA+ i Standard & Poor’s årliga rating och behåller därmed sitt sedan flera år höga kreditbetyg. Kreditbetyget, som är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, visar att kommunen har hög kreditvärdighet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • PR och sociala medier
  • mafepxrtzqina.rvnygrllenni@hhhuddinge.nkxqpetxuosctdtvse
  • 070-8719866
  • 08-53530184
Martina Nygren ansvarar för kommunens strategiska pr-arbete och samordnar pressutskick och presskontakter från samtliga av... Visa mer

Om Huddinge kommun

Välkommen till Huddinge

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.