Media no image

Hyresförhandlingar mellan Krylbostäder AB och Hyresgästföreningen har strandat

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 09:00 CEST

Den 26 juni 2017 begärde Krylbostäder AB, tidigare Nya Byn AB, förhandling om hyrorna för ca 700 lägenheter i Krylbo. Förhandlingen följer på att Krylbostäder och Hyresgästföreningen fört informella diskussioner om en uppgörelse kring såväl hyror som satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet i företagets fastigheter, diskussioner som dock inte lett till något resultat.

Efter att parterna fört förhandling om hyrorna under juli månad meddelade Krylbostäder AB Hyresgästföreningen den 1 augusti att man anser att förutsättningar att nå en uppgörelse saknas och att företaget därför väljer att frånträda förhandlingen.

Orsaken till att parterna inte kunnat nå en uppgörelse i förhandlingen är att Hyresgästföreningen ställt krav på Krylbostäder att medverka till framtagande av underlag i linje med vad som normalt ska ligga till grund för en dylik hyresförhandling. Krylbostäder AB har dock nekat till att medverka till framtagandet av ett sådant underlag med hänvisning till de tidigare förda informella diskussionerna mellan parterna.

- För oss är det orimligt att tänka sig en uppgörelse som innebär hyreshöjning i Krylbo så länge förhandlingen inte bedrivs på grundval av ordentliga underlag och så länge en uppgörelse inte kan villkoras av konkreta satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen uppmanar nu hyresgästerna hos Krylbostäder AB att

- Fortsätta betala sin nuvarande hyra och inte acceptera någon hyreshöjning.

- Inte skriva under något papper från Krylbostäder AB där man accepterar en hyreshöjning

- Kontakta Hyresgästföreningen så fort de hör något från Krylbostäder AB med anledning av den strandade förhandlingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, på telefon 010-459 15 70 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Den 26 juni 2017 begärde Krylbostäder AB, tidigare Nya Byn AB, förhandling om hyrorna för ca 700 lägenheter i Krylbo. Förhandlingen följer på att Krylbostäder och Hyresgästföreningen fört informella diskussioner om en uppgörelse kring såväl hyror som satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet i företagets fastigheter, diskussioner som dock inte lett till något resultat.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen bjuder in Örebros politiker till Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 14:54 CEST

Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen.

Nattfotbollen är i fullgång i flera av Örebros stadsdelar, Oxhagen och Brickebacken. I ett försök att överbrygga den klyfta som finns mellan politiker och de boende i de olika stadsdelarna har Hyresgästföreningen bjudit in bland annat kommunal- och oppositionsråd att delta i Nattfotbollen.

- Förra året var det flera politiker som kom ner och spelade med ungdomarna i Oxhagen och vi vet att det var väldigt uppskattat. Jag tror det är ett bra sätt att skapa en större förståelse och respekt mellan politiker och boende i de här stadsdelarna. De möts under mer avslappnande former och har möjligheten att dela många skratt med varandra, säger Hndren Ghasabi Ghaderi

En inbjudan har nu skickats till politikerna och Hyresgästföreningen hoppas att det precis som förra året ska komma ner politiker till fotbollsplanerna och sparka boll med stadsdelens ungdomar.

De två tillfällena då politiker är inbjudna till Nattfotbollen är:

Den 28/7 kl 19.00 i Oxhagen.
Den 11/8 kl 19.00 i Brickebacken.

Kontaktperson:
Hndren Ghasabi Ghaderi
Projektledare Natfotbollen (Föreningsordförande Örebro)
073-7820436

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen.

Läs vidare »
Media no image

​Inbjudan till Örebro kommuns politiker att delta i Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 14:53 CEST

Hyresgästföreningen Örebro bjuder in samtliga kommunal-, oppositionsråd och partiordförande i Örebro kommun att delta i Nattfotbollen vid två olika tillfällen i Brickebacken och Oxhagen.

Hyresgästföreningen Örebro vill passa på att bjuda in politiker att delta i Nattfotbollen i Örebro. Vi vill ge Örebros ledande politiker en möjlighet att möta några av stadsdelarnas medborgare med fotbollen i centrum. Där de även får möjlighet att umgås och lära känna varandra.

De två tillfällena som vi öppnar upp för politiker i Nattfotbollen är:

Den 28/7 kl 19.00 i Oxhagen.
Den 11/8 kl 19.00 i Brickebacken.

Anmälan sker till:
Hndren Ghasabi Ghaderi
Projektledare Natfotbollen (Föreningsordförande Örebro)
073-7820436

hndren@live.se

Välkommen till Nattfotbollen

Snart har vi gått halvvägs genom sommaren vilket även innebär att vi är halvvägs genom Nattfotboll. Ett koncept för hyresgäster att skapa lokala minnen under sommaruppehållet då solen skiner och barn och ungdomar har väldigt mycket fritid. Det är inte alltid nödvändigt att behöva ta sig utanför sitt bostadsområde för att skapa sommarminnen. Det blev tydligt förra året då Nattfotbollen blev ett sådant uppskattat engagemang bland barn och ungdomar i Oxhagen.

I år har engagemanget spridit sig till ytterligare ett bostadsområde under Hyresgästföreningens regi, nämligen Brickebacken. Denna sommar, likt förra, vill vi bjuda in Örebros lokala politiker att tillsammans med barn och ungdomar från respektive bostadsområde spela fotboll tillsammans.

Känner Du, kära politiker, de som bor i de områden ni påverkar?
Kom och sparka boll så att vi kan skapa nya fantastiska sommarminnen tillsammans med de boende!

Varma hälsningar,
Hndren Ghasabi Ghaderi.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Örebro bjuder in samtliga kommunal-, oppositionsråd och partiordförande i Örebro kommun att delta i Nattfotbollen vid två olika tillfällen i Brickebacken och Oxhagen.

Läs vidare »
Ohy5vhutmuk7265nnsg5

​Pressträff: Nystart för Nattfotbollen i Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 11:10 CEST

Välkommen till pressträff om Nattfotbollen på Hyresgästföreningen Tid: Tisdag den 20/6 kl. 10.00 Plats: Karlslundsgatan 25 Under pressträffen kommer Hyresgästföreningen presentera årets stora satsning och det kommer vara möjligt att träffa årets samarbetspartners och sponsorer. Kontaktperson: Hndren Ghasabi Ghaderi Projektledare Natfotbollen (Föreningsordförande Örebro) 073-7820436

Media no image

​ Hyrorna 2017 för Victoria Parks hyresgäster i Eskilstuna är klara

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 15:07 CEST

3000 hyresrätter får nya hyror efter att Victoria Park och Hyresgästföreningen enats i årets hyresförhandling. Av de 3000 lägenheterna har även 2100 av lägenheterna bruksvärderats efter ett påkallande av Victoria Park, det här innebär ytterligare förändringar i hyresnivån för vissa av lägenheterna.

Hyresgästföreningen och Victoria Park har nu enats i förhandlingen om 2017 års hyror för företagets cirka 3000 lägenheter i Eskilstuna. För ungefär 2.100 lägenheter i Skiftinge, Råbergstorp, Myrtorp och Fröslunda har parterna genomfört en så kallad bruksvärdering som underlag för förhandlingen. Bruksvärderingen genomfördes efter att Victoria Park påkallat att de ville jämföra sina lägenheter med andra lägenheter i Eskilstuna.

-Målet med bruksvärderingen är att nå en hyressättning som på ett rättvisande sätt speglar standarden i lägenheterna jämfört med andra lägenheter och det har vi gjort. Det är viktigt att värderingen utgår ifrån hyresgästernas värderingar av boendestandarden och det säkerställer en bruksvärdering. Resultatet innebär att det blir olika justerings nivåer i de olika lägenheterna, det beror på att tidigare hyresnivåer har varit spretigt och skeva, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

En bruksvärdering innebär att lägenheters hyror har jämförts med andra likvärdiga lägenheter i Eskilstuna och fått hyra därefter. Det som ligger till grund för jämförelsen är bland annat lägenhetens standard, tillgången till service och läget. Resultatet av förhandlingen innebär följande:

 • För de ca 1.000 lägenheter som inte ingått i bruksvärderingen samt för nyproducerade och helrenoverade lägenheter höjs hyran med 1,13% från 1 juli 2017.
 • Av de lägenheter som ingått i bruksvärderingen ligger hyresjusteringarna i ett intervall från oförändrad hyra till högst 200 kr per lägenhet och månad under 2017.
 • För vissa lägenheter ger bruksvärderingen en högre hyreshöjning än 200 kr per månad. Dessa hyreshöjningar fasas in stegvis med en höjning om högst 200 kr per år.

Vid frågor kontakta gärna Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, på telefon 010 – 459 15 70 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

3000 hyresrätter får nya hyror efter att Victoria Park och Hyresgästföreningen enats i årets hyresförhandling. Av de 3000 lägenheterna har även 2100 av lägenheterna bruksvärderats efter ett påkallande av Victoria Park, det här innebär ytterligare förändringar i hyresnivån för vissa av lägenheterna.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen kräver Krylbostäder på återbetalning av hyror

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 08:31 CEST

Hyresgästföreningen har idag lämnat en ansökan till Hyresnämnden angående felaktiga hyror från Krylbostäder AB.

-Vi anser att Krylbostäder AB (tidigare Nya Byn AB) har aviserat högre hyror än vad de haft rätt till eftersom de inte förhandlat med oss, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen Region Mitt. Under ett års tid har vi fört konstruktiva diskussioner med Krylbostäder (Nya Byn) för att komma fram till en lösning. I de diskussionerna har vi också tagit upp det stora underhållsbehov som många hyresgäster vittnat om. Det har dock inte givit resultat och Hyresgästföreningen måste i första hand tillgodose våra medlemmars intressen. Därför lämnar vi nu ett formellt krav till Hyresnämnden att Krylbostäder ska återbetala felaktigt uttagna hyror. Vi har fullmakter för ett 90-tal medlemmar och kravet vi ställer rör sig om cirka 1,3 miljoner kronor inklusive ränta.

För mer information kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt,

tfn 070-245 46 13.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har idag lämnat en ansökan till Hyresnämnden angående felaktiga hyror från Krylbostäder AB.

Läs vidare »
Media no image

​Hyresgästerna kritiska till försäljningen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:30 CEST

Hyresgästerna i de 92 lägenheter som Kommunfastigheter vill sälja stödjer inte alls försäljningen, det har framkommit efter att Hyresgästföreningen knackat dörr hos alla de berörda lägenheterna. Hyresgästföreningen ser stora problem med försäljningen. Kommunen måste ta ansvar för hela bostadsmarknaden i Eskilstuna och det främsta verktyget för att klara det är det kommunala bostadsbolaget, Kommunfastigheter.

Kommunfastigheter tänker sälja totalt 92 lägenheter. Men hyresgästerna är kritiska. De senaste veckorna har Hyresgästföreningen knackat dörr och talat med de flesta boende i de lägenheter som berörs av den planerade försäljningen. Och en överväldigande majoritet av hyresgästerna är kritiska.

- Det finns inget stöd alls för det här beslutet hos hyresgästerna, säger Monica Andersson-Jensen, ordförande förhandlingsdelegationen i Kommunfastigheter. De tycker att det är positivt att vi har kommit och knackat dörr men de är oroliga vad som ska hända med deras hem. Många är oroliga och besvikna.

Det är många hyresgäster som upplever att beslutet är fattat långt över deras huvuden, ett beslut som påverkar deras hem som de inte kan påverka.

- Hyresgästföreningen har länge talat om att vi måste bygga fler bostäder i Eskilstuna. Det har vi fått gehör för. Nu är det dags att politiken börjar se hela bostadsmarknaden också, säger Tommy Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

- Det är inte bara bostadsbrist och försäljningar som är problemet. Lyxrenoveringar där bolag som Carnegie, totalrenoverar lägenheter som inte har behov av det, bara för att tjäna mer pengar. Det håller på att bli ett massivt problem på Eskilstunas bostadsmarknad. Hyrorna chockhöjs, människor tvingas flytta och när fler och fler lägenheter lyxrenoveras finns det snart ingenstans kvar att bo. Det håller på att bli ett jätteproblem i Eskilstuna, fortsätter Tommy Holm.

Oron är stor nu att det här bara är en början på en försäljningshysteri.

- Kommunfastigheter säger att det bara är 92 lägenheter nu och sen inga fler på fem-tio år. Vi vet inte om det stämmer och är rädda att det här bara är början. Men S och M vill inte ha den här frågan i valrörelsen, det skulle de förlora på för det här är impopulärt. Det är inte heller säkert att det är särskilt bra för Kommunfastigheter. Det här är dålig politik som är ideologiskt styrt från de som inte vill se ett starkt kommunalt bostadsbolag, avslutar Tommy Holm.

För mer information:

Tommy Holm 073 – 767 66 37

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Monica Andersson – Jensen 073 – 610 39 03

Ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i Kommunfastigheter

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Gruppchef Hyresgästföreningen Sörmland 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästerna i de 92 lägenheter som Kommunfastigheter vill sälja stödjer inte alls försäljningen, det har framkommit efter att Hyresgästföreningen knackat dörr hos alla de berörda lägenheterna. Hyresgästföreningen ser stora problem med försäljningen. Kommunen måste ta ansvar för hela bostadsmarknaden i Eskilstuna.

Läs vidare »
Nlyazifm0wqgjjayu7r2

Framgångsrikt år för Hyresgästföreningen Region Mitt

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 13:31 CEST

Hyresgästföreningen Region Mitt (Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län) hade sitt årsmöte i helgen i Örebro. Ett 70-tal ombud från regionens fyra län var samlade.

Media no image

​Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär?

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 10:40 CEST

På senare år har byggandet av bostadslägenheter ökat rejält i Sverige och just nu byggs det nästan lika många lägenheter varje år som under miljonprogramårens dagar. Det är förstås en positiv utveckling. Men vad är det som byggs och vilka har råd att bo i de nybyggda lägenheterna?

Samtidigt som det byggs många nya hyreslägenheter renoveras nästan lika många lägenheter varje år. Framför allt i miljonprogrammen. Nya investerare etablerar sig och företag som har som affärsidé att köpa lågt värderade miljonprogramsområden och renovera lägenheter styckevis vid tomställning har ökat de senaste åren.

Ofta går hyran i samband med dessa renoveringar upp mycket kraftigt – nivåer över 40 procent - och många kvarboende hyresgäster upplever stora störningar i boendet under renoveringen.

Hyresgästföreningen har utifrån SCB (Statistiska centralbyråns) senaste statistik om hyror, avgifter och insatser i nybyggda lägenheter gjort beräkningar på skillnader i boendekostnad mellan ägt och hyrt boende. I genomsnitt skiljer det idag cirka 4 000 kronor i månaden mellan en nybyggd bostadsrätt och motsvarande hyreslägenhet.

Störst är skillnaderna i storstäderna och i Storstockholm är skillnaden allra störst.

Men även i de större kommunerna i Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län är skillnaderna mycket stora. Även om kostnadsläget är något lägre för båda upplåtelseformerna visar statistiken tydligt att i kommuner utanför storstäderna med både över och under 75.000 invånare skiljer det nästan lika mycket som i storstadsområdena. 

- Att det är billigare att bo i bostadsrätt än i hyresrätt förklaras bland annat av skillnader i beskattning då bostadsrättsinnehavarna kan dra av räntan på sina lån. Men i den här jämförelsen står ränteavdraget bara för ungefär en fjärdedel av skillnaden, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

- Det är det extremt låga ränteläget som rått 2015 och 2016 tillsammans med att hyrorna i nyproduktionen stigit kraftigt som gör skillnaderna stora just nu, säger Erik Elmgren

Hyrorna i nyproduktionen ligger idag på hyresnivåer som inte längre kan efterfrågas av hushåll med normala inkomster. Statistik från SCB visar att 54 procent av hyreshushållen idag inte längre har möjlighet att efterfråga en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm utifrån förutsättningen att man inte vill lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet.

Mer information om boendekostnader och statistik finner du på faktasida Hurvibor.se: 
http://hurvibor.se/boendekostnader/bokostnad-i-nybyggt/

Rapporten i sin korthet:

De nyproducerade hyresrätterna är betydligt dyrare att bo i än bostadsrätter.

De nyproducerade hyresrätterna svarar inte upp mot efterfrågan på hyresbostäder med rimliga hyror. Bostadsbristen består trots ökat bostadsbyggande.

Konceptrenoveringar ger kortsiktig lönsamhet samtidigt som investeringar för att långsiktigt underhålla bostadsbeståndet åsidosätts.

Skattesystem, finansieringsvillkor och bristen på tydlig bostadspolitik styr mot kortsiktig vinstmaximering i stället för insatser för en hållbar utveckling.

Det råder idag stor enighet om att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med ägda småhus och bostadsrätter. År 2015 bidrog staten med 20 miljarder till ROT-avdrag och skattebortfallet genom ränteavdragen var ca 16 miljarder samma år.

- Under 7 år har staten genom ROT-avdrag subventionerat renoveringar i ägda bostäder med mer är 100 miljarder kronor. Motsvarande satsning på hållbara investeringar i det hyresrättsbestånd som behöver rustas upp skulle ge möjligheter att ställa om till en mer hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt, säger Erik Elmgren.

Det behövs en omställning till hållbara investeringar t.ex. genom:

 • Hållbarhetspremie och goda finansieringsmöjligheter för investeringar i miljonprogrammet
 • ROT-avdrag för hyresrätter
 • Skattefria underhålls-/investeringsfonder för hyresrätter
 • - Aktörerna på bygg- och bostadsmarknaden har en avgörande roll för utvecklingen mot ett mer hållbart bostadsbyggande – både när det gäller nybyggnad och upprustning. Men det är helt uppenbart att politiken på både nationell, regional och kommunal nivå måste ta en större roll.

  - Det gäller finansiering och skatter, men också frågor om hur vi bygger och planerar våra städer och hur medborgare och hyresgäster kan ges större delaktighet och inflytande, säger Erik Elmgren.

  För mer information, kontakta

  Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

  Jacob Höglund, utredare, Hyresgästföreningen Region Mitt, 010-4591557 eller 070-3708403

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Det är betydligt mycket dyrare att bo i hyresrätt än att bo i ett ägt boende. Hyresgästföreningens rapport "Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter - en för lönsam affär?" visar tydligt skillnaden i boendekostnader i storstadsområdena och i resten av landet.

  Läs vidare »
  Media no image

  Låg hyreshöjning i Arvika

  Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 12:10 CET

  Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Samtidigt flaggar Arvika Fastighets AB för kommande högre hyreshöjningar till följd av renoveringsbehov, något som Hyresgästföreningen är kritisk till.

  Arvika. Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats i året hyresförhandling, resultatet är en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Totalt påverkas ca 2600 lägenheter i Arvika kommun av hyreshöjningen och börjar gälla den 1 april. Hyreshöjningen ligger i linje med snitt hyreshöjningen i Värmland. Utöver årets hyreshöjning kommer justeringen från 2015 års övergång till systematisk hyressättning att fortsätta. Det innebär att vissa lägenheter kommer få en justering av hyran för att anpassas till det nya systemet, spannet på justeringen ligger mellan 0-5%.  

  - Vi är nöjda med överenskommelsen, den är låg och ligger i linje med andra överenskommelser i Värmland. Det råder goda förutsättningarna för fastighetsbolagen och det är bra att hyresgästerna får ta del av det genom en låg överenskommelse, säger Marie Engström Förhandlare Hyresgästföreningen.

  Under årets hyresförhandlingar har Arvika Fastighets AB flaggat för att de i framtiden vill fortsätta genomföra  renoveringar och moderniseringar av sina fastigheter. För att bekosta renoveringarna vill bolaget höja hyrorna ytterligare. Hyresgästföreningen är kritisk till förslaget och anser att hyrorna inte ska behöva höjas mer än normalt. Föreningen lyfter fram företagets goda ekonomi som en anledning till att en hög hyreshöjning inte ska behövas för att kunna renovera.

  - Bolaget har en god ekonomi och det ska komma hyresgästerna till godo. Det är bra att de vill Renovera sina fastigheter, men vi ser ingen anledning till att höja hyresgästernas hyror mer än normalt för att Arvika Fastighets AB ska kunna bekosta renoveringarna. Som det ser ut idag har bolaget redan råd med renoveringarna, säger Marie Engström

  Kontaktperson:
  Marie Engström
  Förhandlare
  010-4591527

  Faktaruta: Systematisk hyressättning (Poängen)

  Systematisk hyressättning syftar till att skapa transparent, trygg och rättvis hyressättning för hyresgästerna. Syftet är att hyran ska återspegla hyresgästernas värdering av bostaden i enighet med bruksvärdet ”En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel.[1]Modellerna för systematisk hyressättning bygger på ett poängsystem som utgår från hyresgästernas generella värderingar av olika lägenheters och bostadsområdens kvalitéer och egenskaper. Vad hyresgästerna värderar har undersöks genom enkäter och undersökningar och är unika för varje ort.

  [1] http://www.hyresnamnden.se/Skalig-hyra/Bruksvarde/

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  ​Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Samtidigt flaggar Arvika Fastighets AB för kommande högre hyreshöjningar till följd av renoveringsbehov, något som Hyresgästföreningen är kritisk till.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
  • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
  • ukannakahyyzri.bermcglunvtd@gwizhygdgwgeresgaspltftkzvormleninfngeanrvn.sbfmodwise
  • 070-695 69 66
  Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår... Visa mer

  Om Hyresgästföreningen region Mitt

  Alla ska ha rätt till en bra bostad

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Adress

  • Hyresgästföreningen region Mitt
  • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
  • 701 44 Örebro
  • Vår hemsida

  Länkar