Media-no-image

Europeiskt nätverk för bostadsföretag går samman för ökat socialt ansvar.

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 12:54 CET

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Stångåstaden bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Deklarationen innebär kortfattat att bostadsbolagen ska verka för en rättvis och etisk produktion och förvaltning av bostäder. Bostadsprojekten ska dessutom förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i samhället.

  • - Det är oerhört viktigt att vi som kommunägt bostadsföretag är med och skapar en grund för social sammanhållning och lokal utveckling i Norrköpingoch samhället i stort, säger Gunnar Boquist, VD Hyresbostäder.

De parter som undertecknat deklarationen är bland annat överens om att sträva efter hållbara investeringar i fastighetsprojekt, främja social integration och stabilitet i samhället och säkra miljön och naturtillgångar. Det senare kan till exempel innebära energieffektiva åtgärder, grön infrastruktur och grönområden. Bostadsföretagen som undertecknat den Europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende är Hyresbostäder, Stångåstaden, Botkyrkabyggen, Gavlegårdarna och Örebrobostäder.

För ytterligare information kontakta gärna:
Gunnar Boquist VD, på 011-21 15 65 eller Lars Löfgren på Hyresbostäder på 011-21 15 95.

Fakta
Hyresbostäder är sedan 2006 medlem i Eurhonet, European Housing Network. Det är ett nätverk bestående av drygt 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder.

Inom Eurhonet bedrivs ett antal arbetsgrupper och projekt för att hitta best practice och lära av varandra. Frågor som Eurhonet arbetar med är t ex integration, energibesparing, CSR, byggkostnader, åldrande befolkning och HR.

Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 9 500 lägenheter, varav ca 400 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 200 bostäder fram till 2020.

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Stångåstaden bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Risk för kö när Hyresbostäder öppnar dörren till 99 nya lägenheter i Kneippen

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 16:18 CET

Torsdag den 13 november kl. 17.00 står över 400 förväntansfulla och nyfikna Norrköpingsbor utanför Visualiseringscenter C och väntar på att få ”gå in i” de nya husen på Oskarsgatan i Kneippen.

Mellan kl. 17.00 - 20.00 är det öppet hus med virtuell visning av lägenheterna samt allmän information om vad det innebär att flytta till Oskarsgatan. Det kommer att hållas föreläsningar i Domteatern och personal från Hyresbostäder finns på plats och svarar på frågor om framtidens boende på Oskarsgatan. Besökare/framtida hyresgäster får all information om lägenheternas höga standard, planlösningar, hyresnivåer och kanske t.o.m. träffar framtida grannar.

- Vi är jätteglada över att nu äntligen kunna berätta för alla som sökt vilka planlösningar, hyresnivåer, valmöjligheter med mera som kommer finnas i Kneippens nyaste bostäder på Oskarsgatan. På torsdag släpper vi etapp 1, ca 99 lägenheter varav de första kommer att vara inflyttningsklara under senhösten 2015. Intresset är stort och vi rustar oss för ”kaos” när alla kommer på torsdag, säger Thomas Gustafsson, Uthyrningschef Hyresbostäder.


Tid och plats

Dörröppningen startar kl. 17.00 och pågår fram till kl. 20.00, torsdagen den 13 november på Visualiseringcenter C, Kungsgatan 54. Media är varmt välkommen!

För ytterligare information, kontakta Thomas Gustafsson, Uthyrningschef Hyresbostäder 011-21 16 83.

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Torsdag den 13 november kl. 17.00 står över 400 förväntansfulla och nyfikna Norrköpingsbor utanför Visualiseringscenter C och väntar på att få ”gå in i” de nya husen på Oskarsgatan i Kneippen.

Läs vidare »
Hilbwiiqr815kefgg7lt

Pressinbjudan: 300 personer från hela landet får en rejäl energikick i och av Norrköping

Nyheter   •   2014-10-30 14:32 CET

Snart går årets stora energihändelse för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag av stapeln. Det är ”Energikicken” 4-5 november, en skräddarsydd konferens och inspirationsträff för alla som arbetar med eller är intresserad av energifrågor, framför allt inom bostadssektorn. Hyresbostäder i Norrköping är årets värdföretag.

Media-no-image

Pressinbjudan: Från teori till praktik

Nyheter   •   2014-09-30 15:21 CEST

Onsdagen den 1 oktober kl. 10:00 – 11:30 har eleverna  i åk 2 på Ebersteinska en träff med framtiden. Då kommer Hyresbostäder, Skanskas, Ebersteinska skolans och Byggnads satsning Praktikpoolarna att visa upp sig och erbjuda eleverna praktikplatser.

Under träffen informeras eleverna om programmet och hur man söker praktikplats via Praktikpoolarna. Exempel från företag som har varit med kommer också att presenteras (Skanska).

-  Praktikpoolarna är ett praktikprogram för hantverkarnas yrkesbranscher startat
på initiativ av Hyresbostäder, Eber, Skanska och Byggnads. Vi har genom programmet kontakt med ett antal företag som erbjuder praktik på sina arbetsplatser. Genom att ta emot elever som praktikanter ges dom  möjlighet att komplettera sina kunskaper från skolan, genom verkliga och lärande arbetsuppgifter, säger Anna Kanervo på Hyresbostäder.

En lyckad praktik kan leda till goda kontakter i framtiden. Ibland kan det leda till extrajobb vid lov eller en lärlingsplats efter avslutad utbildning.

De som går ett yrkesprogram behöver bra praktik och en väg in i arbetslivet. Arbetsgivarna i byggnads- och hantverksbranschen behöver kvalificerad arbetskraft, idag och i framtiden. Nätverket Praktikpoolarna gör det mötet möjligt!

Välkomna till aulan, Ebersteinska skolan onsdagen den 1 oktober kl. 10.00. Det finns möjligheter att träffa och intervjua såväl medverkande företag som elever.

För ytterligare information kontakta:
Anna Kanervo, projektledare Hyresbostäder på 011-21 15 66


Onsdagen den 1 oktober kl. 10:00 - 11:30 har eleverna i åk 2 på Ebersteinska en träff med framtiden. Då kommer Hyresbostäder, Skanskas, Ebersteinska skolans och Byggnads satsning Praktikpoolarna att visa upp sig och erbjuda eleverna praktikplatser.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresbostäder i Norrköping säljer - för att bygga bostäder i framtiden

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 07:00 CEST

Vi har ett uppdrag att driva och utveckla bostadsmarknaden i Norrköping. Vilket är särskilt viktigt i tider av bostadsbrist. Förväntningar på oss att bygga och skapa fler bostäder i Norrköping är mycket stora, och vi har många olika projekt på gång. Så mycket att vi måste både prioritera och selektera var vi kan och ska lägga våra resurser. 

Vår fastighet i kvarteret Renen på Norra Promenaden 124-126 är en på många sätt fantastisk fastighet. Den har mycket stor potential och med den byggrätt som sedan många år finns i gällande detaljplan gör att den är intressant att utveckla. Vi behöver dock välja och prioritera vilka utvecklingsprojekt och nyproduktionsprojekt som är lämplig att genomföra av oss själva, och vilka vi ska överlåta åt andra att ta vidare. Vi har i linje med det valt att avyttra fastigheten på kvarteret Renen med tillhörande byggrätt till en ny ägare.

 - Att sälja en fastighet som vi ägt och tagit hand om under lång tid är inte ett lättvindigt beslut. Dessutom handlar det om mer än en fastighet. Det är också hyresgästernas hem. Vilket vi är väl medvetna om och har mycket stor respekt för. Men efter att ha vänt och vridit på våra olika alternativ (sälja, utveckla själv, överlåta till hyresgästerna mm) så är det ändå ett riktigt beslut för vår del. säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

Vi är trygga med de nya ägarna och vi är helt säkra på att huset kommer att utvecklas utan att det nödvändigtvis är vi som gör det. Vi kommer att lägga våra resurser på projekt som vi av olika skäl prioriterat lite högre, fortsätter Gunnar.

Den 3 november tar Subnova AB över.

Från och med måndagen den 3 november tillträder den nya ägare, fastighetsbolaget Subnova AB. Fastigheten omfattar 22 lägenheter på totalt 1 092 kvm BOA. I överlåtelsen ingår också ca 2 000 BTA som fullt utnyttjat motsvara ca 20 lägenheter. Det underliggande fastighetsvärdet motsvarar 16 Mkr.

För ytterligare information, vd Gunnar Boquist, 011-21 15 65 eller Lars Löfgren på 0730-20 15 95.

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Vi har ett uppdrag att driva och utveckla bostadsmarknaden i Norrköping. Vilket är särskilt viktigt i tider av bostadsbrist. Förväntningar på oss att bygga och skapa fler bostäder i Norrköping är mycket stora, och vi har många olika projekt på gång. Så mycket att vi måste både prioritera och selektera var vi kan och ska lägga våra resurser.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu börjar nästa byggprojekt i Kneippen!

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 14:19 CEST

Onsdagen den 10 september kl. 10:30 sätter vi spaden i marken i kvarteret Höken. Det innebär starten på byggnationen av 51 nya och efterlängtade hyresrätter i en av Norrköpings mest populära stadsdelar – Kneippen.

Det är Mattias Ottosson, ordförande, Gunnar Boquist, vd och en hugad möjlig hyresgäst som tillsammans kommer sätta igång projektet. Det sker genom att vi avtäcker byggskylten och så smått börjar glänta på dörren till ett framtida boende i Kneippen.

På plats finns också representanter från vår projektavdelning samt Skanska i egenskap av totalentreprenör och kan svara på frågor om vad som händer och sker i projektet. Adressen är Linköpingsvägen 51.

Representanter från media är varmt välkomna. Kommer ni med bil kan ni lämpligen parkera på ytorna runt den f d Shellmacken som ligger ca 100 meter från kvarteret Höken.  Adressen till denna plats är Linköpingsvägen 43.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta

Lars Löfgren, marknadschef 0730-20 15 95 eller Åse Ringborg, projektledare marknad 0730-20 18 53.


Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Onsdagen den 10 september kl. 10:30 sätter vi spaden i marken i kvarteret Höken. Det innebär starten på byggnationen av 51 nya och efterlängtade hyresrätter i en av Norrköpings mest populära stadsdelar – Kneippen.

Läs vidare »
Media-no-image

Sommarens höjdpunkt! - Prova på veckan 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-01 12:51 CEST

Vecka 32 kan bli den roligaste veckan på hela sommarlovet. I alla fall för de ca 100 killar och tjejer som under en vecka får prova på massor av olika aktiviteter och träffa nya kompisar - alldeles gratis.

Prova på veckan genomförs som ett dagläger med utgångspunkt från Idrottens Hus i Klockaretorpet C och är öppet för alla barn mellan 9 och 12 år, bosatta i Norrköping. Veckan är kostnadsfri för hyresgäster hos Hyresbostäder. Under årets dagläger får barnen bland annat prova på aktiviteter som lacrosse, amerikansk fotboll, fotboll, cirkus, bordtennis,  handboll, friidrott, brottning, judo, orientering, tennis samt lära sig att arbeta i grupp.

- Det är sjätte året i rad som vi gör detta tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund, Sisu, Intersport och 15 idrottsföreningar verksamma i Norrköping. Det är verkligen skoj att få ge barnen en vecka fylld av roliga och samtidigt nyttiga aktiviteter, en chans att prova på och hitta aktiviteter de förhoppningsvis vill fortsätta med i framtiden, säger Åse Ringborg, projektledare på Hyresbostäder.

Syftet med satsningen är att skapa en aktiv och bra sysselsättning för barnen perioden innan skolstart och när föräldrarna börjat jobba efter semestern. Prova på veckan syftar även till att ge olika föreningar ett fönster att visa upp sin verksamhet och kanske locka nya medlemmar och aktiva. Hälsoperspektivet liksom möjligheten för barnen att under veckan få nya kompisar är förstås också viktiga aspekter.

Hyresbostäder har via sin satsning Ungdomsmiljonen under flera år stöttat och samarbetat med lokala föreningar med fokus på barn och ungdomar. Prova på veckan är årets höjdpunkt i den satsningen och har varit oerhört uppskattad av de som deltagit tidigare år.

Media är varmt välkomna att delta vid samtliga aktiviteter.

Start

Tid: Måndag den 4 augusti kl.09.00   
Plats: Idrottens Hus, Klockaretorpet C 

Avslutning

Tid: Fredag den 8 augusti kl. 09.30-11.30
Plats: Borgsmo IP, Klockaretorpet  

Välkomna!

För mer information:
Åse Ringborg, projektledare Hyresbostäder, 011- 21 16 13 eller
Christin Ekwall, projektledare Prova på veckan, Östergötlands Idrottsförbund 070-7512705


Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Prova på veckan genomförs som ett dagläger med utgångspunkt från Idrottens Hus i Klockaretorpet C och är öppet för alla barn mellan 9 -12 år, bosatta i Norrköping. Veckan är kostnadsfri för hyresgäster hos Hyresbostäder. Barnen får bland annat prova på aktiviteter som lacrosse, amerikansk fotboll, cirkus, bordtennis, handboll, friidrott, tennis samt lära sig att arbeta i grupp.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Äntligen dags för spadtag

Nyheter   •   2014-05-12 15:01 CEST

Onsdagen den 14 maj sätter vi spaden i backen för två nyproduktionsprojekt. Först ut är kv. Klockan som ska bli 100 nya studentbostäder i centrala Norrköping och därefter sätter vi igång på allvar med att bygga hyresrätter i Kneippen. På Oskarsgatan och Vinkelgatan kommer nästan 200 bostäder att byggas, fördelat på två etapper.

Senast det begav sig var 2003 när Kv. Dalkarlen och Konstantinopel blev studentbostäder och före dess får vi gå tillbaka mer än 20 år, till 1992 och byggnationen av Nya Kardusen i Ljura samt Fenix vid G:a Lasarettet.

Dubbla spadtag

Kl. 14.00 sätter Linköpings universitets rektor Helen Dannetun och Hyresbostäders ordförande Mattias Ottosson spaden i marken på kv. Klockan (Nygatan 61). Till sin hjälp har de en representant för studenterna i form av Annika Samuelsson från Kombo (Studentorganisation).

Kl. 16.15 är det dags igen. Då sätter Mattias Ottosson från Hyresbostäder och Åsa Sandberg som representerar de blivande hyresgästerna och alla som vill och kan av Hyresbostäders medarbetare spaden i marken på Oskarsgatan 17 i Kneippen (g:a UWE-verken).

Inbjudan att närvara

Media är varmt välkomna att närvara. I samband med spadtagen ges en kort information samt fakta om respektive projekt. Det finns dryck och tilltugg samt gott om tid för frågor.

Kv. Klockan: 14.00 på Nygatan 61
Kv. Ormen/Oskarsgatan: 16.15 på Oskarsgatan 17, Kneippen

För mer information kontakta:
Lars Löfgren, Hyresbostäder på 011-21 15 60 eller Lars Löfgren, på 0730-20 15 95.

Onsdagen den 14 maj sätter vi spaden i backen för två nyproduktionsprojekt. Först ut är kv. Klockan som ska bli 100 nya studentbostäder i centrala Norrköping och därefter sätter vi igång på allvar med att bygga hyresrätter i Kneippen. På Oskarsgatan och Vinkelgatan kommer nästan 200 bostäder att byggas, fördelat på två etapper.

Läs vidare »
Media-no-image

En spännande utveckling av Norrköping mest attraktiva stadsdel

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 17:36 CEST

Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB samarbetar för att utveckla kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Fastigheten är belägen utmed Motala Ström och i omedelbar närhet till Knäppingsborg och Campus Norrköping. Läget i Industrilandskapet och med närhet till Centralstationen och City är mycket attraktivt. Kvarteret Krokens planerade ombyggnation är också en viktig pusselbit i den fortsatta förnyelsen av en ny spännande del av Industrilandskapet. 

Syftet med samarbetet är att utveckla fastigheten med bostäder och kontor. Den äldsta delen av fastigheten är från 1907 och har använts för textilindustri. När fastigheten är ombyggd och klar kommer den inrymma drygt 100 bostäder av olika storlekar och cirka 2 500 kvm kontor. Projektet omfattar även en möjlighet till nybyggnation om cirka 4 000 kvm i direkt anslutning till Strömmen.

Förutom att ett samarbete i sig mellan ett privat och ett kommunalägt bostadsbolag är smått unikt är just detta samarbete resultatet av två företagskulturer delar samma värderingar och ambitioner att utveckla staden. Tillsammans har vi resurser och drivkraft att göra verklighet av visionen om den goda staden och kan bidra genom att lyfta hela kvarteret. Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt aktiebolag.

Peter Karlström VD på Henry Ståhl Fastigheter ”- Detta är ett mycket spännande samarbetsprojekt som är bra för fastigheten men också för Norrköping. Samarbetet innebär att ett viktigt projekt kan komma igång snabbare än vad parterna var för sig annars hade kunnat göra.”

Gunnar Boquist VD på Hyresbostäder ”- Vi gläds åt det kommande samarbetsprojektet som innebär nya bostäder och möjligheter i ett av Norrköpings mest unika innerstadslägen. Projektet är inte olikt det som hänt i t ex Manchester eller Liverpool där otillgängliga industrimiljöer i centrala lägen istället blir bostäder, kontor och butiker samt andra allmänna miljöer.” 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Peter Karlström, VD Henry Ståhl Fastigheter AB på 011- 23 30 00
och/eller Gunnar Boquist, VD Hyresbostäder i Norrköping AB på 0730-20 26 14


Fakta

•  Fabriksbyggnader med stort kulturhistoriskt värde – påminner om den industriella epoken

•  De äldre byggnaderna är uppförda i början av 1900 med Werner Northun som arkitekt

•  De yngre byggnaderna är uppförda 1943-44 med Anders Möller som arkitekt

•  Lokalerna har använts för textilindustri – Nyborgs fabrik

•  Den totala ytan är ca 20 000 kvm – uthyrningsbara ytor är ca 17 000 kvm

•  Målbilden är bostäder och kontor, övervägande del bostäder

•  Tidplan – samarbetet början nu! Planprocessen är inledd med Norrköpings kommun

•  Gemensamägt bolag mellan Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder på 50/50 basis

•  Ståhl Fastigheter har erbjudit Hyresbostäder att köpa 50 % av aktierna i KN 9 AB


Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB samarbetar för att utveckla kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Fastigheten är belägen utmed Motala Ström och i omedelbar närhet till Knäppingsborg och Campus Norrköping. Läget i Industrilandskapet och med närhet till Centralstationen och City är mycket attraktivt.

Läs vidare »
Media-no-image

PRESSINBJUDAN: Pressträff om en ny, stor satsning i Norrköping

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 11:14 CEST

Unikt samarbete för att utveckla en del av Norrköpings historia in i framtiden!

Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB har beslutat att samarbeta för att utveckla kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Fastigheten är belägen utmed Strömmen och i omedelbar närhet till Knäppingsborg och Campus Norrköping. Läget i Industrilandskapet och med närheten till Resecentrum och city är mycket attraktivt. Kvarteret Krokens planerade utveckling är en viktig pusselbit i den fortsatta förnyelsen av en spännande del av Industrilandskapet. 

Syftet med samarbetet är att utveckla fastigheten med bostäder och kontor. Den äldsta delen av fastigheten är från 1907 och har använts för textilindustri. När fastigheten är ombyggd och klar kommer den inrymma drygt 100 bostäder av olika storlekar och cirka 2 500 kvm kontor. Projektet omfattar även en möjlighet till nybyggnation om cirka 4 000 kvm i direkt anslutning till utloppet i Strömmen.

Förutom att ett samarbete mellan ett privat och ett kommunalägt bostadsbolag är unikt
är detta samarbete resultatet av två företagskulturer som delar samma värderingar och ambitioner att fortsätta utveckla staden. Tillsammans har vi resurser och drivkraft att göra verklighet av visionen om den goda staden som bidrar genom att lyfta hela Industrilandskapet. Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt aktiebolag.

Peter Karlström VD på Henry Ståhl Fastigheter ”- Detta är ett mycket spännande samarbetsprojekt som är bra för fastigheten men också för Norrköping. Samarbetet innebär att ett viktigt projekt kan komma igång snabbare än vad parterna var för sig annars hade kunnat göra.”

Gunnar Boqvist VD på Hyresbostäder ”- Vi gläds åt det kommande samarbetsprojektet som innebär nya bostäder och möjligheter i ett av Norrköpings mest unika innerstadslägen. Projektet har sina likheter med det som hänt i t ex Manchester eller Liverpool där otillgängliga industrimiljöer i centrala lägen utvecklas till bostäder, kontor och butiker samt andra allmänna miljöer.” 

Tid: Måndag 7 april kl. 16.00 – 17.00
Var: Restaurang Pappa Grappa, G:a Rådstugugatan 26

För ytterligare information:
Kontakta Peter Karlström, VD Henry Ståhl Fastigheter AB på 0704-17 30 60
och/eller Gunnar Boqvist, VD Hyresbostäder i Norrköping AB på 0730-20 26 14.


Välkommen!

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB har beslutat att samarbeta för att utveckla kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Fastigheten är belägen utmed Strömmen och i omedelbar närhet till Knäppingsborg och Campus Norrköping.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • latrrs.lbqofnbybgrenxs@hyresbostnbpoaderis.srve
  • 011-21 15 95

Om Hyresbostäder i Norrköping AB

Du är hemma

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler.

Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Adress

  • Hyresbostäder i Norrköping AB
  • Dalsgatan 14
  • 600 02 Norrköping
  • Vår hemsida