Media-no-image

Ny fotbollsklubb och fotbollsplan på Tjärna Ängar i Borlänge!

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 08:30 CEST

På onsdag 27 maj kl 17.00 blir det premiär för Tjärna Ängars FC. Då spelar de på nya fotbollsplanen vid Kornstigen 27, mot Högskolan.

Ola Brossberg, fritidsnämndens ordförande, inviger fotbollsplanen

Det är ett samarrangemang mellan Hyresgästföreningen, AB Stora Tunabyggen, Fotbollsklubben Tjärna Ängar FC, Tjärnkraft och Hemköp Paradiset. Tjärnkraft och Hemköp bjuder på saft och tårta.

För mer information – kontakta Tommy Kieksi, Hyresgästföreningen, mobil 0705554272

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Invigning på onsdag 27 maj kl 17.00 för Tjärna Ängars FC. Fotbollsplanen ligger vid Kornstigen 27, mot Högskolan..

Läs vidare »
Media-no-image

Årsmöte Hyresgästföreningen region Mitt

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 15:36 CEST

Årsmöte Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt hade årsmöte söndagen den 26 april på Örebro universitet. Förutom frågor om föreningens framtid behandlades motioner, bland annat om hur Hyresgästföreningen kan hantera sociala media, informera nyanlända kring hur det fungerar i hyreshusområden och driva miljöfrågor mer effektivt. Årsmötet valde också ny styrelse. Helena Frisk, Karlskoga, kvarstår som ordförande för regionen, liksom ledamöterna Marianne Svensson, också Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Hans Linke, Sköldinge, och Carina Göransson, Borlänge. Nya i styrelsen blev Magnus Heimdal, Karlstad, Katarina Sjöström, Mora, Anders Brandt, Stallarholmen och Kim Jansson, Mariefred,

Årsmötet antog följande uttalande:

Det är en seger för hyresgästerna att regeringen valt att stimulera hyresrätten med 6,7 miljarder från och med 2016. Men det är en liten seger. Bostadsmarknaden stimuleras med cirka 40 miljarder om året och nu kan hyresgästerna skryta med att de får del av ungefär 17 procent av pengarna. För lite och för sent, kanske en del skulle säga.

För även om hyreshöjningarna var de lägsta på åtta år så ökar hyran mer än inflationen. Även om byggandet ökar så är bostadsbristen förlamande i stora delar av vårt land. Bostadsbristen kostar samhället miljarder och orsakar personliga tragedier när unga tvingas tacka nej till drömutbildningen, när familjer som fått tillskott inte kan flytta till något större eller när företag inte kan anställa därför att den som skulle passa perfekt för jobbet inte kan hitta bostad.

Hundratusentals hyresrätter i Sverige står inför akuta behov av renoveringar. Kostnaden beräknas till flera hundra miljarder. Renoveringarna leder också många gånger till mycket högre hyror. Trots att hyresgästerna levt i övertygelsen att de hyror man har betalat varje månad också har betalat för framtida renoveringar. Var fjärde hyresgäst tvingas flytta på grund av högre hyror efter renovering. Familjetragedierna haglar. Barn tvingas bort från sin trygga uppväxtmiljö med vänner och skola, äldre som bott i decennier i samma bostadsområde och lägenhet kan inte bo kvar och tvingas bort.

6,7 miljarder om året räcker tyvärr inte långt. Vilka bostäder vi bygger och erbjuder våra medborgare avgör vilket samhälle vi vill ha. Bostaden är fundamentet i vår välfärd och tryggheten i människors liv. Det går inte att kompromissa bort. Det går inte att överlåta till en marknad, som helst av allt vill göra vinst, att lösa. Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik som på allvar möter de stora utmaningar som vi ser på svensk bostadsmarknad. Vi har tagit ett steg i rätt riktning. Men nu krävs krafttag, mod och ambition och att politiken på allvar går från ord till handling.

Antaget av Hyresgästföreningens årsmöte 26 april 2015

För mer information

Helena Frisk 010 - 459 15 39

Regionordförande

Tomas Bergh 010 - 459 15 15

Kommunikationsstrateg

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Region Mitt hade årsmöte söndagen den 26 april på Örebro universitet. Förutom frågor om föreningens framtid behandlades motioner, bland annat om hur Hyresgästföreningen kan hantera sociala media, informera nyanlända kring hur det fungerar i hyreshusområden och driva miljöfrågor mer effektivt. Årsmötet valde också ny styrelse.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen pratade om Moras framtid och utmaningar med politiker

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 14:14 CEST

På tisdagen 21 april var de ledande politikerna Anna Hed (c), Malin Höglund (m) och Lennart Sohlberg (s) inbjudna till möte med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen representerades av Katharina Sjöström, ordförande i förhandlingsdelegationen, Tony Mohlin, ledamot i förhandlingsdelegationen och Jan Dahlquist, förhandlare. Hyresgästföreningen ville diskutera ett antal frågor bl a:

 • Borgensavgift – Ränteskillnaden mellan lån med pant eller lån med kommunalborgen. Här måste Kommunen kunna påvisa skillnaden. Hur kom Mora Kommun fram till att 0,3 % är skillnaden?
 • Hur tänker ni när det gäller ägandet av äldrebostäder? Ska Morastrand få färre fastigheter att fördela räntekostnaderna på, vilket drabbar hyresgästerna ännu hårdare.
 • Vilka krav ställer eller kommer Kommunen att ställa på Morastrand när det gäller nybyggnation?
 • Kan kommunen tänka sig att göra mer för att hyresgästerna inte ska behöva betala oskäligt mycket för ”gamla ränteaffärer”? I så fall vad?
 • Några klara svar kunde inte ges på mötet men politikerna lovade att återkomma med svaren. Under diskussionerna kom oroväckande tankar kring äldreboendena och vem som ska äga dessa fastigheter. Plockas fastigheterna med äldreboendena bort från Morastrand så innebär det att bolagets kostnader kommer att fördelas på ännu färre.

  Hyresförhandlingar är så komplexa att många frågor inte kan lösas vid förhandlingsbordet, så mellan förhandlingarna läggs mycket krut på att träffa politikerna som tar beslut som påverkar hyran för den enskilde. Detta möte var ett sådant och bägge parterna ansåg att det kan vara till stor nytta att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och tankar. Från Hyresgästföreningen kommer vi se till att fortsätta att bjuda in Moras politiker för att föra fram vår syn på Moras bostadspolitik. Nu väntar vi på svaren för att veta hur vi ska agera framåt.

  För mer information:

  Jan Dahlquist 070 – 633 90 52

  Förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  På tisdagen 21 april var de ledande politikerna Anna Hed (c), Malin Höglund (m) och Lennart Sohlberg (s) inbjudna till möte med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen representerades av Katharina Sjöström, ordförande i förhandlingsdelegationen, Tony Mohlin, ledamot i förhandlingsdelegationen och Jan Dahlquist, förhandlare.

  Läs vidare »
  Uv4ycnskfhf5nzvuucxy

  ​Hyresgästföreningen välkomnar SABO till Karlstad med en dörr och en uppmaning.

  Pressmeddelanden   •   2015-04-22 09:35 CEST

  Hyresgästföreningen välkomnar SABO till Karlstad som genomför sin kongress på CCC. Samtidigt vill Hyresgästföreningen skicka en uppmaning till SABO:s politiker att ta ställning för Sveriges hyresgäster och mot orimliga avkastningskrav och värdeöverföringar som driver hyrorna. Hyresgästföreningen kommer stå utanför CCC under kongressen.

  Media-no-image

  Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige med en dörr

  Pressmeddelanden   •   2015-04-21 08:47 CEST

  Under två veckor i april kommer du att kunna se dörrar utplacerade över hela landet på både väntade och oväntade ställen. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Trelleborg, Gällivare och Karlstad kommer det att placeras ut dörrar. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo.

  Eskilstuna är en av de orter där dörrarna kommer att synas under vecka 17. I Eskilstuna kommer dörren att stå utanför stadshuset. Kommunen är hårt drabbat av bostadsbrist. Under många år har det byggts för få bostäder och särskilt då hyresrätter. Kraven på kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter har ökat men Kommunfastigheter har hittills inte klarat att bygga så mycket som politikerna vill.

  – Hyresgästföreningen arbetar för att få fokus på de frågor som prioriteras av hyresgäster och blivande hyresgäster runt om i landet. Några av frågorna är den stora bostadsbristen och behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror samt renoveringen av miljonprogrammet. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling, säger Helena Frisk, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt.

  – Eskilstuna siktar på att bli 110.000 invånare men var ska alla bo? Vi har flera förslag för att öka byggandet. Den investeringsstimulans som regeringen aviserat är ett steg i rätt riktning men mer måste göras. Kommunen måste möta upp med att planera mark för byggande, höja ambitionerna ytterligare och våga satsa på att bygga hyresrätter, säger Lars Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

  För mer information, kontakta:

  Lars Holm

  Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

  Tomas Bergh 070 – 260 81 73

  Kommunikationsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Under två veckor i april kommer du att kunna se dörrar utplacerade över hela landet på både väntade och oväntade ställen. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Trelleborg, Gällivare och Karlstad kommer det att placeras ut dörrar.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Kan man bo här? - ​Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige med en dörr

  Pressmeddelanden   •   2015-04-21 08:37 CEST

  Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige med en dörr

  Under två veckor i april kommer du att kunna se dörrar utplacerade över hela landet på både väntade och oväntade ställen. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Trelleborg, Gällivare och Karlstad kommer det att placeras ut dörrar. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo.

  Borlänge är en av de orter där dörrarna kommer att synas under vecka 17. Borlänge är en växande kommun i det län där byggandet var sämst i hela landet under 2014. I hela Dalarna måste byggtakten öka och ansvaret faller till stor del på kommunerna. Främst är det hyresrätter som saknas.

  – Hyresgästföreningen arbetar för att få fokus på de frågor som prioriteras av hyresgäster och blivande hyresgäster runt om i landet. Några av frågorna är den stora bostadsbristen och behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror samt renoveringen av miljonprogrammet. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling, säger Helena Frisk, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt.

  – Det byggs för lite i Borlänge och det som byggs blir för dyrt. Vi har flera förslag för att öka byggandet. Den investeringsstimulans som regeringen aviserat är ett steg i rätt riktning och kommer att sänka hyrorna men mer måste göras. Kommunen möta upp med att planera mark för byggande, höja ambitionerna ytterligare och våga satsa på att bygga hyresrätter, säger Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

  Hyresgästföreningen kommer att ställa upp dörren på Borlänge Centralstation under veckan, och kommer att finnas där för att träffa allmänhet och inbjudna politiker

  onsdag den 22 april kl 15.30-16.30.

  För mer information, kontakta:

  Göran Tägtström

  Ordförande Hyresgästföreningen Borlänge

  070-58 58 752

  Tomas Bergh 070 – 260 81 73

  Kommunikationsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Under två veckor i april kommer du att kunna se dörrar utplacerade över hela landet på både väntade och oväntade ställen. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Trelleborg, Gällivare och Karlstad kommer det att placeras ut dörrar.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Rättelse av pressmeddelande: Grattis Falun! Men var ska alla nya invånare bo?

  Pressmeddelanden   •   2015-02-25 13:59 CET

  En rättelse av tidigare pressmeddelandet:

  Den korrekta befolkningsökningen i Falun kommun 2014 ska vara 122 personer, inte 331. Den siffra vi publicerade var befolkningsökningen 2013.

  Vi beklagar den felaktiga siffran från vår sida.

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Läs vidare »
  Osilgqvuizi4nwrmhoef

  Grattis Falun! Men var ska alla nya invånare bo?

  Pressmeddelanden   •   2015-02-25 12:00 CET

  Grattis Falun! Ni har fått 331 nya invånare under 2014 – men var ska dom bo? Faluns invånarantal är nu nästan 57.000 – fantastiskt roligt att Falun växer så det knakar tillsammans med nästan alla kommuner i Dalarna.Men var ska alla nya invånare bo? De preliminära siffrorna för byggandet under 2014 är betydligt sämre än innan. Siffran för färdigbyggda bostäder 2014 ser ut att hamna under 200.

  Media-no-image

  Tvåårig uppgörelse mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen

  Pressmeddelanden   •   2015-02-18 12:00 CET

  Hyran för Nyköpingshems hyresgäster kommer att höjas med i snitt 1,52 procent 2015 och 1 procent 2016. I uppgörelsen ingår en bibehållen nivå på underhållsbudgeten.

  Hyresförhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandade i december när parterna inte kunde komma överens. Förhandlingarna återupptogs i mitten av januari och nu har en uppgörelse nåtts.

  – Det känns bra att båda parter ansträngde sig för att komma överens trots att vi stod långt ifrån varandra. Vi har lyckats få en bibehållen underhållsbudget trots att hyreshöjningen ligger långt under vad Nyköpingshem yrkade från början, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

  Hyrorna för 2015 höjs i snitt med 1,52 procent vilket innebär att en lägenhet på 60 kvadrat med en månadshyra på 6500 får en höjning med 99 kronor i månaden. De lägenheter som får lägst höjning får 1,2 procent och de som får högst får 1,9 procent hyreshöjning. Nyköpingshem hade yrkat på 3,23 procent och redovisade ökade kostnader för reparationer, vatten och fastighetsunderhåll. Hyresgästföreningen har å sin sida redovisat de synpunkter och brister som våra medlemmar rapporterat in.

  - Vi går in mer tydligt i hyressättningsmodellen nu och med den här förhandlingen har vi sett till att de lägenheter som inte får extraordinärt underhåll inte heller får kraftigt höjd hyra. Det gynnar alla hyresgäster på sikt, tillägger Astrid Öhman Asp.

  För mer information:

  Astrid Öhman Asp 070 – 534 28 07

  Förhandlingsledare

  Hyresgästföreningen Region Mitt

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Hyran för Nyköpingshems hyresgäster kommer att höjas med i snitt 1,52 procent 2015 och 1 procent 2016. I uppgörelsen ingår en bibehållen nivå på underhållsbudgeten. Hyresförhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandade i december när parterna inte kunde komma överens. Förhandlingarna återupptogs i mitten av januari och nu har en uppgörelse nåtts.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Över 420 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Värmlands län 2014

  Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

  Över 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Värmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 420 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

  – Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

  ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Värmlands län betalades det ut över 420 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med 30 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i tretton av Värmlands sexton kommuner och i Karlstad har 2014 9 miljoner kronor mer utbetalats i ROT-bidrag än under 2013.

  – Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

  De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

  – Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. ROY-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

  Du hittar alla siffror om fördelningen av rot och mer fakta på hurvibor.se

  hurvibor.se/lanssidor/varmlands-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/

  För mer information kontakta

  Helena Frisk 072 – 320 55 15

  Regionordförande

  Jacob Höglund 070 – 370 84 03

  Bostadspolitisk utredare

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Över 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Värmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 420 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 4 bilder

  Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Regionordförande
  • hehblena.frisk@hlgyrhdesbvgastforewgefningraawnydcen.se
  • 072 - 320 55 15

  • Presskontakt
  • Bostadspolitisk utredare
  • Bostadspolitik
  • oitofgmjmajwgpfbs.bepvpmhgvoourggakmh@hygbresgooxhasbcrcecevtfklltscoiorzzkaeninwhgeonn.jfse
  • 010 - 459 15 15
  • 070 - 260 81 73

  • Presskontakt
  • kommunikationschef
  • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
  • 070-695 69 66

  Om Hyresgästföreningen region Mitt

  Alla ska ha rätt till en bra bostad

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

  Adress

  • Hyresgästföreningen region Mitt
  • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
  • 701 44 Örebro
  • Vår hemsida

  Länkar