Ys7ekossqgpuoql3k1on

Succé för bostadspolitiskt "event" i Borlänge!

Nyheter   •   Apr 24, 2018 16:08 CEST

Hyresgästföreningen arrangerade "Lilla Almedalen" i Borlänge i måndags, 23 april. Över 100 intresserade deltagare slöt upp. Alla riksdagspartier på "dala-bänken" var representerade, liksom flertalet lokala partier.

Media no image

"Ta parti för människan" - inbjudan till "Lilla Almedalen" i Borlänge, måndag 23 april kl 15 - 18

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 16:49 CEST

Hyresgästföreningen anordnar ett bostadspolitiskt "event" på måndag 23 april kl 15 - 18 på hotell Galaxen i Borlänge. Samtliga partier från "Dala-bänken" kommer att delta och ett flertal representanter från lokala partier.

Det här är en del i Hyresgästföreningens arbete inför valet. Vårt uppmaning till politikerna är att de ska "Ta parti för människan". Vi uppmanar samtidigt hyresgästerna att kritiskt granska politiken och utifrån det gå och rösta.

Programmet den 23 april kommer att innehålla korta utfrågningar i "Heta stolen" med partierna. Det kommer att bli ett panelsamtal utifrån rikspolitiska frågor och ett panelsamtal utifrån lokala bostadspolitiska frågor. SSU och MUF kommer att ha en "duell". Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder kommer att medverka och vara "recensent" av de förslag/synpunkter som dyker upp. De politiker som meddelat att de kommer är: Monica Lundin, Bosse Brännström L, Jan Lindholm, Henrik Öhrn, Mp, Germund Åkerklint, Rikard Rudolfsson V, Veronica Zetterberg, Carl-Oskar Bohlin M, Patrik Engström, Rosa Güclü-Hedin, Jan Bohman S, Peter Helander, Hans Skalin C, Fredrik och Alexander Trygg SD, Jonas Hillerström, Samuel Hedström KD, Sofia Axelsson Muf och Hanna Vagen Enström SSU. Det blir också musikinslag, fika, lite barnaktiviter. Inbjudan har gått ut brett via annonsering, mejl, flygblad till allmänhet och medlemmar.

Ni är hjärtligt välkomna att delta under eftermiddagen!

Mer information får ni av Annakari Berglund, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitiskt "event" på Hotell Galaxen i Borlänge, måndag 23 april kl 15 - 18. Samtliga riksdagspartier och flertalet partier från länet kommer att delta.

Läs vidare »
Media no image

Hyresmarknadskommittén har tagit beslut i hyrestvist i Orsa

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 10:00 CET

Höstens hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Orsabostäder strandade i slutet av 2017 och tvisten hänsköts då till HMK. Nu har de kommit med sitt beslut som innebär att hyran höjs med 1,23 procent från och med 2018-02-01. Om man tar hänsyn till förra årets retroaktivitet betyder höjningen i praktiken 0,95 procent. På en hyra på 5.500 innebär det en ökning med cirka 52 kronor per månad.

 • Det är faktiskt tredje året i rad som Orsabostäder väljer att stranda. Det är märkligt att vi kan tolka samma underlag och siffror så olika, säger Johanna Lindström, förhandlingsledare för Hyresgästföreningen. Men nu måste vi lägga tvisterna bakom oss och föra en konstruktiv dialog. Det är ett ansvar som båda parter måste ta och det är vi skyldiga hyresgästerna. Det behövs helt enkelt en omstart, säger Johanna. Hon konstaterar att höjningen som HMK beslutade ligger i topp i Dalarna för innevarande år. Men tittar vi historiskt så är det ändå en låg hyreshöjning, avslutar Johanna Lindström.

För mer information- kontakta Johanna Lindström. Förhandlingsledare Hyresgästföreningen, tfn 0104591518

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

HMK har fattat beslut i hyrestvist mellan Hyresgästföreningen och Orsabostäder. Hyran höjs med 1,23 procent från och med 2018-02-01.

Läs vidare »
Media no image

Nya hyror för Hällefors Bostads AB (BoAB)

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:36 CET

Hyresgästföreningen och BoAB i Hällefors har kommit överens om nya hyror från 1 april 2018. Överenskommelsen innebär en höjning på 1,15 procent för bolagets 760 lägenheter. Det motsvarar cirka 57 kronor i månaden om man har en hyra på 5.000 kronor.

-Vi har haft en bra dialog med bolaget och vägt ihop de lokala förutsättningarna. Överenskommelsen hamnar på en rimlig nivå, säger Marcus Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen, Tel: 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och BoAB har kommit överens om nya hyror från 1 april 2018. Överenskommelsen innebär en höjning på 1,15 procent.

Läs vidare »
Gopobbhqxql2cizhwvqt

Hyresgästföreningen överens med Eskilstuna Kommunfastigheter om hyror för nya lägenheter i centrum

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 14:27 CET

Nyproduktionsförhandling med Eskilstuna kommunfastigheter klar – överenskommelse träffad om hyran för 116 nya lägenheter i centrala Eskilstuna.

Media no image

Hyresförhandlingar klara i Lindesberg efter medling i hyresmarknadskommittén

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:55 CET

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Lindesbergsbostäder (LIBO) strandade i december och gick då till Hyresmarknadskommittén för medling. Parterna har nu mottagit ett medlingsbud och båda har accepterat detta.

Förhandlingarna slutar då på 1,12% från 1 januari 2018, vilket innebär att hyresgästerna kommer få hyror retroaktivt på kommande hyresavier.

 • Hyreshöjningen hamnar på en rimlig nivå för båda parter, anser Marcus Johansson. Medlingsbudet var rimligt och nu är det tillfredsställande att förhandlingarna nått sitt slut.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 010-4591613.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingar klara i Lindesberg efter medling i hyresmarknadskommittén.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen överens med Eskilstuna kommunfastigheter om hyror för 2018.

Nyheter   •   Feb 12, 2018 15:31 CET

Hyresförhandling med Eskilstuna kommunfastigheter klar - överens om 1 % höjning för 2018.

-Överenskommelsen säkerställer att Eskilstuna kommunfastigheter bibehåller sin höga förvaltningskvalité, samtidigt som det ger kostnadstäckning för underhållskostnader och taxehöjningar. Samtidigt skickar vi ett starkt budskap till Eskilstunas kommunpolitikerna om att vi i Hyresgästföreningen inte tänker sanktionera att Eskilstuna kommunfastigheters hyresgäster betalar 22 miljoner extra till kommunen i värdeöverföring per år, säger Fredrik Malmberg förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

-Förhandlingen har präglats av god ton och ett bra förhandlingsklimat, säger Tommy Holm, ordförande för Hyresgästföreningens Eskilstunaförening.

Men Eskilstunas hyresgäster är väldigt kritiska till att kommunpolitikerna tror att de kan extrabeskatta hyresgästerna med 22 miljoner per år, fortsätter Tommy Holm. Vi ser fram emot att ta diskussionen med Eskilstunas kommunpolitiker på stadens torg och gator i kommande valrörelse, avslutar Tommy Holm.

För mer information kontakta Fredrik Malmberg, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, tfn 0104591504 eller Tommy Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, tfn 073-767 66 37

Hyresförhandling med Eskilstuna kommunfastigheter klar - överens om 1 % höjning för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen överens om nya hyror med Botrygg i Örebro

Nyheter   •   Feb 12, 2018 11:31 CET

Hyresgästföreningen har kommit överens med det privata bostadsföretaget Botrygg om nya hyror för 2018.

-Det är bra att vi kunnat komma överens om en relativt låg nivå, säger Marcus Johansson, på Hyresgästföreningen. Uppgörelsen hamnade på 0,8 procent från 1 januari 2018, vilket definitivt placerar dom bland de lägsta uppgörelserna hittills. Botrygg har cirka 160 lägenheter i Örebro. En del i deras affärsidé är ju att deras bostäder ska ha ”överkomliga hyror” och det avspeglas ju nu i den här överenskommelsen, säger Marcus.

Adam Cocozza, VD fär Botrygg kommenterar också uppgörelsen:

- 0,8 % är en rimlig hyreshöjning då vi endast har nyproducerade hyresrätter i Örebro. Vi är måna om att erbjuda våra hyresgäster en hög kvalitet i boendet till en överkomlig hyra.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, Tel: 010-4591613

Hyresgästföreningen har kommit överens med det privata bostadsföretaget Botrygg om nya hyror för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen säger nej till KBAB:s krav på hyreshöjning för 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 13:14 CET

-De kräver 1,5 procent, men det är bara en följd av Karlstads kommuns krav på att företaget ska generera övervinster . Vi befarar att en del av vinsten sedan går till kommunen i form av värdeöverföring. Så har skett tidigare år. Om man räknar på en snittlägenheten hos KBAB får varje hyreshushåll betala nästan 10.000 kr kronor mer i hyra om året på grund av kommunens krav på övervinst.

-Jag vill gärna att politikerna förklarar det här för hyresgästerna. Varför ska hyresgästerna betala nästan två månadshyror i övervinster till KBAB? Och kommer politikerna att kräva att en del av övervinsten sedan går till kommunen för att de ska använda den till ändamål som borde betalas med skattepengar? Det vill vi gärna ha svar på, säger Mats Gustafsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Karlstad.

-Det är inte fel att kommunala bostadsföretag går med vinst, fortsätter Mats Gustafsson. Men det ska finnas en rimlighet i detta och pengarna ska stanna i bolaget. Med tanke på den bostadssituation som är i Karlstad – se till att investera i att bygga nytt eller öka takten när det ska renoveras. Det gynnar både bolaget, kommunen, nuvarande och kommande hyresgäster.

För mer upplysningar kontakta Mats Gustafsson, ordförande, tfn 070-5711096 eller Anna Nykvist, förhandlingsledare, tfn 010-4591588

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen säger nej till Karlstads Bostads AB:s (KBAB) krav på hyreshöjning för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hyresförhandlingarna strandade i Kil

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 15:06 CET

- Hyresgästföreningen anser att Kilsbostäders yrkande ligger för högt, säger Anna Nykvist, förhandlare på Hyresgästföreningen.Kilsbostäder är ett välmående bolag med god ekonomi och deras yrkande låg alldeles för långt ifrån vad Hyresgästföreningen kunde acceptera. Kilsbostäder valde därför att stranda förhandlingen.

- Hyresgästföreningen har också efterfrågat förhandlingsunderlag som Kilsbostäder inte svarat upp mot. Detta trots att det finns en rekommendation mellan de centrala parterna om vad som bör ingå i ett relevant underlag. De har helt enkelt inte varit tillräckligt transparenta och tydliga i sin redovisning för att vi ska kunna göra en korrekt granskning av deras behov av hyresjustering.

För mer information kontakta Anna Nykvist, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt,

tfn 010-459 15 88.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Kilsbostäder har valt att stranda hyresförhandlingarna för 2018.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Gruppchef Värmland
 • Värmland
 • anwatuolders.eiqrifspfajlxksson@iohyresgasrvqvtfgkorenosinkxgeusn.se
 • 0104591529
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Värmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Sörmland
 • Sörmland
 • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
 • 0104591515
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Sörmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Örebro län
 • Örebro län
 • frxdedrik.qywresanoxg@hyresakwgtsghlastffyorvxkwhwqyeninxrgeldn.se
 • 0104591508
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Örebro län.

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • andpnappkajkri.bervbglundud@twcetomzablqfouwyjhyresgardbaslmrctforenkiingen.qckfbnse
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar