Skip to main content

Pressmeddelanden

Trygghetsringningen har gett tryggare vardag åt äldre i tio år

Trygghetsringningen har gett tryggare vardag åt äldre i tio år

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2013 09:21 CEST

Den uppskattade och viktiga tjänsten Trygghetsringningen i Huddinge fyller redan tio år. Ett helt decennium har den hjälpt till att göra vardagen tryggare för äldre och till och med räddat liv.

Media no image

Parboendegaranti införs i Huddinge kommun

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2011 10:23 CEST

Huddinge inför en garanti för äldre att få bo tillsammans. Äldreomsorgsnämnden i Huddinge kommun fattade under torsdagskvällen beslutet om parboendegarantin. Det innebär att kommunen säkrar äldre pars möjligheter att bo ihop även när den ena blivit så sjuk att han eller hon inte längre kan bo kvar i det egna hemmet.

Media no image

Mer valfrihet för de som har fyllt 80 år!

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2011 14:39 CET

Möjligheten att välja utförare av hemtjänst har införts, men vi anser att delaktighet och valfrihet inte bara ska stanna vid val av utförare. Vi Socialdemokrater vill att de äldre ska få mer inflytande över sin hemtjänst. Vi föreslår nu fullmäktige att alla äldre över 80 år i Huddinge ska erbjudas 4 timmar hemtjänst per månad utan biståndsbedömning.

Karl Henriksson (KD) lovade äta lådmat i en månad

Karl Henriksson (KD) lovade äta lådmat i en månad

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2010 07:00 CEST

Vid en utfrågning i Expressens valstuga vid Sergels torg lovade äldreomsorgsnämndens ordförande i Huddinge Karl Henriksson (KD) att äta hemtjänstens matlådor i en månad.

Maria Larsson (KD) tog första spadtag i Flemingsberg

Maria Larsson (KD) tog första spadtag i Flemingsberg

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2010 10:12 CEST

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) tog den 26 augusti första spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet och patienthotellet i Flemingsbergs C. Patienthotellet kommer att få 33 rum och vård- och omsorgsboendet 83 bostäder. Dessutom blir det affärslokaler i bottenvåningen.

Media no image

Huddinge bygger fler nya äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2010 08:11 CEST

Huddinge har Sveriges näst yngsta befolkning. Trots det ökar behovet av äldreboenden de kommande åren. Den 16 augusti tog äldreomsorgsnämnden beslut om två nya byggprojekt som ska ge totalt 65 nya lägenheter. – Nu fortsätter vi att bygga för framtiden så att våra äldre ska kunna få plats på ett boende när de behöver det, säger äldreomsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Media no image

Nytt äldreboende för finskspråkiga Huddingebor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2010 07:00 CEST

Huddinge kommun fortsätter på den inslagna vägen: 15 juni är det dags att inviga ett nytt boende för finskspråkiga äldre. Omkring tio procent av Huddingeborna har finsk anknytning, och de har sedan många år tillbaka kunnat få hemtjänst, äldreboende och barnomsorg med finskspråkig personal.

Media no image

Kvalitetsdeklarationer för tryggare äldreomsorg i Huddinge

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2010 07:37 CEST

Äldreomsorgsnämnden i Huddinge har nu antagit kvalitetsdeklarationer för äldreomsorgens biståndskansli. – Genom att vara tydliga med vad man kan förvänta sig ökar vi tryggheten för Huddinges äldre, säger äldreomsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Media no image

Musik, film och högläsning på Huddinges äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2010 13:27 CET

Nu blir det musik, film och högläsning på Huddinges äldreboenden

Media no image

Särskilda rättigheter för finsktalande i Huddinge

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2010 16:19 CET

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag ikraft som ska värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sverige. Då blev Huddinge förvaltningsområde för finska, som en av 17 kommuner i Mälardalen.

Media no image

Huddinges skolor och omsorg får MINDRE pengar nästa år!

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2009 16:11 CET

Huddinges borgerliga politiker sprider djupt vilseledande uppgifter. De påstår att Huddinges skolor och omsorg ska få mer pengar när sanningen är den motsatta. Samtliga nämnder har fortfarande betydande besparingskrav under 2010.

Media no image

Björkbacken kan bli Sverige bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2009 11:32 CET

- Oavsett hur det går, är det redan en vinst. Vi har knappt förstått hur stort det är. Christin Bodén, sjuksköterska och samordnare på Björkbackens demensboende är en av elva glada anställda. De har just blivit nominerade som en av tre till Arbetsmiljöpriset, med full gala i Globen i februari.

Media no image

Jobb & välfärd fokus för oppositionen i Huddinge!

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2009 09:41 CET

Oppositionen i Huddinge satsar 40 mnkr mer i det justerade budgetförslaget för 2010 än vad den borgerliga majoriteten gör. Vår inriktning är arbete och välfärd. Vi halverar nämndernas sparkrav och satsar bland annat 10 mnkr på sysselsättningsåtgärder främst för unga.

Media no image

Regeringssatsning räddar Vikingagården

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2009 10:01 CET

Vikingagårdens seniorcentrum i centrala Huddinge riskerade nedläggning, men förslaget stoppades i sista stund. - Regeringens satsning på kommunerna gjorde att vi kunde dra tillbaka det besparingsförslaget, säger äldreomsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Media no image
Media no image

Anhörigcentralen ger det stöd som socialtjänstlagen kräver

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2009 16:00 CEST

Sedan drygt två år gör äldreomsorgen i Huddinge vad den nya socialtjänstlagen kräver: Med stöd, utbildning, erfarenhetsutbyte och avlastning hjälper Anhörigcentralen dem som vårdar en anhörig i hemmet. - Tid för egna aktiviteter är viktigt för att en anhörig ska orka, säger Majlis Retzell, chef för anhörigcentralen.

Media no image

Äldreminister Maria Larsson delar ut årets Vitsippspris till Väntjänsten i Huddinge (KD)

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2009 10:47 CEST

Väntjänsten i Huddinge tilldelas Vitsippspriset 2009 för sin ideella insats med att hjälpa och stödja ensamma, äldre Huddingebor. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson delar ut priset på Sjödalstorgets scen i Huddinge Centrum torsdagen den 28 maj klockan 15.00. Prisutdelningen sker i samband med kristdemokraternas "Äldrefest" på torget samma dag klockan 14.00-16.00.

Media no image

Nytt äldreboende för finskspråkiga huddingebor

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2009 08:24 CEST

Björnkulla äldreboende i Huddinge har sedan 2002 erbjudit äldreomsorg på finska. Den 29 april tar kommunen det första spadtaget till en ny byggnad vid Björnkulla som ska ge ytterligare 24 bostäder för Huddinge kommuns finsktalande äldre. Välkommen till första spadtaget den 29 april kl 14:00

Media no image

En katt kan öka livskvaliteten!

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2009 15:06 CET

Den moderatstyrda majoriteten lämnade ett passivt svar på Miljöpartiets motion under måndagens Kommunfullmäktige i Huddinge om att ge människor möjlighet att ta med sina husdjur även till äldreboendet!

Äldreguiden - unikt samarbete mellan kommun och landsting (kd)

Äldreguiden - unikt samarbete mellan kommun och landsting (kd)

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2009 14:21 CET

Idag invigdes den nya Äldreguiden i Huddinge - en gemensam telefontjänst för Huddinge kommun och Stockholms läns landsting. Äldreguiden svarar på frågor men kan också hjälpa den äldre att komma vidare till rätt instans så att han eller hon inte behöver ringa runt på egen hand. De som svarar har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsinformation och talar många olika språk.