Lahbql6rglb4bkbzrf9x

Bamse lär barnen sopsortera!

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:06 CEST

Tisdagen den 8 maj kommer Hyresgästföreningen till Värnamo och kommer finnas vid Doktorsområdet för att tillsammans med barnen lära oss mer om sopsortering.

Lahbql6rglb4bkbzrf9x

Bamse lär barnen sopsortera!

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2018 09:00 CEST

Måndagen den 7 maj kommer Hyresgästföreningen till Nässjö och kommer finnas vid Långgatan 68 A-C för att tillsammans med barnen lära oss mer om sopsortering.

Lahbql6rglb4bkbzrf9x

Bamse lär barnen sopsortera!

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 14:06 CEST

I morgon, onsdagen den 25 april, kommer Hyresgästföreningen att finnas i Klockaretorpet för att tillsammans med barnen lära sig mer om sopsortering.

Media no image

2018 års hyror klara för Ydrebostäders hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 14:42 CET

2018 års hyror är klara för hyresgästerna hos Ydrebostäder AB. Hyrorna höjs med 95 kr per månad för samtliga lägenheter. Höjningen blev 55 kronor lägre än bolagets yrkande.

Efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Ydrebostäder AB är årets generella hyresförändring klar. Ydrebostäder yrkade på en höjning om 150 kr per månad och lägenhet. Parterna är nu överens om en generell hyresökning på 95 kr per månad och lägenhet.

– Årets överenskommelse är till stor del ett resultat av kraftiga kostnadsökningar men samtidigt har hänsyn tagits till vad som är rimligt för den enskilde hyresgästen, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Joel Jonsson.

Som exempel på kostnadsökningar så höjs taxorna för vatten/avlopp, renhållning och fjärrvärme. Vid sidan av taxehöjningar så erfar fastighetsägaren stora kostnadsökningar för försäkring.

För mer information, kontakta gärna:
Joel Jonsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 56
E-post: joel.jonsson@hyresgastforeningen.se

2018 års hyror är klara för hyresgästerna hos Ydrebostäder AB. Hyrorna höjs med 95 kr per månad för samtliga lägenheter. Höjningen blev 55 kronor lägre än bolagets yrkande.

Läs vidare »
Media no image

2018 års hyror klara för Fastighetsägarna i Linköpings hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:52 CET

2018 års hyror är klara för hyresgästerna till Fastighetsägarna i Linköping. Hyrorna höjs med 0,75 procent, vilket innebär en höjning med 45 kronor per månad för en lägenhet med en hyra på 6 000 kronor.

Efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR i Linköping är årets generella hyresförändring klar. Fastighetsägarna yrkade på en höjning om 1,2 procent samt vissa tillägg för förvaltningskvalitet. Parterna är nu överens om en generell hyresökning på 0,75 procent.

För en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kr blir höjningen 45 kr per månad.

– Överenskommelsen speglar en rimlig höjning av hyrorna utifrån årets kostnadsökningar och det känns bra att Fastighetsägarna gick med på att sänka sitt ursprungliga yrkande, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Joel Jonsson.

Grunden för hyreshöjningen är lokala kostnadsökningar. Som exempel höjs taxorna för avfallshantering, elnät och fjärrvärme.


För mer information, kontakta gärna:
Joel Jonsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 56
E-post: joel.jonsson@hyresgastforeningen.se

2018 års hyror är klara för hyresgästerna till Fastighetsägarna i Linköping. Hyrorna höjs med 0,75 procent, vilket innebär en höjning med 45 kronor per månad för en lägenhet med en hyra på 6 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

2018 års hyror klara hos Ödeshögsbostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 12:39 CET

Från 1 april 2018 höjs hyrorna hos Ödeshögsbostäder med 12 kronor per kvadratmeter och år.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat med Ödeshögsbostäder innebär en hyreshöjning på 65 kronor i månaden för en lägenhet på 65 kvadratmeter.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och VA (vatten och avlopp) finns också med som orsaker.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Ödeshögsbostäders behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Erik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Från och med 1 oktober 2018 höjs hyran med 40 kronor per månad för hushåll med fiberanslutning.


För mer information kontakta:

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

​Från 1 april 2018 höjs hyrorna hos Ödeshögsbostäder med 12 kronor per kvadratmeter och år.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna klara med Boxholmshus

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 12:34 CET

Från 1 april 2018 höjs varmhyrorna hos Boxholmshus med 13 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10 kronor.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat med Boxholmshus innebär en hyreshöjning på 70 kronor i månaden för en lägenhet på 65 kvadratmeter med varmhyra.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och fjärrvärme finns också med som orsaker. Boxholmshus har en stor andel bostäder som kräver stora underhållsinsatser.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Boxholmshus behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Erik Malmberg,


För mer information kontakta:

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

​Från 1 april 2018 höjs varmhyrorna hos Boxholmshus med 13 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Bostadshyrorna i Habo kommun klara för 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:49 CET

Hyresgästföreningen Sydost har träffat överenskommelse med Habo Bostäder AB och Fastighetsägarföreningen GFR om en hyreshöjning på 1,35 procent respektive 1,43 procent från den 1 april 2018.

Detta motsvarar 68 respektive 72 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Habo Bostäder AB har redovisat på ett transparent sätt de kostnadsökningar de står inför under 2018. Habo bostäder har även redovisat sina effektiviseringar. Anledningen till att Fastighetsägarna GFR som representerar privata aktörer på marknaden fick något högre i hyreshöjning beror på att privata hyresvärdar har lägre hyror än allmännyttan på orten.

–­ Vi kan se att fastighetsägare, allmännyttiga som privata, har ökade kostnader för reparation, underhåll och renhållning år 2018 trots att kostnader för vatten, el och fjärrvärme inte ökar avsevärt. En stabil hyresutveckling gynnar hyresgästerna i form av att de får underhåll och reparation som bidrar till ökad boendekvalitet. säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se

​Hyresgästföreningen Sydost har träffat överenskommelse med Habo Bostäder AB och Fastighetsägarföreningen GFR om en hyreshöjning på 1,35 procent respektive 1,43 procent från den 1 april 2018. Detta motsvarar 68 respektive 72 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Nya hyror från april 2018 hos Mullsjö Bostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:00 CET

Hyresgästföreningen och Mullsjö Bostäder AB har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,2 procent från den 1 april 2018.
Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Mullsjö Bostäder tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyreshöjningen på en skälig nivå. Att det trots allt blir en höjning beror på att kostnaderna för fjärrvärme, renhållning och vatten ökar avsevärt under 2018 i Mullsjö kommun.

–­Vi eftersträvar alltid en återhållsam och hållbar hyreshöjning som gynnar båda parter på sikt. Det känns bra att Mullsjö Bostäder delar samma uppfattning, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se

​Hyresgästföreningen och Mullsjö Bostäder AB har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,2 procent från den 1 april 2018. ​Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna klara för 2018 i Mullsjö

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:00 CET

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,33 procent i snitt från den 1 april 2018.

Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Hyresgästföreningen har under förhandling med Fastighetsägarna GFR kunnat sänka yrkandet på 2,5 procent i hyreshöjning till ca 1,33 procent i snitt. Låga räntor och få vakanser stärker bolagens ekonomi. Höjningen beror på att kostnader för fjärrvärme, vatten och renhållning ökar avsevärt under 2018 i Mullsjö kommun.

– Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har under förhandlingarna fört dialog kring hållbara hyreshöjningar på sikt och det känns bra att vi kunnat träffa en överenskommelse som nästan är hälften av det ursprungliga yrkandet, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:
Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,33 procent i snitt från den 1 april 2018. Detta motsvarar 60 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande region Sydost
 • voinjkbjsyorn.joynhansaisoopn4ll@hefnfbbtgegowyryzaybjsonbesymuzgaehzebuzjstforeningxqevenbm.se
 • 010-4592139
 • 070-27 53 072
Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

 • Presskontakt
 • Boendechef/Kommunikationchef
 • Pressansvarig region Sydost
 • sara.anderberg@hyresgastforeningen.se
 • 010-4592106
 • 0708-91 48 56

Om Hyresgästföreningen region Sydost

För allas rätt till en god bostad

Hyresgästföreningen region Sydost omfattar 51 kommuner i sex län - Östergötland, Gotland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Du kan nå oss direkt bland annat i Jönköping, Växjö, Linköping och Norrköping. Vår regionordförande heter Björn Johansson.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Sydost
 • Östregårdsgatan 9,
 • 351 06 Växjö