Media no image

Humana får driva vård- och omsorgsboendet Pomona i Håbo efter kvalitetsupphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 17:01 CEST

Håbo kommun har upphandlat driften av vård- och omsorgsboenden Pomona Hus 2 i centrala Bålsta och valt att tilldela kontraktet till Humana, detta efter att Humana var den enda anbudsgivaren som fick full poäng i kvalitetsutvärderingen. Kvalitetsutvärderingen har varit inriktad på bemanningen på boendet samt på fortbildning av personalen.Avtalet för Pomona startar i början av nästa år och löper i tre år med möjlighet för kommunen att förlänga med ytterligare två år.

 • I en tid när alltför många kommuner bara fokuserar på lågt pris med låg bemanning som följd, är det glädjande att Håbo kommun valt att göra en kvalitetsupphandling av Pomona. - Humana har ett starkt kvalitetsfokus och vi ser fram mot att få verka i kommunen, säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef för Humana Äldreomsorg. Tillsammans med personal, boende och kommunen fortsätta utveckla äldreomsorgen i Håbo.

För mer information kontakta: 

Hanna Göthlin, Regionchef Humana Äldreomsorg

Hanna.Gothlin@humana.se, Mobil: +46 72-206 60 50

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Håbo kommun har upphandlat driften av vård- och omsorgsboenden Pomona Hus 2 i centrala Bålsta och valt att tilldela kontraktet till Humana, detta efter att Humana var den enda anbudsgivaren som fick full poäng i kvalitetsutvärderingen. Kvalitetsutvärderingen har varit inriktad på bemanningen på boendet samt på fortbildning av personalen.

Läs vidare »
Media no image

Var femte kommun saknar tillgänglig badplats

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 09:29 CEST

Nu har badsäsongen dragit igång på allvar och många kan se framemot ett skönt dopp. I drygt var femte kommun finns det dock inga tillgängliga badplatser alls, och i de flesta andra kommuner är en mycket liten andel av badplatserna tillgängliga. Det innebär att många med funktionsnedsättning kan få svårt att svalka sig med ett bad.

– Risken är stor att många med någon form av funktionsnedsättning får svårt att njuta av ett bad i sommar. Många kommuner är dåliga på att genomföra åtgärder som gör att alla får möjlighet att bada. Vi vill uppmana landets kommuner att satsa på att tillgänglighetsanpassa åtminstone en badplats, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Under våren gjorde assistansföretaget Humana i samarbete med hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna en granskning av kommunernas arbete med tillgänglighet. 194 kommuner deltog. En av de frågor där kommunerna har svagast resultat är när det handlar om att se till att de badplatser som kommunerna ansvarar för ska kunna användas av personer som har funktionsnedsättningar.

I drygt var femte kommun finns det inga tillgängliga badplatser alls, och i de flesta andra kommuner är en mycket liten andel av badplatserna tillgängliga. Nio av tio kommuner uppger att inte ens hälften av badplatserna är tillgängliga.

– Bristen på tillgängliga bad påverkar många; de med livslång funktionsnedsättning, de som drabbas av en skada, de som på ålderns höst fått svårare att ta sig fram eller de som är anhöriga eller personlig assistenter. Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla, och bör satsa på att göra fler badplatser tillgängliga, säger Jonatan Arenius.

Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft och SPF Seniorerna. Här kan du läsa hela rapporten: www.humana.se/tillganglighet

För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Nu har badsäsongen dragit igång på allvar och många kan se framemot ett skönt dopp. I drygt var femte kommun finns det dock inga tillgängliga badplatser alls, och i de flesta andra kommuner är en mycket liten andel av badplatserna tillgängliga. Det innebär att många med funktionsnedsättning kan få svårt att svalka sig med ett bad.

Läs vidare »
Media no image

Humana Akademin lanseras i Humanakoncernen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:28 CEST

Efter att i många år bedrivit både utbildning och forskning inom en rad områden samlar nu det ledande omsorgsföretaget Humana sina resurser och kompetenser för detta under ett och samma paraply - Humana Akademin. Alltifrån prisbelönta webbaserade utbildningar för personliga assistenter och andra interna yrkesrelaterade utbildningar till externa kvalificerade utbildningar för bland annat socialsekreterare. Dessutom kommer ett antal forskningssamarbeten med högskolor och universitet att ingå i Humana Akademin.

Varumärket Humana Akademin har funnits sedan 2005 med ursprung inom personlig assistans. Men det är först nu Humana tar ett helhetsgrepp på sin utbildnings- och forskningsverksamhet. Tanken är att ytterligare stärka Humanas kompetensförsörjning och tillhandahålla kvalificerad utbildning såväl internt som externt.

Humana har alltid haft ett stort antal internutbildningar med tanke på företagets 15 000 medarbetare men Humana har även en lång tradition av att bidra med kunskaper externt, inte minst inom Individ- och familjeomsorgen. Humana Akademin kommer nu att spänna över hela omsorgsfältet och omfatta samtliga utbildningar och forskningsprojekt inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och personlig assistans.

Målsättningen är att tillgängliggöra det stora utbudet av utbildningar Humana har på ett mer samordnat sätt och att utveckla verksamheten ytterligare. I början av 2017 skall en ny lärportal vara på plats vilket ger Humana Akademin nya möjligheter att administrera ett stort utbildningsutbud för interna och externa behov. Humana Akademin ska bli en allt mer aktiv partner i olika samverkansprojekt för att bidra till branschens kompetensförstärkning med såväl kortare utbildningar som längre utbildningsprogram.

Som chef för Humana Akademin har Christina Leander utsetts. Christinas unika kompetens från både vård- och omsorgsvärlden och hennes bakgrund som skolledare och universitetslärare kommer väl till pass i arbetet med att utveckla Humana Akademin.

- Jag är ödmjuk för all den kunskap som finns i företaget och som skulle kunna komma så många fler, även externa, till tjänst. Min förhoppning är att vi på ett välstrukturerat sätt tar steg för steg mot att bli en efterfrågad utbildningsanordnare och en enhet där vi även hanterar forskningsverksamhet" säger Christina Leander, ny chef för Humana Akademin.

- Humana är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Vi har ett stort ansvar för att bidra till att utveckla omsorgen inom alla delar där vi arbetar. Jag är stolt över att vi både har kompetensen och resurserna för att åstadkomma detta genom Humana Akademin, säger Rasmus Nerman, VD och koncernchef Humana.

Faktaruta:

 • 3000 personliga assistenter genomför varje år introduktionsutbildning via Humanas prisbelönta introduktionsutbildning på webben.
 • Humana Akademin utbildar och stödjer implementering av evidensbaserade program t ex Connect, TFCO och Intensiv hemmabaserad familjebehandling där även externa personer utbildas i respektive behandlingsmetod.
 • Under 2015 bedrevs forskningssamarbeten med universiteten i Lund, Göteborg och högskolorna i Örebro samt Simon Frazer University i Kanada.
 • Ett forskningssamarbete har inletts om ensamkommande flyktingbarn i samarbete med tankesmedjan FORES 2016

För mer information: Pressansvarig Patrik Silverudd, 0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

​Efter att i många år bedrivit både utbildning och forskning inom en rad områden samlar nu det ledande omsorgsföretaget Humana sina resurser och kompetenser för detta under ett och samma paraply - Humana Akademin. Alltifrån prisbelönta webbaserade utbildningar för personliga assistenter och andra interna utbildningar till externa kvalificerade utbildningar för bland annat socialsekreterare.

Läs vidare »
Mnvtfiepggxmtnbr6wyf

Humana bygger innovativt vård- och omsorgsboende centralt i Åkersberga

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 10:47 CEST

Humana bygger tillsammans med Odalen ett innovativt vård- och omsorgsboende i Österåkers kommun med inflyttning hösten 2017. Boendet kommer att ligga centralt i Åkersberga på Norrgårdshöjden. Sedan tidigare driver Humana bland annat ett tiotal vård- och omsorgsboenden på entreprenad och har nyligen invigt sitt första egna vård- och omsorgsboende i Gävle.

Ydych9hbyj0w60i6eb8e
Qclfbygsjacvrrlxj6wz

Integro program - idag invigs vårt nya stödboende i Märsta

Nyheter   •   Jun 01, 2016 07:55 CEST

Humanas nya stödboende vänder sig till ungdomar från 16 års ålder med psykosocial problematik och som är mogna för ett eget boende, men i behov av stöd för en lyckad integration i samhället. Det är här Integro program kommer in. Integro program - ett öppenvårdsprogram med stödboende - är ett flexibelt program som anpassas till varje klients unika behov.

Media no image

Humana tar ytterligare steg för ökad kvalitet inom omsorgen

Nyheter   •   Maj 20, 2016 16:43 CEST

Nu är Humanas vård- och omsorgsboende Riddarstensgården i Lerum Silviahemscertifierade. Det innebär att all personal på enheten genomgått utbildning i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera medarbetare till kontinuerlig kompetensutveckling och reflektion.

”Vi har höga ambitioner och strävar hela tiden efter att bli bättre och öka kvaliteten på omsorgen. Silviautbildningen är en del av det arbetet. Vi fick 100% godkänt på testet vilket enligt Silviahemmet inte händer så ofta. Jag är väldigt stolt över mina medarbetare och vår certifiering”, säger Mandy Sajadi, verksamhetschef på Riddarstensgården.

Silviahemscertifieringen av Riddarstensgården är en del av Humanas satsning för att stärka sin position som kvalitetsaktör inom äldreomsorgen i Sverige.

Verksamhetschef Mandy tillsammans med kommunalråd Eva Andersson

Kommunalråd Eva Andersson (C) tillsammans med Riddarstensgårdens verksamhetschef Mandy Sajadi.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetschef Riddarstensgården Mandy Sajadi
070-738 10 89 eller mandy.sajadi@humana.se

Kommunikationsansvarig Angelika Strandberg
073-981 99 50 eller angelika.strandberg@humana.se

Nu är Humanas vård- och omsorgsboende Riddarstensgården i Lerum Silviahemscertifierade. Det innebär att all personal på enheten genomgått utbildning i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Läs vidare »
Z9qrtp81q5bvurk81cug
Qclfbygsjacvrrlxj6wz

Extrainsatta föreställningar 20/5 och 3/6 - ”Hålla huvudet högt”

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 11:07 CEST

I ett unikt samarbete mellan Uppsala stadsteater och Humana, ett av Sveriges ledande företag inom ungdomsvård, presenterar vi tillsammans med några ungdomar berättelser ifrån verkligheten – ungdomarnas liv och verklighet, precis så som det är. Ungdomarna äger teaterscenen och de skriver själv text och musik för att gestalta den berättelse de vill dela med oss.

Tzvlxtfah6g22pxjszjp

Humana presenterar Kvalitetsredovisning 2015

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 15:04 CEST

Humana har under 15 år gått från att vara ett lokalt assistansföretag till att bli ett av Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag med en utpräglad kvalitetskultur. I år presenterar Humana för första gången en kvalitetsredovisning på koncernnivå med syfte att på ett öppet och transparent sätt delge hur vi arbetar för att utveckla och stärka våra verksamheter.

Lclfxmx4iyvdsuvwldim

Kommuner missar att undanröja enkla hinder för tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 07:13 CEST

​Kommunerna brister i arbetet med att uppfylla målsättningen att göra samhället tillgängligt för alla. Även enkla och billiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning uteblir i många kommuner. Det framkommer i Humanas Tillgänglighetsbarometer 2016 som publiceras idag och där 194 kommuners arbete med tillgänglighet granskats.

Z9qrtp81q5bvurk81cug
Qclfbygsjacvrrlxj6wz

”Hålla huvudet högt” – Urpremiär 13/5

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 11:00 CEST

I ett unikt samarbete mellan Uppsala stadsteater och Humana, ett av Sveriges ledande företag inom ungdomsvård, presenterar vi tillsammans med några ungdomar berättelser ifrån verkligheten – ungdomarnas liv och verklighet, precis så som det är. Ungdomarna äger teaterscenen och de skriver själv text och musik för att gestalta den berättelse de vill dela med oss. Totalt ges sex föreställningar i maj.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • patrik.silverudd@humana.se
 • 0766-112 111
 • 070-614 42 29

 • Presskontakt
 • Marknads- och kommunikationsdirektör
 • helena.pharmanson@humana.se
 • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.