Årets första hyresuppgörelse bekräftar bilden om rimliga hyreshöjningar 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 08:15 CEST

Nu har den första hyresuppgörelsen i Värmland för 2019 offentliggjorts. Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsföretaget KBAB i Karlstad har kommit överens om att företaget får behålla en retroaktiv hyreshöjning för 2018 och 2019, vilket innebär en hyreshöjning på 1% från 1 januari 2019. För hyresgästerna blir hyran oförändrad då detta påslag gjordes föregående år.

- Uppgörelsen bekräftar att den nivå om 0,85% i snitt som lades fast för 2019 genom tvåårsuppgörelser redan förra året fortfarande står sig och att dessa tillsammans med KBAB:s överenskommelse bekräftar bilden av att det är i det häradet som hyreshöjningarna högst bör landa för företag med ekonomi i balans och som är i fas med underhåll och som inte står inför större ekonomiska utmaningar, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

- Avtalet med KBAB visar att den starka samhällsutvecklingen ger bostadsföretagen utrymme att låta hyresgästerna få en rimlig hyresutveckling. Detta är välkommet för alla våra hyreshushåll med redan små marginaler och trängd ekonomi och vi ser fram emot att fler bostadsföretag över vår region nu följer KBAB:s exempel och träffar uppgörelser med oss kring samma nivå, säger Helena Frisk, regionordförande på Hyresgästföreningen.

Kontaktperson: Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen tel 070 245 46 13

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Nu har den första hyresuppgörelsen i Värmland för 2019 offentliggjorts. Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsföretaget KBAB i Karlstad har kommit överens om att företaget får behålla en retroaktiv hyreshöjning för 2018 och 2019, vilket innebär en hyreshöjning på 1% från 1 januari 2019. För hyresgästerna blir hyran oförändrad då detta påslag gjordes föregående år.

Läs vidare »

Hyrorna klara för 87 nya studentlägenheter i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 07:00 CEST

Under slutet av våren påkallade Eskilstuna kommunfastigheter till en produktionsförhandling gällande projektet Nordstjärnan. Nordstjärnan är ett studenthus som byggs längs Västra Storgatan i centrala Eskilstuna. Fastigheten kommer att erbjuda 87 nybyggda studentlägenheter till en hyra som matchar det statliga investeringsstödet.

- Det är spännande att Eskilstuna Kommunfastigheter går i bräschen och visar att man kan bygga studentlägenheter till utmanade prisnivåer. Lägenheterna har en hyra som återspeglar studenternas ekonomi och det är viktigt för oss i Hyresgästföreningen att det blev 10 månaders hyra, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Eskilstuna är en expansiv ort med en högskola som växer sig allt starkare, därför är det välkomnande att det kommunala bostadsbolaget tar sitt ansvar och ger ett brett utbud av nybyggda lägenheter till olika grupper i samhället, säger Tommy Holm, ordförande i Eskilstunaföreningen i Hyresgästföreningen.

Det statliga investeringsstödet är en garant som håller hyrorna i nybyggda studentlägenheter på en rimlig nivå. För en lägenhet med eget kök och badrum på 25 kvadratmeter blir månadshyran 4 500 kronor över en 10 månaders årscykel. I hyran ingår värme, tv, telefoni och bredband.

Kontaktuppgifter:

Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna, 073-767 66 37.

Fredrik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen, 076-147 03 92. 

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Under slutet av våren påkallade Eskilstuna kommunfastigheter till en produktionsförhandling gällande projektet Nordstjärnan. Nordstjärnan är ett studenthus som byggs längs Västra Storgatan i centrala Eskilstuna. Fastigheten kommer att erbjuda 87 nybyggda studentlägenheter till en hyra som matchar det statliga investeringsstödet.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen och KBAB överens om 2019 års hyror

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:09 CEST

Hyresuppgörelsen mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsföretaget KBAB i Karlstad har nu avslutats och offentliggörs idag den 5 oktober. Uppgörelsen bekräftar att den nivå om 0,85% i snitt som lades fast för 2019 genom tvåårsuppgörelser redan förra året fortfarande står sig. Eftersom KBAB generellt har en sund syn på hyressättningen har man nu gemensamt kommit överens om att KBAB får behålla den retroaktiva hyreshöjningen för 2018 och 2019. I praktiken innebär detta ingen hyreshöjning för hyresgästerna under 2019 då man tidigare satt nivån för både 2018 och nästkommande år. KBAB som erbjudit en uppgörelse på 1% bekräftar dels att de själva ser den nivån som en rimlig uppgörelse för 2019 samt att det styrker vad man kommit överens om redan föregående år.

- Vi hade en öppen och bra dialog utan större motsättningar där förhandlingarna landade på en bra nivå som kan vara avgörande för andra förhandlingsnivåer, säger Mats Gustafsson, ordförande i Hyresgästföreningen Karlstad.

Kontaktperson:

Mats Gustafsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad, tel: 0705-711 096

Anna Nykvist, förhandlingsledare Hyresgästföreningen, tel: 010-459 15 88

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresuppgörelsen mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsföretaget KBAB i Karlstad har nu avslutats och offentliggörs idag den 5 oktober. För hyresgästerna innebär det att 2018 års hyror kommer bestå.

Läs vidare »

Stor skillnad i vattentaxor mellan Flen och Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 08:53 CEST

Det skiljer 3700 kr per lägenhet och år i vattentaxa mellan Flen och Eskilstuna. Vattnet kostar 3200 kr per lägenhet i Eskilstuna och över 6900 per lägenhet och år i Flen. En hyresgäst i Flen betalar med andra ord, mer än dubbelt så mycket för sitt vatten jämfört med en hyresgäst i Eskilstuna. Det visar den årliga taxeundersökningen Nils Holgersson, som bland andra Hyresgästföreningen står bakom.

- Vatten går inte att välja bort. En hyresgäst kan inte heller välja vatten från någon annan leverantör. Då kan det inte vara rimligt att det ska vara så stor skillnad beroende på var i länet man bor, säger Rolf Carlsson, ordförande Hyresgästföreningen Flen.

I Flen har kommunen gjort stora investeringar i VA-systemet under de senaste åren och vattentaxorna har höjts med närmare 40 procent och därmed blivit dyrast i länet.

- Vi förstår att det är nödvändiga investeringar som har gjorts. Risken är stor att det snarare är nivåerna i Flen som blir det normala än nivåerna i Eskilstuna. Frågan man måste ställa sig då är hur systemet ska finansieras och hur stora nivåskillnader mellan olika kommuner ska vi acceptera, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Sörmland.

I förra veckan kom ett utspel från Svenskt vatten som konstaterade att över 20 år kan vi se en fördubbling av vattentaxorna i landet. Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö var inte sena att haka på och meddelade att i Eskilstuna kommer vi att se taxehöjningarna tidigare än så.

- Det är så klart viss oro inför framtiden. Vi vet att Energi och Miljö aviserar höjningar av vattentaxan men det är svårt att förutse hur stora de blir. Kommer Eskilstunas vatten att bli lika dyrt som i Flen, undrar Tommy Holm, ordförande i Eskilstuna.

- Vi kräver förutsebarhet, långsiktighet och transparens. Vi vet att vattentaxorna kommer att öka kraftigt. Men inte var, eller när eller med hur mycket, säger Tommy Holm

- Det är rimligt att vi som konsumenter ställer de här kraven och att politikerna, som sätter taxorna, anstränger sig till det yttersta för att möta de kraven, tillägger Rolf Carlsson.

- Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas. Hur skillnaderna slår i Sörmland är ett bra bevis på exakt hur illa det kan bli mellan olika kommuner, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson.

Kontaktpersoner:

Tommy Holm Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, 073 – 767 66 37

Rolf Carlsson, ordförande Hyresgästföreningen i Flen, 070-523 19 85

Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Sörmland, 010 - 459 15 15

Jennie Wiederholm ordförande Nils Holgersson-gruppen, 010-459 16 14

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Det skiljer 3700 kr per lägenhet och år i vattentaxa mellan Flen och Eskilstuna. Vattnet kostar 3200 kr per lägenhet i Eskilstuna och över 6900 per lägenhet och år i Flen. En hyresgäst i Flen betalar med andra ord, mer än dubbelt så mycket för sitt vatten jämfört med en hyresgäst i Eskilstuna.

Läs vidare »

Höj Din Röst inför valet med Pennybridge Poetry

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 09:26 CEST

Under våren har Hyresgästföreningens projekt ”Höj Din Röst” lyft frågan om valet och valdeltagandet bland unga vuxna i tre av Örebros större bostadsområden. Projektet har använt sig av poesi som verktyg för att skapa en arena för samtal om demokrati, engagemang och delaktighet. Nu samlas alla i en stor avslutning tillsammans med lokala politiker på Hjalmar Bergmanteatern.

Samtal om bostadsfrågor i Karlstad 22 augusti kl 12 - 16 vid Stora Torget

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 13:38 CEST

Hyresgästföreningen kommer att besöka Karlstad nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På onsdag 22 augusti kommer vi att stå på Stora Torget i centrum kl 12 - 16.

Vi kommer i all enkelhet att samtala med Karlstadsbor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. Vi kommer att samla in namnunderskrifter på vykort som sedan ska förmedlas till våra rikspolitiker. På vykorten uppmanar vi alla beslutsfattare att ”Ta parti för människan”. Med det menar vi att Sverige måste få en mycket bättre bostadspolitik, där rätten till ett bra hem ska stå i fokus. Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Bland annat att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser! I våra samtal med hyresgäster uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende.

Ni är hjärtligt välkomna till Karlstad nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Annakari Berglund, opinionsstrateg, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen kommer att besöka Karlstad nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På onsdag 22 augusti kommer vi att stå på Stora Torget kl 12 - 16.

Läs vidare »

Samtal om bostadsfrågor i Degerfors torsdag 23 augusti kl 10 - 12 vid Torget

Nyheter   •   Aug 16, 2018 14:27 CEST

Hyresgästföreningen kommer att besöka Degerfors nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På torsdag 23 augusti ca kl 10 – 12 kommer vi att stå mellan Kronhallen och Torget. Vi kommer i all enkelhet att samtala med Degerforsbor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. 

 I våra samtal med hyresgäster och allmänhet uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Vi vill att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser!.Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Ni är hjärtligt välkomna till Degerfors nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Annakari Berglund, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen, 070-695 69 66.

På torsdag 23 augusti ca kl 10 – 12 kommer Hyresgästföreningen stå mellan Kronhallen och Torget. Vi kommer i all enkelhet att samtala med Degerforsbor om framtidens boende.

Läs vidare »

Samtal om bostadsfrågor i Torsby och Sunne 8 resp 9 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 12:07 CEST

Hyresgästföreningen kommer att besöka Torsby och Sunne nästa vecka för att prata bostadsfrågor. I Torsby landar vi på onsdag 8 augusti ca kl 13 - 15 på Gamla torget och i Sunne på torsdag 9 augusti, kl 11 - 14.30, i centrum vid Kvarngatan.

Vi kommer i all enkelhet att samtala med Torsby- och Sunnebor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. Vi kommer att samla in namnunderskrifter på vykort som sedan ska förmedlas till våra rikspolitiker. På vykorten uppmanar vi alla beslutsfattare att ”Ta parti för människan”. Med det menar vi att Sverige måste få en mycket bättre bostadspolitik, där rätten till ett bra hem ska stå i fokus. Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Bland annat att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser! I våra samtal med hyresgäster uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende.

Ni är hjärtligt välkomna till Sunne och Torsby nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Patrik Gunnarsson, kommunikatör Hyresgästföreningen, 072-2378721.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har samtal om bostadsfrågor i Torsby den 8 augusti, kl 13 - ca 15 på Gamla torget och i Sunne den 9 augusti, kl 11 - 14.30, i centrum vid Kvarngatan.

Läs vidare »

Hyror klara för 181 nya lägenheter i Nyköping

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:06 CEST

Hyrorna fastställda för 181 nyproducerade lägenheter i kvarteren Åkroken, Ladugården och Stormfågeln i Nyköping.

Elnätsavgifterna i Sörmland höjs återigen mer än inflationen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:01 CEST

Den senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen visar på att höjningarna av elnätsavgifterna i Sörmland återigen är betydligt högre än inflationen. I flera kommuner har avgiften ökat med 41 procent de senaste åren och i Eskilstuna höjdes avgiften med över 7 procent i år.

- Vi som konsumenter kan välja elleverantör och påverka vår elkostnad men när det gäller elnätet kan vi ingenting göra, säger Tommy Holm ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

I Eskilstuna är det ett kommunalt bolag som äger elnätet vilket borde gynna kommuninvånarna. Tidigare år har höjningarna i Eskilstuna varit blygsamma men nu slår bolaget till med 7 procent i höjning samtidigt som inflationen ligger under 2 procent. Det är den högsta höjningen i länet. Hyresgästföreningen efterlyser mer ansvarstagande från Eskilstunas politiker än så här.

- Vi vill se politiska åtgärder för att komma tillrätta med prisökningarna. Ska vi stillatigande bara acceptera en höjning på över 7 procent? Det håller inte, säger Tommy Holm.

- Det här påverkar ekonomin för tusentals familjer i Eskilstuna och visar hur galet monopolet är. Eskilstunas politiker måste ta större ansvar för prisutvecklingen än så. Kommunen har ju faktiskt saken i egna händer, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt.

På den lokala marknaden är det monopol och de tre stora bolagen kontrollerar elnätet i hälften av Sveriges kommuner. Eftersom ingen konsument kan välja bort elnätet kan bolagen höja avgifterna som de vill.

- Om inte ens lokala politiker klarar att hålla ner ökningarna krävs det kanske nationella begränsningar för att skapa bättre priskontroll. I Flen t ex, har elnätsavgifterna ökat med över 40 procent de senaste fem åren. Där sitter konsumenterna helt i händerna på elnätsleverantören och kan inte påverka sina kostnader överhuvudtaget. Varken genom konsumentval eller genom sin röstsedel, säger Tomas Bergh.

För vidare kontakt:

Tommy Holm 073 – 767 66 37

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Tomas Bergh070 – 260 81 73

Gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Den senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen visar på att höjningarna av elnätsavgifterna i Sörmland återigen är betydligt högre än inflationen. I flera kommuner har avgiften ökat med 41 procent de senaste åren och i Eskilstuna höjdes avgiften med över 7 procent i år.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förhandlingsstrateg
 • Dalarna, hyresförhandlingar
 • madwrcyfusjx.kqwjezklljhindn
 • 010-4591570
 • 070-2454613
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Dalarna.

 • Presskontakt
 • Gruppchef Värmland
 • Värmland
 • anncderirsry.epcrifgksmbsolnn@yehyahrecisggxaspdtfeaorpyenskinkegeran.gksewx
 • 0104591529
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Värmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Sörmland
 • Sörmland
 • toyxmaups.gkbetcrghnh@jghyxfrestsgxxasbmtfplorpvenqzinfggejxn.crseem
 • 0104591515
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Sörmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Örebro län
 • Örebro län
 • frhqednjriwuk.swwroeanxfg@tahyzsrerksglvassmtfxlorovenzginqegezon.ykselo
 • 0104591508
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Örebro län.

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • ansnnawokaqprirr.bfaerlwglbuunvld@lvhytzrepksgowasoytfthoruiennyintugecin.duseon
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår statistik- och... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar