Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

​Förhandling om hyror i Munkedal

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:12 CET

Munkedals Bostäder AB vill höja hyran för sina hyresgäster från den 1 januari 2019. Med tre procent i Brudås och Hedekas och två procent i övriga bostadsområden. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar samt behov av att justera hyresnivåer efter bruksvärdet.

Nya hyror förhandlade hos GöteneBostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 16:57 CET

​Kommunägda GöteneBostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingarna om nästa års hyror. Uppgörelsen mellan parterna är att hyran höjs med 1,8 procent. Bolagets ursprungliga krav var att få höja hyrorna med i genomsnitt 3,4 procent och de hänvisade till ökade kostnader för el, uppvärmning och underhåll.

​Ny tvåårsuppgörelse om hyror i Lysekil

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 14:05 CET

Kommunägda LysekilsBostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,86 procent för 2019. Bolaget motiverade sitt krav utifrån kostnadsökningar och behov av satsningar på trygghetsåtgärder. Parterna kunde till slut enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5 procent för 2019 samt 1,75 procent för 2020.

​Nytt tvåårsavtal för hyror hos Sotenäsbostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 09:55 CET

Sotenäsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,83 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till kostnadsökningar. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5 procent för 2019 samt 1,7 procent för 2020. Till detta tillkommer 5 kronor per kvadratmeter och år för de lägenheter som har varmhyra, det vill säga att värmen ingår i hyran.

​Nytt tvåårsavtal för hyror hos Tanums Bostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 09:53 CET

Kommunägda Tanumsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,96 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till kostnadsökningar. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,4 procent för 2019 samt 1,5 procent för 2020. Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen då vi ser att det även gynnar hyresgästernas intressen.

​Tvårsavtal för hyrorna hos Vänersborgsbostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 14:58 CET

Kommunägda Vänersborgsbostäder AB hade ursprungligen krävt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,4 procent för 2019. Bolaget hänvisade innan förhandlingen till ökade kostnader. Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,6 procent för 2019 samt 1,75 procent för 2020. Utanför den årliga hyresförhandlingen såg parterna även över behovet av justeringar utifrån bruksvärdet.

Vara Bostäder vill förhandla om nästa års hyr

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:44 CET

Kommunägda Vara Bostäder vill under 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med fyra procent. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader och ett stort underhållsbehov.

​Hyreskrav från Tanums Bostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:25 CET

Kommunägda Tanums Bostäder AB vill för 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,96 procent för att kunna möta kostnadsökningar. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen.

Eidar höjer hyrorna vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 08:23 CET

Kommunägda AB Eidar har förhandlat fram ett tvåårsavtal med Hyresgästföreningen. Vid årsskiftet går hyrorna upp med 1,5 procent och sedan med ytterligare 1,7 procent den 1 januari 2020.

Högt krav från AB Bostäder i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:42 CET

​Det kommunala bostadsbolaget i Lidköping, AB Bostäder, kräver en hyreshöjning med 3,25 procent nästa år. Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt och påpekar att företaget har en god ekonomi och inga tomma lägenheter.

​Marks Bostads AB påkallar hyresförhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 16:37 CET

Kommunägda Marks Bostads AB vill under 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,54 procent. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till behov av kostnadstäckning.

​Högt hyreskrav från AB Bostäder i Borås

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 16:21 CET

Det största kommunala bostadsbolaget i Borås, AB Bostäder, kräver en hyreshöjning med 3,45 procent nästa år. Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt och påpekar att företaget har en god ekonomi och inga tomma lägenheter.

​Lysekilsbostäder påkallar hyresförhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 16:18 CET

Kommunägda Lysekilsbostäder AB vill under 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,86 procent. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar och satsningar på trygghetsåtgärder.

​Sotenäsbostäder påkallar hyresförhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 16:16 CET

Kommunägda Sotenäsbostäder AB vill under 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,83 procent. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar.

​Mariehus påkallar hyresförhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 15:05 CET

Mariehus AB, allmännyttan i Mariestad, vill under 2019 höja hyrorna för sina hyresgäster med 4,2 procent. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för kommunala taxehöjningar samt underhåll.

​Hyror till förhandling i Alingsås

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 15:01 CET

Kommunägda Alingsåshem har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,5 procent från den 1 januari 2019. Bolaget hänvisar till behov av kostnadstäckning och ägarens krav på nyproduktion och avkastning.

Hyror till förhandling i Götene

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 14:56 CET

Götenebostäder vill under 2019 höja hyrorna med i genomsnitt 3,3 procent. Det framgår av ett yrkande till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för räntor och underhåll. Hyresgästföreningen kommer nu att gå igenom underlaget inför förhandling mellan parterna.

​Nytt tvåårsavtal om hyror i Bengtsfors

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 16:22 CET

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Bengtsforshus och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 1,4 procent 2019 och med 1,2 procent 2020. Fastigheten Kunghäll 13 får 0 procent i höjning 2019 och 1,2 procent 2020. Förhandlingsuppgörelsen innebär mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på att få höja med tre procent.

Stora skillnader i kommunala taxor och avgifter

Stora skillnader i kommunala taxor och avgifter

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 10:29 CEST

Kommunernas taxor och avgifter har fortsatt sin stadiga prisutveckling under det senaste året. Samtidigt är skillnaderna stora mellan kommunerna i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg. Det visar den nyligen lanserade Nilsholgerssonrapporten.

Strömstadbyggen kräver 4 procent i hyrespåslag

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 15:18 CEST

Inför de årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver Strömstads allmännytta ett hyrespåslag med 4 procent. Dels hänvisar bolaget till förväntade samhällsekonomiska faktorer som höjd inflation och högre räntor, och dels lokala faktorer som ökade kommunala taxor och höjd borgensavgift.