Pressmeddelanden Visa alla 60 träffar

Sex partier i koalition för Huddinges framtid!

Sex partier i koalition för Huddinges framtid!

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 10:49 CEST

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristde-mokraterna och Huddingepartiet har nu enats om hur den parlamenta-riska situationen i Huddinge ska hanteras.

Nytt krav på utdrag ur belastningsregistret för nyanställda inom äldreomsorgen

Nytt krav på utdrag ur belastningsregistret för nyanställda inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 17:16 CEST

Äldreomsorgsnämnden tog under veckans sammanträde beslut om att all nyrekryterad personal inom Huddinge kommuns äldreomsorg ska uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Media-no-image

”Socialdemokraterna äventyrar återvinningen på Södertörn”

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 13:30 CEST

– Vi är oerhört angelägna att samarbetet på Södertörn i SRV Återvinning kan säkerställas och utvecklas. Därför vill vi att Botkyrka och Nynäshamns kommuner ska anta de nya ägardokument, som gör detta möjligt. Om inte riskerar vi större osäkerhet för SRV, högre taxor, sämre service och mer byråkrati för invånarna i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Drevvikenpartiet håller seminarium för Lokala Partiers Nätverk i Almedalen

Drevvikenpartiet håller seminarium för Lokala Partiers Nätverk i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 12:17 CEST

I kommunalvalet 2010 ställde närmare 200 lokala partier upp. Har de någon verklig makt eller är de bara en missnöjesyttring? Katharina Wallenborg, kommunalråd i Huddinge kommun med ansvar för demokratifrågor och ordförande i LPN berättar om lokala partiers speciella villkor och deras påverkan på kommunpolitiken. Måndag 30 juni kl. 8.30–9.30 på Campus Gotland lokal F21, Björkanderska, Skeppsbron 24

Kontaktpersoner 1 träff

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.