​Nya hyror förhandlade i Gullspång

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 14:49 CET

Gullspångsbostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingen om nya hyror. Från den 1 april höjs hyrorna med i genomsnitt 2 procent för att bolaget ska kunna klara ökat underhåll och driftkostnader. Ursprungligen ville bolaget höja med 3,6 procent.

– Det var ett bra förhandlingsklimat där vi tog ställning till företagets behov och hyresgästernas intressen. Det är en bra överenskommelse som på sikt gynnar både hyresgästerna och för bolaget genom att det möjliggör det underhåll som förväntas, säger Hyresgästföreningens förhandlare Robert Gadaan.

För en lägenhet på 60 kvadrat med genomsnittshyra i beståndet och med den genomsnittliga höjningen på 2 procent innebär uppgörelsen ett hyrespåslag med 85 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Robert Gadaan, förhandlare
010-4591415

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Gullspångsbostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingen om nya hyror. Från den 1 april höjs hyrorna med i genomsnitt 2 procent för att bolaget ska kunna klara ökat underhåll och driftkostnader. Ursprungligen ville bolaget höja med 3,6 procent.

Läs vidare »

Uddevallahem höjer hyrorna den 1 april

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 09:55 CET

Efter förhandling med Hyresgästföreningen reducerades Uddevallahems krav på 3,53 procent och den genomsnittliga höjningen stannade på 2 procent.

Nu är det klart att kommunala Uddevallahem höjer hyrorna med 2 procent i genomsnitt den  1 april. Inför förhandlingen ville bostadsstiftelsen höja hyran med 3,53 procent på grund av ökade kostnader. När Hyresgästföreningen hade granskat underlaget samt stiftelsens planer för service och underhåll kunde parterna enas om att hyrorna behövde höjas. Men man var inte överens om nivån.

- Till slut lyckades vi nå en överenskommelse som hamnade mellan 1,25 till 3,5 procent. Den genomsnittliga höjningen blir 2 procent, förklarar Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

I och med överenskommelsen har parterna nu tagit första steget för att komma till rätta med de obalanser som finns inom Uddevallahems fastigheter.

- Efter att ha gjort en grundlig översyn av hyresnivåerna har vi kunnat konstatera att de spretar och att hyresgäster inte betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa och därför är det positivt att arbetet mot obalanser nu har inletts, konstaterar Jakob Agirman.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
010-459 14 18

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Efter förhandling med Hyresgästföreningen reducerades Uddevallahems krav på 3,53 procent och den genomsnittliga höjningen stannade på 2 procent.

Läs vidare »

​Tvåårigt avtal om nya hyror hos Edethus

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 09:37 CET

Från och med 1 april höjs hyrorna hos Edethus med i genomsnitt 2,2 procent för 2019 och 2020 höjs hyrorna med ytterligare 2,2 procent. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Edethus lyckats enas i förhandlingarna om ett tvåårigt hyresavtal. Ökade kostnader för höjda kommunala taxor och räntor, men även justering efter bruksvärdet på fastigheterna, ligger bakom uppgörelsen.

Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen. Hyrorna speglar nu bättre jämförbara hyreslägenheter och tvåårsavtalet ger förutsägbarhet för både bolag och hyresgäster.

– Efter flera sittningar med bra förhandlingsklimat kunde vi enas om ett tvåårsavtal. Bolaget hade ingen hyresjustering 2018. Vi har under förhandlingarna diskuterat bruksvärdet på lägenheterna och kom därför överens om kronor per kvadratmeter istället för procent. Detta ger en mer rättvis och mer jämn fördelning av höjningen. Eftersom uppgörelsen sträcker sig över två år så ger den också långsiktighet och förutsägbarhet för både hyresgäster och bolaget, kommenterar Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig lägenhet hos Edethus på 60 kvadratmeter och med beståndets snitthyra på 5 010 kronor i månaden innebär det ett hyrespåslag med 105 kronor i månaden 2019 och en höjning med ytterligare 105 kronor i månaden 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
010–459 14 03

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Från och med 1 april höjs hyrorna hos Edethus med i genomsnitt 2,2 procent för 2019 och 2020 höjs hyrorna med ytterligare 2,2 procent. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Edethus lyckats enas i förhandlingarna om ett tvåårigt hyresavtal. Ökade kostnader för höjda kommunala taxor och räntor, men även justering efter bruksvärdet på fastigheterna, ligger bakom uppgörelsen.

Läs vidare »

​Nya hyror förhandlade hos Essungabostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:58 CET

Från och med 1 april höjs hyrorna hos Essungabostäder med 2,4 procent för lägenheter med varmhyra, och 2,2 procent för lägenheter med kallhyra. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Essungabostäder lyckats enas i förhandlingarna. Ökade kostnader för höjda kommunala taxor och avgifter samt bolagets svaga ekonomi ligger bakom uppgörelsen. Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen som ger bra förutsättningar för bolaget att klara mer underhåll.

Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen. Hyrorna speglar nu bättre jämförbara hyreslägenheter på orten samtidigt som det blir mer resurser över till att klara nödvändigt underhåll.

– Essungabostäder är ett litet bolag med svag ekonomi. Årets höjning ger bolaget bättre möjligheter att kunna utföra det underhåll som krävs. På sikt kommerdetta alla hyresgäster till del, kommenterar Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig lägenhet hos Essungabostäder på 60 kvadratmeter och med beståndets snitthyra på 4 935 kronor i månaden innebär det ett hyrespåslag med 118 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
0725–71 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Från och med 1 april höjs hyrorna hos Essungabostäder med 2,4 procent för lägenheter med varmhyra, och 2,2 procent för lägenheter med kallhyra. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Essungabostäder lyckats enas i förhandlingarna. Ökade kostnader för höjda kommunala taxor och avgifter samt bolagets svaga ekonomi ligger bakom uppgörelsen.

Läs vidare »

​Vårgårda Bostäders hyror till medling

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 08:00 CET

Hyresgästföreningen och Vårgårda Bostäder har inte kunnat enas i förhandling om nya hyror och tar nu hjälp genom central medling i Hyresmarknadskommittén. Vårgårda Bostäders ingångskrav i förhandlingen var en höjning med 6,3 procent. Hyresgästföreningen menar att en rimligare nivå ligger på 1,8 procent.

Nya hyror förhandlade hos Fristadbostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 11:26 CET

Nu har även Fristadbostäder enats med Hyresgästföreningen i förhandling om nya hyror. Hyresgästerna hos Fristadbostäder får höjda hyror med i genomsnitt 2,6 procent från 1 april. I likhet med tidigare förhandlade bolag i Borås är det framförallt höjda kommunala taxor och ett växande underhållsbehov som ligger bakom hyreshöjningen.

– Att priser stiger och taxor höjs gör att det blir mindre över till underhåll. Underhållsnivån behöver öka för att bättre kunna möta behoven och hyresgästernas förväntningar. Hyreshöjningen tillsammans med effektivare drift och förvaltning ger Fristadbostäder bra förutsättningar. På sikt kommer detta alla hyresgäster till del, säger Ann-Christin Josefsson, Hyresgästföreningens förhandlare.

En lägenhet hos Fristadbostäder på 60 kvadratmeter och med beståndets snitthyra på 4 728 kronor i månaden får ett hyrespåslag med 120 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Nu har även Fristadbostäder enats med Hyresgästföreningen i förhandling om nya hyror. Hyresgästerna hos Fristadbostäder får höjda hyror med i genomsnitt 2,6 procent från 1 april. I likhet med tidigare förhandlade bolag i Borås är det framförallt höjda kommunala taxor och ett växande underhållsbehov som ligger bakom hyreshöjningen.

Läs vidare »

​Nya hyror hos Sandhultsbostäder och Toarpshus

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:33 CET

Ytterligare två kommunägda bostadsbolag har enats med Hyresgästföreningen i förhandling om nya hyror. Hyresgästerna hos Sandhultsbostäder och Toarpshus får höjda hyror med 2,2 procent respektive 2,25 procent från 1 april. För båda bolagen är det framförallt höjda kommunala taxor och ett växande underhållsbehov som ligger bakom hyreshöjningen.

Att priser stiger och taxor höjs gör att det blir mindre resurser över till underhållsbehov som stadigt växer.

– Underhållsnivån behöver öka för att bättre kunna möta behoven och hyresgästernas förväntningar. Hyreshöjningen tillsammans med effektivare drift och förvaltning ger Sandhultsbostäder och Toarpshus bra förutsättningar för att klara de utmaningar företagen har när det gäller underhåll. På sikt kommer detta alla hyresgäster till del, säger Ann-Christin Josefsson, Hyresgästföreningens förhandlare.

En lägenhet hos Sandhultsbostäder på 60 kvadratmeter och med beståndets snittshyra på 6 086 kronor i månaden får ett hyrespåslag med 134 kronor i månaden. Motsvarande lägenhet hos Sandhultbostäder med en nuvarande hyra på 5 032 kronor i månaden får ett hyrespåslag med 113 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ludvig Hansson, biträdande förhandlingschef
010-459 14 17

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Ytterligare två kommunägda bostadsbolag har enats med Hyresgästföreningen i förhandling om nya hyror. Hyresgästerna hos Sandhultsbostäder och Toarpshus får höjda hyror med 2,2 procent respektive 2,25 procent från 1 april. För båda bolagen är det framförallt höjda kommunala taxor och ett växande underhållsbehov som ligger bakom hyreshöjningen.

Läs vidare »

​Mariehus hyror går till avgörande i Hyresmarknadskommittén

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 17:43 CET

Sedan Hyresgästföreningen inte lyckats komma överens med Mariehus om nya hyror begärdes medlingshjälp från de centrala parterna. De har nu lämnat ett medlingsförslag på 2,68 procent från 1 mars. Hyresgästföreningens uppfattning är att det ligger för högt och har nu valt att stranda förhandlingarna, vilket innebär att ärendet nu ska handläggas av Hyresmarknadskommittén för avgörande.

Under förhandlingarna har Mariehus förmedlat en mörk bild av bolagets ekonomiska läge och angett att det saknas pengar för att klara bolagets underhåll.

– Hyresgästföreningen delar bilden att det finns stora underhållsutmaningar, men anser att det ekonomiska läget inte är så mörkt som bolaget har menat och att det inte finns anledning för Mariehus att höja hyran betydligt mer än andra närliggande kommunala bostadsbolag. Därför har Hyresgästföreningen beslutat att förkasta medlingsförslaget, säger Magnus Elsing, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Tyvärr innebär detta att beslut om Mariehus hyresgästers hyror dröjer och att det finns risk för att hyrorna höjs retroaktivt. 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Magnus Elsing, förhandlare
0702 – 02 39 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Sedan Hyresgästföreningen inte lyckats komma överens med Mariehus om nya hyror begärdes medlingshjälp från de centrala parterna. De har nu lämnat ett medlingsförslag på 2,68 procent från 1 mars. Hyresgästföreningens uppfattning är att det ligger för högt och har nu valt att stranda förhandlingarna, vilket innebär att ärendet nu ska handläggas av Hyresmarknadskommittén för avgörande.

Läs vidare »

Stubo höjer hyrorna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 16:53 CET

Förhandlingen mellan kommunägda Stubo och Hyresgästföreningen om 2019 års hyror är klar. Bolaget höjer hyrorna retroaktivt med 2,25 procent från den 1 januari.

Stubo, Ulricehamns kommunala bostadsbolag, hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,35 procent. Bolaget hänvisade bland annat till höjda kostnader samt ett ökande underhållsbehov.

Inför förhandlingen granskade Hyresgästföreningen Stubos bokslut och budget samt tittade närmare på bolagets planer för service och underhåll. Parterna var överens om att Stubo behövde höja hyrorna för att täcka de ökade kostnaderna och öka underhållsnivån. De var dock inte överens om hur stor höjningen behövde vara.

–Till slut lyckades vi enas om en höjning som hamnade på betydligt lägre nivå. Hyreshöjningen, tillsammans med effektivare drift och förvaltning, ger Stubo bra förutsättningar för att klara de utmaningar bolaget har när det gäller underhåll. På sikt kommer detta alla hyresgäster till del, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, med en hyra på 5 130 kronor i månaden, innebär en hyreshöjning på 115 kronor.

Förhandlingen omfattade 988 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Magnus Elsing, förhandlare
0702-02 39 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Förhandlingen mellan Ulricehamns kommunägda bostadsbolag Stubo och Hyresgästföreningen om 2019 års hyror är klar. Bolaget höjer hyrorna retroaktivt med 2,25 procent från den 1 januari.

Läs vidare »

Värdeöverföring från Skövdebostäder drabbar hyresgästerna

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 14:59 CET

Den 25 februari ska kommunfullmäktige ta beslut om att föra över 15 miljoner från kommunägda Skövdebostäder. Fördelat på bolagets 5000 lägenheter motsvarar det i genomsnitt 3000 kronor per hushåll.

Förslaget är att värdeöverföringen ska användas för bostadssociala ändamål. I förslaget finns även att 10-20 procent av bolagets överskott årligen ska föras över i detta syfte. Även om syftet är vällovligt så reser det en del frågor om kommunens syn på Skövdebostäders uppdrag

– Det är vällovligt att prioritera bostadssociala ändamål. Men är det rimligt att hyresgästerna indirekt ska betala för kommunal verksamhet? Med pengar som annars hade kunnat gå till exempel till underhållsbehov. Det blir ju som en extraskatt för hyresgästerna, säger Helena Karlsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Skaraborg

Allmännyttiga Skövdebostäder är kommunens viktigaste verktyg för att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. För detta krävs resurser. Och även om Skövdebostäder har haft ett omfattande bostadsbyggande finns det fortfarande behov av fler bostäder som många har råd att efterfråga.

– Kommunen bör ge bolaget i uppdrag och förutsättningar att verka för lägenheter med hyresnivåer som kan efterfrågas av ungdomar, ensamstående äldre, nyanlända, studenter med flera med låga inkomster. Det är klockren samhällsnytta. Och då bör resurser få stanna i bolaget.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722-11 65 41 

Helena Karlsson, föreningsordförande Hyresgästföreningen Skaraborg
0701-44 55 71

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Den 25 februari ska kommunfullmäktige ta beslut om att föra över 15 miljoner från kommunägda Skövdebostäder. Fördelat på bolagets 5000 lägenheter motsvarar det i genomsnitt 3000 kronor per hushåll.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
  • Pressjour, mediafrågor
  • maiagnxkuszp.eetjexmrhphedrq@hcdyricesaugamostlmfokzrevanihhngosenpv.szlewb
  • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

  • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  • Torpavägen 1
  • 46228 Vänersborg
  • Vår hemsida

Länkar

Koncern