Stora skillnader i kommunala taxor och avgifter

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 10:29 CEST

Kommunernas taxor och avgifter har fortsatt sin stadiga prisutveckling under det senaste året. Samtidigt är skillnaderna stora mellan kommunerna i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg. Det visar den nyligen lanserade Nilsholgerssonrapporten.

Strömstadbyggen kräver 4 procent i hyrespåslag

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 15:18 CEST

Inför de årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver Strömstads allmännytta ett hyrespåslag med 4 procent. Dels hänvisar bolaget till förväntade samhällsekonomiska faktorer som höjd inflation och högre räntor, och dels lokala faktorer som ökade kommunala taxor och höjd borgensavgift. EU direktivet ATAD träder i kraft vid årsskiftet. Bolaget menar att det nya direktivet leder till ökade räntekostnader som ett led i att ränteavdraget försämras.

– Vi kommer nu att granska yrkandet. Nytt för de årliga förhandlingarna är givetvis de nya skattereglerna. Möjligheten att göra avdrag för räntekostnaderna försämras, men direktivet förenas med andra skatteförmåner som sänkt bolagsskatt och möjlighet att göra avdrag för avskrivningar vid nyproduktion och ombyggnation. Vi måste titta på hur detta kommer att påverka det enskilda bolaget, säger Hyresgästföreningens förhandlare Sophia Saukko. 

– Men oavsett är det först och främst en fråga hur och om detta överhuvudtaget ska påverka hyresgästerna.

Den 30 oktober sätter sig parterna ner vid förhandlingsbordet, och den förhandlade hyran är tänkt att gälla från årsskiftet.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
072 – 571 9376

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Inför de årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver Strömstads allmännytta ett hyrespåslag med 4 procent. Dels hänvisar bolaget till förväntade samhällsekonomiska faktorer som höjd inflation och högre räntor, och dels lokala faktorer som ökade kommunala taxor och höjd borgensavgift.

Läs vidare »

​Stora skillnader i VA-taxor

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 15:38 CEST

Det är stora skillnader i VA-taxor i Västra Götaland, och störst är skillnaden mellan Strömstad, som är dyrast, och Tibro som är billigast. I Strömstad får ett genomsnittligt lägenhetshushåll på 67 kvm betala 7 888 kronor per år och i Tibro 2 721 kronor. Samtidigt stiger kostnadsutvecklingen snabbt över tid i de flesta kommuner. Det visar en delrapport från Nils Holgersson-gruppen som kontinuerligt jämför taxor och avgifter mellan kommunerna.

– Strömstad är nu dyrast i regionen och näst dyrast i hela landet. Och skillnaden inom regionen är enorm, vilket många hyresgäster har svårt att förstå. Kommunen måste förklara varför det är så dyrt i Strömstad och redovisa vad de gör eller avser att göra för att bromsa och hålla tillbaka prisutvecklingen, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Lennart Derehag framhåller också att det är viktigt att kommunerna är återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

– Hyresgäster betalar högst andel av inkomsten för boendet jämfört med andra boendeformer. Att större underhåll behöver få kosta är självklart. Men det är av yttersta vikt att kommunerna tar ansvar och en politisk diskussion om vad man kan göra för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen då höga taxeökningar slår hårt mot hushåll med en redan ansträngd ekonomisk situation, avslutar Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta.Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Det är stora skillnader i VA-taxor i Västra Götaland, och störst är skillnaden mellan Strömstad, som är dyrast, och Tibro som är billigast. I Strömstad får ett genomsnittligt lägenhetshushåll på 67 kvm betala 7 888 kronor per år och i Tibro 2 721 kronor. Samtidigt stiger kostnadsutvecklingen snabbt över tid i de flesta kommuner.

Läs vidare »

Bengtsforshus yrkar på 3 procent

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 10:32 CEST

Allmännyttan Bengtforshus AB kräver tre procent i hyreshöjning inför förhandling med Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ett intensivt underhållsarbete av beståndet, samt kraftiga ökningar av de kommunala taxorna. Dessutom tvingas bolaget till nedskrivningar av beståndets marknadsvärde, vilket bland annat försvårar finansieringen av underhållsarbetet.

- Vi kommer nu att förbereda förhandlingen genom att granska Bengtforshus yrkande säger Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Parterna sätter sig vid förhandlingsbordet den 3 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare

010 45 91 403

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Allmännyttan i Bengtsfors yrkar på ett hyrespåslag med 3 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen.

Läs vidare »

​Nya hyreslägenheter är för dyra

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:00 CEST

Många skulle behöva lägga mer än halva sin nettoinkomst på hyran för att ha råd med en nybyggd tvåa. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen. I rapporten Halva inkomsten till hyran jämförs inkomstnivåer med hyresnivåer för nya och äldre hyreslägenheter i 18 västsvenska kommuner.

Hyresgästföreningen anklagar Uddevallahem för avtalsbrott

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:30 CEST

Hyresgästföreningen anklagar kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem för brott mot förhandlingsordningen och begär skadestånd. Bakgrunden är att Uddevallahem frånträdde en förhandling om hyreshöjning för 128 hyresbostäder i kvarteret Walkeskroken och hänsköt tvisten till Hyresnämnden. Därmed bröt stiftelsen mot det gemensamma förhandlingsavtalet.

Det finns ett gällande avtal sedan 1980 mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen om hur förhandlingar ska gå till, en så kallad förhandlingsordning. Enligt avtalet ska parterna vända sig till Hyresmarknadskommittén för medlingshjälp om de inte kommer överens och ingen av parterna får överge förhandlingen innan kommittén avgjort tvisten.

Kommittén är sammansatt av representanter för parternas egna riksorganisationer och en fördel med detta sättet att lösa tvister är att Hyresgästföreningen kan representera alla hyresgäster under hela förhandlingen. Nu vill Uddevallahem istället att tvisten avgörs i Hyresnämnden som är en myndighet som fungerar som en domstol. Hyresnämnden prövar om den begärda hyran är rimlig genom att jämföra lägenheten med jämförbara lägenheter där hyran redan är förhandlad.

— Vi kan bara anta att Uddevallahem vill avgöra tvisten i hyresnämnden eftersom de på så vis tror sig kunna få igenom högre höjningar, menar Jakob Agirman, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

— Genom sitt agerande struntar Uddevallahem i de former för tvistlösning som vi enats om och försätter hyresgästerna i en utsatt position. Eftersom varje enskild hyresgäst är part i hyresnämnden måste de själva föra sin talan. Vi kan, genom fullmakter, endast representera våra medlemmar.

Hyresnämnden har ännu inte tagit ställning till ifall de ska pröva Uddevallahems hyreskrav. Hyresgästföreningen har begärt att nämnden ska avvisa Uddevallahems hyreskrav och besked väntas under hösten.

Anitha Andersson är förtroendevald i Hyresgästföreningen i Walkeskroken och har varit med och förhandlat hyrorna i många år.Hon är bekymrad över utvecklingen när allmännyttan mer och mer agerar som ett privat företag.

— Uddevallahem är en del av kommunens allmännyttiga bostadsstiftelser och ska följa de avtal man har skrivit på. Om inte ledningen vill göra det, utan försöker slippa förhandla enligt reglerna, hoppas vi att kommunpolitikerna i stiftelsens styrelse säger ifrån och kräver att gällande avtal ska följas. Det kan inte ligga i deras intresse att stiftelsen får betala skadestånd.

Enligt förhandlingsjurist Ludvig Hansson drar Hyresgästföreningen tillbaka sitt skadeståndsanspråk om Uddevallahem tar tillbaka hyresärendet från Hyresnämnden och istället överlämnar tvisten till Hyresmarknadskommittén.

— Vi ser inget egenvärde i att begära skadestånd och det är beklagligt att Uddevallahem har tvingat oss att ta det beslutet.Rättar de sig inte kommer vi att fullfölja skadeståndskravet i Hyresnämnden. Skulle vi då få rätt fördelar vi pengarna till hyresgästerna.


Detta har hänt:

 • December: Uddevallahem kallar Hyresgästföreningen till förhandling om hyrorna i 128 lägenheter i fastigheterna Fregatten 5 och Windingsborg 16-17 med adresserna Tjärhovsgatan 15 A-D samt Walkeskroken 5 A-E, 7-9 A-B.
 • Januari: Uddevallahem formulerar sitt krav till mellan 7-19 procent – i genomsnitt begär de 13 procent. Hyresförhandlingen startar
 • April: Uddevallahem strandar förhandlingen eftersom parterna inte kommer överens.
 • Maj: Uddevallahem vänder sig till Hyresnämnden för att den ska pröva om deras krav på ny hyra är rimlig.
 • Juni: Hyresgästföreningen anklagar Uddevallahem för avtalsbrott och begär 128 000 kronor i skadestånd.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen anklagar kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem för brott mot förhandlingsordningen och begär skadestånd. Bakgrunden är att Uddevallahem frånträdde en förhandling om hyreshöjning för 128 hyresbostäder i kvarteret Walkeskroken och hänsköt tvisten till Hyresnämnden. Därmed bröt stiftelsen mot det gemensamma förhandlingsavtalet.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen kallar till presskonferens med anledning av att vi anklagar Uddevallahem för avtalsbrott.

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:49 CEST

Vi håller presskonferensen på måndag den 25 juni klockan 10-11 i kvarterslokalen på Walkeskroken 7 B i Uddevalla.

Närvarande från Hyresgästföreningen är:

 • Jakob Agirman, förhandlingsledare
 • Ludvig Hansson, förhandlingsjurist
 • Anitha Andersson, förtroendevald

Ingen anmälan behövs.

Pressjour: 010-459 14 27

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Vi håller presskonferensen på måndag den 25 juni klockan 10-11 i kvarterslokalen på Walkeskroken 7 B i Uddevalla. Närvarande från Hyresgästföreningen är Jakob Agirman - förhandlare, Ludvig Hansson - förhandlingsjurist samt Anitha Andersson - förtroendevald.

Läs vidare »

Fortsatt höjning av Vattenfalls elnätsavgifter

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:00 CEST

Vattenfalls elnätsavgifter fortsätter att öka, nu med 6,1 procent sedan förra året. Och med hela 45,6 procent på fem år. Det visar en delrapport i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som släpptes idag. Höjningen drabbar boende i 12 västsvenska kommuner.

– Höjningen innebär att kommunerna fortsätter sin resa mot toppen av de dyraste. Snitthöjningen i länet bromsas av att kommuner med Ellevio som leverantör får sänkta avgifter. Vilket visar att det går att balansera kostnadsutvecklingen, säger Marie Linnarsson, tillförordnad ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Hyresgästföreningen anser att både kommunala, statliga och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

– Att vara återhållsam med höjningar är dock särskilt viktigt för elnätsföretagen eftersom konsumenterna inte har något alternativ. Ett bolag som Vattenfall får inte utnyttja sin monopolställning, avslutar Marie Linnarsson.

De boende som drabbas finns i Dals-Ed, Bollebygd, Färgelanda, Mark, Svenljunga, Tranemo, Mellerud, Vårgårda, Vänersborg, Stenungsund, Åmål och Lilla Edet.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Vattenfalls elnätsavgifter fortsätter att öka, nu med 6,1 procent sedan förra året. Och med hela 45,6 procent på fem år. Det visar en delrapport i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som släpptes idag. Höjningen drabbar boende i 12 västsvenska kommuner.

Läs vidare »

Tidaholms Bostad AB vill höja hyran

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 08:00 CET

Tidaholms Bostad AB, allmännyttan i Tidaholm, vill höja hyran med 2,5 procent från den 1 april 2018. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen där bolaget hänvisar till allmänna kostnadsökningar och underhållsbehov.

Enligt Hyresgästföreningens förhandlare, Ann-Christin Josefsson, står bolaget inför tuffa ekonomiska utmaningar, men hon ser ändå förutsättningar för en låg hyresuppgörelse.

– Att klara framtida underhåll utan allt för stora hyreshöjningar är en utmaning för bolaget. Samtidigt har ekonomin förbättrats på senare år och ränteläget beräknas hålla sig på en fortsatt låg nivå. Mycket talar för att ännu ett år med låga hyreshöjningar kan möte det underhållsbehov som kvarstår. Hyresgästföreningen tar ansvar och arbetar för en rimlig hyreshöjning för hyresgästerna, säger Ann-Christin Josefsson.

En tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en snitthyra i beståndet skulle, med bolagets krav på 2,5 procent, få en hyreshöjning med 115 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 27 mars.

 För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Tidaholms Bostad AB, allmännyttan i Tidaholm, vill höja hyran med 2,5 procent från den 1 april 2018. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen där bolaget hänvisar till allmänna kostnadsökningar och underhållsbehov.

Läs vidare »

Hyror för Herrljungbostäder förhandlade

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:22 CET

Nu har nya hyror framförhandlats mellan Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder. Från och med 1 april kommer hyrorna att höjas med 1,99 procent – att jämföra med bolagets ingående yrkande på 3,13 procent. Detta är ett för regionen relativt högt påslag räknat i procent i jämförelse med andra allmännyttor. Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman menar dock att det funnits goda skäl till detta.

– Nedskrivningar kommer slå hårt på bolagets bokslut 2018 vilket vi har fått beakta i förhandlingarna. Vi har även fått ta hänsyn till att bolaget ligger bruksvärdesmässigt lägre än privaten i Herrljunga och då är även nyproduktionen inkluderat i den beräkningen. Dessa faktorer sammantaget gör att vi behöver tillmötesgå ett hyrespåslag en bit över genomsnittet.

För en lägenhet på 60 kvadratmeter med genomsnittlig kvadratmeterhyra kommer hyrespåslaget att innebära en höjning med 86 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare

010-459 14 18

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu har nya hyror framförhandlats mellan Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder. Från och med 1 april kommer hyrorna att höjas med 1,99 procent – att jämföra med bolagets ingående yrkande på 3,13 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
 • Pressjour, mediafrågor
 • manognjausbp.eykjepyrhukedyn@hquyrmheszxgawostbpfowhrehenicfngomenup.socegm
 • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

 • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
 • Torpavägen 1
 • 46228 Vänersborg
 • Vår hemsida

Länkar