Skip to main content

Dokument

Rapport: Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne

För tionde året i rad gör privata fastighetsägare i södra Skåne storvinster. Rapporten visar: • Årsvinsten per genomsnittslägenhet är 16 645 kronor – 1387 kronor per månad. • Stena Fastigheter hade högst årsvinst av de undersökta företagen, 35 504 kronor per år - 2959 kronor per månad. • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 20,8 procent.

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma

Dokument   •   2016-01-22 11:00 CET

Hyresgästföreningen region södra Skåne har undersökt de senaste sex årens yrkanden från fyra kommunala bostadsbolag i södra Skåne. Undersökningen visar att skillnaden mellan yrkad höjning och faktisk höjning i genomsnitt är 7 758 kr för varje hyresgäst under 2014, vilket innebär 647 kr per månad för varje hyresgäst.

Över 7 000 kronor i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under sex år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Också i den senaste rapporten från 2011 visar resultatet att det lönade sig att äga och förvalta hyreshus.

11 000 kr i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under fem år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Resultatet från undersökningen – det lönade sig att äga och förvalta hyreshus även 2010.

Rapport: Om bostadsbolagen fått bestämma: 323 kr mer av dig - varje månad

Om bostadsbolagen hade fått igenom sina krav de senaste tre åren hade varje hyresgäst fått en genomsnittlig höjning på 675 kronor per månad under 2011. Detta hade inneburit 8 100 kronor i helårseffekt för 2011. Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen begränsat höjningen till 352 kronor per månad, sammanlagt för alla tre åren.