Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 84 träffar

Nu ska det bli lättare för Huddingeborna att välja resa hållbart.

Nu ska det bli lättare för Huddingeborna att välja resa hållbart.

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 10:00 CEST

Huddinges kommunfullmäktige föreslås den 9 maj fatta beslut om en så kallad mobility managementplan för Huddinge kommun. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Åtgärderna i planen handlar om allt från förbättrad information om cykelvägar till stöd och tips till exploatörer och fastighetsägare.

​Trivsammare offentlig miljö i Kungens kurva

​Trivsammare offentlig miljö i Kungens kurva

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 11:07 CEST

Huddinges kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt program för den offentliga miljön i Kungens kurva. Tanken med programmet är att skapa en både trivsammare, tryggare och mer enhetlig miljö i handelsområdet. Programmet föreslår bland annat nya lekplatser och gångstråk. Programmet innehåller även bland annat riktlinjer för hur möblering, markbeläggning och höjdskillnader ska hanteras.

Nya förskoleregler gynnar Huddinges minsta

Nya förskoleregler gynnar Huddinges minsta

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 07:33 CEST

Huddinge kommuns ersättning till förskolor tar under sommaren en ny riktning. Nu ska förskolorna få en högre peng för yngre barn än för äldre. Det fattade förskolenämnden beslut om på torsdagen.

(S) motsätter sig bostäder, kultur och bättre arbetsmiljö

(S) motsätter sig bostäder, kultur och bättre arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   2016-04-06 16:08 CEST

​På Kommunstyrelsens sammanträde den 30/3 valde Socialdemokraterna att gå emot förslaget om ett nytt kombinerat kultur- och kommunhus i centrala Huddinge. Ärendet har pågått sedan 2012 och möjliggör bland annat effektivisering av kommunens arbete och frigör bostadsmark. Då förvaltningarna idag är utspridda på olika tomter försvåras samordning. Lokalerna är också slitna med stora renoveringsbehov.

Nyheter 1 träff

Malmö idag, Stockholm imorgon

Malmö idag, Stockholm imorgon

Nyheter   •   2014-02-17 15:57 CET

Idag startar Nationella Brottsofferveckan. Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge, deltog i veckans första programpunkt om hot mot vittnen och målsäganden inom den organiserade brottsligheten. – Bilden av dagens Malmö skulle kunna vara Stockholms verklighet imorgon. Därför måste kommunerna öka insatserna mot kriminella nätverk och förebyggande insatser för unga, kommenterar han efteråt.

Kontaktpersoner 1 träff

Kommunalråd för Centerpartiet i Huddinge kommun med ansvar för integration, brottsförebyggande och tillgänglighetsfrågor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.