Skip to main content

Taggar

Uddevallahem höjer hyrorna den 1 april

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 09:55 CET

Efter förhandling med Hyresgästföreningen reducerades Uddevallahems krav på 3,53 procent och den genomsnittliga höjningen stannade på 2 procent.

​Tvåårigt avtal om nya hyror hos Edethus

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 09:37 CET

Från och med 1 april höjs hyrorna hos Edethus med i genomsnitt 2,2 procent för 2019 och 2020 höjs hyrorna med ytterligare 2,2 procent. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Edethus lyckats enas i förhandlingarna om ett tvåårigt hyresavtal. Ökade kostnader för höjda kommunala taxor och räntor, men även justering efter bruksvärdet på fastigheterna, ligger bakom uppgörelsen.

​Nya hyror förhandlade hos Essungabostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:58 CET

Från och med 1 april höjs hyrorna hos Essungabostäder med 2,4 procent för lägenheter med varmhyra, och 2,2 procent för lägenheter med kallhyra. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Essungabostäder lyckats enas i förhandlingarna. Ökade kostnader för höjda kommunala taxor och avgifter samt bolagets svaga ekonomi ligger bakom uppgörelsen.

​Vårgårda Bostäders hyror till medling

​Vårgårda Bostäders hyror till medling

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 08:00 CET

Hyresgästföreningen och Vårgårda Bostäder har inte kunnat enas i förhandling om nya hyror och tar nu hjälp genom central medling i Hyresmarknadskommittén. Vårgårda Bostäders ingångskrav i förhandlingen var en höjning med 6,3 procent. Hyresgästföreningen menar att en rimligare nivå ligger på 1,8 procent.

Nya hyror förhandlade hos Fristadbostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 11:26 CET

​Nu har även Fristadbostäder enats med Hyresgästföreningen i förhandling om nya hyror. Hyresgästerna hos Fristadbostäder får höjda hyror med i genomsnitt 2,6 procent från 1 april. I likhet med tidigare förhandlade bolag i Borås är det framförallt höjda kommunala taxor och ett växande underhållsbehov som ligger bakom hyreshöjningen.

​Nya hyror hos Sandhultsbostäder och Toarpshus

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:33 CET

Ytterligare två kommunägda bostadsbolag har enats med Hyresgästföreningen i förhandling om nya hyror. Hyresgästerna hos Sandhultsbostäder och Toarpshus får höjda hyror med 2,2 procent respektive 2,25 procent från 1 april. För båda bolagen är det framförallt höjda kommunala taxor och ett växande underhållsbehov som ligger bakom hyreshöjningen.

​Mariehus hyror går till avgörande i Hyresmarknadskommittén

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 17:43 CET

Sedan Hyresgästföreningen inte lyckats komma överens med Mariehus om nya hyror begärdes medlingshjälp från de centrala parterna. De har nu lämnat ett medlingsförslag på 2,68 procent från 1 mars. Hyresgästföreningens uppfattning är att det ligger för högt och har nu valt att stranda förhandlingarna, vilket innebär att ärendet nu ska handläggas av Hyresmarknadskommittén för avgörande.

Stubo höjer hyrorna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 16:53 CET

Förhandlingen mellan Ulricehamns kommunägda bostadsbolag Stubo och Hyresgästföreningen om 2019 års hyror är klar. Bolaget höjer hyrorna retroaktivt med 2,25 procent från den 1 januari.

Värdeöverföring från Skövdebostäder drabbar hyresgästerna

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 14:59 CET

​Den 25 februari ska kommunfullmäktige ta beslut om att föra över 15 miljoner från kommunägda Skövdebostäder. Fördelat på bolagets 5000 lägenheter motsvarar det i genomsnitt 3000 kronor per hushåll.

​Nya hyror förhandlade med Tranemobostäder

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 10:25 CET

Från och med 1 mars höjs hyrorna i Tranemobostäder med 2,45 procent. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och Tranemobostäder lyckats enas i förhandlingarna. Behov av ett kraftigt utökat underhåll och kostnadsökningar ligger bakom uppgörelsen. Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen som ger bra förutsättningar för bolaget att klara sina åtaganden.

Ingen höjd hyra i Svenljunga

Ingen höjd hyra i Svenljunga

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 14:24 CET

Svenljunga Bostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om att hyresgästerna inte får någon hyreshöjning i år. Det viktigaste skälet är den rekonstruktion som Svenljunga Bostäder gjort, och som visar att det finns utrymme för en högre kostnadseffektivitet.

​Alingsåshems hyror till medling

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 10:53 CET

Hyresgästföreningen och Alingsåshem har inte lyckats enas i årets förhandlingar om nya hyror. Parterna har trots ett bra förhandlingsklimat till slut nått en gräns där de inte har kunnat enas om hyrorna. Nu söker de lokala parterna medlingshjälp genom Hyresmarknadskommittén.

​Viskaforshem vill hyresförhandla

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 09:18 CET

Från och med 1 april vill Viskaforshem höja hyrorna med 3 procent. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för bland annat den kraftiga ökningen av den kommunala VA-taxan, men framförallt ett starkt växande underhållsbehov i det äldre fastighetsbeståndet.

​Bollebygds hyresbostäder kräver hyreshöjningar

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 09:15 CET

Från och med 1 april vill Bollebygds hyresbostäder höja hyrorna med 2,91 procent. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader bland annat på grund av höjda kommunala taxor och avgifter, men även ett starkt växande underhållsbehov i det äldre fastighetsbeståndet.

​Nya hyror förhandlade i Falköping

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 15:36 CET

Falköpings Hyresbostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingen om nya hyror. Från den 1 april höjs hyrorna med i genomsnitt 2,1 procent. Vilket är mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på 4,75 procent.

​Nya hyror förhandlade med Karlsborgsbostäder

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 09:34 CET

Karlsborgsbostäder, allmännyttan i Karlsborg, och Hyresgästföreningen har enats om nya hyror. Från den 1 mars höjs hyrorna med 1,5 procent i genomsnitt, med ett spann från 0,5 till 2,5 procent. Bolagets ursprungliga krav inför förhandling var att höja med i genomsnitt 2,49 procent.

Sandhultsbostäder och Toarpshus vill höja hyrorna

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 11:52 CET

Ytterligare två kommunägda bostadsbolag, Sandhultsbostäder och Toarpshus, vill höja hyrorna med 3,6 respektive 3,8 procent den första april. Det framgår av deras krav till Hyresgästföreningen. Båda bolaget hänvisar till behov av kostnadstäckning och ett starkt växande underhållsbehov.

​Uddevallahem vill förhandla om nya hyror

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 14:20 CET

Bostadsstiftelsen Uddevallahem, allmännyttan i Uddevalla, vill höja hyrorna för sina hyresgäster med i genomsnitt 3,53 procent. Och från och med den 1 april 2019. Uddevallahems motiv till kravet är kostnadsökningar.

Nya hyror klara i Mark

Nya hyror klara i Mark

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 10:53 CET

Hyresgästföreningen och Marks Bostads AB har kommit överens om 2019 års hyror. Hyrorna höjs med 2,05 % i genomsnitt.

Nya hyror förhandlade i Vara

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 16:41 CET

​Vara Bostäder och Hyresgästföreningen har enats i årets förhandling om en hyreshöjning på i genomsnitt 2,2 procent från 1 januari 2019. Inför förhandlingen hänvisade bolaget till kostnadsökningar och ökat underhållsbehov. Hyresgästföreningen är relativt nöjd med uppgörelsen som innebär nästan en halvering av bolagets ursprungliga krav på fyra procent.