Media-no-image

Humana Omsorg ska driva gruppbostad i Örebro

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 15:29 CEST

Gruppbostaden för funktionshindrade på Landbotorpsallén 3 i Örebro kommer från och med oktober 2015 att drivas av Humana Omsorg AB. Det beslutade Programnämnd social välfärd den 9 april. För hyresgästerna kommer beslutet inte att innebära någon märkbar skillnad, och personalen kommer att erbjudas anställning av Humana Omsorg AB.

Boendet är ett så kallat LSS-boende (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och har sex lägenheter för vuxna. Programnämnden har beslutat att Humana ska driva gruppboendet i tre år med möjlighet att förlänga avtalet medytterligare sex år. Upphandlingen har skett genom en så kallad kvalitetsupphandling. Det vill säga kommunen har satt upp ett fast pris och den som erbjudit bäst kvalitet får uppdraget.

Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, anhöriga och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft.

- Det känns extra roligt och hedrande att få förtroendet att driva en LSS verksamhet som har upphandlats med kvaliteten i fokus. Humana uppfyller kommunens högt ställda krav och jag är övertygad om att vi kommer att kunna ge en bra omsorg säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef inom Humana.

- Humana är redan tidigare en av de större privata arbetsgivarna i Örebro, inte minst inom personlig assistans och vi ser fram mot att bredda vår verksamhet här. Vi vill både göra bra ifrån oss gentemot de som använder våra tjänster, mot våra anställda och mot kommunen. Vi vill fortsätta vara en viktig del av Örebros utveckling avslutar Sandberg.


För mer information kontakta:
Eva-Lotta Sandberg | Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS
Eva-Lotta.Sandberg@humana.se
Tel dir: 08-599 299 09
Mobil: 070-733 88 55

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

​Gruppbostaden för funktionshindrade på Landbotorpsallén 3 i Örebro kommer från och med oktober 2015 att drivas av Humana Omsorg AB. Det beslutade Programnämnd social välfärd den 9 april. För hyresgästerna kommer beslutet inte att innebära någon märkbar skillnad, och personalen kommer att erbjudas anställning av Humana Omsorg AB.

Läs vidare »
C7v7ketnfv2wvkhxy0jy

Framtidens äldreboende – klart redan nästa år!

Nyheter   •   2015-04-09 15:42 CEST

Tidningen Veteranen har i senaste numret uppmärksammat Humanas bygge av ett toppmodernt vård- och omsorgsboende i egen regi.

Media-no-image

​Kommunerna dåliga på att informera om tillgängliga sportlovsaktiveter

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 15:09 CET

Nu inleds de sista sportloven i landet. En ny granskning av kommunernas sportlovsinformation visar att endast nära var åttonde granskad kommun informerar om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna måste bli bättre på att anordna aktiviteter för alla, men också informera bättre om tillgängligheten för alla de aktiviteter som anordnas menar Humana, som gjort undersökningen.

– Barn med funktionsnedsättning måste få möjlighet att aktivera sig under sportlovsveckan precis som deras jämnåriga. Det är tredje året i rad vi gör undersökningen, och ingen förbättring har skett. Detta är särskilt angeläget då många med funktionsnedsättning svårt att ägna sig åt fritidsaktiviteter på det sätt som de vill, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

För tredje året i rad har Humana granskat kommunernas information om sportlovsaktiviteter. Resultaten visar att av de 203 granskade kommuner som har information på sina hemsidor, så är det bara 27 som också har information om aktiviteter som är tillgängliga för alla. I de flesta fall är det ett fåtal aktiviteterna som är tillgängliga. 2014 hade var sjätte granskad kommun information om tillgängliga aktiviteter, och i år är det alltså bara knappt var åttonde kommun som har detta. I många fall kanske också helt i onödan, då aktiviteter kan vara tillgängliga för alla, men information om detta saknas.

Ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, enligt Myndigheten för delaktighet. I en undersökning som Humana tidigare genomfört, där över 900 personer med funktionsnedsättning deltog, framgick att fyra av tio med funktionsnedsättning upplevde att de inte kan motionera i den utsträckning de vill. Nästan lika många tyckte inte att de har tillräcklig möjlighet att utöva fritidsintressen.

– Tillgänglighetsanpassade aktiviteter ger inte bara fler möjlighet att ha ett aktivt sportlov, utan bidrar också till att förbättra hälsan för en stor grupp människor. I många fall är det föreningar som står för sportlovsaktiviteterna. Kommunerna bör driva på för att fler aktiviteter ska bli tillgängliga och att det ska finnas information om dem, säger Jonatan Arenius.

Granskningen av hemsidorna har gjorts löpande under vecka 7 – 9. För mer information och kommunvisa svar, kontakta: 

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

En ny granskning av kommunernas sportlovsinformation visar att endast nära var åttonde granskad kommun informerar om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna måste bli bättre på att anordna aktiviteter för alla, men också informera bättre om tillgängligheten för alla de aktiviteter som anordnas menar Humana, som gjort undersökningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Lerums kommun utökar samarbetet med Humana inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 08:51 CET

Efter att ha lämnat det bästa anbudet har Humana fått förtroendet att driva ännu ett äldreboende i Lerums kommun. Bolaget driver sedan tidigare Hedegårdens äldreboende. Och nu har man även fått tilldelningsbeslut för att driva Riddarstensgården.

Riddarstensgården är ett äldreboende som ligger ca en kilometer från Lerums centrum, nära skog och natur och invigdes 2003. I uppdraget ingår att utföraren ska tillhandahålla den vård, omsorg, rehabilitering och service som ska ges till brukarna på Riddarstensgården. Kommunen kommer att ansvara för de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Riddarstensgården är i dagsläget ett demensboende och på Riddarstensgården finns 40 platser för personer med demenssjukdom.

-Det känns roligt och hedrande att få förtroende att driva ännu ett äldreboende i Lerum. Våra goda referenser och pågående uppdrag i Lerum var viktiga för upphandlingen och det gör mig både stolt och glad, säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS inom Humana.

Humana bedömdes ha lämnat det totalt sätt bästa anbudet. Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, närstående och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft.


För mer information kontakta:
Eva-Lotta Sandberg | Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS
Eva-Lotta.Sandberg@humana.se
Tel dir: 08-599 299 09
Mobil: 070-733 88 55

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

​Efter att ha lämnat det bästa anbudet har Humana fått förtroendet att driva ännu ett äldreboende i Lerums kommun. Bolaget driver sedan tidigare Hedegårdens äldreboende. Och nu har man även fått tilldelningsbeslut för att driva Riddarstensgården.

Läs vidare »
Seze4j5ov4saws3m33su

Humana rekryterar chef för public affairs

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 14:54 CET

Den första mars tillträder Patrik Silverudd en ny tjänst som chef för public affairs med placering i Humanas koncernledning. Som ett företag i snabb tillväxt och som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag har det funnits behov av att stärka den samhällspolitiska kompetensen på koncernnivå.

Ctgvjjuir3b3uwbbjinb

Anknytning: Fåtal platser kvar till populär heldagsföreläsning!

Nyheter   •   2015-02-26 14:09 CET

Anknytning - till vilken nytta? Vår populära heldagsföreläsning från våren 2014 går i repris den 13 mars 2015 i Göteborg. Med över 200 anmälningar finns nu ett fåtal platser kvar, först till kvarn...

Ad9bmaj06pq8bqdkdmcw

Humana och Fryshuset bjuder till föreläsning om tonårsflickors psykiska ohälsa

Nyheter   •   2015-02-23 15:23 CET

Humana och Fryshusets gymnasieskola, FUNKA och ES-AST-enheten bjuder in till kostnadsfri föreläsning den 13 april i Stockholm. Temat är psykisk ohälsa bland tonårsflickor med Aspergers syndrom eller ADHD. Svenny Kopp, specialist i barn och ungdomspsykiatri, föreläser. Sista dag för anmälan är den 8 april.

Xmeovruilfvnmie3ofvl

Föreläsning: Att resa med rulle

Nyheter   •   2015-01-28 10:17 CET

​Välkommen på föreläsning om att resa med rulle den 11 februari i Umeå. Annika Zetterlund har MS sedan början på 80-talet. Hon har rest runt med rullstol i många år och i många olika länder i Europa. Annika kommer att föreläsa om resor, träning och vilken frihet det är att rulla utmed en strandpromenad en tidig morgon i Spanien.

F7vko9sqiqcyuo5jfa9h

Natalie känd från SVT-serien This is How I roll – ny bloggare för Humana

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 17:43 CET

Natalie är 18 år gammal och lever med en fysisk CP-skada sedan födseln. Den påverkar hennes tal och hennes motorik men den hindrar inte hennes drömmar. Hon uppmärksammades i serien ”This is how I roll” på SVT och nu börjar hon blogga för Humana.

Wmhhhv4mvwdqwpmi3tr3

Humana och INOM Konsult söker kvalificerade socionomer

Nyheter   •   2014-12-08 12:33 CET

INOM Konsult, nu en del av Humana, består av ett antal erfarna socionomer som i sina uppdrag från kund arbetar med myndighetsutövning hos socialtjänsten. Verksamheten expanderar och vi söker nu ett antal erfarna socionomkonsulter i Stockholm, Göteborg och Skåne. Arbetet utförs hos våra kunder, oftast under en begränsad tid om 3-6 månader. Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • helena.pharmanson@humana.se
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.