D3fxjhm5th4tmh9umwnn

Seminarier om ombyggnation ska öka samarbetet

Nyheter   •   Maj 10, 2016 14:21 CEST

Hyresgästföreningen har bjudit in fastighetsägarna i Dalarna, Sörmland, Värmland och Örebro län till länsvisa seminarier kring ombyggnationer. Först ut är Värmland där seminariet äger rum den 9 maj. - Det här hänger ihop med vårt sätt att jobba med ombyggnationer. Vi vill vara överens med bostadsföretagen, säger Marcus Kjellin som är förhandlingsstrateg i Hyresgästföreningen.

W6pvyynzkf1gs53psucg

Nisser(M) uppmanas att komma ut i bostadsområdena och förklara värdeöverföringen

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 14:00 CEST

Hyresgäster hos KBAB kräver att Karlstads kommunalråd Per-Samuel Nisser (M) åker ut i bostadsområdena och berättar varför kommunen tar deras pengar genom värdeöverföringen och höjer hyran i stället för att låta pengarna vara kvar så hyran kan sänkas.

Media-no-image

Karlskogakvinnor i ledningen för Hyresgästföreningen

Nyheter   •   Apr 29, 2016 15:34 CEST

Hyresgästföreningen region Mitt, som omfattar Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna, höll sitt årsmöte söndagen den 24 april i Örebro på City konferenscenter. Helena Frisk, Karlskoga, omvaldes till ordförande för regionen. Marianne Svensson, också från Karlskoga, omvaldes till styrelsen. Marianne är också vice ordförande. Övriga i styrelsen blev: Hans Linke, Sköldinge, Eva Sten, Örebro, Pekka Ovaska, Falun, Anders Hördin, Katrineholm, Katharina Sjöström, Mora, Kim Jansson, Mariefred och Anders Brandt, Stallarholmen.

Flera motioner hade lämnats in till årsmötet, bland annat om att utse ungdomsansvariga, att ge bättre IT-stöd till föreningarna och att förbättra informationen om resultaten efter hyresförhandlingarna.

Årsmötet antog ett uttalande som där man underströk att nu finns chansen att ge Sverige en stark bostadsminister. Bostadspolitiken måste få den röst och den tyngd som den förtjänar. Den nya bostadsministern ska ha tydliga mandat, knytas närmare till finansdepartementet, men ges ett eget departement med skickliga och drivande medarbetare. Och framför allt: Se till att involvera aktörerna på bostadsmarknaden ännu mer i den praktiska utformningen av politiken. En ny bostadspolitik måste ta bort de orättvisa skatteförhållandena mellan boendeformerna och ge investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter. Med en ny och kraftfull bostadspolitik skulle människor få bra bostäder till rimliga hyror, sysselsättningen skulle öka med ökad byggnation och integrationen skulle också förbättras om bostadsbristen kunde byggas bort. Kort sagt – vi skulle få ett bättre Sverige!

Hyresgästföreningen region Mitt, som omfattar Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna, höll sitt årsmöte söndagen den 24 april i Örebro på City konferenscenter. Helena Frisk, Karlskoga, omvaldes till ordförande för regionen. Marianne Svensson, också från Karlskoga, omvaldes till styrelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya möjligheter till inflytande i Eda

Nyheter   •   Apr 28, 2016 13:34 CEST

Att Hyresgästföreningen har kunskaper som är värdefulla visade sig vid ett politikermöte i Eda kommun. Tanken med mötet var att få höra vilka bostadspolitiska idéer som partierna som leder kommunen har men också att få berätta om vad Hyresgästföreningen gör och kan bidra med.

Eda kommun består av tre tätorter, Charlottenberg, Åmotsfors och Koppom. I Charlottenberg finns bland annat ett shoppingcenter vid gränsen till Norge och där jobbar många ungdomar som behöver små billiga lägenheter.

- Som det är nu söker sig ungdomarna till Arvika eftersom hyrorna är lägre där, så i Charlottenberg har det byggts nya lägenheter och fler är planerade men det är inte bestämt var, säger Håkan Jivesand, verksamhetsutvecklare i Hyresgästföreningen.

Vid nybyggnation är det inte bara husen som ska byggas, det finns många andra saker som tillkommer, till exempel cykelvägar och kollektivtrafik, en fråga där Hyresgästföreningen har ett perspektiv som kommunen annars kan missa.

- Vi vill vara med och se på utemiljön, hur det blir tryggt, säkert och trivsamt, säger Håkan Jivesand.

En annan fråga som kom upp var ombyggnation där Hyresgästföreningen kan erbjuda kunskap och förslag på arbetssätt där hyresgästerna är involverade redan från början, något som skulle leda till mindre osäkerhet och konflikter som både kan fördyra och fördröja en ombyggnation.

- Bostadsbolaget har en ny VD som var väldigt intresserad av att få ta del av vår kunskap, säger Håkan Jivesand.

Förutom Håkan Jivesand deltog Rutt Karlsson, Liv Myre och Liselotte Klarsröm från Hyresgästföreningen Eda. För Håkan var det första gången han genomförde ett politikermöte i Hyresgästföreningens namn, men inte det sista. En träff med oppositionen i Eda är planerad till i höst och fler kommuner har redan visat intresse. Ett samarbete med Eda kommun kan redan ses vara inlett.

Nya

- Vi var inte oense om någon fråga, avslutar Håkan. Möjligtvis om hur högt arkitekturen ska prioriteras, politikerna och bostadsbolaget ser inte det som någon prioritet.

I Eda har Hyresgästföreingen och politiker från V, S och Hela Edas Lista träffats för att prata bostadspolitik, nybyggnation och ombyggnation. Mötet var lyckat och i framtiden hoppas Hyresgästföreningen få vara med och bidra till en bättre boende i Eda kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

​Låg hyreshöjning för KBAB:s hyresgäster efter tvistelösning i Hyresmarknadskommittén men hyresgästföreningen är kritisk

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 12:00 CEST

Efter en långdragen process är 2016 års hyror för KBAB färdigförhandlade, hyran för 2016 kommer att höjas med 0,42 % efter ett beslut i hyresmarknadskommittén. Hyresgästföreningen är kritisk mot Karlstad kommun som de anser har tvingat fram hyreshöjning eftersom de bland annat tar 12 miljoner från KBAB.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och KBAB har dragit ut på tiden. Båda parter har stått långt ifrån varandra under förhandlingarna, Hyresgästföreningen har inte velat se någon hyreshöjning överhuvudtaget medan KBAB har velat höja hyrorna med 1,5 %. Eftersom parterna inte har kunnat komma överens så har ärendet avgjorts i hyresmarknadskommittén, där beslutades det att hyran skulle höjas med 0,42 %.

- Vi är nöjda med hyresmarknadskommitténs beslut. Vi har visat att det inte finns något behov för en hög hyreshöjning och vi ser även att hyresmarknadskommittén i stora drag har gått på vår linje. Hyreshöjningen är låg, lägre än rikssnittet och det här beslutet visar på att KBAB:s yrkande var orimligt, säger Anna Nykvist förhandlare hyresgästföreningen.

Den främsta anledningen till att parterna inte har kommit överens tidigare är den vinst som KBAB gör. Hyresgästföreningen har även kritiserat Karlstad kommun som tar 12 miljoner från KBAB, genom en så kallad värdeöverföring. Hyresgästföreningen är kritisk mot Karlstad kommun och deras krav på KBAB som de anser har lett till årets hyreshöjning.

- Kommun tar 12 miljoner och ställer ett orimligt avkastningskrav på KBAB, det här leder till ökade kostnader för bolaget som hyresgästerna får bekosta i slutändan. Den värdeöverföringen som Karlstad kommun genomför motsvarar en hyreshöjning på 1,4 %, om den inte fanns skulle KBAB rent krasst kunnat sänka hyrorna för hyresgästerna i år, säger Anna Nykvist

- Jag skulle gärna se Per-Samuel Nisser komma ut till ett bostadsområde och förklara för hyresgästerna varför politikerna tvingar på dem en hyreshöjning, avslutar Anna Nykvist 

Kontaktperson
Anna Nykvist
Förhandlare Hyresgästföreningen
010-4591588

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Efter en lågdragen process är 2016 års hyror för KBAB färdigförhandlade, hyran för 2016 kommer att höjas med 0,42 % efter ett beslut i hyresmarknadskommittén. Hyresgästföreningen är kritiska mot Karlstad kommun som de anser har tvingat fram hyreshöjning eftersom de bland annat tar 12 miljoner från KBAB.

Läs vidare »
Lr0puxlqf5zqd5rbj399

Efter fönstertittningarna: Nu undersöker Hyresgästföreningens unga vuxna hur de kan öka tryggheten

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 15:07 CEST

​Efter incidenterna med fönstertittare i områdena kring Örebro universitet har den nystartade arbetsgruppen Hyresgästerna unga vuxna ambassadörer i Örebro undersökt hur trygga de boende känner sig. Var femte svarande känner sig otrygg men mer än tre fjärdedelar vill engagera sig för ett bättre boende.

Yna6b9q1sdw646oo5zlk

Ny ordförande i Hyresgästföreningen i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 11:23 CEST

Elisabeth Qvarnström, 29 år, boende i Kronoparken i Karlstad är ny ordförande för Hyresgästföreningens Karlstadsförening. - Jag ser fram emot att fortsätta Hyresgästföreningens viktiga arbete för rättvisa villkor förhyresgästerna. Nu närmast kommer vi fortsatt att lägga stora resurser på att stoppa kommunen från att ta hyresgästernas pengar från KBAB, säger Elisabeth Qvarnström.

Awzezrgedygpkg5dn8np

​Hyresgästföreningen starkt kritisk till sängtvång

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 15:55 CEST

Hyresgästföreningen region Mitt är starkt kritisk till att Svenska Studenthus tvingar student-hyresgäster att använda en viss säng och dessutom betala extra för det.

Media-no-image

Hyresgästföreningen reagerar starkt på uppgifterna i Katrineholms-Kuriren

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 12:01 CET

Efter att ha läst måndagens tidning hoppas Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker att ansvariga tar sitt ansvar och utreder vad som försiggår.

- Om det stämmer är det otroligt allvarligt, säger Anders Hördin, vice ordförande i Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker.

I Katrineholms-Kuriren berättar personer att de köpt hyreskontrakt ”under bordet” från personal på ett bostadsföretag i Vingåker. Ett fenomen som är både olagligt och oroande.

- Det är fruktansvärt att utnyttja utsatta människor på det här sättet, säger Anders Hördin, vice ordförande i Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker.

Även om få fall polisanmäls hoppas han att ansvariga ska ta tag och utreda problemet.

- Eftersom det här kanske inte är något som man berättar om när man blivit utsatt är det så klart svårt att hålla koll på vad som händer men när tidningen rotat fram det här hoppas jag att polis och andra myndigheter tittar närmare på det som vad sker, säger Anders Hördin.

Kontakt:

Anders Hördin, vice ordförande i Hyresgästföreningen i Katrineholm/Vingåker 073-6541438

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Efter att ha läst måndagens tidning med uppgifter om hyreskontrakt som säljs "under bordet" till utsatta i Vingåker hoppas Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker att ansvariga tar sitt ansvar och utreder vad som försiggår. - Om det stämmer är det otroligt allvarligt, säger Anders Hördin, vice ordförande i Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen möter avhysningshotade hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 15:48 CET

Hyresgästföreningen träffade på torsdagen avhysningshotade hyresgäster i Brevens bruk.

Hyresgäster i en fastighet på Snickargatan i Brevens bruk har fått ett brev där det står att de måste flytta inom tre månader vilket fick flera av dem att kontakta Hyresgästföreningen.

På torsdagen var Hyresgästföreningens jurister ute och träffade flera av dem.

- Vi var ute för att träffa boende och höra deras version av vad som hänt och ta in handlingar kopplade till händelsen, säger Thomas Saglind, jurist på Hyresgästföreningen.

Han berättar att huvudregeln är att den som har en hyresrätt har rätt att fortsätta hyra lägenheten så länge personen inte missköter sig.

- Vi kommer under de kommande veckorna att bereda ärendet och vi ska nu titta på om besittningsrätten avtalats bort eller om den kan brytas av någon annan anledning, säger Thomas Saglind.

Kontakt:

Thomas Saglind, jurist, Hyresgästföreningen, 070-2919468, thomas.saglind@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​ Hyresgästföreningen träffade på torsdagen avhysningshotade hyresgäster i Brevens bruk.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/utredare
 • Bostadspolitik
 • alexander.carlsson@hyresgastforeningen.se
 • 0702575675
Hej! Välkommen till region Mitts: pressrum. Jag jobbar på kommunikationsavdelningen och hjälper dig gärna att komma i kontakt med den som kan hjälpa dig.

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk strateg
 • Bostadspolitik
 • jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-3708403
 • 010-4591557
Välkommen till region Mitts: pressrum. Mig kan du kontakta om du vill få... Visa mer

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakarincqg.bergltslzunmld@ychyresgastforbeeyrzahkxkbmqenbyinbygen.xyse
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar