Media no image

Tidaholms Bostad AB vill höja hyran

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 08:00 CET

Tidaholms Bostad AB, allmännyttan i Tidaholm, vill höja hyran med 2,5 procent från den 1 april 2018. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen där bolaget hänvisar till allmänna kostnadsökningar och underhållsbehov.

Enligt Hyresgästföreningens förhandlare, Ann-Christin Josefsson, står bolaget inför tuffa ekonomiska utmaningar, men hon ser ändå förutsättningar för en låg hyresuppgörelse.

– Att klara framtida underhåll utan allt för stora hyreshöjningar är en utmaning för bolaget. Samtidigt har ekonomin förbättrats på senare år och ränteläget beräknas hålla sig på en fortsatt låg nivå. Mycket talar för att ännu ett år med låga hyreshöjningar kan möte det underhållsbehov som kvarstår. Hyresgästföreningen tar ansvar och arbetar för en rimlig hyreshöjning för hyresgästerna, säger Ann-Christin Josefsson.

En tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en snitthyra i beståndet skulle, med bolagets krav på 2,5 procent, få en hyreshöjning med 115 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 27 mars.

 För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Tidaholms Bostad AB, allmännyttan i Tidaholm, vill höja hyran med 2,5 procent från den 1 april 2018. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen där bolaget hänvisar till allmänna kostnadsökningar och underhållsbehov.

Läs vidare »
Media no image

Hyror för Herrljungbostäder förhandlade

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:22 CET

Nu har nya hyror framförhandlats mellan Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder. Från och med 1 april kommer hyrorna att höjas med 1,99 procent – att jämföra med bolagets ingående yrkande på 3,13 procent. Detta är ett för regionen relativt högt påslag räknat i procent i jämförelse med andra allmännyttor. Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman menar dock att det funnits goda skäl till detta.

– Nedskrivningar kommer slå hårt på bolagets bokslut 2018 vilket vi har fått beakta i förhandlingarna. Vi har även fått ta hänsyn till att bolaget ligger bruksvärdesmässigt lägre än privaten i Herrljunga och då är även nyproduktionen inkluderat i den beräkningen. Dessa faktorer sammantaget gör att vi behöver tillmötesgå ett hyrespåslag en bit över genomsnittet.

För en lägenhet på 60 kvadratmeter med genomsnittlig kvadratmeterhyra kommer hyrespåslaget att innebära en höjning med 86 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare

010-459 14 18

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu har nya hyror framförhandlats mellan Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder. Från och med 1 april kommer hyrorna att höjas med 1,99 procent – att jämföra med bolagets ingående yrkande på 3,13 procent.

Läs vidare »
Media no image

Hyror för Essunga Bostäder klara

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:15 CET

Nu har Essunga Bostäder och Hyresgästföreningen förhandlat fram kommande hyresjusteringar. Förhandlingen resulterade i en diversifierad hyressättning. Beståndet med kallhyra får ett hyrespåslag med 1,1 procent och beståndet med varmhyra 1,3 procent. För bolagets lägenheter på Hagagatan 17 kommer hyran att lämnas oförändrad. Enligt Hyresgästföreningens förhandlare Ludvig Hansson hänvisade bolaget till en hög förvaltnings- och underhållsnivå.

De nya hyrorna börjar gälla från och med 1 april.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ludvig Hansson, förhandlare
010-459 14 17

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu har Essunga Bostäder och Hyresgästföreningen förhandlat fram kommande hyresjusteringar. Förhandlingen resulterade i en diversifierad hyressättning.

Läs vidare »
Media no image

​Nya hyror förhandlade i Svenljunga

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 17:31 CET

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Svenljunga Bostäder och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 65 kronor i månaden för lägenheter med kallhyra, 73 kronor för varmhyra och i snitt med 72 kronor i månaden. För en genomsnittshyra i beståndet är det mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på motsvarande 180 kronor i månaden.

Inflationsutvecklingen och kostnadsförändringar har varit en viktig faktor vid förhandlingen, men även förändrade kommunala taxor och personalkostnader.

– Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen, men vi har kunnat nå en uppgörelse en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparten bra förutsättningar att klara kostnadsökningar och även för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Vi är relativt nöjda med uppgörelsen, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De nya hyrorna börjar gälla från och med den 1 april 2018.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Svenljunga Bostäder och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 65 kronor i månaden för lägenheter med kallhyra, 73 kronor för varmhyra och i snitt med 72 kronor i månaden. För en genomsnittshyra i beståndet är det mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på motsvarande 180 kronor i månaden.

Läs vidare »
Media no image

Hyresförhandlingar klara i Borås

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:42 CET

Nu är förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fyra av Borås allmännyttor klara. De berörda bolagen är Viskaforshem, Fribo, Toarpshus och Sandhultsbostäder. Det sammantagna förhandlingsresultatet kan avrundas till en halvering av bolagens ursprungliga krav.

Inflationen är givetvis en gemensam faktor för bolagen, men även behov av underhåll, enligt hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

– Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen, men vi har kunnat uppnå uppgörelser en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparterna bra förutsättningar för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Vi är relativt nöjda med uppgörelsen.

Bolag Resultat (hyreshöjning) Datum för hyresjustering Övrigt
AB Sandhultsbostäder 1,4 procent 1 april 2018 Nästa hyresjustering tidigast 1 april 2019
Fribo AB 14.50 kronor per kvadratmeter/år 1 april 2018
Viskaforshem AB 1,2 procent i snitt. Differentierad beroende på fastighet mellan 1,1-1,3 procent 1 april 2018
Toarpshus AB 1,4 procent 1 april 2018 Nästa hyresjustering tidigast 1 april 2019

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu är förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fyra av Borås allmännyttor klara. De berörda bolagen är Viskaforshem, Fribo, Toarpshus och Sandhultsbostäder. Det sammantagna förhandlingsresultatet kan avrundas till en halvering av bolagens ursprungliga krav.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen håller Bostadspolitisk kongress i Borås

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 11:36 CET

Hyresgästföreningen håller Bostadspolitisk kongress i Borås

De senaste åren har byggandet av nya bostäder legat på nivåer som vi inte sett sedan miljonprogrammen. Nu börjar byggandet avta och vissa pratar om en mättad marknad. Trots detta finns behoven kvar. Den dyra nyproduktionen möter inte behovet av bostäder med rimliga hyror.

Vi ser nu en verklighet där över 200 000 ungdomar och unga vuxna idag saknar bostad. Hemlösheten växer, i synnerhet bland ensamstående kvinnor med barn.

Hur går detta ihop? Och vilka konsekvenser får det för samhället och de människor som står utan bostad?

Hyresgästföreningen håller den 8 mars en Bostadskongress på Sagateatern i Borås, där moderator Carin Hjulström med hjälp av inbjudna experter kommer att navigera oss igenom problem och så frön till lösningar.

För ytterligare information kontakta

Anna Tokcan 0706-90 12 55, anna.tokcan@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningens regionala pressjour 072 – 211 65 41

Journalister i tjänst får lunch (kontakta oss eller registrera er på plats 09.00-10.00)

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen håller den 8 mars en Bostadskongress på Sagateatern i Borås, där vi med hjälp av inbjudna experter kommer att navigera oss igenom problem och så frön till lösningar.

Läs vidare »
Media no image

​​​Nya hyror för Bollebos hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 16:28 CET

Stiftelsen Bollebo, allmännyttan i Bollebygd, och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror. Hyreshöjningen är differentierad med hänsyn till en justering utifrån fastigheternas bruksvärden och mellan 0,5-1,7 procent med ett genomsnitt på 1,2 procents höjning per månad. För en hyresgäst blir höjningen i snitt 66 kronor i månaden och de nya hyrorna gäller från den 1 april 2018.

– Hyran höjs mer än förra året vilket till stor del beror på utvecklingen av inflationen. Men vi har lyckats dämpa den effekten genom att nå en uppgörelse som ligger en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt Bollebo bra förutsättningar för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Parterna har haft en konstruktiv förhandlingsomgång, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare upplysningar kontakta:Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Stiftelsen Bollebo, allmännyttan i Bollebygd, och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror. Hyreshöjningen är differentierad med hänsyn till en justering utifrån fastigheternas bruksvärden och mellan 0,5-1,7 procent med ett genomsnitt på 1,2 procents höjning per månad. För en hyresgäst blir höjningen i snitt 66 kronor i månaden och de nya hyrorna gäller från den 1 april 2018.

Läs vidare »
Media no image

Nya hyror hos AB Bostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 16:21 CET

Kommunägda AB Bostäder i Borås och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror. Hyran höjs i snitt med 72 kronor i månaden, och påslaget är differentierat efter lägenhetstyp. Överenskommelsen innebär mer än en halvering av företagets ursprungliga yrkande. De nya hyrorna gäller i 13 månader från och med den 1 januari 2018.

– Årets uppgörelse innebär att AB Bostäders ursprungliga krav har halverats. Uppgörelsen ger samtidigt AB Bostäder bra förutsättningar för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Parterna har haft en konstruktiv förhandlingsomgång och i år lyckades vi enas lokalt, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Höjningen per lägenhetstyp är följande:

Ettrummare 50 kronor per månad.
Tvårummare 70 kronor per månad.
Trerummare 90 kronor per månad.
Fyrarummare 105 kronor per månad.
Fem-sjurummare 110 kronor per månad.

Lägenheter med individuell mätning och debitering får ett avdrag med tio kronor i månaden oavsett lägenhetsstorlek och med fem kronor i månaden om införandet av individuell mätning och debitering sker under året. För kallhyror sker ett avdrag med tio kronor i månaden oavsett lägenhetstyp.

För ytterligare upplysningar kontakta:Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda AB Bostäder i Borås och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror. Hyran höjs i snitt med 72 kronor i månaden, och påslaget är differentierat efter lägenhetstyp. Överenskommelsen innebär mer än en halvering av företagets ursprungliga yrkande. De nya hyrorna gäller i 13 månader från och med den 1 januari 2018.

Läs vidare »
Media no image

Herrljunga Bostäder inleder hyresförhandling

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 14:18 CET

Nu har förhandlingarna mellan Herrljunga Bostäder och Hyresgästföreningen inletts. Det ingående yrkandet från bolaget är ett krav på 3,13 procent. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar.

– Detta är ett relativt högt krav för ett allmännyttigt bolag, men vi kommer göra vårt bästa för att hitta en bra lösning för båda parter, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Datum för själva förhandlingen är satt till 9 mars.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jakob Agirman, förhandlare
010 – 459 14 18

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Nu har förhandlingarna mellan Herrljunga Bostäder och Hyresgästföreningen inletts. Det ingående yrkandet från bolaget är ett krav på 3,13 procent. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar.

Läs vidare »
Media no image

Hyror för STUBO förhandlade

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 13:43 CET

Nu är förhandlingarna mellan Ulricehamns allmännytta STUBO och Hyresgästföreningen klara. Resultatet blev ett hyrespåslag på 1,5 procent och börjar gälla den 1 mars. Höjningen motsvarar 1,25 procent på årsbasis. Detta kan ställas i kontrast till bolagets ursprungliga yrkande på 2,5 procent.

Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson är relativt nöjd med förhandlingen.

- Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen men vi har klarat att nå en uppgörelse en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparten bra förutsättningar att kunna utföra mer underhåll något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del.

Årets uppgörelse som parterna till sist enades om innebär för hyresgästen hos STUBO att boendekostnaden blir i snitt 63 kr per mån dyrare år 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu är förhandlingarna mellan Ulricehamns allmännytta STUBO och Hyresgästföreningen klara. Resultatet blev ett hyrespåslag på 1,5 procent och börjar gälla den 1 mars. Höjningen motsvarar 1,25 procent på årsbasis.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
  • Pressjour, mediafrågor
  • malyyvgnzdusmsfwgt.ejerhrbtaedfeqvimwq@hyrmbespngastwkforefuningnlaken.spue
  • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

  • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  • Torpavägen 1
  • 46228 Vänersborg
  • Vår hemsida

Länkar