​Förhandling om hyror i Munkedal

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:12 CET

Munkedals Bostäder AB vill höja hyran för sina hyresgäster från den 1 januari 2019. Med tre procent i Brudås och Hedekas och två procent i övriga bostadsområden. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar samt behov av att justera hyresnivåer efter bruksvärdet.

– Vi kommer nu att noga granska bolagets underlag och ta ställning utifrån förutsättningarna inför förhandling, säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en nuvarande hyra på 4 945 kronor i månaden, skulle bolagets krav innebära en höjning med 99 kronor i månaden i större delen av beståndet samt respektive 148 kronor i månaden i Brudås och Hedekas.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
0703 – 13 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Munkedals Bostäder AB vill höja hyran för sina hyresgäster från den 1 januari 2019. Med tre procent i Brudås och Hedekas och två procent i övriga bostadsområden. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar samt behov av att justera hyresnivåer efter bruksvärdet.

Läs vidare »

Nya hyror förhandlade hos GöteneBostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 16:57 CET

Kommunägda Götenebostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingarna om nästa års hyror. Uppgörelsen mellan parterna är att hyran höjs med 1,8 procent. Bolagets ursprungliga krav var att få höja hyrorna med i genomsnitt 3,4 procent och de hänvisade till ökade kostnader för el, uppvärmning och underhåll.

Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen som ligger på en nivå under inflationen samtidigt som bolaget får resurser för att klara kostnadsökningar och framtida underhållsbehov.

– Förhandlingsöverenskommelsen ligger över den nivå som vi ursprungligen ansåg som rimlig och en bit över genomsnittet i landet, vilket får ses mot bakgrunden av att bolaget har stora utmaningar framför sig och litet eget kapital. Med höjningen får bolaget täckning för ökade kostnader och ökade resurser för att fortsatta en positiv utveckling, säger Magnus Elsing, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 085 kronor i månaden innebär det en hyreshöjning med 91 kronor i månaden.

De nya hyrorna börjar att gälla från och med den 1 januari 2019.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Magnus Elsing, förhandlare
0702 – 02 39 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Kommunägda GöteneBostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingarna om nästa års hyror. Uppgörelsen mellan parterna är att hyran höjs med 1,8 procent. Bolagets ursprungliga krav var att få höja hyrorna med i genomsnitt 3,4 procent och de hänvisade till ökade kostnader för el, uppvärmning och underhåll.

Läs vidare »

​Ny tvåårsuppgörelse om hyror i Lysekil

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 14:05 CET

Kommunägda LysekilsBostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,86 procent för 2019. Bolaget motiverade sitt krav utifrån kostnadsökningar och behov av satsningar på trygghetsåtgärder. Parterna kunde till slut enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5 procent för 2019 samt 1,75 procent för 2020.

Hyresgästföreningen är relativt nöjda med tvåårsuppgörelsen då det även ger förutsättningar för bolaget att göra större satsningar på underhåll.

– LysekilsBostäder AB har de senaste åren ökat sitt fokus på att använda resurserna mer effektivt vilket vi anser är positivt. Däremot finns det utmaningar med underhållet i beståndet och hyreshöjningen kommer underlätta att göra större satsningar som vi givetvis kommer följa upp, säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en nuvarande hyra på 5 055 kronor i månaden, innebär det en höjning på 76 kronor i januari 2019 samt ytterligare 90 kronor i höjning från januari 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
0703 – 13 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda LysekilsBostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,86 procent för 2019. Bolaget motiverade sitt krav utifrån kostnadsökningar och behov av satsningar på trygghetsåtgärder. Parterna kunde till slut enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5 procent för 2019 samt 1,75 procent för 2020.

Läs vidare »

​Nytt tvåårsavtal för hyror hos Sotenäsbostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 09:55 CET

Kommunägda Sotenäsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,83 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till kostnadsökningar. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5 procent för 2019 samt 1,7 procent för 2020. Till detta tillkommer 5 kronor per kvadratmeter och år för de lägenheter som har varmhyra, det vill säga att värmen ingår i hyran.

– Tvåårsavtalet och en konstruktiv förhandlingsdialog gjorde det möjligt att landa på en betydligt lägre nivå för 2019 än bolagets ursprungliga yrkande. Det är samtidigt en lite högre höjning än tidigare år. Detta beror främst på ökade kostnader för bolaget, men även på grund av att Sotenäsbostäder nu har förutsättningar för ett långsiktigt underhållsprogram som kommer hyresgästerna till del, säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en nuvarande hyra på 4 695 kronor i månaden, innebär det en höjning på 70 kronor i januari 2019 samt ytterligare 81 kronor i höjning från januari 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
0703 – 13 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Sotenäsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,83 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till kostnadsökningar. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5 procent för 2019 samt 1,7 procent för 2020. Till detta tillkommer 5 kronor per kvadratmeter och år för de lägenheter som har varmhyra, det vill säga att värmen ingår i hyran.

Läs vidare »

​Nytt tvåårsavtal för hyror hos Tanums Bostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 09:53 CET

Kommunägda Tanumsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,96 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till kostnadsökningar. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,4 procent för 2019 samt 1,5 procent för 2020. Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen då vi ser att det även gynnar hyresgästernas intressen.

– Det var ett bra förhandlingsklimat där vi tog ställning till företagets behov och hyresgästernas intressen. Det är en bra överenskommelse som även kommer hyresgästerna till del genom att det möjliggör för Tanums Bostäder att hålla en fortsatt god kvalité i arbetet med service och underhåll, säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en nuvarande hyra på 5 785 kronor i månaden, innebär det en höjning på 87 kronor i januari 2019 samt ytterligare 93 kronor i höjning från januari 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
0703 – 13 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda Tanumsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,96 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till kostnadsökningar. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,4 procent för 2019 samt 1,5 procent för 2020. Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen då vi ser att det även gynnar hyresgästernas intressen.

Läs vidare »

​Tvårsavtal för hyrorna hos Vänersborgsbostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 14:58 CET

Kommunägda Vänersborgsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,4 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till ökade kostnader. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,6 procent för 2019 samt 1,75 procent för 2020. Utanför den årliga hyresförhandlingen såg parterna även över behovet av justeringar utifrån bruksvärdet.

– Bra synpunkter från hyresgästerna i kombination med ett konstruktivt förhandlingsklimat gjorde att vi lyckades nå en överenskommelse på lägre nivå än det yrkade. Att avtalet sträcker sig över två år ger hyresgästerna trygghet och förutsägbarhet och möjliggör samtidigt för bolaget att behålla en bra kvalitet i förvaltningen av bostäderna, säger Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Parterna såg också ett behov att justera hyresnivåerna efter bruksvärdet. Bruksvärdesjustering innebär att hyrorna ska vara i nivå med jämförbara hyreslägenheter på orten och justeringen ligger utanför den årliga hyresförhandlingen. Detta gör att vissa delar av bostadsbeståndet får ett påslag som ligger utanför förhandlingsuppgörelsen, samtidigt som lägenheter som tidigare legat högt i förhållande till bruksvärdet får oförändrade hyror under avtalsperioden.

– Detta innebär att Fåraheden, Viggen, och Vipan får en högre höjning än den genomsnittliga. Dessa fastigheter har haft en låg hyra i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten. Vi var därför tvungna att göra en justering av dessa. Samtidigt får andra lägenheter med motsvarande höga hyror i förhållande till bruksvärdet oförändrade hyror.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en nuvarande hyra på 5 160 kronor i månaden, innebär det en höjning på 82 kronor i januari 2019 samt ytterligare 93 kronor i höjning från januari 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
0725–71 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda Vänersborgsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,4 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till ökade kostnader. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,6 procent för 2019 samt 1,75 procent för 2020. Utanför den årliga hyresförhandlingen såg parterna även över behovet av justeringar utifrån bruksvärdet.

Läs vidare »

Vara Bostäder vill förhandla om nästa års hyr

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:44 CET

Vara Bostäder AB vill höja hyrorna för sina hyresgäster den 1 januari med fyra procent. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Bolaget vill ha täckning för ökade kostnader och bedömer dessutom att deras underhållsbehov kommer att vara stort de kommande åren.

– Vi förbereder oss nu genom att noga gå igenom förhandlingsunderlaget och först när det arbetet är färdigt kommer vi att kunna ta ställning till bolagets krav. Men fyra procent låter högt med tanke på att det är gynnsamma tider för fastighetsägare med låga räntor, låg inflation och minimala vakanser. Vi ser fram emot en balanserad och konstruktiv förhandlingsomgång och förutsätter att motparten har samma inställning, säger Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 740 kronor skulle bolagets krav innebära en hyreshöjning med 230 kronor.

Förhandlingarna påbörjas den 19 december och omfattar 602 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Robert Gadaan, förhandlare
0725–59 14 15

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda Vara Bostäder vill under 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med fyra procent. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader och ett stort underhållsbehov.

Läs vidare »

​Hyreskrav från Tanums Bostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:25 CET

Kommunägda Tanums Bostäder AB vill för 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,96 procent för att kunna möta kostnadsökningar. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen förbereder sig nu inför förhandlingen mellan parterna. Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman framhåller att det är viktigt med lokala förhandlingar utifrån lokala förhållanden där de lokala parterna tar gemensamt ansvar.

– Vi kommer nu att granska bolagets yrkande och har goda förhoppningar om att en bra överenskommelse som är gynnsam för både hyresgästerna och bolaget, säger han i en kommentar.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5785 kronor i månaden skulle bolagets krav innebära en hyreshöjning med 113 kronor i månaden.

Förhandlingarna påbörjas den 4 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
0703 – 13 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda Tanums Bostäder AB vill för 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,96 procent för att kunna möta kostnadsökningar. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen.

Läs vidare »

Eidar höjer hyrorna vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 08:23 CET

Eidar, Trollhättans kommunala bostadsbolag, hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,98 procent för 2019. Bolaget hänvisade bland annat till ökade kostnader för fjärrvärme, el och vatten samt byggservice och underhållstjänster.

Inför förhandlingen granskade Hyresgästföreningen Eidars bokslut och budget samt tittade närmare på bolagets planer för service och underhåll. Parterna var överens om att Eidar behövde höja hyrorna för att täcka de ökade kostnaderna för kommunala taxor och avgifter med bibehållen service och underhåll. De var dock inte överens om hur stor höjningen behövde vara.

–Till slut lyckades vi enas om ett tvåårsavtal som hamnade på betydligt lägre nivåer. Trots det blir det en något högre höjning än de senaste åren. Det beror främst på att kommunen höjer taxorna. Men även på att Eidar har ett långsiktigt underhållsprogram som kommer hyresgästerna till del, säger Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en hyra på 5 130 kronor i månaden, innebär bolagets krav en hyreshöjning på 77 kronor nu i januari och sedan ytterligare 89 kronor ett år senare.

Förhandlingen omfattade 5 981 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
0725–71 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda AB Eidar har förhandlat fram ett tvåårsavtal med Hyresgästföreningen. Vid årsskiftet går hyrorna upp med 1,5 procent och sedan med ytterligare 1,7 procent den 1 januari 2020.

Läs vidare »

Högt krav från AB Bostäder i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:42 CET

Det kommunala bostadsbolaget i Lidköping, AB Bostäder, kräver en hyreshöjning med 3,25 procent nästa år. Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt och påpekar att företaget har en god ekonomi och inga tomma lägenheter.

Bolaget hänvisar bland annat till behöver höja för att klara det planerade underhållet, kostnadsökningar på befintliga lägenheter samt högre taxor i kommunen.

I en första kommentar säger Hyresgästföreningens förhandlare Robert Gadaan att kravet är för högt.

–– Företagets vinst ökar, räntorna ligger på en låg nivå och antalet tomma lägenheter är obefintligt. Avkastningen är mycket god vilket förklaras med att det råder brist på bostäder.

Han konstaterar att det ser ut så i hela landet för dem som äger och förvaltar fastigheter.

–– Vi vet att många hushåll har det tufft. En kännbar hyreshöjning påverkar hela samhällsekonomin. Vi anser dock att det är viktigt att parterna utgår från lokala förutsättningar och att vi gemensamt arbetar för en hyresrätt som är långsiktigt hållbar utifrån såväl miljömässiga och ekonomiska som sociala perspektiv, säger Robert Gadaan.

Hyresgästföreningen ska nu analysera företagets ekonomi, de ekonomiska förutsättningarna för 2019 och de enkätsvar som kommit in från hyresgäster inför förhandlingen.

En lägenhet på 60 kvadratmeter hos AB Bostäder har idag i genomsnitt en hyra på 5 099 kronor. En höjning med 3,25 procent innebär 166 kronor mer i månaden eller 1992 kronor mer i hyra per år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens förhandlare

Robert Gadaan

072 – 559 14 15

Hyresgästföreningens regionala pressjour

010 – 459 14 27

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Det kommunala bostadsbolaget i Lidköping, AB Bostäder, kräver en hyreshöjning med 3,25 procent nästa år. Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt och påpekar att företaget har en god ekonomi och inga tomma lägenheter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
  • Pressjour, mediafrågor
  • mappgndyusft.epujeqxrhjsedcg@hsfyruieswwgaadstevfoxmrejqnihvngbjenqu.sleevp
  • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

  • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  • Torpavägen 1
  • 46228 Vänersborg
  • Vår hemsida

Länkar

Koncern