Skip to main content

Fri hyressättning ett dåligt alternativ

Blogginlägg   •   Jun 19, 2015 16:42 CEST

Rätten till en bostad till en rimlig kostnad är ett av fundamenten i välfärden. Det är en del av den generella välfärden. Det förutsätter att det finns en bostad när vi behöver. Men också att bostaden har en rimlig kostnad, så att det absoluta flertalet människor har råd att betala sitt boende. Rätten till en bostad till rimlig kostnad är en angelägenhet för oss alla. Det handlar om jobb, utbildning och tillväxt för hela samhället. Och det handlar om människors hem.

Genom debattsidan i Skånska Dagbladet får landets alla hyresgäster en sommarhälsning från Fastighetsägarna Syd, en av organisationerna i södra Skåne som organiserar fastighetsägare. Föga förvånande drar Fastighetsägarna Syd helt ogenerat en lans för marknadshyror.

Men Fastighetsägarna Syd har ju förstått att hyresgäster, politiker och människor i allmänhet inte brukar gilla marknadshyror. Folk tenderar att bli upprörda när de inser att det kan bli svårt att ha råd att bo kvar om hyrorna skjuts i höjden med hjälp av marknadskrafterna. Andra börjar fundera över hur ens ungdomar ska ha råd att bo när de så småningom ska flytta hemifrån. Politiker ser stora problem i en ökad segregering, och hur man skulle klara trycket från alla som inte längre har råd med en egen bostad. Och hur skulle det egentligen bli med bostaden som en del av välfärden? De flesta tycker nog inte heller att det är rimligt att just fastighetsägarna ska dra längsta strået, och tjäna stora pengar på den nöd många utsätts för i tider av bostadsbrist.

Bättre då att linda in sitt förslag om marknadshyror i formuleringar som att ”tillåta fri hyressättning” och att ”hyran ska bestämmas i frivilliga avtal direkt mellan hyresgäst och hyresvärd”. Som om det var möjligt att bortse från det maktförhållande som råder på bostadsmarknaden. Där den ene parten sitter med trumf på hand medan den andre, hyresgästen, blir utlämnad åt marknadskrafterna. Att samtidigt prata om trygghet och rätten att bo kvar i sin hyreslägenhet blir bara en chimär. Om du inte längre har råd att betala hyran är rätten att bo kvar ingenting värd.

Dagens hyressättningsmodell är bruksvärdeshyror som förhandlas fram av bostadsmarknadens parter, till exempel av Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen. På samma sätt förhandlas löner fram av arbetsmarknadens parter. Modellen med bruksvärdet som utgångspunkt för storleken på hyran innebär är ett konsumentskydd, till för att skydda den svagare parten.

Det är lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder, både i lågkonjunktur och högkonjunktur. Detta visar våra årliga utredningar. Särskilt nyproduktionen är lönsam. Lönsamheten syns också genom alla de investeringar i hyresfastigheter som pensionsförvaltare gör. Trygga inkomster under överskådlig tid. Fastighetsägare är knappast förlorarna på dagens bostadsmarknad.

Det är lätt att se framför sig att fastighetsägare i vår del av landet med stor bostadsbrist skulle kunna tjäna på att förhandla mot en ensam hyresgäst. Men hyresgästers rätt att organisera sig och företrädas vid hyresförhandlingar är också en del av föreningsrätten, en grundbult i demokratin. Och något som både hyresgäster och fastighetsägare redan valt att göra. Hyresgäster kommer alltid att själv välja hur man vill organisera sig för att tillvarata gemensamma intressen. Allt för att hålla hyrorna i schack och för att värna och utveckla hyresrätten för ett bra boende. Till gagn både för den enskilde hyresgästen och för samhällets utveckling.

Anneli Philipson, chef bostadspolitik och kommunikation

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy