Media-no-image

Hyreshöjningarna blir låga i år

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 06:43 CEST

Skåne bekräftar bilden inför Mellansveriges hyresförhandlingar

Årets hyresförhandlingar är igång. Årets första förhandlingsresultat är nu klara. De goda ekonomiska förutsättningar som just nu råder medför att eventuella hyreshöjningar blir låga. Helsingsborgshem, som är ett av de större kommunala bostadsbolagen i Skåne har kommit till en uppgörelse med Hyresgästföreningen, som innebär att hyrorna höjs med 0,133 procent i Helsingborg. Detta motsvarar ca 1,40 kr per m² och år eller 8 kr per lägenhet och månad i snitt.

– Vi förhandlar givetvis alla företag utifrån deras förutsättningar och förhållandena lokalt, men hyresförhandlingen i Helsingborg bekräftar det som vi hävdar. Det vill säga att hyreshöjningarna blir låga i år. För att högre hyreshöjningar än detta ska vara acceptabelt krävs särskilda förutsättningar, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyresgästföreningen vill betona att bolagen bör hålla nere sina krav i årets förhandlingar. Förutsättningarna för bostadsbolagen har inte varit så här goda på tre decennier och det måste märkas i resultatet av hyresförhandlingarna. Snitträntan i regionens bolag ligger på rekordlåga 2,9 procent och de bolag som drabbades hårt av 90-tals-krisen har återhämtat sig. Inflyttningen har gjort att vi har få kommuner med bostadsöverskott och tomma lägenheter.

– I takt med att bolagens ekonomier blivit starkare har mer resurser lagts på ett efterblivit underhåll. Hyresgästerna har tagit stort ansvar och bekostat stigande underhållskostnader med höjda hyror. Nu är det dags att hyresgästerna får tillbaka något, i form av lägre hyreshöjningar, eller varför inte rent av oförändrade hyror, säger Marcus Kjellin.

För mer information:

Marcus Kjellin, förhandlingsstrag

070 - 245 46 13

Tomas Bergh, bostadspolitisk strateg

070 - 260 81 73

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Årets hyresförhandlingar är igång. Årets första förhandlingsresultat är nu klara. De goda ekonomiska förutsättningar som just nu råder medför att eventuella hyreshöjningar blir låga. Helsingsborgshem, som är ett av de större kommunala bostadsbolagen i Skåne har kommit till en uppgörelse med Hyresgästföreningen, som innebär att hyrorna höjs med 0,133 procent i Helsingborg.

Läs vidare »
Nhiszwvkjwsntzpt6b9i

"Borlänge hjälper"!

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 17:39 CEST

Hittills har vi samlat in över 12.000 kr i "Borlänge hjälper". På söndagen fick vi in närmare 10.000 kr och massor med kläder och skor.

Media-no-image

Borlänge hjälper! På söndag 20 september kl 13 - 15 på Sportfältet i Borlänge!

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 15:38 CEST

Borlänge hjälper!

På söndag den 20 september kl 13 – 15 kommer det att hända saker på Sportfältet i Borlänge!

Vi är många i Borlänge som vill visa att vi bryr oss om varandra, att vi bryr oss om människor i nöd, att vi kan hjälpa till i den svåra situation som många flyktingar befinner sig i.

Borlänge hjälper! blir temat för den här dagen, som tillkommit på initiativ av Hyresgästföreningen.

Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, kommer att medverka. Patrik Andersson, Somalia Bandy, kommer att prata om integration och flyktingars behov. Flyktingsamordnaren och projektledaren P-O Byrskog kommer att informera om hur flyktingmottagandet går till i Borlänge. Hyresgästföreningen kommer att ha ett tält med information om rättigheter och skyldigheter i boendet. Somalia bandy kommer att hjälpa barn som vill lära sig åka rullskridskor. ABF medverkar med musikinslag och Unga Örnar kommer att göra ansiktsmålningar på barnen. Somaliska kulturföreningen kommer sälja sambosas (somaliska piroger). Olivia Personlig Assistans informerar om vilka möjligheter det finns till hjälp och stöd i olika situationer i livets skeenden. Det blir tipspromenader, tävlingar för barnen och flera andra aktiviteter. Alla intäkter som vi får under dagen kommer att förmedlas till UNHCR.

VI SOM ÄR MED OCH DELTAR:

Borlänge kommun

Jan Bohman

P-O Byrskog

Somalia bandy

Patrik Andersson

Hyresgästföreningen

Somaliska föreningen

ABF

Unga örnar

Olivia personlig assistans

Alla är välkomna att delta i aktiviteterna, skänka pengar eller bara vara där för att visa att i Borlänge bryr vi oss och ställer upp för våra medmänniskor!

https://www.facebook.com/events/1684588091777687/

För mer information kontakta Frida Lacis, ärendehandläggare och initiativtagare hos Hyresgästföreningen, tfn 010-459 16 21 eller Annakari Berglund, kommunikationschef, 070-695 69 66.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Vi är många i Borlänge som vill visa att vi bryr oss om varandra, att vi kan hjälpa till i den svåra situation som många flyktingar befinner sig i. På söndag 20 september kl 13 - 15 händer det saker på Sportfältet i Borlänge. Flera organisationer och frivilliga ställer upp för att visa solidaritet med flyktingar runt om i Europa. Jan Bohman och Patrik Andersson är två av talarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen och Tunabyggen har nått en förlikning om kv Lisselhagen.

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 12:00 CEST

– Vi är från Hyresgästföreningens sida mycket nöjda med förlikningen, både i den del de kommer hyresgästerna i hyresnämndsprövningen till del och avseende de övriga hyresgästerna, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt.

Bakgrunden är att Tunabyggen våren 2013 begärde förhandling med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna i 110 lägenheterna i kv Lisselhagen, som stod färdiga för inflyttning oktober-december 2013. Parterna kunde inte komma överens och våren 2014 fick Hyresgästföreningen uppdraget av 10 hyresgäster i Lisselhagen att begära prövning av hyran i Hyresnämnen. Parallellt med hyresnämndens prövning har parterna återupptagit diskussioner för att nå en förlikning.

– Den 29 juni undertecknade vi ett förlikningsavtal med Tunabyggen. Förlikningen är bra för hyresgästerna och kommer att omfatta alla hyresgäster i de 110 lägenheterna i kvarteret Lisselhagen, kommenterar Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Förlikningsavtalet innebär att:

 • Målhyrorna för samtliga 110 lägenheter i kv Lisselhagen sänks med i genomsnitt ca 6,3 % från och med 1 september 2015.
 • De rabatterade nivåerna under hyresgästernas andra och tredje boendeår i lägenheterna sänks med i genomsnitt ca 4,5% från samma datum.
 • De hyresgäster som varit parter i Hyresnämndsprövningen får sänkningen retroaktivt från och med 1 november 2014.
 • Hyresgästparterna återkallar ärendena från hyresnämnden i och med att tvisten lösts.

– Vi har fått gehör för det som vi hävdade från allra första början, att hyrorna i Lisselhagen är för höga. Och det är vi nöjda med. Det finns alltid en risk att man kan få spridningseffekter och hyrorna är redan nu höga i nybyggda lägenheter, fortsätter Göran Tägtström.

– Vi ser mycket positivt på att Tunabyggen och Hyresgästföreningen har visat att parternas relation har klarat prövningen att nå en lösning i en så segdragen tvistefråga. Vi gratulerar Lisselhagens hyresgäster till den sommarpresent som hyressänkningen ger”, avslutar Marcus Kjellin.

För mer information:

Marcus Kjellin 070 – 245 46 13

Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

– Den 29 juni undertecknade vi ett förlikningsavtal med Tunabyggen. Förlikningen är bra för hyresgästerna och kommer att omfatta alla hyresgäster i de 110 lägenheterna i kvarteret Lisselhagen, kommenterar Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Läs vidare »
C1rednns4u8wdsrp1v76

Allmännyttan under attack

Blogginlägg   •   2015-06-26 13:30 CEST

Allmännyttan upplever hårda tider just nu. I veckan fattade kommunfullmäktige i Luleå beslutet att sälja cirka 3.000 hyresrätter. En tuff dag för hyresgästerna i LuleåBo. I Eskilstuna har bostadsbolaget fått uppdraget att utreda möjligheten att sälja. Varför är det så här? Det främsta argumentet för att sälja allmännyttan brukar vara för att få loss kapital för att bygga nya hyresrätter.

Media-no-image

Utvecklingen går åt fel håll - Hyresgästföreningen kommenterar Länstyrelsen bostadsmarknadsanalys

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 17:00 CEST

– Utvecklingen har gått åt fel håll länge nu. För fem år sen var det en kommun som rapporterade bostadsbrist i Värmland. Nu är det sex, kommenterar Anders Eriksson, gruppchef på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Igår kom Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2015. Det är dystra siffror och besked. Bostadsbristen stiger, när Värmlands befolkning ökar hänger inte bostadsbyggandet med. I dagsläget är det i stort sett endast i Karlstad som det byggs och där har hyresrätterna släpat efter länge.

– Tidigare har bristen varit isolerad kring Hammarö och Karlstad. Men nu är det fler kommuner som behöver bygga. Hela tolv kommuner uppger att det kommer att behövas fler bostäder de kommande åren och i första hans nya hyresrätter, säger Anders Eriksson.

Under 2014 byggdes endast 265 bostäder i hela Värmland, enligt SCB:s statistik. Men under första kvartalet 2015 inrapporterades 400 påbörjade bostäder och nästan samtliga är lägenheter i flerfamiljshus.

– Det är precis vad Värmland behöver, fler hyresrätter. Byggandet skulle behöva ligga kring 700 bostäder om året, alltså mer än dubbelt så mycket som under 2014 och behovet av fler hyresätter är besvärande stort.

Det finns mycket kommunerna kan göra för att stimulera byggandet:

- Markanvändning för väsentligt ökad hyresrättsproduktion

- Förstärkt bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion

–Fler planerare, arkitekter och kompetenta bygglovshandläggare

- Rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande

–Prissättningen av mark bör användas för att stimulera ökat byggande

- Allmännyttiga kommunala bostadsföretagen med särskilt ansvar för byggande av hyresrätter med rimliga hyror

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

– Utvecklingen har gått åt fel håll länge nu. För fem år sen var det en kommun som rapporterade bostadsbrist i Värmland. Nu är det sex, kommenterar Anders Eriksson, gruppchef på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
H1xwmbbw0xirs3pd2r5w

Utfasning av ränteavdrag överraskning på Mp-kongressen

Blogginlägg   •   2015-06-15 09:00 CEST

Kongresser kan överraska. Särskilt en partistyrelse kan bli överraskad och kanske inte helt nöjd med vissa politiska beslut. Miljöpartiets styrelse fick ett par sådana knöliga beslut att hantera efter kongressen i Örebro. Utfasning av ränteavdraget var en av dessa ovälkomna överraskningar.

Aykyvtpxkh83fp6loi4c

På rätt plats vid rätt tid

Blogginlägg   •   2015-06-12 11:41 CEST

På rätt plats vid rätt tid. Så kan man kanske säga om helgen. För när Miljöpartiet samlas för kongress i Örebro, för första gången som regeringsparti, är bostadsfrågorna hetare än någonsin. Och självklart finns Hyresgästföreningen på plats med en monter och budskap om en bättre bostadspolitik.

Zkqvcieurquhdqfr8a1z

Hyresgästföreningens analys av ÖBO. Pressreferat från dagens presskonferens.

Nyheter   •   2015-06-08 16:49 CEST

ÖBO:s pengar räcker inte, det är en av slutsatserna i Hyresgästföreningens analys. Hyresgästföreningen har analyserat ÖBO:s ekonomi och hur Örebro kommuns värdeöverföring på 30 miljoner påverkar bolaget och hyresgästerna. Resultatet visar att värdeöverföringen på sikt riskerar att hindra ÖBO från att genomföra nödvändiga investeringar i underhåll och nybyggnation.

Media-no-image

Pressinbjudan: Hyresgästföreningen presenterar analys av Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 17:01 CEST

Den 8 juni 2015 presenterar Hyresgästföreningen sin analys av Örebro kommuns värdeöverföring

Örebro kommuns politiker har sedan 2014 beslutat att genomföra en värdeöverföring från kommunens allmännyttiga bostadsbolag ÖBO till kommunen. 2014 handlade det om en överföring på 11 miljoner och från och med 2015 har kommunen höjt beloppet till 30 miljoner. Örebro kommuns politiker har hela tiden hävdat att värdeöverföringen inte drabbar ÖBO:s hyresgäster, ett påstående som Hyresgästföreningen i sin nya analys visar är felaktigt.

I analysen visar Hyresgästföreningen hur värdeöverföringen slår mot ÖBO:s hyresgäster och hur det långsiktigt riskerar att drabba de boende och bolaget hårt. Analysen, är framtagen av Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg vid Hyresgästföreningen region Mitt, är en ekonomisk och rättslig analys av ÖBO och bygger på ÖBO:s egna siffror och de krav som Örebro kommun ställer på bolaget.

Hyresgästföreningen bjuder in press och media till presskonferens där analysen redovisas av Marcus Kjellin.

Innehåll

10.00 Välkomna

10.05 Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen, presenterar Hyresgästföreningens analys av Örebro kommuns värdeöverföring och dess konsekvenser.

10.30 Frågor

Ca.10.45 Avslutning och möjlighet för intervjuer

Datum och tid

8 juni 2015 kl 10.00-11.00

Plats

Hyresgästföreningen region Mitt, Plan 5 konferensrum
Karlslundsgatan 25-29
Örebro 703 41


Kontakt

Jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se

010-4591557

Välkommen!

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har gjort en analys av Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO. Analysen presenteras på Hyresgästföreningen kontor i Örebro kl 10.00 den 8 juni 2015.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • helextdpnanpgh.frihwskzg@hyrphbepdrwhdrtesgaxeqeoywrstfoaareningwnencn.se
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • tomas.bergh@hyresgastforeningen.se
 • 010 - 459 15 15
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar