Skip to main content

Hyresgästföreningen och Kopparstaden AB överens om nya hyror för 2011

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 14:03 CET

Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Kopparstaden AB har resulterat i att bostadsbolaget höjer hyrorna från den 1 januari 2011 med 1,9 %.  För ett hushåll som betalar 4500 kronor i hyra betyder uppgörelsen 85,50 kronor mer i månaden.

Förutom hyrorna för 2011 är parterna även överens om att hitta en ny metod för att förhandla hyrorna kommande år. Metoden ska bland annat bygga på långsiktiga kostnadsprognoser och bedömningar av företagets investeringsbehov i renoveringar och nyproduktion. Detta ska ske inom ramen för en rimlig hyresutveckling för hyresgästerna.

– Vi har från båda parters sida sett ett behov av att hitta nya vägar i framtidens hyresförhandlingar. Om vi ska klara utmaningen med att hålla hyrorna rimliga nivåer, samtidigt som renoveringar och moderniseringar av lägenheterna ska kunna ske tillsammans med nyproduktion, är det nödvändigt, säger Marcus Kjellin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Marcus Kjellin, förhandlingsledare 
070-245 46 13
marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har cirka 64.500 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera