Wjjbblg97xhitmyl7amd

Humanas verksamhetsberättelse 2013

Nyheter   •   2014-07-01 10:48 CEST

Nu finns Humanas verksamhetsberättelse för 2013 att läsa. Här kan du träffa våra kunder, få veta mer om våra olika verksamheter och om vår resa till att vara det privata idédrivna omsorgsföretaget.

Media-no-image

Socialtjänster osynliga för unga i sociala medier

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 09:23 CEST

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.  Granskningen har genomförts av omsorgsföretaget Humana i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

- Alla vi som arbetar med barn och unga i utsatta situationer måste bli bättre på att synas på ungas
villkor. Socialtjänsterna har en jätteviktig uppgift att kommunicera med unga både i det förebyggande arbetet, men också för att synliggöra sig för barn och unga som skulle behöva socialtjänsternas hjälp, säger Annicka Lang, chefspsykolog på Humana.

Totalt har 170 kommuners socialförvaltningar svarat på frågor inom ramen för Humanas Barnbarometer, varav drygt 160 svarat på frågor om hur de använder sig av sociala medier. Drygt 60 procent av de svarande uppger att de inte använder sig av sociala medier i verksamheten och nästan 80 procent saknar en strategi för sociala medier. Bland de socialförvaltningar som använder sig av sociala medier är det vanligast att syftet är informationsspridning eller uppsökande verksamhet.

Både teknik och användning av sociala medier bland barn och unga är under snabb utveckling. Men trots detta är det få av de granskade socialförvaltningarna som satsar på kompetensutveckling inom området. Tre av fyra granskade kommuners socialförvaltningar uppger att personal som arbetar
med barn och unga inte fått någon kompetensutveckling kring området sociala medier under de senaste tre åren.

- Ju tidigare vi kan fånga upp barn och unga i utsatta situationer, desto bättre stöd kan vi ge till den
enskilde. Därför är det viktigt att socialtjänsterna utvecklar sitt arbete med använda sociala medier både i det förebyggande arbetet och i mötet med barn och unga som behöver stöd och hjälp, säger Annicka Lang.

Humana, Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund rekommenderar alla kommuners socialtjänster att upprätta en strategi för om och hur sociala medier ska användas och att kompetensutveckla personal som arbetar med barn och unga i hur de kan använda sociala medier i verksamheten.

För mer information kontakta Humana:   
Caroline Almgren, projektledare, tel 070-520 26 55, mail caroline.almgren@humana.se
Annicka Lang, chefspsykolog, tel 070-255 18 25, mail annicka.lang@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.

Läs vidare »
Media-no-image

Humana: Sänkt ersättning drabbar assistansberättigade

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:20 CEST

Nu har remisstiden gått ut för assistansersättningsutredningen. I sitt remissvar betonar Humana att en sänkt eller måttligt uppräknad schablonersättning kommer att drabba de assistansberättigade.

- Vår främsta invändning rör utredningens slutsatser kring nivån på assistansersättningen. En i praktiken sänkt ersättningsnivå hotar valfriheten och kvaliteten inom personlig assistans och därmed grundtankarna bakom hela assistansreformen, säger Harald Wessman, ansvarig för Humanas assistansverksamhet

Utredningens slutsats är att dagens schablonersättning är ca 22 kronor för hög. Slutsatsen bygger på ett mycket bristfälligt underlag om hur det förhåller sig i verkligheten. Förlagen kan få konsekvensen att de besparingar staten avser göra istället överförs som kostnader på kommunerna.

- Att se över kostnadsutvecklingen inom personlig assistans är i sig inte fel, men det måste ske på ett sätt som inte hotar grundtankarna bakom reformen och dessutom måste det göras utifrån korrekta beräkningar. Rätten till personlig assistans har funnits i 20 år och har inneburit ökad livskvalitet och frihet för personer med funktionsnedsättningar. Från Humanas sida vill vi gärna fortsätta att konstruktivt bidra i diskussionen kring hur reformen kan utvecklas vidare, avslutar Harald Wessman.

Kontakt:
Harald Wessman, VD för Humanas assistansverksamhet harald.wessman@humana.se 0700 22 28 27

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.Nu har remisstiden gått ut för assistansersättningsutredningen. I sitt remissvar betonar Humana att en sänkt eller måttligt uppräknad schablonersättning kommer att drabba de assistansberättigade.

Läs vidare »
Media-no-image

Humana i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 14:07 CEST

Nästa vecka är det dags för årets upplaga av Almedalen. Humana är såklart på plats för att prata vård och omsorg med beslutsfattare och tjänstemän från hela landet.

Onsdag den 2 juli arrangerar Humana ett eget seminarium, om hur socialtjänsten kommunicerar med barn och unga. Det baseras på Humanas Barnbarometer där landets kommuner fått svara på frågor kring barnperspektivet. Undersökningen genomförs i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda barnens ungdomsförbund. Humana har även initierat ett samtal om framtiden för personlig assistans.

Förutom att arrangera eget seminarium medverkar Humana i olika paneler under veckan. Per Granath finns bland annat med då 1.6miljonersklubben diskuterar vård och omsorg den 3 juli kl 14-16.30 och när Bräcke Diakoni diskuterar tillstånd för välfärdstjänster den 2 juli kl 12-13,30.

För mer information kontakta Frida Ganshed
frida.ganshed@humana.se, 070-1648901


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se

Nästa vecka är det dags för årets upplaga av Almedalen. Humana är såklart på plats för att prata vård och omsorg med beslutsfattare och tjänstemän från hela landet.

Läs vidare »
H3jgjkqrdwmme5xbpvtr

Humana lanserar ny hemsida och grafisk identitet

Nyheter   •   2014-06-26 13:52 CEST

De senaste tio åren har Humana gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden med 12 000 anställda. Det är därför ett självklart steg att integrera hemsidorna för personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS-boenden. Nya hemsidan fungerar lika bra i mobilen som från en dator

Tsrjoe60hrjxv29fl5zi

Lansering av filmer på Humanas nya hemsida

Nyheter   •   2014-06-26 13:48 CEST

Idag är det filmpremiär för tre kortfilmer på Humanas nya hemsida. Filmerna ingår i en allmän introduktion av Humanas äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Mqukl7opjoj97kbftn18ba

Ny undersökning: Sveriges turistbyråer dåliga på att informera om tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 13:46 CEST

Nu finslipas de sista planerna inför semestern och för många familjer väntar spännande upplevelser. En ny undersökning visar dock att endast 16 av totalt 183 granskade turistbyråer har information riktad till personer med funktionsnedsättning på sina hemsidor.

Media-no-image

Humana satsar på egen regiboende i Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 13:22 CEST

Efter sommaren tas första spadtaget i vad som kommer att bli Humanas första boende i egen regi. Det nya boendet kommer att byggas i centrala Gävle med närhet till både service och kommunikationer. Boende byggs i anslutning till trygghetsboende och seniorboende. Humana kommer förutom att driva boendet också ha hemtjänst i kvarteret. De första boende beräknas kunna flytta in under våren 2016.

- Vi ser fram emot att erbjuda ett boende av yttersta kvalitet fyllt med liv och aktiviteter. Extra roligt är ett nära samarbete med SPF där vi tillsammans vill arbeta för att fylla kvarteret med service och utbud för ett aktivt liv, säger Eva-Lotta Sandberg, ansvarig för Humanas äldreomsorg. Att bygga upp ett boende från grunden och helt sätta vår egen prägel ger oss möjlighet att skapa ett boende utöver det vanliga.

Förutom mycket utrymme för samvaro och aktiviteter byggs även ett tillgänglighetsanpassat SPA med bastu och relax för de boende. Måndag 23:e juni  kl 10 håller SPF en pressträff med anledning av det nya boendet och Humana är med på plats.

För mer information, kontakta Eva-Lotta Sandberg;
0707-33 88 55, eva-lotta.sandberg@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se


Efter sommaren tas första spadtaget i vad som kommer att bli Humanas första boende i egen regi. Det nya boendet kommer att byggas i centrala Gävle med närhet till både service och kommunikationer. Boende byggs i anslutning till trygghetsboende och seniorboende. Humana kommer förutom att driva boendet också ha hemtjänst i kvarteret. De första boende beräknas kunna flytta in under våren 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Urholkad assistans dyr affär för samhället

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 11:14 CEST

De föreslagna förändringarna av reglerna för personlig assistans är olyckliga. Vi riskerar att få en utveckling där inte bara mångfalden, valfriheten och kvaliteten för de assistansberättigade försämras, något som förtar grundsyftet med assistansreformen. De riskerar också att bli ett ekonomiskt dråpslag för kommunerna som får bära kostnaden för den besparing staten vill göra.

Assistansreformen har förbättrat livssituationen och möjliggjort för människor att bli delaktiga i samhället. Den har också lett till en mångfald av utförare – privata, enskilda och ideella – som byggt upp assistansverksamheter i konkurrens med kommunerna. Samtidigt som reformen varit till ovärderlig nytta för de assistansberättigade så har den blivit kostsam för stat och kommun.

En utredning har på regeringens uppdrag presenterat förslag till hur kostnaderna kan begränsas. Förslagen remissbehandlas fram till den 25 juni, vilket gör det möjligt för regeringen att föreslå förändringar i budgetpropositionen i oktober. Förlagen kan få konsekvensen att de besparingar staten avser göra istället överförs som kostnader på kommunerna.

Humana välkomnar regeringens strävan att effektivisera resursutnyttjandet kring personlig assistans. Vi drivs själva av ambitionen att ständigt förbättra vår verksamhet, så att så stor del som möjligt av de resurser vi har tillgängliga kommer de assistansberättigade till del i form av assistans med hög kvalitet. 

Kostnadsbesparingar måste samtidigt ställas mot konsekvenserna för de assistansberättigade. Reformer måste också beakta helheten, så att en besparing på statlig nivå inte övervältras på kommunerna. 

En övergripande slutsats från utredningen är att nivån på assistansersättningen är åtta procent för hög. Detta skall jämföras med de privata assistansanordnarnas genomsnittliga vinstmarginal på fem procent. En ändring av ersättningen i linje med utredningens slutsats skulle alltså innebära att många assistansanordnare får svårt att överleva.

Men även utan utredningens slutsats riskerar flera anordnare få det svårt redan under 2015. Försäkringskassan har som underlag för regeringens beslut föreslagit en historiskt låg höjning av nästa års assistansersättning - lägre än kostnadsökningarna som följer av redan ingångna kollektivavtal. Dessutom diskuteras höjda arbetsgivaravgifter för unga som skulle få mycket stora effekter eftersom omkring var fjärde assistent är yngre än 26 år. 

Sammantaget riskerar detta att eliminera branschens nuvarande genomsnittliga vinstmarginal.  Det är mot denna bakgrund oroande att utredningen, på ett mycket bristfälligt underlag, kommit fram till att branschen är överkompenserad med åtta procent. Skulle utredningens slutsats läggas till grund för beslut riskerar nästintill alla icke-kommunala aktörer att slås ut – privata och enskilda såväl som ideella. 

Utredaren erkänner att beräkningen inte utgår från något fullständigt underlag på hur verksamheten ser ut hos privata utförare. Någon fullständig redovisning av kommunernas assistansverksamheter finns inte heller, men i den verklighet vi möter gör kommunerna ofta betydande förluster på den egna verksamheten. Det är det tyngst vägande skälet till att allt fler kommuner väljer att upphandla assistansen med det uttalade syftet att spara pengar. 

En i praktiken sänkt assistansersättning skulle också slå hårt mot kommunala utförare. Kostnadsökningen för kommunerna riskerar dock att bli betydligt större, om privata anordnare slås ut och allt fler assistansberättigade tvingas vända sig till sina kommuner för att få den hjälp de har rätt till. Kommunerna måste då skjuta till väsentligt mycket mer medel än vad som i många fall görs idag.

Enligt vår mening riskerar vi att få en utveckling där inte bara mångfalden, valfriheten och kvaliteten för de assistansberättigade försämras, något som förtar grundsyftet med assistansreformen. Det riskerar också att bli ett ekonomiskt dråpslag för kommunerna som får bära kostnaden för den besparing staten vill göra. Givet att många kommuner redan i dag har högre kostnader än flertalet privata anordnare för utförandet av samma tjänst, lär det bli en kostnadsökning för samhället som helhet. Detta är realiteter som kommunala företrädare borde påtala, och som behöver beaktas när beslut fattas om den framtida assistansersättningen. Om det inte görs riskerar regeringens strävan att effektivisera resursutnyttjandet istället att landa i det motsatta. Och möjligheten för de assistansberättigade att själva välja utförare minskar påtagligt.


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

De föreslagna förändringarna av reglerna för personlig assistans är olyckliga, skriver Harald Wessman, i Dagens Samhälle idag. Vi riskerar att få en utveckling där inte bara mångfalden, valfriheten och kvaliteten för de assistansberättigade försämras, något som förtar grundsyftet med assistansreformen. Det riskerar också att bli ett ekonomiskt dråpslag för kommunerna.

Läs vidare »
Bcwx25pfihxljqkmejat

Teaterpremiär för de ungas röst idag!

Nyheter   •   2014-06-02 11:40 CEST

"Vi känner ingen smärta", pjäsen som är ett resultat av ett samarbete mellan Uppsala Stadsteater och Humana, har premiär idag. Pjäsen spelas den 2-4 juni på Uppsala Stadsteater. Det finns fortfarande biljetter kvar till föreställningen kl. 17 tisdag den 3 juni. Mer information hittar du på Uppsala Stadsteaters hemsida: http://www.uppsalastadsteater.se/vi-kanner-ingen-smarta/

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • hemzgqnglevfhana.pharmjerdgealanamsowin@hyogfnhumana.sjne
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.