Media no image

Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie & Co.

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:40 CET

Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie & Co. om konceptrenoveringar i Eskilstuna och Strängnäs. Ramavtalet tecknades den 31 januari i år. Men nu säger Hyresgästföreningen upp avtalet.

- Det finns flera grunder till att vi säger upp avtalet, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen. Vi ville redan i april omförhandla avtalet för vi insåg att det inte kommer att hålla rent juridiskt. D Carnegie & Co. har inte varit villig att diskutera en enda av de grunder vi haft för omförhandling och då har vi inget val än att kliva ur det.

- Dessutom har Carnegie inte hedrat överenskommelsen. De kommer med hyreskrav på lägenheter som är långt högre än de vi kom överens om i ramavtalet och vi har även upptäckt att de har olika koncept som de renoverar efter. Det gör att ramavtalet inte kan ligga till grund för förhandlingar av lägenheters hyra, fortsätter Tomas Bergh.

Hyresgästföreningen klev in i ramavtalet för att ta ansvar för bostadsmarknaden. Om det inte finns en ramöverenskommelse med motparten ska varje renoverad lägenhet förhandlas var för sig. Risken är stor att vi då inte kommer överens och förhandlingen strandar. Konsekvensen blir att vi får många renoverade lägenheter i beståndet som inte är förhandlade.

- För hyresgästen blir det svårt att veta om man bor i en lägenhet som är förhandlad eller om man inte gör det. Konsekvensen av det här blir att vi återgår till läget där hyresgästerna inte kan veta. I samma fastighet kan det finnas tre lägenheter som är förhandlade och tre som inte är det. Men vi har inget val. När det gäller nivåerna hade vi sträckt oss långt i det här ramavtalet. Och så har vi en motpart som inte ens står upp för den överenskommelsen, säger Tomas Bergh.

- Det är ingen hemlighet att vi inte gillar det här med konceptrenoveringar. Bolagen gör det här för att tjäna pengar genom att utnyttja den utsatthet människor hamnar i på grund av bostadsbristen. Vi vill ha ordning på bostadsmarknaden och vi vill helst trycka ner de högsta renoveringshyrorna med minst 10 procent, säger Tomas Bergh.

Kontakt för mer information

Tomas Bergh, gruppchef

070 – 260 81 73

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie & Co. om konceptrenoveringar i Eskilstuna och Strängnäs. Ramavtalet tecknades den 31 januari i år. Men nu säger Hyresgästföreningen upp avtalet.

Läs vidare »
Media no image

Första överenskommelsen i Sörmland om nya hyror

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:30 CET

Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB har kommit överens om nya hyror för 2018. Bolaget lade ett yrkande på 2,5 procent, men uppgörelsen hamnade på 0,74 procent i snitt.

-Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Marcus Johansson, förhandlare. Det här är den första överenskommelsen i Sörmland och vi tycker det är en bra början. Förhandlingsklimatet har varit gott, och båda parter ville visa på att förhandlingssystemet fungerar. Ett plus var också att taxehöjningarna i kommunen blev rimliga och då blir det också möjligt att komma överens om rimliga hyreshöjningar, vilka gynnar både hyresgästerna och bolaget.

Fakta:

Förhandlingsöverenskommelsen hamnade på 0,74 procent i snitt. Överenskommelse berör cirka 1.700 lägenheter i Flens Bostads AB:s bestånd. Har man en hyra på 5.000 kr i månaden betyder höjningen cirka 37 kr i månaden från 1 januari 2018.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlare i Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB har kommit överens om nya hyror för 2018. Bolaget lade ett yrkande på 2,5 procent, men uppgörelsen hamnade på 0,74 procent i snitt.

Läs vidare »
Media no image

2018 års hyror för Gamla Byn AB är klara

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:03 CET

Parterna har enats om en hyreshöjning för 2018 års hyror på 0,7 procent. Parterna är nöjda med årets överenskommelse. Det har varit en god dialog med konstruktiva samtal under förhandlingen.

Hyresgästföreningen och Gamla Byn AB är överens om en modell för hyressättning, ”Rättvis hyra”. Den är ett resultat av flera års förhandlingar och syftar till att ge en rättvisare hyra för hyresgästerna, där lika lägenheter ger lika hyra.

Införandet av hyresmodellen, som skedde under 2017, har lett till att samtliga lägenheter har fått en ny så kallad målhyra. Lägenheterna som ingår i modellen kommer få en fortsatt infasning som ligger mellan 0-150 kr per månad och lägenhet under 2018. Information om exakta hyror för varje lägenhet kommer att skickas ut per post till samtliga berörda hyresgäster.

 • Vi är nöjda med årets förhandling, hyresnivån blir fortsatt bra för hyresgästerna i Avesta, vilket känns väldig bra, säger Malin Bjurell, förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt.
 • Det har varit konstruktiva samtal med ett givande och tagande under förhandlingen, säger Örjan Bengs ekonomichef, Gamla Byn AB.

Kontaktpersoner:

Malin Bjurell, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt, 010-459 15 89

Örjan Bengs, ekonomichef Gamla Byn AB 0226-64 57 11

Bo Brihler, ordförande, Hyresgästföreningen Avesta, 070-542 20 30

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Parterna har enats om en hyreshöjning för 2018 års hyror på 0,7 procent. Parterna är nöjda med årets överenskommelse. Det har varit en god dialog med konstruktiva samtal under förhandlingen.

Läs vidare »
Media no image

Första överenskommelsen i Dalarna om nya hyror för 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:00 CET

Hyresgästföreningen och Rättviks Fastigheter AB har kommit överens om nya hyror för 2018.

-Vi är nöjda med resultatet, säger Johanna Lindström, förhandlare på Hyresgästföreningen. Hyran höjs med 0,7 procent från 1 februari 2018. Men räknar man på helårseffekten blir höjningen lägre: 0,64 procent.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med så kallad systematisk hyressättning, mellan Hyresgästföreningen och Rättviks Fastigheter AB. Införandet av systematisk hyressättning från den 1 feb 2018 innebär att höjningen kommer att variera från lägenhet till lägenhet. Målet med systematisk hyressättning är att hyrorna ska bli mer rättvisa och korrekta. Idag finns det en del skevheter i hyrorna som kan upplevas som orättvis. Det förväntar vi oss kunna rätta till i och med införande och genomförande av modellen för systematisk hyressättning, säger Johanna.

Rättviks Fastigheter AB kommer tillsammans med Hyresgästföreningen att genomföra fyra möten för hyresgästerna under perioden 4 – 14 december där information kommer att ges om hur arbetet gått till och vilken hyra som gäller efter 1 feb 2018.

För mer information kontakta Johanna Lindström, förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 0104591518.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Rättviks Fastigheter AB har kommit överens om nya hyror för 2018. -Vi är nöjda med resultatet, säger Johanna Lindström, förhandlare på Hyresgästföreningen. Hyran höjs med 0,7 procent från 1 februari 2018. Men räknar man på helårseffekten blir höjningen lägre: 0,64 procent.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen och Krylbostäder gör upp om hyror och återkrav av felaktiga hyror

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 08:35 CET

 • -Genom den här överenskommelsen ser vi till att hyrorna i Krylbo får vara fortsatt låga, säger Marcus Kjellin, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen. Många hyresgäster får en hyressänkning genom uppgörelsen och flera kommer också att få tillbaka felaktigt uttagna hyror av bolaget. Vi skickade tidigare in en ansökan till Hyresnämnden i Västerås med krav på återbetalning på strax över en miljon kronor. I förlikningen kommer cirka 60 procent av den summan att betalas tillbaka till hyresgästerna.
 • -Vi valde att förlikas eftersom det alltid är en risk med att driva en tvist. Detta är den säkraste och bästa lösningen som vi kunde få till stånd i nuläget, säger Marcus Kjellin.

Fakta

Hyresgästföreningen och Krylbostäder AB har ingått en förlikningsuppgörelse som omfattar alla företagets 711 lägenheter. Bakgrunden är att tidigare diskussioner mellan parterna brutit samman utan att överenskommelse kunnat träffas. Därefter skickade Hyresgästföreningen in en ansökan till hyresnämnden i Västerås för 92 hyresgästers räkning där vi krävde återbetalning av felaktigt uttagna hyror med ett belopp om totalt ca 1,1 miljon kronor. Krylbostäder å sin sida begärde förhandling om hyrorna, en förhandling som strandade utan att parterna kunde nå en överenskommelse.

Under hösten har dock parterna återupptagit diskussioner för att komma överens om en förlikning. Resultatet har blivit att parterna nu ingått en överenskommelse som innebär följande:

 • Hyresnivåerna inom Krylbostäders bestånd fastställs till en nivå motsvarande ett genomsnitt på 850 kr per kvm och år, vilket är ca 14% lägre än hyror för motsvarande lägenheter inom Avesta kommun.
 • De hyresgäster som aviserats en högre hyra än den fastställda nivån får sin hyra sänkt ner till den nivån.
 • De hyresgäster som Hyresgästföreningen företrätt i hyresnämnden får en rabatt under 2018 ner till den tidigare förhandlade hyresnivå som del av kompensation i det återkrav på felaktigt uttagen hyra som man drivit mot Krylbostäder.
 • Om en hyresgästs krav överstiger den nivå man på detta sätt får genom hyresrabatten ovan får hyresgästen en engångs hyresreduktion på återstående belopp på hyresavin för december 2017.
 • Om det därefter kvarstår ytterligare krav för någon hyresgäst betalar Krylbostäder ut det återstående beloppet kontant i december 2017 under förutsättning att hyresgästen lämnar sina kontouppgifter till Krylbostäder.
 • Genom förlikningen är parterna också överens om att det ska finnas avtal om förhandlingsordning mellan parterna samt att ordentlig dokumentation över lägenheternas och fastigheternas standard ska upprättas inför kommande års förhandlingar.

För mer information kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 070-245 46 13.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Krylbostäder AB har ingått en förlikningsuppgörelse som omfattar alla företagets 711 lägenheter. Uppgörelsen gäller ny hyresnivå och återbetalning av felaktigt uttagna hyror.

Läs vidare »
Media no image

Strandad förhandling om nyproduktion i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 08:31 CEST

En förhandling om hyror i nyproduktion på Nätet 8, som ligger på Knut Hallbergs gata i Eskilstuna, har strandat. Bostadsbolaget, Slättö Förvaltning, har lämnat samtalen med Hyresgästföreningen och frånträtt förhandlingen.

Nybygget skulle innebära 164 nya bostäder. Förhandlingen har strandat därför att Slättö valde att lämna förhandlingen när Hyresgästföreningen inte kunde möta deras krav. Föreningen var dock beredda att fortsätta föra samtal. Deras krav innebär att en tvåa på 50 kvadratmeter skulle kosta över 8100 kronor i månaden. Vårt motbud skulle sänka hyran med omkring en tusenlapp i månaden.

- Vi vill se fler hyresrätter men måste se långsiktigt vad som är hållbart för hyresgästerna i Eskilstuna och inte till bolagets kortsiktiga avkastningskrav och vinstintresse, säger Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är positiv till att det byggs nya bostäder. Vi  verkar för att det på varje bostadsmarknad, där det finns behov, byggs fler hyresrätter. Vi är beredda att föra diskussioner, beredda att ta ansvar och anstränga oss för fler hyresrätter. Men det som byggs måste vara anpassat till plånboken hos de många som söker bostäder. Det kan inte handla om lyx för några få. I det här fallet kunde vi inte möta bolaget och de valde att lämna förhandlingen.

- Vi tar ansvar för Eskilstunas hyresmarknad som en helhet och vi kan inte låta hyrorna i nybyggda hyresrätter skena iväg, säger Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna.

Det motbud som Hyresgästföreningen har gett bolaget skulle innebära betydligt lägre hyror men trots det skulle nybygget ge bolaget vinst redan från första året. Hyran i en tvåa på 50 kvadratmeter skulle kunna sänkas med omkring en tusenlapp i månaden. Men bolaget har inte varit villiga att föra dialog. Trots att de vill framställa sig som en långsiktig aktör.

- De nivåer som vi går med på idag kommer att påverka hur hyresmarknaden ser ut om 15 år. Och går vi med på att möta de här nivåerna i ett nybygge nu kommer fler aktörer att ställa de här hyreskraven. Det kommer att ge spridning, säger Fredrik Malmberg.

Det som händer nu är att bolaget kan välja att sätta hyrorna själva, utan att förhandla med Hyresgästföreningen. Det skulle innebära att de hamnar utanför systemet för förhandlade hyror. Hyresgäster som väljer att bo där har då möjligheten att pröva skäligheten i hyran och då prövas de hyrorna mot andra jämförbara förhandlade hyror.

För mer information:

Fredrik Malmberg 076 – 147 03 92

Förhandlare Hyresgästföreningen

Tommy Holm 073 – 767 66 37

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

En förhandling om hyror i nyproduktion på Nätet 8, som ligger på Knut Hallbergs gata i Eskilstuna, har strandat. Bostadsbolaget, Slättö Förvaltning, har lämnat samtalen med Hyresgästföreningen och frånträtt förhandlingen.

Läs vidare »
Media no image

Hyresförhandlingar mellan Krylbostäder AB och Hyresgästföreningen har strandat

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 09:00 CEST

Den 26 juni 2017 begärde Krylbostäder AB, tidigare Nya Byn AB, förhandling om hyrorna för ca 700 lägenheter i Krylbo. Förhandlingen följer på att Krylbostäder och Hyresgästföreningen fört informella diskussioner om en uppgörelse kring såväl hyror som satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet i företagets fastigheter, diskussioner som dock inte lett till något resultat.

Efter att parterna fört förhandling om hyrorna under juli månad meddelade Krylbostäder AB Hyresgästföreningen den 1 augusti att man anser att förutsättningar att nå en uppgörelse saknas och att företaget därför väljer att frånträda förhandlingen.

Orsaken till att parterna inte kunnat nå en uppgörelse i förhandlingen är att Hyresgästföreningen ställt krav på Krylbostäder att medverka till framtagande av underlag i linje med vad som normalt ska ligga till grund för en dylik hyresförhandling. Krylbostäder AB har dock nekat till att medverka till framtagandet av ett sådant underlag med hänvisning till de tidigare förda informella diskussionerna mellan parterna.

- För oss är det orimligt att tänka sig en uppgörelse som innebär hyreshöjning i Krylbo så länge förhandlingen inte bedrivs på grundval av ordentliga underlag och så länge en uppgörelse inte kan villkoras av konkreta satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen uppmanar nu hyresgästerna hos Krylbostäder AB att

- Fortsätta betala sin nuvarande hyra och inte acceptera någon hyreshöjning.

- Inte skriva under något papper från Krylbostäder AB där man accepterar en hyreshöjning

- Kontakta Hyresgästföreningen så fort de hör något från Krylbostäder AB med anledning av den strandade förhandlingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, på telefon 010-459 15 70 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Den 26 juni 2017 begärde Krylbostäder AB, tidigare Nya Byn AB, förhandling om hyrorna för ca 700 lägenheter i Krylbo. Förhandlingen följer på att Krylbostäder och Hyresgästföreningen fört informella diskussioner om en uppgörelse kring såväl hyror som satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet i företagets fastigheter, diskussioner som dock inte lett till något resultat.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen bjuder in Örebros politiker till Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 14:54 CEST

Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen.

Nattfotbollen är i fullgång i flera av Örebros stadsdelar, Oxhagen och Brickebacken. I ett försök att överbrygga den klyfta som finns mellan politiker och de boende i de olika stadsdelarna har Hyresgästföreningen bjudit in bland annat kommunal- och oppositionsråd att delta i Nattfotbollen.

- Förra året var det flera politiker som kom ner och spelade med ungdomarna i Oxhagen och vi vet att det var väldigt uppskattat. Jag tror det är ett bra sätt att skapa en större förståelse och respekt mellan politiker och boende i de här stadsdelarna. De möts under mer avslappnande former och har möjligheten att dela många skratt med varandra, säger Hndren Ghasabi Ghaderi

En inbjudan har nu skickats till politikerna och Hyresgästföreningen hoppas att det precis som förra året ska komma ner politiker till fotbollsplanerna och sparka boll med stadsdelens ungdomar.

De två tillfällena då politiker är inbjudna till Nattfotbollen är:

Den 28/7 kl 19.00 i Oxhagen.
Den 11/8 kl 19.00 i Brickebacken.

Kontaktperson:
Hndren Ghasabi Ghaderi
Projektledare Natfotbollen (Föreningsordförande Örebro)
073-7820436

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen.

Läs vidare »
Media no image

​Inbjudan till Örebro kommuns politiker att delta i Nattfotbollen

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 14:53 CEST

Hyresgästföreningen Örebro bjuder in samtliga kommunal-, oppositionsråd och partiordförande i Örebro kommun att delta i Nattfotbollen vid två olika tillfällen i Brickebacken och Oxhagen.

Hyresgästföreningen Örebro vill passa på att bjuda in politiker att delta i Nattfotbollen i Örebro. Vi vill ge Örebros ledande politiker en möjlighet att möta några av stadsdelarnas medborgare med fotbollen i centrum. Där de även får möjlighet att umgås och lära känna varandra.

De två tillfällena som vi öppnar upp för politiker i Nattfotbollen är:

Den 28/7 kl 19.00 i Oxhagen.
Den 11/8 kl 19.00 i Brickebacken.

Anmälan sker till:
Hndren Ghasabi Ghaderi
Projektledare Natfotbollen (Föreningsordförande Örebro)
073-7820436

hndren@live.se

Välkommen till Nattfotbollen

Snart har vi gått halvvägs genom sommaren vilket även innebär att vi är halvvägs genom Nattfotboll. Ett koncept för hyresgäster att skapa lokala minnen under sommaruppehållet då solen skiner och barn och ungdomar har väldigt mycket fritid. Det är inte alltid nödvändigt att behöva ta sig utanför sitt bostadsområde för att skapa sommarminnen. Det blev tydligt förra året då Nattfotbollen blev ett sådant uppskattat engagemang bland barn och ungdomar i Oxhagen.

I år har engagemanget spridit sig till ytterligare ett bostadsområde under Hyresgästföreningens regi, nämligen Brickebacken. Denna sommar, likt förra, vill vi bjuda in Örebros lokala politiker att tillsammans med barn och ungdomar från respektive bostadsområde spela fotboll tillsammans.

Känner Du, kära politiker, de som bor i de områden ni påverkar?
Kom och sparka boll så att vi kan skapa nya fantastiska sommarminnen tillsammans med de boende!

Varma hälsningar,
Hndren Ghasabi Ghaderi.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen Örebro bjuder in samtliga kommunal-, oppositionsråd och partiordförande i Örebro kommun att delta i Nattfotbollen vid två olika tillfällen i Brickebacken och Oxhagen.

Läs vidare »
Ohy5vhutmuk7265nnsg5

​Pressträff: Nystart för Nattfotbollen i Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 11:10 CEST

Välkommen till pressträff om Nattfotbollen på Hyresgästföreningen Tid: Tisdag den 20/6 kl. 10.00 Plats: Karlslundsgatan 25 Under pressträffen kommer Hyresgästföreningen presentera årets stora satsning och det kommer vara möjligt att träffa årets samarbetspartners och sponsorer. Kontaktperson: Hndren Ghasabi Ghaderi Projektledare Natfotbollen (Föreningsordförande Örebro) 073-7820436

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • fiannakaycudrirtsm.bfperglozhfunksncd@flhyresgasyftforenqhmkzfingen.vunbjvhfse
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar