Stor skillnad i vattentaxor mellan Flen och Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 08:53 CEST

Det skiljer 3700 kr per lägenhet och år i vattentaxa mellan Flen och Eskilstuna. Vattnet kostar 3200 kr per lägenhet i Eskilstuna och över 6900 per lägenhet och år i Flen. En hyresgäst i Flen betalar med andra ord, mer än dubbelt så mycket för sitt vatten jämfört med en hyresgäst i Eskilstuna. Det visar den årliga taxeundersökningen Nils Holgersson, som bland andra Hyresgästföreningen står bakom.

- Vatten går inte att välja bort. En hyresgäst kan inte heller välja vatten från någon annan leverantör. Då kan det inte vara rimligt att det ska vara så stor skillnad beroende på var i länet man bor, säger Rolf Carlsson, ordförande Hyresgästföreningen Flen.

I Flen har kommunen gjort stora investeringar i VA-systemet under de senaste åren och vattentaxorna har höjts med närmare 40 procent och därmed blivit dyrast i länet.

- Vi förstår att det är nödvändiga investeringar som har gjorts. Risken är stor att det snarare är nivåerna i Flen som blir det normala än nivåerna i Eskilstuna. Frågan man måste ställa sig då är hur systemet ska finansieras och hur stora nivåskillnader mellan olika kommuner ska vi acceptera, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Sörmland.

I förra veckan kom ett utspel från Svenskt vatten som konstaterade att över 20 år kan vi se en fördubbling av vattentaxorna i landet. Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö var inte sena att haka på och meddelade att i Eskilstuna kommer vi att se taxehöjningarna tidigare än så.

- Det är så klart viss oro inför framtiden. Vi vet att Energi och Miljö aviserar höjningar av vattentaxan men det är svårt att förutse hur stora de blir. Kommer Eskilstunas vatten att bli lika dyrt som i Flen, undrar Tommy Holm, ordförande i Eskilstuna.

- Vi kräver förutsebarhet, långsiktighet och transparens. Vi vet att vattentaxorna kommer att öka kraftigt. Men inte var, eller när eller med hur mycket, säger Tommy Holm

- Det är rimligt att vi som konsumenter ställer de här kraven och att politikerna, som sätter taxorna, anstränger sig till det yttersta för att möta de kraven, tillägger Rolf Carlsson.

- Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas. Hur skillnaderna slår i Sörmland är ett bra bevis på exakt hur illa det kan bli mellan olika kommuner, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson.

Kontaktpersoner:

Tommy Holm Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, 073 – 767 66 37

Rolf Carlsson, ordförande Hyresgästföreningen i Flen, 070-523 19 85

Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Sörmland, 010 - 459 15 15

Jennie Wiederholm ordförande Nils Holgersson-gruppen, 010-459 16 14

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Det skiljer 3700 kr per lägenhet och år i vattentaxa mellan Flen och Eskilstuna. Vattnet kostar 3200 kr per lägenhet i Eskilstuna och över 6900 per lägenhet och år i Flen. En hyresgäst i Flen betalar med andra ord, mer än dubbelt så mycket för sitt vatten jämfört med en hyresgäst i Eskilstuna.

Läs vidare »

Höj Din Röst inför valet med Pennybridge Poetry

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 09:26 CEST

Under våren har Hyresgästföreningens projekt ”Höj Din Röst” lyft frågan om valet och valdeltagandet bland unga vuxna i tre av Örebros större bostadsområden. Projektet har använt sig av poesi som verktyg för att skapa en arena för samtal om demokrati, engagemang och delaktighet. Nu samlas alla i en stor avslutning tillsammans med lokala politiker på Hjalmar Bergmanteatern.

Samtal om bostadsfrågor i Karlstad 22 augusti kl 12 - 16 vid Stora Torget

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 13:38 CEST

Hyresgästföreningen kommer att besöka Karlstad nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På onsdag 22 augusti kommer vi att stå på Stora Torget i centrum kl 12 - 16.

Vi kommer i all enkelhet att samtala med Karlstadsbor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. Vi kommer att samla in namnunderskrifter på vykort som sedan ska förmedlas till våra rikspolitiker. På vykorten uppmanar vi alla beslutsfattare att ”Ta parti för människan”. Med det menar vi att Sverige måste få en mycket bättre bostadspolitik, där rätten till ett bra hem ska stå i fokus. Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Bland annat att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser! I våra samtal med hyresgäster uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende.

Ni är hjärtligt välkomna till Karlstad nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Annakari Berglund, opinionsstrateg, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen kommer att besöka Karlstad nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På onsdag 22 augusti kommer vi att stå på Stora Torget kl 12 - 16.

Läs vidare »

Samtal om bostadsfrågor i Degerfors torsdag 23 augusti kl 10 - 12 vid Torget

Nyheter   •   Aug 16, 2018 14:27 CEST

Hyresgästföreningen kommer att besöka Degerfors nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På torsdag 23 augusti ca kl 10 – 12 kommer vi att stå mellan Kronhallen och Torget. Vi kommer i all enkelhet att samtala med Degerforsbor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. 

 I våra samtal med hyresgäster och allmänhet uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Vi vill att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser!.Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Ni är hjärtligt välkomna till Degerfors nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Annakari Berglund, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen, 070-695 69 66.

På torsdag 23 augusti ca kl 10 – 12 kommer Hyresgästföreningen stå mellan Kronhallen och Torget. Vi kommer i all enkelhet att samtala med Degerforsbor om framtidens boende.

Läs vidare »

Samtal om bostadsfrågor i Torsby och Sunne 8 resp 9 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 12:07 CEST

Hyresgästföreningen kommer att besöka Torsby och Sunne nästa vecka för att prata bostadsfrågor. I Torsby landar vi på onsdag 8 augusti ca kl 13 - 15 på Gamla torget och i Sunne på torsdag 9 augusti, kl 11 - 14.30, i centrum vid Kvarngatan.

Vi kommer i all enkelhet att samtala med Torsby- och Sunnebor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. Vi kommer att samla in namnunderskrifter på vykort som sedan ska förmedlas till våra rikspolitiker. På vykorten uppmanar vi alla beslutsfattare att ”Ta parti för människan”. Med det menar vi att Sverige måste få en mycket bättre bostadspolitik, där rätten till ett bra hem ska stå i fokus. Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Bland annat att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser! I våra samtal med hyresgäster uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende.

Ni är hjärtligt välkomna till Sunne och Torsby nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Patrik Gunnarsson, kommunikatör Hyresgästföreningen, 072-2378721.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har samtal om bostadsfrågor i Torsby den 8 augusti, kl 13 - ca 15 på Gamla torget och i Sunne den 9 augusti, kl 11 - 14.30, i centrum vid Kvarngatan.

Läs vidare »

Hyror klara för 181 nya lägenheter i Nyköping

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:06 CEST

Hyrorna fastställda för 181 nyproducerade lägenheter i kvarteren Åkroken, Ladugården och Stormfågeln i Nyköping.

Elnätsavgifterna i Sörmland höjs återigen mer än inflationen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:01 CEST

Den senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen visar på att höjningarna av elnätsavgifterna i Sörmland återigen är betydligt högre än inflationen. I flera kommuner har avgiften ökat med 41 procent de senaste åren och i Eskilstuna höjdes avgiften med över 7 procent i år.

- Vi som konsumenter kan välja elleverantör och påverka vår elkostnad men när det gäller elnätet kan vi ingenting göra, säger Tommy Holm ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

I Eskilstuna är det ett kommunalt bolag som äger elnätet vilket borde gynna kommuninvånarna. Tidigare år har höjningarna i Eskilstuna varit blygsamma men nu slår bolaget till med 7 procent i höjning samtidigt som inflationen ligger under 2 procent. Det är den högsta höjningen i länet. Hyresgästföreningen efterlyser mer ansvarstagande från Eskilstunas politiker än så här.

- Vi vill se politiska åtgärder för att komma tillrätta med prisökningarna. Ska vi stillatigande bara acceptera en höjning på över 7 procent? Det håller inte, säger Tommy Holm.

- Det här påverkar ekonomin för tusentals familjer i Eskilstuna och visar hur galet monopolet är. Eskilstunas politiker måste ta större ansvar för prisutvecklingen än så. Kommunen har ju faktiskt saken i egna händer, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt.

På den lokala marknaden är det monopol och de tre stora bolagen kontrollerar elnätet i hälften av Sveriges kommuner. Eftersom ingen konsument kan välja bort elnätet kan bolagen höja avgifterna som de vill.

- Om inte ens lokala politiker klarar att hålla ner ökningarna krävs det kanske nationella begränsningar för att skapa bättre priskontroll. I Flen t ex, har elnätsavgifterna ökat med över 40 procent de senaste fem åren. Där sitter konsumenterna helt i händerna på elnätsleverantören och kan inte påverka sina kostnader överhuvudtaget. Varken genom konsumentval eller genom sin röstsedel, säger Tomas Bergh.

För vidare kontakt:

Tommy Holm 073 – 767 66 37

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Tomas Bergh070 – 260 81 73

Gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Den senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen visar på att höjningarna av elnätsavgifterna i Sörmland återigen är betydligt högre än inflationen. I flera kommuner har avgiften ökat med 41 procent de senaste åren och i Eskilstuna höjdes avgiften med över 7 procent i år.

Läs vidare »

Kronoparksveckans avslutning med förbundsordförande Marie Linder

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 15:12 CEST

På fredag 1 juni avslutas Kronoparksveckan i Karlstad. Då blir det spännande samtal om ”Centrumutveckling”. Programmet startar kl 15.30 som vanligt.

Klockan 18.30 avslutningstalar Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen. Hon kommer att prata om Hyresgästföreningens förslag till lösningar för att få en hållbar och långsiktig bostadspolitik. Detta under rubriken ”Ta parti för människan”.

Välkomna!

För mer information kontakta Elisabeth Myhr, Hyresgästföreningen, tfn 0730-644993

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På fredag 1 juni avslutas Kronoparksveckan i Karlstad. Då blir det spännande samtal om ”Centrumutveckling”. Programmet startar kl 15.30 som vanligt.

Läs vidare »

Över 1 miljon tillbaka till hyresgäster i Avesta och Borlänge​​

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 22:20 CEST

Felaktiga hyreshöjningar är orsaken till att Hyresgästföreningen och Dalabo Fastigheter AB nu är överens om att företaget ska betala tillbaka drygt 1 250 000 kr till 332 hyresgäster i i Avesta och Borlänge.

Hyresgästerna får inga pengar i handen. Istället sänks hyrorna från juni månad. Den som får minst tillbaka får 156 kronor och den som får mest får hela 28 764 kronor i avdrag på hyran.

- När vi skulle förhandla om nya hyror upptäckte vi felet, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen. Men Dalabo har på professionellt och korrekt sätt redovisat de felaktiga krävda hyrorna för oss. De har också samtyckt till att gottgöra hyresgästerna genom att nu betala tillbaka de felaktiga beloppen. Företaget har tagit sitt ansvar för att rätta till misstaget. Vi kommer att ha ett fortsatt bra samarbete med Dalabo, säger Marcus

Utöver uppgörelsen om återbetalning har parterna enats om att Dalabos korrekta hyror höjs med 1,4 procent från 1 juni 2018.

För mer information, kontakta Marcus Kjellin på 070-245 46 13.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

332 hyresgäster i Avesta och Borlänge får tillbaka ​1 250 000 kr efter överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och Dalabo Fastigheter AB.

Läs vidare »

Eget hem åt alla - så löser vi bostadskrisen! Bostadspolitiskt samtal tisdag 22 maj Örebro Universitet

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 09:12 CEST

Hyresgästföreningen och Örebro studentkår bjuder in till bostadspolitisk debatt/samtal på tisdag 22 maj kl 17.00 på Örebro Universitet, Hörsal 1, Långhuset.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder och chefsekonom Martin Hofverberg reser just nu runt i Sverige och visar möjligheter i bostadskrisens utmaningar. De har sällskap med ekonomen och författaren Dan Andersson. Örebro studentkår medverkar.

Tid: Tisdag 22 maj, kl. 17 - 19
Plats: Örebro Universitet, Hörsal 1, Långhuset

Medverkande:
• Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen
• Martin Hoverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen
• Dan Andersson, ekonom och författare
• Ullis Sandberg (S), kommunalråd
• Anders Åhrlin (M), oppositionsråd
• Lars Ströman, ledarskribent NA
• Örebro studentkår

Filip Reineby är moderator

På eftermiddagen, från kl 15, bjuder vi på nygrillade hamburgare utanför Studentkåren. Redan då finns det möjlighet att samtala med studenterna om deras bostadssituation.

För information om det praktiska kring arrangemanget, kontakta Fredrik Wrang, Hyresgästföreningen Örebro  tfn 070-5134609

För information om fakta och statistik kring ungas boende, kontakta Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen Riksförbundet 070-547 87 46

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Örebro studentkår bjuder in till bostadspolitisk debatt/samtal tisdag 22 maj kl 17.00 i Hörsal 1, Långhuset, Örebro Universitet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förhandlingsstrateg
 • Dalarna, hyresförhandlingar
 • maqqrcapusod.kcujeoyllohinsb
 • 010-4591570
 • 070-2454613
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Dalarna.

 • Presskontakt
 • Gruppchef Värmland
 • Värmland
 • anzddeffrsvs.errridvksodsoncn@mkhyfdregysgajasjstfsoorwaengzingigeegn.xlsetx
 • 0104591529
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Värmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Sörmland
 • Sörmland
 • tonsmawfs.ykbenlrguth@wphyjjretusgmsashhtfyhorvqenxwinelgewan.hisety
 • 0104591515
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Sörmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Örebro län
 • Örebro län
 • frpaedmeribyk.kmwrnmansqg@fvhyyareousgpvasyttfuhorvpenjginstgejin.krsehd
 • 0104591508
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Örebro län.

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • ancznannkamzridz.bpzernxgltxunbsd@gyhykdreyosgqlaszstfguorrcenlminczgeytn.wtsexm
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår statistik- och... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar