Media no image

Nya hyror hos Götenebostäder

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:32 CET

Götenebostäder och Hyresgästföreningen har efter förhandling enats om nya hyror som gäller från den 1 februari 2018. Hyran höjs med 1,2 procent och bakom höjningen ligger ökade kostnader för förvaltning och underhåll samt kommunens borgensavgift och avkastingskrav för bolaget.

– Det är ett litet bolag som inte har några större marginaler. Samtidigt är behoven stora och politiska beslut om borgensavgift och avkastning kan vi inte göra mycket åt när de väl är tagna. Efter två förhandlingsträffar har vi nått en uppgörelse som kan komma till gagn för både bolaget och i förlängningen även hyresgästerna genom ökat underhåll, säger Håkan Skött, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 890 kronor i månaden innebär uppgörelsen en höjning med 59 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Götenebostäder och Hyresgästföreningen har efter förhandling enats om nya hyror som gäller från den 1 februari 2018. Hyran höjs med 1,2 procent och bakom höjningen ligger ökade kostnader för förvaltning och underhåll samt kommunens borgensavgift och avkastningskrav för bolaget.

Läs vidare »
Media no image

Fribo kräver 2,8 procent i hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 14:06 CET

Ett av Borås allmännyttiga bolag, Fribo, kräver hyreshöjningar på 2,8 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökande kostnader, växande underhållsbehov och från ägaren höjt krav på avkastning.

Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson anser att kravet är för högt och hänvisar till att hyrorna fram till ett par år tillbaka stigit mer än inflationen, vilket leder till minskat konsumtionsutrymme som i förlängningen påverkar hela samhällsekonomin.

-  Med bakgrund av detta har många av dagens hyresgäster det tufft ekonomiskt samtidigt som bolagen verkar under fortsatt gynnsamma förhållanden med låga räntor och god avkastning. Detta bör innebära återhållsamma hyresjusteringar för 2018. Vi tar vårt ansvar och förutsätter att motparten har samma inställning. Vi ser framemot en konstruktiv och balanserad förhandlingsomgång.

Ett hyrespåslag på 2,8 procent skulle innebära att en lägenhet på 60 kvadratmeter med snitthyra i beståndet får en höjning motsvarande 130 kr i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Borås allmännytta Fribo yrkar på en hyreshöjning med 2,8 procent. Bolaget hänvisar till ökade kostnader, underhållsbehov och högre avkastningskrav.

Läs vidare »
Media no image

Yrkande om höjda hyror i Falköping

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 10:21 CET

Falköping Hyresbostäder AB har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,8 procent. Bolaget hänvisar i sitt yrkande bland annat till en hög förvaltningskvalité och till höjda avgifter för kommunala taxor och avgifter.

– Falköpings Hyresbostäder har en relativt hög underhålls- och förvaltningsnivå. Däremot rider företaget, liksom övriga landets hyresvärdar, på en våg av historiskt låga räntor vilket innebär stora kostnadsbesparingar i den lånetunga fastighetsbranschen. Det borde ge utrymme till en återhållsam hyresutveckling, säger Ludvig Hansson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 800 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 134 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 7 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ludvig Hansson, förhandlare
010 – 459 14 17

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Falköping Hyresbostäder AB har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,8 procent. Bolaget hänvisar i sitt yrkande bland annat till en hög förvaltningskvalité och till höjda avgifter för kommunala taxor och avgifter.

Läs vidare »
Media no image

Förhandling klar i Dals-Ed

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Nu är förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Edshus AB klara. Ett tvåårsavtal träffades mellan parterna om en hyreshöjning på 0,6 procent för 2018 och lika mycket för 2019. Bolagets utgångskrav var 1,9 procent men till slut kunde parterna enas.

- Förhandling handlar om att kompromissa, men det blev en bra överenskommelse för båda parter, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Den nya hyran kommer att motsvara en hyreshöjning på 28,50 kronor i månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen ifrågasätter miljonrullning

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:27 CET

Hyresgästföreningen begär förhandling med AB Alingsåshem efter att dess styrelse och ägare fattat beslut om att

- förtidsinlösa krediter till en kostnad av minst 70 miljoner kronor, samt

- skapa en situation där fallskärm för tidigare vd utlöses trots att det sedan tidigare funnits en samförståndslösning innebärande att inget vederlag ska utgå om uppdraget upphör i september 2018.

Som kompensation för merkostnaden som beslutet om förtidsinlösen innebär tillskjuter kommunen ett villkorat aktieägartillskott på motsvarande belopp. Ett villkorat aktieägartillskott betraktas i normala fall som ett lån.

– Vi har inte sett någon lönsamhetskalkyl som gör att dessa beslut kan ses som rationella. Vi kallar därför till förhandling för att säkerställa att dessa beslut inte drabbar dagens eller morgondagens hyresgäster, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jesper Lissmark.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Lissmark, förhandlare
076 – 798 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen begär förhandling med AB Alingsåshem efter att dess styrelse och ägare fattat beslut om att - förtidsinlösa krediter till en kostnad av minst 70 miljoner kronor, samt - skapa en situation där fallskärm för tidigare vd utlöses trots att det sedan tidigare funnits en samförståndslösning innebärande att inget vederlag ska utgå om uppdraget upphör i september 2018.

Läs vidare »
Media no image

Förhandling klar för AB Bostäder i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 08:00 CET

Nu är förhandlingen mellan AB bostäder och Hyresgästföreningen i Lidköping avklarad och resulterade i en hyreshöjning på i snitt 0,83 procent. För största delen av beståndet blev det hyreshöjningar på 0,85 procent, undantaget 94 lägenheter med kallhyra som endast fick en höjning med hälften. Skillnaden motiverades med att totalkostnaden att bo i lägenheterna med kallhyra i nuläget är högre än jämförande lägenheter med varmhyra.

- Vi gjorde en utredning kring det ekonomiska underlag som bolaget presenterade och påpekade att även om driftskostnaderna ökat under 2017 och kommer att fortsätta öka under 2018 så behöver man sätta in sifforna i ett längre perspektiv. Tex är räntorna fortsatt rekordlåga. Till slut kunde vi enas om en överenskommelse, kommenterar Hyresgästföreningens förhandlare Magnus Elsing.

De nya hyrorna börjar gälla från årsskiftet.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Nu är förhandlingen mellan AB bostäder och Hyresgästföreningen i Lidköping avklarad och resulterade i en hyreshöjning på i snitt 0,83 procent.

Läs vidare »
Media no image

STUBO yrkar för högre hyror

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 16:09 CET

Kommunägda STUBO AB i Ulricehamn har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,5 procent. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar samt underhållsbehov. Hyresgästföreningen ser att de goda ekonomiska förutsättningarna för bolagen talar för måttliga hyresjusteringar 2018.

– Fortsatt låga räntor och fastighetsbolagens rekordstora vinster under åren talar för återhålsamma hyresjusteringar. För många hyresgäster är situationen den omvända, många har det tufft ekonomiskt och hyresutvecklingen har under lång tid varit högre än inflationen. Samtidigt behöver underhållsbehov beaktas. Vi tar vårt ansvar för en balanserad och konstruktiv förhandlingsomgång och förutsätter att motparten har samma inställning, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 011 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 125 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 14 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Kommunägda STUBO AB i Ulricehamn har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,5 procent. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar samt underhållsbehov. Hyresgästföreningen ser att de goda ekonomiska förutsättningarna för bolagen talar för måttliga hyresjusteringar 2018.

Läs vidare »
Media no image

Munkebo yrkar på varierad hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 09:31 CET

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar allmännyttan i Munkedal på en hyreshöjning med 3 procent för beståndet i Brudås, och 2 procent för sitt övriga bestånd. Bolaget motiverar yrkandet med ökade kostnader. När det kommer till beståndet i Brudås anser bolaget att hyresnivåerna behöver korrigeras upp i jämförelse med övriga lägenheter.

- Det ska bli spännande att se vart vi hamnar med tanke på att det är gynnsamma tider för fastighetsägare, med låga räntor, låg inflation och minimala vakanser. Men vi tittar ju givetvis på förutsättningarna för det enskilda bolaget vi förhandlar med, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Förhandlingen sker den 4 december och de nya hyrorna träder i kraft 2018.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar allmännyttan i Munkedal på en hyreshöjning med 3 procent för beståndet i Brudås, och 2 procent för sitt övriga bestånd. Bolaget motiverar yrkandet med ökade kostnader.

Läs vidare »
Media no image

Edshus AB inför förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:00 CET

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar allmännyttan i Dals-Ed på en hyreshöjning på 1,9 procent. Kravet motiveras med ökade kostnader.

Den yrkade hyreshöjningen skulle, utifrån beståndets snitthyra, innebära 87 kronor mer i månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

-Hyrorna för andra allmännyttor i Dalsland är färdigförhandlade med en höjning på 0,5 procent i genomsnitt. Vi kommer att ta ställning till bolagets yrkande utifrån förhandlingsunderlaget vi har fått, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Datum för förhandling, som omfattar 437 lägenheter, är fastställt till den 19 december.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

En hyreshöjning med 1,9 procent är kravet från Dals-Eds allmännytta. Förhandlingen med Hyresgästföreningen, som omfattar 437 lägenheter, hålls den 19 december.

Läs vidare »
Media no image

AB Götene Bostäder inför förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Allmännyttan AB Götene Bostäder yrkar på en hyreshöjning på 1,4 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Kravet motiveras med bland annat ökade drifts- och underhållskostnader.

- Ett yrkande som inte är alltför högt, men där bolaget utöver drifts- och underhållskostnader ser ett behov att möta avkastningskrav och borgensavgift, säger Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött.

Bolagets avkastningskrav är i ägardirektivet fastställt till 5 procent och borgensavgiften ligger på 0,25 procent. Den genomsnittliga hyran motsvarar idag 4890 kr per månad för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

Förhandlingsdatum är satt till den 23 november.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar Götenes allmännytta en höjning av hyran på 1,4 procent. Kravet motiveras med ökade kostnader.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
  • Pressjour, mediafrågor
  • deuqmoebqhmaihniscgnmezuusmvjoinitnp.etigirgkolbicjefhftrhediy@hyreskngamzstfopiswreningen.se
  • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

  • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  • Torpavägen 1
  • 46228 Vänersborg
  • Vår hemsida

Länkar