Media-no-image

Sluta urholka rättigheterna för de med autism

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 16:18 CEST

Den andra april uppmärksammas internationella autismdagen världen över. Dagen handlar om att skapa medvetenhet, men också att förändra attityder som ligger till grund för diskriminering. Ungefär en av hundra har en diagnos inom autismspektrum, ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som bland annat rör förmåga till socialt samspel och kommunikation med andra. Det skulle innebära nästan hundra tusen i Sverige. Många fler än de som har diagnosen berörs, särskilt anhöriga.

Den som har någon form av autism kan få personlig assistans. Personen som ger hjälp måste ofta ha kunskap om hur funktionsnedsättningen tar sig uttryck i olika situationer, ha så kallade ingående kunskaper. För att samspelet ska fungera krävs till exempel kunskap om vad olika begrepp betyder för den enskilde individen. I den juridiska årsbok som vi presenterar idag visar vi att Försäkringskassan genom sin tolkning bidrar till att urholka rätten till stöd för personer med autism. Myndigheten ger inte längre rätt till assistans för behov som kräver att personen som ger stöd har ingående kunskaper. Det innebär att många personer med autism inte längre anses ha rätt till personlig assistans, eftersom det saknas ett fysiskt funktionshinder som medför ett praktiskt hjälpbehov. Förändringen innebär att personer med autism får svårare att få hjälp.

Detta får stora konsekvenser eftersom det radikalt minskar personer med autisms möjlighet att leva som andra. Tolkningen innebär ett direkt frånsteg från lagtexten, samtidigt som det får direkt motsatt effekt till lagstiftarens syfte – att införandet av en definition av personlig assistans inte får innebära att en grupp som hittills har beviljats assistans ska fråntas den möjligheten.

Det anmärkningsvärda är att Försäkringskassans agerande inte beror på att våra politiker ändrat lagen. Den lagstiftning som ger personer med olika behov rätt till assistans har ett starkt stöd bland riksdagspartierna. I praktiken går utvecklingen i en annan riktning, det har blivit svårare att få assistans. Detta gäller heller inte bara autism. Utvecklingen är tydlig, avslagen på ansökningar om assistans har blivit fler.

I år är det supervalår. Vår uppmaning till ledamöterna i socialutskottet är att utnyttja den tid som är kvar fram till valet till att vidta åtgärder så myndigheternas tillämpning av lagen bidrar till att ge alla med autism rätt till ett bra liv. Autismdagen handlar om att höja kunskaper och bekämpa fördomar. Det är viktigt, men utgångspunkten måste ändå vara att de med autism får den hjälp de behöver för att leva sitt liv som andra.  

Josefin Mikaelsson, jurist på Humana och mamma till Thomas som har autism, utvecklingsstörning och epilepsi

Mer info:Jonatan Arenius
jonatan.arenius@humana.se
0704-10 56 11

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Idag är det internationella autismdagen, ett tillfälle att skapa medvetenhet och bekämpa fördomar. Samtidigt gör Försäkringskassan det svårare för personer med autism att få stöd för att klara vardagen. Nu är det hög tid för våra politiker att ta tillbaka taktpinnen och se till att myndigheterna följer lagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Humanas juridiska årsbok 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 13:03 CEST

Fler får avslag på ansökningar om assistans än tidigare, trots att lagen inte ändrats. 2003 avslogs 30 procent av ansökningarna och 2012 är avslagen uppe i över 60 procent. Indragningen av assistans från Försäkringskassan vid omprövningar till följd av att behovet anses för litet ökat med 500 procent. Det framgår av en ny rapport från Humana, som nu uppmanar riksdagspolitikerna att ta tillbaka initiativet när det gäller den personliga assistansen.

– Utvecklingen mot striktare tolkningar har pågått i flera år, och den styrs av myndigheter och inte våra folkvalda. På flera håll förekommer bedömningar som strider mot lagens intentioner och är rättsosäkra. Riksdagen måste ta tillbaka taktpinnen, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana.

Idag presenterar Humana sin juridiska årsbok, som beskriver aktuella trender kring den juridik som styr personlig assistans. En ny sammanställning av Försäkringskassans statistik visar att avslagen på ansökningar om personlig assistans har ökat från 30 procent 2003, till över 60 procent 2012. Samtidigt har det skett en påtaglig ökning av indragningar på grund av att behoven anses understiga de 20 timmar per vecka där Försäkringskassan bär ansvaret för assistans. 2007 hamnade 57 personer under gränsen. 2012 är siffran uppe i 286, en ökning med flera hundra procent.

Årsboken visar också att det bakom statistiken döljer sig tolkningar som inte sällan sker i strid med lagens intentioner och på tvärs med centrala förvaltningsrättsliga principer. Ett exempel är bedömningarna av hjälpbehoven när någon har autism där Försäkringskassan under det senaste året såväl i myndighetspraxis som i den vägledning som deras handläggare har till stöd för sitt utredningsarbete frångått lagstiftningen kring det femte grundläggande behovet. Den nuvarande tolkningen innebär att många personer med autism inte längre anses ha rätt till personlig assistans, eftersom de inte har ett fysiskt funktionshinder som medför ett praktiskt hjälpbehov.

– Med ett halvår kvar till val vill vi uppmana ledamöterna i socialförsäkringsutskottet att förtydliga lagstiftningen, men också att sätta press på framförallt Försäkringskassan att ta fram regler och underlag som gör att rättssäkerheten kan upprätthållas. Genom tydliga spelregler kan godtyckliga bedömningar och segdragna rättsprocesser undvikas, säger Christian Källström.

Här kan du ta del av Humanas juridiska årsbok 2014, som offentliggörs idag på Internationella autismdagen:


För mer information kontakta:   

Jonatan Arenius
070-410 56 11 
jonatan.arenius@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Fler får avslag på ansökningar om assistans än tidigare, trots att lagen inte ändrats. 2003 avslogs 30 procent av ansökningarna och 2012 är avslagen uppe i över 60 procent. Indragningen av assistans från Försäkringskassan vid omprövningar till följd av att behovet anses för litet ökat med 500 procent. Det framgår av en ny rapport från Humana.

Läs vidare »
Media-no-image

Humana tar över driften av Ekhaga äldreboende i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 08:17 CEST

Humana Omsorg AB tar idag över driften av äldreboendet Ekhaga i Onsala, Kungsbacka kommun. Ekhaga äldreboende har 94 lägenheter. Humana bedriver äldreomsorg sedan tidigare i Kungsbacka på Blåvingevägen 33 i Vallda.

Humana blir idag entreprenör för äldreboendet Ekhaga i Onsala. Ekhaga omfattar totalt 94 lägenheter varav 10 platser är för vård av äldre med demenssjukdom. Kungsbacka kommun valde Humana utifrån att företaget både fått högsta betyg på kvalitet vid upphandlingen dessutom till mest fördelaktiga pris.

- Vi har idag ett välfungerande samarbete med Kungsbacka kommun och ser fram emot fortsatt samverkan, säger Titti Tedenryd, Chef för Humanas äldreboenden.  Vi tycker att det är extra roligt att vi vann upphandlingen med högsta betyg för kvalitet, säger Titti Tedenryd.

Övertagandet av Ekhaga äldreboende sker i nära samplanering med kommunen och fackliga parter.


För mer information kontakta
Maria Bergström, Kommunikatör
Tel 070 – 164 89 72
E-post maria.bergstrom@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Humana Omsorg AB tar idag över driften av äldreboendet Ekhaga i Onsala, Kungsbacka kommun. Ekhaga äldreboende har 94 lägenheter. Humana bedriver äldreomsorg sedan tidigare i Kungsbacka på Blåvingevägen 33 i Vallda.

Läs vidare »
Media-no-image

Lingårdens äldreboende i projektet "Sjunga för livet"

Nyheter   •   2014-03-25 08:06 CET

Region Halland, kommunen och Kulturrådet samverkar och satsar på kultur för äldre. Lingårdens äldreboende i Laholm startar nu en kör och deltar i projektet "Sjunga för livet". Inför repetitionen nu på torsdag den 27 mars inbjuds pressen.

Kulturrådet satsar 4,3 miljoner på att sprida kultur till äldre och inom äldreomsorgen. Tommy Sundblad, Verksamhetschef på Lingården i Laholm, berättar om projektet "Sjunga för livet".

- Både boende på Lingården och den väntjänst som finns i Laholm har bjudits in att medverka i körsången. Körledare från Hallands bildningsförbund kommer att leda kören vid ett antal repetitioner med en förhoppning om en vårkonsert. I torsdags samlades 21 blivande körmedlemmar för en första repetition. Av dem är 9 stycken kunder från Lingårdens särskilda boende.


Pressträff 27 mars klockan 13

Välkommen till Lingården, Tegelbruksvägen 3, Laholm , för att få veta mera om satsningen på kultur i äldreomsorgen. Kören på Lingården börjar repetera kl 13.30

Medverkande

• Från Lingården; Tommy Sundblad, Verksamhetschef och Monica Ottosson, Aktivitetsansvarig

• Från regionens satsning Kultur för livet; Martin Odd, samordnare, Halim Koshi, körledare och Mia Lundqvist, konstnär. 

• Ordförande i socialnämnden; Mikael Kahlin


Humana är ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag. Våra verksamheter består av äldreomsorg, LSS-boenden, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. 
Läs mer på www.humana.se


Region Halland, kommunen och Kulturrådet samverkar och satsar på kultur för äldre. Lingårdens äldreboende i Laholm startar nu en kör och deltar i projektet "Sjunga för livet". Inför repetitionen nu på torsdag den 27 mars inbjuds pressen.

Läs vidare »
Kvilnbb6p583sccbnomg

Nu har Kaptenen HVB öppnat!

Nyheter   •   2014-03-14 13:18 CET

Kaptenen är belägen i Spännarhyttans herrgård som ligger vackert vid sjön Romtjärn i Norbergs kommun. Här tar vi emot yngre pojkar i ålder 9-13 år med neuropsykiatriska funktionshinder eller beteendeproblematik. Vi arbetar med att förändra beteendemönster och använder oss av redskap och metoder som utgår från kognitiv beteendeterapi. Kaptenen har sju behandlingsplatser i en hemlik miljö.

Media-no-image

Bara 28 av 158 granskade kommuner informerar om tillgängliga sportlovsaktiviteter

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 15:55 CET

En ny granskning av sportlovsaktiviteterna i våra svenska kommuner visar att de borde bli bättre på att informera om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har många med funktionsnedsättning svårt att ägna sig åt fritidsaktiviteter på det sätt som de vill.

– Barn med funktionsnedsättning måste få möjlighet att aktivera sig under sportlovsveckan precis som deras jämnåriga. Vi vill se en förbättring så att alla kan få rätt till ett bra liv, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Under vecka 7 – 9 har Humana granskat hemsidorna hos alla de kommuner som haft sportlov, Stockholm undantaget. Resultatet är nedslående. Merparten av de 158 kommunerna informerar om aktiviteter men bara 28 av dem, cirka en sjättedel, informerar om vilka som är tillgängliga för den som har en funktionsnedsättning. I många fall är det en liten minoritet av aktiviteterna som är tydligt flaggade vad gäller tillgänglighet.

Resultaten innebär att många barn med funktionsnedsättning kan få svårt att uppleva ett aktivt sportlov tillsammans med släkt eller vänner. Ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, enligt Statens folkhälsoinstitut. I en undersökning som Humana genomförde förra året, där över 900 personer med funktionsnedsättning deltog, framgick att fyra av tio med funktionsnedsättning upplevde att de inte kan motionera i den utsträckning de vill. Nästan lika många tyckte inte att de har tillräcklig möjlighet att utöva fritidsintressen.

– Tillgänglighetsanpassade aktiviteter ger inte bara fler möjlighet att ha ett aktivt sportlov, utan bidrar också till att förbättra hälsan för en stor grupp människor. I många fall är det föreningar som står för sportlovsaktiviteterna. Kommunerna bör driva på för att fler aktiviteter ska bli tillgängliga och att det ska finnas information om dem, säger Jonatan.

Ett bra exempel är Uppsala kommun som genom Kubik fritid visar på vad som är tillgängligt genom ett antal mer eller mindre vedeertagna symboler.

Granskningen av hemsidorna har gjorts löpande under vecka 7 – 9. Kontakta Jonatan Arenius för kommunvisa svar. Undersökningen där över 900 brukare har deltagit finns på: www.humana.se

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 8 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv

En ny granskning av sportlovsaktiviteterna i våra svenska kommuner visar att de borde bli bättre på att informera om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har många med funktionsnedsättning svårt att ägna sig åt fritidsaktiviteter på det sätt som de vill.

Läs vidare »
Gnsr8h9ljsu0zcza1syc

Annicka Lang och Arian Faily talar på Västbus dag om samverkan för barn och unga

Nyheter   •   2014-02-25 15:37 CET

Dagen är ett samarbete mellan Västbus* och Psynk-projektet. Torsdagen den 13 mars bjuder de in dem som arbetar med barn och unga till en heldag om samverkan för barn och unga med sammansatt problematik. Annicka Lang, behandlingschef Humana Individ och familj, och Arian Faily, bitr. enhetschef Baggium, medverkar och ska prata om vilka behov som finns hos ensamkommande flyktingbarn.

Ohy7dpre6butymgya1du

Vi bjuder in till högaktuella och intressanta föreläsningar i Uppsala den 7 april

Nyheter   •   2014-02-24 16:55 CET

INOM Innovativ Omsorg, som sedan januari 2014 är en del av Humana, bjuder in uppdragsgivare och partners till en heldag i Uppsala den 7 april. Moderator är David Eberhard, specialist inom vuxenpsykiatri. Han är även känd som författare, föreläsare, debattör och bloggare.

Opq02odd5l9tdkhm2iud

Vårens traumautbildningar med Annicka Lang klara

Nyheter   •   2014-02-19 08:35 CET

Humana Individ och familj erbjuder kvalificerade utbildningar för de som arbetar med mottagande, utredning och placering av ensamkommande flyktingbarn. Föreläsare är Annicka Lang, psykolog med vidareutbildning inom kris och trauma. Hon har arbetat med ungdomsvård i över 20 år, de senaste 13 åren i huvudsak med barn och ungdomar med migrationsrelaterad problematik.

Media-no-image

Humana Akademins webbutbildningar firar fem år

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 16:10 CET

Under 2013 utbildade Humana 2 538 personer via webben och med det är man störst med vidareutbildning av personliga assistenter i Sverige.

Humana är pionjärer vad gäller utbildning av personliga assistenter. Redan 2006 genomförde Humana sina första utbildningar. I samband med den första webbutbildningen för fem år sedan – Grundläggande introduktion för personliga assistenter, skapades varumärket Humana Akademin och Lärportalen.

- Vi är övertygade om att personliga assistenter med specifik kompetens om den aktuella situation de ställs inför leder till trygghet för både kund och personal, säger Sofia Sandström, en av Humana Akademins grundare.
Utvärderingarna säger samma sak. Deltagare om grundkursen, PA1: ”Mycket bra, är supernöjd! Rolig och upplagd på ett sätt där man lär sig utan att bli uttråkad.” ”Ser kanske löjligt ut att jag skrev 5:or på allt men jag tyckte så.”

Alla Humanas assistenter, arbetsledare och kunder har fri tillgång till Humana Akademins Lärportal. För att fira jubileet har vi fyllt den med några nyheter; Introduktion för arbetsledareoch Hjärt- och lungräddning/första hjälpen.

Mer information: Sofia Sandström, sofia.sandstrom@humana.se eller 0704- 10 74 70


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 8 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv

Humana är pionjärer vad gäller utbildning av personliga assistenter. Redan 2006 genomförde Humana sina första utbildningar. I samband med den första webbutbildningen för fem år sedan skapades varumärket Humana Akademin.Under 2013 utbildade Humana 2 538 personer via webben och med det är man störst med vidareutbildning av personliga assistenter i Sverige.

Läs vidare »

Kommande evenemang 2 evenemang

06 Maj 09:00

"Han blir helt svart i ögonen" i Linköping - för boendepersonal som behöver konkreta arbetsmetoder

2014-05-06 - 2014-05-07
Linköping. Lokal meddelas senare. Pris: 1 000 kr exkl. moms/ person (lunch och fika ingår båda dagarna).

21 Maj 09:00

"Han blir helt svart i ögonen" i Göteborg - för boendepersonal som behöver konkreta arbetsmetoder

2014-05-21 - 2014-05-22
Göteborg. Lokal meddelas senare. Pris: 1 000 kr exkl. moms/ person (lunch och fika ingår båda dagarna).

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • wqxmidhezwnhqpwevciqbmaelena.pharmiojdecanvaxzklxwwjoevzson@yehudzmanayopfvj.se
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv