M9nn1otjtdyjt4xh58a0

Högre krav på organisationen när upphandlingen ska vara hållbar

Nyheter   •   Feb 28, 2018 11:27 CET

I fredags provspelade en grupp upphandlingsproffs Procura, vårt samarbetsspel som är utvecklat för att öka medvetenheten om hållbara inköpsprocesser. Isabell Borgkvist från Prolog var en av deltagarna.

Cy559snayyc2b9rd65s4

IT lever längre i Lomma kommun

Nyheter   •   Nov 19, 2017 17:51 CET

Mindre elektronik på soptippen är nödvändigt för en hållbar värld. Genom en systematisk kartläggning inom ramen för projektet Översta steget ska livslängden på Lommas kommun IT-bestånd.

Phvy88xxstxnfniliq8l

Matglad förskola ska minska matsvinnet med 33 procent

Nyheter   •   Nov 19, 2017 15:07 CET

Förutsättningarna att minska matsvinnet på just Hattskolans förskola i Bara i Svedala kommun är goda. Med barn som har koll, en egen kock som lagar all mat på plats en engagerad personalstyrka är den tuffa utmaningen att minska svinnet med 33 procent ändå inom räckhåll.

Ooi7xbpxdopwg0azhzuw

Linegården först i Lund med att minska matsvinnet

Nyheter   •   Nov 19, 2017 08:47 CET

En större medvetenhet om hur mycket mat som hamnar i soporna kan inte bara minska kostnaderna utan också öka livskvaliteten hos brukarna. Det har Linegården i Lund tagit fasta på och deltar under året i projektet Översta steget. Personalens engagemang är en nyckel till framgång.

Zdd4yjpaw2kicftfr7ih

"Sätt igång och var innovativa!"

Nyheter   •   Dec 12, 2017 10:24 CET

De första seminarierna om den danska upphandlingsmetoden offentligt-privat innovationssamarbete har genomförts i Sverige. Förhoppningen är att metoden ska underlätta för privat och offentlig sektor att tillsammans finna innovativa lösningar på morgondagens samhällsutmaningar.

Aj4nibx6k1yvg3yfkxwr

Offentlig upphandling i nytt ljus genom innovativ dansk upphandlingsmodell

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:57 CET

För att ett företag ska lyckas på marknaden måste de känna till sin målgrupp väl. Och många företag ägnar gärna sina resurser åt en dialog med aktörerna inom den offentliga sektorn. Det dansk-svenska Interreg-projektet Cleantech TIPP har visat att det finns ett stort intresse hos företagare och andra intressenter för ett fördjupat innovationssamarbete.

Ef65vfoafntcimc3hu6s

Använd miljarderna klokt

Nyheter   •   Nov 08, 2017 11:14 CET

​I Sverige uppgår de offentliga upphandlingarna till 600–800 miljarder kronor. Det motsvarar 16–22 % av Sveriges BNP. Om vi utnyttjar denna möjlighet på bästa sätt skapar vi konkurrenskraftiga svenska företag med en stark ställning även på en internationell marknad.

Pqwudssgcswgqvd0m0kz

Inbjudan till seminarium om offentligt-privat innovationssamarbete

Nyheter   •   Okt 10, 2017 14:16 CEST

I november anordnar Hållbar Utveckling Skåne två seminarier om den danska upphandlingsmodellen offentligt-privat innovationssamarbete. Under en och en halv dag fördjupar oss i och delar erfarenheter innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Ekpmfv4tg6a0uxoqlpup

Seminarium om hållbar upphandling av belysning

Nyheter   •   Sep 21, 2017 09:14 CEST

Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten kommer ner och gästar Lund den 6 oktober på temat upphandling av hållbar belysning. Seminariet ger en djupas förståelse för hållbarhetsaspekterna och är öppet för alla kommuner.

Mw3mcyukk2wowctozqzc

Livscykelkostnader ska minska pengaslöseri och klimatpåverkan

Nyheter   •   Aug 17, 2017 15:00 CEST

Upp emot en miljard kronor i skattemedel sipprar årligen ut i Skånes luft, mark och vatten genom otäta fönster, läckande ventilation, lastgammal utrustning och eftersatt underhåll. Men lösningen är nära till hands och enkel – bara man börjar räkna på livscykelkostnader istället för lägsta pris.

Om Hållbar Utveckling Skåne

Hållbar utveckling genom samverkan

Hållbar utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening som främjar dialogen mellan olika aktörer i regionen kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i Skåne. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för våra medlemmar och andra intresserade. Drivkraften bakom Hållbar utveckling Skåne finns i våra medlemmars engagemang.

Adress

  • Hållbar Utveckling Skåne
  • Ängelholmsgatan 1 A
  • 214 22 Malmö
  • Sverige
  • Vår hemsida