Pressmeddelanden 1 träff

Media-no-image

Brister i rättssäkerhet och integritet när rätt till personlig assistans prövas

Pressmeddelanden   •   2012-05-24 16:34 CEST

Försäkringskassan och kommunerna brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans, i synnerhet för barn. I 77 granskade domar har domstolarna ändrat dessa instansers beslut i nästan hälften av alla fall som rör överklagade avslagsbeslut om personlig assistans för barn. Siffrorna kommer från Humanas juridiska årsbok som även varnar för allt mer integritetskränkande assistansutredningar

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.