Media no image

2018 års hyror klara för Ydrebostäders hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 14:42 CET

2018 års hyror är klara för hyresgästerna hos Ydrebostäder AB. Hyrorna höjs med 95 kr per månad för samtliga lägenheter. Höjningen blev 55 kronor lägre än bolagets yrkande.

Efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Ydrebostäder AB är årets generella hyresförändring klar. Ydrebostäder yrkade på en höjning om 150 kr per månad och lägenhet. Parterna är nu överens om en generell hyresökning på 95 kr per månad och lägenhet.

– Årets överenskommelse är till stor del ett resultat av kraftiga kostnadsökningar men samtidigt har hänsyn tagits till vad som är rimligt för den enskilde hyresgästen, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Joel Jonsson.

Som exempel på kostnadsökningar så höjs taxorna för vatten/avlopp, renhållning och fjärrvärme. Vid sidan av taxehöjningar så erfar fastighetsägaren stora kostnadsökningar för försäkring.

För mer information, kontakta gärna:
Joel Jonsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 56
E-post: joel.jonsson@hyresgastforeningen.se

2018 års hyror är klara för hyresgästerna hos Ydrebostäder AB. Hyrorna höjs med 95 kr per månad för samtliga lägenheter. Höjningen blev 55 kronor lägre än bolagets yrkande.

Läs vidare »
Media no image

2018 års hyror klara för Fastighetsägarna i Linköpings hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:52 CET

2018 års hyror är klara för hyresgästerna till Fastighetsägarna i Linköping. Hyrorna höjs med 0,75 procent, vilket innebär en höjning med 45 kronor per månad för en lägenhet med en hyra på 6 000 kronor.

Efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR i Linköping är årets generella hyresförändring klar. Fastighetsägarna yrkade på en höjning om 1,2 procent samt vissa tillägg för förvaltningskvalitet. Parterna är nu överens om en generell hyresökning på 0,75 procent.

För en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kr blir höjningen 45 kr per månad.

– Överenskommelsen speglar en rimlig höjning av hyrorna utifrån årets kostnadsökningar och det känns bra att Fastighetsägarna gick med på att sänka sitt ursprungliga yrkande, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Joel Jonsson.

Grunden för hyreshöjningen är lokala kostnadsökningar. Som exempel höjs taxorna för avfallshantering, elnät och fjärrvärme.


För mer information, kontakta gärna:
Joel Jonsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 56
E-post: joel.jonsson@hyresgastforeningen.se

2018 års hyror är klara för hyresgästerna till Fastighetsägarna i Linköping. Hyrorna höjs med 0,75 procent, vilket innebär en höjning med 45 kronor per månad för en lägenhet med en hyra på 6 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

2018 års hyror klara hos Ödeshögsbostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 12:39 CET

Från 1 april 2018 höjs hyrorna hos Ödeshögsbostäder med 12 kronor per kvadratmeter och år.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat med Ödeshögsbostäder innebär en hyreshöjning på 65 kronor i månaden för en lägenhet på 65 kvadratmeter.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och VA (vatten och avlopp) finns också med som orsaker.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Ödeshögsbostäders behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Erik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Från och med 1 oktober 2018 höjs hyran med 40 kronor per månad för hushåll med fiberanslutning.


För mer information kontakta:

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

​Från 1 april 2018 höjs hyrorna hos Ödeshögsbostäder med 12 kronor per kvadratmeter och år.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna klara med Boxholmshus

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 12:34 CET

Från 1 april 2018 höjs varmhyrorna hos Boxholmshus med 13 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10 kronor.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat med Boxholmshus innebär en hyreshöjning på 70 kronor i månaden för en lägenhet på 65 kvadratmeter med varmhyra.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och fjärrvärme finns också med som orsaker. Boxholmshus har en stor andel bostäder som kräver stora underhållsinsatser.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Boxholmshus behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Erik Malmberg,


För mer information kontakta:

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

​Från 1 april 2018 höjs varmhyrorna hos Boxholmshus med 13 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Bostadshyrorna i Habo kommun klara för 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:49 CET

Hyresgästföreningen Sydost har träffat överenskommelse med Habo Bostäder AB och Fastighetsägarföreningen GFR om en hyreshöjning på 1,35 procent respektive 1,43 procent från den 1 april 2018.

Detta motsvarar 68 respektive 72 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Habo Bostäder AB har redovisat på ett transparent sätt de kostnadsökningar de står inför under 2018. Habo bostäder har även redovisat sina effektiviseringar. Anledningen till att Fastighetsägarna GFR som representerar privata aktörer på marknaden fick något högre i hyreshöjning beror på att privata hyresvärdar har lägre hyror än allmännyttan på orten.

–­ Vi kan se att fastighetsägare, allmännyttiga som privata, har ökade kostnader för reparation, underhåll och renhållning år 2018 trots att kostnader för vatten, el och fjärrvärme inte ökar avsevärt. En stabil hyresutveckling gynnar hyresgästerna i form av att de får underhåll och reparation som bidrar till ökad boendekvalitet. säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se

​Hyresgästföreningen Sydost har träffat överenskommelse med Habo Bostäder AB och Fastighetsägarföreningen GFR om en hyreshöjning på 1,35 procent respektive 1,43 procent från den 1 april 2018. Detta motsvarar 68 respektive 72 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Nya hyror från april 2018 hos Mullsjö Bostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:00 CET

Hyresgästföreningen och Mullsjö Bostäder AB har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,2 procent från den 1 april 2018.
Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Mullsjö Bostäder tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyreshöjningen på en skälig nivå. Att det trots allt blir en höjning beror på att kostnaderna för fjärrvärme, renhållning och vatten ökar avsevärt under 2018 i Mullsjö kommun.

–­Vi eftersträvar alltid en återhållsam och hållbar hyreshöjning som gynnar båda parter på sikt. Det känns bra att Mullsjö Bostäder delar samma uppfattning, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se

​Hyresgästföreningen och Mullsjö Bostäder AB har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,2 procent från den 1 april 2018. ​Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna klara för 2018 i Mullsjö

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:00 CET

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,33 procent i snitt från den 1 april 2018.

Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Hyresgästföreningen har under förhandling med Fastighetsägarna GFR kunnat sänka yrkandet på 2,5 procent i hyreshöjning till ca 1,33 procent i snitt. Låga räntor och få vakanser stärker bolagens ekonomi. Höjningen beror på att kostnader för fjärrvärme, vatten och renhållning ökar avsevärt under 2018 i Mullsjö kommun.

– Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har under förhandlingarna fört dialog kring hållbara hyreshöjningar på sikt och det känns bra att vi kunnat träffa en överenskommelse som nästan är hälften av det ursprungliga yrkandet, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,33 procent i snitt från den 1 april 2018. Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till bostadspolitiskt samtal mellan Kalmars politiker

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:39 CET

Tisdagen den 27 mars anordnar vi på Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland ett bostadspolitiskt samtal mellan politiker från Kalmars kommunfullmäktige. Vi vill här bjuda in media att delta.

Hyresgästföreningen har mer än 530 000 medlemshushåll, varav över 4 500 i Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm. Föreningen hoppas att politikernas deltagande i det bostadspolitiska samtalet ska ge hyresgästerna vägledning om hur de ska rösta i valet 2018. Det bostadspolitiska samtalet hålls i samband med årsmötet för Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland.

Alla partier från Kalmars kommunfullmäktige har bjudits in. Samtalet hålls på Brofästet hotell och konferens i Kalmar, tisdagen den 27 mars, klockan 18.45 – 20.00.

Några av frågorna som kommer att diskuteras under samtalet är:

 • Vad gör ditt parti för att minska bostadsbristen i Kalmar?
 • Hur ska Kalmar kommun använda de 23,2 miljoner kronor som man fick 2017 från staten i byggbonus?
 • Många renoveringar leder till kraftiga hyreshöjningar och många nyproducerade lägenheter får höga hyror, vad tycker ni om det?
 • Vilken är den viktigaste och mest brådskande åtgärden inom bostadsmarknaden, lokalt och nationellt?
 • Vad anser ditt parti om att inrätta en allmän bostadsförmedling för Kalmar kommun?
 • Hur ser ditt parti på nybyggande av bostäder genom förtätning i Kalmar?
 • Hur tycker ditt parti att hyresgästerna ska få inflytande över sina hem och bostadsområden?

Samtalet hålls i samband med föreningens årsmöte och alla Hyresgästföreningens medlemmar har bjudits in.

Välkommen!


För mer information, kontakta:
Ulf Danielsson, ordförande Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Telefon: 070 349 84 70
E-post: ulf.danielsson@hyresgastforeningen.se

Tisdagen den 27 mars anordnar vi på Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland ett bostadspolitiskt samtal mellan politiker från Kalmars kommunfullmäktige. Vi vill här bjuda in media att delta.

Läs vidare »
Media no image

Oseriösa värdar skrämmer sina hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 17:11 CET

Hot om vräkning, hotfulla besök och påtryckningar, flera hyresgäster på Gotland känner oro på grund av att de bor hos oseriösa hyresvärdar. Oacceptabelt tycker Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost, som säger att föreningen stöttar de medlemmar som vill ha hjälp med att stå på sig mot en oseriös hyresvärd.

Hyresgästföreningen bjöd under ett besök på Gotland in medlemmarna för att höra vad de tycker är viktigt och hur det är att bo på Gotland. Det visar det sig att många känner sig oroliga på grund av sina hyresvärdars oseriösa beteende. Hyresgästföreningen känner en oro över bilden som målas upp, med hotfullt beteende från hyresvärdar, pengar som styr och skrämda hyresgäster.

En av hyresgästerna berättar att hen har fått flera uppsägningar och att hyresvärden har kommit och ringt på dörren på kvällen.

– Självklart får inte en hyresvärd bete sig hur som helst, även hyresgäster har rättigheter. Man har till exempel alltid rätt att protestera mot en uppsägning. Hyresgästen brukar dessutom ofta vinna om det går vidare till domstol. Det krävs sakliga skäl för att hyresvärden ska vinna, det går inte att tvinga bort någon bara för att man vill bilda om till bostadsrätt eller för att man vill lyxrenovera. Vi företräder så klart våra medlemmar om de skulle få en uppsägning, eller behöver hjälp med att stå på sig mot hyresvärden, säger Björn Johansson.

En annan hyresgäst är rädd för att hyresvärden ska komma in i lägenheten utan lov, eftersom han har gjort det hos grannarna. Björn Johansson berättar att det inte är tillåtet. En hyresvärd får inte gå in i ens lägenhet utan lov, om det inte är något akut problem som en vattenskada eller brand. Det kan räknas som hemfridsbrott.

Ytterligare en hyresgäst berättar om en hyresvärd som öppet säger till hyresgästerna att han ska tömma huset för att kunna lyxrenovera. Både hyresgästen och grannarna känner ett sånt obehag på grund av hyresvärden att de till exempel undviker att felanmäla problem in i det längsta.

– Man känner sig liten och otrygg, hyresvärden har mycket makt och verkar tycka att han kan göra hur som helst. Det är väldigt obehagligt, man känner sig inte hemma i sitt eget hem, säger en av hyresgästerna.

– Så här får det inte gå till, man ska inte behöva vara rädd i sitt egen hem. En hyresvärd måste veta vad som står i lagen och känna till sina skyldigheter och sitt ansvar. Våra medlemmar ska inte behöva känna att de står ensamma, vi hjälper de som vill att ta diskussionen med hyresvärden, säger Björn Johansson.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 275 30 72
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se

Hot om vräkning, hotfulla besök och påtryckningar, flera hyresgäster på Gotland känner oro på grund av att de bor hos oseriösa hyresvärdar. Oacceptabelt tycker Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost, som säger att föreningen stöttar de medlemmar som vill ha hjälp med att stå på sig mot en oseriös hyresvärd.

Läs vidare »
Xpshgj1qxlyiycwmuklo

Hyrorna hos Mannersons Fastigheter är klara

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 16:17 CET

Hyresgästföreningen och hyresvärden Mannersons Fastigheter har kommit överens om att hyrorna för lägenheter i Linköping som förhandlas mellan parterna får höjas med 0,62 procent från den 1 april. För en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kr/månad innebär det en höjning med 37 kr i månaden.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande region Sydost
 • bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se
 • 010-4592139
 • 070-27 53 072
Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

 • Presskontakt
 • Boendechef/Kommunikationchef
 • Pressansvarig region Sydost
 • sara.anderberg@hyresgastforeningen.se
 • 010-4592106
 • 0708-91 48 56

Om Hyresgästföreningen region Sydost

För allas rätt till en god bostad

Hyresgästföreningen region Sydost omfattar 51 kommuner i sex län - Östergötland, Gotland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Du kan nå oss direkt bland annat i Jönköping, Växjö, Linköping och Norrköping. Vår regionordförande heter Björn Johansson.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Sydost
 • Östregårdsgatan 9,
 • 351 06 Växjö