Yawtxemobfmgs4ion5uh

Hyresgästföreningen uppmanar hyresgäster i Karlstad att felanmäla för höga halter av radon.

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:35 CET

Efter ett beslut i högsta domstolen uppmanar Hyresgästföreningen hyresgäster i Karlstad att dels felanmäla, även om du redan varit i kontakt med hyresvärden, dels att få sina lägenheter mätta på radon. Hyresgästföreningen hoppas att fler hyresgäster ska bli medvetna om sina rättigheter genom kampanjen.

Media no image

Så blir ÖBO:s nya hyror

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 10:00 CET

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

Hyran för ÖBO:s dryga 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,1 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,01 procent sett över hela året.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

- Vi är överens med ÖBO om att eventuellt budgetöverskott, som t.ex. kan uppstå om vintern blir mild eller om räntorna blir lägre än beräknat, ska styras mot ett utökat underhåll och inte en utökad vinst. Det känns bra och är ett bevis på att förhandlingssystemet fungerar och att vi kan jobba för att ge hyresgästerna så bra villkor som möjligt, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

- ÖBO har många fastigheter från 60- och 70-talet och där finns det ett stort behov av både renovering och underhåll, säger Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.

Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

- Även om ÖBO:s behov av renoveringar och underhåll är stort måste hyresutvecklingen vara rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns trots allt som en rimlig kompromiss. Vi är dock väldigt kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behoven av underhåll och renoveringar ser ut som de gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Kontakt:

Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen kommer att stämma fastighetsbolaget Nya Byn för felaktigt uttagna hyror.

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 17:14 CET

-Vi har en gällande förhandlingsordning och nu har vi klara bevis för att Nya Byn brutit mot den genom att höja hyrorna utan att förhandla, säger förhandlingsledare John Oknelid på Hyresgästföreningen i Borlänge. Nya Byns bestånd i Krylbo omfattar cirka 700 lägenheter.

Vi har genomfört en omfattande undersökning i området, genom att knacka dörr och prata med hyresgästerna. Vi har också sett stora brister i både service och underhåll.

De tvättstugor som fungerar är för få och har för få fungerande maskiner. Det kan vara upp mot 100 lägenheter som i vissa fall behöver dela på samma tvättstuga.

– Under våren diskuterade vi tvättstugorna med Nya Byn och de lovade att återkomma till oss med en plan för att lösa den problematiken. Men sedan dess har de inte svarat vare sig på telefonsamtal eller via mail, säger John Oknelid.

Många av hyresgästerna saknar också förstahandskontrakt. Nya Byn har heller ingen fungerande felanmälan dit hyresgästerna kan vända sig. Nya Byn lovade i våras att återkomma till oss om kontrakten men det har de inte heller gjort. Deras sätt att agera är oseriöst, säger John Oknelid. Vi kommer nu att sammanställa den information vi har dokumenterat och kommer att gå till hyresnämnden efter helgerna.

– Vi kommer att stämma Nya Byn för brott mot förhandlingsordningen och vi kommer att kräva återbetalning av de för höga hyror som de tagit ut. De hyresgäster som ännu inte talat med oss är välkomna att höra av sig, säger John Oknelid.

För mer information kontakta John Oknelid, förhandlare, tfn 070-2794047 eller Annakari Berglund, tfn 070-6956966, kommunikationschef

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och bolaget Nya Byn har en gällande förhandlingsordning och nu finns klara bevis för att Nya Byn, inom sitt bestånd i Krylbo, brutit mot den genom att höja hyrorna utan att förhandla. Beståndet omfattar ca 700 lägenheter.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen om fastighetsaffären i Borlänge

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 16:06 CET

Borlänge kommun och Tunabyggen har nu presenterat köparen till fastigheterna på Bullermyren och Lisselhagen.

Vi vill vara tydliga: Vi pratar om människors hem. Ett hem och en bostad är ingen handelsvara. Det handlar om det viktigaste som människor har – ett hem, en trygg utgångspunkt i livet – oavsett om man är ung eller gammal, studerande eller har ett arbete eller är hemmavarande.

Hyresgästföreningen blev lovad att få vara delaktiga i processen kring upphandlingen. Det har vi inte fått vara. Vi är fullt medvetna om att vi inte skulle haft något formellt inflytande, men vi hade kunnat delge vår kunskap och våra erfarenheter kring de intressenter som anmälde intresse. Vi har en bred kunskap och vi hade också kunnat inhämta information från hela landet kring hur olika fastighetsbolag agerar, särskilt när det gäller förvaltning och kontakter med hyresgäster.

Vi förutsätter givetvis att den nya ägaren är seriös och långsiktigt och att de lämnat garantier för att de avser att äga och förvalta fastigheterna under lång tid framöver.

Vi förutsätter också att de nya ägarna vill utveckla och fördjupa hyresgästernas rätt till inflytande. Idag har vi ett boinflytandeavtal med Tunabyggen som garanterar hyresgästernas inflytande över viktiga frågor i deras boende. Ett utvecklat boinflytande är en win-winsituation för båda parter.

För mer information kontakta John Oknelid, förhandlare på Hyresgästföreningen, tfn

070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Borlänge kommun och Tunabyggen har nu presenterat köparen till fastigheterna på Bullermyren och Lisselhagen. Hyresgästföreningen förutsätter givetvis att den nya ägaren är seriös och långsiktigt och att de lämnat garantier för att de avser att äga och förvalta fastigheterna under lång tid framöver.

Läs vidare »
Media no image

Så mycket höjs hyran i Forshaga

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 06:37 CET

Hyresgästföreningen och Forshagabostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Forshagas allmännyttiga bostadsbolag med drygt 1300 lägenheter har nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att höja hyran för nästa år med 0,65 procent.

- Det är en låg höjning eftersom ränteläget är lågt samtidigt som det är en bostadsbrist som gör att det är lätt att hyra ut lägenheter och slippa kostnader för tomma outhyrda lägenheter, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare att vi har en god dialog mellan bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi fortsätta att jobba för att förbättra hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

En höjning med 0,6 procent innebär för en genomsnittslägenhet med tre rum att hyran höjs med 30 kronor.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Forshagabostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »
Media no image

Så blir hyran i Munkfors

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:35 CET

Hyresgästföreningen och Munkforsbostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Munkfors allmännyttiga bostadsföretag med ungefär 300 lägenheter har nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att höja hyran nästa år med i snitt 0,9 procent.

De nya lägenheterna kommer att få hyran höjd med 0,6 procent medan de resterande höjs med 0,95 procent.

- Värt att notera är att Munkforsbostäder har en av landets lägsta hyresnivåer och de i särklast lägsta hyrorna i Värmland säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare att vi har en god dialog mellan bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi fortsätta att jobba för att förbättra hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Munkforsbostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »
Media no image

Så blir hyran i Säffle

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 10:51 CET

Säffles allmännyttiga bostadsföretag med drygt 1300 lägenheter har nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att höja hyran för nästa år med 0,7 procent.

- Det gynnsamma ränteläget i kombination med att Säfflebostäder inte har tomma lägenheter gör att vi kunde komma överens på en låg nivå, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare att vi har en god dialog mellan bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi fortsätta att jobba för att förbättra hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

En höjning med 0,7 procent innebär för en genomsnittslägenhet med tre rum att hyran höjs med 35 kronor.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Säfflebostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »
Media no image

Så blir nästa års hyra för drygt 2500 lägenheter i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 10:45 CET

Hyresgästföreningen och stiftelsen Karlstadshus har kommit överens om en hyreshöjning för nästa år för stiftelsens drygt 2500 lägenheter i Karlstad.

Nu är nästa års hyra klar för hyresgästerna som bor i de drygt 2500 lägenheter som stiftelsen Karlstadshus äger. Hyresgästföreningen och stiftelsen kom överens att hyreshöjningen blir 0,7 procent.

- Det är en låg höjning eftersom ränteläget är lågt samtidigt som det är en bostadsbrist som gör att det inte är några problem att hyra ut lägenheter så hyresvärdarna slipper ha tomma lägenheter som står och kostar, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

En höjning med 0,7 procent innebär för en genomsnittslägenhet med tre rum att hyran höjs med 35 kronor.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och stiftelsen Karlstadshus har kommit överens om en hyreshöjning för nästa år för stiftelsens drygt 2500 lägenheter i Karlstad.

Läs vidare »
Media no image

Så mycket höjs hyran i Nora

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 15:39 CET

Hyresförhandlingen mellan Norabostäder och Hyresgästföreningen om 2017 års hyror är klar.

Hyrorna i Norabostäder kommer att höjas med 0,7 % från den 1 januari. I och med att förhandlingen med Norabostäder är klar är hyrorna satta för ca 1400 lägenheter i Nora. Hyreshöjningen i Norabostäder blev på samma nivå som den redan klara uppgörelsen med Fastighetsägarna Mittnord som förhandlar för ca 600 lägenheter i Nora.

- 0,7 % är något högre än förra året men det är en nivå som kunnat accepteras av både de privata fastighetsägarna och Norabostäder, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Räntekostnaderna är fortsatt låga men det finns ökningar bland driftskostnaderna som motiverar en höjning. Sedan finns det ju alltid ett underhållsbehov men det måste balanseras mot hyresgästerna intresse av rimliga hyreshöjningar.

Uppgörelse innebär att hyrorna i Nora i genomsnitt har höjts med mindre än 1 % under de senaste tre åren. 2016 var höjningen 0,50 % och 2015 var den 1,25 %. Det innebär att hyreshöjningarna i Nora de senaste två åren är bland de lägre i länet från att ha varit bland de högre tidigare.

- Det är naturligtvis en positiv utveckling och det har varit ett mål som vi strävat mot. Samtidigt måste vi titta på de kvaliteter som finns i boendet. Norabostäder har ett av länets mest förmånliga underhållssystem när det gäller lägenhetsunderhåll (golv, tapeter, vitvaror) och ett av länets bäst fungerande boinflytandearbete, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Vi har också ett gott förhandlingsklimat där vi upplever att vi kan diskutera oss fram till bra lösningar trots skilda utgångspunkter.

En fråga som behandlades i förhandlingen var att den genomsnittliga värmekostnaden ligger högt i Norabostäder jämfört med andra bolag trots att fjärrvärmetaxan inte skiljer sig i någon större omfattning. Förklaringen kan delvis bero på sammansättningen av Norabostäders bestånd, men här finns det sannolikt besparingar att göra under de kommande åren. I och med att kommunen sänker den avgift tas ut av Norabostäder för att kommunen borgar för bolagets lån tillförs också pengar till företaget. Sänkningen av borgensavgiften från 0,45 % till 0,35 % innebär minskade kostnader med drygt 200 tkr och är en anpassning till den nivå som de flesta omkringliggande kommuner ligger på mellan 0,25 % och 0,35 %.

- Det är bra att Nora kommun nu ger samma förutsättningar till sitt kommunala bostadsbolag som de flesta andra kommuner i länet. I och med att vi gjort upp med de privata fastighetsägarna om samma hyreshöjning kommer de här pengarna i princip att gå direkt till underhållet i Norabostäder. Det skapar utrymme för fler åtgärder för att minska de höga värmekostnaderna vilket är bra. Det gynnar alla på längre sikt såväl bolaget, som hyresgästerna och miljön, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson

Fakta: En hyreshöjning på 0,7 % motsvarar en hyreshöjning på 35kr i månaden vid en hyra på 5 000 kr. En hyreshöjning på 1 % motsvarar 50 kr vid samma månadshyra.

Kontakt:

Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson, 010-4591542

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingen mellan Norabostäder och Hyresgästföreningen om 2017 års hyror är klar.

Läs vidare »
Media no image

Så mycket höjs hyran i Laxå

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 15:22 CET

Hyresgästföreningen och Laxåbostäder har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Efter hyresförhandlingen är nu 2017 års hyra för Laxåbostäders drygt 600 lägenheter satt. Hyresgästföreningen och bostadsbolaget har kommit överens om en höjning med 0,65 procent.

- De låga räntorna och låga höjningar av taxor har gjort att vi kunde landa på en låg höjning samtidigt är bolaget i behov av en hyreshöjning för att klara av det underhållsarbete de står inför, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare förhandlingarna kan vi fortsätta att jobba med en dialog mellan bostadsbolaget och hyresgästerna för att kunna förbättre hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

Kontakt:

Marcus Johansson
Förhandlare
010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Laxåbostäder har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/utredare
 • Bostadspolitik
 • xoalexdyander.qpcarlopbwuvsson@hyresgaststkoforeislczzucszjunixduhngenmn.shiube
 • 0702575675
Hej! Välkommen till region Mitts: pressrum. Jag jobbar på kommunikationsavdelningen och hjälper dig gärna att komma i kontakt med den som kan hjälpa dig.

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk strateg
 • Bostadspolitik
 • jacob.hoglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-3708403
 • 010-4591557
Välkommen till region Mitts: pressrum. Mig kan du kontakta om du vill få... Visa mer

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar