Pressmeddelanden Visa alla 10 träffar

Media-no-image

Hyrorna ökar mer än inflationen, drabbar ensamstående mest

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 08:17 CET

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Örebro län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) , som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Det är en utveckling som liknar den i stora delar av landet, där ökningstakten för hyrorna överskrider ökningen av KPI. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent.

Studenter sover för bostadsbristen

Studenter sover för bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 07:30 CET

I Örebro saknas det idag 500 studentbostäder. Följden blir att studenter tvingas in i dyra andrahandslösningar eller att de i extrema fall måste säga upp sin studieplats eftersom de saknar boende. För att uppmärksamma bostadsbristen och dess konsekvensers kommer två studenter övernatta i Hyresgästföreningens offentliga lägenhet på campus Örebro mellan den 12 och 13 februari.

LO:s andre vice ordförande närvarade under VInterforum

LO:s andre vice ordförande närvarade under VInterforum

Pressmeddelanden   •   2014-02-09 14:00 CET

Under Hyresgästföreningens vinterforum närvarade LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund och berättade varför LO engagerar sig i bostadspolitiken. Efter Ingelas föredrag hade de 130 st närvarande förtroendevalada möjlighet att ställa sina frågor.

Media-no-image

110 miljoner i ROT-avdrag till de som tjänar mest i Örebro Län

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 08:03 CET

De som tjänar mest utnyttjar ROT-avdraget mest. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser för 2012. Att de som har högst inkomst utnyttjar ROT-avdraget mest är en trend som håller i sig sedan tidigare år. Totalt betalades det ut ROT-avdrag för 330 000 miljoner kronor i Örebro län, varav 33% gick till personer med mer än 400 000 i årsinkomst.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.