Skip to main content

Slå hål på myten om att det inte är lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder

Blogginlägg   •   Dec 04, 2015 11:27 CET

Det är dags att slå hål på myten om att det skulle vara en förlustaffär att äga hyreshus. Just långsiktigt ägande och förvaltning av hyresfastigheter är till och med mycket lönsamt. Vår färska rapport om vinsterna hos 15 privata fastighetsägare i södra Skåne visar att årsvinsten per genomsnittslägenhet under 2014 var 11 431 kr. Varje månad fick alltså fastighetsägarna 953 kr – för varje lägenhet de äger - rakt ner i fickan.

Att det är lönsamt har så klart även pensions- och aktiefondförvaltare upptäckt. Det är låg risk och det är hög avkastning. Stabiliteten kan, enligt bostadsbolag, analytiker och investerare, till stor del förklaras av det svenska hyressättningssystemet. Hyrorna förhandlas och sätts med hänsyn till kostnadsutveckling och fastigheternas standard och kvalitet (bruksvärdet). Det är inte så konstigt att hyresbostadsägande är stabilt och ger trygga inkomster - folk bor ju faktiskt och betalar hyran även i lågkonjunktur.

Den svenska modellen med förhandlade hyror är väl förankrad. Den fungerar i både högkonjunktur och lågkonjunktur. I länder som valt andra samhällsmodeller där tillgång och efterfrågan styr hyressättningen ser vi att hyresgästerna blir förlorarna i tider av bostadsbrist. Modellen med förhandlade hyror enligt bruksvärdet bidrar till en stabil bostadsmarknad och ger samtidigt ett starkt konsumentskydd för hyresgästen.

Det stora problemet på bostadsmarknaden i Sverige är inte bristen på lönsamhet för privata fastighetsägare, eller allmännyttiga bostadsbolag för den delen. Problemet är inte att hyrorna är för låga. Problemet är att bostadsbristen ökar. Det byggs för få bostäder överhuvudtaget, särskilt bristen på hyresrätter är stor.

I Skåne ser vi en ökande befolkning och låg sysselsättningsnivå. Den låga sysselsättningen leder till en svagare köpkraft, det påverkar även vad man har råd att betala för sitt boende. Fastighetsägare talar gärna om ”betalningsvilja”, men det handlar knappast om vilja för någon som knappt har råd med det mest grundläggande. Ökade hyror leder inte bara till svårigheter för var och en att ha råd att bo. Ökade hyror urholkar också köpkraften, och detta i en region som redan har låg köpkraft och sysselsättning. Detta förlorar hela samhället på.

Vinsterna för nyproducerade lägenheter hålls uppe genom höga hyresnivåer kombinerat med låga kostnader för skötsel och underhåll. Det finns istället goda förutsättningar för återhållsamhet i hyreskraven i just nyproduktionen som ett sätt att öka bostadsbyggandet. Människor måste ha råd att flytta in i nybyggda hyreslägenheter för att bostäderna ska byggas.

Det må vara lockande för en del fastighetsägare att vilja utnyttja bostadsbristen till att försöka dra upp hyresnivåerna och därmed öka sina inkomster. Privata fastighetsägares uppgift är inte att bedriva välgörenhet. Men med dessa höga vinster borde det finnas utrymme för hyror och upprustningar som inte raserar hyresgästernas och därmed hela samhällets ekonomi.

Anneli Philipson, chef Bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen Region södra Skåne
Kenneth Gustavsson, ordförande, Hyresgästföreningen Region södra Skåne

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.