​Nya hyreslägenheter är för dyra

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:00 CEST

Många skulle behöva lägga mer än halva sin nettoinkomst på hyran för att ha råd med en nybyggd tvåa. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen. I rapporten Halva inkomsten till hyran jämförs inkomstnivåer med hyresnivåer för nya och äldre hyreslägenheter i 18 västsvenska kommuner.

Hyresgästföreningen anklagar Uddevallahem för avtalsbrott

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:30 CEST

Hyresgästföreningen anklagar kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem för brott mot förhandlingsordningen och begär skadestånd. Bakgrunden är att Uddevallahem frånträdde en förhandling om hyreshöjning för 128 hyresbostäder i kvarteret Walkeskroken och hänsköt tvisten till Hyresnämnden. Därmed bröt stiftelsen mot det gemensamma förhandlingsavtalet.

Det finns ett gällande avtal sedan 1980 mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen om hur förhandlingar ska gå till, en så kallad förhandlingsordning. Enligt avtalet ska parterna vända sig till Hyresmarknadskommittén för medlingshjälp om de inte kommer överens och ingen av parterna får överge förhandlingen innan kommittén avgjort tvisten.

Kommittén är sammansatt av representanter för parternas egna riksorganisationer och en fördel med detta sättet att lösa tvister är att Hyresgästföreningen kan representera alla hyresgäster under hela förhandlingen. Nu vill Uddevallahem istället att tvisten avgörs i Hyresnämnden som är en myndighet som fungerar som en domstol. Hyresnämnden prövar om den begärda hyran är rimlig genom att jämföra lägenheten med jämförbara lägenheter där hyran redan är förhandlad.

— Vi kan bara anta att Uddevallahem vill avgöra tvisten i hyresnämnden eftersom de på så vis tror sig kunna få igenom högre höjningar, menar Jakob Agirman, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

— Genom sitt agerande struntar Uddevallahem i de former för tvistlösning som vi enats om och försätter hyresgästerna i en utsatt position. Eftersom varje enskild hyresgäst är part i hyresnämnden måste de själva föra sin talan. Vi kan, genom fullmakter, endast representera våra medlemmar.

Hyresnämnden har ännu inte tagit ställning till ifall de ska pröva Uddevallahems hyreskrav. Hyresgästföreningen har begärt att nämnden ska avvisa Uddevallahems hyreskrav och besked väntas under hösten.

Anitha Andersson är förtroendevald i Hyresgästföreningen i Walkeskroken och har varit med och förhandlat hyrorna i många år.Hon är bekymrad över utvecklingen när allmännyttan mer och mer agerar som ett privat företag.

— Uddevallahem är en del av kommunens allmännyttiga bostadsstiftelser och ska följa de avtal man har skrivit på. Om inte ledningen vill göra det, utan försöker slippa förhandla enligt reglerna, hoppas vi att kommunpolitikerna i stiftelsens styrelse säger ifrån och kräver att gällande avtal ska följas. Det kan inte ligga i deras intresse att stiftelsen får betala skadestånd.

Enligt förhandlingsjurist Ludvig Hansson drar Hyresgästföreningen tillbaka sitt skadeståndsanspråk om Uddevallahem tar tillbaka hyresärendet från Hyresnämnden och istället överlämnar tvisten till Hyresmarknadskommittén.

— Vi ser inget egenvärde i att begära skadestånd och det är beklagligt att Uddevallahem har tvingat oss att ta det beslutet.Rättar de sig inte kommer vi att fullfölja skadeståndskravet i Hyresnämnden. Skulle vi då få rätt fördelar vi pengarna till hyresgästerna.


Detta har hänt:

 • December: Uddevallahem kallar Hyresgästföreningen till förhandling om hyrorna i 128 lägenheter i fastigheterna Fregatten 5 och Windingsborg 16-17 med adresserna Tjärhovsgatan 15 A-D samt Walkeskroken 5 A-E, 7-9 A-B.
 • Januari: Uddevallahem formulerar sitt krav till mellan 7-19 procent – i genomsnitt begär de 13 procent. Hyresförhandlingen startar
 • April: Uddevallahem strandar förhandlingen eftersom parterna inte kommer överens.
 • Maj: Uddevallahem vänder sig till Hyresnämnden för att den ska pröva om deras krav på ny hyra är rimlig.
 • Juni: Hyresgästföreningen anklagar Uddevallahem för avtalsbrott och begär 128 000 kronor i skadestånd.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen anklagar kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem för brott mot förhandlingsordningen och begär skadestånd. Bakgrunden är att Uddevallahem frånträdde en förhandling om hyreshöjning för 128 hyresbostäder i kvarteret Walkeskroken och hänsköt tvisten till Hyresnämnden. Därmed bröt stiftelsen mot det gemensamma förhandlingsavtalet.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen kallar till presskonferens med anledning av att vi anklagar Uddevallahem för avtalsbrott.

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:49 CEST

Vi håller presskonferensen på måndag den 25 juni klockan 10-11 i kvarterslokalen på Walkeskroken 7 B i Uddevalla.

Närvarande från Hyresgästföreningen är:

 • Jakob Agirman, förhandlingsledare
 • Ludvig Hansson, förhandlingsjurist
 • Anitha Andersson, förtroendevald

Ingen anmälan behövs.

Pressjour: 010-459 14 27

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Vi håller presskonferensen på måndag den 25 juni klockan 10-11 i kvarterslokalen på Walkeskroken 7 B i Uddevalla. Närvarande från Hyresgästföreningen är Jakob Agirman - förhandlare, Ludvig Hansson - förhandlingsjurist samt Anitha Andersson - förtroendevald.

Läs vidare »

Fortsatt höjning av Vattenfalls elnätsavgifter

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:00 CEST

Vattenfalls elnätsavgifter fortsätter att öka, nu med 6,1 procent sedan förra året. Och med hela 45,6 procent på fem år. Det visar en delrapport i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som släpptes idag. Höjningen drabbar boende i 12 västsvenska kommuner.

– Höjningen innebär att kommunerna fortsätter sin resa mot toppen av de dyraste. Snitthöjningen i länet bromsas av att kommuner med Ellevio som leverantör får sänkta avgifter. Vilket visar att det går att balansera kostnadsutvecklingen, säger Marie Linnarsson, tillförordnad ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Hyresgästföreningen anser att både kommunala, statliga och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

– Att vara återhållsam med höjningar är dock särskilt viktigt för elnätsföretagen eftersom konsumenterna inte har något alternativ. Ett bolag som Vattenfall får inte utnyttja sin monopolställning, avslutar Marie Linnarsson.

De boende som drabbas finns i Dals-Ed, Bollebygd, Färgelanda, Mark, Svenljunga, Tranemo, Mellerud, Vårgårda, Vänersborg, Stenungsund, Åmål och Lilla Edet.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Vattenfalls elnätsavgifter fortsätter att öka, nu med 6,1 procent sedan förra året. Och med hela 45,6 procent på fem år. Det visar en delrapport i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som släpptes idag. Höjningen drabbar boende i 12 västsvenska kommuner.

Läs vidare »

Tidaholms Bostad AB vill höja hyran

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 08:00 CET

Tidaholms Bostad AB, allmännyttan i Tidaholm, vill höja hyran med 2,5 procent från den 1 april 2018. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen där bolaget hänvisar till allmänna kostnadsökningar och underhållsbehov.

Enligt Hyresgästföreningens förhandlare, Ann-Christin Josefsson, står bolaget inför tuffa ekonomiska utmaningar, men hon ser ändå förutsättningar för en låg hyresuppgörelse.

– Att klara framtida underhåll utan allt för stora hyreshöjningar är en utmaning för bolaget. Samtidigt har ekonomin förbättrats på senare år och ränteläget beräknas hålla sig på en fortsatt låg nivå. Mycket talar för att ännu ett år med låga hyreshöjningar kan möte det underhållsbehov som kvarstår. Hyresgästföreningen tar ansvar och arbetar för en rimlig hyreshöjning för hyresgästerna, säger Ann-Christin Josefsson.

En tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en snitthyra i beståndet skulle, med bolagets krav på 2,5 procent, få en hyreshöjning med 115 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 27 mars.

 För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Tidaholms Bostad AB, allmännyttan i Tidaholm, vill höja hyran med 2,5 procent från den 1 april 2018. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen där bolaget hänvisar till allmänna kostnadsökningar och underhållsbehov.

Läs vidare »

Hyror för Herrljungbostäder förhandlade

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:22 CET

Nu har nya hyror framförhandlats mellan Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder. Från och med 1 april kommer hyrorna att höjas med 1,99 procent – att jämföra med bolagets ingående yrkande på 3,13 procent. Detta är ett för regionen relativt högt påslag räknat i procent i jämförelse med andra allmännyttor. Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman menar dock att det funnits goda skäl till detta.

– Nedskrivningar kommer slå hårt på bolagets bokslut 2018 vilket vi har fått beakta i förhandlingarna. Vi har även fått ta hänsyn till att bolaget ligger bruksvärdesmässigt lägre än privaten i Herrljunga och då är även nyproduktionen inkluderat i den beräkningen. Dessa faktorer sammantaget gör att vi behöver tillmötesgå ett hyrespåslag en bit över genomsnittet.

För en lägenhet på 60 kvadratmeter med genomsnittlig kvadratmeterhyra kommer hyrespåslaget att innebära en höjning med 86 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare

010-459 14 18

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu har nya hyror framförhandlats mellan Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder. Från och med 1 april kommer hyrorna att höjas med 1,99 procent – att jämföra med bolagets ingående yrkande på 3,13 procent.

Läs vidare »

Hyror för Essunga Bostäder klara

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:15 CET

Nu har Essunga Bostäder och Hyresgästföreningen förhandlat fram kommande hyresjusteringar. Förhandlingen resulterade i en diversifierad hyressättning. Beståndet med kallhyra får ett hyrespåslag med 1,1 procent och beståndet med varmhyra 1,3 procent. För bolagets lägenheter på Hagagatan 17 kommer hyran att lämnas oförändrad. Enligt Hyresgästföreningens förhandlare Ludvig Hansson hänvisade bolaget till en hög förvaltnings- och underhållsnivå.

De nya hyrorna börjar gälla från och med 1 april.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ludvig Hansson, förhandlare
010-459 14 17

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu har Essunga Bostäder och Hyresgästföreningen förhandlat fram kommande hyresjusteringar. Förhandlingen resulterade i en diversifierad hyressättning.

Läs vidare »

​Nya hyror förhandlade i Svenljunga

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 17:31 CET

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Svenljunga Bostäder och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 65 kronor i månaden för lägenheter med kallhyra, 73 kronor för varmhyra och i snitt med 72 kronor i månaden. För en genomsnittshyra i beståndet är det mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på motsvarande 180 kronor i månaden.

Inflationsutvecklingen och kostnadsförändringar har varit en viktig faktor vid förhandlingen, men även förändrade kommunala taxor och personalkostnader.

– Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen, men vi har kunnat nå en uppgörelse en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparten bra förutsättningar att klara kostnadsökningar och även för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Vi är relativt nöjda med uppgörelsen, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De nya hyrorna börjar gälla från och med den 1 april 2018.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Svenljunga Bostäder och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 65 kronor i månaden för lägenheter med kallhyra, 73 kronor för varmhyra och i snitt med 72 kronor i månaden. För en genomsnittshyra i beståndet är det mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på motsvarande 180 kronor i månaden.

Läs vidare »

Hyresförhandlingar klara i Borås

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:42 CET

Nu är förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fyra av Borås allmännyttor klara. De berörda bolagen är Viskaforshem, Fribo, Toarpshus och Sandhultsbostäder. Det sammantagna förhandlingsresultatet kan avrundas till en halvering av bolagens ursprungliga krav.

Inflationen är givetvis en gemensam faktor för bolagen, men även behov av underhåll, enligt hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

– Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen, men vi har kunnat uppnå uppgörelser en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparterna bra förutsättningar för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Vi är relativt nöjda med uppgörelsen.

Bolag Resultat (hyreshöjning) Datum för hyresjustering Övrigt
AB Sandhultsbostäder 1,4 procent 1 april 2018 Nästa hyresjustering tidigast 1 april 2019
Fribo AB 14.50 kronor per kvadratmeter/år 1 april 2018
Viskaforshem AB 1,2 procent i snitt. Differentierad beroende på fastighet mellan 1,1-1,3 procent 1 april 2018
Toarpshus AB 1,4 procent 1 april 2018 Nästa hyresjustering tidigast 1 april 2019

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu är förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fyra av Borås allmännyttor klara. De berörda bolagen är Viskaforshem, Fribo, Toarpshus och Sandhultsbostäder. Det sammantagna förhandlingsresultatet kan avrundas till en halvering av bolagens ursprungliga krav.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen håller Bostadspolitisk kongress i Borås

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 11:36 CET

Hyresgästföreningen håller Bostadspolitisk kongress i Borås

De senaste åren har byggandet av nya bostäder legat på nivåer som vi inte sett sedan miljonprogrammen. Nu börjar byggandet avta och vissa pratar om en mättad marknad. Trots detta finns behoven kvar. Den dyra nyproduktionen möter inte behovet av bostäder med rimliga hyror.

Vi ser nu en verklighet där över 200 000 ungdomar och unga vuxna idag saknar bostad. Hemlösheten växer, i synnerhet bland ensamstående kvinnor med barn.

Hur går detta ihop? Och vilka konsekvenser får det för samhället och de människor som står utan bostad?

Hyresgästföreningen håller den 8 mars en Bostadskongress på Sagateatern i Borås, där moderator Carin Hjulström med hjälp av inbjudna experter kommer att navigera oss igenom problem och så frön till lösningar.

För ytterligare information kontakta

Anna Tokcan 0706-90 12 55, anna.tokcan@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningens regionala pressjour 072 – 211 65 41

Journalister i tjänst får lunch (kontakta oss eller registrera er på plats 09.00-10.00)

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen håller den 8 mars en Bostadskongress på Sagateatern i Borås, där vi med hjälp av inbjudna experter kommer att navigera oss igenom problem och så frön till lösningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
 • Pressjour, mediafrågor
 • majbgnliusnb.eerjemxrhxtedgm@hoeyrtqesoggajtstcwfoaqregdnizinggeenji.stzenh
 • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

 • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
 • Torpavägen 1
 • 46228 Vänersborg
 • Vår hemsida

Länkar