Media-no-image

Ny hyra för 7715 lägenheter i Örebro

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 14:04 CET

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har enats i årets hyresförhandling i Örebro. Förhandlingen har resulterat i en hyreshöjning på 0,85 % och berör 7715 lägenheter. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med förhandlingen som de anser ligger i linje med tidigare förhandlingar i Örebro.

Örebro. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har enats om en hyreshöjning för 7715 st lägenheter i Örebro. Initialt krävde Fastighetsägarna en hyreshöjning på 2,2 % men efter förhandlingen kunde båda parterna enas om en snitt hyreshöjning på 0,85 %. Överenskommelsen innebär att vissa lägenheter får en lite högre höjning och andra kommer få en lägre höjning än snittet. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med resultatet som de tycker återspeglar det läge som fastighetsbolagen befinner sig i.

  -Vi är nöjda med förhandlingsresultatet som ligger i linje med tidigare uppgörelser i Örebro. Det råder goda förutsättningar för Sveriges fastighetsägare och det ska hyresgästerna få ta del av. Det här har vi framfört under förhandlingarna och vi upplever att vi har fått gehör för det, säger Marcus Johansson Förhandlare Hyresgästföreningen region Mitt.

Trots att de båda parterna stod långt ifrån varandra till en början har de lyckats enas på nivåer som de båda är nöjda med. Från Hyresgästföreningen sida tycker man att det här är ett bevis på att förhandlingarna fungerar bra och tar till vara på båda parters intressen.

   -Trots att vi stod ganska långt ifrån varandra till en början så har förhandlingarna hållit en god ton och rullat på bra. Jag tycker det här är ett bevis på att förhandlingarna fungerar väldigt bra och är bra för hyresgästerna. Även i de fall vi som förhandlar står långt ifrån varandra lyckas vi komma överens på nivåer som båda parter är nöjda med, säger Marcus Johansson.


Kontaktperson:

Marcus Johansson
Förhandlare
Hyresgästföreningen region Mitt
010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har enats i årets hyresförhandling i Örebro. Förhandlingen har resulterat i en hyreshöjning på 0,85 % och berör 7715 lägenheter. Initialt yrkade Fastighetsägarna på en 2,2 % höjning. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med förhandlingen som de anser ligger i linje med tidigare förhandlingar i Örebro.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingen med ÖBO är klar

Pressmeddelanden   •   2016-01-11 09:00 CET

Hyresgästföreningen och ÖBO har nu kommit överens om ny hyra för 2016. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,85 procent från 1 januari. ÖBO:s utgångkrav var 1,95 procent. I deras krav låg bland annat kostnader för ökat underhåll på 10 miljoner.

- Det är en högre överenskommelse än vad vi hade förväntat oss, men vi lyckades ändå sänka ÖBO:s krav med över en procent. ÖBO är ett välmående företag, men vi har också förståelse för det underhållsbehov som finns och som beror på att ÖBO har ett ”gammalt” fastighetsbestånd. Att underhållet inte blir mer eftersatt är en viktig fråga för hyresgästerna, säger Ann-Helene Alsätra, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

- En viktig fråga för oss är att det i överenskommelsen skrevs in att om vinsten överstiger avkastningskravet så ska det gå till underhåll. Vi kommer att noggrant följa upp det här under året.

-Kraven från kommunen på avkastning och utdelning är vi mycket kritiska till. Vi menar att kommunen ska ha ett långsiktigt perspektiv på avkastningskrav och att hänsyn ska tas till beståndets ålder och underhållsstatus. Så står det också i regeringens proposition inför den nya lagstiftningen som kom 2011. Hyresgästföreningen har under hela året drivit en aktiv kampanj för att påverka kommunen att skrota kravet på utdelning på 30 miljoner. Vi tycker helt enkelt att pengarna ska stanna i bolaget, avslutar Ann-Helene Alsätra.

Hyreshöjningen på 0,85 procent innebär att en hyresrätt som idag har en hyra på 5000 kronor i månaden får en ny hyra på 5042 kronor i månaden.

För mer information om förhandlingen:

Ann-Helene Alsätra

Ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation

070-738 32 54

a-h.alsatra@one.se

Annica Björsell

Förhandlare

070-6031686

annica.bjorsell@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och ÖBO har nu kommit överens om ny hyra för 2016. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,85 procent från 1 januari. ÖBO:s utgångkrav var 1,95 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingarna avslutade i Borlänge

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 14:00 CET

Tunabyggen och Hyresgästföreningen har enats om en hyreshöjning för hyresgästerna i Borlänge. Från och med den 1 februari kommer hyran höjas med 0,45 %, initialt yrkade Tunabyggen på en hyreshöjning på 3,5 %. Förhandlingarna mellan de två parterna har varit hårda och en period riskerade förhandlingarna att strandas. De två parterna lyckades slutligen att enas och hyresgästföreningen är nöjd med överenskommelsen.

- Det har varit delvis hårda men konstruktiva förhandlingar. Från början stod vi båda långt ifrån varandra men vi kunde tillslut nå en uppgörelse. Vi är nöjda med överenskommelse som innebär en låg hyreshöjning för hyresgästerna jämfört med det initiala yrkandet, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen

Mitt under den pågående hyresförhandlingen beslutade Borlänge kommun att höja sin borgensavgift. Ett beslut som enligt Hyresgästföreningen kommer drabba Tunabyggen negativt och slå hårt mot hyresgästerna.

- Konsekvensen för Tunabyggen är att de går miste om 10 miljoner de kommande fyra åren. Det här är i en situation när bolaget både behöver bygga nytt och renovera stora delar av sitt bostadsbestånd. Det finns en stor risk att bolaget kommer tvingas försöka höja hyrorna i framtiden till följd av det här och det är något vi inte kommer att acceptera, säger Jan Dahlquist

Borlänge kommuns borgensavgift är till för att inte de kommunala bolagen som lånar pengar via kommunen ska få konkurrensfördelar mot andra bolag. Enligt Hyresgästföreningen handlar kommunens höjning inte om konkurrensfördelar utan att kommunen behöver mer pengar.

- Det finns ingen som helst rimlighet i kommunens höjning av borgensavgift. Borgensavgiften är till för att inte ge en snedvriden konkurrensfördel för kommunens bolag vid lån. Det finns absolut inget som skulle tala för ett behov att höja borgensavgiften när vi har en negativränta och den tidigaste räntehöjningen kommer om 1 år. Det här handlar egentligen om att kommunen behöver få in pengar och då tar man från hyresgästerna, dom som redan har det tuffast, säger Jan Dahlquist

Kontaktperson
Jan Dahlquist
Förhandlare
070-6339052

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Tunabyggen och Hyresgästföreningen har kommit överens om 2016 år hyra. Förhandlingarna var nära att strandas innan parterna kunde enas. Hyresgästföreningen är nöjd med överenskommelsen men är kritisk till Borlänge kommuns höjning av sin borgensavgift som riskerar att slå mot hyresgästerna. Hyran kommer höjas med 0,45 % och börjar gälla fr.o.m. den 1 februari.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen vill ha oförändrade hyror hos Kommunfastigheter och Graflunds i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   2015-12-18 08:00 CET

Hyresgästföreningen har påkallat förhandlingar med Kommunfastigheter och Graflunds om oförändrade hyror 2016. De ekonomiska förutsättningarna för bostadsbolag har inte varit så här gynnsamma de senaste tre decennierna och nu är det dags att ge tillbaka något till hyresgästerna.

- Det finns ett antal goda argument för oförändrade hyror i Eskilstuna. Hyresutvecklingen har de senaste åren har varit högre än inflationen men också högre i Eskilstuna än i andra jämförbara kommuner. Samtidigt är de ekonomiska förutsättningarna mycket goda och bolagen har redan gjort stora insatser för att möta underhållsbehoven, säger Lars Holm ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

För att understödja argumentationen har Hyresgästföreningen tagit fram en inlaga med skälen för oförändrade hyror. Listan kan göras lång. Goda ekonomiska förutsättningar med låga räntor och låg inflation, höga hyreshöjningar de senaste åren, en underhållsskuld som genom hyreshöjningar kunnat arbetas av och samtidigt en tuff ekonomisk situation för många hyresgäster.

- Vi vet att det är tufft för många hyresgäster och många har det kämpigt att klara även små hyreshöjningar. De senaste åren har hyresgästerna tagit stort ansvar för att bidra till att bolagen ska kunna öka arbetet med underhållet. Nu behöver hyresgästerna få något tillbaka i form av oförändrade hyror, säger Monica Andersson Jensen, ordförande förhandlingsdelegationen Kommunfastigheter.

Även om taxor och avgifter ökat de senaste åren har hyreshöjningarna överstigit taxornas höjningar och bolagen kan möta avgiftshöjningar med andra åtgärder än att bara höja hyrorna.

- Taxehöjningar och löneökningar är det enda argument bolagen har idag för hyreshöjningar. Men det är ett tunt argument. Såna kostnadsökningar kan mötas med effektiviseringar och insatser för att minska konsumtionen och behöver inte mötas med hyreshöjningar krona för krona. Bolagen har dessutom fått mer än tillräckliga hyreshöjningar de senaste åren och nu slår de gynnsamma ekonomiska förutsättningarna igenom och gör att det inte finns hållbara för hyreshöjningar alls, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt.

För mer information:

I bifogade inlagor finns Hyresgästföreningens argument för oförändrade hyror. Inlaga för Graflunds Byggnads AB finns också att tillgå vid efterfrågan. Mejla tomas.bergh@hyresgastforeningen.se

Lars Holm 070 - 375 91 30

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Marcus Kjellin 070 - 245 46 13

Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har påkallat förhandlingar med Kommunfastigheter och Graflunds om oförändrade hyror 2016. De ekonomiska förutsättningarna för bostadsbolag har inte varit så här gynnsamma de senaste tre decennierna och nu är det dags att ge tillbaka något till hyresgästerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingen i Orsa strandas

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 15:57 CET

Orsabostäder har strandat hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen och de två parterna står långt ifrån varandra. Orsabostäder vill ha en hyreshöjning på 3,55 %, Hyresgästföreningen däremot ser ingen anledning till att höja hyrorna. För hyresgästerna innebär det här att den nya hyran för 2016 kommer att få vänta.

- Det är tråkigt att Orsabostäder redan innan vi har hunnit påbörja förhandlingarna ordentligt väljer att stranda dom. Samtidigt ser vi att Orsabostäders yrkande är långt över det snitt som hittills har förhandlats fram. I Dalarnas län är genomsnittliga hyreshöjningen 0,35%, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har tidigare kritiserat Orsabostäder för att inte tillhandahålla tillräckligt med underlag för att kunna göra en ordentlig helhets bedömning av bostadsbolagets hyreskrav. Nu när Hyresgästföreningen har fått ta del av Orsabostäders underlag ställer de sig frågande till att bolaget verkligen är i behov av en hyreshöjning.

- Med det underlag som Orsabostäder har gett oss är kravet på hyreshöjning orimligt. Det finns inget som helst som visar på att Orsabostäder är i behov av den här hyreshöjningen. Bolaget själva redovisar att de skulle göra en vinst på 6 miljoner utan en hyreshöjning trots att de räknar med alla eventuella kostnadshöjningar. Det finns helt enkelt inget behov av den hyreshöjningen de begär, säger Jan Dahlquist.

Orsabostäder själva har i förhandlingarna hänvisat till att de har en av länets lägsta hyror och att de därför borde få en hyreshöjning, ett påstående som inte stämmer enligt Hyresgästföreningen.

- Orsabostäders hyror ligger precis under snittet i Dalarna. Bolaget använder sig av VLU, det innebär att Orsabostäder inte lägger lika mycket pengar på underhåll per lägenhet i utbyte mot att hyresgästerna får en lite lägre hyra. Om Orsabostäder inte skulle ha VLU skulle dom behöva lägga mer pengar på underhåll och då skulle dom även ha en högre hyresnivå. Det här vet bolaget om och varför de skulle hävda något annat kan jag inte riktigt förstå, säger Jan Dahlquist

Kontaktperson
Jan Dahlquist
Förhandlare
070-6339052

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Orsabostäder har strandat hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen och de två parterna står långt ifrån varandra. Orsabostäder vill ha en hyreshöjning på 3,55 %, Hyresgästföreningen däremot ser ingen anledning till att höja hyrorna.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan: Hyresgästföreningen lämnar över 2377 namnunderskrifter till Örebro kommun

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 08:15 CET

Idag kl 08:45 i rådhuset kommer Hyresgästföreningen Örebro lämna över 2377 namnunderskrifter mot Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO.

Hyresgästföreningen har under hösten påbörjat en namninsamling mot Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO och inför jul vill föreningen passa på att uppvakta politikerna. 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Idag kl 08:45 i rådhuset kommer Hyresgästföreningen Örebro lämna över 2377 namnunderskrifter mot Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO.

Läs vidare »
Media-no-image

En ny hyra ​och ett nytt boinflytandeavtal för de boende hos säterbostäder.

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 13:40 CET

Hyresgästerna hos Säterbostäder kommer få en hyreshöjning på 0,5 % och mer att säga till om i framtiden i och med ett nytt boinflytandeavtal. Hyresgästföreningen är nöjd med den låga hyreshöjningen och välkomnar det nya avtalet.

Hyresgästföreningen och Säterbostäder har i årets hyresförhandlingar enats om en hyreshöjning för 2016. Överenskommelsen innebär en höjning av Säterbostäders hyror med 0,5 %, höjningen motsvarande 27 kronor för en hyresrätt på 70 kvm.

-Vi är nöjd med förhandlingen och det är bra att Säterbostäder har tagit fram en underhållsplan för de kommande fyra åren, det skapar en trygghet för hyresgästerna. Både vi och bolaget delar bilden av behovet på underhållssatsningar, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen och Säterbostäder har också enats om ett nytt boinflytandeavtal. Boinflytandeavtalet innebär att hyresgästerna nu får möjligheten att vara delaktiga i Säterbostäders förvaltning av sina fastigheter. Hyresgästföreningen välkomnar det nya avtalet.

-Vi är glada att vårt samarbete med Säterbostäder blir ännu djupare. Ett engagemang i det egna boendet ger en ökad gemenskap och ett ökat ansvarstagande bland hyresgäster. Möjligheten att påverka sitt boende leder också till nöjda hyresgäster, säger John Oknelid.

Kontaktperson

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästerna hos Säterbostäder kommer få en hyreshöjning på 0,5 % och mer att säga till om i framtiden i och med ett nytt boinflytandeavtal. Hyresgästföreningen är nöjd med den låga hyreshöjningen och välkomnar det nya avtalet.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya hyror i Hedemora

Pressmeddelanden   •   2015-12-07 14:01 CET

Det blir en hyreshöjning på 0,45 % för hyresgästerna i Hedemora under 2016, det är resultatet av hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Hedemorabostäder. Höjningen ligger i linje med redan avslutade hyresförhandlingar i Dalarnas län. Hyresgästföreningen är nöjd mer överenskommelsen.

- Vi har nått ett bra resultat i hyresförhandling och det blir en låg hyreshöjning för hyresgästerna. Vi har tillsammans med bolaget också kommit överens om att en underhållsplan ska tas fram för de kommande 5 åren vilket också visar på ett ansvarstagande från Hedemorabostäder, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Hedemorabostäder har enats om nya hyror inför 2016. Hyreshöjning blir 0,45% och parterna har enats om att ta fram en underhållsplan för bolaget som ska sträcka sig över de kommande 5 åren.

Läs vidare »
Media-no-image

Kopparstaden höjer hyrorna med 0,3%

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 15:00 CET

Förhandlingen för Kopparstadens hyror 2016 är avslutade och resulterar i en höjning på 0,3%. Hyresgästföreningen är nöjd mer överenskommelsen som ligger i linje med tidigare hyreshöjningar i Dalarnas län.

Resultaten i årets hyresförhandling fortsätter att ramla in och i Falun har Hyresgästföreningen enats med Kopparstaden om en ny hyra för 2016. Hyreshöjningen på 0,3% motsvarar 18 kronor per månad för en lägenhet på 70 kvm. Den nya hyresnivån ligger i linje med tidigare överenskommelser i Dalarna, Hyresgästföreningen välkomnar resultatet som de anser är rimligt.

-Vi har gjort en bra förhandling och det är en bra överenskommelse för hyresgästerna. Det är en låg hyreshöjning och den ligger i linje med tidigare överenskommelser i Dalarna. Kopparstaden har en bra ekonomi och den här förhandlingen har sett till att även hyresgästerna får ta del av det, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har innan förhandlingen försökt påverka bolagets ledning och styrelse att vara återhållsamma med sina yrkanden i årets hyresförhandling. Bland annat har föreningen skickat skrivelser för att påvisa för bolaget hur en hyreshöjning slår mot hyresgästerna.

-Vi har riktat in vårt påverkansarbete mot Kopparstaden och deras ägare för att påvisa att det inte finns något behov av att göra en större hyreshöjning och det kan vi se resultatet av idag. För oss är det viktigt att bolaget ger tillbaka till hyresgästerna när ekonomin tillåter i form av en ytterst återhållsam hyreshöjning. Vi är glada att Kopparstaden också ser det, säger John Oknelid

Kontaktperson

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Förhandlingen för Kopparstadens hyror 2016 är avslutade och resulterar i en höjning på 0,3%. Hyresgästföreningen är nöjd mer överenskommelsen som ligger i linje med tidigare hyreshöjningar i Dalarnas län.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse - Välkommen på presskonferens – Hur vill hyresgäster bo egentligen?

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 08:01 CET

Öppen planlösning eller balkong? Närhet till kollektivtrafik, centralt läge eller en trygg gårdsmiljö? Har studenter andra önskemål än pensionärer? Vad värderar hyresgäster högst i sitt boende?

Hyresgästföreningen har genomfört en enkät hos 1.000 medlemmar boende hos privata fastighetsägare i Eskilstuna. Vid renoveringar av hyresrätter är det vanligt att fastighetsägare vill höja standarden och lyxa till lägenheten. Det påstås ofta att det är vad hyresgästerna vill ha. Men är det verkligen så? Påståendet verkar sakna belägg. Den här undersökningen visar vad hyresgäster värderar högst i sitt boende? Hur ska funktion vägas mot estetik? Vill alla bo centralt eller har stadsplaneringsfrågor som kollektvitrafik och trygghet större betydelse för boendet?

Välkommen på presskonferens

Torsdagen den 3 december släpper Hyresgästföreningen resultatet av sin undersökning som gjorts i samarbete med konsultföretaget Prifloat.

Tid: Torsdag 3 december kl 12.15

Plats: Best Western Plaza Hotell, Eskilstuna

Vi bjuder på lunch i samband med presskonferensen.

För vidare information:

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Bostadspolitisk utredare

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Välkommen på presskonferens Torsdagen den 3 december släpper Hyresgästföreningen resultatet av sin undersökning som gjorts i samarbete med konsultföretaget Prifloat. Tid: Torsdag 3 december kl 12.15 Plats: Best Western Plaza Hotell, Eskilstuna Vi bjuder på lunch i samband med presskonferensen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • rlawqecshendzhluledcna.fcxrisk@hyriedfdlessrgapkstxrfowhrejxningenmg.sjxnae
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
 • 010 - 459 15 15
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • nnannayhqjznldwwawukfuowgikazsrisiam.bmpnuerglund@wthyqavbgqresghiqeastfbeorodenkpingenswssan.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar