Skip to main content

Håller stegen måttet?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 13:33 CEST

Alla stegar som säljs skall vara testade enligt de regler som gäller. Stegar som inte uppfyller de kraven får inte användas på svenska byggarbetsplatser. Problemet är bara det att en hushållsstege testas enligt samma standard som professionella stegar menar Linda Andrén, affärsområdeschef på Wibe Ladders. Man spacklar ju inte en vägg med en smörkniv, så varför klättra på en hushållsstege? Även om det pågår ett arbete på Europanivå kring att höja kravnivån för att på så sätt minska de olyckor som sker med stegar, så tar det allt för lång tid. Därför tar Wibe Ladders steget vidare.
 
Stegar är förknippade med olyckor som får långa sjukskrivningar, och det borde vara särskilt viktigt att tänka på säkerhet när det gäller dessa produkter. Medvetenheten i byggbranschen kanske finns, men allt för ofta är det pris som diskuteras och produkter som inte är likvärdiga jämförs allt för ofta menar Linda Andrén. Medvetenheten om vilka krav en stege måste leva upp till är ofta låg. Standarder, regler och normer verkar krångliga. Det är däremot enklare att jämföra produkter på pris. Det är dock ganska enkelt att inse att om tillverkarna väljer att satsa på lägre priser, så måste de spara in på material som är den största andelen av produktens kostnad. Mindre material kostar förstås mindre – men mindre aluminium i produkten innebär också en vekare stege. Detta främjar inte säkerheten. Produkterna måste vara tillräckligt robusta för att kunna användas till arbete den är ämnad för. En hushållsstege är tänkt att användas i hemmet, inte på ett bygge.

Vid allt arbete på höjd borde det ställas höga krav på produkterna. Produkter som används professionellt skall man kunna lita på. Linda Andrén är affärsområdeschef på Wibe Ladders sedan ett år och hennes målsättning är tydlig. Stegar och ställningar från Wibe Stegar skall klara gällande standarder med marginal. Kunden skall alltid kunna lita på en stege eller ställning från Wibe Ladders. Alla stegar från Wibe Ladders är så klart godkända enligt gällande regler. Dessutom använder Wibe Ladders tredjepartskontroll på sin kvalitetsprocess, och därför är stegarna även märkta med P-märke. För professionella stegar tar Wibe Ladders nu ett steg till. De professionella stegarna testas i en dynamisk testanläggning, som simulerar användning av stegen. Detta är nämligen inte fallet i vanlig typgodkännande av stege, för då görs endast statiska tester med en enda belastningsomgång. Med dynamiska upprepade belastningar utsätts stegen för ett helt annat slitage, precis som på bygget.

När man gör dynamisk stegtestning är tydliga skillnader på hushållsstegar och på professionella trappstegar. En professionell trappstege håller för många fler cykler och benen viker sig inte. Hushållsstegen må klara kraven i den europeiska standarden för typgodkännande, men den klarar inte Wibe Ladders krav in den dynamiska stegtestningen. Vi hoppas att medvetenheten om vilka produkter som är mest lämpliga för professionell användning skall öka, säger Linda Andrén. För att nå en större spridning av hur stegar bör testas har vi gjort en film om det. Den ligger på vår hemsida. Hoppas ni tar er tid att titta på den, avslutar hon med ett leende.

http://www.wibeladders.com/laddertesting

 

Hultafors Group består av varumärkena Snickers Workwear, Wibe Ladders och Hultafors. Tillsammans bildar de en unik produktfamilj för hantverkare som vill ha produkter de kan lita på. Hultafors Group har 650 anställda och försäljning på över 40 marknader över hela världen. www.hultaforsgoup.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy