Pzjvr9lhc1ek2lm1vxxg

Nya arbetsformer ger mer tid för varje barn

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 13:58 CEST

Surfplattor och beröringskänsliga skärmar gör att personalen på särskolan Habiliteket nu kan anpassa undervisning och verksamhet än mer efter varje barn. Personal och elever är glada över att sparka igång hösten med det nya arbetssättet. Habiliteket är en skola för barn med flerfunktionsnedsättningar i Täby, Stockholm.

Media-no-image

Humana satsar på anhöriga

Nyheter   •   2014-09-15 16:55 CEST

I år pågår ett projekt inom Humana Omsorg som fokuserar på anhöriga till personer i behov av omsorg. Under vecka 39 inbjuder Humana anhöriga till föreläsningar med författaren Ola Polmé i Staffanstorp, Huskvarna och Kungsbacka. Alla är välkomna så långt platserna räcker.

Humana satsar varje år på olika projekt i syfte att förbättra och utveckla arbetssätt och verksamheten. Tidigare genomförda projekt har bland annat fokuserat på ”bättre måltidsmiljö”, ”ett salutogent synsätt” och ”vårdhund i omsorgen”.

I årets satsning har Humana valt att fokusera extra mycket på anhöriga till kunder. Fokus ligger på ökad samverkan med anhöriga där föreläsningar med Ola Polmé är en del av projektet.  

- Anhöriga går igenom otroligt mycket när hälsan eller förmågan hos en närstående försämras eller förändras. Med Ola Polmés föreläsningar vill vi ge anhöriga till personer med demenssjukdom kunskaper och stöd, liksom möjligheten att ställa frågor, säger Titti Tedenryd, Äldreboendechef på Humana.  

Föreläsare Ola Polmé arbetar med utveckling av demensvård. Föreläsningen berör bemötande av personer med demenssjukdom med konkreta exempel och lösningsförslag på svåra situationer.

Staffanstorp
Tid:  23 september, kl. 17:00 - 19.30

Plats:   Rådhuset Bjällerup A+B (fullmäktigesalen)

Anmälan:  Senast den 19 september

frida.martensson@humana.se eller via telefon 070-164 73 31

Huskvarna
Tid:  24 september, kl. 17:00 - 19.30

Plats:   Aktiveringen på Kavlagården, Jönköpingsvägen 41

Anmälan:  Senast den 19 september

camilla.norden@humana.se eller via telefon 070-164 89 84

Kungsbacka
Tid:  25 september, kl. 17:00 - 19.30

Plats:   Galaxen/Arrangemangssalen, Onsala Kvarnväg 2

Anmäl dig senast den 19 september
emelie.hartelius@humana.se eller via telefon 0300 – 83 71 87

Varmt välkommen!


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se


I år pågår ett projekt inom Humana Omsorg som fokuserar på anhöriga till personer i behov av omsorg. Under vecka 39 inbjuder Humana anhöriga till föreläsningar med författaren Ola Polmé i Staffanstorp, Huskvarna och Kungsbacka. Alla är välkomna så långt platserna räcker.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Bred kritik mot förändrad assistansersättning

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 11:22 CEST

Imorgon fredag presenterar Humana sin sammanställning av remissvaren i den aktuella assistansersättningsutredningen. Sammanställningen visar på en omfattande kritik mot slutsatserna i utredningen, inte minst vad gäller den grundläggande analysen.

- För alla personer som är beroende av personlig assistans för att vardagen ska fungera är denna utredning undermålig. Personlig assistans är värd en bättre utredning. Att utredningen saknat förutsättningar att göra en mer kvalitativ genomgång av hur assistansen fungerar eller hur brukare och anställda påverkas av förslagen är inte acceptabelt, säger Harald Wessman, vd för Humanas assistansverksamhet.

Välkommen till en genomgång av Humanas sammanställning av remissvaren. 
Tid: 5:e september kl 8.30, frukost serveras från kl 8.00.
Plats: Humanas kontor, Warfvinges väg 39, 7tr, Kungsholmen. T-bana Stadshagen.
Anmälan sker via mejl till frida.ganshed@humana.se

Assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9) lämnade sitt betänkande i våras och remisstiden löpte ut i slutet av juni. Humana har under sommaren gått igenom samtliga 75 remissvar.


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.Imorgon fredag presenterar Humana sin sammanställning av remissvaren i den aktuella assistansersättningsutredningen. Sammanställningen visar på en omfattande kritik mot slutsatserna i utredningen, inte minst vad gäller den grundläggande analysen.

Läs vidare »
Nwtb04s2fb3xmeqyxvwx

Humana växer i Norge

Nyheter   •   2014-09-01 11:45 CEST

Humana förvärvar Frösundas norska verksamheter TUA och Tiltaksgruppen. Humana är idag ledande i Sverige med en omfattande verksamhet inom individ- och familjeomsorgen där en komplett vårdfläta kan erbjudas oavsett behov. Sedan januari 2014 finns Humana i Norge genom samgåendet med INOM. Genom förvärvet av TUA och Tiltaksgruppen kan Humana erbjuda fler barn i Norge en god och professionell vård.

Media-no-image

Bred kritik mot förändrad assistansersättning

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 10:27 CEST

Det finns en omfattande kritik mot slutsatserna i den aktuella assistansersättningsutredningen, inte minst vad gäller den grundläggande analysen. Det visar en sammanställning av remissvaren som Humana har gjort. – Slutsatsen måste vara att utredningen inte kan läggas till grund för att ändra assistansersättningen, säger Harald Wessman, vd för Humanas assistansverksamhet.

Flera tunga instanser pekar på att utredningen har stora brister när det gäller underlag och konsekvensanalys kring effekterna av sänkt ersättning. Bland de som är kritiska finns Försäkringskassan, SKL och Myndigheten för delaktighet (MFD).

Sammanställningen av samtliga remissvar visar att utredningen får kritik inom främst tre områden:

 - underlaget har avgörande brister, exempelvis när det gäller orsaker till ökade kostnader för     personlig assistans över tid och att det saknas kartläggning av de faktiska kostnaderna

- kvaliteten i assistansen riskerar försämras med sänkt ersättning, vilket innebär sämre arbetsvillkor för assistenterna

- det saknas en konsekvensbeskrivning för de assistansberättigade

Även viktiga brukar-, fack- och arbetsgivarorganisationer kritiserar utredningens förslag. Harald Wessman menar att det är tydligt att de som får del av, eller arbetar inom assistans oroas av utredningens slutsatser.
- För alla personer som är beroende av personlig assistans för att vardagen ska fungera är denna utredning undermålig. Personlig assistans är värd en bättre utredning. Att utredningen saknat förutsättningar att göra en mer kvalitativ genomgång av hur assistansen fungerar eller hur brukare och anställda påverkas av förslagen är inte acceptabelt. Även utredaren själv har påtalat att underlaget är tunt och att det varit ont om tid. Regeringens slutsats bör därför vara att utredningen inte kan läggas till grund för att ändra systemet med assistansersättningen eller att i realiteten sänka ersättningen.

Assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9) lämnade sitt betänkande i våras och remisstiden löpte ut i slutet av juni. Humana har under sommaren gått igenom samtliga 75 remissvar. Resultatet av denna genomgång kommer Humana att presentera den 5:e september.

Välkommen på en genomgång av Humanas sammanställning av remissvaren.
Tid:
5:e september kl 8.30, frukost serveras från kl 8.00.
Plats: Humanas kontor, Warfvinges väg 39, 7tr, Kungsholmen. T-bana Stadshagen.
Anmälan sker via mejl till frida.ganshed@humana.se, senast 3 september.


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.Det finns en omfattande kritik mot slutsatserna i den aktuella assistansersättningsutredningen, inte minst vad gäller den grundläggande analysen. Det visar en sammanställning av remissvaren som Humana har gjort. – Slutsatsen måste vara att utredningen inte kan läggas till grund för att ändra assistansersättningen, säger Harald Wessman, vd för Humanas assistansverksamhet.

Läs vidare »
El3bbrr9cag7bkuulslkg

Idag lanseras Humanas Tillgänglighetsbarometer 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 08:34 CEST

Trots att personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden saknar hela sex av tio kommuner en strategi för att rekrytera ur den gruppen. Det visar Humanas Tillgänglighetsbarometer som lanseras idag. Undersökningen visar också att utmaningar väntar i många kommuner när lagen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering träder i kraft.

Rvmpmikwtjuxt3mov8rt

Inspirationsdag i Uppsala den 12/9

Nyheter   •   2014-08-12 10:48 CEST

Vi välkomnar dig som arbetar med barn, ungdom eller unga vuxna som befinner sig i kris eller i tillstånd av hög stress till vår inspirationsdag. Dagen kommer att fokusera på konkreta arbetssätt avseende hur vi kan bemöta och förändra situationen för unga med stort vårdbehov.

Wjjbblg97xhitmyl7amd

Humanas verksamhetsberättelse 2013

Nyheter   •   2014-07-01 10:48 CEST

Nu finns Humanas verksamhetsberättelse för 2013 att läsa. Här kan du träffa våra kunder, få veta mer om våra olika verksamheter och om vår resa till att vara det privata idédrivna omsorgsföretaget.

Media-no-image

Socialtjänster osynliga för unga i sociala medier

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 09:23 CEST

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.  Granskningen har genomförts av omsorgsföretaget Humana i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

- Alla vi som arbetar med barn och unga i utsatta situationer måste bli bättre på att synas på ungas
villkor. Socialtjänsterna har en jätteviktig uppgift att kommunicera med unga både i det förebyggande arbetet, men också för att synliggöra sig för barn och unga som skulle behöva socialtjänsternas hjälp, säger Annicka Lang, chefspsykolog på Humana.

Totalt har 170 kommuners socialförvaltningar svarat på frågor inom ramen för Humanas Barnbarometer, varav drygt 160 svarat på frågor om hur de använder sig av sociala medier. Drygt 60 procent av de svarande uppger att de inte använder sig av sociala medier i verksamheten och nästan 80 procent saknar en strategi för sociala medier. Bland de socialförvaltningar som använder sig av sociala medier är det vanligast att syftet är informationsspridning eller uppsökande verksamhet.

Både teknik och användning av sociala medier bland barn och unga är under snabb utveckling. Men trots detta är det få av de granskade socialförvaltningarna som satsar på kompetensutveckling inom området. Tre av fyra granskade kommuners socialförvaltningar uppger att personal som arbetar
med barn och unga inte fått någon kompetensutveckling kring området sociala medier under de senaste tre åren.

- Ju tidigare vi kan fånga upp barn och unga i utsatta situationer, desto bättre stöd kan vi ge till den
enskilde. Därför är det viktigt att socialtjänsterna utvecklar sitt arbete med använda sociala medier både i det förebyggande arbetet och i mötet med barn och unga som behöver stöd och hjälp, säger Annicka Lang.

Humana, Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund rekommenderar alla kommuners socialtjänster att upprätta en strategi för om och hur sociala medier ska användas och att kompetensutveckla personal som arbetar med barn och unga i hur de kan använda sociala medier i verksamheten.

För mer information kontakta Humana:   
Caroline Almgren, projektledare, tel 070-520 26 55, mail caroline.almgren@humana.se
Annicka Lang, chefspsykolog, tel 070-255 18 25, mail annicka.lang@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.

Läs vidare »
Media-no-image

Humana: Sänkt ersättning drabbar assistansberättigade

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:20 CEST

Nu har remisstiden gått ut för assistansersättningsutredningen. I sitt remissvar betonar Humana att en sänkt eller måttligt uppräknad schablonersättning kommer att drabba de assistansberättigade.

- Vår främsta invändning rör utredningens slutsatser kring nivån på assistansersättningen. En i praktiken sänkt ersättningsnivå hotar valfriheten och kvaliteten inom personlig assistans och därmed grundtankarna bakom hela assistansreformen, säger Harald Wessman, ansvarig för Humanas assistansverksamhet

Utredningens slutsats är att dagens schablonersättning är ca 22 kronor för hög. Slutsatsen bygger på ett mycket bristfälligt underlag om hur det förhåller sig i verkligheten. Förlagen kan få konsekvensen att de besparingar staten avser göra istället överförs som kostnader på kommunerna.

- Att se över kostnadsutvecklingen inom personlig assistans är i sig inte fel, men det måste ske på ett sätt som inte hotar grundtankarna bakom reformen och dessutom måste det göras utifrån korrekta beräkningar. Rätten till personlig assistans har funnits i 20 år och har inneburit ökad livskvalitet och frihet för personer med funktionsnedsättningar. Från Humanas sida vill vi gärna fortsätta att konstruktivt bidra i diskussionen kring hur reformen kan utvecklas vidare, avslutar Harald Wessman.

Kontakt:
Harald Wessman, VD för Humanas assistansverksamhet harald.wessman@humana.se 0700 22 28 27

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.Nu har remisstiden gått ut för assistansersättningsutredningen. I sitt remissvar betonar Humana att en sänkt eller måttligt uppräknad schablonersättning kommer att drabba de assistansberättigade.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • helena.pharmanson@humana.se
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.