Media-no-image

75 sommarjobbare för ett fräschare Norrköping

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 14:34 CET

Onsdagskvällen den 25 mars har Hyresbostäder och ”Håll Norrköping Rent” tänkt sig ockupera stora delar av Drottninggatan. Då bjuds nämligen 16-17 åringar i Norrköping in till en ”audition och speedrekrytering” med målet att hitta ett sommarjobb.

Mitt i centrum, på Drottninggatan 50, kommer hundratals ungdomar att köa som om dom var på väg in till en ”Idol-audition”. Fast det handlar inte om att sjunga eller dansa, utan om att få ett sommarjobb med fokus på ”rent och snyggt” och att bidra till ett fräschare Norrköping. Mellan kl. 16.00 – 19.00 kommer det alltså vara ovanligt många ungdomar i kvarteren på Drottninggatan.

 - Det är tredje året nu som vi satsar på formatet ”audition” och att under en kväll hitta ungdomar till   årets sommarjobb. Vi har jättegoda erfarenheter av det. Det blir effektivt, det går snabbt och en stor fördel för ungdomarna är att vi kan ge besked om de får ett jobb eller inte på bara några dagar, säger Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder.

Nytt för i år är att Hyresbostäder kunnat utöka antalet sommarjobb från tidigare ca 50 platser till årets 75 jobb eftersom Norrköpings Kommun och samarbetet med ”Håll Sverige Rent” bidrar med 25 sommarjobbare. Ungdomarna som ska vara fyllda 16 år men inte fyllt 18 år innan arbetsperioden är slut (v32) ska framför allt bidra till att det blir rent och snyggt. I husen, på gårdarna, i parker och närmiljöer runt om i Norrköping.

Arbetet kommer att ske under 6 veckor, och de som får jobbet är garanterade 3 veckors sommarjobb.

För mer information kontakta:

Lars Löfgren, Hyresbostäder på 0730-20 15 95 eller Roger Ohlsson, 0705-70 30 65

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Onsdagskvällen den 25 mars har Hyresbostäder och ”Håll Norrköping Rent” tänkt sig ockupera stora delar av Drottninggatan. Då bjuds nämligen 16-17 åringar i Norrköping in till en ”audition och speedrekrytering” med målet att hitta ett sommarjobb.

Läs vidare »
Media-no-image

Ett boende med gott resultat

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 08:50 CET

Fredagen den 13 mars fastslog styrelsen för Hyresbostäder 2014 års verksamhets-resultat. 2014 ett mycket bra år med ett driftsresultat på 281 mkr (226 mkr år 2013), och med ett resultat före skatt på drygt 112 mkr (480 mkr år 2013). Om vi exkluderar reavinster från försäljningar blir resultatet före skatt 100 mkr 2014 och 42 mkr 2013.

Men även andra resultat har varit bra. Antalet renoveringar och nivån på underhållet har överträffats, vakanserna har varit historiskt låga, nyproduktion av bostäder går för högtryck med flera olika projekt igång, och ännu fler står för dörren.

- Det ekonomiska utfallet för 2014 är mycket bra, säger en nöjd Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder. Framför allt för att det beror på ökade intäkter (men inte beroende på hyresjusteringar primärt), på att vi jobbar effektivt och använder våra resurser på ett klokt sätt och, lyckligtvis, på låga finansiella kostnader i form av räntor. På plussidan hittar vi just intäkter då vi har fullt uthyrt, låga räntekostnader, en reavinst från några mindre försäljningar, minskade administrativa kostnader och att det varit ovanligt varmt under 2014. Det varmaste någonsin sedan mätningar började. På minussidan ligger att vi har en tendens till ökade kostnader för skador/risk, men succesivt hoppas vi kunna bygga bort det genom vårt underhållsarbete.

- Vi vill vara en trygg, stabil och attraktiv hyresvärd för Norrköpingsborna. Både för dig som är hyresgäst, eller är en indirekt ägare i egenskap av invånare. Som kommunal-ägt bostadsbolag är det vår roll att driva, leda och utveckla bostadsmarkanden och erbjuda boende åt alla. Det kan vi bara göra om vi står på en stabil, trygg och solid ekonomisk grund. Just 2014 är året då bolaget har det bästa resultatet någonsin och det ger goda möjligheter att öka satsningarna ytterligare i framtiden, säger avgående ordföranden Mattias Ottosson.

Årsredovisningen för 2014 ska fastslås slutligt på bolagsstämmodagen den 24/3.

För mer information kontakta:

Lars Löfgren, Hyresbostäder på 0730-201595 eller Mattias Ottosson, på 0730-201056.

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Fredagen den 13 mars fastslog styrelsen för Hyresbostäder 2014 års verksamhetsresultat. 2014 ett mycket bra år med ett driftsresultat på 281 mkr (226 mkr år 2013), och med ett resultat före skatt på drygt 112 mkr (480 mkr år 2013). Om vi exkluderar reavinster från försäljningar blir resultatet före skatt 100 mkr 2014 och 42 mkr 2013.

Läs vidare »
Media-no-image

Övning ger färdighet

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 11:18 CET

Larmet gick. En tankbil med mycket farliga kemikalier har krockat på E22 i höjd med Ringdansen. När Räddningstjänsten skall bärga tankbilen måste hela bostadsområdet evakueras. Så löd utmaningen när Hyresbostäders Krisgrupp sätts in i en mycket realistisk övning. En övning där kommunens krisledning var inblandade och där även Räddningstjänstens perspektiv och Hyresbostäders samverkan med dem belystes.

Hyresbostäders Krisgrupp består av 25 personer som har olika funktioner och uppgifter i företaget till vardags. Vid händelse av en kris, t ex som i övningsolyckan med tankbilen, en brand eller vid andra hotfulla situationer kallas gruppen in. Gruppen samordnar insatser, sköter kommunikationen med Räddningstjänst, kommunens krisledning, media, allmänhet och andra aktörer. Gruppen koordinerar t ex logistik, transporter, tillfälliga bostäder mm. Behoven är många och stora i händelse av kris.

För att vara redo när olyckan inträffar, övar krisgruppen regelbundet. Detta år var scenariot en utrymning av Ringdansen pga en tankbilsolycka. Syftet var att öva just utkallningen av gruppen, start av krisgruppsarbete och samverkan med övriga aktörer.

- Övning ger färdighet. Och ökar tryggheten, är två viktiga slutsatser vi kan dra när vi utvärderar aktiviteten, säger Hyresbostäders säkerhetsansvarig Wilhelm Hardt. Jag är mycket nöjd med arbetet och framför allt är jag glad över att vi är så fokuserade på våra hyresgästers trygghet och skydd i händelse av kris. Det är viktigt för oss. Och naturligtvis hur viktigt som helst för hyresgästerna.

- Samarbetet med Hyresbostäder vid krisövningen imponerar, säger Bertil Wildt-Persson, säkerhetschef på Norrköpings kommun. Beredskapen vid större olyckshändelser och kriser är en central fråga för kommunens krisledningsorganisation. Dessa övningar både stärker vår förmåga och våra möjligheter att tillsammans, och i samverkan med övriga berörda myndigheter, organisationer och företag, ska kunna hantera en större olycka på ett tillfredställande sätt – den dagen olyckan är framme.

Krisövningarna sker regelbundet och har olika scenarion. Verkligheten gör sig också påmind ibland. Så sent som vintern 2013 brann tak och övervåningar ner på ett flerfamiljshus i Hageby. Hyresbostäders krisgrupp fick den gången göra sin första skarpa insats. Och erfarenheterna därifrån har tagits vidare in i framtida arbetet. – Vi är redo, den dagen olyckan skulle inträffa. Däremot hoppas jag aldrig behöva bevisa det, avslutar Willhelm Hardt.

För mer information kontakta:

Wilhelm Hardt, Hyresbostäder på 011- 21 16 34 eller Bertil Wildt-Persson, Norrköpings kommun, på 011-15 11 12.

Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 9 500 lägenheter, varav ca 400 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 200 bostäder fram till 2020.

Larmet gick. En tankbil med mycket farliga kemikalier har krockat på E22 i höjd med Ringdansen. När Räddningstjänsten skall bärga tankbilen måste hela bostadsområdet evakueras. Så löd utmaningen när Hyresbostäders Krisgrupp sätts in i en mycket realistisk övning.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny mötesplats för Norrköpings Statsutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 16:45 CET

Den 14 februari invigs utställningen Urban Vision på Norrköpings Visualiseringscenter C. Den främjar medborgardialog och kommer att utgöra en viktig mötesplats för att kommunicera och diskutera Norrköpings stadsutveckling.

I utställningen kan norrköpingsbor och besökare ta del av aktuella stadsutvecklingsprojekt och tycka till om framtidens Norrköping.

- Med den här utställningen vill vi göra det möjligt för fler norrköpingsbor att engagera sig i stadens utveckling och vi gör det med hjälp av den mest moderna tekniken, säger Lars Stjernkvist, ordförande i Norrköping Visualisering AB.

Vad är en stad? Är det byggnader och vägar? Eller är det vi människor som bor i staden, vår historia, våra minnen och förväntningar? Stadsutveckling handlar om att ta hänsyn till allt det som är viktigt för oss, nu och i framtiden.

Urban Vision är en utställning och en mötesplats kring statsutvecklingsfrågor som baseras på ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C.

Utställningen främjar medborgardialog och kommer att vara en viktig mötesplats för att kommunicera och diskutera Norrköpings stadsutveckling och kommande projekt för staden. Besökaren får bland annat ta del av Norrköpings största och mest komplexa stadsutvecklingsprojekt – byggnationen av Ostlänken. Med hjälp av visualiseringsteknik kan besökarna utforska planerna för Norrköping, men också lära sig mer om stadsplanering. Urban Vision en plats där besökarna kan utbyta idéer om hur staden som vi alla är en del av, ska komma att se ut och fungera i framtiden.

Pressvisning och kontakt

Fredagen den 13 januari kl. 10.00.

Anmälan sker till anna.backstrand@visualiseringscenter.se.

Fotografering och filmning är tillåtet.

Therése Eklöf, VD, Norrköping Visualisering AB, inledningstalar.

Lars Stjernkvist, ordförande i Norrköping Visualisering AB, talar.

På plats för intervjuer:

Therése Eklöf, VD, Norrköping Visualisering AB

Filip Wänström, teknisk projektledare, Interactive Institute Swedish ICT

Josef Erixon, plankoordinator, stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Erik Telldén, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Lars Löfgren, marknadschef, Hyresbostäder

Invigning 14 februari

Utställningen invigs lördagen den 14 februari. Therése Eklöf och Lars Stjernkvist invigningstalar kl. 11.30. Personal från stadsbyggnadskontoret och Interactive Institute finns på plats för att svara på frågor och berätta om utställningen kl. 11-13.

Om Urban Vision

Delar av innehållet i utställningen Urban Vision baseras på ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C. Det gemensamma projektet Demonstrator: 3D Visualisering som dialogverktyg i projektet Ostlänken har delfinansierats av stiftelsen Norrköpings Fond för Forskning och Utveckling

Om Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C är ett digitalt science center med utställningar, en 360° dombiograf, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik.Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta görs genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på

http://www.visualiseringscenter.se

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Den 14 februari invigs utställningen Urban Vision på Norrköpings Visualiseringscenter C. Den främjar medborgardialog och kommer att utgöra en viktig mötesplats för att kommunicera och diskutera Norrköpings stadsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Europeiskt nätverk för bostadsföretag går samman för ökat socialt ansvar.

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 12:54 CET

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Stångåstaden bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Deklarationen innebär kortfattat att bostadsbolagen ska verka för en rättvis och etisk produktion och förvaltning av bostäder. Bostadsprojekten ska dessutom förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i samhället.

  • - Det är oerhört viktigt att vi som kommunägt bostadsföretag är med och skapar en grund för social sammanhållning och lokal utveckling i Norrköpingoch samhället i stort, säger Gunnar Boquist, VD Hyresbostäder.

De parter som undertecknat deklarationen är bland annat överens om att sträva efter hållbara investeringar i fastighetsprojekt, främja social integration och stabilitet i samhället och säkra miljön och naturtillgångar. Det senare kan till exempel innebära energieffektiva åtgärder, grön infrastruktur och grönområden. Bostadsföretagen som undertecknat den Europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende är Hyresbostäder, Stångåstaden, Botkyrkabyggen, Gavlegårdarna och Örebrobostäder.

För ytterligare information kontakta gärna:
Gunnar Boquist VD, på 011-21 15 65 eller Lars Löfgren på Hyresbostäder på 011-21 15 95.

Fakta
Hyresbostäder är sedan 2006 medlem i Eurhonet, European Housing Network. Det är ett nätverk bestående av drygt 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder.

Inom Eurhonet bedrivs ett antal arbetsgrupper och projekt för att hitta best practice och lära av varandra. Frågor som Eurhonet arbetar med är t ex integration, energibesparing, CSR, byggkostnader, åldrande befolkning och HR.

Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 9 500 lägenheter, varav ca 400 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 200 bostäder fram till 2020.

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Stångåstaden bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Risk för kö när Hyresbostäder öppnar dörren till 99 nya lägenheter i Kneippen

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 16:18 CET

Torsdag den 13 november kl. 17.00 står över 400 förväntansfulla och nyfikna Norrköpingsbor utanför Visualiseringscenter C och väntar på att få ”gå in i” de nya husen på Oskarsgatan i Kneippen.

Mellan kl. 17.00 - 20.00 är det öppet hus med virtuell visning av lägenheterna samt allmän information om vad det innebär att flytta till Oskarsgatan. Det kommer att hållas föreläsningar i Domteatern och personal från Hyresbostäder finns på plats och svarar på frågor om framtidens boende på Oskarsgatan. Besökare/framtida hyresgäster får all information om lägenheternas höga standard, planlösningar, hyresnivåer och kanske t.o.m. träffar framtida grannar.

- Vi är jätteglada över att nu äntligen kunna berätta för alla som sökt vilka planlösningar, hyresnivåer, valmöjligheter med mera som kommer finnas i Kneippens nyaste bostäder på Oskarsgatan. På torsdag släpper vi etapp 1, ca 99 lägenheter varav de första kommer att vara inflyttningsklara under senhösten 2015. Intresset är stort och vi rustar oss för ”kaos” när alla kommer på torsdag, säger Thomas Gustafsson, Uthyrningschef Hyresbostäder.


Tid och plats

Dörröppningen startar kl. 17.00 och pågår fram till kl. 20.00, torsdagen den 13 november på Visualiseringcenter C, Kungsgatan 54. Media är varmt välkommen!

För ytterligare information, kontakta Thomas Gustafsson, Uthyrningschef Hyresbostäder 011-21 16 83.

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Torsdag den 13 november kl. 17.00 står över 400 förväntansfulla och nyfikna Norrköpingsbor utanför Visualiseringscenter C och väntar på att få ”gå in i” de nya husen på Oskarsgatan i Kneippen.

Läs vidare »
Hilbwiiqr815kefgg7lt

Pressinbjudan: 300 personer från hela landet får en rejäl energikick i och av Norrköping

Nyheter   •   2014-10-30 14:32 CET

Snart går årets stora energihändelse för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag av stapeln. Det är ”Energikicken” 4-5 november, en skräddarsydd konferens och inspirationsträff för alla som arbetar med eller är intresserad av energifrågor, framför allt inom bostadssektorn. Hyresbostäder i Norrköping är årets värdföretag.

Media-no-image

Pressinbjudan: Från teori till praktik

Nyheter   •   2014-09-30 15:21 CEST

Onsdagen den 1 oktober kl. 10:00 – 11:30 har eleverna  i åk 2 på Ebersteinska en träff med framtiden. Då kommer Hyresbostäder, Skanskas, Ebersteinska skolans och Byggnads satsning Praktikpoolarna att visa upp sig och erbjuda eleverna praktikplatser.

Under träffen informeras eleverna om programmet och hur man söker praktikplats via Praktikpoolarna. Exempel från företag som har varit med kommer också att presenteras (Skanska).

-  Praktikpoolarna är ett praktikprogram för hantverkarnas yrkesbranscher startat
på initiativ av Hyresbostäder, Eber, Skanska och Byggnads. Vi har genom programmet kontakt med ett antal företag som erbjuder praktik på sina arbetsplatser. Genom att ta emot elever som praktikanter ges dom  möjlighet att komplettera sina kunskaper från skolan, genom verkliga och lärande arbetsuppgifter, säger Anna Kanervo på Hyresbostäder.

En lyckad praktik kan leda till goda kontakter i framtiden. Ibland kan det leda till extrajobb vid lov eller en lärlingsplats efter avslutad utbildning.

De som går ett yrkesprogram behöver bra praktik och en väg in i arbetslivet. Arbetsgivarna i byggnads- och hantverksbranschen behöver kvalificerad arbetskraft, idag och i framtiden. Nätverket Praktikpoolarna gör det mötet möjligt!

Välkomna till aulan, Ebersteinska skolan onsdagen den 1 oktober kl. 10.00. Det finns möjligheter att träffa och intervjua såväl medverkande företag som elever.

För ytterligare information kontakta:
Anna Kanervo, projektledare Hyresbostäder på 011-21 15 66


Onsdagen den 1 oktober kl. 10:00 - 11:30 har eleverna i åk 2 på Ebersteinska en träff med framtiden. Då kommer Hyresbostäder, Skanskas, Ebersteinska skolans och Byggnads satsning Praktikpoolarna att visa upp sig och erbjuda eleverna praktikplatser.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresbostäder i Norrköping säljer - för att bygga bostäder i framtiden

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 07:00 CEST

Vi har ett uppdrag att driva och utveckla bostadsmarknaden i Norrköping. Vilket är särskilt viktigt i tider av bostadsbrist. Förväntningar på oss att bygga och skapa fler bostäder i Norrköping är mycket stora, och vi har många olika projekt på gång. Så mycket att vi måste både prioritera och selektera var vi kan och ska lägga våra resurser. 

Vår fastighet i kvarteret Renen på Norra Promenaden 124-126 är en på många sätt fantastisk fastighet. Den har mycket stor potential och med den byggrätt som sedan många år finns i gällande detaljplan gör att den är intressant att utveckla. Vi behöver dock välja och prioritera vilka utvecklingsprojekt och nyproduktionsprojekt som är lämplig att genomföra av oss själva, och vilka vi ska överlåta åt andra att ta vidare. Vi har i linje med det valt att avyttra fastigheten på kvarteret Renen med tillhörande byggrätt till en ny ägare.

 - Att sälja en fastighet som vi ägt och tagit hand om under lång tid är inte ett lättvindigt beslut. Dessutom handlar det om mer än en fastighet. Det är också hyresgästernas hem. Vilket vi är väl medvetna om och har mycket stor respekt för. Men efter att ha vänt och vridit på våra olika alternativ (sälja, utveckla själv, överlåta till hyresgästerna mm) så är det ändå ett riktigt beslut för vår del. säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

Vi är trygga med de nya ägarna och vi är helt säkra på att huset kommer att utvecklas utan att det nödvändigtvis är vi som gör det. Vi kommer att lägga våra resurser på projekt som vi av olika skäl prioriterat lite högre, fortsätter Gunnar.

Den 3 november tar Subnova AB över.

Från och med måndagen den 3 november tillträder den nya ägare, fastighetsbolaget Subnova AB. Fastigheten omfattar 22 lägenheter på totalt 1 092 kvm BOA. I överlåtelsen ingår också ca 2 000 BTA som fullt utnyttjat motsvara ca 20 lägenheter. Det underliggande fastighetsvärdet motsvarar 16 Mkr.

För ytterligare information, vd Gunnar Boquist, 011-21 15 65 eller Lars Löfgren på 0730-20 15 95.

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Vi har ett uppdrag att driva och utveckla bostadsmarknaden i Norrköping. Vilket är särskilt viktigt i tider av bostadsbrist. Förväntningar på oss att bygga och skapa fler bostäder i Norrköping är mycket stora, och vi har många olika projekt på gång. Så mycket att vi måste både prioritera och selektera var vi kan och ska lägga våra resurser.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu börjar nästa byggprojekt i Kneippen!

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 14:19 CEST

Onsdagen den 10 september kl. 10:30 sätter vi spaden i marken i kvarteret Höken. Det innebär starten på byggnationen av 51 nya och efterlängtade hyresrätter i en av Norrköpings mest populära stadsdelar – Kneippen.

Det är Mattias Ottosson, ordförande, Gunnar Boquist, vd och en hugad möjlig hyresgäst som tillsammans kommer sätta igång projektet. Det sker genom att vi avtäcker byggskylten och så smått börjar glänta på dörren till ett framtida boende i Kneippen.

På plats finns också representanter från vår projektavdelning samt Skanska i egenskap av totalentreprenör och kan svara på frågor om vad som händer och sker i projektet. Adressen är Linköpingsvägen 51.

Representanter från media är varmt välkomna. Kommer ni med bil kan ni lämpligen parkera på ytorna runt den f d Shellmacken som ligger ca 100 meter från kvarteret Höken.  Adressen till denna plats är Linköpingsvägen 43.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta

Lars Löfgren, marknadschef 0730-20 15 95 eller Åse Ringborg, projektledare marknad 0730-20 18 53.


Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler. Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Onsdagen den 10 september kl. 10:30 sätter vi spaden i marken i kvarteret Höken. Det innebär starten på byggnationen av 51 nya och efterlängtade hyresrätter i en av Norrköpings mest populära stadsdelar – Kneippen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • lars.lipofjogrcgenyb@haoyrfkescmonlgbostader.sise
  • 011-21 15 95

Om Hyresbostäder i Norrköping AB

Du är hemma

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 500 lägenheter och drygt 400 lokaler.

Vi ska bli Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Adress

  • Hyresbostäder i Norrköping AB
  • Dalsgatan 14
  • 600 02 Norrköping
  • Vår hemsida