Skip to main content

Sex gånger högre höjningar i elnätsavgift i Malmö än i Trelleborg de senaste fem åren

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 12:03 CEST

Kraftledningar i skog

De dyraste elnätsavgifterna i södra Skåne finns i Malmö, Burlöv, Svedala och Vellinge medan de billigaste finns i Trelleborg. För de dyraste avgifterna, och de högsta höjningarna, står E.ON Energidistribution AB, som har ökat sina avgifter med 38,5 procent de senaste fem åren.

I det årliga, nationella Nils Holgersson-projektet kartläggs och jämförs kostnaderna för bland annat el, vatten och avlopp. Årets första delrapport visar att elnätsavgifterna fortsätter att stiga, och prishöjningarna drabbar konsumenter i Skåne län. I södra Skåne är det bland annat Malmö, Burlöv och Vellinge som har högst avgifter – dubbelt så höga i jämförelse med till exempel Trelleborg.

– Det som är slående är de stora prisskillnaderna mellan kommunerna. Skillnaderna har ju att göra med elnätsföretagens särställning på marknaden, men det är klart att de höjningar som förekommit de senaste åren får konsekvenser för slutkonsumenten. Det blir kännbart även för hyresgäster eftersom taxehöjningar påverkar hyrorna, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

På nationell nivå är prishöjningen i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med sex procent. I bland annat Malmö, som har E.ON som eldistributör, ligger höjningen över riksgenomsnittet med 38,5 procent. Lägst höjningar de senaste fem åren har Trelleborg haft, med 6,6 procent. I Trelleborg ansvarar energiavdelningen på kommunen för elnätet.

Fakta

Vad innebär Nils Holgersson-projektet?
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Vad är syftet?
Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenterna. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.

Vilka siffror ligger till grund för rapporten?
Siffrorna är hämtade från Energimarknadsinspektionen (https://www.ei.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/elnatsforetag-arsrapporter/) samt elnätsföretagens nättariffer. I denna rapport är bostadsfastigheten som “förflyttas” runt om i landet ett flerbostadshus med 15 lägenheter, på ca 63 kvm vardera. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh, medan huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år, vilket innebär en total förbrukning på 49 500 kWh.

För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.

Kontakt
Malin Hole, verksamhetsutvecklare på region södra Skåne
malin.hole@hyresgastforeningen.se
010-459 23 46, 072-21 94 129

Hyresgästföreningen region södra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 41 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.