Skip to main content

Taggar

hyresförhandling

hyresjuridik

bostadspolitik

engagemang

om oss

Privatvärdarnas ekonomi 2017 – Är det en bra affär att äga hyreshus?

Rapporten granskar 15 privata hyresvärdar i södra Skåne. Den har släppts årligen sedan 2006 och är baserad på företagens egna årsredovisningar. De granskade områdena är vinst per hyreskrona, företagens direktavkastning, deras soliditet samt eventuell aktieutdelning. Såväl lokala som multinationella företag ingår i granskningen för att ge en tydlig översikt på en varierad hyresmarknad.

Områdesvärdering Ystad 2018 - sammanfattning

Detta är en sammanfattning av resultatet från enkäten om vad hyresgäster i Ystad tycker om sitt boende och bostadsområden i Ystad.

Rapport: Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2016

Våra utredningar visar för elfte året i rad att det är lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Hyresbostäder är den fastighetstyp som gett allra bäst avkastning till sina investerare.

Rapport: Hyran tung del i mångas budget i Ystad

Hyresgästföreningen har tittat närmare på den ekonomiska situationen för hyresgäster i Ystad.

Rapport: Hyran tung del i mångas budget i Trelleborg

Hyresgästföreningen har tittat närmare på den ekonomiska situationen för hyresgäster i Trelleborg.

Rapport: Hyran tung del i mångas budget i Malmö

Hyresgästföreningen har tittat närmare på den ekonomiska situationen för hyresgäster i Malmö.

Kortversion rapport: Unga vuxna

Kortversion rapport: Unga vuxna

Dokument   •   2017-05-09 13:00 CEST

Rapport: Unga vuxnas boende. Hur påverkar situationen på bostadsmarknaden unga vuxnas möjligheter att skapa sin egen framtid?

I Malmö och Lund vill 21 000 ha ett eget hem men saknar det idag. 8 600 av dessa bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. Det visar en färsk rapport som bygger på intervjuer gjorda av undersökningsföretaget SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Tips från Hyresgästföreningen - Så undviker du att bli lurad av bostadsbedragare

Tips från Hyresgästföreningen - Så undviker du att bli lurad av bostadsbidragare

Rapport: Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne

För tionde året i rad gör privata fastighetsägare i södra Skåne storvinster. Rapporten visar: • Årsvinsten per genomsnittslägenhet är 16 645 kronor – 1387 kronor per månad. • Stena Fastigheter hade högst årsvinst av de undersökta företagen, 35 504 kronor per år - 2959 kronor per månad. • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 20,8 procent.

Rapport bostadsbristens landskap

Rapport bostadsbristens landskap

Dokument   •   2016-10-24 10:00 CEST

Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2015

Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2015

Dokument   •   2015-05-27 09:00 CEST

19 800 unga vuxna i Malmö och Lund saknar en egen bostads trots att de skulle vilja ha det.

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma

Dokument   •   2016-01-22 11:00 CET

Hyresgästföreningen region södra Skåne har undersökt de senaste sex årens yrkanden från fyra kommunala bostadsbolag i södra Skåne. Undersökningen visar att skillnaden mellan yrkad höjning och faktisk höjning i genomsnitt är 7 758 kr för varje hyresgäst under 2014, vilket innebär 647 kr per månad för varje hyresgäst.

Fastighetsägarnas vinster: Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2013

För åttonde året i rad visar det sig att det är lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder. 15 privata fastighetsföretag i södra Skåne ingår i undersökningen som Hyresgästföreningen region södra Skåne låtit göra.

Rekordvinster för privata fastighetsägare i Skåne

Att äga och förvalta hyreshus har aldrig varit mer lönsamt än idag. En färsk rapport som kartlagt de ekonomiska förutsättningarna hos 15 privata bostadsföretag i Skåne visar att närmare 1 000 kronor av månadshyran för en genomsnittslägenhet är vinst.

Allmännyttans ekonomi och roll på bostadsmarknaden i södra Skåne

Kommunala bostadsföretag går bra, ekonomiskt. Vissa kommunala bostadsföretag går väldigt bra, andra går bara mycket bra, enstaka tampas med små marginaler. Allmännyttiga bostadsföretag är ett av de mest kraftfulla verktyg en kommun kan använda för att klara sitt ansvar för bostadsförsörjningen.

Fastighetsägarnas vinster 2012

Fastighetsägarnas vinster 2012

Dokument   •   2013-12-11 08:00 CET

Under flera år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 privata fastighetsföretag i södra Skåne. År efter år visar det sig vara riktigt lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder.

Studenters boende 2013

Studenters boende 2013

Dokument   •   2013-08-13 08:00 CEST

Över 7 000 kronor i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under sex år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Också i den senaste rapporten från 2011 visar resultatet att det lönade sig att äga och förvalta hyreshus.

Rapport: Bostadsbristens landskap - kalla fakta om folk och hus i Skåne 2012

5 000 bostäder behöver byggas varje år i Skåne. Störst brist är det på hyresrätter som har minskat i antal i de stora städerna efter många år av ombildningar till bostadsrätter. Beskattningsskillnader bidrar till att det byggs för få hyresrätter. Hade hyrorna ökat i samma takt som KPI hade hyran för en trea varit 2 800 kronor per månad i stället för dagens 6 000 kronor.