Pressträff i Borlänge med Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, tisdag 19 mars, kl 14.30

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 11:15 CET

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, gästar Borlänge imorgon tisdag 19 mars.

Ni inbjuds till en träff med Marie Linder på Hyresgästföreningens expedition. Wallingatan 18 i Borlänge, kl 14.30.

Marie kommer att berätta om vilka effekter det s k januariavtalet kan få på hyresmarknaden i Dalarna. Hyresgästföreningen är kritisk till många punkter som rör boendesektorn i avtalet, bland annat fri hyressättning i nyproduktion. Istället har Hyresgästföreningen presenterat ett antal punkter och krav som skulle ge en hållbar och social bostadspolitik på lång sikt.

Marie kommer också att berätta om hyresgästernas protestaktion som kommer att rum i Örebro i helgen, där Socialdemokraterna har sin partikongress. 

För mer information kontakta Annakari Berglund, tfn 070--695 69 66 eller Helene Hjorth Erickson, 010-459 15 49

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, gästar Borlänge imorgon tisdag 19 mars. Ni inbjuds till en träff med Marie Linder på Hyresgästföreningens expedition. Wallingatan 18 i Borlänge, kl 14.30.

Läs vidare »

Hyresförhandlingen med Eskilstuna Kommunfastigheter för 2019 strandade.

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 10:15 CET

Eskilstuna Kommunfastigheter påkallade hyresförhandling i slutet av förra året, och presenterade sitt yrkande på 3,75 procent. Det var då, och är fortfarande, det fjärde högsta yrkandet i hela landet för ett allmännyttig företag gällande 2019. 3,75 procent motsvarar ett tillskott på 20,5 miljoner kronor för att täcka kostnadsökningen och det kommande underhållsbehovet.

Vi ställer det i jämförelse med den årliga krävda värdeöverföringen om 22 miljoner. Sedan hösten 2018 har vi i Hyresgästföreningen bedrivit en kampanj mot den årliga värdeöverföringen om 22 miljoner kronor som flyttas ut ur bolaget för bostadssociala ändamål. I kommunens ägardirektiv går det att läsa Utdelningskravet på bolagskoncernen är 98,7 miljoner kronor årligen för perioden 2018-2023. Varav 22 miljoner kronor årligen ska Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen.”

-Det är inte vanligt att förhandlingarna med Eskilstuna Kommunfastigheter strandar. Det har heller inte varit vår intention, men i ljuset av hur kommunen väljer att formulera ägardirektiven så var det inte möjligt att i år komma överens,säger Monica Andersson Jensen, ordförande i förhandlingsdelegationen.

-Vi representerar hyresgästerna och våra medlemmar i synnerhet. Därför kan vi inte stå vid sidan om och låta kommunen systematiskt flytta pengar ur bolaget. Vi har under förhandlingen klargjort vår ståndpunkt och det är beklagligt att vi inte kunde komma överens. Att gå med på att 22 miljoner flyttas ur bolaget var aldrig ett alternativ för oss, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Kontaktuppgifter –

Fredrik Malmberg, 0761470392.

Monica Andersson Jensen, 0736103903. 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingarna med Eskilstuna Kommunfastigheter gällande 2019 har strandat. Hyresgästföreningen går inte med på att 22 miljoner flyttas ur företaget.

Läs vidare »

Förhandlingen om 2019 års hyror med Orsabostäder klar

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 12:46 CET

Hyresgästföreningen och Orsabostäder är nu överens om justeringen av 2019 års hyror. Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs med 3 procent från 1 mars.

Hyrorna för 2019 i ÖBO:s 23 000 lägenheter är klara

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 14:00 CET


Hyresgästföreningen har kommit överens med ÖrebroBostäder om nya hyror för 2019.

Hyrorna höjs med 2,0 procent från den 1 januari 2019. Januarihöjningen tas ut retroaktivt som ett engångsbelopp på februarihyran.

-Det är allmänna kostnadsökningar som ligger bakom, säger Gunnar Bladh, ordförande i stora förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen. Inflationen ligger nu en bit över två procent och det låga ränteläget är dessutom på väg uppåt.

-Utifrån det här hamnade hyreshöjningen på en rimlig nivå, fortsätter Gunnar Bladh. Men vi är fortsatt mycket kritiska till att kommunen väljer att plocka ut en utdelning från ÖBO på dryga 30 miljoner kronor årligen. Detta görs samtidigt som renoverings- och underhållsbehoven av ÖBO:s många 60- och 70-tals fastigheter är stora.

Uppgörelsen i korthet:

Alla bostäder höjs med 2,0 procent (förutom Aspnäsgatan 4 A-B som får oförändrad hyra) fr.o.m. 1 januari.

Studentbostäder höjs med 2,0 procent fr.o.m. 1 augusti undantaget studentbostäder i Varberga och Vivalla som höjs med 2,0 procent fr.o.m. 1 januari.

Garage och p-platser samt lokaler med förhandlingsklausul höjs med 2,0 procent fr.o.m. 1 januari.

För mer information kontakta Erik Anfält, förhandlingsledare, 010-459 15 10, eller Gunnar Bladh, ordförande i stora förhandlingsdelegationen 070-311 86 49, båda Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har kommit överens med ÖrebroBostäder om nya hyror för 2019. Hyrorna höjs med 2,0 procent från den 1 januari 2019.

Läs vidare »

Hyresgästförening och AB Stora Tunabyggen är överens om hyresjustering för 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 13:28 CET

Hyresgästförening och AB Stora Tunabyggen är överens om hyresjusteringen för 2019. Det innebär att 4959 lägenheter får en höjning om 1,85% från 1 januari 2019.

Hyrorna inför 2019 med Strängnäsbostad AB klara

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 14:01 CET

Hyrorna inför 2019 med Strängnäsbostad AB klara – 1,6 procent i höjning.

Hyrorna för 2019 klara i Katrineholm

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:17 CET

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna för 2019 i Katrineholm. Vi har träffat överenskommelser med de flesta privata fastighetsägarna i Katrineholm, (inkluderande Heimstaden) och med det allmännyttiga Katrineholmsbostäder (KFAB). Överenskommelserna omfattar 6.100 lägenheter.

Samtliga hyror justeras med 1,85 procent från 1 januari 2019. Har man en hyra på 6 000 kronor blir höjningen drygt 110 kronor.

- Förhandlingarna var inte enkla, men vi lyckades komma överens efter att noga ha vägt samman hyresgästernas intressen och bolagets, säger Anders Hördin, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. Kostnadsökningar för löner och övrig fastighetsförvaltning är orsakerna till höjningen. Vi är nöjda med resultatet och tycker att vi hamnat på en rimlig nivå, avslutar Anders Hördin.

För mer information kontakta LeRoy Wentzel, förhandlare, 0104591612 eller Anders Hördin, ordförande i förhandlingsdelegationen, tfn 073-6541438

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna för 2019 i Katrineholm.

Läs vidare »

Hyresförhandlingarna klara med Degerforsbyggen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:03 CET

Hyresgästföreningen och Degerforsbyggen har förhandlat om hyran för 2019. Hyresjusteringen blir i snitt 1,6 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet som har 6.000 kronor i månadshyra blir den nya hyran 6.096 kronor per månad. För de som har hushållselen inkluderad höjs hyran med 0,2 procent ytterligare. För de som har kallhyra blir den totala höjningen 1,4 procent.

- Uppgörelsen har hamnat på en bra nivå för hyresgästerna, samtidigt som Degerforsbyggen kan fortsätta med sina investerings- och renoveringsplaner som redan idag ligger på en ambitiös nivå, säger Claes Carling, förhandlare på Hyresgästföreningen.

för mer information kontakta Claes Carling, tfn 010-4591336,

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Degerforsbyggen har förhandlat om hyran för 2019. Hyresjusteringen blir i snitt 1,6 procent från 1 januari 2019.

Läs vidare »

Karlskogahems hyror för 2019 klara

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:30 CET

Hyresgästföreningen och Karlskogahem har kommit överens om nya hyror för 2019.

Hyran justeras upp med 1,35 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet med 5.000kr i månadshyra betyder det en hyresjustering med drygt 67 kronor.

 • Hyreshöjningen för 2019 på 1,35 procent ligger på samma nivå som 2018. Höjningen motiveras bland annat utifrån att de kommunala taxorna i Karlskoga har höjts. Den här hyresjusteringen inför 2019 säkerställer att Karlskogahem kan fortsätta att bedriva god förvaltning av sina bostäder. Samtidigt finns möjlighet för bolaget att lägga mer pengar på underhåll av fastigheterna, säger Marianne Svensson, ordförande i förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen i Karlskoga.
 • Förhandlingen har bedrivits i god ton och vi har en samsyn om Karlskogahems långsiktiga förvaltning och ekonomiska förutsättningar. Karlskogahem har genom förhandlingen visat stor förståelse för hyresgästernas intresse och varit lyhörda för våra synpunkter, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Kontaktuppgifter:

Fredrik Malmberg, förhandlingsledare, 076-1470392

Marianne Svensson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Karlskoga, 073-0499336

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​ Hyresgästföreningen och Karlskogahem har kommit överens om nya hyror för 2019. Hyran justeras upp med 1,35 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet med 5.000kr i månadshyra betyder det en hyresjustering med drygt 67 kronor.

Läs vidare »

Hyrorna för 2019 klara i Hallsberg

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:15 CET

Hyrorna kommer att höjas med en procent från och med den 1 januari 2019 för Hallbos hyresgäster. Förra året var höjningen också en procent.

 • Det bekräftar bilden av att det råder ungefär samma förutsättningar som förra året och då är det också rimligt med ungefär samma hyreshöjningar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Vi har fortfarande en samsyn mellan Hyresgästföreningen och Hallbo. De goda förutsättningarna som råder måste komma hyresgästerna till del samtidigt som Hallbo får möjlighet att ta ikapp eftersatt underhåll och stärka upp bolaget.

I uppgörelsen ingår också att golvbyte successivt kommer att föras in i det hyresgäststyrda underhållet. Det innebär att hyresgästerna på sikt kommer att få erbjudande om golvbyte efter en bestämd tid och en hyresrabatt om de väljer bort åtgärden. I överenskommelsen är en tiondel, ca 70 000 kr, avsatt under nästa år för att finansiera rabatterna för de som har de äldsta golven. Tidsintervall, storlek på hyresrabatten och införandeperiod kommer att diskuteras under 2019.

 - Förutom att förhandla fram rimliga hyresuppgörelser är det viktigt att vi kan stärka hyresgästernas ställning i boinflytande- och underhållsfrågor, säger Jonas Gabrielsson. Det här är ett bra exempel.

Uppgörelsen med Hallbo är bland de första i länet för 2019. Hyresgästföreningen menar att det visar att det är möjligt för fler företag i länet att göra upp på liknande nivåer.

 - Naturligtvis är det bra inför kommande förhandlingar att det finns bolag som visar att det fungerar med uppgörelser på de här nivåerna, om viljan och ambitionen finns. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika bolag och olika kommuner och vi måste lyssna in företagets argument och sedan ska det naturligtvis förhandlas. Vi upplever ändå att vi har ett samförstånd med merparten av motparterna i Örebro län och har gott hopp om att nå uppgörelser på rimliga nivåer, avslutar Jonas Gabrielsson.

Kontakt:

Jonas Gabrielsson, förhandlare, Hyresgästföreningen, telefon 010-459 15 42

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hallbo och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna höjs med 1 procent från och med den 1 januari 2019.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förhandlingsstrateg
 • mawarcdiusbq.kopjenyllhwinqj
 • 010-4591570
 • 070-2454613

 • Presskontakt
 • Gruppchef Värmland
 • Värmland
 • ansbdedersgc.epvridlksbmsoxsn@bshycvrehssgwyastctfsvorvkendminuwgejjn.ceseca
 • 0104591529
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Värmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Sörmland
 • Sörmland
 • totgmaiys.fbbeztrgvbh@edhyenretksgiyasgstfoioruqenzoinhugexan.rbseka
 • 0104591515
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Sörmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Örebro län
 • Örebro län
 • frcsedborimdk.ffwrxtankhg@exhywnreoxsgjnasfmtfnoorrdenfeinlbgeffn.swseyk
 • 0104591508
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Örebro län.

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • anuqnaaukaijriyl.bgferllglkvunhbd@cahyxhrekcsgohaspztfaeorroenoyintugelwn.sfsezv
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår statistik- och... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar

Koncern