Media-no-image

”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 12:48 CEST

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.
-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsättsför hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet. Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning 

För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, tfn 070-695 69 66


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

En av Hyresgästföreningens medarbetare och journalister har blivit utsatt för grova personangrepp, bl a på sociala medier. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.

Läs vidare »
Cwgehw4evhgoctves5iv

Helena Frisk nyvald ersättare i förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 08:06 CEST

Helena Frisk från Karlskoga valdes in som ersättare i Hyresgästföreningens förbundssstyrelse, vid stämman som hölls i Visby i helgen. Alaa Idris från Örebro omvaldes som ordinarie ledamot.

Media-no-image

Hyresgästföreningen kommer att pröva hyrorna på Lisselhagen

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 08:00 CEST

Hyresgästföreningen kommer att pröva hyrorna på Lisselhagen

På uppdrag av sex hyresgäster som bor i det nybyggda Lisselhagen kommer Hyresgästföreningen att pröva Tunabyggens hyror i Hyresnämnden. Bakgrunden till konflikten är att Hyresgästföreningen och Tunabyggen sedan länge varit oeniga om hyressättningen i de nyproducerade lägenheterna i Lisselhagen.

- På uppdrag av sex av våra medlemmar har vi lämnat in en begäran om hyressänkning till Tunabyggen. Om de inte möter den måste vi gå vidare till hyresnämnden, bekräftar  Jan Dahlquist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Med de höga hyresnivåer som Tunabyggen har satt på Lisselhagen är vi oroliga för kraftiga spridningseffekter. Nybyggda hyresrätter ligger redan högt, skulle Lisselhagen bli normaliserande skulle nivåerna höjas ytterligare. Det vore en katastrof för hyresmarknaden i Dalarna, säger Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Förhandlingarna mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen om hyrorna i Lisselhagen strandade förra hösten. Tunabyggen valde då att sätta hyrorna på egen hand vilket ger hyresgästerna möjligheten att pröva hyrornas skälighet i hyresnämnden. Tunabyggens hyror, som efter tre år kommer att stiga till 1695 kronor/kvm, ligger långt över hyrorna i andra nybyggda lägenheter i Dalarna.

- Vi måste bygga fler lägenheter i Borlänge för att möta bostadsbristen men det måste vara lägenheter som efterfrågas. Hur många har råd med en trea på 58 kvadrat för 8,300 i månaden? Det är inte hållbart, säger Göran Tägtström.

Det kommer nu att dröja ytterligare en månad innan Hyresnämnden kan ta upp ärendet. Utsikterna att en kompromissuppgörelse ska komma till stånd innan dess är dock små.

- Våra medlemmar som bor i de här lägenheterna har visat stort tålamod och vi har försökt gå Tunabyggen till mötes. Men de har stått fast vid hyreskrav som inte är rimliga. Då kvarstår endast en juridisk bedömning om skäligheten i de här hyrorna, avslutar Jan Dahlquist.

För mer information:

Göran Tägtström 070 - 585 87 52

Ordförande Hyresgästföreningen Borlänge

Jan Dahlquist 0243 - 79 40 62

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På uppdrag av sex hyresgäster som bor i det nybyggda Lisselhagen kommer Hyresgästföreningen att pröva Tunabyggens hyror i Hyresnämnden. Bakgrunden till konflikten är att Hyresgästföreningen och Tunabyggen sedan länge varit oeniga om hyressättningen i de nyproducerade lägenheterna i Lisselhagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen träffar riksdagspolitiker

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 13:45 CEST

Hyresgästföreningen träffar riksdagspolitiker

Hyresgästföreningen träffade riksdagsledamöterna i oppositionspartierna från Dalarna vid ett lunchmöte i Borlänge på måndagsförmiddagen. Närvarande var Peter Hultqvist (S), Rosa Güclü Hedin (S), Jan Lindholm (Mp), Daniel Riazat (V). Hyresgästföreningen representerades av ordföranden för Hyresgästföreningens kommunföreningar i Dalarna. På dagordningen stod framtidens bostadspolitik för Sverige.

-  Vi är på väg in i en  tilltagande bostadsbrist i hela landet, Dalarna är inget undantag. För att komma till rätta med detta krävs en brett förankrad bostadspolitik på alla nivåer och den måste börja i riksdagen. Dagens samtal blev en konstruktiv diskussion där riksdagsledamöterna och vi var påfallande överens om vad som måste ske i rikspolitiken, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Förra måndagen hade Hyresgästföreningen bjudit allianspartierna riksdagsledamöter i Dalarna till ett liknande möte som ställdes in på grund av för få anmälningar.

-  Det är beklagligt att intresset inte var större för så angelägna frågor, men vi står till förfogande för samtal med allianspartiernas företrädare vid senare tillfälle, säger Marcus Kjellin

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på telefon 019-764 21 88.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen träffade riksdagsledamöterna i oppositionspartierna från Dalarna vid ett lunchmöte i Borlänge på måndagsförmiddagen. Närvarande var Peter Hultqvist (S), Rosa Güclü Hedin (S), Jan Lindholm (Mp), Daniel Riazat (V). Hyresgästföreningen representerades av ordföranden för Hyresgästföreningens kommunföreningar i Dalarna. På dagordningen stod framtidens bostadspolitik för Sverige.

Läs vidare »
Cwgehw4evhgoctves5iv

Helena Frisk vald till ny regionordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt.

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 13:48 CEST

Igår valdes Helena Frisk till ny regionordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt. Helena kommer ifrån Karlskoga och har en bakgrund som riksdagspolitiker. Hon är sedan tidigare även förbundsordförande för Verdandi.

Qsivnysa05kihfycjdja

Inbjudan: Hyresgästföreningen står på Karlstad Universitet med den offentliga lägenheten

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 09:05 CEST

Hur vill du bo? Vad saknar du i ditt boende? Eller har du ens ett boende? Vi i Hyresgästföreningen Karlstad kommer att under två dagar lyfta den bostadspolitiska situationen för boende i Karlstad. Mellan den 22 och 23 april kommer Hyresgästföreningen befinna sig Karlstad Universitet

Szlbc1ruxkvuvsbffevb

Lyckat bostadspolitiskt seminarium i Borlänge

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:45 CEST

Staten måste ta ett större ansvar för det svenska bostadsbyggandet, så löd budskapet på gårdagens mycket lyckade bostadspolitiska seminarium som anordnades av Hyresgästföreningen Borlänge i Seminariet fokuserade på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter och förutsättningarna för en hållbar bostadsutveckling i de tre kommunerna. Totalt närvarade 20 kommunpolitiker.

Media-no-image

HYRESGÄSTFÖRENINGEN BJUDER IN TILL BOSTADSPOLITISKT SEMINARIUM I BORLÄNGE

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 17:08 CEST

I samband med att Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter offentliggör sitt bostadspolitiska program bjuder föreningen till seminarium. Seminariet hålls på Pylonen i Borlänge tisdagen den 15 april kl 17.00 till 20.00. Temat är Hyresgästföreningens syn på de tre kommunernas förutsättningar för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Fokus ligger på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter med hållbara förutsättningar.

Inbjudna till seminariet är samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de tre kommunerna, media samt allmänheten.

- Bostadsmarknaden är grunden för kommunernas fortsatta utveckling. Vi vill ge fart åt diskussionen kring utvecklandet av nya bostäder i våra kommuner. Vi hoppas på en konstruktiv och bra dialog med de som närvarar vid seminariet samt att vi kan ge värdefull input i den fortsatta kommunpolitiska diskussionen om bostadsfrågan, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För mer information, vänligen kontakta förhandlingsstrateg Marcus Kjellin på telefon 070-245 46 13.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Tisdagen den 15 april mellan kl 17.00 och 20.00 bjuder Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter in till offentlige seminarium om de tre kommunernas förutsättningar för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Fokus ligger på möjligheterna till nybyggnation av hyreslägenheter med hållbara förutsättningar. I samband med seminariet kommer Hyresgästföreningens bostadspolitiska program offentliggöras

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen i Avesta presentera bostadspolitiskt program för politiker.

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 14:08 CEST

Riskpremien behöver avskaffas för att Avesta ska kunna växa. Under en gemensam frukost med de lokala politikerna presenterade Hyresgästföreningen sitt bostadspolitiska program med förslag för att förbättra bostadssituationen i Avesta kommun. Hyresgästföreningen vill bland annat att Avesta kommuns riskpremie avskaffas, att Gamla Byn AB:s pengar inte används till utdelning och att det införs ett statligt investeringsstöd för hyresrätter.

På tisdagsmorgonen träffade Hyresgästföreningen företrädare för kommunledningen i Avesta vid ett frukostmöte. Närvarande var företrädare för socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet och bland dem kommunalrådet Lars Isaksson(S). Hyresgästföreningen presenterade vid mötet innehållet i föreningens bostadspolitiska program för Avesta kommun. Fokus i diskussionen låg på den riskpremie som Avesta kommun ålägger Gamla Byn AB att betala för de lån företaget de har via kommunen.

-  Riskpremien är ekonomisk sett en oren konstruktion, den borde inte finnas. Pengarna borde istället läggas på underhåll och renoveringar av Gamla Byns bostäder, säger Bo Brihler, ordförande i Hyresgästföreningen i Avesta.

Hyresgästföreningen tyckte att frukostmötet blev ett konstruktivt och tankeväckande inspel i den pågående debatten om riskpremiens vara eller icke vara.

-  Vi fick en god möjlighet att vidga perspektivet kring riskpremiefrågan. Vi ser med spänning fram emot hur partiföreträdarna kommer att hantera frågan fortsättningsvis, säger John Oknelid, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Kontaktperson:
John Oknelid 
Förhandlare
0702-79 40 47

Faktaruta: Riskpremien

Avesta kommun tvingar Gamla Byn AB att låna pengar av kommunen. För detta anser sig Avesta kommun få en ökad kreditrisk, vilken kompenseras med en riskpremie motsvarande 0,7 % av lånat kapital årligen. Till följd av riskpremien betalar Gamla Byn AB:s hyresgäster 140 kr mer per månad till kommunen än vad andra hyresgäster gör.


Faktaruta: Förslagen i Hyresgästföreningen Avestas Bostadspolitiska program.

·  Inför stimulansåtgärder för byggmarknaden så att fler mindre bostadsföretag kan konkurrera om renoveringsentreprenader.
·  Inför statliga subventioner för rustning av miljonprogrammets hyresrätter.
·  Avskaffar Avesta kommuns riskpremie på Gamla Byn AB:s lån.
·  Låt Gamla Byn AB själv bestämma sin finansieringspolicy och uppta egna krediter med avgiftsfri kommunal borgen som säkerhet.
·  Undviker att avhända Gamla Byn AB hyrespengar genom utdelning, koncernbidrag eller andra       liknande transaktioner.
·  Kompenserar Gamla Byn AB för de nedskrivningar företaget drabbas av på lokalsidan.
Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Riskpremien behöver avskaffas för att Avesta ska kunna växa. Under en gemensam frukost med de lokala politikerna presenterade Hyresgästföreningen sitt bostadspolitiska program med förslag för att förbättra bostadssituationen i Avesta kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Uttalande vid Hyresgästföreningens årsmöte, Borlänge den 19 mars 2014

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 13:42 CEST

Ge oss en bostadspolitik för Borlänge!

Dalarna utvecklas och växer och som nav i den utvecklingen står Borlänge och Falun. Med fler arbetstillfällen får fler unga egen inkomst och möjlighet att flytta hemifrån. Fler jobb ger inflyttning som också skapar ett starkt tryck på fler bostäder. För att Borlänge ska kunna fortsätta att rida på den positiva vågen måste nya bostäder byggas – fler bostäder, prisvärda bostäder, bostäder för alla. Samtidigt står de äldre bostäderna inför omfattande renoveringar, modernisering och anpassning till nutidens krav på god boendestandard.

Men höga byggpriser driver upp bostadsföretagens kostnader för nybyggnation och renoveringar till ohanterliga nivåer. Komplicerade och segdragna planändringar och bygglovsförfaranden skapar ytterligare fördyringar. Att det saknas statligt stöd för renoveringar och nybyggen gör att alla kostnader hamnar hos bostadsföretagen och därmed hyresgästerna i form av orimliga hyresnivåer. Detta är lika orättvist som ohållbart.

Hyresgästföreningen kräver därför: Inför statligt stöd för nybyggnation av hyresrätter! Inför statligt stöd för renovering av hyresrätter! Förenkla planprocesser och bygglovsförfaranden! Öka samarbetet mellan bostadsföretagen i vårt län och i hela landet för erfarenhets – och kunskapsutbyte!

I höst går Sverige till val. Vi uppmanar alla Borlänges hyresgäster och övriga kommuninvånare: Fråga politikerna vad de tänker göra åt bostadsfrågan i kommunen! Rösta på de som är beredda att ge oss en bostadspolitik för framtiden, för de boende, för Borlänge!

Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

I höst går Sverige till val. Vi uppmanar alla Borlänges hyresgäster och övriga kommuninvånare: Fråga politikerna vad de tänker göra åt bostadsfrågan i kommunen! Rösta på de som är beredda att ge oss en bostadspolitik för framtiden, för de boende, för Borlänge!

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • helena.frisk@hyresgastforeningen.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • nvdktoemmas.fpbemkrgmuxfh@ggsnhysqresgrgaslbjcuadmtfortyvfeningen.se
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • anjwhnnafajwgvkarieyxnulqsdj.bwlerglund@trichyresgastforqjcrcceningekkhvkdwtshn.iwse
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar