Media-no-image

Bostadsbrist i hälften av länets kommuner är för dåligt

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 07:33 CEST

Bostadsbrist i hälften av länets kommuner är för dåligt

 

Igår presenterade länsstyrelsen i Örebro län bostadsmarknadsenkäten. Den visar att det råder bostadsbrist i hälften av länets kommuner, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun.

 

– Det är för svagt. Situationen har till och med försämrats i länet under de senaste åren. Det är unga och nyanlända som drabbas värst, de grupper som ännu inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden. Det visar tydligt att byggtakten måste öka, särskilt byggandet av hyresrätter. Som det är nu bygger vi för en fortsatt bostadsbrist, säger Helena Frisk, regionordförande Hyresgästföreningen region Mitt i en kommentar.

 

I riksdagsvalet har de politiska partierna presenterat stora vallöften om att få igång byggandet. Alla partier verkar vara överens om att vi måste öka byggtakten men det gäller att gå från ord till handling också. I kommunvalet däremot finns stora skillnader hur utbredd den bostadspolitiska debatten är. Och då är det oftast kommunerna som både sitter med problemet i sitt knä och mycket av makten för att skapa förbättringar.

 

– Kommunerna kan göra mycket för att öka byggandet. Bättre planera sin markanvändning för ökad hyresrättspro­duktion, förstärka bemanning och kompetens, erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande. De allmännyttiga bolagen måste också ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror när andra aktörer inte vill satsa, säger Helena Frisk.

 

– Kommunerna måste börja ta sitt ansvar nu. Vi sitter redan i en bostadskris och vi har fyra förlorade år bakom oss. Om vi inte går från ord till handling och får igång byggandet nu kommer situationen vara mångdubbelt värre om fyra år, avslutar Helena Frisk.

 

För mer information:

 

Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen region Mitt

072 - 320 55 15


Tomas Bergh, bostadspolitisk utredare

070 - 260 81 73

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Igår presenterade länsstyrelsen i Örebro län bostadsmarknadsenkäten. Den visar att det råder bostadsbrist i hälften av länets kommuner, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun. – Det är för svagt. Det här visar tydligt att byggandet av hyresrätter måste öka, säger Helena Frisk, regionordförande Hyresgästföreningen region Mitt i en kommentar.

Läs vidare »
Media-no-image

Studentbostadsbristen håller Örebro i ett fast grepp.

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 18:30 CEST

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har åter släppt sin rapport över studentbostadssituationen i Sverige. I rapporten framgår det att hela elva städer inte klarar av att erbjuda nyblivna studenter ett permanent boende den första terminen. Det här är en dubblering av antalet städer som lider av en extrem studentbostadsbrist sedan 2012. Studentbostadsbristen håller även Örebro i ett fast grepp, något den gjort under de senaste åren.

Örebro får klassificeringen ”Gul” i SFS rapport, det här innebär att Örebro första klarar av att erbjuda alla studenter ett permanentboende någon gång under den första höstterminen. Att Örebro inte har klarat av att erbjuda studenter ett boende lagom till terminstart är inget nytt och det är något som flera organisationer kritiserat kommunen för under många år.

-  Örebro har under en mycket lång period lidit av en studentbostadsbrist. Det är först de senaste åren som det har börjat byggas nya studentbostäder men för att kunna komma åt den ackumulerade bostadsbristen behöver det byggas ännu fler studentbostäder. Bristen på bostäder till studenter är något som kan påverka Örebros utveckling negativt. Risken finns att fler studenter väljer andra lärosäten där bostadsbristen inte är lika stor, säger Jane Carlsson Hyresgästföreningen student

Hyresgästföreningen student, som är en ny organisation vid Örebro universitet, menar att bostadsbristen inte är ett problem som bara Örebro kommun kan lösa själv utan menar att det behövs ett större statligt ansvars i hela bostadsfrågan.

-  Kommunen kan åstadkomma mycket för att skapa rätt förutsättningar för att det ska byggas mer men det behövs ett större ansvarstagande från staten för att vi ska kunna bygga det som behövs, Jane Carlsson

Hyresgästföreningen vill se ett statligt investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler studentbostäder som fler människor har råd med.  

-  De studentbostäder som färdigställs idag är dyra att producera och det resulterar i höga hyror. För studenter som redan har en pressad ekonomisk situation kan det i visa fall inte vara möjlig att flytta till en bostad till följd av den höga hyran, Jane Carlsson 


Kontaktperson:Jane Carlsson
Ordförande, Hyresgästföreningen student
073-7558857

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Student ger sin bild av studentbostadssituationen i Örebro i samband med att SFS släppte sin bostadsrapport under dagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen genomför bostadspolitisk turné i Dalarna.

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 07:00 CEST

Bostadsfrågan blir allt viktigare i årets val. För bara ett år sen var det många som bedömde att bostadsfrågan var en ickefråga men idag tävlar de olika partierna om att bräcka varandras utspel om vem som kan bygga mest och bäst. Under den kommande veckan genomför Hyresgästföreningen en bostadspolitisk turné i Dalarna för att ge presentera sina lösningar på dagens bostadskris.

- Sverige upplever idag en av de värsta bostadskrisen i modern tid. Samtidigt som vi har bostadsbrist i tre av fyra kommuner har 100  svenska kommuner i ett överskott av lägenheter som står tomma och kostar hyresgäster och skattebetalare onödiga pengar. Det ser precis likadant ut i Dalarna. Det behövs en ny bostadspolitik. Vi ser den här turnén som en utmärkt chans att presentera våra förlag för lokala beslutsfattare, nationella politiker och allmänheten, säger Helene Hjorth-Ericksson opinionsbildare Hyresgästföreningen Region Mitt

Den bostadspolitiska turnén börjar på söndag i Säter i samband med Familjedagen i Säterdalen och forsätter sedan på andra platser runt om i Dalarna. Under söndagen kommer samtliga lokala hyresgästföreningar från Dalarna närvara. Turnén skulle egentligen besökt Falun fredagen den 29 augusti men i och med att Svenskarnas parti genomför ett torgmöte där blev Hyresgästföreningens besök inställt efter polisens säkerhetsbedömning. I samband med besöket i Falun skulle även förbundsordförande Marie Linder närvarat. Nu väljer istället Hyresgästföreningen att fokusera extra på resten av turnén. 

- Självklart är det tråkigt att vi inte kommer närvara i Falun under turnén men det kommer inte hindra oss från att sprida vårt budskap om behovet av en ny bostadspolitik. Våra förslag, på både lokal och nationell nivå skulle kunna leda att det byggs 20 000 nya hyresrätter om året, att kommuner med överskott av lägenheter skulle få ekonomiskt stöd och att det skulle bli billigare att renovera nuvarande bostadsbestånd, säger Helene Hjorth-Ericksson

Den bostadspolitiska turnén:


24/8 Säter, Säterdalen Folkparken 
25/8 Mora, Kyrkogatan 22
26/8 Malung, Torggatan 5
27/8 Ludvika, Garvarens Torg

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Bostadsfrågan blir allt viktigare i årets val. Under den kommande veckan genomför Hyresgästföreningen en bostadspolitisk turné i Dalarna för att ge presentera sina både nationella och lokala lösningar på dagens bostadskris. Turnén kommer besöka: 24/8 Säter, Säterdalen Folkparken 25/8 Mora, Kyrkogatan 22 26/8 Malung, Torggatan 5 27/8 Ludvika, Garvarens Torg

Läs vidare »
Media-no-image

Offentlig lägenhet ska gestalta bostadskrisen

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 08:21 CEST

Offentlig lägenhet ska gestalta bostadskrisen

 – På söndag är det hyresgästens dag i Flen med bostadspolitiska samtal

På hyresgästens dag i Flen söndagen den 17 augusti placerar Hyresgästföreningen en offentlig lägenhet mitt i Sveaparken i Flen. Det är ett sätt att försöka få upp den svenska bostadskrisen i debatten inför valspurten. Kring lägenheten kommer samtal om bostadspolitiken att föras och alla politiska partier är inbjudna till en debatt som ska modereras av Hyresgästföreningens nyvalde ordförande Marie Linder.

– Det råder idag en bostadskris i Sverige. I många städer byggs det för lite bostäder och bostadsbristen är omfattande. I andra orter, som i Flen, är det istället bostadsöverskott. Oavsett var man befinner sig i Sverige kan man räkna med att det finns problem på bostadsmarknaden, säger Rolf Carlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Flen.

Hyresgästens dag är ett årligt återkommande arrangemang. Eftersom det är riksdagsval i år står bostadspolitiken och bostadskrisen i år i centrum. Marie Linder är förbundsordförande i Hyresgästföreningen sedan juni och kommer att leda debatten mellan kommunens politiker.

– Flen skulle kunna bli ett mecka för pendlare till Stockholm. Det tar inte mer än en timme till T-centralen och om snabbtågen stannade skulle de gå ännu fortare. Men det kräver ju att tågen stannar också. Det säger sig självt att utvecklingen på orten skulle ta fart om förbindelserna blev bättre, säger Marie Linder i en kommentar. Det ska bli intressant att höra hur politikerna i Flen vill förvalta kommunens möjligheter.

Förutom bostadspolitik kommer det att bli underhållning och massor med aktiviteter för både stora och små.

Hyresgästens dag börjar kl 12 och avslutas kl 16.

Klockan 12:45 kommer Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen att tala och klockan 13 inleds bostadspolitiska debatten.

För mer information:

Tomas Bergh

070 - 260 81 73

Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Mitt


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På hyresgästens dag i Flen söndagen den 17 augusti placerar Hyresgästföreningen en offentlig lägenhet mitt i Sveaparken i Flen. Det är ett sätt att försöka få upp den svenska bostadskrisen i debatten inför valspurten. Där kommer samtal om bostadspolitiken att föras och alla politiska partier är inbjudna till en debatt som ska modereras av Hyresgästföreningens nyvalde ordförande Marie Linder.

Läs vidare »
Media-no-image

”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 12:48 CEST

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.
-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsättsför hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet. Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning 

För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, tfn 070-695 69 66


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

En av Hyresgästföreningens medarbetare och journalister har blivit utsatt för grova personangrepp, bl a på sociala medier. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.

Läs vidare »
Cwgehw4evhgoctves5iv

Helena Frisk nyvald ersättare i förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 08:06 CEST

Helena Frisk från Karlskoga valdes in som ersättare i Hyresgästföreningens förbundssstyrelse, vid stämman som hölls i Visby i helgen. Alaa Idris från Örebro omvaldes som ordinarie ledamot.

Media-no-image

Hyresgästföreningen kommer att pröva hyrorna på Lisselhagen

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 08:00 CEST

Hyresgästföreningen kommer att pröva hyrorna på Lisselhagen

På uppdrag av sex hyresgäster som bor i det nybyggda Lisselhagen kommer Hyresgästföreningen att pröva Tunabyggens hyror i Hyresnämnden. Bakgrunden till konflikten är att Hyresgästföreningen och Tunabyggen sedan länge varit oeniga om hyressättningen i de nyproducerade lägenheterna i Lisselhagen.

- På uppdrag av sex av våra medlemmar har vi lämnat in en begäran om hyressänkning till Tunabyggen. Om de inte möter den måste vi gå vidare till hyresnämnden, bekräftar  Jan Dahlquist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Med de höga hyresnivåer som Tunabyggen har satt på Lisselhagen är vi oroliga för kraftiga spridningseffekter. Nybyggda hyresrätter ligger redan högt, skulle Lisselhagen bli normaliserande skulle nivåerna höjas ytterligare. Det vore en katastrof för hyresmarknaden i Dalarna, säger Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Förhandlingarna mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen om hyrorna i Lisselhagen strandade förra hösten. Tunabyggen valde då att sätta hyrorna på egen hand vilket ger hyresgästerna möjligheten att pröva hyrornas skälighet i hyresnämnden. Tunabyggens hyror, som efter tre år kommer att stiga till 1695 kronor/kvm, ligger långt över hyrorna i andra nybyggda lägenheter i Dalarna.

- Vi måste bygga fler lägenheter i Borlänge för att möta bostadsbristen men det måste vara lägenheter som efterfrågas. Hur många har råd med en trea på 58 kvadrat för 8,300 i månaden? Det är inte hållbart, säger Göran Tägtström.

Det kommer nu att dröja ytterligare en månad innan Hyresnämnden kan ta upp ärendet. Utsikterna att en kompromissuppgörelse ska komma till stånd innan dess är dock små.

- Våra medlemmar som bor i de här lägenheterna har visat stort tålamod och vi har försökt gå Tunabyggen till mötes. Men de har stått fast vid hyreskrav som inte är rimliga. Då kvarstår endast en juridisk bedömning om skäligheten i de här hyrorna, avslutar Jan Dahlquist.

För mer information:

Göran Tägtström 070 - 585 87 52

Ordförande Hyresgästföreningen Borlänge

Jan Dahlquist 0243 - 79 40 62

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På uppdrag av sex hyresgäster som bor i det nybyggda Lisselhagen kommer Hyresgästföreningen att pröva Tunabyggens hyror i Hyresnämnden. Bakgrunden till konflikten är att Hyresgästföreningen och Tunabyggen sedan länge varit oeniga om hyressättningen i de nyproducerade lägenheterna i Lisselhagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen träffar riksdagspolitiker

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 13:45 CEST

Hyresgästföreningen träffar riksdagspolitiker

Hyresgästföreningen träffade riksdagsledamöterna i oppositionspartierna från Dalarna vid ett lunchmöte i Borlänge på måndagsförmiddagen. Närvarande var Peter Hultqvist (S), Rosa Güclü Hedin (S), Jan Lindholm (Mp), Daniel Riazat (V). Hyresgästföreningen representerades av ordföranden för Hyresgästföreningens kommunföreningar i Dalarna. På dagordningen stod framtidens bostadspolitik för Sverige.

-  Vi är på väg in i en  tilltagande bostadsbrist i hela landet, Dalarna är inget undantag. För att komma till rätta med detta krävs en brett förankrad bostadspolitik på alla nivåer och den måste börja i riksdagen. Dagens samtal blev en konstruktiv diskussion där riksdagsledamöterna och vi var påfallande överens om vad som måste ske i rikspolitiken, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Förra måndagen hade Hyresgästföreningen bjudit allianspartierna riksdagsledamöter i Dalarna till ett liknande möte som ställdes in på grund av för få anmälningar.

-  Det är beklagligt att intresset inte var större för så angelägna frågor, men vi står till förfogande för samtal med allianspartiernas företrädare vid senare tillfälle, säger Marcus Kjellin

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på telefon 019-764 21 88.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen träffade riksdagsledamöterna i oppositionspartierna från Dalarna vid ett lunchmöte i Borlänge på måndagsförmiddagen. Närvarande var Peter Hultqvist (S), Rosa Güclü Hedin (S), Jan Lindholm (Mp), Daniel Riazat (V). Hyresgästföreningen representerades av ordföranden för Hyresgästföreningens kommunföreningar i Dalarna. På dagordningen stod framtidens bostadspolitik för Sverige.

Läs vidare »
Cwgehw4evhgoctves5iv

Helena Frisk vald till ny regionordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt.

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 13:48 CEST

Igår valdes Helena Frisk till ny regionordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt. Helena kommer ifrån Karlskoga och har en bakgrund som riksdagspolitiker. Hon är sedan tidigare även förbundsordförande för Verdandi.

Qsivnysa05kihfycjdja

Inbjudan: Hyresgästföreningen står på Karlstad Universitet med den offentliga lägenheten

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 09:05 CEST

Hur vill du bo? Vad saknar du i ditt boende? Eller har du ens ett boende? Vi i Hyresgästföreningen Karlstad kommer att under två dagar lyfta den bostadspolitiska situationen för boende i Karlstad. Mellan den 22 och 23 april kommer Hyresgästföreningen befinna sig Karlstad Universitet

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • helena.frisk@hyresgastforeningen.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • aatoamxymas.behxrgh@hyreoasgastforrmaahzeninhegewin.se
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar