Qpfo4dkqfgf5egu5vzll

Centerpartiet har fastställt kommunlistan

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 11:25 CET

Nfbiryvurtgv89hacntg

Klartecken för Trafikplats högskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 11:16 CET

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 7 februari att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Trafikplats högskolan. I och med detaljplanen kan Trafikverket nu bygga en cirkulationsplats vid Huddingevägen som knyter ihop östra och västra Flemingsberg mellan Björnkullavägen och Alfred Nobels allé, vilket inte minst leder till förbättrade cykelmöjligheter.

Rfwi1uszhmr2ma6lksnp

29 personer ställer upp för Drevvikenpartiet i valet 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 10:53 CET

Listan toppas av Ingalill Söderberg från Sjöängen i Trångsund som idag är kommunalråd med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet. Hon är även ordförande i demokratiberedningen och vice ordförande i socialnämnden.

Nfbiryvurtgv89hacntg

Huddinge är nominerad till årets kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 14:41 CET

Tillsammans med två andra kommuner, Solna och Linköping, är Huddinge nominerad till årets kommun på fastighetsgalan 31 januari.

Nfbiryvurtgv89hacntg

Gata i Kungens kurva ska namnges efter Ingvar Kamprad

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 14:54 CET

Huddinges styrande koalition planerar att namnge en gata i Kungens kurva efter IKEA-grundaren Ingvar Kamprad.

Yrvyzxwhv3hocvv1llf3

Provvalet i KD Huddinge avgjort

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:11 CET

Provvalet vanns utav Karl Henriksson, kommunalråd. På andra respektive tredje plats kom Stephanie Hansson, vice ordförande i äldreomsorgsnämnden och Dennis Åström Ullström, ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ubbs5yifx1avz6nfpbdw

Huddinge investerar i barnen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:16 CET

Huddinge satsar ytterligare 4,8 miljoner på förskolan.

Media no image

Grönt ljus för ungdomslägenheter i Trångsund

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 09:43 CET

Igår tog natur- och byggnadsnämnden beslut om bygglov för än fler lägenheter. Det gäller fastigheten Prinsen 3 där Huge Bostäder ska få möjlighet att bygga. Enligt bygglovet ska det byggas flera mindre lägenheter, som passar sig väl för ungdomar.

- Det är positivt att vi i kommunen bygger för alla. Man ska inte behöva flytta ifrån kommunen när man flyttar hemifrån, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

I bygglovet ryms också bland annat anläggande av en parkering. Bygglovet är en del i Huddinges mycket expansiva och snabba bostadstakt och fastigheten ligger nära Trångsundsvägen och Korpstigen. Huge Bostäder planerar även för hyresbostäder på den näraliggande fastigheten Bonden 1.

- Det blir ett niovåningshus nära Trångsunds centrum. Ettorna är på 34 kvadratmeter och tvåorna knappt 50. Det möter ett stort behov i kommunen, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden. 

Fakta:

Totalt byggs 62 lägenheter, varav 17 ettor, 27 tvåor, 18 treor.

För mer information:

Christian Ottosson (C)

christian.ottosson@huddinge.se

Läs vidare »
Ggdiqv6gsylqslagdxow

Liberala valsedlar i Huddinge färdiga

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:53 CET

Liberalerna har beslutat om sina valsedlar till kommun- och landstingsvalen 2018. Kommunfullmäktigelistan toppas av Malin Danielsson som är kommunalråd och gruppledare. Hon är även ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen. Landstingslistan toppas av Jessica Ericsson som idag bland annat är ordförande i beredningen för psykiatri och folkhälsa.

Tuiesvxjza0orlxvdep6

Huddinges skolor klättrar i ranking

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 07:30 CET

I SKL:s öppna jämförelser av grundskolor för 2017 klättrar Huddinge från plats 41 till 38 av totalt 290 kommuner.

Bilder & Videor 10 bilder