Skip to main content

Höstlik industrikonjunktur med vinter på ingång

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 08:30 CEST

Detaljhandelns goda försäljningsutveckling hittills i år utgör ett av få glädjeämnen i det vikande konjunkturläget. Trots sviktande konsumentförtroende och försiktiga hushåll har främst sällanköpsvaruhandeln överraskat på uppsidan med en tillväxt på 2,7 procent hittills under året. Däremot pekar de flesta indikatorer från industrin och arbetsmarknaden åt fel håll. HUI Research spår en svag BNP-utveckling framöver, där fallande investeringar och en svalare arbetsmarknad tynger ekonomin.

- Stigande arbetslöshet och svagare sysselsättning talar sitt tydliga språk, vi är inne i en avmattning, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research.

Med en tydlig avmattning i korten har sannolikheten för en räntehöjning innan årets slut minskat markant. Mycket fokus har istället flyttats till finanspolitiken där regeringens höstbudget innehöll ett antal betydande stimulanser, såsom slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer. Sådana åtgärder kan ge såväl hushållskonsumtionen som detaljhandeln en viss skjuts. Från detaljisternas sida krävs det dock ett målmedvetet strategiskt arbete för att hantera alla krafter som är i omlopp, inklusive den vikande konjunkturen:

- Handelns huvudsakliga utmaningar ligger i en digital omställning, internationalisering och snabbt förändrade konsumentbeteenden. De strukturella förändringarna i kombination med lågkonjunktur kommer sätta många på prov. Vi har aldrig tidigare kombinerat lågkonjunktur och digitalisering, avslutar Jonas Arnberg.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes

2018 Prognos 2019 Prognos 2020
BNP (fasta priser) 2,3 1,3 (1,4) 1,2
Hushållens konsumtion (fasta priser) 1,2 0,9 1,2 (0,9)
Total detaljhandel (löpande priser) 2,7 3,0 (2,5) 2,0
Dagligvaruhandeln (löpande priser) 3,4 3,5 2,5
Sällanköpsvaruhandeln (löpande priser) 1,9 2,5 (2,0) 2,0 (1,5)


För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Ola Nevander, 073-407 69 18, ola.nevander@hui.se

Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg @hui.se

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank


Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer
  • HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se