Media no image

955 lägenheter i Smedjebacken får låg hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:01 CEST

Hyresförhandlingen mellan Bärkehus och Hyresgästföreningen är avslutade, resultatet är en låg hyreshöjning på 0,5% för hyresgästerna. Historiskt sett är Bärkehus det fastighetsbolag som i snitt har de lägsta hyreshöjningarna i Dalarna de senaste 15 åren.

Smedjebacken. Hyresförhandlingarna i Dalarna rullar på i hög takt. I Avesta och Rättvik är redan hyresförhandlingarna avslutade, nu är också hyresförhandlingarna för hyresgästerna som bor hos Bärkehus i Smedjebacken klara. Hyresgästföreningen och Bärkehus har kommit överens om en hyreshöjning på 0,5%, överenskommelsen ligger i linje med tidigare hyresförhandlingar som avslutats. Den nya hyran omfattar 955 lägenheter i Smedjebacken.

-Det är en bra överenskommelse som ligger i linje med vad vi har förväntat oss inför årets förhandling. Vi har en låg kostnadsutveckling i samhället och det ska återspeglas på hyrorna, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen

Årets förhandlingsomgång har generellt haft låga överenskommelser både i Dalarna och i Sverige som helhet. Det är främst den låga kostnadsutvecklingen och lågränteläget i Sverige som ligger bakom resultaten. Inför årets hyresförhandlingar har hyresgästföreningen signalerat till fastighetsbolagen att man förväntar sig låga yrkanden, något som tycks ha hörsammats.

-För oss är det viktigt att hyresgästerna får ta del av det gynnsamma ekonomiska läget som råder i Sverige. Vi har varit tydliga inför årets förhandlingar och hittills tycker jag det har gett resultat. Många fastighetsbolag visar förståelse och håller nere sina yrkanden, säger John Oknelid

Trots att det varit låga hyreshöjningar i år så sticker ändå Bärkehus ut. Bolaget har under de senaste 15 åren haft betydligt lägre hyreshöjningar än resterande bolag i Dalarna. I snitt har Bärkehus höjt hyran med 1,17% per år medan snittet för Dalarna som helhet ligger på 1,73% per år. Från Hyresgästföreningens sida välkomnar man Bärkehus långsiktiga arbete med hyressättningen.

-Bärkehus har under en längre tid tagit ett stort ansvar för en rimlig hyresutveckling som gynnar företaget och hyresgästerna. Istället för att bara försöka höja hyrorna varje år har bolaget jobbat långsiktigt med sin förvaltning och ekonomi, det här är bra och visar på ett ansvarstagande från bolagets sida, säger John Oknelid.

Kontaktperson:

John Oknelid
Förhandlare Hyresgästföreningen
010-459 15 89                                           

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Hyresförhandlingen mellan Bärkehus och Hyresgästföreningen är avslutade, resultatet är en låg hyreshöjning på 0,5% för hyresgästerna. Historiskt sett är Bärkehus det fastighetsbolag som i snitt har de lägsta hyreshöjningarna i Dalarna de senaste 15 åren.

Läs vidare »
Media no image

Nya och rättvisa hyror för hyresgästerna hos Gamla Byn AB

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 15:55 CEST

821 lägenheter i Avesta kommun kommer få en ny hyressättningsmodell efter årsskiftet. Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har enats om en ny modell som syftar till att skapa en rättvisare hyressättning. I samband med förhandlingen har även parterna enats om en hyreshöjning av 2017 års hyror på 0,5%. Parterna är nöjda med årets överenskommelse.

Avesta. Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har under årets förhandling enats om en ny modell för hyressättningen. Den nya modellen är ett resultat av flera års förhandlingar och syftar till att ge en rättvisare hyra för hyresgästerna, där lika lägenheter ger lika hyra. Grunden till den nya modellen och det som kommer styra de nya hyrorna bygger på en hyresgästenkät som 50% av Gamla Byns AB:s hyresgäster fått svara på. Totalt berörs 821 lägenheter.

- Det känns väldigt bra att vi har kommit överens om en ny modell. Arbetet med systematisk hyressättning eller ”Rättvis Hyra” har pågått sedan 2011. För Gamla Byn AB är omstrukturering av hyrorna är ett nollsummespel, det vi vinner på detta är att hyressättningen blir rättvis och transparent, säger Örjan Bengs, ekonomichef på Gamla Byn AB.

- Vi har under en längre tid arbetat för att kunna få till stånd den här modellen, att vi nu lyckats kommer skapa en större trygghet för hyresgästerna och det är bra. Vårt mål har varit att lika lägenheter ska ha lika hyra och det uppnår vi nu, Bo Brilher Ordförande Hyresgästföreningen Avesta

Införandet av den nya hyresmodellen, Rättvis Hyra, kommer leda till att samtliga lägenheter (821 lägenheter) får en ny målhyra. Lägenheterna som ingår i modellen kommer få en infasning som ligger mellan 0-140 kr per månad och lägenhet under 2017.

I samband med att den nya hyressättningsmodellen har parterna även enats om en hyreshöjning för 2017, överenskommelsen landade på 0,5% för Gamla Byn AB:s hyresgäster. Hyreshöjningen ligger i linje med andra hyresförhandlingar som avslutats i år.

- Vi är nöjda med förhandlingen, den är låg och de gör att hyresgästerna i Avesta får ta del av de goda ekonomiska förutsättningarna som råder för Sveriges fastighetsbolag. Vad hyrorna blir exakt för varje lägenhet i modellen kommer att skickas ut per post till samtliga berörda hyresgäster senast i slutet på november, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen.

Kontaktpersoner:

John Oknelid
Förhandlare Hyresgästföreningen 
010-459 15 89 

Bo Brihler
Ordförande, Hyresgästföreningen Avesta 
070-542 20 30

Örjan Bengs
Ekonomichef, Gamla Byn AB
0226-64 57 11


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

821 lägenheter i Avesta kommun kommer få en ny hyressättningsmodell efter årsskiftet. Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har enats om en ny modell som syftar till att skapa en rättvisare hyressättning. I samband med förhandlingen har även parterna enats om en hyreshöjning av 2017 års hyror på 0,5%. Parterna är nöjda med årets överenskommelse.

Läs vidare »
Media no image

Dalarnas första hyresförhandling klar

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 14:15 CEST

Hyresförhandlingen i Rättvik är avslutad och uppgörelsen landade på en hyreshöjning 0,47 % i snitt. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som de tycker ligger i linje med årets förväntningar.

Rättvik. Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och RFAB resulterade i en hyreshöjning på i snitt 0,47 % under 2017, Hyresgästerna kommer få en hyreshöjning mellan 0,3% och 0,6%, för de hyresrätter som får 0,6% i höjning ingår hushållsel i hyran.Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med förhandlingen och tycker samtidigt att RFAB tar ansvar för en sund hyresutveckling.

- Vi har haft en god dialog tillsammans med RFAB och kommit fram till en bra överenskommelse som är bra för både hyresgästen och bolaget, det här visar på ett ansvarstagande från RFAB. Hade inte skattesubventionen för vindkraftsel tagits bort hade uppgörelsen kunnat vara ännu lägre, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Det är det gynnsamma ekonomiska läget för fastighetsbolag, med låg ränta och låg kostnadsutveckling som möjliggör den låga hyreshöjningen. Hyresgästföreningen har inför årets förhandlingsomgång uttryckt att man förväntar sig att årets yrkanden på hyreshöjningar ska vara låga sett till de rådande ekonomiska förutsättningarna.

- Den här överenskommelsen bekräftar våra förväntningar på låga uppgörelser inför årets förhandlingsomgång. För oss är det viktigt att hyresgästerna får ta del av den goda ekonomin som råder på samma sätt som de tidigare fått vara med och stöttat bolaget i svårare ekonomiska situationer, säger John Oknelid.

Kontaktperson
John Oknelid
Förhandlare
010 - 459 15 89

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Hyresförhandlingen i Rättvik är avslutad och uppgörelsen landade på en hyreshöjning 0,47 % i snitt. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som de tycker ligger i linje med årets förväntningar.

Läs vidare »
Media no image

Bra att KBAB vill komma överens

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 13:58 CEST

Hyresgästföreningen som stridit för att KBAB ska följa hyresnämndens beslut att häva eldningsförbudet är nöjda att bostadsbolaget nu ändrar sig. Nu går KBAB på Hyresgästföreningens linje att tillåta eldningen de tidigare förbjudit.

-Vi är nöjda med att KBAB genom att upphäva eldningsbeslutet lyssnar på vad hyresgäster vill och tycker de hanterar situationen på ett bra sätt, säger Ingemar Fornemo, handläggare på Hyresgästföreningen region Mitt.

Hyresgästföreningen kopplades in när en hyresgäst som bor hos KBAB anmälde att bostadsbolaget infört ett eldningsförbud trots att hyresnämnden tidigare i år tagit upp ett mål där en hyresgäst bestridit eldningsförbudet och fått rätt.

Kontakt:

Ingemar Fornemo, handläggare, Hyresgästföreningen region Mitt, 010-459 15 35

Mer info med bakgrund finns i Hem och hyra: http://www.hemhyra.se/varmland/kbab-slacker-eldningsforbudet

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen som stridit för att KBAB ska följa hyresnämndens beslut att häva eldningsförbudet är nöjda att bostadsbolaget nu ändrar sig. Nu går KBAB på Hyresgästföreningens linje att tillåta eldningen de tidigare förbjudit.

Läs vidare »
Yzg8xouwgjfskie68his

Så kan positiva spiralen i Oxhagen fortsätta med konstgräs

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 11:58 CEST

Över tusen personer har skrivit under Hyresgästföreningens förslag att anlägga en konstgräsplan i Oxhagen för att fortsätta den positiva inverkan sommarens nattfotboll haft på bostadsområdet.

Yzg8xouwgjfskie68his

Påminnelse mediaträff: Resultatet av Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 07:12 CEST

Hyresgästföreningen region Mitt bjuder in media till pressträff torsdagen 22/9 kl 11.00. Vi kommer att presentera en rapport och berätta om slutsatserna efter sommarens nattfotboll i Oxhagen och presentera planer för framtiden.

Yzg8xouwgjfskie68his

Inbjudan mediaträff: Resultatet av Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 16:22 CEST

Hyresgästföreningen region Mitt bjuder in media till en pressträff nu på torsdag 22/9. Vi kommer att presentera en rapport och berätta om slutsatserna efter sommarens nattfotboll i Oxhagen och presentera planer för framtiden.

Yzg8xouwgjfskie68his

Inbjudan pressträff: Resultatet av Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 08:50 CEST

Hyresgästföreningen region Mitt bjuder in media till en pressträff nu på torsdag 22/9. Vi kommer att presentera en rapport och berätta om slutsatserna efter sommarens nattfotboll i Oxhagen och presentera planer för framtiden.

Media no image

Nattfotboll – för ett lugnare bostadsområde! Möt initiativtagarna på Forum Nyköping!

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 09:34 CEST

Kom och möt Hemn och Hndren Ghaderi, initiativtagarna till nattfotbollen i Oxhagen i Örebro! Vi finns på Forum Nyköping 18 – 19 augusti hos Hyresgästföreningen, i monter nr 26, precis framför Stadshuset i Nyköping.

Hemn och Hndren kommer också att presentera projektet på Öppen scen på torsdag 18 aug kl 14.20.

”Vi vill skapa ett starkare bostadsområde och visa att föräldrar och unga kan vara med och påverka stämningen i ett bostadsområde. Vi vill få ungdomarna att hålla sig borta från problem och frustrationen som de kanske känner över den situation de befinner sig i, säger Hemn Ghaderi som är samordnare i projektet och ingår i HUVA, Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer.”

Välkomna till Hyresgästföreningens monter nr 26 på Forum Nyköping 18 – 19 augusti!

För mer information kontakta Annakari Berglund, kommunikationschef, tfn 070-695 69 66

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och vi som jobbat med nattfotbollen i Örebro, finns med på Forum Nyköping 18 - 19 augusti. Kom och möt initiativtagarna!

Läs vidare »
Hvaoqzqd3kpjczkgwwks

Prisvärt byggande av hyresrätter belönas av Hyresgästföreningen.

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2016 07:25 CEST

Hyresgästföreningen region Mitt ger Gruvstaden AB i Falun pris för sitt arbete med att bygga prisvärda hyresrätter i Falun. - Vi har lyft fram sju olika färdigställda byggprojekt i vår region som slår hål på myten att det inte går att bygga prisvärda hyresrätter, säger Alexander Carlsson, utredare på Hyresgästföreningen region Mitt.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/utredare
 • Bostadspolitik
 • alexander.carlsson@hyresgastforeningen.se
 • 0702575675
Hej! Välkommen till region Mitts: pressrum. Jag jobbar på kommunikationsavdelningen och hjälper dig gärna att komma i kontakt med den som kan hjälpa dig.

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk strateg
 • Bostadspolitik
 • jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-3708403
 • 010-4591557
Välkommen till region Mitts: pressrum. Mig kan du kontakta om du vill få... Visa mer

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar