Skip to main content

Kommunens vinstkrav på ÖBO leder till orimliga hyreshöjningar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 16:08 CET

Inför årets hyresförhandlingar är det fortfarande inte beslutat vilket vinstkrav Örebro kommun ska lägga på Örebrobostäder AB, ÖBO. Tjänstemännen i Rådhus AB, ÖBO:s ägare, har aviserat ett vinstkrav på 5 procent av eget kapital – vilket skulle kunna innebära 6 procent i hyreshöjning.  Med anledning av Rådhus AB möte onsdagen den 17 november där avkastningskrav för ÖBO ska beslutas vill Hyresgästföreningen uttala sig.

- Hyresgästerna drabbas i sådant fall av kraftigt höjda hyror. Det finns flera goda skäl till att politikerna ska hålla nere vinstkravet på ÖBO. Bostadsbeståndet i bolaget står inför omfattande renoveringsbehov samtidigt som det måste byggas nytt. Kommunens strategi för ÖBO bör därför präglas av en långsiktig plan för bostadsförsörjning snarare än att göra vinsten i sig till ett självändamål säger, Thomas Bergh, Ordförande Hyresgästföreningen Örebro.

Skälet till att den här diskussionen tas upp nu är den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som träder i kraft den 1 januari 2011.  Enligt lagen ska kommunala bostadsaktiebolag drivas med ett allmännyttigt ändamål men också på affärsmässiga principer. Begreppet affärsmässiga principer innebär att bolagets verksamhet ska bedrivas ekonomiskt hållbart på lång sikt snarare än med kortsiktiga vinster som mål.

- Hyresgästföreningen menar att den nya lagen inte skrivits i syfte att skapa vinster och driva upp hyrorna. Regeringen var tydlig när lagen presenterades att syftet med de kommunala bostadsaktiebolagen inte är att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. Kommunledningen i Örebro tolkar lagen på ett annat sätt än regeringen och tar inte hänsyn till de goda ekonomiska förutsättningarna som idag råder i ÖBO – något som är anmärkningsvärt, fortsätter Thomas Bergh.

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen och ÖBO:s ekonomiska förutsättningar känns det vinstkrav som kommunen talar om omotiverat. Det slår också hårt mot ÖBO:s hyresgäster som genom höjda hyror kan tvingas bekosta stora vinster i ett redan välmående bostadsbolag.

- Vi uppmanar politikerna i Rådhus AB att istället låta ÖBO och Hyresgästföreningen i förhandlingar avgöra hur stor vinsten i bolaget ska vara. Då kan vinstens storlek vägas i förhållande till andra kostnadsposter och vilka vinstkrav som är rimliga. Hyresgästföreningens uppfattning är att det är viktigt med ett ekonomiskt starkt ÖBO - vilket också har präglat vårt agerande under många år. Vi måste se till att de utmaningar som ÖBO står inför genomsyras av långsiktig hållbarhet snarare än kortsiktig lönsamhet, avslutar Thomas Bergh.

För mer information:

Kontakta:

Thomas Bergh, Ordförande Hyresgästföreningen Örebro

Telefon: 073-7720343

David Samuelsson, Utredare Hyresgästförenignen

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har cirka 64.500 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera