Skip to main content

Huddinges budget 2015 är klar:

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:05 CEST

Huddinges budget 2015 är klar:
Fler i arbete, bättre kvalitet i skolan och en historisk satsning på vägunderhållet

I ett läge då landets ekonomi går bättre än väntat och Huddinge har god ordning i ekonomin presenterar majoriteten i Huddinge sin budget inför 2015. Inriktningen är tydlig: jobben och skolan går först!

– Kommunens goda ekonomi ger oss möjlighet att göra en rad riktade satsningar på jobben, skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi tar oss an det stora behovet av underhåll på kommunens gator och vägar. Totalt förstärker vi kommunens viktigaste verksamheter med 200 miljoner varav
22 miljoner satsas på kvalitetsutveckling i kommunens kärnverksamheter, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Ordning och reda i kommunens ekonomi präglar majoritetens politik i Huddinge. Trots finanskris, lågkonjunktur och det nya utjämningssystemet där Huddinge är en av de stora förlorarna har kommunens ekonomi hela tiden varit i balans med ett ständigt överskott.

- Det ger oss en fördel jämfört med andra kommuner och möjlighet att successivt utveckla skolan, omsorgen och våra andra viktiga verksamheter utan snabba kast eller stora besparingar. När nu landets ekonomi håller på att återhämta sig vill vi satsa ytterligare medel på våra viktigaste utmaningar fler Huddingebor i arbete och förbättrade kunskapsresultat i skolan, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Daniel Dronjak Nordqvist (M)  Malin Danielsson (FP)

 Katharina Wallenborg (DP)    Tomas Hansson (KD) 

 Christian Ottoson (C)


 

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M)   Li Björk (M)

Kommunstyrelsens ordförande    Politisk sekreterare

Telefon: 08-535 301 57  Telefon: 08-535 301 47

 E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se E-post:li.bjork@huddinge.se


 

Bifogade filer

PDF-dokument