Szlbc1ruxkvuvsbffevb

Lyckat bostadspolitiskt seminarium i Borlänge

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:45 CEST

Staten måste ta ett större ansvar för det svenska bostadsbyggandet, så löd budskapet på gårdagens mycket lyckade bostadspolitiska seminarium som anordnades av Hyresgästföreningen Borlänge i Seminariet fokuserade på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter och förutsättningarna för en hållbar bostadsutveckling i de tre kommunerna. Totalt närvarade 20 kommunpolitiker.

Media-no-image

HYRESGÄSTFÖRENINGEN BJUDER IN TILL BOSTADSPOLITISKT SEMINARIUM I BORLÄNGE

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 17:08 CEST

I samband med att Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter offentliggör sitt bostadspolitiska program bjuder föreningen till seminarium. Seminariet hålls på Pylonen i Borlänge tisdagen den 15 april kl 17.00 till 20.00. Temat är Hyresgästföreningens syn på de tre kommunernas förutsättningar för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Fokus ligger på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter med hållbara förutsättningar.

Inbjudna till seminariet är samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de tre kommunerna, media samt allmänheten.

- Bostadsmarknaden är grunden för kommunernas fortsatta utveckling. Vi vill ge fart åt diskussionen kring utvecklandet av nya bostäder i våra kommuner. Vi hoppas på en konstruktiv och bra dialog med de som närvarar vid seminariet samt att vi kan ge värdefull input i den fortsatta kommunpolitiska diskussionen om bostadsfrågan, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För mer information, vänligen kontakta förhandlingsstrateg Marcus Kjellin på telefon 070-245 46 13.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Tisdagen den 15 april mellan kl 17.00 och 20.00 bjuder Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter in till offentlige seminarium om de tre kommunernas förutsättningar för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Fokus ligger på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter med hållbara förutsättningar. I samband med seminariet kommer Hyresgästföreningens bostadspolitiska program offentliggöras

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen i Avesta presentera bostadspolitiskt program för politiker.

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 14:08 CEST

Riskpremien behöver avskaffas för att Avesta ska kunna växa. Under en gemensam frukost med de lokala politikerna presenterade Hyresgästföreningen sitt bostadspolitiska program med förslag för att förbättra bostadssituationen i Avesta kommun. Hyresgästföreningen vill bland annat att Avesta kommuns riskpremie avskaffas, att Gamla Byn AB:s pengar inte används till utdelning och att det införs ett statligt investeringsstöd för hyresrätter.

På tisdagsmorgonen träffade Hyresgästföreningen företrädare för kommunledningen i Avesta vid ett frukostmöte. Närvarande var företrädare för socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet och bland dem kommunalrådet Lars Isaksson(S). Hyresgästföreningen presenterade vid mötet innehållet i föreningens bostadspolitiska program för Avesta kommun. Fokus i diskussionen låg på den riskpremie som Avesta kommun ålägger Gamla Byn AB att betala för de lån företaget de har via kommunen.

-  Riskpremien är ekonomisk sett en oren konstruktion, den borde inte finnas. Pengarna borde istället läggas på underhåll och renoveringar av Gamla Byns bostäder, säger Bo Brihler, ordförande i Hyresgästföreningen i Avesta.

Hyresgästföreningen tyckte att frukostmötet blev ett konstruktivt och tankeväckande inspel i den pågående debatten om riskpremiens vara eller icke vara.

-  Vi fick en god möjlighet att vidga perspektivet kring riskpremiefrågan. Vi ser med spänning fram emot hur partiföreträdarna kommer att hantera frågan fortsättningsvis, säger John Oknelid, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Kontaktperson:
John Oknelid 
Förhandlare
0702-79 40 47

Faktaruta: Riskpremien

Avesta kommun tvingar Gamla Byn AB att låna pengar av kommunen. För detta anser sig Avesta kommun få en ökad kreditrisk, vilken kompenseras med en riskpremie motsvarande 0,7 % av lånat kapital årligen. Till följd av riskpremien betalar Gamla Byn AB:s hyresgäster 140 kr mer per månad till kommunen än vad andra hyresgäster gör.


Faktaruta: Förslagen i Hyresgästföreningen Avestas Bostadspolitiska program.

·  Inför stimulansåtgärder för byggmarknaden så att fler mindre bostadsföretag kan konkurrera om renoveringsentreprenader.
·  Inför statliga subventioner för rustning av miljonprogrammets hyresrätter.
·  Avskaffar Avesta kommuns riskpremie på Gamla Byn AB:s lån.
·  Låt Gamla Byn AB själv bestämma sin finansieringspolicy och uppta egna krediter med avgiftsfri kommunal borgen som säkerhet.
·  Undviker att avhända Gamla Byn AB hyrespengar genom utdelning, koncernbidrag eller andra       liknande transaktioner.
·  Kompenserar Gamla Byn AB för de nedskrivningar företaget drabbas av på lokalsidan.
Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Riskpremien behöver avskaffas för att Avesta ska kunna växa. Under en gemensam frukost med de lokala politikerna presenterade Hyresgästföreningen sitt bostadspolitiska program med förslag för att förbättra bostadssituationen i Avesta kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Uttalande vid Hyresgästföreningens årsmöte, Borlänge den 19 mars 2014

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 13:42 CEST

Ge oss en bostadspolitik för Borlänge!

Dalarna utvecklas och växer och som nav i den utvecklingen står Borlänge och Falun. Med fler arbetstillfällen får fler unga egen inkomst och möjlighet att flytta hemifrån. Fler jobb ger inflyttning som också skapar ett starkt tryck på fler bostäder. För att Borlänge ska kunna fortsätta att rida på den positiva vågen måste nya bostäder byggas – fler bostäder, prisvärda bostäder, bostäder för alla. Samtidigt står de äldre bostäderna inför omfattande renoveringar, modernisering och anpassning till nutidens krav på god boendestandard.

Men höga byggpriser driver upp bostadsföretagens kostnader för nybyggnation och renoveringar till ohanterliga nivåer. Komplicerade och segdragna planändringar och bygglovsförfaranden skapar ytterligare fördyringar. Att det saknas statligt stöd för renoveringar och nybyggen gör att alla kostnader hamnar hos bostadsföretagen och därmed hyresgästerna i form av orimliga hyresnivåer. Detta är lika orättvist som ohållbart.

Hyresgästföreningen kräver därför: Inför statligt stöd för nybyggnation av hyresrätter! Inför statligt stöd för renovering av hyresrätter! Förenkla planprocesser och bygglovsförfaranden! Öka samarbetet mellan bostadsföretagen i vårt län och i hela landet för erfarenhets – och kunskapsutbyte!

I höst går Sverige till val. Vi uppmanar alla Borlänges hyresgäster och övriga kommuninvånare: Fråga politikerna vad de tänker göra åt bostadsfrågan i kommunen! Rösta på de som är beredda att ge oss en bostadspolitik för framtiden, för de boende, för Borlänge!

Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

I höst går Sverige till val. Vi uppmanar alla Borlänges hyresgäster och övriga kommuninvånare: Fråga politikerna vad de tänker göra åt bostadsfrågan i kommunen! Rösta på de som är beredda att ge oss en bostadspolitik för framtiden, för de boende, för Borlänge!

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen träffar Moras kommunpolitiker

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 13:35 CET

Torsdag morgon den 26 mars höll Hyresgästföreningen frukostmöte med företrädare för de politiska partierna i Mora kommuns ledning. Närvarande var representanter från Morapartiet, KD, Moderaterna, Vänstern och Folkpartiet. Frukostmötet leddes av Katharina Sjöström, Hyresgästföreningen Moras ordförande och Marcus Kjellin, teamledare på Hyresgästföreningen.

Frågorna på Hyresgästföreningens dagordning var den höga skuldsättningen inom Morastrand AB och risken för att ytterligare försämra ekonomin inom Morastrand AB om ytterligare fastigheter skulle säljas.

– Morastrand är starkt överskuldsatt och sitter fast i räntenivåer som företaget inte kan hantera, det leder till en ekonomisk utförsbacke som måste brytas, säger Katharina Sjöström. Samtidigt skulle ytterligare försäljningar leda till att företagets förmåga att hantera sina kostnader starkt försämras, med stora minusresultat som följd.

Hyresgästföreningen redovisade förslag på vilka åtgärder som måste vidtas för att ändra trenden: Kommunen måste ge Morastrand rätt förutsättningar i ägardirektiv till företaget och kommunen måste tillskjuta pengar för att Morastrand ska kunna amortera av lån. Därtill måste det vara stopp för finansiering av investeringar genom ökad upplåning de kommande åren. Underhåll av fastigheterna kan enligt Hyresgästföreningen finansieras genom kassaflöden.

– Vi uppfattar att vi fick en positiv respons på våra förslag, säger Katharina Sjöström. Det förefaller råda bred enighet om problembilden i Morastrand. Nu återstår att se hur kommunens företrädare går vidare med lösningarna!

För vidare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin på telefon 070 – 245 46 13.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Torsdag morgon den 26 mars höll Hyresgästföreningen frukostmöte med företrädare för de politiska partierna i Mora kommuns ledning. Närvarande var representanter från Morapartiet, KD, Moderaterna, Vänstern och Folkpartiet. Frukostmötet leddes av Katharina Sjöström, Hyresgästföreningens ordförande och Marcus Kjellin, teamledare på Hyresgästföreningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna ökar mer än inflationen, drabbar ensamstående mest

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 08:17 CET

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Örebro län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) , som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Det är en utveckling som liknar den i stora delar av landet, där ökningstakten för hyrorna överskrider ökningen av KPI. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent. Sedan 2011 har KPI ökat marginellt, men hyreskostnaderna med fem procent.

– Fastighetsbranschen är välmående och hyresutvecklingen är stabil, pratet om att hyrorna måste upp ännu mer för att det ska bli lönsamt att bygga hyresrätter klingar falskt. Hyrorna har haft en kraftig utveckling som gör att boendekostnaderna blir onödigt höga för stora grupper, säger Lars-Åke Larsson, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

Samtidigt visar annan statistik från SCB att ensamstående i större utsträckning än andra bor i hyresrätt. Av de som är ensamstående med barn bor 57 procent i hyresrätt, att jämföra med sammanboende med barn, där 24 procent valt hyresrätt. Det finns också stora skillnader mellan könen. Av ensamstående mammor bor 65 procent i hyresrätt, att jämföra med bara 34 procent av papporna.

De som drabbas av den kraftiga utvecklingen av hyrorna är alltså i störst utsträckning ensamstående mammor.

– Hyresrätten är ett boende för alla och det är viktigt att det finns olika typer av hyresrätter i olika prisklasser. Som hyresutvecklingen ser ut i Örebro län försvinner fler och fler av de billigare hyresrätterna. Det borde oroa alla att ensamstående mammor är en av de grupper som drabbas hårdast, Lars-Åke Larsson, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

För att möta den kraftiga utvecklingen av hyrorna menar Hyresgästföreningen att det behövs en ny skattepolitik för hyresrätten, som beskattas hårdare än ägt boende.  Dessutom behövs flera politiska initiativ för att minska de höga kostnaderna för nybyggda hyresrätter.

– I Örebro kan man till exempel titta på markpriserna och försöka attrahera fler bolag som vill bygga billigare än de nu dominerande bolagen, avslutar Lars-Åke Larsson.

För mer information:

Lars-Åke Larsson, 070 – 654 02 63

Ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Tomas Bergh, 070 – 260 81 73

Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region Mitt

Vem bor var http://hurvibor.se/lanssidor/orebro-lan/hur-vi-lever/vem-bor-var/

Boendekostnader http://hurvibor.se/pengar/boendekostnader/


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Örebro län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) , som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Det är en utveckling som liknar den i stora delar av landet, där ökningstakten för hyrorna överskrider ökningen av KPI. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna ökar mer än inflationen, drabbar ensamstående mest

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 08:13 CET

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Sörmland län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) , som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Det är en utveckling som liknar den i stora delar av landet, där ökningstakten för hyrorna överskrider ökningen av KPI. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent. Sedan 2011 har KPI ökat marginellt, men hyreskostnaderna med fem procent.

– Fastighetsbranschen är välmående och hyresutvecklingen är stabil, pratet om att hyrorna måste upp ännu mer för att det ska bli lönsamt att bygga hyresrätter klingar falskt. Hyrorna har haft en kraftig utveckling som gör att boendekostnaderna blir onödigt höga för stora grupper, säger Lars-Åke Larsson, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

Samtidigt visar annan statistik från SCB att ensamstående i större utsträckning än andra bor i hyresrätt. Av de som är ensamstående med barn bor 63 procent i hyresrätt, att jämföra med sammanboende med barn, där 25 procent valt hyresrätt. Det finns också stora skillnader mellan könen. Av ensamstående mammor bor 70 procent i hyresrätt, att jämföra med bara 41 procent av papporna.

De som drabbas av den kraftiga utvecklingen av hyrorna är alltså i störst utsträckning ensamstående mammor.

– Hyresrätten är ett boende för alla och det är viktigt att det finns olika typer av hyresrätter i olika prisklasser. Som hyresutvecklingen ser ut i Sörmland försvinner fler och fler av de billigare hyresrätterna. Det borde oroa alla att ensamstående mammor är en av de grupper som drabbas hårdast, säger Lars-Åke Larsson, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

För att möta den kraftiga utvecklingen av hyrorna menar Hyresgästföreningen att en ny skattepolitik för hyresrätten, som beskattas hårdare än ägt boende, måste till.  Dessutom behövs flera politiska initiativ för att minska de höga kostnaderna för nybyggda hyresrätter.

– I Sörmland kan man till exempel titta på markpriserna och försöka attrahera fler bolag som vill bygga billigare än de nu dominerande bolagen, avslutar Lars-Åke Larsson.

För mer information:

Lars-Åke Larsson, 070 – 654 02 63

Ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Tomas Bergh, 070 – 260 81 73

Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region Mitt

Vem bor var http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/hur-vi-lever/vem-bor-var/

Boendekostnader http://hurvibor.se/pengar/boendekostnader/


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Sörmland län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) , som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Det är en utveckling som liknar den i stora delar av landet, där ökningstakten för hyrorna överskrider ökningen av KPI. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Därför kostar fjärrvärmen mest för hyresgästerna i Kristinehamn

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 10:28 CET

Värmland har det högsta snittet på fjärrvärmeavgifter i Sverige. Det visar årets Nils Holgersson-granskning av fjärrvärmepriserna i landet. Högsta priserna återfinner vi i Kristinehamn, som också har ett av de högsta i hela Sverige.

Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I Kristinehamn får konsumenten betala 183 kr/m2 lägenhetsyta för fjärrvärmen, medan det i Karlstad, vars priser ligger nära rikssnittet, handlar det om 161 kr/m2 och lägenhetsyta. För en hyresgäst i en normalstor trea (75 m2) i Kristinehamn innebär det en kostnad på drygt 1.445 kronor i månaden medan en hyresgäst i Karlstad i en jämförbar lägenhet betalar mindre än 1.005 kronor i månaden.

Priserna i Kristinehamn är ett resultat av avregleringen av energimarknaden 1996. De kommunägda energibolagen, av el- och fjärrvärmeanläggningar, såldes ut till privata uppköpare, helt eller delvis. Alldeles för billigt i många fall. Detta skedde därför att det lockades med att, nu skulle energipriserna bli så mycket billigare i och med avregleringen och med privata aktörer. Paniken spred sig, utförsäljning och uppköp av anläggningar skedde på löpande band av kommuninnevånarnas ägda anläggningar och fjärrvärmesystem.

Det fanns dock några kommuner som hade klokheten och kunskapen att inte sälja.

I dag ser vi resultatet! Energipriserna för el och fjärrvärme har stigit väldigt mycket över hela landet och vi har stora prisskillnader.

- Vi som bor i Kristinehamn får betala åtskilliga hundralappar mer för fjärrvärmen än de som bor i Karlstad.

Detta beror på att Karlstad Energi, kommunägt, äger både värmeverket och fjärrvärmesystemet. I Kristinehamn äger det kommunala Kristinehamn Energi, endast fjärrvärmesystemet. Det tidigare kommunägda värmeverket såldes ut till ett privat bolag, i dag Värmevärden AB, med ägare i Luxemburg. Resultatet blir att Kristinehamn måste köpa sin fjärrvärme från detta privata bolag och har i dag ett leveransavtal som sträcker sig till 2020. Detta betyder att värmepriset blir mycket högre, då det ligger utanför kontroll hos Kristinehamns Energi. Nu måste kommunen agera för att få ner priserna i framtiden. Det här är inte hållbart i dag och absolut inte i längden, säger Johnny Strömberg, ordförande i Hyresgästföreningen Kristinehamn. 

Nils Holgersson är en årligt återkommande rapport som bevakar hur priserna på bland annat fjärrvärme utvecklas. Rapporten visar att fjärrvärmepriserna ökat med 30 procent på tio år i Kristinehamn. Det kan jämföras med KPI som ökat med 12 procent sedan 2005. 

- Taxor och avgifter utgör en allt större del av våra boendekostnader och ökar i förhållande till vår disponibla inkomst. Kristinehamn blir en mindre attraktiv kommun att bo och leva i. Vår köpkraft som konsumenter blir svagare medan det privatägda värmebolaget gör en allt större vinst. Politikerna måste agera för en förändring, alla i kommunen tjänar på det, säger Johnny Strömberg.

För mer information:

Johnny Strömberg 076 822 18 44

Ordförande Hyresgästföreningen Kristinehamn

Tomas Bergh 070 260 81 73

Bostadspolitisk utredare


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Värmland har det högsta snittet på fjärrvärmeavgifter i Sverige. Det visar årets Nils Holgersson-granskning av fjärrvärmepriserna i landet. Högsta priserna återfinner vi i Kristinehamn, som också har ett av de högsta i hela Sverige. Skillnaderna mellan kommunerna är stora.

Läs vidare »
Media-no-image

Det kostar att bo i Rättvik

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 10:23 CET

I Rättvik betalar en hyresgäst i snitt 988 kr i månaden för fjärrvärme, det är 328 kr mer i månaden än vad en hyresgäst i Borlänge betalar för fjärrvärme. Rättviks boende betalar mest i hela Dalarnas län och har ett snittpris som tillhör de högsta i hela Sverige, det visar Nils Holgerssonundersökning som granskat samtliga svenska kommuners fjärrvärmepriser.

- Det är sorgligt att Rättvik har så höga priser på sin fjärrvärme. Hyresgästerna i Rättvik får betala mer för sitt boende vilket kan leda till att Rättvik blir en mindre attraktiv stad att flytta till. Kommunen och Rättviks politiker har möjlighet att förändra situationen då de äger fjärrvärmebolaget och ger dem direktiv, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen.

Prisskillnaden mellan kommunerna i Dalarnas län är stora. I Rättvik, som har den dyraste fjärrvärmen i Dalarnas län, betalar en hyresgäst i en normalstor trea i snitt 988 kr i månaden för fjärrvärme. Det är 328 kr mer i månaden än vad en hyresgäst i Borlänge betalar för fjärrvärme, där är snittpriset endast 660 kr i månaden. Hyresgästerna i de tre kommuner med dyrast fjärrvärme Rättvik, Leksand och Säter betalar alla mer än 960kr i månaden för sin fjärrvärme.

- Det är märkligt att Rättviks fjärrvärmepris har stigit med hela 68,7% samtidigt som landets konsumentprisindex bara har ökat med 12% under samma period. Följderna blir att Rättviks hyresgäster får mindre i plånboken. Sett ur ett större perspektiv spär den stora kostandsökningen för fjärrvärme på orättvisorna mellan de olika boendeformerna. Hyresrätten är redan skattemässigt missgynnad jämfört med det ägda boendet. En annan problematik är att en större andel av hyran som hyresgästerna betalar till taxebundna kostnader istället för att det kan läggas på eftersatt underhåll i lägenheterna. Det här är ett stort problem för hyresgästerna och samhället i övrigt och något Hyresgästföreningen aktivt jobbar med för att få politikerna att ändra på, säger John Oknelid.

Totalt har priset på fjärrvärme stigit i Rättvik med 68,7% sedan 2005 samtidigt har det allmänna konsumentprisindex (KPI) endast stigit med 12% under samma period. Det här innebär att en kraftig prisökning för de hyresgäster som bor i Rättvik.

Nils Holgerssonundersökningen bevakar årligen prisutvecklingen på bland annat fjärrvärme och är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Undersökningen granskar samtliga 290 kommuner i Sverige.

Kontaktpersoner:

John Oknelid
Förhandlare

0243794047

john.oknelid@hyresgastforeningen.se

Jacob Höglund

Bostadspolitisk utredare

019-7642137

070-3708403

jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

I Rättvik betalar en hyresgäst i snitt 988 kr i månaden för fjärrvärme, det är 328 kr mer i månaden än vad en hyresgäst i Borlänge betalar för fjärrvärme. Rättviks boende betalar mest i hela Dalarnas län och har ett snittpris som tillhör de högsta i hela Sverige, det visar Nils Holgerssonundersökning som granskat samtliga svenska kommuners fjärrvärmepriser.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästmöten om strandade hyresförhandlingar

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 11:08 CET

Förhandlingarna om inflyttningshyrorna i AB Stora Tunabyggens kv Lisselhagen strandade under 2013. Det gjorde även förhandlingarna om Borlänge kommuns omvårdnadsboende Kungsljuset. Orsaken var att de hyresnivåer som yrkades vida översteg hyresnivåerna i tidigare nybyggda lägenheter.

För kv Lisselhagen begärde Tunabyggen en hyra som skulle ge en månadshyra på 8.288 kr för en 3 rum och kök på 58 m². Detta är avsevärt högre hyra än genomsnittlig nyproduktion i Dalarna i övrigt. För Kungsljuset begärde Borlänge kommun en hyra som motsvarar 6.348 kr per månad för 1 rum och kokskåp på 33 m².

– Orsakerna till de höga hyresyrkandena är avsaknaden av en fungerande bostadspolitik, den bristande konkurrensen på byggmarknaden och avsaknaden av statligt stöd för byggande av hyresrätter. Det leder till ohanterligt höga byggkostnader för bostadsföretagen. Dessa kostnader vill man sedan vältra över på hyresgästerna i form av oskäliga hyror. Det är inte acceptabelt, säger Marcus Kjellin, teamledare på Hyresgästföreningen.

Nu bjuder Hyresgästföreningen sina medlemmar i Lisselhagen och de boende i Kungsljuset till möten för att informera om effekten av att deras hyror inte är förhandlade. Hyresgästföreningen kommer också beskriva sin uppfattning om vad som är en mer rimlig hyra för lägenheterna.

Mötet för Lisselhagens hyresgäster hålls torsdagen den 6 mars och för Kungsljusets hyresgäster tisdagen den 11 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin, teamledare på telefon 070-245 46 13.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Förhandlingarna om inflyttningshyrorna i AB Stora Tunabyggens kv Lisselhagen strandade under 2013. Det gjorde även förhandlingarna om Borlänge kommuns omvårdnadsboende Kungsljuset. Nu bjuder Hyresgästföreningen sina medlemmar i Lisselhagen och de boende i Kungsljuset till möten för att informera om effekten av att deras hyror inte är förhandlade.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

 • Presskontakt
 • regionordförande
 • fylatahwrskc-akejw.larlksslitron@hiuyresusgastfoetmyreohayrdefttuhluecningioenwjua.se
 • 070-6540263
Lars-Åke Larsson är ordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt.

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar