El3bbrr9cag7bkuulslkg

Idag lanseras Humanas Tillgänglighetsbarometer 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 08:34 CEST

Trots att personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden saknar hela sex av tio kommuner en strategi för att rekrytera ur den gruppen. Det visar Humanas Tillgänglighetsbarometer som lanseras idag. Undersökningen visar också att utmaningar väntar i många kommuner när lagen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering träder i kraft.

Rvmpmikwtjuxt3mov8rt

Inspirationsdag i Uppsala den 12/9

Nyheter   •   2014-08-12 10:48 CEST

Vi välkomnar dig som arbetar med barn, ungdom eller unga vuxna som befinner sig i kris eller i tillstånd av hög stress till vår inspirationsdag. Dagen kommer att fokusera på konkreta arbetssätt avseende hur vi kan bemöta och förändra situationen för unga med stort vårdbehov.

Wjjbblg97xhitmyl7amd

Humanas verksamhetsberättelse 2013

Nyheter   •   2014-07-01 10:48 CEST

Nu finns Humanas verksamhetsberättelse för 2013 att läsa. Här kan du träffa våra kunder, få veta mer om våra olika verksamheter och om vår resa till att vara det privata idédrivna omsorgsföretaget.

Media-no-image

Socialtjänster osynliga för unga i sociala medier

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 09:23 CEST

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.  Granskningen har genomförts av omsorgsföretaget Humana i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

- Alla vi som arbetar med barn och unga i utsatta situationer måste bli bättre på att synas på ungas
villkor. Socialtjänsterna har en jätteviktig uppgift att kommunicera med unga både i det förebyggande arbetet, men också för att synliggöra sig för barn och unga som skulle behöva socialtjänsternas hjälp, säger Annicka Lang, chefspsykolog på Humana.

Totalt har 170 kommuners socialförvaltningar svarat på frågor inom ramen för Humanas Barnbarometer, varav drygt 160 svarat på frågor om hur de använder sig av sociala medier. Drygt 60 procent av de svarande uppger att de inte använder sig av sociala medier i verksamheten och nästan 80 procent saknar en strategi för sociala medier. Bland de socialförvaltningar som använder sig av sociala medier är det vanligast att syftet är informationsspridning eller uppsökande verksamhet.

Både teknik och användning av sociala medier bland barn och unga är under snabb utveckling. Men trots detta är det få av de granskade socialförvaltningarna som satsar på kompetensutveckling inom området. Tre av fyra granskade kommuners socialförvaltningar uppger att personal som arbetar
med barn och unga inte fått någon kompetensutveckling kring området sociala medier under de senaste tre åren.

- Ju tidigare vi kan fånga upp barn och unga i utsatta situationer, desto bättre stöd kan vi ge till den
enskilde. Därför är det viktigt att socialtjänsterna utvecklar sitt arbete med använda sociala medier både i det förebyggande arbetet och i mötet med barn och unga som behöver stöd och hjälp, säger Annicka Lang.

Humana, Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund rekommenderar alla kommuners socialtjänster att upprätta en strategi för om och hur sociala medier ska användas och att kompetensutveckla personal som arbetar med barn och unga i hur de kan använda sociala medier i verksamheten.

För mer information kontakta Humana:   
Caroline Almgren, projektledare, tel 070-520 26 55, mail caroline.almgren@humana.se
Annicka Lang, chefspsykolog, tel 070-255 18 25, mail annicka.lang@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.

Läs vidare »
Media-no-image

Humana: Sänkt ersättning drabbar assistansberättigade

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:20 CEST

Nu har remisstiden gått ut för assistansersättningsutredningen. I sitt remissvar betonar Humana att en sänkt eller måttligt uppräknad schablonersättning kommer att drabba de assistansberättigade.

- Vår främsta invändning rör utredningens slutsatser kring nivån på assistansersättningen. En i praktiken sänkt ersättningsnivå hotar valfriheten och kvaliteten inom personlig assistans och därmed grundtankarna bakom hela assistansreformen, säger Harald Wessman, ansvarig för Humanas assistansverksamhet

Utredningens slutsats är att dagens schablonersättning är ca 22 kronor för hög. Slutsatsen bygger på ett mycket bristfälligt underlag om hur det förhåller sig i verkligheten. Förlagen kan få konsekvensen att de besparingar staten avser göra istället överförs som kostnader på kommunerna.

- Att se över kostnadsutvecklingen inom personlig assistans är i sig inte fel, men det måste ske på ett sätt som inte hotar grundtankarna bakom reformen och dessutom måste det göras utifrån korrekta beräkningar. Rätten till personlig assistans har funnits i 20 år och har inneburit ökad livskvalitet och frihet för personer med funktionsnedsättningar. Från Humanas sida vill vi gärna fortsätta att konstruktivt bidra i diskussionen kring hur reformen kan utvecklas vidare, avslutar Harald Wessman.

Kontakt:
Harald Wessman, VD för Humanas assistansverksamhet harald.wessman@humana.se 0700 22 28 27

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.Nu har remisstiden gått ut för assistansersättningsutredningen. I sitt remissvar betonar Humana att en sänkt eller måttligt uppräknad schablonersättning kommer att drabba de assistansberättigade.

Läs vidare »
Media-no-image

Humana i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 14:07 CEST

Nästa vecka är det dags för årets upplaga av Almedalen. Humana är såklart på plats för att prata vård och omsorg med beslutsfattare och tjänstemän från hela landet.

Onsdag den 2 juli arrangerar Humana ett eget seminarium, om hur socialtjänsten kommunicerar med barn och unga. Det baseras på Humanas Barnbarometer där landets kommuner fått svara på frågor kring barnperspektivet. Undersökningen genomförs i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda barnens ungdomsförbund. Humana har även initierat ett samtal om framtiden för personlig assistans.

Förutom att arrangera eget seminarium medverkar Humana i olika paneler under veckan. Per Granath finns bland annat med då 1.6miljonersklubben diskuterar vård och omsorg den 3 juli kl 14-16.30 och när Bräcke Diakoni diskuterar tillstånd för välfärdstjänster den 2 juli kl 12-13,30.

För mer information kontakta Frida Ganshed
frida.ganshed@humana.se, 070-1648901


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se

Nästa vecka är det dags för årets upplaga av Almedalen. Humana är såklart på plats för att prata vård och omsorg med beslutsfattare och tjänstemän från hela landet.

Läs vidare »
H3jgjkqrdwmme5xbpvtr

Humana lanserar ny hemsida och grafisk identitet

Nyheter   •   2014-06-26 13:52 CEST

De senaste tio åren har Humana gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden med 12 000 anställda. Det är därför ett självklart steg att integrera hemsidorna för personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS-boenden. Nya hemsidan fungerar lika bra i mobilen som från en dator

Tsrjoe60hrjxv29fl5zi

Lansering av filmer på Humanas nya hemsida

Nyheter   •   2014-06-26 13:48 CEST

Idag är det filmpremiär för tre kortfilmer på Humanas nya hemsida. Filmerna ingår i en allmän introduktion av Humanas äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Mqukl7opjoj97kbftn18ba

Ny undersökning: Sveriges turistbyråer dåliga på att informera om tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 13:46 CEST

Nu finslipas de sista planerna inför semestern och för många familjer väntar spännande upplevelser. En ny undersökning visar dock att endast 16 av totalt 183 granskade turistbyråer har information riktad till personer med funktionsnedsättning på sina hemsidor.

Media-no-image

Humana satsar på egen regiboende i Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 13:22 CEST

Efter sommaren tas första spadtaget i vad som kommer att bli Humanas första boende i egen regi. Det nya boendet kommer att byggas i centrala Gävle med närhet till både service och kommunikationer. Boende byggs i anslutning till trygghetsboende och seniorboende. Humana kommer förutom att driva boendet också ha hemtjänst i kvarteret. De första boende beräknas kunna flytta in under våren 2016.

- Vi ser fram emot att erbjuda ett boende av yttersta kvalitet fyllt med liv och aktiviteter. Extra roligt är ett nära samarbete med SPF där vi tillsammans vill arbeta för att fylla kvarteret med service och utbud för ett aktivt liv, säger Eva-Lotta Sandberg, ansvarig för Humanas äldreomsorg. Att bygga upp ett boende från grunden och helt sätta vår egen prägel ger oss möjlighet att skapa ett boende utöver det vanliga.

Förutom mycket utrymme för samvaro och aktiviteter byggs även ett tillgänglighetsanpassat SPA med bastu och relax för de boende. Måndag 23:e juni  kl 10 håller SPF en pressträff med anledning av det nya boendet och Humana är med på plats.

För mer information, kontakta Eva-Lotta Sandberg;
0707-33 88 55, eva-lotta.sandberg@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se


Efter sommaren tas första spadtaget i vad som kommer att bli Humanas första boende i egen regi. Det nya boendet kommer att byggas i centrala Gävle med närhet till både service och kommunikationer. Boende byggs i anslutning till trygghetsboende och seniorboende. Humana kommer förutom att driva boendet också ha hemtjänst i kvarteret. De första boende beräknas kunna flytta in under våren 2016.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

12 Sep 09:00

Inspirationsdag för dig som arbetar med barn, unga och vuxna i kris

2014-09-12, 09:00 - 15:30
Uppsala Koncert och Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala (ingång från Vaksala torg och Storgatan).

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • helena.pharmanson@humana.se
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.