Skip to main content

Pressmeddelanden

LKF har höjt sitt yrkande från 1,5 procent till 1,7 procent

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2012 12:00 CET

Lunds allmännyttiga bostadsbolag, LKF, har justerat sitt yrkande från 1,5 procent till 1,7 procent från den 1 januari 2013.

Skurupshem yrkar högt

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2012 11:00 CET

Skurupshem vill höja hyran med 3,9 procent från den 1 januari 2013 och har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyra. – Yrkandet är bland de hittills högsta vi fått i år, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Sten Svensson.

Simrishamnsbostäder vill höja hyran med upp till 2,68 procent

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2012 14:15 CET

Simrishamnsbostäder vill höja hyran med 2,68 procent för varmhyra och 1,75 procent för kallhyra från den 1 januari 2013. – Vi har fått ett underlag från Simrishamnsbostäder där de redovisar sina kostnadsposter, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Lindgren.

Högt hyreskrav i Trelleborg

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 11:00 CET

Trelleborgshem har tillsammans med några av de privata fastighetsägarna i Trelleborg begärt en förhandling med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. Deras gemensamma krav på höjning är 3,5 procent från årsskiftet för de hyresgäster som har värmen inräknad i hyran.

Privatvärdar i Lund vill höja hyran med 2,5 procent från årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2012 09:00 CET

Fastighetsägarna Syd i Lund har begärt förhandling om nästa års hyror. De begär en generell höjning på 2,5 procent från första januari 2013.

Privata hyresvärdar i Sjöbo vill höja hyran från årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2012 14:00 CET

De privata hyresvärdarna i Sjöbo som företräds av Fastighetsägarna Syd vill höja hyran med 2,9 procent från den 1 januari 2013 och har begärt förhandling med Hyresgästföreningen.

AF Bostäder vill höja hyran med 2,5 procent från årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2012 13:00 CET

Hyresgästföreningen och AF Bostäder har inlett förhandlingarna om hyrorna för nästa år. AF Bostäder vill höja hyran med 2,5 procent från den första januari 2013.

Privata hyresvärdar i Skurup vill höja hyran från årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2012 11:00 CET

De privata hyresvärdarna i Skurup som företräds av Fastighetsägarna Syd vill höja hyran med minst 2,7 procent från årsskiftet och har begärt förhandling med Hyresgästföreningen.

Höga hyreskrav från privatvärdarna i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2012 11:00 CEST

De privata värdarna yrkar på upp till 4,4 procent i hyreshöjning från nästa år. Yrkandet kommer från de privatvärdar som representeras av Jurideko och Kanslihuset, samt från Heimstaden och Akelius. Akelius har anslutit sig muntligt till yrkandet. Fastighetsägarna Syd nöjer sig med yrkanden på upp till 3,5 procent.

LKF vill höja hyran med 1,5 procent från första januari 2013

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2012 11:00 CEST

Från årsskiftet vill Lunds allmännyttiga bostadsbolag, LKF, höja hyran med 1,5 procent. – Vi kommer inledningsvis att begära in ett detaljerat underlag för att kunna titta närmare på om kravet är rimligt eller inte, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

Hyresgästföreningen och Ystadbostäder oense om årets hyror

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2012 11:00 CET

Hyresgästföreningen och Ystadbostäder har inte lyckats komma överens om hyran för 2012.

Orimligt hyreskrav från Staffanstorpshus

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2012 11:00 CET

Staffanstorpshus AB vill höja hyran för sina hyresgäster med 5,2 procent från den 1 mars i år. – Helt orimligt. Det kommer vi aldrig att gå med på, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Överenskommelse klar med Fastighetsägarna Syd i Burlöv

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2012 11:07 CET

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd i Burlöv har kommit överens om en hyreshöjning på 2,6 procent för varmhyra och 2 procent på kallhyra. Höjningen gäller från och med den 1 februari 2012 och påverkar cirka 190 hushåll.

11 000 kr i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 09:00 CET

Under fem år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Resultatet från undersökningen – det lönade sig att äga och förvalta hyreshus även 2010.

Österlenhem vill höja hyrorna med 4,45 procent från den 1 januari 2012

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2012 11:00 CET

Österlenhem har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om årets hyror. Bolaget vill höja hyrorna med 4,45 procent från den 1 januari 2012. – Ett högt krav. En sådan höjning skulle bli kännbar för våra medlemmar, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Burlövs Bostäder höjer hyrorna med 2,6 procent från den 1 februari 2012

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2012 11:00 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Burlövs Bostäder är nu klara. Resultatet är en hyreshöjning på 2,6 procent från den 1 februari 2012. – Hyreshöjningen ligger därmed i nivå med Malmö och Lund trots att Burlövs Bostäder har en lite lägre hyresnivå än omkringliggande kommuner, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Sjöbohem höjer hyrorna med 2,8 procent från den 1 februari

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2012 11:00 CET

Från den 1 februari höjer Sjöbohem hyrorna med 2,8 procent. Det är resultatet av hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Sjöbohem. – Med tanke på att Sjöbohem dras med fortsatt eftersatt underhåll är höjningen rimlig, menar Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Överenskommelse klar med Fastighetsägarna Syd i Lund

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2012 15:00 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är nu klara. Resultatet är en höjning på 2,6 procent från den 1 februari. Fastighetsägarna Syd följer därmed överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, det kommunala bostadsbolaget LKF och Kanslihuset.

Överenskommelse klar med de privata värdarna i Sjöbo

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2012 11:00 CET

Den 1 februari höjs hyrorna i Sjöbo enligt en överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd. Parterna har enats om att en hyreshöjning med 2,8 procent för de hyresgäster som har varmhyra. För hushåll med kallhyra höjs hyrorna med 2,2 procent. Totalt berörs 515 lägenheter i Sjöbo av överenskommelsen.

LKF höjer hyrorna med 2,6 procent från den 1 februari 2012

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2012 11:00 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och LKF är nu klara. Resultatet är en höjning på 2,6 procent från den 1 februari. – Det är positivt att vi lyckades undvika en retroaktiv hyreshöjning från den 1 januari 2012, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.