Media no image

Tunabyggens hyresgäster får en låg hyreshöjning och en satsning på trivsel.

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 15:04 CET

Hyresgästföreningen och Tunabyggen har enats i årets hyresförhandling. Totalt höjs hyran med 0,63% varav 0,10% är knutet till ett speciellt projekt för ökad trivsel. Hyresgästföreningen tycker överenskommelsen är bra och ser samtidigt positivt på Tunabyggens trivselsatsning.

Borlänge. Borlänges största fastighetsägare, Tunabyggen med ca 6000 lägenheter och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse i året hyresförhandling. Resultatet är en hyreshöjning på 0,63% där 0,53% är den vanliga hyreshöjningen och 0,10% är knutet till en trivselsatsning för Tunabyggens hyresgäster. Båda parterna har haft en liknande bild av förutsättningarna inför förhandlingarna, något som har möjliggjort en snabb förhandling.

- Vi har haft en snabb och bra förhandling. Vi har tidig signalerat att det finns förutsättningar för en låg överenskommelse och det har Tunabyggen tagit till vara på. För oss är det viktigt att hyresgästerna får ta del av det goda ekonomiska förutsättningarna som råder för fastighetsbolagen, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen

I och med hyresförhandlingen har parterna enats om en trivselsatsning för Tunabyggens hyresgäster, Hyresgästföreningen är positiv till satsningen som i sitt första steg fokuserar på att skapa en trivsammare och renare miljö i soprum.

- Vi tycker det är en bra och spännande satsning som kommer komma hyresgästerna till godo. Bolaget väljer att jobba tillsammans med hyresgäster och det tror vi alltid är ett vinnande koncept, säger John Oknelid

Kontaktperson:
John Oknelid
Förhandlare
010-4591589

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Hyresgästföreningen och Tunabyggen har enats i årets hyresförhandling. Totalt höjs hyran med 0,63% varav 0,10% är knutet till ett speciellt projekt för ökad trivsel. Hyresgästföreningen tycker överenskommelsen är bra och ser samtidigt positivt på Tunabyggens trivselsatsning.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna klara för ca 3 500 lägenheter i Kumla

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 10:27 CET

Hyresgästföreningen och KumlaBostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2017. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 0,7 % från och med den 1 januari. Det blir därmed tredje året med uppgörelser under 1 % i Kumla. 2015 var hyreshöjningen 0,9 % och 2016 0,5 %.

- 0,7 % är egentligen varken högt eller lågt ett sådant här år utan en rimlig nivå, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Räntekostnaderna är fortsatt låga men samtidigt finns det taxekostnader och lönekostnader som ökar.

I uppgörelsen ingår även att Kumlabostäder fortsätter att byta ut vitvaror i ökad takt och att företaget även börjar se över utbyte av spisar. Ambitionen är att vitvaror inom en snar framtid ska ingå i det hyresgäststyrda underhållet (HLU). Det innebär att hyresgästerna får ett erbjudande om att få renoverat eller utbytt när en viss tid har gått. På målning och tapetsering får hyresgästen rabatt på hyran om man tackar nej så blir det däremot inte på vitvaror och spisar.

- En rimlig hyresjustering är naturligtvis viktig för oss men även att kvaliteten i boendet förbättras. Att tillsammans med företagen utveckla underhållsystemen är en viktig del av det, säger Jonas Gabrielsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

I och med uppgörelsen med Kumlabostäder är en hyresjustering på 0,7 % för 2017 förhandlad för ca 3 500 lägenheter i Kumla. För Kumlabostäder som har drygt 2 200 lägenheter sker hyresjusteringen den 1 januari. Det samma gäller för Melins som har ca 200 lägenheter. För de ca 1 000 lägenheter som förhandlas av Fastighetsägarna Mitt Nord (bland dem övriga större hyresvärdar i Kumla), sker hyresjusteringen den 1 april.

- Det är en bredare förankrad uppgörelse än tidigare och det är väldigt bra. Vi har fört diskussioner med parterna parallellt och 0,7 % har upplevts som rimligt både av företagen och våra hyresgästrepresentanter. Det är en nivå där hyresgästerna kan förvänta sig en bra kvalitet när det gäller förvaltning och underhåll och en nivå där företagen har möjlighet att ge god kvalitet avseende förvaltning och underhåll, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

Kontaktperson:
Jonas Gabrielsson
Förhandlare

010-4591542

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingarna för både privata hyresvärdar och allmännyttan KumlaBostäder har avslutats samtidigt, totalt handlar det om 3 500 lägenheter som får en hyreshöjning på 0,7%. Hyresgästföreningen tycker det är en bra överenskommelse där hyresgästerna får en rimlig höjning samtidigt som hyresvärdarna kommer kunna satsa på underhåll och förvaltning.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna för Trosabygdens Bostäder är klara för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 06:33 CET

Hyresgästföreningen och Trosabygdens Bostäder AB har kommit överens om hyrorna för 2017.

Hyreshöjningen blir 55 kronor per lägenhet och månad från den 1 januari 2017. Förändringen av hyrorna gäller samtliga lägenhetsstorlekar med samma belopp.

TroBo:s yrkande var 1,9% vilket motsvarade 132 kronor per lägenhet och månad.

- Jag känner mig mycket nöjd med överenskommelsen. För mig och min delegation var det viktigt att inte teckna en överenskommelse i procent eftersom TroBo har Sveriges högsta hyror i de allmännyttiga hyresbestånden, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Astrid Öhman Asp.

Hon berättar att anledningen till hur uppgörelsen är skriven är att hyrorna inte ska dra iväg på de dyra lägenheterna utan att kostnadsskillnaderna mellan olika lägenheter ska jämnas ut.

- En justering i procent skulle medföra att redan dyra lägenheter skenar iväg och blir ännu dyrare vilket kan medföra stor omsättning på hyresgäster alternativt att står tomma, vilket skulle bli en kostnad som i framtiden skulle gå ut över hyresgästerna, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Astrid Öhman Asp.

Den relativt låga uppgörelsen har kommits fram till i samförstånd mellan bostadsbolaget och Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

- Vi har haft en bra dialog och ett sunt förhandlingsklimat som gör att vi kan jobba för en överenskommelse som gynnar hyresgästerna, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Astrid Öhman Asp.

Parterna är också överens om att under våren göra en översyn av priserna på biluppställningsplatser.

Kontakt:

Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Mitt, 010-459 16 18

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Trosabygdens Bostäder AB har kommit överens om hyrorna för 2017.

Läs vidare »
Media no image

Ytterligare hyresuppgörelse i privata beståndet i Örebro

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 15:26 CET

Hyresgästföreningen har gjort ytterligare en hyresuppgörelse i det privata beståndet i Örebro. Emil P & CO höjer hyrorna med 0,8% från och med 1/1-2017. De har cirka 110 lägenheter i Örebro.

- Vi har nu gjort upp med ytterligare en hyresvärd i Örebro på 0,8%, den fjärde uppgörelsen efter den vi gjorde med Fastighetsägarföreningen. Det är kul att uppgörelsen får ringar på vattnet så att säga, och att fler hyresvärdar gör upp innan ÖBO är klara, det är ett tydligt tecken på att förhandlingssystemet fungerar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

För mer info:

Marcus Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Hyresgästföreningen har gjort ytterligare en hyresuppgörelse i det privata beståndet i Örebro. Emil P & CO höjer hyrorna med 0,8% från och med 1/1-2017. De har cirka 110 lägenheter i Örebro.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna för ytterligare 800 lägenheter i Örebro är klara

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 16:30 CET

Hyresgästföreningen har kommit överens med Behrn fastigheter AB om nya hyran för drygt 800 lägenheter i Örebro.

Hyreshöjningen för 2017 års hyra för Behrn fastigheters ABs drygt 800 lägenheter i Örebro blir i snitt 0,8 procent.

- Att vi nu på kort tid kunnat spika flera uppgörelser i Örebro beror på ett gott förhandlingsklimat och är ett bevis på att förhandlingssystemet är både ett effektivt och rättvist sätt att sätta hyra, säger Hyresgästföreningens förhandlare, Marcus Johansson.

Anledningen till den relativt låga hyreshöjningen är det gynnsamma ekonomiska med låga räntor för fastighetsägarna.

- Vi har nu gjort upp med ytterligare en hyresvärd i Örebro på 0,8%, den andra uppgörelsen efter den vi gjorde med Fastighetsägarföreningen. Det är kul att uppgörelsen får ringar på vattnet så att säga, och att fler hyresvärdar gör upp innan ÖBO är klara, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

För mer info:

Marcus Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har kommit överens med Behrn fastigheter AB om nya hyran för drygt 800 lägenheter i Örebro.

Läs vidare »
Media no image

Dalarnas största fastighetsbolag höjer hyran med 0,5% 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:41 CET

Hyresförhandlingarna mellan Kopparstaden, Dalarnas största fastighetsbolag och Hyresgästföreningen är avslutade. Hyran kommer höjas med 0,5%, i linje med tidigare överenskommelser i Dalarna. Enligt Hyresgästföreningen skickar överenskommelsen en viktig signal till pågående förhandlingar i Sverige.

Falun. Hyresgästföreningen och Kopparstaden har kommit överens om en hyreshöjning på 0,5% för Kopparstadens ca 6350 lägenheter i Falun. Hyreshöjningen ligger i linje med tidigare överenskommelser i Dalarna som har varit generellt låga. Den nya hyran kommer börja gälla från och med den 1 januari. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med både förhandlingen och resultatet.

- Det har varit en bra förhandling i god ton som har resulterat i en låg hyreshöjning för Kopparstadens hyresgäster. Kopparstaden går bra och det känns bra att dom i förhandlingen visar att man vill vara återhållsam med hyreshöjningar, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen

Överenskommelsen ligger i linje med tidigare överenskommelser i Dalarna, skillnaden är att Kopparstaden är ett större bolag. Kopparstaden är det största fastighetsbolagen i Dalarna och en av större allmännyttorna i Sverige. Hyresgästföreningen tycker att överenskommelsen med Kopparstaden skickar en signal till de hyresförhandlingarna som pågår i Sverige att det är ett år med låga överenskommelser, även för 2017.

- Majoriteten av alla hyresförhandlingarna i Dalarna har avslutats tidigare än i resten av landet med låga överenskommelser. Vi tycker att även den här överenskommelsen skickar indikationer på att det bör var låga överenskommelser som gäller, säger John Oknelid 

Kontaktperson:

John Oknelid
Förhandlare
010-4591589

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingarna mellan Kopparstaden, Dalarnas största fastighetsbolag och Hyresgästföreningen är avslutade. Hyran kommer höjas med 0,5%, i linje med tidigare överenskommelser i Dalarna. Enligt Hyresgästföreningen skickar överenskommelsen en viktig signal till pågående förhandlingar i Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Ytterligare en låg hyresuppgörelse i Örebro

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:10 CET

Efter förra veckans historiskt låga hyresuppgörelse mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen har ytterligare en större fastighetsägare i Örebro valt att göra upp med Hyresgästföreningen.

Det är bolaget Västerstaden med nästan fyra hundra lägenheter i Varberga och Brickebacken som följer fastighetsägarföreningen och gör upp på samma nivå, 0,8 procent. Det innebär att den generella hyreshöjningen som kommer gälla för 2017 kommer att vara under en procent.

- Vi har nu gjort upp med Västerstaden i Örebro på 0,8 procent, vilken är den första uppgörelsen efter den vi gjorde med fastighetsägarföreningen. Det är kul att uppgörelsen med Fastighetsägarföreningen får ringar på vattnet så att säga, och att fler hyresvärdar gör upp innan ÖBO är klara, säger Marcus Johansson, förhandlare, Hyresgästföreningen.

Att det blivit klart med flera låga hyresuppgörelser på under en procent i Örebro län ser Hyresgästföreningen som ett tecken på ett gott förhandlingsklimat.

- Det är ett tecken på att hyresförhandlingssystemet är ett både effektivit och rättvist system för att sätta hyra som gynnar både fastighetsägare och hyresgäster, säger Marcus Johansson, förhandlare, Hyresgästföreningen.

Kontakt:

Marcus Johansson, förhandlare, Hyresgästföreningen, 010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Efter förra veckans historiskt låga hyresuppgörelse mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen har ytterligare en större fastighetsägare i Örebro valt att göra upp med Hyresgästföreningen.

Läs vidare »
Dh6tmyzwa4ttv3n2jwo1

Låga hyreshöjningar i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 08:57 CET

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen har kommit överens om nästa års hyreshöjning för de 11 400 lägenheter i Örebro län som Fastighetsägarna förhandlar för.

Media no image

Chockhöjning av vatten och värme drabbar hyresgäster.

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 16:49 CET

Nyköping kommuns förslag att höja avgifterna på vatten och fjärrvärme riskerar att drabba hyresgästerna. Hyresgästföreningen reagerar mot förslaget som skulle medföra kraftiga hyreshöjningar

Nyköping. Nyköping kommuns förslag att kraftigt höja avgifterna för vatten, den så kallade VA-taxan och avgiften för fjärrvärme har fått Hyresgästföreningen att reagera. Förslaget på höjningen av VA-taxan är 10%, medan höjningen av fjärmvärmepriser är 2,4%. För den enskilde hyresgästen riskerar hyran att höjas med 10kr/kvm & år till följd av förslaget. För en hyresgäst som bor i en lägenhet som är 65 kvm en potentiell hyreshöjning på 650kr per år.

- Det är förkastligt att chockhöja taxorna så här mycket. Det går ut över hyresgästerna som får betala med högre hyror för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi, säger Anne-Marie Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Sörmland.

Inför årets hyresförhandling har Hyresgästföreningen sagt att man förväntar sig generellt låga hyreshöjningar till följd av fastighetsbolagens goda ekonomiska situation. I de förhandlingar som har avslutats runt om i landet har även detta infriats. Nu riskerar hyrorna i Nyköping höjas betydligt mycket mer till följd av kommunens taxe-höjningar.

- Hyresgästerna förtjänar inte att få betala för att kommunen höjer sina taxor oskäligt mycket, det är kommunens skyldighet mot sina invånare att hålla taxorna på en jämn nivå, säger Anne-Marie Karlsson.

Kontaktperson:
Astrid Öhman Asp
Förhandlare
070-4591618

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Nyköping kommuns förslag att höja avgifterna på vatten och fjärrvärme riskerar att drabba hyresgästerna. Hyresgästföreningen reagerar mot förslaget som skulle medföra kraftiga hyreshöjningar

Läs vidare »
Media no image

Askersundsbostäder yrkar på låg hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 07:41 CET

I hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder har bostadsbolaget yrkat på en låg höjning.

Askersundsbostäder begär 0,75 procent i hyreshöjning för 2017. Förra året kom Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder överens om att hyreshöjningen för 2017 skulle hamna mellan en halv och en procent. Hur stor hyreshöjningen skulle bli vara avhängigt av hur ekonomin utvecklade sig dels i samhället och dels för företaget.

- Det är svårt att argumentera för att hyreshöjningen skulle hamna närmare 1 procent med tanke på att ränteläget till och med är lägre än inför 2016. Samtidigt har vi ökningar på driftsidan som drabbar företaget och som vi måste kompenseras oss för. En rimlig avvägning för oss är därmed att lägga sig mitt i intervallet och därför begär vi 0,75 %, säger Askersundsbostäders VD Anders Gustafsson.

För två år sedan blev hyreshöjningen just 0,75 % som Askersundsbostäder yrkar i år medan förra årets höjning blev 0,5 %. Det är också den nivå som Hyresgästföreningen argumenterar för.

- Att det låga ränteläget ger väldigt positiva effekter för företaget är ju klart. Nu måste vi tillsammans med företaget titta på hur ökningarna av driftskostnaderna slår. Vi tycker nog ändå att räntesidan borde väga över och vi har ju andra exempel på företag i länet som har nöjt sig med en halv procent i hyreshöjning, vilket också är vår utgångspunkt i Askersund, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Samtidigt är det många bedömningar som ska göras. Vi vill naturligtvis ha en låg hyresökning i år men även kommande år samtidigt som hyresgästerna får bra underhåll och god boendekvalitet.

Metoden att sätta ett intervall för kommande års hyreshöjning är en del av det trygghetspaket som förhandlats fram mellan Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder. I det ingår även att Askersundsbostäder ska ha som målsättning att även hyreshöjningen för 2018 stannar under en procent.-Det är naturligtvis viktigt för hyresgästerna att få en förutsägbarhet när det gäller hyreshöjningar. Samtidigt är det bra för företaget att redan tidigt i planeringen veta ungefär hur mycket hyresökning man kan räkna med, konstaterar Anders Gustafsson, VD på Askersundsbostäder.

Just förutsägbarhet har varit en viktig princip vid utformandet av trygghetspaketet. Det kanske bästa exemplet på hur trygghetspaketet fungerat har varit den stora ombyggnationen av Askersundsbostäders lägenheter på Fågelvägen. Området och fastigheterna är i det närmaste totalt ombyggda med lägenheter som jämförelsevis har mycket prisvärda hyror. Men framför allt har de hyresgäster som bodde i lägenheterna innan verkligen getts möjlighet att bo kvar. Hyreshöjningen blir 10 % vid tillbakaflytt och trappas sedan upp till maximalt 20 % beroende på hur länge som hyresgästen har bott i lägenheten.

- Ombyggnaden av Fågelvägen är ett mycket bra exempel på att det går att bygga om till rimliga hyror och samtidigt ta stor hänsyn till kvarboende hyresgäster. Samtidigt är det glädjande att Askersundsbostäder trots stora åtagande mot hyresgästerna kan komma med ett rimligt krav i årets förhandling, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

I hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder har bostadsbolaget yrkat på en låg höjning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/utredare
 • Bostadspolitik
 • alexander.carlsson@hyresgastforeningen.se
 • 0702575675
Hej! Välkommen till region Mitts: pressrum. Jag jobbar på kommunikationsavdelningen och hjälper dig gärna att komma i kontakt med den som kan hjälpa dig.

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk strateg
 • Bostadspolitik
 • jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-3708403
 • 010-4591557
Välkommen till region Mitts: pressrum. Mig kan du kontakta om du vill få... Visa mer

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar