Skip to main content

Taggar

Media no image

Hyresgästföreningen ifrågasätter miljonrullning

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:27 CET

Hyresgästföreningen begär förhandling med AB Alingsåshem efter att dess styrelse och ägare fattat beslut om att - förtidsinlösa krediter till en kostnad av minst 70 miljoner kronor, samt - skapa en situation där fallskärm för tidigare vd utlöses trots att det sedan tidigare funnits en samförståndslösning innebärande att inget vederlag ska utgå om uppdraget upphör i september 2018.

Media no image

Förhandling klar för AB Bostäder i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 08:00 CET

Nu är förhandlingen mellan AB bostäder och Hyresgästföreningen i Lidköping avklarad och resulterade i en hyreshöjning på i snitt 0,83 procent.

Media no image

STUBO yrkar för högre hyror

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 16:09 CET

​Kommunägda STUBO AB i Ulricehamn har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,5 procent. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar samt underhållsbehov. Hyresgästföreningen ser att de goda ekonomiska förutsättningarna för bolagen talar för måttliga hyresjusteringar 2018.

Media no image

Munkebo yrkar på varierad hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 09:31 CET

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar allmännyttan i Munkedal på en hyreshöjning med 3 procent för beståndet i Brudås, och 2 procent för sitt övriga bestånd. Bolaget motiverar yrkandet med ökade kostnader.

Media no image

Edshus AB inför förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:00 CET

En hyreshöjning med 1,9 procent är kravet från Dals-Eds allmännytta. Förhandlingen med Hyresgästföreningen, som omfattar 437 lägenheter, hålls den 19 december.

Media no image

AB Götene Bostäder inför förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Inför förhandling med Hyresgästföreningen yrkar Götenes allmännytta en höjning av hyran på 1,4 procent. Kravet motiveras med ökade kostnader.

Media no image

​AB Bostäders hyror till förhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 09:24 CET

Kommunägda AB Bostäder i Borås har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,75 procent. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för bland annat höjda kommunala taxor, främst för vatten och avlopp, samt till ett ökat underhållsbehov.

Media no image

​Tvåårsavtal om hyrorna i Färgelanda

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 09:10 CET

Valbohem AB, allmännyttan i Färgelanda, och Hyresgästföreningen har enats om en förhandlingsuppgörelse. Uppgörelsen innebär ett tvåårsavtal med 0,7 procent höjning från 1 januari 2018 samt 0,3 procent från 1 januari 2019. Det är mer än en halvering av bolagets krav om 1,1 procent.

Media no image

SBB vill kraftigt höja sina hyror i Skara

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 13:37 CET

SBB i Skara har påkallat förhandling med Hyresgästföreningen för att fastställa nytt bruksvärde på lägenheterna i sina fastigheter. SBB vill göra olika hyresjusteringar för olika lägenheter, från två procents sänkning till 61 procents höjning. I genomsnitt rör det sig om en höjning med 15 procent för hela beståndet.

Media no image

Tanum och Munkedal har landets högta taxor och avgifter

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:08 CEST

​Tanums kommun behåller sin placering som kommunen med Sveriges dyraste taxor. Det visar Nils Holgersson-undersökningens slutrapport. Munkedals kommun tar för andra året i rad andra platsen efter Tanum.

Media no image

Valbohem yrkar på höjda hyror

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:00 CEST

Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen har Valbohem yrkat på 1,1 procent i hyreshöjning från 1 januari 2018. – Vi kommer ta ställning till yrkandet utifrån bolagets underlag. Överlag är det goda tider för fastighetesägare med låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jakob Agirman.

Media no image

​Leifab vill höja hyrorna

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 09:26 CEST

Leifab, Lilla Edets kommunägda bostadsbolag, vill höja hyrorna för sina hyresgäster med två procent från den 1 juli. Förhandlingsdatum med Hyresgästföreningen är ännu inte fastställt och Hyresgästföreningen inväntar nu det underlag som ligger till grund för bolagets krav.

Media no image

Orimliga skillnader i elnätsavgifter

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 16:28 CEST

Gullspång har den högsta elnätsavgiften i Västra Götalands län och lägst avgift har Lidköping som ligger kvar på samma nivå som föregående år. I dag är elnätsavgiften 139 procent dyrare i Gullspång jämfört med Lidköping. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten för elnätsavgifter som presenterades idag.

Hyresgäster i Vänersborg mobiliserar mot högt hyreskrav

Hyresgäster i Vänersborg mobiliserar mot högt hyreskrav

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 17:33 CEST

Det privata fastighetsbolaget Saxviken Bostad AB i Vänersborg vill höja hyran kraftigt. Hyresgästföreningen har därför ajournerat hyresförhandlingen till senare i maj, och kommer nu att åka ut till fastigheten för att träffa hyresgästerna.

Media no image

Herbo och Hyresgästföreningen i unikt samverkansprojekt

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:41 CEST

Under våren startar Hyresgästföreningen och Herrljungabostäder (Herbo) ett samarbete för att öka kunskap, trivsel, trygghet och inflytande. Satsningen är den första i sitt slag här i regionen och de inblandade har stora förhoppningar på resultatet.

Media no image

Tvåårsavtal om hyrorna i Töreboda

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 09:30 CEST

Törebodabostäder AB och Hyresgästföreningen har enats om ett tvåårigt hyresavtal. Från den 1 april höjs hyran för en etta med kokvrå med 35 kronor i månaden. För en etta med kök med 45 kronor i månaden och med ytterligare 10 kronor i månad för varje lägenhetsstorlek upp till en femrummare. ! april 2018 höjs hyran enligt samma modell, men med start på 20 kronor i månaden för en etta med kokvrå.

Media no image

Parter överens om Ljungskilehems hyror

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 06:00 CEST

Det blir ett tvåårigt hyresavtal för Ljungskilehems hyresgäster. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och bolaget enats. Hyrorna höjs med 0,75 procent från och med 1 maj 2017 och med ytterligare 0,75 procent från och med den 1 maj 2018.

Media no image

​Nya hyror förhandlade i Falköping

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:00 CEST

Kommunägda Falköpings Hyresbostäder och Hyresgästföreningen har enats om en förhandlingsuppgörelse. Hyrorna höjs med en procent med undantag för Bergsliden 60 som får två procent och Fabrikören som får 0,5 procent. De nya hyrorna gäller från den 1 april.

Media no image

Mariehus fastighetsköp borde få konsekvenser

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 06:00 CEST

Mariehus köp av de två centrala fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 har fått omfattande kritik. Det faktum att bolagets externa revisor anser att ansvariga politiker i bolagsstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet får Hyresgästföreningen att ännu en gång reagera.

Media no image

Nya hyror klara för Karlsborgsbostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 15:44 CET

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Karlsborgsbostäder är nu klara och slutade med ett avtal över två år med klart lägre höjningar än vad bolaget krävde från början.