Media-no-image

Rättelse av pressmeddelande: Grattis Falun! Men var ska alla nya invånare bo?

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 13:59 CET

En rättelse av tidigare pressmeddelandet:

Den korrekta befolkningsökningen i Falun kommun 2014 ska vara 122 personer, inte 331. Den siffra vi publicerade var befolkningsökningen 2013.

Vi beklagar den felaktiga siffran från vår sida.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Läs vidare »
Osilgqvuizi4nwrmhoef

Grattis Falun! Men var ska alla nya invånare bo?

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 12:00 CET

Grattis Falun! Ni har fått 331 nya invånare under 2014 – men var ska dom bo? Faluns invånarantal är nu nästan 57.000 – fantastiskt roligt att Falun växer så det knakar tillsammans med nästan alla kommuner i Dalarna.Men var ska alla nya invånare bo? De preliminära siffrorna för byggandet under 2014 är betydligt sämre än innan. Siffran för färdigbyggda bostäder 2014 ser ut att hamna under 200.

Media-no-image

Tvåårig uppgörelse mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 12:00 CET

Hyran för Nyköpingshems hyresgäster kommer att höjas med i snitt 1,52 procent 2015 och 1 procent 2016. I uppgörelsen ingår en bibehållen nivå på underhållsbudgeten.

Hyresförhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandade i december när parterna inte kunde komma överens. Förhandlingarna återupptogs i mitten av januari och nu har en uppgörelse nåtts.

– Det känns bra att båda parter ansträngde sig för att komma överens trots att vi stod långt ifrån varandra. Vi har lyckats få en bibehållen underhållsbudget trots att hyreshöjningen ligger långt under vad Nyköpingshem yrkade från början, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyrorna för 2015 höjs i snitt med 1,52 procent vilket innebär att en lägenhet på 60 kvadrat med en månadshyra på 6500 får en höjning med 99 kronor i månaden. De lägenheter som får lägst höjning får 1,2 procent och de som får högst får 1,9 procent hyreshöjning. Nyköpingshem hade yrkat på 3,23 procent och redovisade ökade kostnader för reparationer, vatten och fastighetsunderhåll. Hyresgästföreningen har å sin sida redovisat de synpunkter och brister som våra medlemmar rapporterat in.

- Vi går in mer tydligt i hyressättningsmodellen nu och med den här förhandlingen har vi sett till att de lägenheter som inte får extraordinärt underhåll inte heller får kraftigt höjd hyra. Det gynnar alla hyresgäster på sikt, tillägger Astrid Öhman Asp.

För mer information:

Astrid Öhman Asp 070 – 534 28 07

Förhandlingsledare

Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyran för Nyköpingshems hyresgäster kommer att höjas med i snitt 1,52 procent 2015 och 1 procent 2016. I uppgörelsen ingår en bibehållen nivå på underhållsbudgeten. Hyresförhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandade i december när parterna inte kunde komma överens. Förhandlingarna återupptogs i mitten av januari och nu har en uppgörelse nåtts.

Läs vidare »
Media-no-image

480 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Dalarnas län 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

2,4 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Dalarna som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 480 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

– Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Dalarnas län betalades det ut 480 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med över 30 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i fjorton av Dalarnas femton kommuner och störst är ökningen i Avesta, där ökningen är så stor som 22 procent mellan 2013 och 2014.

– Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

– Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. ROT-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Du hittar alla siffror om fördelningen av rot och mer fakta på hurvibor.se

hurvibor.se/lanssidor/dalarna/hur-vi-lever/rot-avdrag/

För mer information kontakta

Helena Frisk 072 – 320 55 15

Regionordförande

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Bostadspolitisk utredare

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

2,4 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Dalarna som renoverar sina bostäder. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 480 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

Läs vidare »
Media-no-image

Nästan 400 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Sörmland 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

Nära 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Sörmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

– Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Sörmland betalades det ut 380 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med 20 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i sju av Sörmlands kommuner och mest i Oxelösund, där ökningen är så mycket som 17 procent mellan 2013 och 2014.

– Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

– Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. ROT-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Du hittar alla siffror om fördelningen av rot och mer fakta på hurvibor.se

http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/hur-vi-lever/rot-avdrag/

För mer information kontakta

Helena Frisk 072 – 320 55 15

Regionordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Nära 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Sörmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

Läs vidare »
Media-no-image

400 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Örebro län 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

Nära 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Örebro som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till 400 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

– Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Örebro län betalades det ut 400 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med över 30 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i nio av Örebro läns tolv kommuner och mest i Degerfors, där ökningen är så mycket som 33 procent mellan 2013 och 2014.

– Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

– Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Rot-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Du hittar alla siffror om fördelningen av rot och mer fakta på hurvibor.se

http://hurvibor.se/lanssidor/orebro-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/

För mer information kontakta

Helena Frisk 072 – 320 55 15

Regionordförande

Jacob Höglund 070 – 370 84 03

Bostadspolitisk utredare

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Nära 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Örebro som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till 400 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus.

Läs vidare »
Media-no-image

Över 420 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Värmlands län 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

Över 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Värmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 420 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

– Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Värmlands län betalades det ut över 420 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med 30 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i tretton av Värmlands sexton kommuner och i Karlstad har 2014 9 miljoner kronor mer utbetalats i ROT-bidrag än under 2013.

– Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

– Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. ROY-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Du hittar alla siffror om fördelningen av rot och mer fakta på hurvibor.se

hurvibor.se/lanssidor/varmlands-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/

För mer information kontakta

Helena Frisk 072 – 320 55 15

Regionordförande

Jacob Höglund 070 – 370 84 03

Bostadspolitisk utredare

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Över 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Värmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 420 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingarna för 2015 med Tunabyggen är klara

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 14:35 CET

Hyresförhandlingarna med Tunabyggen är klara. Höjningen blir 1,25 procent från 1 februari 2015. 

-Det betyder en höjning med måttliga 1,15 procent på helårsbasis, säger Göran Tägtström, ordförande i Hyresgästföreningen Borlänge/Säter/Gagnef. Om man till exempel har en månadshyra idag på cirka 5.000 kronor så blir höjningen drygt 60 kronor i månaden.

-Det känns bra att höjningen blev så pass måttlig. Hyresgästerna kan inte belastas med höga höjningar varje år. Hyrorna måste stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Men vi vet också att bolaget står inför stora utmaningar de kommande åren. Därför är vi överens med Tunabyggen att arbeta fram en slags femårsmodell, för att mer effektivt och långsiktigt hantera ekonomin, säger Tägtström.

För mer information - kontakta Göran Tägtström, ordförande i Hyresgästföreningen, tfn 070-5858752

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Tunabyggen har nu avslutat hyresförhandlingarna för 2015. Höjningen blir 1,25 procent från 1 februari 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingen med KBAB är klar

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 07:45 CET

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Karlstads Bostads AB (KBAB) är klar. Hyran höjs i snitt med 0,75 procent från den 1 januari 2015. En hyresdifferentiering har förhandlats fram med ett spann mellan 0 till 1,5 procents höjning.

– Vi är nöjda med överenskommelsen. Det har varit tuffa förhandlingar och kommunens avkastningskrav på bolaget är för höga. Det påverkar hyresnivåerna och nödvändiga investeringar, säger Thomas Bäckman, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Karlstad kommuns avkastningskrav på KBAB innebär att bolaget måste göra en vinst på cirka 100 miljoner kronor under 2015. Dessutom tar kommunen ut 10 miljoner kronor i värdeöverföringar från bolaget, pengar som varken bolaget, dess hyresgäster eller Hyresgästföreningen vet var de tar vägen.

– Vi vet inte var pengarna tar vägen. Det handlar om 10 miljoner kronor om året som kommunen tar från bolaget. Det är en orättvis dubbelbeskattning av KBAB:s hyresgäster. Vi har bjudit in kommunstyrelsen till samtal om detta och hoppas att vi får träffa dem i januari. För det här måste upphöra, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad.

Resultatet av hyresförhandlingen medför att KBAB knappt kommer att nå upp till kommunens avkastningskrav. Trots det kommer bolaget att göra stor vinst, även 2015.

– Vi kommer att fortsätta hävda att kommunen måste förändra avkastningskravet på KBAB. Det är inte rimligt att år efter år ha ett avkastningskrav som ligger högt över kraven på jämförbara bolag. Ge istället bolaget möjligheten att ta itu med framtidens utmaningar på bostadsmarknaden i Karlstad, säger Kurt Samuelsson.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Karlstads Bostads AB (KBAB) är klar. Hyran höjs i snitt med 0,75 procent från den 1 januari 2015. En hyresdifferentiering har förhandlats fram med ett spann mellan 0 till 1,5 procents höjning.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor satsning på underhåll resultatet av hyresförhandlingarna i Falun

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 12:01 CET

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Kopparstaden i Falun är klara. Hyran höjs med i snitt 1,1 procent från och med 1 januari 2015. Det innebär 11,03 kronor per kvm och blir en höjning med 55 kronor i månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

- Resultatet innebär att Kopparstaden gör en betydande  satsning på underhåll. Man ökar underhållet med 20 miljoner till 160 miljoner kronor per år. Vilket måste anses vara betydande för ett bolag i Kopparstadens storlek, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Ungefär hälften av Kopparstadens alla bostäder är byggda under miljonprogramsåren. Det kan jämföras med andra kommunala bostadsbolag i Dalarna där snittet är att andelen är mindre än en tredjedel av det totala beståndet. Utmaningen med bestånder och underhållskostnader och renoveringar kommer att bli omfattande de kommande åren för Kopparstaden.

- Puckeln kommer nu. Många av Kopparstadens bostäder når gränsen där renoveringar måste göras och kostnaderna för underhåll skenar i höjden och det försöker Kopparstaden att möta. Vi som hyresgäster tar vårt ansvar och bidrar, säger Pekka Ovaska, vice  ordförande Hyresgästföreningen Falun.

För mer information:

Pekka Ovaska 070 – 350 17 77

Vice Ordförande Hyresgästföreningen Falun

John Oknelid 070 – 279 40 47

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Kopparstaden i Falun är klara. Hyran höjs med i snitt 1,1 procent från och med 1 januari 2015. Det innebär 11,03 kronor per kvm och blir en höjning med 55 kronor i månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • helena.frisk@hyresgastforeningen.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • datojhsslwmdmas.berargdkwch@hyrevxmasgasuhtforeninhogen.gmse
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar