Skip to main content

Brian Enos 77 Million Paintings for Kästa School

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 10:13 CET

Brian Enos första offentliga permanenta konstverk i Sverige heter 77 Million Paintings for Kästa School och har beställts av fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB i Huddinge.

Konstverket är också den senaste fasen i utvecklingen av hans internationellt kända verk 77 Million Paintings. Nu bjuder för första gången Brian Eno in andra att bidra med egna bilder till konstverket, nämligen eleverna i Kästa förskola och skola i Flemingsberg.

 

Om Brian Eno
Brian Eno är född 1948, bor och arbetar i London. Han är musiker, komponist, producent och konstnär. Eno är förgrundsgestalt inom ambient musik* och en av de främsta innovatörerna av generativ konst**.

Genom sin experimentella och omfattande produktion har Eno sedan 1970-talet och framåt ett unikt inflytande på kultur, musik och konst. Han har släppt ett 30-tal egna album och lika många i olika samarbeten, samt producerat ett 40-tal album för andra musiker. U2, Coldplay, Talking Heads, David Bowie, Robert Fripp och Karl Hyde är bara några exempel på samarbetspartners. Eno har också skrivit musik för en rad TV- och filmproduktioner, skapat startljudet för Microsoft Windows 95 och producerat appar med kreativa möjligheter för användaren.

Enos konst visas återkommande i utställningar runt om i världen. I sitt konstnärskap utforskar han ljusets möjligheter och estetiska kvaliteter, där hans innovativa tekniska och digitala angreppsätt är helt integrerad i konsten.

Från 77 Million Paintings till 77 Million Paintings for Kästa School

Brian Enos konstverk 77 Million Paintings sammanför bilder och musik till ett nästan suggestivt flöde på bildskärmar. Det kan beskrivas som ett ljus- färg- och ljudlandskap i ständig förändring eller ett storskaligt digitalt kalejdoskop.

Enos programvara gör ett slumpmässigt urval från 500 bilder och kombinerar dem i olika lager där varje bild framträder olika länge och i olika takt.På så sätt har konstnären överlåtit kontrollen till systemet där han själv inte kan förutsäga hur de färdiga ”målningarna” kommer att se ut. Det rent faktiska resultatet är 77 miljoner helt unika digitala målningar – i praktiken ett oändligt konstverk.

Systemet skapar inget eget bildmaterial utan alla bilder som utgör basen för 77 Million Paintings har skapats förhand av Eno, med färg, bläck, fotografi och andra metoder och material. Konstverket förenar alltså ett mycket manuellt konstnärligt arbete med ett skärmbaserat visuellt uttryck.

I konstverket 77 Million Paintings for Kästa fungerar det likadant men med en markant skillnad och förutsättning – Eno bjuder in eleverna att interagera med och expandera verket genom egna bilder.

Den första ”påfyllningen” med elevernas bilder görs i samband med vernissagen i februari 2016 då Eno möter en grupp barn i en workshop. Programvaran kan sedan öppnas igen för fler bilder av skolans elever.

77 Million Paintings for Kästa består av åtta platta skärmar som är inbyggda i ett ramverk av stål som monterats på en vägg i skolan. Verket är installerat i ett rum med öppna ytor, ett socialt utrymme där barnen kan mötas och umgås.

Om samarbetet med Brian Eno

Konstkonsulten Ann Magnusson/AM Public är den person som har initierat och drivit samarbetet med Brian Eno, utifrån sitt uppdrag för beställaren Huge Fastigheter AB samt projektets arbetsgrupp med HMWX arkitekter och skolans rektor.

­– I mitt arbete som konstkonsult ingår det att tänka bortom det förväntade för att göra intressanta och kreativa kopplingar mellan en plats eller ett sammanhang och rätt konstnärskap. 

– Det här projektet är förstås en av mina drömmatchningar – en framsynt och modig fastighetsägare, en skola som uppmuntrar barnen till teknisk och kreativ nyfikenhet och utveckling, och ett fantastiskt intressant konstnärskap som både kan sporra och inspirera eleverna på ett lustfyllt sätt.

Ann Magnusson kontaktade Brian Eno i förhoppning om att väcka hans intresse för att samarbeta kring ett konstprojekt i en skola och för barn och unga. Efter ett besök med henne i Flemingsberg och i Kästa skola – som då bara var en stor byggarbetsplats – tackade han ja.

Om Huge Fastigheters konstsatsningar

När Huge Fastigheter bygger nytt går alltid en viss del av projektets totala kostnad till konst. I urvalsarbetet med konsten är sammanhang, arkitektur, förväntningar och visioner viktiga utgångspunkter.

– Vi är oerhört stolta över att eleverna på Kästa skola både får uppleva och vara medskapare till detta unika verk. Konsten ska samspela med arkitekturen på en plats och bidra till att skapa en känsla av tillhörighet och identitet. Den kan också beröra det djupt personliga och få oss att reflektera över oss själva och världen. Brian Enos verk inspirerar även oss som fastighetsägare i vårt fortsatta jobb med konst i våra nyproduktioner, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Huge Fastigheter AB.

* Musikgenre med fokus på ton och atmosfär snarare än traditionell struktur med melodi och rytm. https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_music Ambient musik kan vara helt eller delvis generativ. 
 

** Konst som helt eller delvis skapas med hjälp av ett autonomt, ”självbestämmande” system. Inom den digitala konsten handlar det oftast om algoritmer, en uppsättning regler för t ex hur en programvara ska agera/arbeta.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Algoritm

77 Million Paintings for Kästa School (2016)

Mått: 1556mm X 1556mm X 173mm. Teknik/material: Programvara. Åtta väggfasta skärmar. Ramverk av stål. Inbyggda högtalare. Manual till skolan.

Konstnär: Brian Eno
Brian Enos team: Dominic Norman-Taylor och Nick Robertson, Lumen London

Teknisk producent: Fred Duthy Make Labrications Ltd

Beställare: Huge Fastigheter AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag.

Konstkonsult: Ann Magnusson /AM Public

Arbetsgrupp i Sverige: Ann Magnusson, Madelene Gunnarsson/AM Public,Mikael Brozen/Sara Lundberg /Kästa skola, Anders Melin/Huge Fastigheter AB, John Magee/HMXW arkitekter

Kästa Skola invigdes i augusti 2015, med elever från förskoleåldern upp till årskurs sex. Förskolan har 5 avdelningar för cirka 100 barn, F-6 skolan har plats för cirka 420 elever. Yta: ca 8000 kvm BTA.

Pressbilder: http://www.mynewsdesk.com/se/huge_fastigheter_ab

Presskontakt:

Cristina Gonzalez Pons, kommunikationsansvarig, Huge Fastigheter AB

cristina.gonzalez.pons@huge.se

08-535 329 76

För frågor om konsten och samarbetet med Brian Eno:
Ann Magnusson, konstkonsult, VD, AM Public

ann@ampublic.se

070-424 25 22

Huge Fastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar vi bostäder och olika typer av kommunala och kommersiella lokaler, allt från skolor till frilufts- och idrottsanläggningar och köpcentrum. Huge har 270 anställda och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge.