Voavohq463luftz4u511

Huddinge tar krafttag för ökat bostadsbyggande

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 07:10 CEST

För att möta behovet av bostäder och öka byggtakten har Huddinge kommun infört en ny samhällsbyggnadsorganisation samtidigt som politikerna ökar budgeten för att stimulera bostadsbyggandet.

Uym8wqi2bp73tu7mdidn

Huddinge är fjärde bästa miljökommun i länet

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 07:41 CEST

I veckan redovisade tidningen Miljöaktuellt resultatet av sin årliga ranking över bästa miljökommun. Huddinge kommun placerade sig i år på 17 plats. Huddinge kommun är därmed fjärde bästa miljökommun i länet efter Stockholm, Upplands-Väsby och Södertälje.

Uym8wqi2bp73tu7mdidn

Huddinge är fjärde bästa miljökommun i länet

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 07:41 CEST

I veckan redovisade tidningen Miljöaktuellt resultatet av sin årliga ranking över bästa miljökommun. Huddinge kommun placerade sig i år på 17 plats. Huddinge kommun är därmed fjärde bästa miljökommun i länet efter Stockholm, Upplands-Väsby och Södertälje.

Media-no-image

Så kan bostadsbristen minskas

Nyheter   •   2015-06-28 12:11 CEST

Idag saknas det 10 000-tals bostäder i Sverige, bostadsbristen är både omdebatterad och komplex och många har en åsikt om hur bostadsbristen kan lösas. En sak är dock de flesta överens om – för ett ökat bostadsbyggande krävs samordnade insatser från kommuner, entreprenörer och politiker. Aktiv markpolitik, effektivare planprocesser och innovativa lösningar behövs för att bygga fler och billigare bostäder.

Huddinge kommun, byggherrar och forskaren Torbjörn Glad möts i en debatt i Almedalen för att diskutera vad som krävs för att minska bostadsbristen. Moderator: Stig-Björn Ljunggren.Deltagare:

Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge kommun, Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge kommun och ordförande i kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott, Camilla Tagesson Adolfsson, bygglovschef på Huddinge kommun och representant i Stadsbyggnadsbenchen, Torbjörn Glad, forskare på KTH, Ingegerd Simonsson, vice vd på NCC, Thomas Dahl, vice vd, Wallenstam. Moderator: Stig-Björn Ljunggren

Tid: Tisdag 30/6 8:15-09:00. Frukost serveras från 07:45.

Plats: Burmeister restaurang, Strandgatan 9B, ingång restaurang Supper.

​Idag saknas det 10 000-tals bostäder i Sverige, bostadsbristen är både omdebatterad och komplex och många har en åsikt om hur bostadsbristen kan lösas. En sak är dock de flesta överens om – för ett ökat bostadsbyggande krävs samordnade insatser från kommuner, entreprenörer och politiker.

Läs vidare »
Flqgi4judjlyf0dr1zg3

Lyssna till Ågestasjöns skickligaste musiker

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 14:00 CEST

Huddinge lanserar poddradio för fyra av kommunens naturreservat. Nu har du chansen att uppleva en annorlunda naturvandring i Huddinge - via poddradio. Poddarna lyssnar du enkelt på i din telefon på plats eller hemma.

Media-no-image

Sommarskola för nyanlända

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 07:57 CEST

Till sommaren anordnar Huddinge kommun för första gången sommarskola för nyanlända. Sommarskolan kompletteras också med sommarjobb för sex elever som går på gymnasiet.

– Totalt blir det 30 elever, i åldrarna 16-20 år som kommer att gå sommarskola, säger Mona Lifwergren som är enhetschef på Resurscentrum för nyanlända, RCN. Vi har sett att det finns ett stort behov av utbildning under sommaren, men vi vill börja smått för att kunna hålla en god kvalitet på utbildningen.

Sommarskolan pågår på Sågbäcksgymnasiet under tre veckor, v. 26-28. Eleverna läser svenska på förmiddagen och på eftermiddagen ligger fokus på fritidsaktiviteter. Till hösten ska eleverna börja i en språkintroduktionsklass på gymnasiet.

– Genom sommarskolan får eleverna en möjlighet att lära sig svenska innan de börjar på gymnasiet och de kan därmed komma snabbare framåt i studierna, säger Mona Lifwergren. Dessutom får de en god kännedom om vilka fritidsaktiviteter som finns i kommunen, där de förutom att träna svenska också kan utveckla andra förmågor.

Behovet av sommarskola har funnits en längre tid och årets sommarskola är resultatet av ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Sommarskolan kompletteras med sex sommarjobbare som själva har varit nyanlända, men som idag går på gymnasiet. Sommarjobbarna fungerar bland annat som tolkar till eleverna på sommarskolan och blir deras faddrar till hösten. Sammantaget ger det den nyanlända eleven en större social trygghet, skapar ett tydligare mål för studierna och sätter studierna i ett sammanhang.

För mer information kontakta:

Mona Lifwergren, enhetschef på RCN
08-535 336 18, mona.lifwergren@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

​Till sommaren anordnar Huddinge kommun för första gången sommarskola för nyanlända. Sommarskolan kompletteras också med sommarjobb för sex elever som går på gymnasiet.

Läs vidare »
Media-no-image

Huddinges näringsliv blomstrar

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 16:03 CEST

I dag presenterade företaget Bisnode sin näringslivanalys för Huddinge kommun. Resultatet visar bland annat att antalet arbetsplatser i Huddinge ökar samtidigt som antalet företag blivit 40 procent fler.

  • Detta är förstås mycket glädjande! Att skapa fler jobb och stimulera företagsklimatet är något vi i koalitionen ständigt har i fokus. Att göra Huddinge attraktivt för såväl stora som små företag är nyckeln till att skapa fler jobb i vår kommun. Vårt sikte är inställt på att bli en av Sveriges bästa företagarkommuner,säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hälso-sjukvård, IT och Telekom, Media och Företagstjänster är de branscher som växer snabbast.Flest nya jobb skapas inom Detaljhandeln, Hälso- och sjukvård och Byggnadsindustrin.

  • Jag gläds åt att vi har flera olika branscher som går riktigt bra och att konkurrenskraften är god även hos de nystartade företagen. Det ger oss bra möjligheter till att skapa fler arbetstillfällen i kommunen, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

För mer information

Daniel Dronjak-Nordqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08-535 30157
E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Joakim Goding
Politisk sekreterare (M)
Telefon: 08-535 301 58
E-post: joakim.goding@huddinge.se

Pia Forsberg
Näringslivschef Huddinge kommun
Telefon: 08-535 313 93
E-post: pia.forsberg@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

I dag presenterade företaget Bisnode sin näringslivanalys för Huddinge kommun. Resultatet visar bland annat att antalet arbetsplatser i Huddinge ökar samtidigt som antalet företag blivit 40 procent fler.

Läs vidare »
Dljycisafple4y2awnye

Unikt samarbete ska halvera koldioxidutsläpp

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:33 CEST

Startskottet har gått för den samordnade varudistributionen på Södertörn – fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Samordning av varudistribution innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet.

Pop1ij1seyfrhmkuq3o0

Spännande kulturmöten i Vårby konsthantverkssalong 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 09:24 CEST

​Den 9 juni invigs Vårby konsthantverkssalong som är ett spännande möte mellan traditionellt svenskt konsthantverk och hantverk från olika kulturer. Utställningen där lokala konsthantverkare visar upp sin hantverksskicklighet finns att se på Vårby bibliotek med Barnkonsten till och med 29 augusti.

Media-no-image

Huddinge toppar i tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 08:55 CEST

Huddinge kommun fick höga poäng i Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av kommunernas tillgänglighetsarbete. Det blev en andraplats i tillgänglig kultur och en fjärdeplats i tillgängligt idrottsliv.

– Det här bevisar att vi engagerat oss i tillgänglighet och att vi tar det på allvar. Alla i vår förvaltning arbetar med det och vi har etablerat ett bra samarbete med både föreningar och studieförbund. Det är självklart väldigt kul att bli uppmärksammade för vårt arbete, säger Eliz Lindström, fritidskonsulent i Huddinge kommun.

Tillgänglig kultur och idrott innebär förutom rätt lokaler även utbildade ledare och att främja delaktighet genom att informera om tillgängligheten i kultur- respektive idrottsverksamheter.

– En av de satsningar vi har gjort är att försöka öka deltagandet hos kvinnor med funktionsnedsättning. Det är en grupp som har både höga ohälsotal och social isolering. Därför har vi bland annat arrangerat en tjejfestival de två senaste åren med underhållning och aktiviteter, säger Eliz Lindström.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Kommunuppföljningen genomförs på uppdrag av regeringen och är en del i den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken.

Ta del av kommunuppföljningen på www.mfd.se/kommunuppfoljning

För mer information, vänligen kontakta:
Eliz Lindström, fritidskonsulent i Huddinge kommun, 08-535 317 23


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Huddinge kommun fick höga poäng i Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av kommunernas tillgänglighetsarbete. Det blev en andraplats i tillgänglig kultur och en fjärdeplats i tillgängligt idrottsliv.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • PR och sociala medier
  • fkrpmmmayfrtyxina.fgopqgcbnyilgrvccfendk@htbozuddingzre.cmse
  • 070-8719866
  • 08-53530184
Martina Nygren ansvarar för kommunens strategiska pr-arbete och samordnar pressutskick och presskontakter från samtliga av... Visa mer

Om Huddinge kommun

Välkommen till Huddinge

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.