Media-no-image

​Hyresgästföreningen bjuder in kommunstyrelsen till samtal om KBAB:s avkastningskrav.

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 06:00 CET

Förra veckan reagerade Hyresgästföreningen Karlstad kraftigt mot KBAB:s yrkande på hyreshöjning trots att bostadsbolaget prognostiserar att göra en vinst på 87 miljoner kronor. Det höga yrkandet är en följd av kommunens avkastningskrav på KBAB. I ett första steg för att försöka få Karlstads kommun att ändra inställning till avkastningskraven bjuder nu Hyresgästföreningen Karlstad in kommunstyrelsen i Karlstad till samtal om frågan.

- För att få igång ett samtal med kommunens politiker bjuder vi in dem till möte om KBAB:s avkastningskrav. Vi vill skapa en dialog med kommunledningen och få dem att förstå vilka konsekvenser deras avkastningskrav på KBAB får för hyresgästerna och utvecklingen i Karlstad. Det är inte hållbart att vi får politiskt beslutade hyreshöjningar, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad.

I dagsläget har Karlstads kommun ett högt avkastningskrav på KBAB. Under hyresförhandlingarna kom det fram att kommunen har för avsikt att höja det avkastningskravet ytterligare för det allmännyttiga bolaget KBAB. En sådan höjning skulle innebära att KBAB tvingas göra en vinst på över 100 miljoner kronor det kommande året.

- Självklart vill vi att KBAB ska ha en bra ekonomi så att de klarar av att genomföra sina åtaganden, så som underhåll och nybyggnation. Men de här avkastningskraven är orimliga och gör att KBAB staplar pengar på hög och pengarna tas från hyresgästerna. Vi måste sätta oss ner med kommunledningen och prata om avkastningskravet. Nu sträcker vi ut handen till politiken, det är bara för dem att sträcka ut sin och möta oss, säger Kurt Samuelsson

Hyresgästföreningen har bjudit in Karlstads kommunstyrelse till ett möte och väntar nu på ett svar. 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Karlstad bjuder in kommunstyrelsen till samtal om KBAB:s avkastningskrav. Idag prognostiserar KBAB att göra en vinst på 87 miljoner kronor till bekostnad på hyresgästerna. För att få Karlstads kommun att avstå från politiskt beslutade hyreshöjningar vill Hyresgästföreningen sätta sig ner och diskutera avkastningskravet.

Läs vidare »
Media-no-image

​Hyresgästföreningen och Årjängs Bostads AB är överens om 2015 års hyra.

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 06:00 CET

Den nya hyran för boende hos Årjängs bostads AB är förhandlad och klar. Initialt yrkade Årjängs Bostads AB en hyreshöjning på 2,5 % som sedan förhandlades ner till 1,3 % i snitt. Den nya hyran motsvarar en hyreshöjning på 52 kronor i månaden för en hyresgäst som bor i en lägenhet som kostar 4000 kronor i månaden. Förhandlingen resulterade i att fyra fastigheter får en fryst hyra det kommande året. I övriga bostadsbeståndet höjs hyran med 1,42%.

- Vi är nöjda med årets hyresförhandling, det blir en begränsad hyreshöjning som oavkortat kommer gå till underhåll av Årjängs Bostads AB:s fastigheter. Bolaget har kunnat visa upp en bra underhållsplan som är långsiktig. Det är bra att Årjängs Bostads AB låter hyresgästerna ta del av de gynnsamma ekonomiska förhållandena som råder, säger Thomas Bäckman förhandlare Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har under förhandlingarna med bolagets politiska ledning lyft problematiken med att Årjängs kommun belägger bostadsbolaget med en borgensavgift på nästan en miljon kronor. Pengar som enligt Hyresgästföreningen skulle göra större nytta i bolaget.

- Jag upplever att vi har haft en mycket bra dialog och att vi har nått fram till bolagsstyrelsen i frågan om borgensavgift. Dom kommer nu ta kontakt med kommunledningen och uppmana dem att halvera borgenssumman. En halvering skulle innebära att Årjängs Bostads AB skulle få behålla närmare 500 000 kronor som de kan använda till underhåll av fastigheter. Det är bra att bolaget tar tag i den här frågan, det visar att de är villiga att ta ansvar för Årjängs Bostads AB verksamhet och hyresgästerna, säger Thomas Bäckman.

För mer information om förhandlingen:
Thomas Bäckman
Förhandlare
0705250198

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Den nya hyran för Årjängs bostads AB är förhandlad och klar. Initialt yrkade Årjängs Bostads AB en hyreshöjning på 2,5 % som sedan förhandlades ner till 1,3 % i snitt. Förhandlingen resulterade i att fyra fastigheter får frysta hyror det kommande året. I övriga bostadsbeståndet höjs hyran med 1,42%.

Läs vidare »
Media-no-image

Särskild satsning på underhåll i Smedjebackens hyresuppgörelse

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 12:06 CET

Särskild satsning på underhåll i Smedjebackens hyresuppgörelse

– Vi är mycket nöjda med hyresuppgörelsen i Smedjebacken. Bärkehus visar att det är ett bolag som tar ansvar för sina hyresgäster och bolaget gör stora satsningar på utveckling av boendet och underhåll, trots relativt låg hyreshöjning. Det är riktigt roligt och bra för hyresgästerna, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Överenskommelsen hamnar i snitt på 0,5 procent. Det innebär att en lägenhet på 60 kvm får en höjning som motsvarar 23 kronor i månaden. Bärkehus gör dessutom under 2015 är en extra satsning på underhåll. Bolaget avsätter i en engångssatsning 4,8 miljoner kronor mer på underhåll för 2015, vilket motsvarar en höjning med 48 procent från 2014.

– När vi har ett såpass gynnsamt marknadsläge med låga räntor och låg inflation både kan och vill bolaget göra en engångssatsning på förbättrat underhåll. Vi tycker att det visar att bolaget vill ta ansvar, vill utveckla bostadsmarknaden i Smedjebacken och förbättra situationen för hyresgästerna, förklarar John Oknelid.

Uppgörelsen är den andra uppgörelsen som blir färdig med de kommunala bostadsbolagen i Dalarna i årets hyresförhandling. Tidigare har Ludvikahem förhandlat hyrorna och landade på en hyreshöjning på snittet 0,5 procent. Hyresgästföreningen har yrkat på låga hyreskrav inför årets förhandlingar med tanke på den låga inflationen, det rekordlåga ränteläget och det relativt milda vädret som sparar omkostnader för bolagen.

För mer information:

John Oknelid 070 - 279 40 47

Förhandlingsledare Region Mitt 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Bärkehus hamnar i snitt på 0,5 procent. Det innebär att en lägenhet på 60 kvm får en höjning som motsvarar 23 kronor i månaden. Bärkehus gör dessutom under 2015 är en extra satsning på underhåll. Bolaget avsätter i en engångssatsning 4,8 miljoner kronor mer på underhåll för 2015, vilket motsvarar en höjning med 48 procent från 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Oförskämt högt yrkande från KBAB i årets hyresförhandling.

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 17:22 CET

Idag publicerade Hem och Hyra det yrkande som KBAB lämnade till hyresgästföreningen i årets hyresförhandling. Yrkandet ligger på 1,9 % för det kommande året. Det höga yrkandet är en följd av Karlstads kommuns avkastningskrav på KBAB samt de värdeöverföringar som kommunen genomfört de senaste åren. Hyresgästföreningens förhandlare Thomas Bäckman är inte nöjd med det inkomna yrkandet.

- Att KBAB lämnar det här höga yrkande i den gynnsamma situationen vi har idag är en direkt följd av politiska beslut på orimliga avkastningskrav. KBAB har en mycket stark ekonomi med fina nyckeltal och de gör en stor vinst, trots detta tvingar kommunen på bolaget ägardirektiv som slår hårt mot hyresgästerna. 

Karlstads kommun har inför årets hyresförhandling höjt sitt avkastningskrav på det allmännyttiga bostadsbolaget. Hyresgästföreningen Karlstads ordförande Kurt Samuelsson är kritisk mot Karlstads kommuns beslut.

- Det här beteendet är helt oförståeligt. Det verkar nästan som om kommunens politiker medvetet försöker bestraffa KBAB:s hyresgäster. KBAB är ett bolag som har en sund ekonomi trots att Karlstads kommun de senaste åren har tagit pengar från bolaget. Det handlar om att 10 miljoner kronor per år överförs från bostadsbolaget till kommunens ”svarta hål”. Det här är en politik som vi inte kommer att acceptera.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Idag publicerade Hem och Hyra det yrkande som KBAB lämnade till hyresgästföreningen i årets hyresförhandling. Yrkandet ligger på 1,9% för det kommande året. Det höga yrkandet är en följd av Karlstad kommuns avkastningskrav på KBAB samt den värdeöverföring som genomförs. Hyresgästföreningen Karlstad är mycket negativa till yrkandet och de politiska besluten som har lett fram till det.

Läs vidare »
Media-no-image

Bra hyresuppgörelse i Ludvikahem

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 10:00 CET

Bra hyresuppgörelse i Ludvikahem

Hyresuppgörelsen för 2015 i Ludvikahem är klar. Den innebär en höjning av hyran i snitt med 0,5 procent och är en av landets lägsta hittills i år.

– Ludvikahem har tagit stort ansvar för hyresgästerna och utvecklingen av hyresmarknaden. Inte bara i Ludvika utan för hela Dalarna. Vi hoppas att fler bolag i länet följer Ludvikahems exempel, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Uppgörelsen börjar gälla från 1 januari 2015 och medför att för en tvåa på 65 kvm med en hyra på 5000 kr i månaden höjs hyran med 25 kronor. I uppgörelsen ingår en omfattande satsning på underhåll och Ludvikahem lägger drygt 68 miljoner kronor på underhåll av sina 3100 lägenheter. Vilket är högt i jämförelse med andra bolag.

– Ludvikahem visar att det är möjligt att utveckla ett hyresbostadsbolag idag utan att kraftigt höja hyrorna. Låg inflation och rekordlåg ränta skapar möjlighet för bolaget att med rimliga hyreshöjningar förbättra och höja kvaliteten i bostäderna, säger John Oknelid. Det här är en bra uppgörelse, både för hyresgästerna och för bolaget som går före i utvecklingen av Dalarnas hyresmarknad.

Uppgörelsen med Ludvikahem är den första som är klar med de kommunala bostadsbolagen i Dalarna. Hyresgästföreningen har uppmanat bolagen att ta ansvar när det ekonomiska läget i Sverige är gynnsamt med låg inflation och låga räntor.

För mer information:

John Oknelid 070 – 279 40 47

Förhandlingsledare Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresuppgörelsen för 2015 i Ludvikahem är klar. Den innebär en höjning av hyran i snitt med 0,5 procent och är en av landets lägsta hittills i år. – Ludvikahem har tagit stort ansvar för hyresgästerna och utvecklingen av hyresmarknaden. Inte bara i Ludvika utan för hela Dalarna, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Höga förhoppningar om mycket låga bud inför hyresförhandlingarna i Karlstad.

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 06:00 CET

Hyresgästföreningen Karlstad har höga förhoppningar på ett mycket lågt bud inför årets hyresförhandling med Karlstad bostads AB, KBAB. De ekonomiska förutsättningarna är goda och 2013 gjorde bolaget en vinst på ca 57 miljoner kronor.

Årets hyresförhandling har påbörjats och runt om i Värmland har fastighetsbolagen börjat lämna in sina yrkanden. Från länets största fastighetsbolag, det av Karlstads kommunalt ägda KBAB, har det inte framförts något yrkande inför årets hyresförhandling ännu. Men hos Hyresgästföreningen råder en optimistisk stämning inför yrkandet

 - Vi vill att hyresgästerna får ta dela av de gynnsamma ekonomiskaförhållandena som råder för KBAB och Sveriges fastighetsbolag. KBAB gör en stor vinst, räntorna är låga, inflationen ligger under nollsträcket och vi har haft ett varmt väder som kraftigt minskat bolagets värmekostnader, säger Thomas Bäckman förhandlare Hyresgästföreningen. 

KBAB gjorde under 2013 en vinst på ca 57 miljoner kronor. Av den vinsten plockar ägaren, Karlstad kommun ut 10 miljoner. Hyresgästföreningen är kritiska till Karlstad kommuns vinstuttag och ifrågasätter samtidigt om hyran verkligen går till det den är avsedd för.

 - Vi förhandlar hyran med KBAB för att hyresgästerna ska få ett bra underhåll och boende till en rimlig hyra. Inte för att våra hyror ska finansiera Karlstad kommuns dagliga verksamhet. Under två år i rad har Karlstad kommun tagit ut 10 miljoner kronor från Karlstads hyresgäster. Det är en dubbelbeskattning av hyresgästerna som vi inte kan acceptera, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad. 


Kontaktperson:

Thomas Bäckman, Förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 054175211
Mobiltelefon: 0705250198
E-post: thomas.backman@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Karlstad har höga förhoppningar på ett mycket lågt bud inför årets hyresförhandling med Karlstad bostads AB, KBAB. De ekonomiska förutsättningarna är goda och 2013 gjorde bolaget en vinst på ca 57 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Bolaget med länets högsta hyror, vill chockhöja hyrorna

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 07:52 CET

Bolaget med länets högsta hyror, vill chockhöja hyrorna

– Vi har tagit emot yrkandet från Trobo och bolaget som redan har länets högsta hyror vill höja hyrorna ännu mer, konstatera Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyresgästföreningen har tagit emot yrkandet från Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Bolaget vill höja hyrorna med 3,25 procent.

– Vi har ingen inflation över huvudtaget, räntorna är rekordlåga och det har varit ett varmt år som hållit nere uppvärmningskostnader och minskat kostnader för snöröjning. Att i det läget yrka höga hyreshöjningar när man redan har länets högsta hyror är osmakligt, säger Astrid Öhman Asp.

Den yrkade hyreshöjningen skulle innebära att Trobo skulle få ut 1,4 miljoner mer från sina hyresgäster. Samtidigt har Trosa kommun en borgensavgift som uppgår till 1,34 miljoner. Borgensavgiften är en avgift som ska ta bort eventuella konkurrensfördelar som bolaget har genom att de kan låna med kommunen som garant för lånen. Om kommunen inte kan visa att bolaget har en sådan konkurrensfördel ska ingen borgensavgift tas ut.

– Det är lite märkligt att hyreshöjningen är lika stor som borgensavgiften. Om kommunen inte ålägger bolaget någon borgensavgift borde man kunna hålla nere hyreshöjningen. Kommunen måste börja ta lite ansvar för sitt bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag har faktiskt också ett allmännyttigt och bostadsförsörjningsansvar att leva upp till, avslutar Astrid Öhman Asp.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har tagit emot yrkandet från Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Bolaget vill höja hyrorna med 3,25 procent. – Vi har tagit emot yrkandet från Trobo och bolaget som redan har länets högsta hyror vill höja hyrorna ännu mer, konstatera Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Alldeles för högt krav på hyreshöjning i Nyköping

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 10:32 CET

Alldeles för högt krav på hyreshöjning i Nyköping

Hyresgästföreningen har fått yrkande på hyreshöjning från Nyköpingshem. När inflationen är negativ och räntan är 0 kräver Nyköpings Hem 3,23 procent i hyreshöjning!

– Vi hade hoppats på och förväntat oss blygsamma hyreskrav i år. Hyrorna kan inte stiga mer än inflationen år efter år. Och just i år, med det gynnsamma ekonomiska läget, är det rimligt att bolagen måste argumentera tydligare för sina kostnadshöjningar, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt

Riksbanken sänkte nyligen reporäntan till 0,00 procent. Anledningen var att Riksbanken vill få fart på den svenska ekonomin. Samtidigt vet vi att 3 procent i hyreshöjning innebär över 3 miljarder i minskad köpkraft hos svenska hyresgäster.

– Lägre hyreskrav och låga hyreshöjningar gynnar den svenska ekonomin. När räntan sänks men hyrorna höjs blir det väldigt skevt. Hyresgästerna drabbas ju dubbelt upp, får inte del av räntesänkningen utan får istället höjda hyror. Dessutom har hyresgästerna redan tagit sitt ansvar och i en separat förhandling tidigare i år gett Nyköpingshem bättre kostnadstäckning vid framtida stamrenoveringar, säger Astrid Öhman Asp.

– Nyköpingshem måste ta sitt allmännyttiga ansvar nu. Vi vet att fler ensamstående hyr sin bostad än äger den och hyresgäster har generellt sett en mer ansträngd ekonomi. Det allmännyttiga ansvar som Nyköpingshem har rimmar illa med så här höga krav på hyreshöjningar, avslutar Astrid Öhman Asp, på Hyresgästföreningen Region Mitt.


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har fått yrkande på hyreshöjning från Nyköpingshem. När inflationen är negativ och räntan är 0 kräver Nyköpings Hem 3,23 procent i hyreshöjning! – Vi hade hoppats på och förväntat oss blygsamma hyreskrav i år, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen förväntar sig låga hyreskrav

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 15:29 CET

Hyresgästföreningen förväntar sig låga hyreskrav i Borlänge

– Med Dalarnas lägsta taxor och det mycket förmånliga ekonomiska läget, med rekordlåga räntor och obefintlig inflation, borde Tunabyggen hålla ner sitt yrkande på hyreshöjningar, menar Jan Dahlquist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt, inför årets hyresförhandlingar.

Nyligen sänkte Riksbanken reporäntan till 0,00 procent samtidigt som inflationen fortsätter att ligga på låga nivåer. Under 2000-talet har hyrorna i Tunabyggen ökat mer än andra priser och det är en utveckling som inte kan fortsätta på sikt.

– Vi vet att andelen ensamstående är högre i hyresrätten. De betalar redan nu en större andel av sin inkomst till boendekostnader än de som äger sin bostad. När räntan är låg men hyrorna höjs förlorar hyresgästerna på det, som redan har en hårt ansatt ekonomi, fortsätter Jan Dahlquist.

En väsentlig fråga för Hyresgästföreningen i de kommande hyresförhandlingarna är vilka av företagets kostnader som ska bestridas av hyresgästerna och vilka som företaget bör hantera genom agerande från sin ägare. Det är främst två punkter som Hyresgästföreningen vill lyfta fram:

Samtidigt som det finns stora underhållsbehov i bolaget ställer kommunen krav på att bygga nytt vilket rimmar illa med att göra omotiverade värdeöverföringar mellan Tunabyggen och kommunen. Hyresgästföreningen syftar i detta fall på den borgensavgift som Borlänge kommun ålägger Tunabyggen att betala för sina lån. Tunabyggen har dessutom i sina ägardirektiv ett avkastningskrav som ålägger företaget en avkastning motsvarande 3,5 % av nettoomsättningen.

– Hyresgästföreningen har betonat att ägardirektiv med avkastningskrav är inget som Hyresgästföreningen tar hänsyn till i förhandlingarna utan vi ser enbart till bolagets situation och behov för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Jan Dahlquist.

Till pressmeddelandet bifogas en inlaga som också delges AB Stora Tunabyggen.

För mer information:

Jan Dahlquist

Förhandlingsledare Region Mitt

0706-33 90 52


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

– Med Dalarnas lägsta taxor och det mycket förmånliga ekonomiska läget, med rekordlåga räntor och obefintlig inflation, borde Tunabyggen hålla ner sitt yrkande på hyreshöjningar, menar Jan Dahlquist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt, inför årets hyresförhandlingar.

Läs vidare »
Media-no-image

Håll nere hyreskraven i Falun

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 13:14 CET

Håll nere hyreskraven i Falun

– Vi väntar fortfarande på yrkandet från Kopparstaden men vi förväntar oss ett lågt hyreskrav, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Det finns många skäl för Kopparstaden att hålla nere sitt yrkande på hyreshöjningar i år. Inflationen är låg och räntorna är rekordlåga, efter att riksbanken i dagarna sänkt reporäntan till 0,00 procent. Samtidigt vet vi att hyrorna har ökat mer än andra priser i samhället och att hyresgästerna lägger större andel av sin inkomst på boendekostnader än de som äger sin bostad. Hyresrätten har en större andel ensamhushåll, särskilt ensamstående mammor med barn bor i hyresrätten. Om hyrorna höjs samtidigt som inflationen ligger still är det dem som drabbas värst.

– Den låga inflationen och rekordlåga räntor, talar självklart för låga hyreskrav. Men Kopparstaden har också ett allmännyttigt ansvar och det är hög tid att ta det ansvaret. Om Kopparstaden driver på för höga hyreskrav drabbar det grupper med redan hårt ansträngd ekonomi, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Kopparstaden har under 2000-talet fått mer av sina hyresgäster än övrigt snitt i Dalarna och Kopparstadens hyresutveckling ligger drygt 0,6% över inflationen i snitt årligen. Men nu ställer kommunen stora krav på bolaget, i form av nyproduktion, detta samtidigt som Kopparstaden har stort behov av att genomföra renoveringar.

– Falu kommun lägger stora krav på bolaget. Miljonprogramslägenheter måste renoveras, bostadsbolaget ska bygga nytt för att möta bostadsbristen i kommunen samtidigt som en ogrundad borgensavgift läggs på bolaget. Kostnaderna staplas på varandra och allt ska finansieras med höjda hyror. Nu vore det på sin plats med lite återhållsamhet istället, avslutar John Oknelid.

Till pressmeddelandet bifogas en inlaga som också delges Kopparstaden AB.

För mer information:

John Oknelid

Förhandlingsledare Region Mitt

070 – 279 40 47


Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Det finns många skäl för Kopparstaden att hålla nere sitt yrkande på hyreshöjningar i år. Inflationen är låg och räntorna är rekordlåga, efter att riksbanken i dagarna sänkt reporäntan till 0,00 procent. Samtidigt vet vi att hyrorna har ökat mer än andra priser i samhället och att hyresgästerna lägger större andel av sin inkomst på boendekostnader än de som äger sin bostad.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • helenarv.fdcriskzr@hyrnsnkesgastsdhcfoppreniywuungenabaujasqtcew.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • ldrzfttnkhtoadmas.rsqkbeqvocrgvdspohh@hykbihynresgodastfdfryixpsorenrnxwingen.se
 • 019 - 764 21 28
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar