Media-no-image

​Humana huvudpartner för mässan Funka för Livet

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 12:17 CEST

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående. Mässan arrangeras för första gången i år på Arena Karlskrona och Halmstad Arena, där Humana kommer att finnas på plats.

Utöver ett brett utställarutbud utlovas inspirerande föredragshållare, uppvisningar och möjlighet att träffa kunnigt branschfolk. Mässentrén är gratis för besökaren.

– Det här är en viktig mötesplats för alla med funktionsnedsättning och stämmer väl överens med vår vision ”alla har rätt till ett bra liv”. En ny upptäckt av ett stöd eller hjälpmedel kan innebära ökad livskvalitet för många. Det vill vi bidra till, säger Eywind Zaar Den Dulk på Humana.

Funka för livet i Karlskrona:

14-15 september i Arena Karlskrona, tennishallen.
Öppettider: måndag 12.00-18.00 tisdag 09.00-16.00

Funka för livet i Halmstad:
19-20 oktober i Halmstad Arena.

Öppettider: måndag 12.00-18.00 tisdag 09.00-16.00

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående. Mässan arrangeras för första gången i år på Arena Karlskrona och Halmstad Arena, där Humana kommer att finnas på plats

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse pressinbjudan: ​Det börjar med god morgon! – Fem steg till ett levande värdegrundsarbete

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 16:16 CEST

Tid: Torsdagen 2/7 kl 11.00-12.15

Plats: Almegatältet, Wisby Strand

Sedan starten för 15 år sedan har Humana utvecklats till att bli det ledande privata idédrivna omsorgsföretaget i Sverige med 14 000 medarbetare. För att lyckas hålla ihop den växande koncernen arbetar Humana mycket aktivt med värdegrunden - Ju större Humana har blivit desto viktigare har värdegrundsarbetet blivit.

När Socialstyrelsen startade arbetet med den nationella värdegrunden 2011, som idag är ett krav att arbeta med inom äldreomsorgen, höll man sig framme och deltog i pilotprojekt. Det föll väl ut och sedan dess pågår arbetet som har gett ringar på vattnet i hela koncernen. I Almedalen ges en bild av hur man har arbetat praktiskt. Konkreta tips på hur man kan arbeta och vilka fallgropar man ska undvika.

I seminariet deltar bl a Eva Nilsson Bågenholm, tidigare Regeringens äldresamordnare, idag Kvalitetsdirektör hos Humana och Alma Bajramovic, Bitr verksamhetschef inom Humana hemtjänst och Humanas kommunikationsdirektör, Helena Pharmanson som var en av de som tog initiativet till arbetet. 

Dessutom bidrar Helena Timander och Marie Alani, Vision Takeoff, författare till boken Lycklig lönsamhet med slutsatser utifrån sin forskning kring värdegrund och hur man skapar en vinnande kultur.

Idag är Humana en koncern som är störst i Sverige inom personlig assistans och individ och familj. Dessutom ett av de ledande företagen inom äldreomsorg och LSS-boenden.

För mer information kontakta:

Jonatan Arenius, Kommunikationsansvarig, 0704 – 10 56 11

Eller Patrik Silverudd, pressansvarig, 0766-112 111

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Sedan starten för 15 år sedan har Humana utvecklats till att bli det ledande privata idédrivna omsorgsföretaget i Sverige med 14 000 medarbetare. För att lyckas hålla ihop den växande koncernen arbetar Humana mycket aktivt med värdegrunden - ju större Humana har blivit desto viktigare har värdegrundsarbetet blivit. Konkreta tips från Humana och bakgrund/forskning från Vision takeoff.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Får barnen vara med?

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 19:44 CEST

Välkommen på ett Almedalsseminarium som tar barns rätt på allvar!

Tid: Onsdagen 1/7 kl. 14.30-15.45

Plats: Almegatältet, Wisby Strand

Humana lanserade år 2013 Barnbarometern, en undersökning bland Sveriges kommuner i syfte att driva frågan kring socialtjänstens förutsättningar att arbeta med barnperspektivet i fokus.

Ett stort ansvar för samhällets stöd till och arbete med barn i utsatta situationer ligger på kommunernas socialförvaltningar. Barn i utsatta situationer har rätt att få stöd och vara delaktiga i utredningar och planering av insatser som berör dem. Många av oss som arbetar med att ta emot dessa unga vet att det brister ibland, vilket är allvarligt.

Humana har nu för tredje året genomfört Barnbarometern, i samarbete med Maskrosbarn. Seminariet i Almedalen bygger på ett första delresultat från Barnbarometern 2015 där fokus är den kritik FNs barnrättskommitté riktat mot Sverige, och som bl.a. handlar om hur barn involveras och görs delaktiga.

Vad borde kommunerna göra för att komma tillrätta med FN:s kritik? Hur kan man utveckla arbetet med att hålla barn informerade i ärenden som rör dem själva?

I seminariet medverkar förutom Claus Forum, Affärsområdeschef Humana Individ och familj, Christina Örnebjär (fp), riksdagsledamot och barnpolitisk talesperson, Jenni Larsson (s), ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd och ordförande i Södermalms sociala delegation samt Lisa Dahlgren, projektledare barnrättsfrågor och barnombud hos Maskrosbarn. Ivar Forstadius, Fryshuset, modererar.

Idag är Humana en koncern som är störst i Sverige inom personlig assistans och individ och familj. Dessutom ett av de ledande företagen inom äldreomsorg och LSS-boenden.

För mer information kontakta:

Caroline Almgren, projektledare, 070-520 26 55

eller Patrik Silverudd, pressansvarig, 0766-112 111

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Humana lanserade år 2013 Barnbarometern, en undersökning bland Sveriges kommuner i syfte att driva frågan kring socialtjänstens förutsättningar att arbeta med barnperspektivet i fokus. Seminariet i Almedalen bygger på ett första delresultat från Barnbarometern 2015, där fokus är den kritik FNs barnrättskommitté riktat mot Sverige, och som bl.a. handlar om hur barn involveras och görs delaktiga.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommentar med anledning av att Privat vårdfakta 2015 släpps idag:

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 11:15 CEST

  • Varje dag går Humanas 14 000 anställda till jobbet för att ge våra kunder och klienter den bästa vård och omsorg man kan ge. Vi är stolta över det vi gör som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. Det är mycket glädjande att svenska folket uppskattar att företag som Humana finns, säger Humanas VD Per Granath.
  • När människor får välja mellan olika utförare leder det till högre kvalitet och en kontinuerlig utveckling. För att Humanas kunder ska stanna hos oss, måste vi se till att vara det bästa alternativet hela tiden, avslutar Per Granath.


Per Granath är VD och koncernchef för Humana. Han sitter också i styrelsen för Vårdföretagarna.

Humana är Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. Våra 14 000 medarbetare arbetar efter visionen att alla har rätt till ett bra liv. Ledorden är engagemang, glädje och ansvar. Humana är i Sverige den största och ledande aktören inom personlig assistans och individ och familjeomsorg och näst störst inom hemtjänst.


För mer information:
Pressansvarig Patrik Silverudd, 0766-112 111


Några fakta från Privat vårdfakta 2015:

1.Svenska folket om vårdföretag: Två av tre svenskar vill inte ha förbud mot välfärdsföretag inom sjukvård i det landsting de bor i. Motsvarande andel som är emot ett förbund av välfärdsföretag inom äldreomsorg i den kommun de bor i, är 63 procent. 72 procent av svenska folket anser att vården riskerar att bli ojämlik om respektive kommun och landsting själva får besluta om det ska vara tillåtet med vinstdrivande företag.

2.Kvalitet: Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten på de privat drivna äldreboendena bättre än de kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som lyfts fram i deras rapport. Bland de mest populära vårdcentralerna är 14 av 20 privat drivna. Under 2014 lyckades de privat drivna vårdcentralerna i högre utsträckning leva upp till åtagandet att följa vårdgarantin än de landstingsdrivna mottagningarna.

3.Medarbetarna: Medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentliganställda. De trivs bättre och tjänar också mer. Inom hälso- och sjukvård är lönenivån åtta procent högre i privata företag jämfört med offentlig sektor. Inom omsorgen är de privatanställdas löner fyra procent högre.

4.Jämställdhet: Av vård- och omsorgsföretagen leds 55 procent av kvinnor. Det kan jämföras med övriga näringslivet, där andelen är 29 procent. I företag med fler än 200 anställda är 38 procent av styrelseledamöterna kvinnor, jämfört med 23 procent i näringslivet i stort.

Här hittar du hela Privat vårdfakta 2015:

http://blogg.almega.se/vardforetagarna/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/Privat-V%C3%A5rdfakta-2015-webb.pdf

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Varje dag går Humanas 14 000 anställda till jobbet för att ge våra kunder och klienter den bästa vård och omsorg man kan ge. Vi är stolta över det vi gör som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. När människor får välja mellan olika utförare leder det till högre kvalitet och en kontinuerlig utveckling, säger Per Granath, VD och koncernchef.

Läs vidare »
Media-no-image

​Till partierna i Sveriges riksdag: Rädda konkurrensneutraliteten och den personliga assistansen!

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 09:07 CEST

När riksdagen idag beslutar om vårbudgeten föreslås bland annat att arbetsgivaravgiften för unga ska fördubblas. En bransch som drabbas särskilt hårt är personlig assistans. Kommunerna kompenseras för detta av staten. Men inte privata företag eller ideella organisationer. Konkurrensneutraliteten snedvrids ytterligare. Detta är djupt allvarligt. Och vi ifrågasätter lagligheten i detta handlingssätt.

Cirka 18 000 individer i Sverige har rätt till personlig assistans. Alternativet för flertalet av dem är isolering på institution, en kraftigt begränsad handlingsfrihet och en betydligt lägre livskvalitet. Vem som helst av oss alla kan råka ut för en olycka eller få en sjukdom som gör oss beroende av andra. Personlig assistans handlar inte om särintressen eller om en grupp människor som kostar mycket pengar för samhället. Det handlar snarare om hur vi vill att ett gott samhälle ska fungera.

Humana är Sveriges största privata utförare av personlig assistans. I dagsläget har vi drygt 1.900 kunder spridda över hela Sverige. De har valt oss av olika anledningar, men kanske främst för att vi ser dem som individer med unika behov och intressen. De kan byta utförare när de vill om de inte är nöjda. Det ger dem en trygghet och innebär för oss en positiv utmaning. Vi måste anstränga oss varje dag för att få behålla våra kunders förtroende och lojalitet. Så fungerar konkurrens - bäst leverantör vinner kundens hjärta.

Vi och andra privata och ideella aktörer har lärt oss att hushålla med de ersättningar vi får. Till skillnad från kommunerna, vars kostnader för assistansen ligger minst tio procent högre, finns inga extra bidrag att få. Den schablonersättning per timme vi erhåller måste räcka. Trots att privata och ideella aktörer förfogar över mindre pengar än kommunerna är våra kunder generellt sett mer nöjda. Endast en av tre assistanskunder har valt en kommunal utförare. Två av tre föredrar privata och ideella utförare.

Vare sig det handlar om privat drivna företag eller ideella organisationer/kooperativ så är oron nu stor i hela landet. Dagens ersättningsnivå – och ännu värre den som diskuteras inför kommande år – är så låg att politikerna utsätter den personliga assistansen för svältdöden.

De assistansberättigade riskerar att råka illa ut när Humana och andra seriösa företag med kollektivavtal och ärliga villkor får kraftigt försämrade förutsättningar att bedriva assistans. De avtalade lönerna höjs i år dubbelt så mycket som schablonbeloppet. Det ser likadant ut inför 2016. Därtill kommer förslaget om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, innebärande totala kostnadsökningar på mer än tre gånger den föreslagna schablonbeloppshöjningen. Redan i år förväntas 30 procent av företag och ideella aktörer gå med förlust. Den siffran ökar till över 50 procent 2016. Den möjlighet som finns i de flesta branscher, nämligen att höja priset, förfogar vi inte över. Det är staten som bestämmer.

Kommunerna föreslås kompenseras för höjningen av de ungas arbetsgivaravgifter. Men inte privata företag och ideella. Konkurrensneutraliteten snedvrids därmed ännu mer. Detta är djupt allvarligt och vi ifrågasätter lagligheten i detta. Sveriges kommuner och landstings beräkningar visar på att kommunerna har en kostnad som ligger i snitt tio procent över schablonbeloppet. Vad den enskilde kommunens kostnader ligger på är dock svårt eller omöjligt att veta då insynen i många fall är obefintlig. Inte ens med domstolshjälp har det gått att få ut vissa enskilda kommuners kostnadsberäkningar. Den transparens som för seriösa privata och ideella aktörer är självklar finns inte hos kommunerna. Att slösa med skattebetalarnas pengar, utan möjligheten till extern insyn, är tydligen acceptabelt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är samhällsekonomiskt galet att tvinga bort privata utförare, vare sig de är vinstdrivna eller ideella. När kunderna tvingas tillbaka till kommunerna så ökar samhällets kostnader med flera miljarder per år på grund av att kommunerna inte förmår bedriva verksamheten inom de ramar som ges. Det säger till och med SKL.

Rätten till personlig assistans urholkas, valfriheten för den enskilde minskas samtidigt som den samhällsekonomiska kostnaden i slutänden blir högre. Det är som ett omvänt Kinderegg. Fast i detta fall är överraskningarna bara otrevliga.

Per Granath, koncernchef Humana Harald Wessman, VD Humana Assistans AB

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

När riksdagen idag beslutar om vårbudgeten föreslås bland annat att arbetsgivaravgiften för unga ska fördubblas. En bransch som drabbas särskilt hårt är personlig assistans. Kommunerna kompenseras för detta av staten. Men inte privata företag eller ideella organisationer. Konkurrensneutraliteten snedvrids ytterligare. Det är djupt allvarligt. Och vi ifrågasätter lagligheten i detta handlingssätt.

Läs vidare »
Media-no-image

​Humana får basansvaret för personlig assistans i Västerås

Pressmeddelanden   •   2015-05-23 11:39 CEST

Vid nämnden för personer med funktionsnedsättnings möte i Västerås den 19 juni beslutades att Humana från den 1 januari 2016 får förtroendet att utföra Basansvar för personlig assistans enligt LSS.
- Det känns väldigt bra att vi får förtroendet säger Caroline Nogelius, Humanas distriktschef i Västerås.

Kvalificeringskraven omfattade bland annat krav på ekonomi, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och krav på verksamhetschef. Avtalet löper under fyra år med möjlighet till 18 månaders förlängning.
- Med tanke på att vi har en god relation med Västerås stad sedan tidigare ser vi fram emot de kommande åren. 

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Vid nämnden för personer med funktionsnedsättnings möte i Västerås den 19 maj beslutades att Humana från den 1 januari 2016 får förtroendet att utföra Basansvar för personlig assistans enligt LSS

Läs vidare »
Media-no-image

Med anledning av dagens riksdagsseminarium ”Verkligheten bakom kostnadsutvecklingen för personlig assistans”: Verkligheten slår alltid myten!

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:00 CEST

Personlig assistans handlar i grunden om att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett eget liv. Att vara beroende av hjälp från en annan människa innebär stor utsatthet. Därför är möjligheten att kunna välja vem som ska vara personlig assistent alldeles speciellt viktig. Håller man med om detta måste man också ge förutsättningar för att detta ska kunna fungera. Allt annat är hyckleri säger Harald Wessman, VD på Humana Assistans.

- Mytbildningen inom assistansområdet är utbredd. Vi skär inte guld med täljkniv. Vinstnivån inom assistansverksamheterna ligger runt fem procent i snitt. När assistansersättningen inte höjs på ett rimligt sätt samtidigt som vi seriösa aktörer med kollektivavtal har löneökningar enligt avtal leder detta till att de redan små marginalerna krymper på ett oroväckande sätt, konstaterar Wessman.

- Lägger man på att den lägre arbetsgivaravgiften för unga leder till kostnadsökningar på uppemot tre procent för branschen så hamnar lönsamheten på noll eller till och med på minus för branschen som helhet. Budskapet från regeringen tycks vara att vi ska sänka lönerna eller lägga ner och lämna över till kommunerna avslutar Wessman.

Fakta: Hit går assistansersättningen:

För två år sedan gick enligt senast tillgänglig statistik cirka 90% av assistansersättningen till löner och lönebikostnader. Den resterande tiondelen av ersättningen ska täcka bland annat utbildningsinsatser, hyror, IT, resor för assistenterna och kvalitetsuppföljning. Den genomsnittliga lönsamheten för privata anordnare var då fem procent. Sedan dess har lönerna två år i rad ökat väsentligt mer än assistansersättningen. Med högre arbetsgivaravgifter för unga förutses den genomsnittliga lönsamheten närma sig noll. Till skillnad från flertalet andra branscher finns ingen möjlighet att kompensera ökade kostnader med högre priser. Inte heller kan man utföra en assistanstimme på 55 minuter.

Fakta: Personlig assistans ger jobb åt många unga

Förra året anställde enbart Humana Assistans drygt 1800 personliga assistenter som inte fyllt 26 när året började. Den här gruppen utgör en fjärdedel av alla våra personliga assistenter. För många är arbetet som personlig assistent det första arbetet och fungerar som en introduktion till arbetsmarknaden. En stor del av alla dessa ungdomar har invandrarbakgrund.

Fakta: Två av tre har valt en annan än kommunen som utförare

Vill man ha en mångfald av aktörer inom personlig assistans krävs långsiktiga och rimliga villkor för utförarna. Flera myndigheter överväger förändringar som gör det dyrare att bedriva personlig assistans. Till exempel planerar Försäkringskassan för ändrade betalningsperioder och andra myndigheter ställer ytterligare i och för sig ofta välkomnade krav, men som driver upp kostnaderna för utförarna. De assistansberättigade fortsätter välja de privata alternativen och kooperativ istället för kommunerna. Idag har två tredjedelar valt en annan utförare än kommunen.

Samtidigt är också kommunernas kostnader för att utföra samma tjänst genomgående betydligt högre än de privata utförarna. Flera kommuner har anlitat privata företag för att stå för utförandet av den personliga assistansen hos de individer som valt kommunen som utförare för att nå kostnadskontroll.

För mer information kontakta:
Pressansvarig Patrik Silverudd, 0766-112 111, patrik.silverudd@humana.se eller Harald Wessman direkt 070-022 28 27

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Personlig assistans handlar i grunden om att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett eget liv. Att vara beroende av hjälp från en annan människa innebär stor utsatthet. Därför är möjligheten att kunna välja vem som ska vara personlig assistent alldeles speciellt viktig. Håller man med om detta måste man också ge förutsättningar för att detta ska kunna fungera.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Verkligheten bakom Assistansreformen – hit går pengarna för assistansersättningen

Pressmeddelanden   •   2015-05-15 18:29 CEST

Välkommen till ett riksdagsseminarium om kostnaderna för LSS-reformen den 20 maj. Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Folkpartiet, bjuder tillsammans med Humana in till ett samtal om vad som började som en svensk frihetsreform. LSS-reformen skulle ge människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva sina egna liv. Socialdepartementet satte prislappen till tre miljarder i dåvarande penningvärde när systemet infördes 1994. Idag är kostnaden 28 miljarder.

Seminariet kommer belysa olika aspekter av LSS-reformen från såväl politikerperspektiv som från företagsperspektiv och brukarperspektiv. Utbrett fusk och organiserad brottslighet säger somliga, för höga ersättningar säger andra. Ytterligare andra menar att det är ett ekonomiskt nollsummespel och ger högre livskvalitet. Tillsammans försöker seminariedeltagarna ge en bred bild av en bransch i skottgluggen. Myterna är många, men vart går egentligen pengarna – och är det värt det?

Deltagare:

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (FP): 28 miljarder om året – är människors rätt till ett eget liv verkligen värt det?

Harald Wessman, VD Humana Assistans: 284 kr i timmen – hit går pengarna: löner, utbildning, administration och vinst!

Bettina Kashefi, Chefekonom SKL: Kommunernas kostnad för personlig assistans

Lise Lidbäck, Ordförande Neuroförbundet: Vad får vi kosta och hur mycket plats får vi ta? Kostnader utifrån ett brukarperspektiv.

Adolf Ratzka, Verksamhetsledare Independent Living Institute: Personlig assistans – ett nollsummespel, förlust eller rentav välfärdsvinst? Vad är alternativen?

När: Onsdagen 20 maj, kl 07.30-09.00

Plats: Partimatsalen, Sveriges Riksdag

Anmälan: Obligatorisk anmälan till bengt.eliasson@riksdagen.se

Frågor? Kontakta Patrik Silverudd på 0766-112 111 alt patrik.silverudd@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Riksdagsseminarium om kostnaderna för LSS-reformen. Bengt Eliasson, riksdagsledamot för FP, bjuder tillsammans med Humana in till ett samtal om vad som började som en svensk frihetsreform. Den skulle ge människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva sina egna liv. Prislappen sattes till tre miljarder i dåvarande penningvärde när systemet infördes 1994. Idag är kostnaden 28 miljarder.

Läs vidare »
Jz2c6gwmhxk8bp3blrhd

Välkommen på Migrationsdagar 1, 2 och 3 juni 2015

Nyheter   •   2015-05-11 14:09 CEST

Syftet med dagarna är att ge inblick i hur trauma och migrationsrelaterad stress kan yttra sig och hur vi bäst bemöter detta. Vi vill också ge kunskap om vad som utmärker de olika kulturer som nu möts i Sverige. När vi pratar om andra kulturer, så kommer vi osökt in på området hedersrelaterad problematik, och dessa dagar avslutas med att vi tittar in också i denna värld.

Ad9bmaj06pq8bqdkdmcw

Humana är stolta över våra vård- och omsorgsboenden!

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 14:50 CEST

Humana har arbetat med ensamkommande barn och ungdomar sedan 1992. I Expressens pågående artikelserie kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn framställs Humana att sätta kortsiktig vinst före ungdomarnas och skattebetalarnas bästa. Detta är felaktigt. Vår uppgift är att ge ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd en trygg, meningsfull och rik introduktion, orientering och integration.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • helena.pharmanson@humana.se
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.