Media no image

Höga betyg till äldreboenden i Lerum i ny studie

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:01 CET

Höga betyg för trygghet, bemötande och förtroende för personalen är resultatet av insatser för att förbättra äldreboendena Riddarstensgården och Hedegården. Det visar en fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag. På en rad punkter har Hedegården fått bättre omdömen jämfört med förra året och nu fortsätter utvecklingsarbetet på båda boendena.

– I personalgruppen har vi under lång tid arbetat med att utveckla bemötandet och det ser vi har gett positiv effekt på flera andra områden. Att arbeta utifrån en värdegrund kan ibland vara svårt, men hos oss har den fungerat som en bra grund för att förbättra de områden där vi kan utvecklas, säger Frida Hellberg, verksamhetschef på Hedegården.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning Öppna jämförelser, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana årligen en egen analys av hur de egna äldreboendena uppfattas. Resultaten visar att äldreboendet Hedegården och demensboendet Riddarstensgården i Lerum har högre betyg än riksgenomsnittet både när det gäller nöjdhet totalt sett och på alla enskilda frågor.

På Hedegården är omdömena högre på flera områden jämfört med förra året. Bland framstegen syns bland annat att samtliga boende nu tycker att bemötandet är bra och att förtroendet för personalen har ökat. De boende upplever också i hög utsträckning att det känns tryggt på äldreboendet och att de kan påverka.

Demensboendet Riddarstensgården får högsta betyg för trygghet, och bra omdömen när det gäller förtroende för personalen och aktiviteterna som erbjuds på boendet. Även bemötandet får höga betyg, hela 94 procent är nöjda, men under 2017 är målet att alla på boendet ska ge högsta betyg för bemötande.
– Vi är glada och stolta över de betyg vi fått, men målet för 2017 är att höja kvaliteten ytterligare. Vi vill bli ännu bättre på bemötande, eftersom det ger så många andra fördelar. Har personalen bra bemötande mot varandra, kunder och anhöriga så ger det en ökad trivsel som bidrar till högre kvalité och en fortsätt känsla av trygghet, säger Mandy Sajadi, verksamhetschef på Riddarstensgården.

Humana driver två av totalt åtta äldreboenden i Lerums kommun.


För mer information kontakta:
Frida Hellberg, chef på Hedegården 
Tel: 070-198 76 42 

Mandy Sajadi, chef på Riddarstensgården

Tel: 070-7381089

E-post: frida.hellberg@humana.se E-post: mandy.sajadi@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Höga betyg för trygghet, bemötande och förtroende för personalen är resultatet av insatser för att förbättra äldreboendena Riddarstensgården och Hedegården. Det visar en fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag. På en rad punkter har Hedegården fått bättre omdömen jämfört med förra året och nu fortsätter utvecklingsarbetet på båda boendena.

Läs vidare »
Lm8quoarxdwv26mekbcr
Qclfbygsjacvrrlxj6wz

Humana förvärvar Platea AB

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 09:52 CET

Platea som nu blir en del av Humana bedriver HVB för yngre barn (0-12 år) och deras familjer samt har även familjehem och öppenvård, där de behandlar barn och familjer med bl.a. relationsproblem i behov av omfattande gränssättningsstöd, och/ eller anknytningsproblematik. Humana får nu ökade möjligheter att ta emot och behandla yngre barn med komplexa behov och att ta emot hela familjer i HVB.

Media no image

Ny studie ger höga betyg till äldreboende i Huskvarna

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 14:19 CET

Högsta betyg för trygghet, bemötande och att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov är resultatet av insatser för att förbättra äldreboendet Kavlagården. Det visar en fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag. På en rad punkter har boendet fått bättre omdömen jämfört med förra året och nu fortsätter utvecklingsarbetet.

– I personalgruppen har vi under lång tid arbetat systematiskt med att utveckla bemötandet och det ser vi har gett effekt på flera andra områden, exempelvis trygghet. När de boende känner sig trygga skapar det en trygghet hos personalen som lägger en bra grund för förbättra de områden där vi kan bli ännu bättre, säger Therese Ek, verksamhetschef på Kavlagården.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning öppna jämförelser, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana årligen en egen analys av hur de egna äldreboendena uppfattas. Resultaten visar att boendet Kavlagården i Huskvarna har högre betyg än riksgenomsnittet när det gäller nöjdhet totalt sett.

På flera områden har förbättringar gjorts sedan förra året. Bland framstegen syns bland annat att fler upplever att det känns tryggt på äldreboendet och att det är lätt att få kontakt med personalen när en boende upplever behov. På dessa punkter har boendet fått högsta betyg, och det gäller även för hur de boende uppfattar bemötandet från personalen. Inför nästa år kommer boendet bland annat att arbeta för att fler ska bli nöjda med de aktiviteter boendet erbjuder. Här ligger Kavlagården över riksgenomsnittet, men har inte högsta betyg.
– Vi har en ständig dialog i personalgruppen och återkopplar regelbundet till de boende. Det tror jag är en av anledningarna till att resultaten förbättrats på flera områden. Inför 2017 kommer vi att analysera de aktiviteter som boendet erbjuder med målet att ännu fler ska känna sig nöjda med dem, säger Therese Ek.

Humana erbjuder även hemtjänst i Jönköping och här visar samma undersökning att samtliga kunder som helhet nöjda är med tjänsten. Även här ges höga betyg för trygghet och för att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras och hur personalen utför sina uppgifter.


För mer information kontakta Humana:
Therese Ek, verksamhetschef Kavlagården
Tel: 070-164 89 84
E-post: therese.ek@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Högsta betyg för trygghet, bemötande och att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov är resultatet av insatser för att förbättra äldreboendet Kavlagården. Det visar en fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag. På en rad punkter har boendet fått bättre omdömen jämfört med förra året och nu fortsätter utvecklingsarbetet.

Läs vidare »
Media no image

Från kritik till höga betyg för äldreboende i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 10:47 CET

Förra året fick äldreboende Blåvingevägen kritik på flera punkter av Kungsbacka kommun. Sedan dess har medarbetarna lagt kraft på att förbättra verksamheten. En fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag visar att arbetet burit frukt. På flera punkter har boendet fått bättre omdömen jämfört med förra året och den sammantagna nöjdheten ligger över riksgenomsnittet.

– Vi som arbetar på boendet är oerhört glada över att våra åtgärder har haft effekt. Stort fokus har lagts på att de boende ska känna att personalen är tillgänglig när de känner behov, och här ser vi en tydlig förbättring. Nu jobbar vi vidare för att förbättra de områden där vi ännu inte har högsta betyg, säger Karin Kling Alfredsson, verksamhetschef på Blåvingevägen 33.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning öppna jämförelser, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, har Humana gjort en egen analys av hur äldreboende Blåvingevägen 33 i Vallda uppfattas. Resultaten visar på förbättringar inom flera områden och den sammantagna nöjdheten ligger över riksgenomsnittet.

Förra året fick boendet kritik av Kungsbacka kommun. På en rad punkter får nu Blåvingevägen 33 höga betyg av de boende. Bland framstegen syns bland annat att fler upplever att de kan påverka vilka tider de kan få hjälp, att personalen har tillräckligt med tid och att det är lätt att få kontakt med personalen när det finns behov.

– Tillsammans har vi i personalen arbetat hårt för att göra äldreboendet ännu bättre, och Socialstyrelsens undersökning är ett kvitto på att det gett resultat. Inga många fall handlar det om små förändringar som gör stor skillnad i vardagen. En punkt där vi vill bli ännu bättre är information om vart de boende kan vända sig om de har synpunkter på äldreboendet, säger Karin Kling Alfredsson.


För mer information kontakta Humana:
Karin Kling Alfredsson, verksamhetschef Blåvingevägen 33
Tel: 0300-83 71 86
E-post: karin.klingalfredsson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Förra året fick äldreboende Blåvingevägen kritik på flera punkter av Kungsbacka kommun. Sedan dess har medarbetarna lagt kraft på att förbättra verksamheten. En fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag visar att arbetet burit frukt. På flera punkter har boendet fått bättre omdömen jämfört med förra året och den sammantagna nöjdheten ligger över riksgenomsnittet.

Läs vidare »
H7gbwua97fqsqzvy2oge

Vill man rädda svensk välfärd är detta fel väg att gå!

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 12:49 CET

Idag har så Välfärdsutredningen presenterat sitt förslag angående vinstbegränsningar och annat. Humanas vd Rasmus Nerman kommenterar förslaget:

Media no image

Bra för svensk välfärd med långsiktiga och hållbara lösningar

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 15:01 CEST

Idag har ledande företrädare för Moderaterna, bland annat deras partiledare Anna Kinberg Batra, presenterat ett antal förslag inom välfärdsområdet på SvD Debatt. Humanas vd Rasmus Nerman kommenterar förslagen: 

Humana är inte bara ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Vi är också en av landets största privata arbetsgivare. Därför välkomnar vi när politiker driver på för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar på de utmaningar som Sverige står inför, säger Humanas vd Rasmus Nerman i en kommentar.

Stabila och långsiktiga förutsättningar är viktiga för oss som arbetar med välfärdsfrågorna. Konkurrens på lika villkor och hård men rättvis uppföljning av såväl kvalitet som regelefterlevnad är allt sådant som vi inom välfärdsföretagen efterlyst länge. Därför uppskattar vi när man som Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra idag på SvD-debatt går ut och föreslår ett tydligare och mer rättvist regelverk för välfärdstjänster och att man försöker hitta samförstånd över blockgränsen, avslutar Rasmus Nerman.

Moderaternas förslag med kommentarer:

1. Generell tillståndsplikt. Detta föreslås gälla både för fristående och offentliga aktörer vilket är absolut nödvändigt för att åstadkomma konkurrensneutralitet och högre kvalitet. Idag saknas dessa krav på kommunal verksamhet.

2. Nationella kvalitetskrav är också bra, när man utgår ifrån resultat och utfall på verksamheterna – och inte fastnar i alltför hög detaljstyrning som riskerar hämma innovation och nya metoder/arbetssätt.

3-4. Tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet och sanktioner ska sättas in vid bristande kvalitet Mycket bra att myndigheterna ska följa upp både fristående och offentligt drivna verksamheter. Den som gång på gång inte förmår leverera välfärdstjänster med rätt kvalitet borde få sitt tillstånd indraget – oavsett huvudman. Bra att man avfärdar generellt vinsttak från moderaternas sida.

Debattartikeln 

För mer information, vänligen kontakta: Patrik Silverudd, pressansvarig Humana, 0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.seeller corporate.humana.se

Idag, 27/10 2016, har ledande företrädare för Moderaterna, bland annat deras partiledare Anna Kinberg Batra, presenterat ett antal förslag inom välfärdsområdet på SvD Debatt. Humanas vd Rasmus Nerman kommenterar förslagen:

Läs vidare »
Media no image

Humana får driva vård- och omsorgsboendet Pomona i Håbo efter kvalitetsupphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 17:01 CEST

Håbo kommun har upphandlat driften av vård- och omsorgsboenden Pomona Hus 2 i centrala Bålsta och valt att tilldela kontraktet till Humana, detta efter att Humana var den enda anbudsgivaren som fick full poäng i kvalitetsutvärderingen. Kvalitetsutvärderingen har varit inriktad på bemanningen på boendet samt på fortbildning av personalen.Avtalet för Pomona startar i början av nästa år och löper i tre år med möjlighet för kommunen att förlänga med ytterligare två år.

 • I en tid när alltför många kommuner bara fokuserar på lågt pris med låg bemanning som följd, är det glädjande att Håbo kommun valt att göra en kvalitetsupphandling av Pomona. - Humana har ett starkt kvalitetsfokus och vi ser fram mot att få verka i kommunen, säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef för Humana Äldreomsorg. Tillsammans med personal, boende och kommunen fortsätta utveckla äldreomsorgen i Håbo.

För mer information kontakta: 

Hanna Göthlin, Regionchef Humana Äldreomsorg

Hanna.Gothlin@humana.se, Mobil: +46 72-206 60 50

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Håbo kommun har upphandlat driften av vård- och omsorgsboenden Pomona Hus 2 i centrala Bålsta och valt att tilldela kontraktet till Humana, detta efter att Humana var den enda anbudsgivaren som fick full poäng i kvalitetsutvärderingen. Kvalitetsutvärderingen har varit inriktad på bemanningen på boendet samt på fortbildning av personalen.

Läs vidare »
Media no image

Var femte kommun saknar tillgänglig badplats

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 09:29 CEST

Nu har badsäsongen dragit igång på allvar och många kan se framemot ett skönt dopp. I drygt var femte kommun finns det dock inga tillgängliga badplatser alls, och i de flesta andra kommuner är en mycket liten andel av badplatserna tillgängliga. Det innebär att många med funktionsnedsättning kan få svårt att svalka sig med ett bad.

– Risken är stor att många med någon form av funktionsnedsättning får svårt att njuta av ett bad i sommar. Många kommuner är dåliga på att genomföra åtgärder som gör att alla får möjlighet att bada. Vi vill uppmana landets kommuner att satsa på att tillgänglighetsanpassa åtminstone en badplats, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Under våren gjorde assistansföretaget Humana i samarbete med hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna en granskning av kommunernas arbete med tillgänglighet. 194 kommuner deltog. En av de frågor där kommunerna har svagast resultat är när det handlar om att se till att de badplatser som kommunerna ansvarar för ska kunna användas av personer som har funktionsnedsättningar.

I drygt var femte kommun finns det inga tillgängliga badplatser alls, och i de flesta andra kommuner är en mycket liten andel av badplatserna tillgängliga. Nio av tio kommuner uppger att inte ens hälften av badplatserna är tillgängliga.

– Bristen på tillgängliga bad påverkar många; de med livslång funktionsnedsättning, de som drabbas av en skada, de som på ålderns höst fått svårare att ta sig fram eller de som är anhöriga eller personlig assistenter. Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla, och bör satsa på att göra fler badplatser tillgängliga, säger Jonatan Arenius.

Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft och SPF Seniorerna. Här kan du läsa hela rapporten: www.humana.se/tillganglighet

För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Nu har badsäsongen dragit igång på allvar och många kan se framemot ett skönt dopp. I drygt var femte kommun finns det dock inga tillgängliga badplatser alls, och i de flesta andra kommuner är en mycket liten andel av badplatserna tillgängliga. Det innebär att många med funktionsnedsättning kan få svårt att svalka sig med ett bad.

Läs vidare »
Media no image

Humana Akademin lanseras i Humanakoncernen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:28 CEST

Efter att i många år bedrivit både utbildning och forskning inom en rad områden samlar nu det ledande omsorgsföretaget Humana sina resurser och kompetenser för detta under ett och samma paraply - Humana Akademin. Alltifrån prisbelönta webbaserade utbildningar för personliga assistenter och andra interna yrkesrelaterade utbildningar till externa kvalificerade utbildningar för bland annat socialsekreterare. Dessutom kommer ett antal forskningssamarbeten med högskolor och universitet att ingå i Humana Akademin.

Varumärket Humana Akademin har funnits sedan 2005 med ursprung inom personlig assistans. Men det är först nu Humana tar ett helhetsgrepp på sin utbildnings- och forskningsverksamhet. Tanken är att ytterligare stärka Humanas kompetensförsörjning och tillhandahålla kvalificerad utbildning såväl internt som externt.

Humana har alltid haft ett stort antal internutbildningar med tanke på företagets 15 000 medarbetare men Humana har även en lång tradition av att bidra med kunskaper externt, inte minst inom Individ- och familjeomsorgen. Humana Akademin kommer nu att spänna över hela omsorgsfältet och omfatta samtliga utbildningar och forskningsprojekt inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och personlig assistans.

Målsättningen är att tillgängliggöra det stora utbudet av utbildningar Humana har på ett mer samordnat sätt och att utveckla verksamheten ytterligare. I början av 2017 skall en ny lärportal vara på plats vilket ger Humana Akademin nya möjligheter att administrera ett stort utbildningsutbud för interna och externa behov. Humana Akademin ska bli en allt mer aktiv partner i olika samverkansprojekt för att bidra till branschens kompetensförstärkning med såväl kortare utbildningar som längre utbildningsprogram.

Som chef för Humana Akademin har Christina Leander utsetts. Christinas unika kompetens från både vård- och omsorgsvärlden och hennes bakgrund som skolledare och universitetslärare kommer väl till pass i arbetet med att utveckla Humana Akademin.

- Jag är ödmjuk för all den kunskap som finns i företaget och som skulle kunna komma så många fler, även externa, till tjänst. Min förhoppning är att vi på ett välstrukturerat sätt tar steg för steg mot att bli en efterfrågad utbildningsanordnare och en enhet där vi även hanterar forskningsverksamhet" säger Christina Leander, ny chef för Humana Akademin.

- Humana är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Vi har ett stort ansvar för att bidra till att utveckla omsorgen inom alla delar där vi arbetar. Jag är stolt över att vi både har kompetensen och resurserna för att åstadkomma detta genom Humana Akademin, säger Rasmus Nerman, VD och koncernchef Humana.

Faktaruta:

 • 3000 personliga assistenter genomför varje år introduktionsutbildning via Humanas prisbelönta introduktionsutbildning på webben.
 • Humana Akademin utbildar och stödjer implementering av evidensbaserade program t ex Connect, TFCO och Intensiv hemmabaserad familjebehandling där även externa personer utbildas i respektive behandlingsmetod.
 • Under 2015 bedrevs forskningssamarbeten med universiteten i Lund, Göteborg och högskolorna i Örebro samt Simon Frazer University i Kanada.
 • Ett forskningssamarbete har inletts om ensamkommande flyktingbarn i samarbete med tankesmedjan FORES 2016

För mer information: Pressansvarig Patrik Silverudd, 0766-112 111

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

​Efter att i många år bedrivit både utbildning och forskning inom en rad områden samlar nu det ledande omsorgsföretaget Humana sina resurser och kompetenser för detta under ett och samma paraply - Humana Akademin. Alltifrån prisbelönta webbaserade utbildningar för personliga assistenter och andra interna utbildningar till externa kvalificerade utbildningar för bland annat socialsekreterare.

Läs vidare »
Mnvtfiepggxmtnbr6wyf

Humana bygger innovativt vård- och omsorgsboende centralt i Åkersberga

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 10:47 CEST

Humana bygger tillsammans med Odalen ett innovativt vård- och omsorgsboende i Österåkers kommun med inflyttning hösten 2017. Boendet kommer att ligga centralt i Åkersberga på Norrgårdshöjden. Sedan tidigare driver Humana bland annat ett tiotal vård- och omsorgsboenden på entreprenad och har nyligen invigt sitt första egna vård- och omsorgsboende i Gävle.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • patrikaykmal.silverubtddothntrfs@hlpprumhoanczeva.se
 • 0766-112 111
 • 070-614 42 29

 • Presskontakt
 • Marknads- och kommunikationsdirektör
 • tyhelena.pamhayrqaknrmansokimxldswn@husnmacuaznayzkwjy.se
 • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.