Media no image

AB Götene Bostäder inför förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Allmännyttan AB Götene Bostäder yrkar på en hyreshöjning på 1,4 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Kravet motiveras med bland annat ökade drifts- och underhållskostnader.

- Ett yrkande som inte är alltför högt, men där bolaget utöver drifts- och underhållskostnader ser ett behov att möta avkastningskrav och borgensavgift, säger Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött.

Bolagets avkastningskrav är i ägardirektivet fastställt till 5 procent och borgensavgiften ligger på 0,25 procent. Den genomsnittliga hyran motsvarar idag 4890 kr per månad för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

Förhandlingsdatum är satt till den 23 november.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar Götenes allmännytta en höjning av hyran på 1,4 procent. Kravet motiveras med ökade kostnader.

Läs vidare »
Media no image

​AB Bostäders hyror till förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 09:24 CET

Kommunägda AB Bostäder i Borås har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,75 procent. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för bland annat höjda kommunala taxor, främst för vatten och avlopp, samt till ett ökat underhållsbehov.

– Många hyresgäster har det tufft ekonomiskt och hyresutvecklingen har under lång tid varit högre än inflationen. De gynnsamma ekonomiska förutsättningarna för bolagen bör även komma hyresgästerna till del. Samtidigt finns det underhållsbehov hos AB Bostäder men mycket talar för måttliga höjningar även i år. Vi tar vårt ansvar och förutsätter att motparten har samma inställning, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Vi är i början av förhandlingsomgången men vi kan redan nu skönja ytterligare ett år med låga höjningar. Hyresgästföreningen anser att de överenskommelser som träffats och ligger mellan 0,5-1 procent speglar det läge och det förutsättningar som ska gälla för 2018, avslutar hon.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 315 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 143 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 13 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommunägda AB Bostäder i Borås har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,75 procent. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för bland annat höjda kommunala taxor, främst för vatten och avlopp, samt till ett ökat underhållsbehov.

Läs vidare »
Media no image

​Tvåårsavtal om hyrorna i Färgelanda

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 09:10 CET

Valbohem AB, allmännyttan i Färgelanda, och Hyresgästföreningen har enats om en förhandlingsuppgörelse. Uppgörelsen innebär ett tvåårsavtal med 0,7 procent höjning från 1 januari 2018 samt 0,3 procent från 1 januari 2019. Det är mer än en halvering av bolagets krav om 1,1 procent.

– Det var ett bra förhandlingsklimat där vi tog ställning till företagets behov och hyresgästernas intressen. Det är en bra överenskommelse både för hyresgästerna och för bolaget, säger Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 575 kronor i månaden innebär det en höjning med 32 kronor 2018 respektive en höjning med 13 kronor i månaden för 2019.

För ytterligare upplysningar kontakta:Jakob Agirman, förhandlare
070 – 313 27 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Valbohem AB, allmännyttan i Färgelanda, och Hyresgästföreningen har enats om en förhandlingsuppgörelse. Uppgörelsen innebär ett tvåårsavtal med 0,7 procent höjning från 1 januari 2018 samt 0,3 procent från 1 januari 2019. Det är mer än en halvering av bolagets krav om 1,1 procent.

Läs vidare »
Media no image

SBB vill kraftigt höja sina hyror i Skara

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 13:37 CET

SBB i Skara har påkallat förhandling med Hyresgästföreningen för att fastställa nytt bruksvärde på lägenheterna i sina fastigheter. SBB vill göra olika hyresjusteringar för olika lägenheter, från två procents sänkning till 61 procents höjning. I genomsnitt rör det sig om en höjning med 15 procent för hela beståndet.

Bolaget motiverar det höga hyreskravet med att hyrorna är låga i förhållande till andra likvärdiga fastigheter på orten. Vid bruksvärdering tas hänsyn till bruksvärdesfaktorer så som lägenhetens standard, läge och förvaltningskvalitet.

Hyresgästföreningen kommer nu att ta kontakt med berörda hyresgäster inför förhandlingen.

– Vi vill lyssna in vad hyresgästerna tycker och känner samt höra vilka krav och önskemål de har på sin hyresvärd. Vi kommer också att informera om hur förhandlingsprocessen ser ut framöver. Först när vi har den kunskapen kan vi gå vidare med förhandlingen, säger Håkan Skött, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

Förhandlingen påbörjas den 14 november.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

SBB i Skara har påkallat förhandling med Hyresgästföreningen för att fastställa nytt bruksvärde på lägenheterna i sina fastigheter. SBB vill göra olika hyresjusteringar för olika lägenheter, från två procents sänkning till 61 procents höjning. I genomsnitt rör det sig om en höjning med 15 procent för hela beståndet.

Läs vidare »
Media no image

Tanum och Munkedal har landets högta taxor och avgifter

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:08 CEST

Tanums kommun behåller sin placering som kommunen med Sveriges dyraste taxor. Det visar Nils Holgersson-undersökningens slutrapport. Munkedals kommun tar för andra året i rad andra platsen efter Tanum.

– Bohuslän fortsätter sitt race mot toppen. Det är naturligtvis väldigt dåliga nyheter för invånarna i Tanum och Munkedal, men även för kommunerna som helhet att de utmärker sig på detta sätt, säger Jan Andersson, vice ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Slutrapporten är en sammanvägning av taxorna för VA, fjärrvärme, sophämtning och elnät. Den största delen av kostnaden står fjärrvärmen för.

Det är femte året i rad som både Tanum och Munkedal står med bland de tre dyraste kommunerna i landet. Även grannkommunen Dals Ed utmärker sig i årets slutrapport. I västra Götaland är Dals Ed den kommun där kostnadsökningen är störst, 9,42 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet som ligger på 0,7 procent. Det finns också stora skillnader inom Västra Götaland.

– Det är stora skillnader mellan kommunerna i Västra Götaland. Den Skövdebo som väljer att flytta till Tanum får vara beredd på att öka sina kostnader för dessa tjänster med 65 procent. Det är därför viktigt att politiker och beslutsfattare är medvetna om dessa skillnader då det är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jan Andersson.

Hyresgästföreningen menar att både kommunala och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

​Tanums kommun behåller sin placering som kommunen med Sveriges dyraste taxor. Det visar Nils Holgersson-undersökningens slutrapport. Munkedals kommun tar för andra året i rad andra platsen efter Tanum.

Läs vidare »
Media no image

Valbohem yrkar på höjda hyror

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:00 CEST

Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen har Valbohem yrkat på 1,1 procent i hyreshöjning från och med 1 januari 2018. Senaste avtalet med Färgelandas allmännytta var tvåårigt och gällde för 2016 och 2017, där hyrorna höjdes med 0,8 procent första året och lämnades oförändrade 2017.

– Vi kommer ta ställning till yrkandet utifrån bolagets underlag. Överlag är det goda tider för fastighetsägare med låga räntor och låg kostnadsutveckling, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Förhandlingarna, som startar den 9 november, gäller 616 lägenheter. För en lägenhet på 60 kvadratmeter med en genomsnittlig kvadratmeterhyra skulle en höjning på 1,1 procent innebära 50 kronor mer i månaden.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen har Valbohem yrkat på 1,1 procent i hyreshöjning från 1 januari 2018. – Vi kommer ta ställning till yrkandet utifrån bolagets underlag. Överlag är det goda tider för fastighetesägare med låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Läs vidare »
Media no image

​Leifab vill höja hyrorna

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 09:26 CEST

Leifab, Lilla Edets kommunägda bostadsbolag, vill höja hyrorna för sina hyresgäster med två procent från den 1 juli. Förhandlingsdatum med Hyresgästföreningen är ännu inte fastställt och Hyresgästföreningen inväntar nu det underlag som ligger till grund för bolagets krav.

– Vi har begärt ut ekonomiskt underlag och underhållsplan inför förhandlingen. Innan vi har fått det är det svårt att bilda sig en uppfattning om bolagets krav, säger Hyresgästföreningens förhandlare Anja Augustsson.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 555 kronor i månaden innebär bolagets krav en höjning med 91 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:Anja Augustsson, förhandlare
076 – 798 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Leifab, Lilla Edets kommunägda bostadsbolag, vill höja hyrorna för sina hyresgäster med två procent från den 1 juli. Förhandlingsdatum med Hyresgästföreningen är ännu inte fastställt och Hyresgästföreningen inväntar nu det underlag som ligger till grund för bolagets krav.

Läs vidare »
Media no image

Orimliga skillnader i elnätsavgifter

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 16:28 CEST

Gullspång har den högsta elnätsavgiften i Västra Götalands län och lägst avgift har Lidköping som ligger kvar på samma nivå som föregående år. I dag är elnätsavgiften 139 procent dyrare i Gullspång jämfört med Lidköping. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten för elnätsavgifter som presenterades idag.

– Att Lidköping inte deltar i racet mot toppen utan behåller sin placering även i år och därmed agerar föredöme är glädjande. Sammantaget utgör kommunala taxor drygt en tredjedel av en genomsnittlig hyra, och därför är det viktigt att vara återhållsam, säger Lennart Derehag, regionordförande hos Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

– Samtidigt drar en del kommuner ifrån. Gullspång med 9,1 procentenheter och utmärker sig nu som dyrast i regionen. Det är knappast rimligt att det ska behöva skilja så mycket som 139 procent i avgift beroende på var man bor. Politiken måste ta ett större ansvar för att bromsa den snabba taxeutvecklingen, säger Lennart Derehag.

Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

För ytterligare upplysningar kontakta:Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Gullspång har den högsta elnätsavgiften i Västra Götalands län och lägst avgift har Lidköping som ligger kvar på samma nivå som föregående år. I dag är elnätsavgiften 139 procent dyrare i Gullspång jämfört med Lidköping. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten för elnätsavgifter som presenterades idag.

Läs vidare »
9p53mhyc9k62zg4gxvzew

Hyresgäster i Vänersborg mobiliserar mot högt hyreskrav

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 17:33 CEST

Det privata fastighetsbolaget Saxviken Bostad AB i Vänersborg vill höja hyran kraftigt. Hyresgästföreningen har därför ajournerat hyresförhandlingen till senare i maj, och kommer nu att åka ut till fastigheten för att träffa hyresgästerna.

Media no image

Herbo och Hyresgästföreningen i unikt samverkansprojekt

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:41 CEST

I april anställdes Haval Sadek i det ettåriga projektet som ska öka trivsel, trygghet och gemenskap bland hyresgästerna i Herrljunga. Han är formellt anställd av Hyresgästföreningen, men kostnaderna för projektet delas med Herbo.

Haval kommer att knacka dörr, prata med hyresgäster och hålla möten under våren och hösten.-Jag står just nu i startgroparna, säger Haval. Redan nu i veckan har jag börjat träffa hyresgäster och snart håller vi vårt första möte.

Birger Sjöberg är VD på Herbo och ser fram emot de första träffarna:

-Vi hoppas att vi ska komma en bit framåt med vårt integrationsarbete. En del av våra hyresgäster är utlandsfödda och andra har ”alltid” bott i Herrljunga. Men de har ju samma behov och önskemål: ett prisvärt bra boende, möjlighet till gemenskap med grannarna, trivsel och trygghet.

Inom projektets ram ska hyresgästerna träffas, prata om och kanske komma fram till gemensamma lösningar för att öka trivsel och trygghet.

-Vi kommer också att ha inslag med ”hyresgästkunskap” där någon av Hyresgästföreningens jurister berättar om vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst, berättar Haval.

Efter hand vill Herbo och Hyresgästföreningen att arbetet fortsätter med engagerade hyresgäster som drivande i arbetet.

 • -Trivsel och trygghet behöver man alltid, konstaterar Haval Sadek.
 • -Och hela samhället har nytta av att hyresgästerna hos Herbo trivs i Herrljunga och stannar kvar, understryker Birger Sjöberg.

För mer information kontakta

Jakob Agirman
Projektledare
010-459 14 18
070-313 27 73

Haval Sadek 
Projektanställd Hyresgästföreningen 
010-459 14 59
0761-44 21 17

Birger Sjöberg
VD Herrljungabostäder AB

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Under våren startar Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder (Herbo) ett samarbete för att öka kunskap, trivsel, trygghet och inflytande. Satsningen är den första i sitt slag här i regionen och de inblandade har stora förhoppningar på resultatet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid.
 • Pressjour, mediafrågor
 • slmagnusfmasqzntsczkelenkwjt.ejeetqgjcsfrhedbixzvi@hyrnuesgamocgcxvlstkznbhspkforedhnivmngen.szvore
 • 010-459 14 27

Om Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns representerade i nästan alla bostadsområden i regionen. Vi har över 700 förtroendevalda. Vår regionordförande heter Lennart Derehag.

Adress

 • Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
 • Torpavägen 1
 • 46228 Vänersborg
 • Vår hemsida

Länkar