Skip to main content

Inbjudan till invigning av ny unik miljömärkt skola – Kästa förskola och skola

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 09:00 CEST

Datum: Fredag den 28 augusti 2015

Tid: 13.30-15.30. Invigningsprogrammet från scen börjar kl 14.00 och pågår till cirka 14.40.

Plats: Kästa förskola och skola, korsningen Katrinebergsvägen och Hälsovägen i Flemingsberg, Huddinge.

Händer: Invigningsceremoni. Läraren och programledaren Beppe Singer, från SVT:s Hjärnkontoret, leder programmet från scen. Artisten Isa Tengblad uppträder. Barn leder rundvandring på skolan. Ballonger, kaffe och tårta.

Närvarar: Bland andra Sophia Mattsson-Linnala, vd för Huge Fastigheter AB, Michael Brozén, rektor för Kästa skola och skola, Jelena Drenjanin, grundskolenämndens ordförande. Lärare, skolbarn och deras föräldrar.

­­­­– Detta är ett visionärt och unikt projekt som vi tillsammans med Huddinge kommun har jobbat hårt för att förverkliga, säger Huge Fastigheters vd Sophia Mattsson-Linnala.

Kästa förskola och skola är byggd i två plan och har plats för 100 förskolebarn och 400 barn i klass F-6.

Byggnaden är ett energisnålt passivhus vilket begränsar dess energianvändning och miljöpåverkan.

– Vi har utformat byggnaden i nära samarbete med Huddinge kommuns barn- och utbildningsförvaltning. En viktig samverkan som resulterat i flera otraditionella lösningar, berättar Sophia Mattsson-Linnala.

Ljusa arbetslagsrum och fria ytor i olika storlekar ersätter de korridorer och salar man vanligtvis ser i traditionella skolor. Denna flexibla och moderna lokalutformning gör det möjligt att möta förändrade behov, lärosituationer och arbetssätt. Olika tekniker för ljuddämpning och bra akustik bidrar till att förverkliga en god pedagogik. För att skapa en utemiljö som lockar till spring och lek har så mycket som möjligt av den omkringliggande naturmarken bevarats.

Taket täcks av sedumväxter, som renar luften och underlättar dagvattenhanteringen. På taket ryms också solceller som bidrar med energitillskott.

Skolan miljöklassas med miljömärkningen Miljöbyggnad från Sweden Green Building Council.

Mer information:

Cristina Gonzalez Pons, kommunikationsansvarig och presskontakt, Huge Fastigheter AB

Tel: 08-535 329 76, e-post: cristina.gonzalez.pons@huge.se

Huge Fastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar vi bostäder och olika typer av kommunala och kommersiella lokaler, allt från skolor till frilufts- och idrottsanläggningar och köpcentrum. Huge har 270 anställda och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. Vår vision är att skapa livskraft i Huddinge.

Bifogade filer

PDF-dokument