Media-no-image

Hyresgästföreningen skriver öppet brev till bostadsministern, Mehmet Kaplan (Mp)

Pressmeddelanden   •   2014-10-19 12:28 CEST

På Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19 i Borlänge antog mötet ett öppet brev riktat till nyvalde bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp). På måldialogen träffas 150 aktiva hyresgäster med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen Region Mitt, som omfattar Örebro, Värmlands, Dalarnas och Sörmlands län. Mötet planerar kommande verksamhetsåret och lägger linjen för bostadspolitik och verksamhet. Det öppna brev som måldialog antog, mejlades på söndagen till Mehmet Kaplan och bifogas härmed.


För mer information:

Helena Frisk 072 320 55 15


Öppet brev till bostadsminister Mehmet Kaplan, antaget vid Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19

Rätten till en god bostad till rimlig kostnad

Det är hög tid att väcka diskussionen om rätten till en god bostad till rimlig kostnad. Svensk bostadspolitik handlar inte längre om rätten till bostad utan snarare om att staten ska garantera ett visst konsumentskydd. Det räcker inte! Med de problem som svensk bostadsmarknad står inför krävs att stat och kommuner tar ett större ansvar för svensk bostadspolitik.

Det sägs ofta att svensk bostadsmarknad borde avregleras. Rösterna kommer inte sällan från fastighetsägare, ledarskribenter eller nationalekonomer som kallar sig experter. Sanningen är att det finns få bostadsmarknader i Europa som är så avreglerade som den svenska. Ingenstans i Europa tar staten ett så litet ansvar för bostadsförsörjningen eller bostädernas kvalitet och standard som här.

Hyresrätten har en unik ställning på bostadsmarknaden. Genom allmännyttan har samhället kunnat garantera allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad utan att behöva bygga så kallade social housing, det vill säga bostäder av lägre kvalitet till de mest utsatta. Men under 25 år har hyresrätten i Sverige missgynnats, allt sedan skattereformen i början av 90-talet då hyrorna närapå fördubblades utan någon kompensation för hyresgästerna. Från att bostadspolitiken varit en kostnad på närmare 100 miljarder har bostäder blivit en inkomstkälla för staten. Detta har skett på bekostnad av de som har det allra sämst ställt, då hyresrätten beskattas så hårt. Vi ska komma ihåg att 60 procent av hushållen i hyreshus består av ensamstående, med eller utan barn. Det betyder att de inte har någon att dela levnadsomkostnaderna med.

Idag subventioneras bostadsrätter och villor. Genom att möjligheten finns att göra avdrag för räntor och ROT-avdrag pumpas 40 miljarder kronor varje år till de som äger sin bostad. Hyresgäster får inte en krona utan belastas istället med skatter och avgifter. Det handlar om en enorm förmögenhetsöverföring, från de som inget har till de som redan har. Rätten till en god bostad för alla har därmed effektivt satts ur spel.

Diskussionen om en rättvis och social bostadspolitik måste återupptas. Utan en god bostad saknas möjligheterna till ett gott liv. Utan tillgång till bostäder begränsas människors frihet. Vi kan inte söka nya jobb, vi kan inte flytta när familjen växer eller när villan blivit för stor, vi kan inte söka ny utbildning eller nya utmaningar i livet. Segregationen begränsar människors liv och delar upp samhället i vi och dom. Sverige behöver en politik som på allvar möter dessa utmaningar och vågar diskutera de problem som finns på svensk bostadsmarknad.

Nu tillträder du som ny bostadsminister. Är du beredd att ta ditt ansvar för att återskapa en svensk bostadspolitik värd namnet?

Med vänliga hälsningar

Helena Frisk, Ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt, på uppdrag av deltagarna vid Hyregästföreningen Region Mitts måldialogHyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19 i Borlänge antog mötet ett öppet brev riktat till nyvalde bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp). På måldialogen träffas 150 aktiva hyresgäster med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen Region Mitt. Det öppna brev som måldialog antog, mejlades på söndagen till Mehmet Kaplan och bifogas härmed.

Läs vidare »
Sixtgingk6a4lfrf3rdz

I Karlstad kan du dricka 20 glas vatten för samma kostnad som du bara får tio glas för i Hammarö.

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 14:46 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 3,2 procent i Värmland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. I Karlstad får du 20 glas vatten för samma kostnad som 10 i Hammarö.Dessutom har Kils kommun höjt VA-taxan med 26 procent.

Media-no-image

Ett glas vatten i Hallsberg lika dyrt som två i Örebro

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 14:45 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp (VA-taxan) har höjts med 2,8 procent i Örebro län. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. 
- Örebroarna får två glas vatten för samma pris som de boende i Hallsberg betalar för ett, säger Emmeli Wulfstrand teamledare Hyresgästföreningen. Dessutom höjer Degerfors VA-taxan med 20 procent. Det slår förstås på hyran.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Örebro betalar invånarna i snitt 3652 kronor per år för vatten och avlopp. Sett till hela landet är Örebro län ett av de biligaste länen att bo i om man bara ser till VA-taxan. Där rankas man till en 2:a plats. Endast i Stockholms län är avgiften lägre för vatten och avlopp, där betalar de boende 5935 kronor per år. Absolut dyraste är det i Gotlands län där boende i flerfamiljshus i snitt betalar 5935 kronor per år.

Mellan kommunerna i Örebro län är skillnaden stor. Rapporten visar att vatten och avlopp kostar 2400 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Hallsbergs kommun jämfört med Örebro kommun. Där framgår också att Degerfors står för länets högsta höjning på mer än 20 procent på bara ett år. Det motsvarar en höjning med 600 kronor på ett år.

-  Självklart måste kommunerna ha ett hållbart vatten- och avloppssystem, men att en kommun höjer kostnaden med 20% på ett år är ett hårt slag mot kommunens hyresgäster. Om man vill vara en attraktiv kommun måste man erbjuda rimliga boendekostnader, att höja VA-taxan med 20% får raka motsatsen, fortsätter Emmeli Wulfstrand. Kommunerna måste också se över helheten när det gäller taxor av avgifter. 

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Hallsberg  4 612 kronor/år

Lekeberg  4 473 kronor/år

Askersund  4 467 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Örebro  2 241 kronor/år

Karlskoga  2 678 kronor/år

Lindesberg  2 954 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta: Emmeli Wulfstrand, Hyresgästföreningen Region Mitt 019-764 21 15

Bilagor:

Grafik över kostnader i Örebro län

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Rapport från Hyresgästföreningen: Kostnaderna för vatten och avlopp (VA-taxan) har höjts med 2,8 procent i Örebro län trots det tillhör länet landets billigaste sett till VA-kostnader. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. I Örebro får man 20 glas vatten till priset av 10 i Hallsberg. I Degerfors har VA-taxan höjts med 20% från förra året.

Läs vidare »
Media-no-image

Tio glas vatten i Malung lika dyrt som 26 i Avesta

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 14:45 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 5,7 procent i Dalarna. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Avestaborna får nära tre glas vatten för samma pris som de boende i Malung betalar för ett.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Dalarna betalar invånarna i snitt 4483 kronor per år för vatten och avlopp. Sett till hela landet hamnar Dalarnas län på en 16:e plats och tillhör de dyrare länen att bo i. Absolut dyraste är det i Gotlands län där boende i flerfamiljshus i snitt betalar 5935 kronor per år för vatten och avlopp.

-  De är självklart kul att Avesta har de lägsta snittkostnaderna för vatten och avlopp i länet. Det bidrar till att det blir lägre boendekostander och det är en avgörande del om vi vill få människor att se Avesta som en attraktiv bostadsort, säger Bo Brhiler ordförande i Hyresgästföreningen Avesta.

Även i Dalarnas län finns det stora skillnader i kostnaden för vatten och avlopp. Här är det billigast i Avesta som har en snitt kostnad på 2417 kronor per år medan det i Malung kostar nära det tredubbla, 6232 kronor per år för vatten och avlopp.

-  Det kan inte vara rimligt med så stora skillnader mellan kommuner i länet. Vatten och avlopp kostar 3.800 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Malung jämfört med Avesta. Den orättvisan belastar naturligtvis hyresgästerna i slutänden, säger Peter Nordin, ordförande i Hyresgästföreningen i Malung. Att sju av länets kommuner dessutom höjer taxan med än fem procent bådar inte gott. Självklart måste kommunerna ha ett hållbart vatten- och avloppssystem, men man måste också se över helheten när det gäller taxor av avgifter.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Malung  6 232 kronor/år

Älvdalen  5 690 kronor/år

Orsa  5 585 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Avesta  2 417 kronor/år

Mora  2 648 kronor/år

Borlänge  2 729 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen Region Mitt, 019-764 21 88

Bilagor:

Grafik över kostnader i Dalarna

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Rapport från Hyresgästföreningen: Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 5,7 procent i Dalarna. Snittkostnaden för länet tillhör de högsta i landet. Skillnaden mellan länets kommuner är stora. Avestaborna får nära tre glas vatten för samma pris som de boende i Malung betalar för ett.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor orättvisa i VA-taxor i Södermanland

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 14:45 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 5,3 procent i Södermanland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Liksom tidigare år är priset lägst i Eskilstuna och högst i Vingåker. I Gnesta höjs taxan med hela 13 procent.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Södermanland betalar invånarna i snitt 4272 kronor per år för vatten och avlopp. Södermanlands läns avgifter hamnar på en 12:e plats, vilket är något över rikssnittet på 4110 kronor per år. Billigast är det i Stockholms län där avgiften för vatten och avlopp är i snitt 5935 kronor per år. Medan det är dyraste i Gotlands län där boende i flerfamiljshus i snitt betalar 5935 kronor per år.

I Södermanlands län skiljer det sig 2000 kronor mellan den dyraste och billigaste kommunen. I Eskilstuna, som har den billigaste VA-taxan, får man 15 glas vatten för samma pris som invånarna betalar för 10 i Vingåker, som har den dyraste VA-taxan. Rapporten visar även att VA-taxan i Gnesta har höjts med hela 13 på ett år. Det motsvarar över 400 kronor per år.

- Många kommuner behöver göra stora investeringar i vatten- och avloppsnäten. Det är en nödvändighet för att bland annat kunna möta klimatförändringarna. Självklart måste kommunerna ha ett hållbart vatten- och avloppssystem, men man måste också se över helheten när det gäller taxor av avgifter, säger Jennie Widerholm Hyresgästföreningen. Vi uppmanar kommunerna att hålla igen ökningarna av taxor och avgifter, göra effektiviseringar och gärna samarbeta där det går. Allt för att hålla nere prisökningarna.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Vingåker  5 411 kronor/år
Strängnäs  4 973 kronor/år
Flen  4 792 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Eskilstuna  3 496 kronor/år
Oxelösund  3 658 kronor/år
Trosa  3 716 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen Region Mitt 016-162 814

Bilagor:

Grafik över kostnader i Sörmland

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 5,3 procent i Södermanland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Liksom tidigare år är priset lägst i Eskilstuna och högst i Vingåker. I Gnesta höjs taxan med hela 13 procent. Södermanlands län har en snittkostnad för VA-avgifter som ligger högre än rikssnittet.

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadsbrist i hälften av länets kommuner är för dåligt

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 07:33 CEST

Bostadsbrist i hälften av länets kommuner är för dåligt

 

Igår presenterade länsstyrelsen i Örebro län bostadsmarknadsenkäten. Den visar att det råder bostadsbrist i hälften av länets kommuner, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun.

 

– Det är för svagt. Situationen har till och med försämrats i länet under de senaste åren. Det är unga och nyanlända som drabbas värst, de grupper som ännu inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden. Det visar tydligt att byggtakten måste öka, särskilt byggandet av hyresrätter. Som det är nu bygger vi för en fortsatt bostadsbrist, säger Helena Frisk, regionordförande Hyresgästföreningen region Mitt i en kommentar.

 

I riksdagsvalet har de politiska partierna presenterat stora vallöften om att få igång byggandet. Alla partier verkar vara överens om att vi måste öka byggtakten men det gäller att gå från ord till handling också. I kommunvalet däremot finns stora skillnader hur utbredd den bostadspolitiska debatten är. Och då är det oftast kommunerna som både sitter med problemet i sitt knä och mycket av makten för att skapa förbättringar.

 

– Kommunerna kan göra mycket för att öka byggandet. Bättre planera sin markanvändning för ökad hyresrättspro­duktion, förstärka bemanning och kompetens, erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande. De allmännyttiga bolagen måste också ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror när andra aktörer inte vill satsa, säger Helena Frisk.

 

– Kommunerna måste börja ta sitt ansvar nu. Vi sitter redan i en bostadskris och vi har fyra förlorade år bakom oss. Om vi inte går från ord till handling och får igång byggandet nu kommer situationen vara mångdubbelt värre om fyra år, avslutar Helena Frisk.

 

För mer information:

 

Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen region Mitt

072 - 320 55 15


Tomas Bergh, bostadspolitisk utredare

070 - 260 81 73

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Igår presenterade länsstyrelsen i Örebro län bostadsmarknadsenkäten. Den visar att det råder bostadsbrist i hälften av länets kommuner, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun. – Det är för svagt. Det här visar tydligt att byggandet av hyresrätter måste öka, säger Helena Frisk, regionordförande Hyresgästföreningen region Mitt i en kommentar.

Läs vidare »
Media-no-image

Studentbostadsbristen håller Örebro i ett fast grepp.

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 18:30 CEST

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har åter släppt sin rapport över studentbostadssituationen i Sverige. I rapporten framgår det att hela elva städer inte klarar av att erbjuda nyblivna studenter ett permanent boende den första terminen. Det här är en dubblering av antalet städer som lider av en extrem studentbostadsbrist sedan 2012. Studentbostadsbristen håller även Örebro i ett fast grepp, något den gjort under de senaste åren.

Örebro får klassificeringen ”Gul” i SFS rapport, det här innebär att Örebro första klarar av att erbjuda alla studenter ett permanentboende någon gång under den första höstterminen. Att Örebro inte har klarat av att erbjuda studenter ett boende lagom till terminstart är inget nytt och det är något som flera organisationer kritiserat kommunen för under många år.

-  Örebro har under en mycket lång period lidit av en studentbostadsbrist. Det är först de senaste åren som det har börjat byggas nya studentbostäder men för att kunna komma åt den ackumulerade bostadsbristen behöver det byggas ännu fler studentbostäder. Bristen på bostäder till studenter är något som kan påverka Örebros utveckling negativt. Risken finns att fler studenter väljer andra lärosäten där bostadsbristen inte är lika stor, säger Jane Carlsson Hyresgästföreningen student

Hyresgästföreningen student, som är en ny organisation vid Örebro universitet, menar att bostadsbristen inte är ett problem som bara Örebro kommun kan lösa själv utan menar att det behövs ett större statligt ansvars i hela bostadsfrågan.

-  Kommunen kan åstadkomma mycket för att skapa rätt förutsättningar för att det ska byggas mer men det behövs ett större ansvarstagande från staten för att vi ska kunna bygga det som behövs, Jane Carlsson

Hyresgästföreningen vill se ett statligt investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler studentbostäder som fler människor har råd med.  

-  De studentbostäder som färdigställs idag är dyra att producera och det resulterar i höga hyror. För studenter som redan har en pressad ekonomisk situation kan det i visa fall inte vara möjlig att flytta till en bostad till följd av den höga hyran, Jane Carlsson 


Kontaktperson:Jane Carlsson
Ordförande, Hyresgästföreningen student
073-7558857

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Student ger sin bild av studentbostadssituationen i Örebro i samband med att SFS släppte sin bostadsrapport under dagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen genomför bostadspolitisk turné i Dalarna.

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 07:00 CEST

Bostadsfrågan blir allt viktigare i årets val. För bara ett år sen var det många som bedömde att bostadsfrågan var en ickefråga men idag tävlar de olika partierna om att bräcka varandras utspel om vem som kan bygga mest och bäst. Under den kommande veckan genomför Hyresgästföreningen en bostadspolitisk turné i Dalarna för att ge presentera sina lösningar på dagens bostadskris.

- Sverige upplever idag en av de värsta bostadskrisen i modern tid. Samtidigt som vi har bostadsbrist i tre av fyra kommuner har 100  svenska kommuner i ett överskott av lägenheter som står tomma och kostar hyresgäster och skattebetalare onödiga pengar. Det ser precis likadant ut i Dalarna. Det behövs en ny bostadspolitik. Vi ser den här turnén som en utmärkt chans att presentera våra förlag för lokala beslutsfattare, nationella politiker och allmänheten, säger Helene Hjorth-Ericksson opinionsbildare Hyresgästföreningen Region Mitt

Den bostadspolitiska turnén börjar på söndag i Säter i samband med Familjedagen i Säterdalen och forsätter sedan på andra platser runt om i Dalarna. Under söndagen kommer samtliga lokala hyresgästföreningar från Dalarna närvara. Turnén skulle egentligen besökt Falun fredagen den 29 augusti men i och med att Svenskarnas parti genomför ett torgmöte där blev Hyresgästföreningens besök inställt efter polisens säkerhetsbedömning. I samband med besöket i Falun skulle även förbundsordförande Marie Linder närvarat. Nu väljer istället Hyresgästföreningen att fokusera extra på resten av turnén. 

- Självklart är det tråkigt att vi inte kommer närvara i Falun under turnén men det kommer inte hindra oss från att sprida vårt budskap om behovet av en ny bostadspolitik. Våra förslag, på både lokal och nationell nivå skulle kunna leda att det byggs 20 000 nya hyresrätter om året, att kommuner med överskott av lägenheter skulle få ekonomiskt stöd och att det skulle bli billigare att renovera nuvarande bostadsbestånd, säger Helene Hjorth-Ericksson

Den bostadspolitiska turnén:


24/8 Säter, Säterdalen Folkparken 
25/8 Mora, Kyrkogatan 22
26/8 Malung, Torggatan 5
27/8 Ludvika, Garvarens Torg

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Bostadsfrågan blir allt viktigare i årets val. Under den kommande veckan genomför Hyresgästföreningen en bostadspolitisk turné i Dalarna för att ge presentera sina både nationella och lokala lösningar på dagens bostadskris. Turnén kommer besöka: 24/8 Säter, Säterdalen Folkparken 25/8 Mora, Kyrkogatan 22 26/8 Malung, Torggatan 5 27/8 Ludvika, Garvarens Torg

Läs vidare »
Media-no-image

Offentlig lägenhet ska gestalta bostadskrisen

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 08:21 CEST

Offentlig lägenhet ska gestalta bostadskrisen

 – På söndag är det hyresgästens dag i Flen med bostadspolitiska samtal

På hyresgästens dag i Flen söndagen den 17 augusti placerar Hyresgästföreningen en offentlig lägenhet mitt i Sveaparken i Flen. Det är ett sätt att försöka få upp den svenska bostadskrisen i debatten inför valspurten. Kring lägenheten kommer samtal om bostadspolitiken att föras och alla politiska partier är inbjudna till en debatt som ska modereras av Hyresgästföreningens nyvalde ordförande Marie Linder.

– Det råder idag en bostadskris i Sverige. I många städer byggs det för lite bostäder och bostadsbristen är omfattande. I andra orter, som i Flen, är det istället bostadsöverskott. Oavsett var man befinner sig i Sverige kan man räkna med att det finns problem på bostadsmarknaden, säger Rolf Carlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Flen.

Hyresgästens dag är ett årligt återkommande arrangemang. Eftersom det är riksdagsval i år står bostadspolitiken och bostadskrisen i år i centrum. Marie Linder är förbundsordförande i Hyresgästföreningen sedan juni och kommer att leda debatten mellan kommunens politiker.

– Flen skulle kunna bli ett mecka för pendlare till Stockholm. Det tar inte mer än en timme till T-centralen och om snabbtågen stannade skulle de gå ännu fortare. Men det kräver ju att tågen stannar också. Det säger sig självt att utvecklingen på orten skulle ta fart om förbindelserna blev bättre, säger Marie Linder i en kommentar. Det ska bli intressant att höra hur politikerna i Flen vill förvalta kommunens möjligheter.

Förutom bostadspolitik kommer det att bli underhållning och massor med aktiviteter för både stora och små.

Hyresgästens dag börjar kl 12 och avslutas kl 16.

Klockan 12:45 kommer Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen att tala och klockan 13 inleds bostadspolitiska debatten.

För mer information:

Tomas Bergh

070 - 260 81 73

Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Mitt


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På hyresgästens dag i Flen söndagen den 17 augusti placerar Hyresgästföreningen en offentlig lägenhet mitt i Sveaparken i Flen. Det är ett sätt att försöka få upp den svenska bostadskrisen i debatten inför valspurten. Där kommer samtal om bostadspolitiken att föras och alla politiska partier är inbjudna till en debatt som ska modereras av Hyresgästföreningens nyvalde ordförande Marie Linder.

Läs vidare »
Media-no-image

”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 12:48 CEST

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.
-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsättsför hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet. Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning 

För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, tfn 070-695 69 66


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

En av Hyresgästföreningens medarbetare och journalister har blivit utsatt för grova personangrepp, bl a på sociala medier. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • hedplena.friskgxgq@hxgrhnjavflhfmwyrscesgastxpwbymforenibpnmngentqgxncvcegqk.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar