Media-no-image

Hyresförhandlingen i Ludvika avslutad

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 15:59 CET

Hyresgästföreningen och LudvikaHem har kommit överens om en hyreshöjning på 0,4% för hyresgästerna 2016. Höjningen ligger i linje med redan avslutade hyresförhandlingar i Dalarnas län. Hyresgästföreningen är nöjd mer överenskommelsen.

-Vi har haft en bra förhandling med LudvikaHem och har snabbt kunnat enas kring en överenskommelse som är bra för hyresgästerna. Den här hyreshöjningen ligger helt i linje med resterande av Dalarnas län och vad vi har förväntat oss, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen. 

Kontaktperson

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Hyresgästföreningen och LudvikaHem har kommit överens om en hyreshöjning på 0,4% för hyresgästerna 2016. Höjningen ligger i linje med redan avslutade hyresförhandlingar i Dalarnas län. Hyresgästföreningen är nöjd mer överenskommelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgäster skriver öppet brev till kommunpolitiker i Nyköping

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 08:07 CET

Här följer Hyresgästföreningen Östra Sörmlands öppna brev till kommunens politiker:

Hej!

Vi skriver till dig i och med den planerade koncernbildningen i Nyköping kommun som kommunfullmäktige snart ska ta ställning till. Vi är oroliga för vad en koncernbildning kommer att innebära för Nyköpingshem och vi är kritiska till den process som har föregått beslutet.

Hyresgästföreningen, som ska företräda sina medlemmar och hyresgästerna i Nyköpingshem, fick inte besked om den planerade omorganiseringen förrän den 16 november. Vi fick inte beskedet från kommunen utan från bostadsbolaget, som inte heller känt till planerna länge. Varken hyresgäster eller bolaget har fått remissa och lämna synpunkter på förslaget utan ska snällt anpassa sig. Det rimmar illa med det demokratiska styret som ska råda i ett kommunalt bostadsbolag och som är en av grundpelarna i den svenska allmännyttan.

I det underlag som ligger till grund för beslut framgår inte vilka långsiktiga effekter koncernbildning kan få. Det främsta argumentet för omorganiseringen är att kommunen vill göra så kallade koncernbidrag, det vill säga föra över pengar från ett välmående bolag för att täcka förluster i ett mindre välmående bolag. På det viset slipper kommunen beskattas för sådana transfereringar.

På det stora hela är det en smärre vinst om förlusterna riskerar att bli större. För hyresgästernas del är det befogat att oroa sig för om det kommer att leda till att de via sina hyresavier ska lyfta upp andra kommunala bolag som gör förluster. De pengar som hyresgästerna betalar i hyra är avsedda att användas för ett förbättrat underhåll och utveckling av bostadsmarknaden i Nyköping. Det finns också fog att oroa sig för den demokratiska förankringen i styret av Nyköpingshem. Genom att bilda ett moderbolag som tar över ägarskapet för kommunala bostadsbolaget frånsäger sig politiken det omedelbara styret av bolaget. Det minskar hyresgästernas möjlighet att påverka bolagets utveckling.

Nyköping står inför stora utmaningar på bostadsmarknaden. Politiken måste ta ansvar för utvecklingen och leda kommunen. Beslut av den här typen bör föregås av genomarbetade utredningar där berörda parter, såsom bolag och hyresgäster, ges möjlighet att yttra sig och ge synpunkter.

Vi vill uppmana kommunfullmäktiges ledamöter att sansa sig, inte rusa före och bilda en koncern som kan ge negativa effekter för Nyköpingshem, dess hyresgäster och för bostadsmarknaden i Nyköping.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Hyresgästföreningen Östra Sörmland

Genom

Anne-Marie Karlsson, ordförande

För mer information:

Tomas Bergh, 010 - 459 15 15, 070 - 260 81 73

Bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen i Östra Sörmland har i ett öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter i Nyköping vädjat till politiker att sansa sig och inte stressa fram ett beslut i frågan om att bilda en koncern med kommunens bolag. Beslutet ska fattas i kommunfullmäktige den 8 december och enligt kritiken är beslutet dåligt underbyggt och inte hanterat i korrekt demokratisk ordning.

Läs vidare »
Media-no-image

Så hårt slår höga taxor i Vingåker och Gnesta

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 08:29 CET

I Vingåker har man en av länets högsta taxor. Taxorna för en trea på 70 kvm är närmare 7.000 kronor högre om året jämfört med Oxelösund kommun där taxorna är lägst. I Vingåker är också snittinkomsterna bland hyresgäster lägst i länet. De höga taxorna får därmed en ännu hårdare effekt för hushållens disponibla inkomst.

Årets Nils Holgersson-rapport visar på att skillnaderna i taxor och avgifter mellan kommunerna är väldigt stora. Om man också jämför Nils Holgersson med statistik om snittinkomster från SCB framträder en dyster läsning.

– Vingåker som har länets lägsta snittinkomster har också bland de högsta taxorna och avgifterna. Eftersom skillnaderna är stora, både i inkomster och taxor, drabbar detta naturligtvis hushållen väldigt negativt, säger Jennie Wiederholm, gruppchef på Hyresgästföreningen.

– När man ser över flera län är det här ett mönster som återkommer. Taxorna och avgifterna är högre i kommuner med mer glesbygdsbetoning som oftare har svag ekonomi. Vi ser att ekonomiskt utsatta grupper som bor i ekonomiskt svaga kommuner får det allt sämre. Det här är ett samhällsproblem som behöver tas på allvar, säger Jennie Wiederholm.

Gnesta är den kommun som har högst taxor i länet. I Gnesta är snittinkomsterna högre än i Vingåker men jämfört med Oxelösund som har lägst taxor är skillnaden 100 kr/kvm och år. Det här blir mycket pengar på ett år, pengar som kan betyda stor skillnad i vardagen. Till exempel skulle en familj med 2 barn kunna få årskort på Parken Zoo i Eskilstuna eller en semestervecka på Mallorca. För många familjer kan det vara skillnaden mellan semester eller inte.

För mer information:

http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/bostader/taxor-och-avgifter/

http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/hur-vi-lever/barnfamiljer/

http://www.nilsholgersson.nu/

Jennie Wiederholm 070 – 310 83 95

Gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

I Vingåker har man en av länets högsta taxor. Taxorna för en trea på 70 kvm är närmare 7.000 kronor högre om året jämfört med Oxelösund kommun där taxorna är lägst. I Vingåker är också snittinkomsterna bland hyresgäster lägst i länet. De höga taxorna får därmed en ännu hårdare effekt för hushållens disponibla inkomst.

Läs vidare »
Media-no-image

Oseriöst yrkande av Orsabostäder i årets hyresförhandling.

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:00 CET

Orsabostäder yrkar på en hyreshöjning på 3,55%. Hyresgästföreningen är skeptisk och kritiserar både yrkandet och hur Orsabostäder har kommit fram till det då de anser att det saknas underlag. Istället vill Hyresgästföreningen ha en nolluppgörelse i årets hyresförhandling och hänvisar till Sveriges goda ekonomi.

Orsabostäder vill i sitt yrkande ha en hyreshöjning på 3,55%, helt orimligt anser Hyresgästföreningen som inte vill se någon hyreshöjning överhuvudtaget. Hyresgästföreningens förhandlare var upprörd efter att ha mottagit yrkandet från Orsabostäder.

- Orsabostäders yrkande är helt orimligt. Vi har låga räntor och en låg inflation som minskar bostadsbolagen utgifter och stärker deras ekonomi. De goda ekonomiska förutsättningarna borde komma hyresgästerna till godo men istället drar Orsabostäder till med ett rekordyrkande. Med de rådande förutsättningarna vill Hyresgästföreningen se en nolluppgörelse, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen

Orsabostäders yrkande sticker ut i sin storlek jämfört med resten av landet där dom högre yrkandena har legat runt 2%. Samtidigt är Hyresgästföreningen kritiska till hur Orsabostäder har kommit fram till sitt yrkande eftersom bolaget inte har lämnat över ett fullständigt underlag som kan visa på behovet av en hyreshöjning.

- Yrkandet är som taget ur luften. Orsabostäder har inte uppvisat något underlag som visar varför den här höjningen skulle vara nödvändig trots att vi vid flertalet gånger har efterfrågat det. Det är oseriöst av ett allmännyttigt bostadsbolag att bedriva en förhandling på det här sättet, säger Jan Dahlquist.

Hyresförhandling mellan Orsabostäder och Hyresgästföreningen grundar sig i bolagets ekonomi. Eftersom det är Orsabostäder som har kallat till förhandling är det också bolaget som måste bevisa på behovet av en hyreshöjning. I brist på underlag kommer Hyresgästföreningen yrka på att Orsabostäders hyror inte höjs alls. 

- Det är helt upp till Orsabostäder. För att vi ska kunna förhandla måste Orsabostäder lägga fram material så vi kan göra en helhetsbedömning. Så länge Orsabostäder inte kan uppvisa varför de, med de rådande ekonomiska förutsättningarna, behöver en hyreshöjning kommer vi kräva en nolluppgörelse, säger Jan Dahlquist

Kontaktperson
Jan Dahlquist
Förhandlare
070-6339052

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Orsabostäder yrkar på en hyreshöjning på 3,55%. Hyresgästföreningen är skeptisk och kritiserar både yrkandet och hur Orsabostäder har kommit fram till det då de anser att det saknas underlag. Istället vill Hyresgästföreningen ha en nolluppgörelse i årets hyresförhandling och hänvisar till Sveriges goda ekonomi.

Läs vidare »
Media-no-image

Grums Hyresbostäder tar stort ansvar i årets hyresförhandlingar

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 09:16 CET

Hyresförhandlingarna med kommunala bostadsbolaget i Grums är klara. I snitt kommer hyran att höjas med 0,3 procent. Det motsvarar 3 kr/kvm. För en lägenhet med en hyra på 5000 kr innebär det en hyreshöjning på 15 kr i månaden. Trots den relativt låga hyreshöjningen kommer mer resurser och kraft att läggas på underhållet nästa år.

– Vi har kommit fram till en uppgörelse som är bra för hyresgästerna. Vi har haft ett gott samtalsklimat med bolaget och även om utmaningarna är stora känns det bra inför framtiden. Höjningen blir inte hög men hyresgästerna i Grums kan ändå räkna med att få bättre underhåll, säger Lena Wielbass Aldén, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Grums Hyresbostäder har en stor utmaning med underhållet kommande år. Bolaget tar utmaningen på allvar och både under 2016 och 2017 kommer mer resurser att tillföras underhållet. Det kommer att behövas. Behoven är stora i hela beståndet.

– Utmaningarna är stora men vi ser också att man tar det på allvar. Under 2016 kommer tre miljoner att skjutas till för att förbättra underhållet och 2017 har vi villkorat underhållet med ytterligare en miljon. Det känns skönt att bolaget tar stort ansvar. Det är viktigt för hyresgästerna, säger Ida Kasselstrand, förhandlingsledare.

För mer information:

Kontaktuppgifter

Ida Kasselstrand 010 - 459 13 36

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresförhandlingarna med kommunala bostadsbolaget i Grums är klara. I snitt kommer hyran att höjas med 0,3 procent. Det motsvarar 3 kr/kvm. För en lägenhet med en hyra på 5000 kr innebär det en hyreshöjning på 15 kr i månaden. Trots den relativt låga hyreshöjningen kommer mer resurser och kraft att läggas på underhållet nästa år.

Läs vidare »
Media-no-image

Ingen hyreshöjning i Gagnef.

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 15:15 CET

Det blir ingen hyreshöjning i Gagnef i år. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen men är kritiska till hur Gagnef kommun förvaltar sitt bostadsbolag som riskerar att gå i konkurs om det inte sker en förändring.

Hyresgästföreningen och Gagnefbostäder har kommit överens och det blir ingen hyreshöjning för hyresgästerna. Hyresgästföreningen är nöjda med resultatet och tycker Gagnefbostäder tar ett stort ansvar för hyresgästerna trots bolagets ekonomiska situation. Gagnefbostäders ekonomi har försämrats kraftigt de senaste åren. Bolagets långa skulder har skjutit i höjden till näst intill ohanterliga nivåer som en följd av att Gagnef kommun tvingat Gagnefsbostäder att bygga nya bostäder.

-Det är positivt att se hur den nya ledningen i Gagnefbostäder agerar. Trots utmaningar så väljer Gagnefsbostäder att ta ansvar för hyresgästerna. Hyresgästföreningen, som i grunden vill se mer byggande, anser att Gagnefsbostäder har gjort rätt som stoppat den sista etappen av nyproduktion, då ekonomin i bolaget inte klarar av det, säger John Oknelid

-Till följd av sin höga belåning gör att Gagnefbostäder är otroligt räntekänsliga. Om bolagets ränta skulle höjas med 1 % skulle det innebära en kostnadsökning på ca 2 000 000 kronor. Det skulle motsvara en hyreshöjning på 9,5 % och det är helt orimligt, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen

Gagnefbostäder står inför stora ekonomiska utmaningar. Idag använder sig Gagnefbostäder av flera kommunala tjänster, bland annat för administration och fastighetskötsel samt att de har sina lån placerade hos kommunen. Inför 2015 valde Gagnef kommun att höja avgifterna på sina tjänster och sin riskpremie för lån. För Gagnefbostäder, som redan har den högsta skuldsättningen i hela Dalarna, motsvarar kommunens avgiftshöjningar en kostnadsökning på drygt 2,5 miljoner kronor.

-Jag upplever att många politiker inte har förstått vilken situation bolaget befinner sig i när de beslutar sig för att höja avgifter, höja riskpremie för bolagets lån samt trycker på för mer bostadsbyggande som skulle öka skulderna ännu mer. Det är politikernas beslut som satt Gagnefbostäder i den kritiska ekonomiska situationen som bolaget befinner sig i idag och de senaste besluten gör det inte direkt lättare för bolaget. säger John Oknelid.

-Kommunen måste tillsammans med Gagnefbostäder presentera en plan för hur situationen ska lösas. Hyresgästföreningen och hyresgästerna är inte bereda att skjuta till mer pengar till bolaget förrän kommunen börjar ta ett ansvar för Gagnefbostäder. Allt annat vore att kasta pengar i ett svart hål, säger John Oknelid.

Kontaktperson

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

​Det blir ingen hyreshöjning i Gagnef i år. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen men är kritiska till hur Gagnef kommun förvaltar sitt bostadsbolag som riskerar att gå i konkurs om det inte sker en förändring.

Läs vidare »
Media-no-image

Uttalande antaget av Hyresgästföreningen Region Mitts höstfullmäktige

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 14:54 CET

Sverige behöver fler bostäder till rimliga kostnader – inte marknadshyror!

Folkpartiet, eller numera Liberalerna, vill införa marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Det beslutet fattades på partiets landsmöte i helgen. Det är anmärkningsvärt och går helt emot vad Liberalerna beslutat om på tidigare landsmöten. Än märkligare blir det när det görs i ett parti som har som mantra att verka för ökad valfrihet. Flera ledande folkpartister har också kritiserat förslaget.

Marknadshyror ökar definitivt inte valfriheten för de boende. Tvärtom minskar marknadshyror valfriheten. Förslaget skulle reducera de rättigheter och det skydd för konsumenten som finns idag. Marknadshyror höjer boendekostnaderna och gör det svårare för unga att flytta hemifrån. Dessutom finns det inget som pekar på att byggtakten faktiskt skulle öka. Det är dålig valfrihet.

Bristen på bostäder är akut men att låta marknaden ta ansvaret är inte lösningen. Vad Sverige behöver är fler bostäder med rimliga hyror och för det krävs en aktiv bostadspolitik. Det som behövs nu är breda överenskommelser över blockgränserna och att flera partier gör gemensam sak och presenterar hållbara politiska förslag som får fart på byggandet av fler hem, för fler människor.

Vad Sverige behöver är fler bostäder med rimliga hyror och för det krävs en aktiv bostadspolitik – inte marknadshyror.

För mer information:

Tomas Bergh 070 - 260 81 73

Bostadspolitisk utredare

Uttalandet antaget vid höstfullmäktige för Hyresgästföreningen Region Mitt, som hölls den 22 november 2015. På mötet deltog ett hundratal förtroendevalda från regionens 52 kommuner och fyra län.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Sverige behöver fler bostäder till rimliga kostnader – inte marknadshyror! ​Folkpartiet, eller numera Liberalerna, vill införa marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Det beslutet fattades på partiets landsmöte i helgen. Det är anmärkningsvärt och går helt emot vad Liberalerna beslutat om på tidigare landsmöten.

Läs vidare »
Media-no-image

Avesta kommun bakom höjda hyror för hyresgäster.

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 11:00 CET

En låg hyreshöjning på 0,35 % är resultatet i årets hyresförhandling med Gamla Byn. Enligt Hyresgästföreningen kunde överenskommelsen varit ännu lägre om det inte vore för Avesta kommun.

Avesta. Hyresförhandlingarna mellan Gamla byn och Hyresgästföreningen är avslutade och båda parter är nöjda med överenskommelsen som har skett i god ton. Resultatet av förhandlingen är en låg hyreshöjning på 0,35 % under 2016, motsvarande 20 kr per månad för en lägenhet på 70 kvm.

- Vi är nöjda med förhandlingsresultatet. Gamla byn och vi delar analysen om ett gott ekonomiskt läge och att hyresgästerna ska få ta del av det. Överenskommelsen visar att Gamla byn är bereda att ta ansvar för en sund hyresutveckling och att hyreshöjningar inte är något självändamål, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Enligt Hyresgästföreningen skulle förhandlingen kunnat sluta med en ännu lägre överenskommelse om det inte varit för Avesta kommun. Kommunen har, trots det rådande ränteläget, lyckats höja sina räntekostnader under det senaste året. Den höjda räntan slår mot Gamla Byns ekonomi och i förlängningen hyresgästerna eftersom Avesta kommun tvingar bolaget att låna av kommunen. Utöver den höga räntan läger Avesta kommun på en riskpremie för lånen bolaget har hos kommunen som enligt Hyresgästföreningen är helt omotiverat, skärskilt i rådande ränteläge.

- Avesta kommuns beslut och politik är direkt hyresdrivande. När vi har en rekordlåg ränta i Sverige så lyckas Avesta kommun höja sina räntekostnader och på det lägger de dessutom en riskpremie för att hantera lånen. Jag är övertygad att om bolaget själv fått sköta hanteringen av lånen hade det sett helt annorlunda ut, säger John Oknelid

Kontaktperson:

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

En låg hyreshöjning på 0,35 % är resultatet i årets hyresförhandling med Gamla Byn. Enligt Hyresgästföreningen kunde överenskommelsen varit ännu lägre om det inte vore för Avesta kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressmeddelande från Hyresgästföreningen region Mitt angående Nya Byn.

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 12:03 CET

På förekommen anledning vill vi klargöra att Hyresgästföreningen som organisation inte anklagar Nya Byn för att använda sig av kriminella metoder. I de fall där hyresgäster har uppgett att Nya Byn använt sig av kriminella metoder har vi hänvisat dem till polisen för att göra en konkret anmälan. Hyresgästföreningen har inte polisanmält Nya Byn och har inga planer på en sådan anmälan.

Hyresgästföreningen har mottagit många klagomål på Nya Byns fastighetsförvaltning. Efter att ha besökt Nya Byns fastigheter tillsammans med Avesta kommuns miljökontor har vi konstaterat att det råder brister i förvaltningen. Dessa brister har dokumenterats och Hyresgästföreningen kommer kontakta Nya Byn angående detta.

Kontaktperson
Annakari Berglund
Kommunikationschef Hyresgästföreningen region Mitt

070-695 69 66

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

På förekommen anledning vill vi klargöra att Hyresgästföreningen som organisation inte anklagar Nya Byn för att använda sig av kriminella metoder. I de fall där hyresgäster har uppgett att Nya Byn använt sig av kriminella metoder har vi hänvisat dem till polisen för att göra en konkret anmälan. Hyresgästföreningen har inte polisanmält Nya Byn och har inga planer på en sådan anmälan.

Läs vidare »
Jwh6h0sefh1lbkgsujta

​Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder besöker Örebro den 20/11.

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:29 CET

Fredagen den 20/11 besöker Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder Örebro för att delta i Hyresgästföreningen Örebros kampanj mot Örebro kommuns värdeöverföring från Öbo. Under dagen kommer hon bland annat träffa Lena Baastad och ÖBO:s ordförande Camilla Andersson. Marie kommer även delta i föreningens kampanjarbete på stortorget mellan kl. 11-12.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • heleaynbnapq.fxveprikhskvr@hyrknesoxyxgastforeemninguxeniq.sqtqfe
 • 072 - 320 55 15

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare
 • Bostadspolitik
 • tomas.ztxwbergh@mfhyresgaskjtforenqwktpccnruingetgxddon.se
 • 010 - 459 15 15
 • 070 - 260 81 73

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • annazsyxzdkacjriqmstmovp.bgderglund@hyresgyyastforntwpeninprdygen.njqese
 • 070-695 69 66

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar