Media no image

​Hyresgästerna kritiska till försäljningen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:30 CEST

Hyresgästerna i de 92 lägenheter som Kommunfastigheter vill sälja stödjer inte alls försäljningen, det har framkommit efter att Hyresgästföreningen knackat dörr hos alla de berörda lägenheterna. Hyresgästföreningen ser stora problem med försäljningen. Kommunen måste ta ansvar för hela bostadsmarknaden i Eskilstuna och det främsta verktyget för att klara det är det kommunala bostadsbolaget, Kommunfastigheter.

Kommunfastigheter tänker sälja totalt 92 lägenheter. Men hyresgästerna är kritiska. De senaste veckorna har Hyresgästföreningen knackat dörr och talat med de flesta boende i de lägenheter som berörs av den planerade försäljningen. Och en överväldigande majoritet av hyresgästerna är kritiska.

- Det finns inget stöd alls för det här beslutet hos hyresgästerna, säger Monica Andersson-Jensen, ordförande förhandlingsdelegationen i Kommunfastigheter. De tycker att det är positivt att vi har kommit och knackat dörr men de är oroliga vad som ska hända med deras hem. Många är oroliga och besvikna.

Det är många hyresgäster som upplever att beslutet är fattat långt över deras huvuden, ett beslut som påverkar deras hem som de inte kan påverka.

- Hyresgästföreningen har länge talat om att vi måste bygga fler bostäder i Eskilstuna. Det har vi fått gehör för. Nu är det dags att politiken börjar se hela bostadsmarknaden också, säger Tommy Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

- Det är inte bara bostadsbrist och försäljningar som är problemet. Lyxrenoveringar där bolag som Carnegie, totalrenoverar lägenheter som inte har behov av det, bara för att tjäna mer pengar. Det håller på att bli ett massivt problem på Eskilstunas bostadsmarknad. Hyrorna chockhöjs, människor tvingas flytta och när fler och fler lägenheter lyxrenoveras finns det snart ingenstans kvar att bo. Det håller på att bli ett jätteproblem i Eskilstuna, fortsätter Tommy Holm.

Oron är stor nu att det här bara är en början på en försäljningshysteri.

- Kommunfastigheter säger att det bara är 92 lägenheter nu och sen inga fler på fem-tio år. Vi vet inte om det stämmer och är rädda att det här bara är början. Men S och M vill inte ha den här frågan i valrörelsen, det skulle de förlora på för det här är impopulärt. Det är inte heller säkert att det är särskilt bra för Kommunfastigheter. Det här är dålig politik som är ideologiskt styrt från de som inte vill se ett starkt kommunalt bostadsbolag, avslutar Tommy Holm.

För mer information:

Tommy Holm 073 – 767 66 37

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Monica Andersson – Jensen 073 – 610 39 03

Ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i Kommunfastigheter

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Gruppchef Hyresgästföreningen Sörmland 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästerna i de 92 lägenheter som Kommunfastigheter vill sälja stödjer inte alls försäljningen, det har framkommit efter att Hyresgästföreningen knackat dörr hos alla de berörda lägenheterna. Hyresgästföreningen ser stora problem med försäljningen. Kommunen måste ta ansvar för hela bostadsmarknaden i Eskilstuna.

Läs vidare »
Nlyazifm0wqgjjayu7r2

Framgångsrikt år för Hyresgästföreningen Region Mitt

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 13:31 CEST

Hyresgästföreningen Region Mitt (Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län) hade sitt årsmöte i helgen i Örebro. Ett 70-tal ombud från regionens fyra län var samlade.

Media no image

​Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär?

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 10:40 CEST

På senare år har byggandet av bostadslägenheter ökat rejält i Sverige och just nu byggs det nästan lika många lägenheter varje år som under miljonprogramårens dagar. Det är förstås en positiv utveckling. Men vad är det som byggs och vilka har råd att bo i de nybyggda lägenheterna?

Samtidigt som det byggs många nya hyreslägenheter renoveras nästan lika många lägenheter varje år. Framför allt i miljonprogrammen. Nya investerare etablerar sig och företag som har som affärsidé att köpa lågt värderade miljonprogramsområden och renovera lägenheter styckevis vid tomställning har ökat de senaste åren.

Ofta går hyran i samband med dessa renoveringar upp mycket kraftigt – nivåer över 40 procent - och många kvarboende hyresgäster upplever stora störningar i boendet under renoveringen.

Hyresgästföreningen har utifrån SCB (Statistiska centralbyråns) senaste statistik om hyror, avgifter och insatser i nybyggda lägenheter gjort beräkningar på skillnader i boendekostnad mellan ägt och hyrt boende. I genomsnitt skiljer det idag cirka 4 000 kronor i månaden mellan en nybyggd bostadsrätt och motsvarande hyreslägenhet.

Störst är skillnaderna i storstäderna och i Storstockholm är skillnaden allra störst.

Men även i de större kommunerna i Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län är skillnaderna mycket stora. Även om kostnadsläget är något lägre för båda upplåtelseformerna visar statistiken tydligt att i kommuner utanför storstäderna med både över och under 75.000 invånare skiljer det nästan lika mycket som i storstadsområdena. 

- Att det är billigare att bo i bostadsrätt än i hyresrätt förklaras bland annat av skillnader i beskattning då bostadsrättsinnehavarna kan dra av räntan på sina lån. Men i den här jämförelsen står ränteavdraget bara för ungefär en fjärdedel av skillnaden, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

- Det är det extremt låga ränteläget som rått 2015 och 2016 tillsammans med att hyrorna i nyproduktionen stigit kraftigt som gör skillnaderna stora just nu, säger Erik Elmgren

Hyrorna i nyproduktionen ligger idag på hyresnivåer som inte längre kan efterfrågas av hushåll med normala inkomster. Statistik från SCB visar att 54 procent av hyreshushållen idag inte längre har möjlighet att efterfråga en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm utifrån förutsättningen att man inte vill lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet.

Mer information om boendekostnader och statistik finner du på faktasida Hurvibor.se: 
http://hurvibor.se/boendekostnader/bokostnad-i-nybyggt/

Rapporten i sin korthet:

De nyproducerade hyresrätterna är betydligt dyrare att bo i än bostadsrätter.

De nyproducerade hyresrätterna svarar inte upp mot efterfrågan på hyresbostäder med rimliga hyror. Bostadsbristen består trots ökat bostadsbyggande.

Konceptrenoveringar ger kortsiktig lönsamhet samtidigt som investeringar för att långsiktigt underhålla bostadsbeståndet åsidosätts.

Skattesystem, finansieringsvillkor och bristen på tydlig bostadspolitik styr mot kortsiktig vinstmaximering i stället för insatser för en hållbar utveckling.

Det råder idag stor enighet om att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med ägda småhus och bostadsrätter. År 2015 bidrog staten med 20 miljarder till ROT-avdrag och skattebortfallet genom ränteavdragen var ca 16 miljarder samma år.

- Under 7 år har staten genom ROT-avdrag subventionerat renoveringar i ägda bostäder med mer är 100 miljarder kronor. Motsvarande satsning på hållbara investeringar i det hyresrättsbestånd som behöver rustas upp skulle ge möjligheter att ställa om till en mer hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt, säger Erik Elmgren.

Det behövs en omställning till hållbara investeringar t.ex. genom:

 • Hållbarhetspremie och goda finansieringsmöjligheter för investeringar i miljonprogrammet
 • ROT-avdrag för hyresrätter
 • Skattefria underhålls-/investeringsfonder för hyresrätter
 • - Aktörerna på bygg- och bostadsmarknaden har en avgörande roll för utvecklingen mot ett mer hållbart bostadsbyggande – både när det gäller nybyggnad och upprustning. Men det är helt uppenbart att politiken på både nationell, regional och kommunal nivå måste ta en större roll.

  - Det gäller finansiering och skatter, men också frågor om hur vi bygger och planerar våra städer och hur medborgare och hyresgäster kan ges större delaktighet och inflytande, säger Erik Elmgren.

  För mer information, kontakta

  Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

  Jacob Höglund, utredare, Hyresgästföreningen Region Mitt, 010-4591557 eller 070-3708403

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Det är betydligt mycket dyrare att bo i hyresrätt än att bo i ett ägt boende. Hyresgästföreningens rapport "Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter - en för lönsam affär?" visar tydligt skillnaden i boendekostnader i storstadsområdena och i resten av landet.

  Läs vidare »
  Media no image

  Låg hyreshöjning i Arvika

  Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 12:10 CET

  Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Samtidigt flaggar Arvika Fastighets AB för kommande högre hyreshöjningar till följd av renoveringsbehov, något som Hyresgästföreningen är kritisk till.

  Arvika. Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats i året hyresförhandling, resultatet är en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Totalt påverkas ca 2600 lägenheter i Arvika kommun av hyreshöjningen och börjar gälla den 1 april. Hyreshöjningen ligger i linje med snitt hyreshöjningen i Värmland. Utöver årets hyreshöjning kommer justeringen från 2015 års övergång till systematisk hyressättning att fortsätta. Det innebär att vissa lägenheter kommer få en justering av hyran för att anpassas till det nya systemet, spannet på justeringen ligger mellan 0-5%.  

  - Vi är nöjda med överenskommelsen, den är låg och ligger i linje med andra överenskommelser i Värmland. Det råder goda förutsättningarna för fastighetsbolagen och det är bra att hyresgästerna får ta del av det genom en låg överenskommelse, säger Marie Engström Förhandlare Hyresgästföreningen.

  Under årets hyresförhandlingar har Arvika Fastighets AB flaggat för att de i framtiden vill fortsätta genomföra  renoveringar och moderniseringar av sina fastigheter. För att bekosta renoveringarna vill bolaget höja hyrorna ytterligare. Hyresgästföreningen är kritisk till förslaget och anser att hyrorna inte ska behöva höjas mer än normalt. Föreningen lyfter fram företagets goda ekonomi som en anledning till att en hög hyreshöjning inte ska behövas för att kunna renovera.

  - Bolaget har en god ekonomi och det ska komma hyresgästerna till godo. Det är bra att de vill Renovera sina fastigheter, men vi ser ingen anledning till att höja hyresgästernas hyror mer än normalt för att Arvika Fastighets AB ska kunna bekosta renoveringarna. Som det ser ut idag har bolaget redan råd med renoveringarna, säger Marie Engström

  Kontaktperson:
  Marie Engström
  Förhandlare
  010-4591527

  Faktaruta: Systematisk hyressättning (Poängen)

  Systematisk hyressättning syftar till att skapa transparent, trygg och rättvis hyressättning för hyresgästerna. Syftet är att hyran ska återspegla hyresgästernas värdering av bostaden i enighet med bruksvärdet ”En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel.[1]Modellerna för systematisk hyressättning bygger på ett poängsystem som utgår från hyresgästernas generella värderingar av olika lägenheters och bostadsområdens kvalitéer och egenskaper. Vad hyresgästerna värderar har undersöks genom enkäter och undersökningar och är unika för varje ort.

  [1] http://www.hyresnamnden.se/Skalig-hyra/Bruksvarde/

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  ​Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Samtidigt flaggar Arvika Fastighets AB för kommande högre hyreshöjningar till följd av renoveringsbehov, något som Hyresgästföreningen är kritisk till.

  Läs vidare »
  Media no image

  Hyresgästföreningen begär att fastigheter tvångsförvaltas efter misskötsel.

  Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 12:54 CET

  Hyresgästerna hos en fastighetsägare i Rönneshyttan riskerar att bli av med sin el efter att fastighetsägaren slutat betala sina räkningar. Hyresgästföreningen bedömer att läget är så allvarligt att de nu begära att fastigheterna akut tvångsförvaltas.


  Askersund. 
  En medlem, som bor hos en fastighetsägare i Rönneshyttan utanför Askersund, kontaktade Hyresgästföreningen efter att samtliga hyresgäster hos fastighetsägaren fått ett brev från sin elleverantör. Elleverantören meddelade att de kommer stänga av elen för samtliga hyresgäster eftersom fastighetsägaren inte betalat sina räkningar. När Hyresgästföreningens jurister började titta närmare på ärendet visade det sig att fastighetsägaren under det senaste året varken betalat el-, sopp- eller vattenräkningarna och hade stora skulder. Nu riskerar hyresgästerna, som trots att de betalt sina hyror, att bli av med sin el.

  - Det här är allvarligt. Hyresgästerna har gjort rätt hela tiden, de har betalat sina hyror i tid och tagit sitt ansvar. Fastighetsägare har istället konsekvent misskött sig och det riskerar nu slå hårt mot hyresgästerna. Nu går vårt arbete ut på att skydda hyresgästerna från konsekvenserna av fastighetsägarens misskötsel, säger Lotta Zaine ärendehandläggare Hyresgästföreningen

  Hyresgästföreningen begär nu att fastigheterna ska akut tvångsförvaltas för att hyresgästerna ska kunna skyddas. Att begära en akut tvångsförvaltning är en ovanlig åtgärd och görs endast i ett fåtal ärenden. Att Hyresgästföreningen nu begär en tvångsförvaltning vissa på hur allvarligt fastighetsägaren har misskött sitt åtagande.

  - Det absolut viktigaste nu är att se till att göra det som är bäst för hyresgästerna, de ska inte vara de som drabbas när de har gjort rätt och fastighetsägaren så allvarlig har misskött sig. Därför begär vi att fastigheterna akut tvångsförvaltas, säger Lotta Zaine

  Elen kommer enligt brevet från elbolaget stängas av den 28/2-2017

  Kontaktperson:
  Lotta Zaine
  Ärendehandläggare
  010-4591617

  Faktaruta:

  En tvångsförvaltning innebär att man ber hyresnämnden utse en ny förvaltare för en eller flera fastigheter. En tvångsförvaltning sker endast om hyresnämnden bedömer att den nuvarande fastighetsägaren inte klarar av att förvalta sina fastigheter i enighet med godtagbar förvaltning

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Hyresgästerna hos en fastighetsägare i Rönneshyttan riskerar att bli av med sin el efter att fastighetsägaren slutat betala sina räkningar. Hyresgästföreningen bedömer att läget är så allvarligt att de nu begära att fastigheterna akut tvångsförvaltas.

  Läs vidare »
  Media no image

  Hyrorna i Hällefors färdigförhandlade.

  Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:02 CET

  Hyresgästerna hos Hällefors Bostads AB:s 800 lägenheter får en låg hyreshöjning under 2017. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som ger hyresgästerna ett ökat underhåll.

  Hällefors. Hyresgästerna som bor hos Hällefors Bostads AB (BOAB) kommer få en låg hyreshöjning under 2017, det står klart efter att Hyresgästföreningen och BOAB kommit överens i hyresförhandlingarna. Hyreshöjningen för BOAB:s 800 lägenheter kommer bli 0,73% och ligger i linje med rikssnittet. Det är bland annat den låga räntan som gjort att BOAB kan hålla nere hyran i år.

  - Det har varit en bra förhandling och vi är nöjda med överenskommelsen. Det är en låg hyreshöjning och hyresgästerna får ta del av det goda ekonomiska läget som råder för fastighetsbolagen i Sverige, säger Marcus Johansson Förhandlare Hyresgästföreningen

  BOAB:s har ett stort antal äldre fastigheter och de har sedan tidigare ett stort underhållsbehov. Både Hyresgästföreningen och BOAB är överens om att årets hyreshöjning i stor uträckning kommer gå till att öka underhållet på BOAB:s fastigheter. Hyresgästföreningens förhandlare tycker det är bra att BOAB nu kan satsa på underhåll av sina fastigheter.

  - Det är bra att BOAB kan öka sitt allmänna underhåll, det kommer gynna hyresgästerna. När det blir hyreshöjningar är det viktigt att hyresgästerna får någonting tillbaka, hyran ska inte bara gå till att öka bolagets vinster, säger Marcus Johansson

  Kontaktperson:
  Marcus Johansson
  Förhandlare
  010-4591613

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Hyresgästerna hos Hällefors Bostads AB:s 800 lägenheter får en låg hyreshöjning under 2017. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som ger hyresgästerna ett ökat underhåll.

  Läs vidare »
  Media no image

  Nyköpings hyror höjs på grund av politiska beslut

  Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 07:03 CET

  Årets hyreshöjningar för Nyköpings privata hyresbestånd, nästan 3000 lägenheter, är förhandlade och skiljer sig från stora delar av landet på grund av kommunens taxehöjningar.

  Runt om i landet har hyresgäster fått låga hyreshöjningar eftersom Hyresgästföreningen i förhandlingarna kunnat argumentera för fastighetsägarnas stora vinster på grund av det goda ränteläget. Vinster som gjort att hyresjusteringen för 2017 kunnat sättas lågt.

  - Tyvärr gäller det inte hyresgästerna i Nyköping. Här har politikerna slagit till med flera rejäla höjningar av de kommunala taxorna vilket vi befarade skulle gå ut över hyresgästernas boendekostnad, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

  Jublet från hyresgästerna uteblir därför eftersom hyran måste höjas mer än på andra orter. Anledningen är att kostnaden för vatten ökar med hela tio procent. Även taxorna för fjärrvärme och sophantering har höjts rejält.

  - Det är förkastligt att chockhöja taxorna så här mycket. Det går ut över hyresgästerna som får betala med högre hyror för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi, säger Anne-Marie Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Sörmland.

  Totalt resulterar bara de höjda taxorna en hyresjustering med mer än en procent för hyresgästerna vilket motsvarar drygt 10 kronor per kvadratmeter och år.

  Hyresgästföreningen har därför i förhandlingen kunnat göra upp på en hyresjustering på 1,1 procent för nästan 3000 lägenheter i det privata beståndet i Nyköping. Justeringen kommer att gälla från första april i år.

  För mer info:

  Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 534 28 07

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Årets hyreshöjningar för Nyköpings privata hyresbestånd, nästan 3000 lägenheter, är förhandlade och skiljer sig från stora delar av landet på grund av kommunens taxehöjningar.

  Läs vidare »
  Yawtxemobfmgs4ion5uh

  Hyresgästföreningen uppmanar hyresgäster i Karlstad att felanmäla för höga halter av radon.

  Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:35 CET

  Efter ett beslut i högsta domstolen uppmanar Hyresgästföreningen hyresgäster i Karlstad att dels felanmäla, även om du redan varit i kontakt med hyresvärden, dels att få sina lägenheter mätta på radon. Hyresgästföreningen hoppas att fler hyresgäster ska bli medvetna om sina rättigheter genom kampanjen.

  Media no image

  Så blir ÖBO:s nya hyror

  Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 10:00 CET

  Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

  Hyran för ÖBO:s dryga 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,1 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,01 procent sett över hela året.

  Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

  - Vi är överens med ÖBO om att eventuellt budgetöverskott, som t.ex. kan uppstå om vintern blir mild eller om räntorna blir lägre än beräknat, ska styras mot ett utökat underhåll och inte en utökad vinst. Det känns bra och är ett bevis på att förhandlingssystemet fungerar och att vi kan jobba för att ge hyresgästerna så bra villkor som möjligt, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

  Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

  - ÖBO har många fastigheter från 60- och 70-talet och där finns det ett stort behov av både renovering och underhåll, säger Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.

  Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

  - Även om ÖBO:s behov av renoveringar och underhåll är stort måste hyresutvecklingen vara rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns trots allt som en rimlig kompromiss. Vi är dock väldigt kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behoven av underhåll och renoveringar ser ut som de gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

  Kontakt:

  Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
  Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

  Läs vidare »
  Media no image

  Hyresgästföreningen kommer att stämma fastighetsbolaget Nya Byn för felaktigt uttagna hyror.

  Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 17:14 CET

  -Vi har en gällande förhandlingsordning och nu har vi klara bevis för att Nya Byn brutit mot den genom att höja hyrorna utan att förhandla, säger förhandlingsledare John Oknelid på Hyresgästföreningen i Borlänge. Nya Byns bestånd i Krylbo omfattar cirka 700 lägenheter.

  Vi har genomfört en omfattande undersökning i området, genom att knacka dörr och prata med hyresgästerna. Vi har också sett stora brister i både service och underhåll.

  De tvättstugor som fungerar är för få och har för få fungerande maskiner. Det kan vara upp mot 100 lägenheter som i vissa fall behöver dela på samma tvättstuga.

  – Under våren diskuterade vi tvättstugorna med Nya Byn och de lovade att återkomma till oss med en plan för att lösa den problematiken. Men sedan dess har de inte svarat vare sig på telefonsamtal eller via mail, säger John Oknelid.

  Många av hyresgästerna saknar också förstahandskontrakt. Nya Byn har heller ingen fungerande felanmälan dit hyresgästerna kan vända sig. Nya Byn lovade i våras att återkomma till oss om kontrakten men det har de inte heller gjort. Deras sätt att agera är oseriöst, säger John Oknelid. Vi kommer nu att sammanställa den information vi har dokumenterat och kommer att gå till hyresnämnden efter helgerna.

  – Vi kommer att stämma Nya Byn för brott mot förhandlingsordningen och vi kommer att kräva återbetalning av de för höga hyror som de tagit ut. De hyresgäster som ännu inte talat med oss är välkomna att höra av sig, säger John Oknelid.

  För mer information kontakta John Oknelid, förhandlare, tfn 070-2794047 eller Annakari Berglund, tfn 070-6956966, kommunikationschef

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Hyresgästföreningen och bolaget Nya Byn har en gällande förhandlingsordning och nu finns klara bevis för att Nya Byn, inom sitt bestånd i Krylbo, brutit mot den genom att höja hyrorna utan att förhandla. Beståndet omfattar ca 700 lägenheter.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Bostadspolitisk strateg
  • Bostadspolitik och Press
  • jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se
  • 070-3708403
  • 010-4591557
  Välkommen till region Mitt:s pressrum. Mig kan du kontakta om du vill få... Visa mer

  • Presskontakt
  • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
  • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
  • anakhcnakaricr.berglunfqnhd@hyjlzsresgasgprhvtgmhgbbqatforengkingenpfwn.dhevrmse
  • 070-695 69 66
  Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår... Visa mer

  Om Hyresgästföreningen region Mitt

  Alla ska ha rätt till en bra bostad

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Adress

  • Hyresgästföreningen region Mitt
  • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
  • 701 44 Örebro
  • Vår hemsida

  Länkar