Skip to main content

Nils Holgersson-rapporten: Tanum har högsta VA-taxan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:00 CEST

När Tanumsborna dricker ett glas vatten kan stockholmarna dricka fem – för samma pris. Så ser det ut när man jämför kostnaderna för vatten och avlopp landet runt. En jämförelse där Tanum toppar om man räknar på en vanlig trerumslägenhet och kostnaderna för VA.

Vatten och avlopp kostar över 6400 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Tanum jämfört med Stockholms kommun. Det visar dagens Nils Holgersson-rapport som kartlagt priserna för vatten och avlopp för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Där framgår också att så många som 26 kommuner har höjt priset med mer än tio procent.

Sommaren och höstens översvämningar på olika håll i landet har satt fokus på hur sårbara flera kommuners vattenledningar är. Många kommuner behöver göra stora investeringar i vatten- och avloppsnäten. Det är en nödvändighet för att bland annat kunna möta klimatförändringarna. Men Nils Holgersson-rapporten visar att det på många håll har lett till kraftiga prishöjningar.

-  Vi uppmanar kommunerna att göra allt man kan för att hålla nere priserna. Kunderna ska inte bära hela kostnaden för klimatsäkringen, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen som står för beräkningarna.

Bakom gruppen finns Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation SABO.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Tanum  7 873 kronor/år
Tjörn  6 993 kronor/år
Ockelbo  6 893 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Stockholm  1 493 kronor/år
Huddinge  1 493 kronor/år
Västerås  1 700 kronor/år

Fakta om rapporten:I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04
Jan Lundqvist, Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg 0705 – 28 58 36
Jonas Morian, pressansvarig Riksbyggen 0705 64 19 84
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy