Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 109 träffar

NCC vinner markanvisning vid Solhagaparken

NCC vinner markanvisning vid Solhagaparken

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 14:23 CET

Huddinge kommun utlyste under hösten en markanvisningstävling för bostäder vid Solhagaparken i Masmo. Förutsättningen var att exploatören ska genomföra projektet i enlighet med den färdiga detaljplanen. Högst anbud lades av NCC Sverige AB och på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari väntas beslut tas om avtal för markanvisningen samtidigt som detaljplanen antas.

Huddinge först i länet med nytt grepp för brottsutsatta

Huddinge först i länet med nytt grepp för brottsutsatta

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 07:55 CET

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka ska få tydligare och mer långsiktiga förutsättningar för att ge brottsutsatta det stöd och den hjälp de behöver för att komma tillbaka till ett normalt liv.

Huddinge ska vara giftfritt till 2021

Huddinge ska vara giftfritt till 2021

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 16:00 CET

Huddinge kommun tar nu ytterligare ett steg framåt i sitt miljöarbete genom att under 2017 påbörja arbetet med en plan för giftfri miljö. Den kommande planen är övergripande och utgår från målen i kommunens Miljöprogram.

Gymnasium planeras i Flemingsberg

Gymnasium planeras i Flemingsberg

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 13:16 CET

Huddinge befinner sig i en expansiv fas vilket innebär att behovet av gymnasieplatser ökar inom kommunen, men även hela regionen. Planering pågår för att placera gymnasium inom Flemingsbergsområdet. Flemingsberg är det område som har den mest omfattande nybyggnationen av bostäder, närhet till spårbunden kollektivtrafik, näringsliv och ett flertal högskolor.

Nyheter 1 träff

Malmö idag, Stockholm imorgon

Malmö idag, Stockholm imorgon

Nyheter   •   Feb 17, 2014 15:57 CET

Idag startar Nationella Brottsofferveckan. Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge, deltog i veckans första programpunkt om hot mot vittnen och målsäganden inom den organiserade brottsligheten. – Bilden av dagens Malmö skulle kunna vara Stockholms verklighet imorgon. Därför måste kommunerna öka insatserna mot kriminella nätverk och förebyggande insatser för unga, kommenterar han efteråt.

Kontaktpersoner 1 träff

Kommunalråd för Centerpartiet i Huddinge kommun med ansvar för integration, brottsförebyggande och tillgänglighetsfrågor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.