Pressmeddelanden Visa alla 62 träffar

Budget 2016: Huddinge får nytt miljöprogram

Budget 2016: Huddinge får nytt miljöprogram

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 11:47 CEST

Ett nytt miljöprogram i Huddinge ska göra kommunens miljöarbete mer effektivt och överblickbart. Den politiska ledningen i Huddinge föreslår nu att kommunen ska ta fram ett nytt Miljöprogram. Förslaget läggs inför beslutet om Mål och budget 2016 och berör bland annat vattenkvalitet, utsläpp, gifter och förnybar energi. Där återfinns också ett förslag till ”returhus” för överblivna möbler.

Media-no-image

Budget 2016: Förbättrat gatuunderhåll i Huddinges budget

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 16:30 CEST

Standarden på Huddinges gator och parker ska bli bättre. Natur- och byggnadsnämnden får därför ytterligare 10 miljoner i investeringsutrymme 2016 för upprustning av gator och vägar för att minska det upparbetade underhållsberget.

Stora satsningar på förskolor, skolor och sporthallar i Huddinges budget

Stora satsningar på förskolor, skolor och sporthallar i Huddinges budget

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 09:35 CEST

Huddinge tar krafttag för att möta behovet av skollokaler, förskoleplatser och lokaler för föreningslivet i den ledande koalitionens budget 2016. Budgeten presenteras i ett pressat ekonomiskt läge med svagare utveckling av skatteintäkterna och ökade kostnader till andra kommuner.

Media-no-image

​Ny projektplan beslutad – Huddinge höjer ambitionen för bostadsbyggandet

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 11:57 CEST

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 11 maj att godkänna planen för samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017. Planen innehåller sammanlagt ett 60–tal bostadsprojekt med sammanlagt 9 600 bostäder samt mer än 30 projekt med utveckling av företagsområden/verksamheter. Cirka 2 000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder samt ungdomsbostäder.

Nyheter 1 träff

Malmö idag, Stockholm imorgon

Malmö idag, Stockholm imorgon

Nyheter   •   2014-02-17 15:57 CET

Idag startar Nationella Brottsofferveckan. Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge, deltog i veckans första programpunkt om hot mot vittnen och målsäganden inom den organiserade brottsligheten. – Bilden av dagens Malmö skulle kunna vara Stockholms verklighet imorgon. Därför måste kommunerna öka insatserna mot kriminella nätverk och förebyggande insatser för unga, kommenterar han efteråt.

Kontaktpersoner 1 träff

Kommunalråd för Centerpartiet i Huddinge kommun med ansvar för integration, brottsförebyggande och tillgänglighetsfrågor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.