Taggar

Fastighetsägarnas vinster: Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2013

För åttonde året i rad visar det sig att det är lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder. 15 privata fastighetsföretag i södra Skåne ingår i undersökningen som Hyresgästföreningen region södra Skåne låtit göra.

Fastighetsägarnas vinster 2012

Fastighetsägarnas vinster 2012

Dokument   •   2013-12-11 08:00 CET

Under flera år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 privata fastighetsföretag i södra Skåne. År efter år visar det sig vara riktigt lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder.

Studenters boende 2013

Studenters boende 2013

Dokument   •   2013-08-13 08:00 CEST

Över 7 000 kronor i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under sex år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Också i den senaste rapporten från 2011 visar resultatet att det lönade sig att äga och förvalta hyreshus.

Rapport: Bostadsbristens landskap - kalla fakta om folk och hus i Skåne 2012

5 000 bostäder behöver byggas varje år i Skåne. Störst brist är det på hyresrätter som har minskat i antal i de stora städerna efter många år av ombildningar till bostadsrätter. Beskattningsskillnader bidrar till att det byggs för få hyresrätter. Hade hyrorna ökat i samma takt som KPI hade hyran för en trea varit 2 800 kronor per månad i stället för dagens 6 000 kronor.

Program den 8 november 2012

Program den 8 november 2012

Dokument   •   2012-11-07 09:30 CET

Ett seminarium om segregation och diskriminering på bostadsmarknaden Vad kom först - hönan eller ägget?

11 000 kr i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under fem år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Resultatet från undersökningen – det lönade sig att äga och förvalta hyreshus även 2010.

Undersökning bland föräldrar till hemmaboende barn

Hyresgästföreningens rapport visar att 8 av 10 unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar ofrivilligt – de vill flytta hemifrån men kan inte. 8 av 10 föräldrar vill att barnen flyttar ut.

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma: 323 kr mer av dig - varje månad

Om bostadsbolagen hade fått igenom sina krav de senaste tre åren hade varje hyresgäst fått en genomsnittlig höjning på 675 kronor per månad under 2011. Detta hade inneburit 8 100 kronor i helårseffekt för 2011. Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen begränsat höjningen till 352 kronor per månad, sammanlagt för alla tre åren.

Allt fler unga i Malmö och Lund bor otryggt

Allt fler unga i Malmö och Lund bor otryggt

Dokument   •   2011-05-12 09:30 CEST

Allt fler unga vuxna bor utan eget lägenhetskontrakt. Andelen unga vuxna som bor utan besittningsskydd har ökat från 23 procent 2003 till 32 procent 2011.

Det är lönsamt att äga och förvalta bostadsfastigheter

Fastighetsägare och deras branschorganisation Fastighetsägarna i Sverige, framför ofta att det inte skulle vara lönsamt att äga och förvalta bostadsfastigheter. Hyresgästföreningens rapport för 2009 visar på motsatsen.

Rapport: Är det en bra affär att äga hyreshus i södra Skåne?

Det lönar sig att äga och förvalta hyresfastigheter i södra Skåne. Det går också att kombinera lönsamhet med bra underhåll och god service. Detta är två viktiga slutsatser från en undersökning som Hyresgästföreningen låtit göra av 15 små och stora fastighetsföretag i hela södra Skåne.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.