Skip to main content

Nytorps Mosse – ny förskola anpassad till pedagogiken

Nyhet   •   Feb 02, 2016 15:06 CET

Under bar himmel och med kalla januarivindar som nöp både barn och vuxna i kinderna invigde Huge Fastigheter den nybyggda förskolan Nytorps Mosse i Trångsund. I samråd med arkitekt, byggentreprenör och förskolechef har Huge arbetat fram en byggnad som både följer Huges miljökrav och passar den pedagogik som förskolan vill jobba med.

– Nytorps mosse bjuder in till möten och samspel genom arkitekturen för både barn och vuxna, säger förskolechef Birgitta Forsman.

Byggnaden är 923 kvm stor och formar sig till en samlad triangulär form i ett plan, med en enkel lutad takform. I mitten finns ett inomhustorg som en central samlingsplats. En lanternin ger dagsljus ända in i byggnadens mitt.

– Förskolans största rum, inomhustorget, är hjärtat i byggnaden, berättar arkitekt Bengt Drakenmark. Här blir barnen både sedda och ser varandra. Tack vare stora fönster finns även ett samspel mellan de som leker ute och de som är inne.

Över gården finns ett anlagt vattendrag som hanterar dagvattnet och även blir en spännande del av utegården. En del av naturskogen omkring förskolan har tagits tillvara för att tillsammans med den anpassade lekmiljön skapa en variationsrik utegård.

Med bandklippning av representanter från Huddinge kommun och Huge invigdes förskolan Nytorps Mosse ackompanjerat av applåder från barn, föräldrar och andra aktörer.

Förskolan Nytorps Mosse är en miljöklassad byggnad enligt Miljöbyggnad, nivå silver och har plats för cirka 100 barn.