Media-no-image

Hyresgästföreningen och Tunabyggen har nått en förlikning om kv Lisselhagen.

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 12:00 CEST

– Vi är från Hyresgästföreningens sida mycket nöjda med förlikningen, både i den del de kommer hyresgästerna i hyresnämndsprövningen till del och avseende de övriga hyresgästerna, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt.

Bakgrunden är att Tunabyggen våren 2013 begärde förhandling med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna i 110 lägenheterna i kv Lisselhagen, som stod färdiga för inflyttning oktober-december 2013. Parterna kunde inte komma överens och våren 2014 fick Hyresgästföreningen uppdraget av 10 hyresgäster i Lisselhagen att begära prövning av hyran i Hyresnämnen. Parallellt med hyresnämndens prövning har parterna återupptagit diskussioner för att nå en förlikning.

– Den 29 juni undertecknade vi ett förlikningsavtal med Tunabyggen. Förlikningen är bra för hyresgästerna och kommer att omfatta alla hyresgäster i de 110 lägenheterna i kvarteret Lisselhagen, kommenterar Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Förlikningsavtalet innebär att:

 • Målhyrorna för samtliga 110 lägenheter i kv Lisselhagen sänks med i genomsnitt ca 6,3 % från och med 1 september 2015.
 • De rabatterade nivåerna under hyresgästernas andra och tredje boendeår i lägenheterna sänks med i genomsnitt ca 4,5% från samma datum.
 • De hyresgäster som varit parter i Hyresnämndsprövningen får sänkningen retroaktivt från och med 1 november 2014.
 • Hyresgästparterna återkallar ärendena från hyresnämnden i och med att tvisten lösts.

– Vi har fått gehör för det som vi hävdade från allra första början, att hyrorna i Lisselhagen är för höga. Och det är vi nöjda med. Det finns alltid en risk att man kan få spridningseffekter och hyrorna är redan nu höga i nybyggda lägenheter, fortsätter Göran Tägtström.

– Vi ser mycket positivt på att Tunabyggen och Hyresgästföreningen har visat att parternas relation har klarat prövningen att nå en lösning i en så segdragen tvistefråga. Vi gratulerar Lisselhagens hyresgäster till den sommarpresent som hyressänkningen ger”, avslutar Marcus Kjellin.

För mer information:

Marcus Kjellin 070 – 245 46 13

Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

– Den 29 juni undertecknade vi ett förlikningsavtal med Tunabyggen. Förlikningen är bra för hyresgästerna och kommer att omfatta alla hyresgäster i de 110 lägenheterna i kvarteret Lisselhagen, kommenterar Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Läs vidare »
C1rednns4u8wdsrp1v76

Allmännyttan under attack

Blogginlägg   •   2015-06-26 13:30 CEST

Allmännyttan upplever hårda tider just nu. I veckan fattade kommunfullmäktige i Luleå beslutet att sälja cirka 3.000 hyresrätter. En tuff dag för hyresgästerna i LuleåBo. I Eskilstuna har bostadsbolaget fått uppdraget att utreda möjligheten att sälja. Varför är det så här? Det främsta argumentet för att sälja allmännyttan brukar vara för att få loss kapital för att bygga nya hyresrätter.

Media-no-image

Utvecklingen går åt fel håll - Hyresgästföreningen kommenterar Länstyrelsen bostadsmarknadsanalys

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 17:00 CEST

– Utvecklingen har gått åt fel håll länge nu. För fem år sen var det en kommun som rapporterade bostadsbrist i Värmland. Nu är det sex, kommenterar Anders Eriksson, gruppchef på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Igår kom Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2015. Det är dystra siffror och besked. Bostadsbristen stiger, när Värmlands befolkning ökar hänger inte bostadsbyggandet med. I dagsläget är det i stort sett endast i Karlstad som det byggs och där har hyresrätterna släpat efter länge.

– Tidigare har bristen varit isolerad kring Hammarö och Karlstad. Men nu är det fler kommuner som behöver bygga. Hela tolv kommuner uppger att det kommer att behövas fler bostäder de kommande åren och i första hans nya hyresrätter, säger Anders Eriksson.

Under 2014 byggdes endast 265 bostäder i hela Värmland, enligt SCB:s statistik. Men under första kvartalet 2015 inrapporterades 400 påbörjade bostäder och nästan samtliga är lägenheter i flerfamiljshus.

– Det är precis vad Värmland behöver, fler hyresrätter. Byggandet skulle behöva ligga kring 700 bostäder om året, alltså mer än dubbelt så mycket som under 2014 och behovet av fler hyresätter är besvärande stort.

Det finns mycket kommunerna kan göra för att stimulera byggandet:

- Markanvändning för väsentligt ökad hyresrättsproduktion

- Förstärkt bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion

–Fler planerare, arkitekter och kompetenta bygglovshandläggare

- Rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande

–Prissättningen av mark bör användas för att stimulera ökat byggande

- Allmännyttiga kommunala bostadsföretagen med särskilt ansvar för byggande av hyresrätter med rimliga hyror

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

– Utvecklingen har gått åt fel håll länge nu. För fem år sen var det en kommun som rapporterade bostadsbrist i Värmland. Nu är det sex, kommenterar Anders Eriksson, gruppchef på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
H1xwmbbw0xirs3pd2r5w

Utfasning av ränteavdrag överraskning på Mp-kongressen

Blogginlägg   •   2015-06-15 09:00 CEST

Kongresser kan överraska. Särskilt en partistyrelse kan bli överraskad och kanske inte helt nöjd med vissa politiska beslut. Miljöpartiets styrelse fick ett par sådana knöliga beslut att hantera efter kongressen i Örebro. Utfasning av ränteavdraget var en av dessa ovälkomna överraskningar.

Aykyvtpxkh83fp6loi4c

På rätt plats vid rätt tid

Blogginlägg   •   2015-06-12 11:41 CEST

På rätt plats vid rätt tid. Så kan man kanske säga om helgen. För när Miljöpartiet samlas för kongress i Örebro, för första gången som regeringsparti, är bostadsfrågorna hetare än någonsin. Och självklart finns Hyresgästföreningen på plats med en monter och budskap om en bättre bostadspolitik.

Zkqvcieurquhdqfr8a1z

Hyresgästföreningens analys av ÖBO. Pressreferat från dagens presskonferens.

Nyheter   •   2015-06-08 16:49 CEST

ÖBO:s pengar räcker inte, det är en av slutsatserna i Hyresgästföreningens analys. Hyresgästföreningen har analyserat ÖBO:s ekonomi och hur Örebro kommuns värdeöverföring på 30 miljoner påverkar bolaget och hyresgästerna. Resultatet visar att värdeöverföringen på sikt riskerar att hindra ÖBO från att genomföra nödvändiga investeringar i underhåll och nybyggnation.

Media-no-image

Pressinbjudan: Hyresgästföreningen presenterar analys av Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 17:01 CEST

Den 8 juni 2015 presenterar Hyresgästföreningen sin analys av Örebro kommuns värdeöverföring

Örebro kommuns politiker har sedan 2014 beslutat att genomföra en värdeöverföring från kommunens allmännyttiga bostadsbolag ÖBO till kommunen. 2014 handlade det om en överföring på 11 miljoner och från och med 2015 har kommunen höjt beloppet till 30 miljoner. Örebro kommuns politiker har hela tiden hävdat att värdeöverföringen inte drabbar ÖBO:s hyresgäster, ett påstående som Hyresgästföreningen i sin nya analys visar är felaktigt.

I analysen visar Hyresgästföreningen hur värdeöverföringen slår mot ÖBO:s hyresgäster och hur det långsiktigt riskerar att drabba de boende och bolaget hårt. Analysen, är framtagen av Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg vid Hyresgästföreningen region Mitt, är en ekonomisk och rättslig analys av ÖBO och bygger på ÖBO:s egna siffror och de krav som Örebro kommun ställer på bolaget.

Hyresgästföreningen bjuder in press och media till presskonferens där analysen redovisas av Marcus Kjellin.

Innehåll

10.00 Välkomna

10.05 Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen, presenterar Hyresgästföreningens analys av Örebro kommuns värdeöverföring och dess konsekvenser.

10.30 Frågor

Ca.10.45 Avslutning och möjlighet för intervjuer

Datum och tid

8 juni 2015 kl 10.00-11.00

Plats

Hyresgästföreningen region Mitt, Plan 5 konferensrum
Karlslundsgatan 25-29
Örebro 703 41


Kontakt

Jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se

010-4591557

Välkommen!

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har gjort en analys av Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO. Analysen presenteras på Hyresgästföreningen kontor i Örebro kl 10.00 den 8 juni 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny fotbollsklubb och fotbollsplan på Tjärna Ängar i Borlänge!

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 08:30 CEST

På onsdag 27 maj kl 17.00 blir det premiär för Tjärna Ängars FC. Då spelar de på nya fotbollsplanen vid Kornstigen 27, mot Högskolan.

Ola Brossberg, fritidsnämndens ordförande, inviger fotbollsplanen

Det är ett samarrangemang mellan Hyresgästföreningen, AB Stora Tunabyggen, Fotbollsklubben Tjärna Ängar FC, Tjärnkraft och Hemköp Paradiset. Tjärnkraft och Hemköp bjuder på saft och tårta.

För mer information – kontakta Tommy Kieksi, Hyresgästföreningen, mobil 0705554272

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Invigning på onsdag 27 maj kl 17.00 för Tjärna Ängars FC. Fotbollsplanen ligger vid Kornstigen 27, mot Högskolan..

Läs vidare »
Media-no-image

Årsmöte Hyresgästföreningen region Mitt

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 15:36 CEST

Årsmöte Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt hade årsmöte söndagen den 26 april på Örebro universitet. Förutom frågor om föreningens framtid behandlades motioner, bland annat om hur Hyresgästföreningen kan hantera sociala media, informera nyanlända kring hur det fungerar i hyreshusområden och driva miljöfrågor mer effektivt. Årsmötet valde också ny styrelse. Helena Frisk, Karlskoga, kvarstår som ordförande för regionen, liksom ledamöterna Marianne Svensson, också Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Hans Linke, Sköldinge, och Carina Göransson, Borlänge. Nya i styrelsen blev Magnus Heimdal, Karlstad, Katarina Sjöström, Mora, Anders Brandt, Stallarholmen och Kim Jansson, Mariefred,

Årsmötet antog följande uttalande:

Det är en seger för hyresgästerna att regeringen valt att stimulera hyresrätten med 6,7 miljarder från och med 2016. Men det är en liten seger. Bostadsmarknaden stimuleras med cirka 40 miljarder om året och nu kan hyresgästerna skryta med att de får del av ungefär 17 procent av pengarna. För lite och för sent, kanske en del skulle säga.

För även om hyreshöjningarna var de lägsta på åtta år så ökar hyran mer än inflationen. Även om byggandet ökar så är bostadsbristen förlamande i stora delar av vårt land. Bostadsbristen kostar samhället miljarder och orsakar personliga tragedier när unga tvingas tacka nej till drömutbildningen, när familjer som fått tillskott inte kan flytta till något större eller när företag inte kan anställa därför att den som skulle passa perfekt för jobbet inte kan hitta bostad.

Hundratusentals hyresrätter i Sverige står inför akuta behov av renoveringar. Kostnaden beräknas till flera hundra miljarder. Renoveringarna leder också många gånger till mycket högre hyror. Trots att hyresgästerna levt i övertygelsen att de hyror man har betalat varje månad också har betalat för framtida renoveringar. Var fjärde hyresgäst tvingas flytta på grund av högre hyror efter renovering. Familjetragedierna haglar. Barn tvingas bort från sin trygga uppväxtmiljö med vänner och skola, äldre som bott i decennier i samma bostadsområde och lägenhet kan inte bo kvar och tvingas bort.

6,7 miljarder om året räcker tyvärr inte långt. Vilka bostäder vi bygger och erbjuder våra medborgare avgör vilket samhälle vi vill ha. Bostaden är fundamentet i vår välfärd och tryggheten i människors liv. Det går inte att kompromissa bort. Det går inte att överlåta till en marknad, som helst av allt vill göra vinst, att lösa. Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik som på allvar möter de stora utmaningar som vi ser på svensk bostadsmarknad. Vi har tagit ett steg i rätt riktning. Men nu krävs krafttag, mod och ambition och att politiken på allvar går från ord till handling.

Antaget av Hyresgästföreningens årsmöte 26 april 2015

För mer information

Helena Frisk 010 - 459 15 39

Regionordförande

Tomas Bergh 010 - 459 15 15

Kommunikationsstrateg

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Region Mitt hade årsmöte söndagen den 26 april på Örebro universitet. Förutom frågor om föreningens framtid behandlades motioner, bland annat om hur Hyresgästföreningen kan hantera sociala media, informera nyanlända kring hur det fungerar i hyreshusområden och driva miljöfrågor mer effektivt. Årsmötet valde också ny styrelse.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen pratade om Moras framtid och utmaningar med politiker

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 14:14 CEST

På tisdagen 21 april var de ledande politikerna Anna Hed (c), Malin Höglund (m) och Lennart Sohlberg (s) inbjudna till möte med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen representerades av Katharina Sjöström, ordförande i förhandlingsdelegationen, Tony Mohlin, ledamot i förhandlingsdelegationen och Jan Dahlquist, förhandlare. Hyresgästföreningen ville diskutera ett antal frågor bl a:

 • Borgensavgift – Ränteskillnaden mellan lån med pant eller lån med kommunalborgen. Här måste Kommunen kunna påvisa skillnaden. Hur kom Mora Kommun fram till att 0,3 % är skillnaden?
 • Hur tänker ni när det gäller ägandet av äldrebostäder? Ska Morastrand få färre fastigheter att fördela räntekostnaderna på, vilket drabbar hyresgästerna ännu hårdare.
 • Vilka krav ställer eller kommer Kommunen att ställa på Morastrand när det gäller nybyggnation?
 • Kan kommunen tänka sig att göra mer för att hyresgästerna inte ska behöva betala oskäligt mycket för ”gamla ränteaffärer”? I så fall vad?
 • Några klara svar kunde inte ges på mötet men politikerna lovade att återkomma med svaren. Under diskussionerna kom oroväckande tankar kring äldreboendena och vem som ska äga dessa fastigheter. Plockas fastigheterna med äldreboendena bort från Morastrand så innebär det att bolagets kostnader kommer att fördelas på ännu färre.

  Hyresförhandlingar är så komplexa att många frågor inte kan lösas vid förhandlingsbordet, så mellan förhandlingarna läggs mycket krut på att träffa politikerna som tar beslut som påverkar hyran för den enskilde. Detta möte var ett sådant och bägge parterna ansåg att det kan vara till stor nytta att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och tankar. Från Hyresgästföreningen kommer vi se till att fortsätta att bjuda in Moras politiker för att föra fram vår syn på Moras bostadspolitik. Nu väntar vi på svaren för att veta hur vi ska agera framåt.

  För mer information:

  Jan Dahlquist 070 – 633 90 52

  Förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  På tisdagen 21 april var de ledande politikerna Anna Hed (c), Malin Höglund (m) och Lennart Sohlberg (s) inbjudna till möte med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen representerades av Katharina Sjöström, ordförande i förhandlingsdelegationen, Tony Mohlin, ledamot i förhandlingsdelegationen och Jan Dahlquist, förhandlare.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 4 bilder

  Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Regionordförande
  • heleoqfyna.frixhskqavcoyrl@hyresgastfonyreningen.scwe
  • 072 - 320 55 15

  • Presskontakt
  • Bostadspolitisk utredare
  • Bostadspolitik
  • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
  • 010 - 459 15 15
  • 070 - 260 81 73

  • Presskontakt
  • kommunikationschef
  • aahdanwswkfliombnawnkacmri.berzsgljwndund@hyhausrecwsgyoakyxjlasigtforvuenvfbainxmgerpxcn.ggse
  • 070-695 69 66

  Om Hyresgästföreningen region Mitt

  Alla ska ha rätt till en bra bostad

  Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

  Adress

  • Hyresgästföreningen region Mitt
  • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
  • 701 44 Örebro
  • Vår hemsida

  Länkar