Hyrorna inför 2019 med Strängnäsbostad AB klara

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 14:01 CET

Hyrorna inför 2019 med Strängnäsbostad AB klara – 1,6 procent i höjning.

Hyrorna för 2019 klara i Katrineholm

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:17 CET

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna för 2019 i Katrineholm. Vi har träffat överenskommelser med de flesta privata fastighetsägarna i Katrineholm, (inkluderande Heimstaden) och med det allmännyttiga Katrineholmsbostäder (KFAB). Överenskommelserna omfattar 6.100 lägenheter.

Samtliga hyror justeras med 1,85 procent från 1 januari 2019. Har man en hyra på 6 000 kronor blir höjningen drygt 110 kronor.

- Förhandlingarna var inte enkla, men vi lyckades komma överens efter att noga ha vägt samman hyresgästernas intressen och bolagets, säger Anders Hördin, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. Kostnadsökningar för löner och övrig fastighetsförvaltning är orsakerna till höjningen. Vi är nöjda med resultatet och tycker att vi hamnat på en rimlig nivå, avslutar Anders Hördin.

För mer information kontakta LeRoy Wentzel, förhandlare, 0104591612 eller Anders Hördin, ordförande i förhandlingsdelegationen, tfn 073-6541438

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna för 2019 i Katrineholm.

Läs vidare »

Hyresförhandlingarna klara med Degerforsbyggen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:03 CET

Hyresgästföreningen och Degerforsbyggen har förhandlat om hyran för 2019. Hyresjusteringen blir i snitt 1,6 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet som har 6.000 kronor i månadshyra blir den nya hyran 6.096 kronor per månad. För de som har hushållselen inkluderad höjs hyran med 0,2 procent ytterligare. För de som har kallhyra blir den totala höjningen 1,4 procent.

- Uppgörelsen har hamnat på en bra nivå för hyresgästerna, samtidigt som Degerforsbyggen kan fortsätta med sina investerings- och renoveringsplaner som redan idag ligger på en ambitiös nivå, säger Claes Carling, förhandlare på Hyresgästföreningen.

för mer information kontakta Claes Carling, tfn 010-4591336,

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Degerforsbyggen har förhandlat om hyran för 2019. Hyresjusteringen blir i snitt 1,6 procent från 1 januari 2019.

Läs vidare »

Karlskogahems hyror för 2019 klara

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:30 CET

Hyresgästföreningen och Karlskogahem har kommit överens om nya hyror för 2019.

Hyran justeras upp med 1,35 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet med 5.000kr i månadshyra betyder det en hyresjustering med drygt 67 kronor.

 • Hyreshöjningen för 2019 på 1,35 procent ligger på samma nivå som 2018. Höjningen motiveras bland annat utifrån att de kommunala taxorna i Karlskoga har höjts. Den här hyresjusteringen inför 2019 säkerställer att Karlskogahem kan fortsätta att bedriva god förvaltning av sina bostäder. Samtidigt finns möjlighet för bolaget att lägga mer pengar på underhåll av fastigheterna, säger Marianne Svensson, ordförande i förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen i Karlskoga.
 • Förhandlingen har bedrivits i god ton och vi har en samsyn om Karlskogahems långsiktiga förvaltning och ekonomiska förutsättningar. Karlskogahem har genom förhandlingen visat stor förståelse för hyresgästernas intresse och varit lyhörda för våra synpunkter, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Kontaktuppgifter:

Fredrik Malmberg, förhandlingsledare, 076-1470392

Marianne Svensson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Karlskoga, 073-0499336

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​ Hyresgästföreningen och Karlskogahem har kommit överens om nya hyror för 2019. Hyran justeras upp med 1,35 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet med 5.000kr i månadshyra betyder det en hyresjustering med drygt 67 kronor.

Läs vidare »

Hyrorna för 2019 klara i Hallsberg

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:15 CET

Hyrorna kommer att höjas med en procent från och med den 1 januari 2019 för Hallbos hyresgäster. Förra året var höjningen också en procent.

 • Det bekräftar bilden av att det råder ungefär samma förutsättningar som förra året och då är det också rimligt med ungefär samma hyreshöjningar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Vi har fortfarande en samsyn mellan Hyresgästföreningen och Hallbo. De goda förutsättningarna som råder måste komma hyresgästerna till del samtidigt som Hallbo får möjlighet att ta ikapp eftersatt underhåll och stärka upp bolaget.

I uppgörelsen ingår också att golvbyte successivt kommer att föras in i det hyresgäststyrda underhållet. Det innebär att hyresgästerna på sikt kommer att få erbjudande om golvbyte efter en bestämd tid och en hyresrabatt om de väljer bort åtgärden. I överenskommelsen är en tiondel, ca 70 000 kr, avsatt under nästa år för att finansiera rabatterna för de som har de äldsta golven. Tidsintervall, storlek på hyresrabatten och införandeperiod kommer att diskuteras under 2019.

 - Förutom att förhandla fram rimliga hyresuppgörelser är det viktigt att vi kan stärka hyresgästernas ställning i boinflytande- och underhållsfrågor, säger Jonas Gabrielsson. Det här är ett bra exempel.

Uppgörelsen med Hallbo är bland de första i länet för 2019. Hyresgästföreningen menar att det visar att det är möjligt för fler företag i länet att göra upp på liknande nivåer.

 - Naturligtvis är det bra inför kommande förhandlingar att det finns bolag som visar att det fungerar med uppgörelser på de här nivåerna, om viljan och ambitionen finns. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika bolag och olika kommuner och vi måste lyssna in företagets argument och sedan ska det naturligtvis förhandlas. Vi upplever ändå att vi har ett samförstånd med merparten av motparterna i Örebro län och har gott hopp om att nå uppgörelser på rimliga nivåer, avslutar Jonas Gabrielsson.

Kontakt:

Jonas Gabrielsson, förhandlare, Hyresgästföreningen, telefon 010-459 15 42

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hallbo och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna höjs med 1 procent från och med den 1 januari 2019.

Läs vidare »

Hyresförhandlingen klar med Gagnefsbostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:18 CET

Hyresgästföreningen och Gagnefbostäder är klara med förhandlingen av 2019 års hyror. Parterna har enats om en hyreshöjning om 1,75 procent.

Hyror 2019 klara för Rättvik

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:14 CET

Hyresgästföreningen och Rättviks fastighets AB och är klara med förhandlingen av 2019 års hyror. Parterna har enats om en hyreshöjning om 1,85 procent. Höjningen differentieras med 0 kronor upp till 165 kronor per lägenhet och månad. Bolaget fortsätter att fasa in hyror efter modellen för rättvisa hyror. (Modellen infördes i februari i år efter att förhandlingarna av 2018 års hyror var färdig.)

Uppgörelsen är villkorad. Rättviks fastighets AB ska under en femårsperiod stärka upp sin soliditet genom amorteringar av lån om fem miljoner, alternativt använda dessa fem miljoner till nyinvesteringar för att undvika ta nya lån. Bolaget har i dag en svag ekonomi och behöver stärka sin soliditet, för att minska sin sårbarhet ekonomiskt.

-Med den hör uppgörelsen visar vi att hyresgästerna är med och tar ansvar för bolagets ekonomi långsiktigt. Rättviks fastighets AB har även fastighetslokaler där Rättviks kommun ansvarar för hyressättningen. Jag ser det som naturligt att även Rättviks kommun tar ansvar för bolagets långsiktiga ekonomi och höjer sina lokalhyror med minst detsamma som höjningen blev för bostadshyrorna, säger förhandlingsledaren för Hyresgästföreningen, Johanna Lindström.

För mer information kontakta Johanna Lindström, tfn 0104591518.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Rättviks fastighets AB och är klara med förhandlingen av 2019 års hyror. Parterna har enats om en hyreshöjning om 1,85 procent.

Läs vidare »

Askersundsbostäder yrkar en procent i hyreshöjning!

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 12:08 CET

Askersundsbostäder har yrkat på en procent i hyreshöjning för 2019. De senaste fyra åren har hyreshöjningarna hamnat under en procent i Askersund och nu finns det goda chanser till att det blir ett femte år med höjning under en procent. Förra året blev resultatet av hyresförhandlingen 0,85% och året innan 0,65 %.

 • Det är ungefär samma läge i år som det har varit de senaste åren så är det är väl rimligt att anta att hyreshöjningen kommer att hamna på ungefär samma nivå, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Det finns naturligtvis kostnadsökningar på driftsidan men det vägs upp av den låga räntenivån.

I de kommande hyresförhandlingarna förhandlas en procentuell hyreshöjning fram men det kommer också att föras diskussioner om underhåll och boendekvalitet. Samtidigt ska förhandlingarna tillgodose att bostadsbolagen har resurser att utveckla sina bostadsområden och tillskapa nya lägenheter.

 • Det är många bedömningar som ska göras. Vi vill naturligtvis ha en låg hyresökning i år men även kommande år. Det är också viktigt att hyresgästerna får bra underhåll och god kvalitet i sitt boende. Samtidigt är det glädjande att Askersundsbostäder trots stora åtagande mot hyresgästerna kan komma med ett rimligt krav inför årets förhandling, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson

För mer information kontakta Jonas Gabrielsson tfn 010-4591542

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Askersundsbostäder har yrkat på en procent i hyreshöjning för 2019. De senaste fyra åren har hyreshöjningarna hamnat under en procent i Askersund och nu finns det goda chanser till att det blir ett femte år med höjning under en procent.

Läs vidare »

Hyror 2019 klara för Gamla Byn i Avesta

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 08:15 CET

Hyresgästföreningen och Gamla Byn AB i Avesta är överens om nya hyror för 2019.

Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs från 0 kronor till 230 kronor per lägenhet. Detta inom ramen för en hyressättningsmodell som syftar till att ge rättvisare hyror, säger Malin Bjurell, förhandlare på Hyresgästföreningen

-Vi ska komma ihåg att Dalarna haft mycket låga uppgörelser de senaste åren. För 2019 tvingas vi ta hänsyn till att de kommunala taxorna höjs, att underhållsbehovet är fortsatt högt och förenat med högre kostnader och att man kan förvänta sig ökade räntar, säger Malin.

-Jag är glad över att vi och Gamla Byn är överens om att fortsätta vårt goda samarbete genom att utöka och förbättra vårt gemensamma arbete med hyresgästernas boinflytande. Men en fråga där vi inte är överens är synen på den s k riskpremie på 0,3 procent av lånevolymen som kommunen, dvs ägaren, beslutat att ta ut. Där måste vi fortsätta diskussionen med kommunen, avslutar Malin Bjurell.

För mer information kontakta Malin Bjurell, förhandlare Hyresgästföreningen, tfn 010-4591589.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Gamla Byn AB i Avesta är överens om nya hyror för 2019.

Läs vidare »

Hyror klara i Hedemora och Säter för 2019.

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 08:14 CET

Hyresgästföreningen har förhandlat klart hyror i Hedemora och Säter för 2019.

-Vi har slutfört hyresförhandlingarna med både Hedemora Bostäder och Säterbostäder, säger Malin Bjurell, hyresförhandlare hos Hyresgästföreningen. För båda bolagen gäller att hyran höjs med 1,9 procent från 1 januari 2019.

I Hedemora har vi tillsammans arbetat med att lyfta flera områden både vad gäller skötsel och underhåll. Det arbetet ska naturligtvis fortsätta under kommande år, säger Malin Bjurell.

För mer information kontakta Malin Bjurell, förhandlare Hyresgästföreningen, tfn 010-4591589.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen har förhandlat klart hyror i Hedemora och Säter för 2019. Hyran höjs med 1,9 procent i båda bolagen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förhandlingsstrateg
 • Dalarna, hyresförhandlingar
 • mayercqwushc.kuhjeowllskinty
 • 010-4591570
 • 070-2454613
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Dalarna.

 • Presskontakt
 • Gruppchef Värmland
 • Värmland
 • anjwdeljrsgd.ezwrislkskisofqn@drhycqreaesgkxaspntfbworhlenzhindcgeenn.pqselb
 • 0104591529
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Värmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Sörmland
 • Sörmland
 • toznmajos.msbeafrghth@ouhyzwresksgjjasnotfnporksenksinujgeeon.voseiy
 • 0104591515
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Sörmland

 • Presskontakt
 • Gruppchef Örebro län
 • Örebro län
 • frozedcdriuek.ouwrtcanzsg@wjhyfiretzsggoaspktfmformvenohinddgetzn.ksseer
 • 0104591508
Allmänna frågor som rör Hyresgästföreningens verksamhet i Örebro län.

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • anzbnackkaheribz.bncerhbglfuunimd@ylhyxrrentsgfiasbdtfyyorpbengiincygerjn.gksecj
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår statistik- och... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar

Koncern