Media no image

Hyrorna i Hällefors färdigförhandlade.

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:02 CET

Hyresgästerna hos Hällefors Bostads AB:s 800 lägenheter får en låg hyreshöjning under 2017. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som ger hyresgästerna ett ökat underhåll.

Hällefors. Hyresgästerna som bor hos Hällefors Bostads AB (BOAB) kommer få en låg hyreshöjning under 2017, det står klart efter att Hyresgästföreningen och BOAB kommit överens i hyresförhandlingarna. Hyreshöjningen för BOAB:s 800 lägenheter kommer bli 0,73% och ligger i linje med rikssnittet. Det är bland annat den låga räntan som gjort att BOAB kan hålla nere hyran i år.

- Det har varit en bra förhandling och vi är nöjda med överenskommelsen. Det är en låg hyreshöjning och hyresgästerna får ta del av det goda ekonomiska läget som råder för fastighetsbolagen i Sverige, säger Marcus Johansson Förhandlare Hyresgästföreningen

BOAB:s har ett stort antal äldre fastigheter och de har sedan tidigare ett stort underhållsbehov. Både Hyresgästföreningen och BOAB är överens om att årets hyreshöjning i stor uträckning kommer gå till att öka underhållet på BOAB:s fastigheter. Hyresgästföreningens förhandlare tycker det är bra att BOAB nu kan satsa på underhåll av sina fastigheter.

- Det är bra att BOAB kan öka sitt allmänna underhåll, det kommer gynna hyresgästerna. När det blir hyreshöjningar är det viktigt att hyresgästerna får någonting tillbaka, hyran ska inte bara gå till att öka bolagets vinster, säger Marcus Johansson

Kontaktperson:
Marcus Johansson
Förhandlare
010-4591613

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästerna hos Hällefors Bostads AB:s 800 lägenheter får en låg hyreshöjning under 2017. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen som ger hyresgästerna ett ökat underhåll.

Läs vidare »
Media no image

Nyköpings hyror höjs på grund av politiska beslut

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 07:03 CET

Årets hyreshöjningar för Nyköpings privata hyresbestånd, nästan 3000 lägenheter, är förhandlade och skiljer sig från stora delar av landet på grund av kommunens taxehöjningar.

Runt om i landet har hyresgäster fått låga hyreshöjningar eftersom Hyresgästföreningen i förhandlingarna kunnat argumentera för fastighetsägarnas stora vinster på grund av det goda ränteläget. Vinster som gjort att hyresjusteringen för 2017 kunnat sättas lågt.

- Tyvärr gäller det inte hyresgästerna i Nyköping. Här har politikerna slagit till med flera rejäla höjningar av de kommunala taxorna vilket vi befarade skulle gå ut över hyresgästernas boendekostnad, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

Jublet från hyresgästerna uteblir därför eftersom hyran måste höjas mer än på andra orter. Anledningen är att kostnaden för vatten ökar med hela tio procent. Även taxorna för fjärrvärme och sophantering har höjts rejält.

- Det är förkastligt att chockhöja taxorna så här mycket. Det går ut över hyresgästerna som får betala med högre hyror för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi, säger Anne-Marie Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Sörmland.

Totalt resulterar bara de höjda taxorna en hyresjustering med mer än en procent för hyresgästerna vilket motsvarar drygt 10 kronor per kvadratmeter och år.

Hyresgästföreningen har därför i förhandlingen kunnat göra upp på en hyresjustering på 1,1 procent för nästan 3000 lägenheter i det privata beståndet i Nyköping. Justeringen kommer att gälla från första april i år.

För mer info:

Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 534 28 07

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Årets hyreshöjningar för Nyköpings privata hyresbestånd, nästan 3000 lägenheter, är förhandlade och skiljer sig från stora delar av landet på grund av kommunens taxehöjningar.

Läs vidare »
Yawtxemobfmgs4ion5uh

Hyresgästföreningen uppmanar hyresgäster i Karlstad att felanmäla för höga halter av radon.

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:35 CET

Efter ett beslut i högsta domstolen uppmanar Hyresgästföreningen hyresgäster i Karlstad att dels felanmäla, även om du redan varit i kontakt med hyresvärden, dels att få sina lägenheter mätta på radon. Hyresgästföreningen hoppas att fler hyresgäster ska bli medvetna om sina rättigheter genom kampanjen.

Media no image

Så blir ÖBO:s nya hyror

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 10:00 CET

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

Hyran för ÖBO:s dryga 23 000 lägenheter kommer från 1 februari att höjas med 1,1 procent. Då det inte utgår någon hyresjustering för januari blir höjningen i praktiken 1,01 procent sett över hela året.

Förhandlingsdelegationen från Hyresgästföreningen framhåller att tonen i förhandlingen varit god även om parterna haft ganska svårt att enas om hyresjusteringens storlek.

- Vi är överens med ÖBO om att eventuellt budgetöverskott, som t.ex. kan uppstå om vintern blir mild eller om räntorna blir lägre än beräknat, ska styras mot ett utökat underhåll och inte en utökad vinst. Det känns bra och är ett bevis på att förhandlingssystemet fungerar och att vi kan jobba för att ge hyresgästerna så bra villkor som möjligt, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Hyresgästföreningen har under förhandlingsperioden träffat ÖBO ett flertal gånger för att diskutera bolagets ekonomi i allmänhet och behov av framtida underhåll och renoveringar i synnerhet.

- ÖBO har många fastigheter från 60- och 70-talet och där finns det ett stort behov av både renovering och underhåll, säger Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.

Den slutliga uppgörelsen är en kompromiss mellan ÖBO:s uppvisade behov av framtida kostnadstäckning och Hyresgästföreningens bild av en rimlig hyresutveckling.

- Även om ÖBO:s behov av renoveringar och underhåll är stort måste hyresutvecklingen vara rimlig för hyresgästerna också. Den slutliga uppgörelsen känns trots allt som en rimlig kompromiss. Vi är dock väldigt kritiska till att kommunen plockar ut pengar från ÖBO när behoven av underhåll och renoveringar ser ut som de gör, säger Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Kontakt:

Erik Anfält, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 070- 313 12 45.
Gunnar Bladh, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation, 070-311 86 49

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Örebrobostäder, ÖBO, har tillsammans kommit överens om hyran för 2017.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen kommer att stämma fastighetsbolaget Nya Byn för felaktigt uttagna hyror.

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 17:14 CET

-Vi har en gällande förhandlingsordning och nu har vi klara bevis för att Nya Byn brutit mot den genom att höja hyrorna utan att förhandla, säger förhandlingsledare John Oknelid på Hyresgästföreningen i Borlänge. Nya Byns bestånd i Krylbo omfattar cirka 700 lägenheter.

Vi har genomfört en omfattande undersökning i området, genom att knacka dörr och prata med hyresgästerna. Vi har också sett stora brister i både service och underhåll.

De tvättstugor som fungerar är för få och har för få fungerande maskiner. Det kan vara upp mot 100 lägenheter som i vissa fall behöver dela på samma tvättstuga.

– Under våren diskuterade vi tvättstugorna med Nya Byn och de lovade att återkomma till oss med en plan för att lösa den problematiken. Men sedan dess har de inte svarat vare sig på telefonsamtal eller via mail, säger John Oknelid.

Många av hyresgästerna saknar också förstahandskontrakt. Nya Byn har heller ingen fungerande felanmälan dit hyresgästerna kan vända sig. Nya Byn lovade i våras att återkomma till oss om kontrakten men det har de inte heller gjort. Deras sätt att agera är oseriöst, säger John Oknelid. Vi kommer nu att sammanställa den information vi har dokumenterat och kommer att gå till hyresnämnden efter helgerna.

– Vi kommer att stämma Nya Byn för brott mot förhandlingsordningen och vi kommer att kräva återbetalning av de för höga hyror som de tagit ut. De hyresgäster som ännu inte talat med oss är välkomna att höra av sig, säger John Oknelid.

För mer information kontakta John Oknelid, förhandlare, tfn 070-2794047 eller Annakari Berglund, tfn 070-6956966, kommunikationschef

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och bolaget Nya Byn har en gällande förhandlingsordning och nu finns klara bevis för att Nya Byn, inom sitt bestånd i Krylbo, brutit mot den genom att höja hyrorna utan att förhandla. Beståndet omfattar ca 700 lägenheter.

Läs vidare »
Media no image

Hyresgästföreningen om fastighetsaffären i Borlänge

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 16:06 CET

Borlänge kommun och Tunabyggen har nu presenterat köparen till fastigheterna på Bullermyren och Lisselhagen.

Vi vill vara tydliga: Vi pratar om människors hem. Ett hem och en bostad är ingen handelsvara. Det handlar om det viktigaste som människor har – ett hem, en trygg utgångspunkt i livet – oavsett om man är ung eller gammal, studerande eller har ett arbete eller är hemmavarande.

Hyresgästföreningen blev lovad att få vara delaktiga i processen kring upphandlingen. Det har vi inte fått vara. Vi är fullt medvetna om att vi inte skulle haft något formellt inflytande, men vi hade kunnat delge vår kunskap och våra erfarenheter kring de intressenter som anmälde intresse. Vi har en bred kunskap och vi hade också kunnat inhämta information från hela landet kring hur olika fastighetsbolag agerar, särskilt när det gäller förvaltning och kontakter med hyresgäster.

Vi förutsätter givetvis att den nya ägaren är seriös och långsiktigt och att de lämnat garantier för att de avser att äga och förvalta fastigheterna under lång tid framöver.

Vi förutsätter också att de nya ägarna vill utveckla och fördjupa hyresgästernas rätt till inflytande. Idag har vi ett boinflytandeavtal med Tunabyggen som garanterar hyresgästernas inflytande över viktiga frågor i deras boende. Ett utvecklat boinflytande är en win-winsituation för båda parter.

För mer information kontakta John Oknelid, förhandlare på Hyresgästföreningen, tfn

070-2794047

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Borlänge kommun och Tunabyggen har nu presenterat köparen till fastigheterna på Bullermyren och Lisselhagen. Hyresgästföreningen förutsätter givetvis att den nya ägaren är seriös och långsiktigt och att de lämnat garantier för att de avser att äga och förvalta fastigheterna under lång tid framöver.

Läs vidare »
Media no image

Så mycket höjs hyran i Forshaga

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 06:37 CET

Hyresgästföreningen och Forshagabostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Forshagas allmännyttiga bostadsbolag med drygt 1300 lägenheter har nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att höja hyran för nästa år med 0,65 procent.

- Det är en låg höjning eftersom ränteläget är lågt samtidigt som det är en bostadsbrist som gör att det är lätt att hyra ut lägenheter och slippa kostnader för tomma outhyrda lägenheter, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare att vi har en god dialog mellan bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi fortsätta att jobba för att förbättra hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

En höjning med 0,6 procent innebär för en genomsnittslägenhet med tre rum att hyran höjs med 30 kronor.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Forshagabostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »
Media no image

Så blir hyran i Munkfors

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:35 CET

Hyresgästföreningen och Munkforsbostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Munkfors allmännyttiga bostadsföretag med ungefär 300 lägenheter har nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att höja hyran nästa år med i snitt 0,9 procent.

De nya lägenheterna kommer att få hyran höjd med 0,6 procent medan de resterande höjs med 0,95 procent.

- Värt att notera är att Munkforsbostäder har en av landets lägsta hyresnivåer och de i särklast lägsta hyrorna i Värmland säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare att vi har en god dialog mellan bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi fortsätta att jobba för att förbättra hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Munkforsbostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »
Media no image

Så blir hyran i Säffle

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 10:51 CET

Säffles allmännyttiga bostadsföretag med drygt 1300 lägenheter har nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att höja hyran för nästa år med 0,7 procent.

- Det gynnsamma ränteläget i kombination med att Säfflebostäder inte har tomma lägenheter gör att vi kunde komma överens på en låg nivå, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

Hyresgästföreningen framhåller det goda förhandlingsklimatet mellan sin medlemsdelegation och bostadsbolaget.

- Tack vare att vi har en god dialog mellan bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi fortsätta att jobba för att förbättra hyresgästernas situation, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

En höjning med 0,7 procent innebär för en genomsnittslägenhet med tre rum att hyran höjs med 35 kronor.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och Säfflebostäder AB har efter hyresförhandlingar kommit överens om nästa års hyra.

Läs vidare »
Media no image

Så blir nästa års hyra för drygt 2500 lägenheter i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 10:45 CET

Hyresgästföreningen och stiftelsen Karlstadshus har kommit överens om en hyreshöjning för nästa år för stiftelsens drygt 2500 lägenheter i Karlstad.

Nu är nästa års hyra klar för hyresgästerna som bor i de drygt 2500 lägenheter som stiftelsen Karlstadshus äger. Hyresgästföreningen och stiftelsen kom överens att hyreshöjningen blir 0,7 procent.

- Det är en låg höjning eftersom ränteläget är lågt samtidigt som det är en bostadsbrist som gör att det inte är några problem att hyra ut lägenheter så hyresvärdarna slipper ha tomma lägenheter som står och kostar, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Bäckman.

En höjning med 0,7 procent innebär för en genomsnittslägenhet med tre rum att hyran höjs med 35 kronor.

Kontakt:

Thomas Bäckman, förhandlingsledare 010-4591511

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Hyresgästföreningen och stiftelsen Karlstadshus har kommit överens om en hyreshöjning för nästa år för stiftelsens drygt 2500 lägenheter i Karlstad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk strateg
 • Bostadspolitik och Press
 • jacob.hobnglwcund@hyrexpdhsgivastfkdorenuwubcoinnsgen.se
 • 070-3708403
 • 010-4591557
Välkommen till region Mitt:s pressrum. Mig kan du kontakta om du vill få... Visa mer

 • Presskontakt
 • Enhetschef Hem&Hyra, region Mitt
 • Allmänna frågor om organisationen, specifika frågor om faktasajten hurvibor.se
 • annakari.berglund@hyresgastforeningen.se
 • 070-695 69 66
Jag svarar på allmänna frågor om Hyresgästföreningen och vår region, specifika frågor om vår... Visa mer

Om Hyresgästföreningen region Mitt

Alla ska ha rätt till en bra bostad

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Mitt
 • Box 224, Karlslundsgatan 25 - 29
 • 701 44 Örebro
 • Vår hemsida

Länkar