Media no image

Hyresgästföreningen överens med Eskilstuna kommunfastigheter om hyror för 2018.

Nyheter   •   Feb 12, 2018 15:31 CET

Hyresförhandling med Eskilstuna kommunfastigheter klar - överens om 1 % höjning för 2018.

-Överenskommelsen säkerställer att Eskilstuna kommunfastigheter bibehåller sin höga förvaltningskvalité, samtidigt som det ger kostnadstäckning för underhållskostnader och taxehöjningar. Samtidigt skickar vi ett starkt budskap till Eskilstunas kommunpolitikerna om att vi i Hyresgästföreningen inte tänker sanktionera att Eskilstuna kommunfastigheters hyresgäster betalar 22 miljoner extra till kommunen i värdeöverföring per år, säger Fredrik Malmberg förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

-Förhandlingen har präglats av god ton och ett bra förhandlingsklimat, säger Tommy Holm, ordförande för Hyresgästföreningens Eskilstunaförening.

Men Eskilstunas hyresgäster är väldigt kritiska till att kommunpolitikerna tror att de kan extrabeskatta hyresgästerna med 22 miljoner per år, fortsätter Tommy Holm. Vi ser fram emot att ta diskussionen med Eskilstunas kommunpolitiker på stadens torg och gator i kommande valrörelse, avslutar Tommy Holm.

För mer information kontakta Fredrik Malmberg, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, tfn 0104591504 eller Tommy Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, tfn 073-767 66 37

Hyresförhandling med Eskilstuna kommunfastigheter klar - överens om 1 % höjning för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen överens om nya hyror med Botrygg i Örebro

Nyheter   •   Feb 12, 2018 11:31 CET

Hyresgästföreningen har kommit överens med det privata bostadsföretaget Botrygg om nya hyror för 2018.

-Det är bra att vi kunnat komma överens om en relativt låg nivå, säger Marcus Johansson, på Hyresgästföreningen. Uppgörelsen hamnade på 0,8 procent från 1 januari 2018, vilket definitivt placerar dom bland de lägsta uppgörelserna hittills. Botrygg har cirka 160 lägenheter i Örebro. En del i deras affärsidé är ju att deras bostäder ska ha ”överkomliga hyror” och det avspeglas ju nu i den här överenskommelsen, säger Marcus.

Adam Cocozza, VD fär Botrygg kommenterar också uppgörelsen:

- 0,8 % är en rimlig hyreshöjning då vi endast har nyproducerade hyresrätter i Örebro. Vi är måna om att erbjuda våra hyresgäster en hög kvalitet i boendet till en överkomlig hyra.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, Tel: 010-4591613

Hyresgästföreningen har kommit överens med det privata bostadsföretaget Botrygg om nya hyror för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen säger nej till KBAB:s krav på hyreshöjning för 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 13:14 CET

-De kräver 1,5 procent, men det är bara en följd av Karlstads kommuns krav på att företaget ska generera övervinster . Vi befarar att en del av vinsten sedan går till kommunen i form av värdeöverföring. Så har skett tidigare år. Om man räknar på en snittlägenheten hos KBAB får varje hyreshushåll betala nästan 10.000 kr kronor mer i hyra om året på grund av kommunens krav på övervinst.

-Jag vill gärna att politikerna förklarar det här för hyresgästerna. Varför ska hyresgästerna betala nästan två månadshyror i övervinster till KBAB? Och kommer politikerna att kräva att en del av övervinsten sedan går till kommunen för att de ska använda den till ändamål som borde betalas med skattepengar? Det vill vi gärna ha svar på, säger Mats Gustafsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Karlstad.

-Det är inte fel att kommunala bostadsföretag går med vinst, fortsätter Mats Gustafsson. Men det ska finnas en rimlighet i detta och pengarna ska stanna i bolaget. Med tanke på den bostadssituation som är i Karlstad – se till att investera i att bygga nytt eller öka takten när det ska renoveras. Det gynnar både bolaget, kommunen, nuvarande och kommande hyresgäster.

För mer upplysningar kontakta Mats Gustafsson, ordförande, tfn 070-5711096 eller Anna Nykvist, förhandlingsledare, tfn 010-4591588

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen säger nej till Karlstads Bostads AB:s (KBAB) krav på hyreshöjning för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyresförhandlingarna strandade i Kil

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 15:06 CET

- Hyresgästföreningen anser att Kilsbostäders yrkande ligger för högt, säger Anna Nykvist, förhandlare på Hyresgästföreningen.Kilsbostäder är ett välmående bolag med god ekonomi och deras yrkande låg alldeles för långt ifrån vad Hyresgästföreningen kunde acceptera. Kilsbostäder valde därför att stranda förhandlingen.

- Hyresgästföreningen har också efterfrågat förhandlingsunderlag som Kilsbostäder inte svarat upp mot. Detta trots att det finns en rekommendation mellan de centrala parterna om vad som bör ingå i ett relevant underlag. De har helt enkelt inte varit tillräckligt transparenta och tydliga i sin redovisning för att vi ska kunna göra en korrekt granskning av deras behov av hyresjustering.

För mer information kontakta Anna Nykvist, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt,

tfn 010-459 15 88.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Kilsbostäder har valt att stranda hyresförhandlingarna för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Om Krylbostäder och vattenavstängningen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 14:13 CET

Vi har nåtts av uppgifter att Krylbostäder meddelat att de ska betala sin skuld till Avesta Vatten och avlopp. Den aviserade vattenavstängningen på 4 fastigheter i Krylbo blir i så fall inte av. Hyresgästföreningen måste därför avvakta med ansökan om särskild förvaltning. Vi fortsätter att bevaka ärendet timme för timme med bibehållen beredskap för det fall att avstängning blir aktuellt igen.

 • Det är en mycket ovanligt situation att hyresgäster riskerar att bli utan vatten. Det här vållar det stor oro för berörda hyresgäster. Vi förutsätter att Krylbostäder och Avesta Vatten ser till att lösa situationen så att risken för att hyresgästerna drabbas undanröjs, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För mer upplysningar kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen, tfn 0104591570

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har nåtts av uppgifter att Krylbostäder meddelat att de ska betala sin skuld till Avesta Vatten och avlopp. Den aviserade vattenavstängningen på 4 fastigheter i Krylbo blir i så fall inte av.

Läs vidare »
Media no image

Hyror klara för 800 lägenheter i Lindesberg

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 13:15 CET

Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för drygt 800 lägenheter ägda av privata fastighetsägare i Lindesberg. De företräddes av Fastighetsägareföreningen. De nya hyrorna höjs med 1,18 procent från 1 april 2018.

-Har man en hyra på 6.000 kronor så får man en höjning på drygt 70 kronor i månaden, säger Marcus Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen. Det är en rimlig nivå på höjning tycker vi. Man kan säga att det var hårda men konstruktiva förhandlingar. Värt att notera är Lindesbergsbostäders krav som ligger på cirka 180 kronor i månaden i höjning. De valde ju att stranda så där avvaktar vi fortfarande Hyresmarknadskommitténs förslag, säger Marcus.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt Tel: 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för drygt 800 lägenheter ägda av privata fastighetsägare i Lindesberg.

Läs vidare »
Epbbqwydyhhjjb4opt4b

Överenskommelse träffad med Slättö om nyproduktionshyror

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 14:06 CET

Vid återupptagna förhandlingar med Slättö Förvaltning AB om hyror för nyproduktionen i kvarteret Nätet i Eskilstuna kunde nu en överenskommelse träffas.

Media no image

Strandad hyresförhandling i Lindesberg

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 08:28 CET

Lindesbergsbostäder (LIBO) har strandat hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen och de två parterna står långt ifrån varandra. LIBO vill ha en hyreshöjning på 3 procent, vilket betyder en höjning med 180 kr i månaden för en hyra på 6000. Hyresgästföreningens motbud ligger på 0,7 procent, vilket betyder 42 kr per månad. För hyresgästerna I LIBO:s bestånd på ca 1200 lägenheter innebär det att besked om ny hyra för 2018 dröjer.

- Det är tråkigt att vi hamnat här, säger Marcus Johansson, förhandlare för Hyresgästföreningen. LIBO:s höjningskrav ligger klart över det snitt som hittills har förhandlats fram bland företagen i Örebro län. De andra överenskommelserna har hamnat på ca 1 procents hyreshöjning.

-Jag ser ingen anledning till att Lindesbergsbostäder behöver sticka ut, säger Marcus Johansson. När vi granskar deras underlag samt ser till ökningar av kommunala taxor och avgifter så skiljer sig de inte från andra bolag. Det finns bolag där det ser sämre ut, men där har vi hittat en lösning som båda parter är nöjda med.

Det som händer nu är att Libo kommer vända sig till HMK, (Hyresmarknadskommittén, som är ett partsammansatt organ). De kommer att lägga ett medlingsförslag till parterna på hyresjustering. Detta kommer ske i början på nästa år.

För mer information kontakta Marcus Johansson, Förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt

Tel: 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Lindesbergsbostäder (LIBO) har strandat hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Läs vidare »
Media no image

Så blir ÖBO:s nya hyror

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2018 10:00 CET

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om nya hyror för 2018.

Hyran för ÖBO:s ca 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,36 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,25 procent sett över hela året.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

- Under kommande år ser vi att ÖBO kommer ha ett fortsatt stort renoverings- och underhållsbehov. Detta belastar givetvis bolagets ekonomi och behov av hyresuttag men det gäller att hyresutvecklingen är rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns som en rimlig kompromiss. Vi är dock kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behovet av nyproduktion, underhåll och renoveringar ser ut som det gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Kontakt:

Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder (ÖBO) har kommit överens om nya hyror för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyror klara för KumlaBostäder för 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 16:38 CET

Hyresgästföreningen och KumlaBostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2018.

Överenskommelsen innebär att hyran höjs med en procent från och med den 1 januari samt att avgiften för individuell vattenförbrukning är oförändrad mot föregående år

 • En procent är en rimlig kompromiss med de ekonomiska förutsättningar som gäller i år, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Visst hade vi gärna plockat bort några tiondelar till men det finns ökningar bland driftskostnaderna som motiverar en höjning.

I och med årets hyreshöjning är det fjärde året i rad som hyreshöjningen uppgått till en procent eller lägre. Hyreshöjningarna mellan 2015 och 2017 har varit mellan 0,5 % och 0,9 %.

 • Det är naturligtvis positivt att vi kan hålla hyreshöjningarna på dessa nivåer så att även hyresgästerna får ta del av det förmånliga ränteläget som råder, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Samtidigt ger de höjningar som ändå har varit KumlaBostäder möjligheter att bibehålla och fortsätta utveckla kvaliteten i boendet.

För mer information kontakta Jonas Gabrielsson, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt,

010-459 15 42

Faktaruta:
En hyreshöjning på 1 % motsvarar en hyreshöjning på 50 kr i månaden vid en hyra på 5 000 kr.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och KumlaBostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2018. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med en procent från och med den 1 januari samt att avgiften för individuell vattenförbrukning är oförändrad mot föregående år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Gruppchef Dalarna
 • Dalarna
 • ceuezlurlars.jvwxnohnsaaon@hyresgastforurehmnidgpsestbbolznggjen.syae
 • 0104591563
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Dalarna

 • Presskontakt
 • Gruppchef Värmland
 • Värmland
 • nmanderscbpi.erizvkssofhn@jshmhyresgwvdtocasmbtfbbpnorendbzhingen.zdgise
 • 0104591529
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Värmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Sörmland
 • Sörmland
 • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
 • 0104591515
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Sörmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Örebro län
 • Örebro län
 • fredrik.wrang@hyresgastforeningen.se
 • 0104591508
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Örebro län.

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • oganopgpfqnyjtttlptxginaitkazxrihlol.berglund@kuhymovcwovfkflnresguvutastforeningeqen.xjrutdkvgzomctse
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar