Tags

Personlig assistans

Äldreomsorg

Individ och familj

Humanas verksamhetsberättelse 2012

Humanas verksamhetsberättelse 2012

Dokument   •   2014-01-13 15:14 CET

I Humanas verksamhetsberättelse för 2012 kan du läsa om våra olika verksamheter och vad som hänt under året som gått. Vi berättar även om vårt värdegrundsarbete och ger vår syn på kvalitet. Bland mycket annat.

Humanas remissvar avseende Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning - SOU 2012:6

De senaste åren har olika former av fusk uppmärksammats inom assistansbranschen. För att komma till rätta med fusket tillsattes en utredning som leddes av Susanne Billum. Hennes förslag presenterades i februari och nu är det ute på remiss vilket innebär att vi med flera har möjlighet att säga vår mening. Vårt svar kan du ta del av här.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.