Media-no-image

Hyran för 2015 i Rättvik klar

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 10:22 CET

Hyresförhandlingarna med kommunala bostadsbolaget Rättviks fastigheter är klara. Höjningen blir 0,5 procent för 2015.

– Rättviks fastigheter står inför stora utmaningar. Men att höja hyran år efter år fungerar inte. Bolaget måste göra mer omfattande strukturella åtgärder för att rusta sig bättre inför framtiden, säger John Oknelid, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyreshöjningen motsvarar 4,8 kr per kvadratmeter och år och innebär att en lägenhet på 60 kvm får en höjning med 24 kronor per månad.

– Det känns skönt att bolaget har köpt vår argumentation att hyresgästerna inte kan belastas varje år med höga hyreshöjningar. På det sättet har bolaget tagit ansvar. Vi ser nu med tillförsikt fram emot att bolaget gör förändringar som kan bygga ekonomin starkare, säger John Oknelid.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingarna med kommunala bostadsbolaget Rättviks fastigheter är klara. Höjningen blir 0,5 procent för 2015.

Läs vidare »
Ttydfdmdk8nb1huttxat

Hyresgästföreningen Örebro skriver öppet brev till kommunstyrelsen.

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:00 CET

​Hyresgästföreningen Örebro vänder sig direkt till kommunstyrelsen med en uppmaning att inte röra hyresgästernas pengar. Detta med anledning av kommunens planer på att ta 11 miljoner kr från ÖBO. Något som skulle resultera i högre hyror för 50 000 hyresgäster i Örebro.

Media-no-image

Politiska beslut försvårar hyresförhandlingen i Avesta

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:33 CET

Politiska beslut försvårar hyresförhandlingen i Avesta

Hyresförhandlingarna i Avesta mellan kommunala bostadsbolaget Gamla Byn och Hyresgästföreningen har pågått sedan den 4 november och parterna har haft två sittningar.

– Det är politiska beslut som påverkar förhandlingen mellan parterna just nu, vilket gör att vi står en bit ifrån varandra, säger John Oknelid, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Bolaget har yrkat 2,9 procent i hyreshöjning men en stor del av den höjningen krävs för att betala den riskpremie som kommunen har ålagt bolaget. Bolaget får endast låna pengar via kommunen. Riskpremien är då en extra avgift som bolaget måste betala till kommunen som kompensation för den risk kommunen hävdar att den tar när bolaget lånar pengar. Kommunen har sänkt riskpremien från 0,7 till 0,5 procent men det är inte tillräckligt.

– Hyresgästerna betalar hyra för att bolaget ska klara av att sköta underhåll av hyresgästernas hem. Inte för att bolaget ska betala in pengar till kommunen, säger Bo Brihler, ordförande Hyresgästföreningen Avesta.

- Snitträntan för bolaget ligger på normala nivåer men när man också måste betala riskpremien blir kostnaderna för Gamla Byns lån väldigt höga. Det är inte rimligt att hyresgästerna ska betala detta, särskilt inte ett år när räntorna och inflationen är så låga, säger John Oknelid.

Hyresgästföreningens motbud är 0,0 procent i hyreshöjning.

– Uppskattningen bygger på att bolaget skulle klara sitt uppdrag utan hyreshöjning. Det enda som skulle kräva hyreshöjning är riskpremien och vi tycker inte att den är skälig. Det är en förtäckt och omotiverad värdeöverföring, avslutar Bo Brihler.

För mer information:

John Oknelid 070 – 279 40 47

Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Mitt

Bo Brihler 070 – 542 20 30

Ordförande Hyresgästföreningen Avesta

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingarna i Avesta mellan kommunala bostadsbolaget Gamla Byn och Hyresgästföreningen har pågått sedan den 4 november och parterna har haft två sittningar. – Det är politiska beslut som påverkar förhandlingen mellan parterna just nu, vilket gör att vi står en bit ifrån varandra, säger John Oknelid, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
Media-no-image

​Hyresgästföreningen bjuder in kommunstyrelsen till samtal om KBAB:s avkastningskrav.

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 06:00 CET

Förra veckan reagerade Hyresgästföreningen Karlstad kraftigt mot KBAB:s yrkande på hyreshöjning trots att bostadsbolaget prognostiserar att göra en vinst på 87 miljoner kronor. Det höga yrkandet är en följd av kommunens avkastningskrav på KBAB. I ett första steg för att försöka få Karlstads kommun att ändra inställning till avkastningskraven bjuder nu Hyresgästföreningen Karlstad in kommunstyrelsen i Karlstad till samtal om frågan.

- För att få igång ett samtal med kommunens politiker bjuder vi in dem till möte om KBAB:s avkastningskrav. Vi vill skapa en dialog med kommunledningen och få dem att förstå vilka konsekvenser deras avkastningskrav på KBAB får för hyresgästerna och utvecklingen i Karlstad. Det är inte hållbart att vi får politiskt beslutade hyreshöjningar, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad.

I dagsläget har Karlstads kommun ett högt avkastningskrav på KBAB. Under hyresförhandlingarna kom det fram att kommunen har för avsikt att höja det avkastningskravet ytterligare för det allmännyttiga bolaget KBAB. En sådan höjning skulle innebära att KBAB tvingas göra en vinst på över 100 miljoner kronor det kommande året.

- Självklart vill vi att KBAB ska ha en bra ekonomi så att de klarar av att genomföra sina åtaganden, så som underhåll och nybyggnation. Men de här avkastningskraven är orimliga och gör att KBAB staplar pengar på hög och pengarna tas från hyresgästerna. Vi måste sätta oss ner med kommunledningen och prata om avkastningskravet. Nu sträcker vi ut handen till politiken, det är bara för dem att sträcka ut sin och möta oss, säger Kurt Samuelsson

Hyresgästföreningen har bjudit in Karlstads kommunstyrelse till ett möte och väntar nu på ett svar. 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Karlstad bjuder in kommunstyrelsen till samtal om KBAB:s avkastningskrav. Idag prognostiserar KBAB att göra en vinst på 87 miljoner kronor till bekostnad på hyresgästerna. För att få Karlstads kommun att avstå från politiskt beslutade hyreshöjningar vill Hyresgästföreningen sätta sig ner och diskutera avkastningskravet.

Läs vidare »
Media-no-image

​Hyresgästföreningen och Årjängs Bostads AB är överens om 2015 års hyra.

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 06:00 CET

Den nya hyran för boende hos Årjängs bostads AB är förhandlad och klar. Initialt yrkade Årjängs Bostads AB en hyreshöjning på 2,5 % som sedan förhandlades ner till 1,3 % i snitt. Den nya hyran motsvarar en hyreshöjning på 52 kronor i månaden för en hyresgäst som bor i en lägenhet som kostar 4000 kronor i månaden. Förhandlingen resulterade i att fyra fastigheter får en fryst hyra det kommande året. I övriga bostadsbeståndet höjs hyran med 1,42%.

- Vi är nöjda med årets hyresförhandling, det blir en begränsad hyreshöjning som oavkortat kommer gå till underhåll av Årjängs Bostads AB:s fastigheter. Bolaget har kunnat visa upp en bra underhållsplan som är långsiktig. Det är bra att Årjängs Bostads AB låter hyresgästerna ta del av de gynnsamma ekonomiska förhållandena som råder, säger Thomas Bäckman förhandlare Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har under förhandlingarna med bolagets politiska ledning lyft problematiken med att Årjängs kommun belägger bostadsbolaget med en borgensavgift på nästan en miljon kronor. Pengar som enligt Hyresgästföreningen skulle göra större nytta i bolaget.

- Jag upplever att vi har haft en mycket bra dialog och att vi har nått fram till bolagsstyrelsen i frågan om borgensavgift. Dom kommer nu ta kontakt med kommunledningen och uppmana dem att halvera borgenssumman. En halvering skulle innebära att Årjängs Bostads AB skulle få behålla närmare 500 000 kronor som de kan använda till underhåll av fastigheter. Det är bra att bolaget tar tag i den här frågan, det visar att de är villiga att ta ansvar för Årjängs Bostads AB verksamhet och hyresgästerna, säger Thomas Bäckman.

För mer information om förhandlingen:
Thomas Bäckman
Förhandlare
0705250198

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Den nya hyran för Årjängs bostads AB är förhandlad och klar. Initialt yrkade Årjängs Bostads AB en hyreshöjning på 2,5 % som sedan förhandlades ner till 1,3 % i snitt. Förhandlingen resulterade i att fyra fastigheter får frysta hyror det kommande året. I övriga bostadsbeståndet höjs hyran med 1,42%.

Läs vidare »
Media-no-image

Särskild satsning på underhåll i Smedjebackens hyresuppgörelse

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 12:06 CET

Särskild satsning på underhåll i Smedjebackens hyresuppgörelse

– Vi är mycket nöjda med hyresuppgörelsen i Smedjebacken. Bärkehus visar att det är ett bolag som tar ansvar för sina hyresgäster och bolaget gör stora satsningar på utveckling av boendet och underhåll, trots relativt låg hyreshöjning. Det är riktigt roligt och bra för hyresgästerna, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Överenskommelsen hamnar i snitt på 0,5 procent. Det innebär att en lägenhet på 60 kvm får en höjning som motsvarar 23 kronor i månaden. Bärkehus gör dessutom under 2015 är en extra satsning på underhåll. Bolaget avsätter i en engångssatsning 4,8 miljoner kronor mer på underhåll för 2015, vilket motsvarar en höjning med 48 procent från 2014.

– När vi har ett såpass gynnsamt marknadsläge med låga räntor och låg inflation både kan och vill bolaget göra en engångssatsning på förbättrat underhåll. Vi tycker att det visar att bolaget vill ta ansvar, vill utveckla bostadsmarknaden i Smedjebacken och förbättra situationen för hyresgästerna, förklarar John Oknelid.

Uppgörelsen är den andra uppgörelsen som blir färdig med de kommunala bostadsbolagen i Dalarna i årets hyresförhandling. Tidigare har Ludvikahem förhandlat hyrorna och landade på en hyreshöjning på snittet 0,5 procent. Hyresgästföreningen har yrkat på låga hyreskrav inför årets förhandlingar med tanke på den låga inflationen, det rekordlåga ränteläget och det relativt milda vädret som sparar omkostnader för bolagen.

För mer information:

John Oknelid 070 - 279 40 47

Förhandlingsledare Region Mitt 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Bärkehus hamnar i snitt på 0,5 procent. Det innebär att en lägenhet på 60 kvm får en höjning som motsvarar 23 kronor i månaden. Bärkehus gör dessutom under 2015 är en extra satsning på underhåll. Bolaget avsätter i en engångssatsning 4,8 miljoner kronor mer på underhåll för 2015, vilket motsvarar en höjning med 48 procent från 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Oförskämt högt yrkande från KBAB i årets hyresförhandling.

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 17:22 CET

Idag publicerade Hem och Hyra det yrkande som KBAB lämnade till hyresgästföreningen i årets hyresförhandling. Yrkandet ligger på 1,9 % för det kommande året. Det höga yrkandet är en följd av Karlstads kommuns avkastningskrav på KBAB samt de värdeöverföringar som kommunen genomfört de senaste åren. Hyresgästföreningens förhandlare Thomas Bäckman är inte nöjd med det inkomna yrkandet.

- Att KBAB lämnar det här höga yrkande i den gynnsamma situationen vi har idag är en direkt följd av politiska beslut på orimliga avkastningskrav. KBAB har en mycket stark ekonomi med fina nyckeltal och de gör en stor vinst, trots detta tvingar kommunen på bolaget ägardirektiv som slår hårt mot hyresgästerna. 

Karlstads kommun har inför årets hyresförhandling höjt sitt avkastningskrav på det allmännyttiga bostadsbolaget. Hyresgästföreningen Karlstads ordförande Kurt Samuelsson är kritisk mot Karlstads kommuns beslut.

- Det här beteendet är helt oförståeligt. Det verkar nästan som om kommunens politiker medvetet försöker bestraffa KBAB:s hyresgäster. KBAB är ett bolag som har en sund ekonomi trots att Karlstads kommun de senaste åren har tagit pengar från bolaget. Det handlar om att 10 miljoner kronor per år överförs från bostadsbolaget till kommunens ”svarta hål”. Det här är en politik som vi inte kommer att acceptera.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Idag publicerade Hem och Hyra det yrkande som KBAB lämnade till hyresgästföreningen i årets hyresförhandling. Yrkandet ligger på 1,9% för det kommande året. Det höga yrkandet är en följd av Karlstad kommuns avkastningskrav på KBAB samt den värdeöverföring som genomförs. Hyresgästföreningen Karlstad är mycket negativa till yrkandet och de politiska besluten som har lett fram till det.

Läs vidare »
Media-no-image

Bra hyresuppgörelse i Ludvikahem

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 10:00 CET

Bra hyresuppgörelse i Ludvikahem

Hyresuppgörelsen för 2015 i Ludvikahem är klar. Den innebär en höjning av hyran i snitt med 0,5 procent och är en av landets lägsta hittills i år.

– Ludvikahem har tagit stort ansvar för hyresgästerna och utvecklingen av hyresmarknaden. Inte bara i Ludvika utan för hela Dalarna. Vi hoppas att fler bolag i länet följer Ludvikahems exempel, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Uppgörelsen börjar gälla från 1 januari 2015 och medför att för en tvåa på 65 kvm med en hyra på 5000 kr i månaden höjs hyran med 25 kronor. I uppgörelsen ingår en omfattande satsning på underhåll och Ludvikahem lägger drygt 68 miljoner kronor på underhåll av sina 3100 lägenheter. Vilket är högt i jämförelse med andra bolag.

– Ludvikahem visar att det är möjligt att utveckla ett hyresbostadsbolag idag utan att kraftigt höja hyrorna. Låg inflation och rekordlåg ränta skapar möjlighet för bolaget att med rimliga hyreshöjningar förbättra och höja kvaliteten i bostäderna, säger John Oknelid. Det här är en bra uppgörelse, både för hyresgästerna och för bolaget som går före i utvecklingen av Dalarnas hyresmarknad.

Uppgörelsen med Ludvikahem är den första som är klar med de kommunala bostadsbolagen i Dalarna. Hyresgästföreningen har uppmanat bolagen att ta ansvar när det ekonomiska läget i Sverige är gynnsamt med låg inflation och låga räntor.

För mer information:

John Oknelid 070 – 279 40 47

Förhandlingsledare Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresuppgörelsen för 2015 i Ludvikahem är klar. Den innebär en höjning av hyran i snitt med 0,5 procent och är en av landets lägsta hittills i år. – Ludvikahem har tagit stort ansvar för hyresgästerna och utvecklingen av hyresmarknaden. Inte bara i Ludvika utan för hela Dalarna, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Höga förhoppningar om mycket låga bud inför hyresförhandlingarna i Karlstad.

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 06:00 CET

Hyresgästföreningen Karlstad har höga förhoppningar på ett mycket lågt bud inför årets hyresförhandling med Karlstad bostads AB, KBAB. De ekonomiska förutsättningarna är goda och 2013 gjorde bolaget en vinst på ca 57 miljoner kronor.

Årets hyresförhandling har påbörjats och runt om i Värmland har fastighetsbolagen börjat lämna in sina yrkanden. Från länets största fastighetsbolag, det av Karlstads kommunalt ägda KBAB, har det inte framförts något yrkande inför årets hyresförhandling ännu. Men hos Hyresgästföreningen råder en optimistisk stämning inför yrkandet

 - Vi vill att hyresgästerna får ta dela av de gynnsamma ekonomiskaförhållandena som råder för KBAB och Sveriges fastighetsbolag. KBAB gör en stor vinst, räntorna är låga, inflationen ligger under nollsträcket och vi har haft ett varmt väder som kraftigt minskat bolagets värmekostnader, säger Thomas Bäckman förhandlare Hyresgästföreningen. 

KBAB gjorde under 2013 en vinst på ca 57 miljoner kronor. Av den vinsten plockar ägaren, Karlstad kommun ut 10 miljoner. Hyresgästföreningen är kritiska till Karlstad kommuns vinstuttag och ifrågasätter samtidigt om hyran verkligen går till det den är avsedd för.

 - Vi förhandlar hyran med KBAB för att hyresgästerna ska få ett bra underhåll och boende till en rimlig hyra. Inte för att våra hyror ska finansiera Karlstad kommuns dagliga verksamhet. Under två år i rad har Karlstad kommun tagit ut 10 miljoner kronor från Karlstads hyresgäster. Det är en dubbelbeskattning av hyresgästerna som vi inte kan acceptera, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad. 


Kontaktperson:

Thomas Bäckman, Förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 054175211
Mobiltelefon: 0705250198
E-post: thomas.backman@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Karlstad har höga förhoppningar på ett mycket lågt bud inför årets hyresförhandling med Karlstad bostads AB, KBAB. De ekonomiska förutsättningarna är goda och 2013 gjorde bolaget en vinst på ca 57 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Bolaget med länets högsta hyror, vill chockhöja hyrorna

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 07:52 CET

Bolaget med länets högsta hyror, vill chockhöja hyrorna

– Vi har tagit emot yrkandet från Trobo och bolaget som redan har länets högsta hyror vill höja hyrorna ännu mer, konstatera Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyresgästföreningen har tagit emot yrkandet från Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Bolaget vill höja hyrorna med 3,25 procent.

– Vi har ingen inflation över huvudtaget, räntorna är rekordlåga och det har varit ett varmt år som hållit nere uppvärmningskostnader och minskat kostnader för snöröjning. Att i det läget yrka höga hyreshöjningar när man redan har länets högsta hyror är osmakligt, säger Astrid Öhman Asp.

Den yrkade hyreshöjningen skulle innebära att Trobo skulle få ut 1,4 miljoner mer från sina hyresgäster. Samtidigt har Trosa kommun en borgensavgift som uppgår till 1,34 miljoner. Borgensavgiften är en avgift som ska ta bort eventuella konkurrensfördelar som bolaget har genom att de kan låna med kommunen som garant för lånen. Om kommunen inte kan visa att bolaget har en sådan konkurrensfördel ska ingen borgensavgift tas ut.

– Det är lite märkligt att hyreshöjningen är lika stor som borgensavgiften. Om kommunen inte ålägger bolaget någon borgensavgift borde man kunna hålla nere hyreshöjningen. Kommunen måste börja ta lite ansvar för sitt bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag har faktiskt också ett allmännyttigt och bostadsförsörjningsansvar att leva upp till, avslutar Astrid Öhman Asp.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har tagit emot yrkandet från Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Bolaget vill höja hyrorna med 3,25 procent. – Vi har tagit emot yrkandet från Trobo och bolaget som redan har länets högsta hyror vill höja hyrorna ännu mer, konstatera Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • helenahtnvrg.fgbrisk@hyresgastakfoonreningenhj.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • toeemaemkghjvmlrzadvxqeznrfdbns.bebfrgvmh@uuofnuivnmhyojcdsbloresgohahastforvfqznpeningen.se
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar