Media no image

Hyrorna klara med Bostadsbolaget i Mjölby

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:00 CET

Från årsskiftet höjs varmhyrorna hos Bostadsbolaget i Mjölby med 14.00 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 12.00 kronor. Det är en väsentligt lägre höjning än vad bolaget ville ha.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär en hyreshöjning på 76 kronor i månaden för en lägenhet med varmhyra på 65 kvadratmeter – bolaget ville ha en höjning med 174 kronor.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och fjärrvärme finns också med som orsaker. Bostadsbolaget har en stor andel bostäder som är från mitten av 1970-talet och äldre, vilka nu kräver stora underhållsinsatser.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Bostadsbolagets behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Kristina Selvin, hyresgäst och ledamot i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

De nya lägenheterna på Rosenkammaren får ingen hyreshöjning. Detsamma gäller de sju nytillskapade lägenheterna på Nornan.

För mer information kontakta:

Kristina Selvin, ledamot i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
Telefon: 070-243 46 86

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 62

E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

Från årsskiftet höjs varmhyrorna hos Bostadsbolaget i Mjölby med 14:00 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 12:00 kronor. Det är en väsentligt lägre höjning än vad bolaget ville ha.

Läs vidare »
Xgrityxxmqq30riwxulr

Julpynt kan förvandla julfrid till julstrid

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 15:25 CET

Tomtar i fönstren, snögubbar som sjunger och ljusslingor som blinkar. Att klä sin balkong, fönster eller uteplats är populärt så här i juletid. Skapar dekorationerna en gemensam julfrid eller kan det vara upphov till julstrid? Hyresgästföreningens jurist förklarar vad som är ok för julens pyntande hyresgäster.

Media no image

Hyrorna klara med Hultsfreds Bostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:46 CET

Från årsskiftet höjs varmhyrorna hos Hultsfreds Bostäder med 11,25 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10,25. Det är en väsentligt lägre höjning än vad bolaget ville ha.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär en hyreshöjning på 61 kronor i månaden för en lägenhet med varmhyra på 65 kvadratmeter – bolaget ville ha en höjning med 103 kronor.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Hultsfreds Bostäder har en väldigt stor andel bostäder som är från mitten av 1970-talet och äldre, vilka nu kräver stora underhållsinsatser.

– Det är nu upp till Hultsfreds Bostäder att visa att de verkligen använder de pengar de anser sig behöva till underhåll. Annars tappar de sin trovärdighet inför kommande förhandlingar, konstaterar Britt Nilsson, hyresgäst och ordförande i förhandlingsdelegationen.

Hyresgästföreningen är vidare kritisk till kommunen av två skäl:

– Sedan en tid tvingas bostadsbolaget köpa dyra IT- och ekonomitjänster från kommunen, säger Britt Nilsson.

Dessutom avser kommunen att tvinga bolaget att sälja äldreboendena Lundagården och Klockaregården, vilket är en uppenbart dålig affär för Hultsfreds Bostäder.

– Kommunen får inte enligt lag tvinga ett allmännyttigt bolag att göra dåliga affärer. Så det här känns inte bra, säger Britt Nilsson

Allt för många tomma lägenheter är fortfarande ett problem för Hultsfreds Bostäder.

De nyligen byggda trygghetsbostäderna samt de nya lägenheterna vid sjön Hulingen får en hyreshöjning på 5,71 kronor per kvadratmeter och år.


För mer information kontakta:

Britt Nilsson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
Telefon: 0495-109 90, 076-834 56 51

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

Från årsskiftet höjs varmhyrorna hos Hultsfreds Bostäder med 11,25 kronor per kvadratmeter och år och de som betalar sin värme utanför hyran får en höjning med 10,25. Det är en väsentligt lägre höjning än vad bolaget ville ha.

Läs vidare »
Media no image

40 procent lägre hyreshöjning efter förhandlingar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 10:00 CET

Carina Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen, är nöjd med resultatet av förhandlingarna med Vadstena Fastighets AB (VFAB). Tack vare Hyresgästföreningen blir hyreshöjningen för 2018, 40 procent lägre än hyresvärdens utgångsbud.

Vi lyckades förhandla ner höjningen till en rimlig nivå för hyresgästerna. Från den 1 januari 2018 höjs varmhyrorna med 1,35 procent. Det motsvarar en höjning med cirka 74 kronor per månad för en lägenhet om 70 kvadratmeter.

VFAB yrkade på en höjning av kallhyran med 14,65 kronor per kvadratmeter och år, samt en höjning av bränsleavgiften med 3,10 kronor per kvadratmeter och år. Det motsvarar en höjning på 1,9 procent, eller en höjning av varmhyran med 104 kronor i månaden för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

– Vi har haft ett gott förhandlingsklimat. Vi har lyssnat med respekt på varandras argument, och vi som har förhandlat för Hyresgästföreningen anser att vi har gjort en bra överenskommelse, säger Carina Johansson.


För mer information, kontakta:
Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 40
E-post: carina.johansson@hyresgastfoeningen.se

Carina Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen, är nöjd med resultatet av för-handlingarna med Vadstena Fastighets AB (VFAB). Tack vare Hyresgästföreningen blir hyreshöjningen för 2018, 40 procent lägre än hyresvärdens utgångsbud.

Läs vidare »
Bsiufv9r8q9uc2gonyqn

Ny regionchef i Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:34 CET

Björn Lindgren är nytillträdd regionchef för Hyresgästföreningen region Sydost. Björn tar över styret av regionen, tillsammans med regionordföranden och namnen Björn Johansson. Björn Lindgren har lång erfarenhet inom Hyresgästföreningen och kommer närmast från en tjänst som enhetschef för föreningens medlemscenter i Örebro. Där har han lett arbetet att stötta medlemmar över hela landet.

Media no image

Nya hyror för Bonings hyresgäster i Tranås

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 11:20 CET

Hyresgästföreningen region Sydost och Boning fastigheter, Tranås, har kommit överens om nya hyror för samtliga lägenheter. Nya grundhyror har fastställts och som en konsekvens av det kommer hyrorna att justeras med hyressänkningar på cirka 8 procent och höjningar på upp till 7 procent. De hyresgäster som får grundhyror över 7 procent kommer att erbjudas en livstidsrabatt. Det blir inga retroaktiva höjningar eller sänkningar.


Förhandlingen
Vid förhandlingen inför 2017 års hyror begärde Boning fastigheter en översyn och justering av hyrorna från den 1 juli 2017. Utifrån lagstiftningen om att lika lägenhet ska ha likvärdig hyra har vi i förhandlingar konstaterat stora skillnader, men även många likheter. Detta har lett till svåra överväganden för Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. Yrkanden på hyreshöjningar mellan 0 - 35 procent har gjort det svårt att hantera, på grund av att enskilda hyresgäster riskerat kraftiga höjningar.

− Vi har tagit hänsyn till lagstiftningen och övervägt alternativen med en eventuell prövning av hyrorna i hyresnämnden. Utifrån det har vi träffat en överenskommelse som är generellt bra för hyresgästerna, säger Anders Wall, förhandlare på Hyresgästföreningen.

 • Hyran höjs 1 januari 2018 med max 5 procent.
 • Hyran höjs 1 juli 2018 om utrymme finns med ytterligare 2 procent.
 • De hyresgäster som får grundhyror över 7 procent erbjuds en livstidsrabatt.
 • Det blir inga retroaktiva höjningar eller sänkningar.
 • I årshyresförhandlingen om 2018 års hyror träffades överenskommelse om en höjning som fastställdes till 0,85 procent från den 1 januari 2018.

I förhandlingarna som har pågått under hela 2017 har vi konstaterat, genom besiktningar och i dialog med hyresgästerna, att det finns underhållsbrister som hyresvärden har att hantera. Detta har vi lyft upp i förhandlingarna och enats om hur vi ska kunna hantera detta framöver.

 • Boning kommer att fråga hyresgästerna om underhåll, service med mera.
  Svaren ska ligga till grund för kommande förhandlingar och prioriteringar.
 • Vi har enats om formulering av en normal tvättstuga. Detta ska ligga till grund för kommande strategi för upprustning av tvättstugor.
 • Vi har enats om ett hyresgästinflytande vid stamrenoveringar av fastigheter/lägenheter.


För mer information kontakta: 
Anders Wall, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 88, Mobil 0704-20 49 06
E-post: anders.wall@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen region Sydost och Boning fastigheter har kommit överens om nya hyror. Nya grundhyror har fastställts och som en konsekvens av det kommer hyrorna att justeras med hyressänkningar på cirka 8 procent och höjningar på upp till 7 procent. De hyresgäster som får grundhyror över 7 procent kommer att erbjudas en livstidsrabatt. Det blir inga retroaktiva höjningar eller sänkningar.

Läs vidare »
Media no image

Rejält sänkta hyreskrav

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:50 CET

Vi lyckades få ner hyreskravet rejält, och för många hyresgäster blir hyran oförändrad, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

Nu är Bostadsstiftelsen Platens hyror för 2018 klara.

Hyrorna höjs med i genomsnitt 0,66 procent, vilket motsvarar cirka 35 kronor per månad för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

-Bostadsstiftelsen ville höja hyran med 1 procent. Vi lyckades förhandla ner höjningen till en rimlig siffra för hyresgästerna, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

Undantag har gjorts för lägenheter som avviker från bruksvärdet i intilliggande område, och för de nyproducerade lägenheterna i Motala och i Borensberg. Där lämnas hyran oförändrad, utan någon hyreshöjning.

För fastigheter i Bråstorp som byggdes i början av 1990-talet kommer höjningen att bli i genomsnitt 1,36 procent. Nyproduktion och området Guldkullen kommer att lämnas oförändrade år 2018.

–Vi har haft en god dialog. Bostadsstiftelsen Platen har lyssnat på Hyresgästföreningen och på de argument som vi framfört, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

I dagarna påbörjas inflyttningen i de nya lägenheterna i Borensberg.

–Hyresgästerna som nu i dagarna flyttar in i Bostadsstiftelsen lägenheter i Borensberg fick en fin julklapp med oförändrad hyra för 2018, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:

Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen.
Telefon: 010-459 21 40
Epost: carina.johansson@hyresgastforeningen.se

Vi lyckades få ner hyreskravet rejält, och för många hyresgäster blir hyran oförändrad, säger Carina Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen. Nu är Bostadsstiftelsen Platens hyror för 2018 klara. Hyrorna höjs med i genomsnitt 0,66 procent, vilket motsvarar cirka 35 kronor per månad för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

Läs vidare »
Media no image

Hyresförhandlingarna med Kalmarhem för 2018 är klara

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:57 CET

Hyresgästföreningen region Sydost och Kalmarhem har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018.

Överenskommelsen innebär en höjning från den 1 januari 2018 med 0,8 procent. Kalmarhems yrkande låg på 1,9 procent i genomsnitt.

Kalmarhem tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyrorna och hyreshöjningen på en skälig nivå.

Skälet till att Kalmarhem vill höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt för de underhållsinsatser som görs. Bolaget ansåg att de ökade kostnaderna skulle kräva en hyreshöjning på 1,9 procent i genomsnitt för att täckas.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt god och visar på låga räntor, låg inflation, låg taxeutveckling och milda vintrar.

- Hyresgästföreningen ville också poängtera det allmännyttiga syftet som Kalmarhem har gentemot samhället och att höga hyresökningar kan vara svårt för många hyresgäster att hantera, säger Mats Seglarvik, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.

En god dialog mellan Hyresgästföreningens tjänstemän och förtroendevalda samt representanter från bostadsbolaget ledde slutligen till en överenskommelse.


För mer information kontakta:

Mats Seglarvik, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon:010-459 21 54
E-post: mats.seglarvik@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen region Sydost och Kalmarhem har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018. Överenskommelsen innebär en höjning från den 1 januari 2018 med 0,8 procent. Kalmarhems yrkande låg på 1,9 procent i genomsnitt. Kalmarhem tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyrorna och hyreshöjningen på en skälig nivå.

Läs vidare »
Media no image

Hyrorna klara för Eksjöbostäders hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:47 CET

Hyresgästföreningen region Sydost och Eksjöbostäder har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning för 2018 på 0,8 procent. 

Detta motsvarar 40 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.


Förhandlingen
Eksjöbostäder tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyreshöjningen på en skälig nivå. Idag mår de allra flesta bostadsbolag kommunala och privata riktigt bra.

Låga räntor, fullt uthyrt stärker bolagens ekonomi och de kan hålla igen på hyresnivåerna och samtidigt ha god ekonomi för sitt periodiska underhåll.

- Det känns bra att Eksjöbostäder har lyssnat på Hyresgästföreningen och på de argument som vi framfört om ett återhållsamt agerande. Eksjöbostäder är ett välmående bostadsbolag som expanderar och fortsätter agera som det kommunala verktyg de är för bostadsförsörjningen i Eksjö, säger Anders Wall ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.

- Vi har en god dialog med Eksjöbostäder och fortsätter utveckla hyresgästernas inflytande via vår förhandlingsdelegation och de lokala hyresgästföreningarna i Kvarnarp, Stocksnäs och Skogshyddan, säger Anders Wall.


För mer information kontakta:

Anders Wall, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 88, Mobil 0704-20 49 06
e-post: anders.wall@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen region Sydost och Eksjöbostäder har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning för 2018 på 0,8 procent. Detta motsvarar 40 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Tvåårsavtal klart för hyresgäster hos Nybro Bostads AB

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:00 CET

Hyresgästföreningen region Sydost och Nybro Bostads AB har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019.

Nybro Bostads AB yrkande låg på 1,13 procent för år 2018 vilket motsvarar 9,69 kr per kvm och år.

Överenskommelse har träffats om en höjning från den 1 januari 2018 med 6,02 kr per kvm och år och från den 1 januari 2019 med 6,07 kr per kvm och år.

Nybro Bostads AB och Hyresgästföreningen har haft seriösa diskussioner och enats om ett gemensamt ansvar för att hålla hyreshöjningen för kommande två år på en rimlig nivå. Skälet till att Nybro Bostads AB vill höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt de underhållsinsatser som bolaget gör.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt mycket goda med fortsatt låga räntor och låga taxehöjningar. Sammantaget ger det ett litet utrymme för höjningar samtidigt som bolaget har en möjlighet att bibehålla en god ekonomi till sitt periodiska underhåll och kunna arbeta långsiktigt.

– Vi hade en god dialog och kom fram till ett bra resultat för hyresgästerna. För en tvåa på 63 kvm höjs månadshyran med cirka 32 kr för respektive år. Det känns bra att Nybro Bostads AB har agerat återhållsamt och ansvarsfullt, säger Sanna König, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:

Alexander Kvidén, gruppchef Hyresgästföreningen

Telefon:010-459 21 36

E-post: alexander.kviden@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen region Sydost och Nybro Bostads AB har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019. Nybro Bostads AB yrkande låg på 1,13 procent för år 2018 vilket motsvarar 9,69 kr per kvm och år. Överenskommelse har träffats om en höjning från den 1 januari 2018 med 6,02 kr per kvm och år och från den 1 januari 2019 med 6,07 kr per kvm och år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande region Sydost
 • bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se
 • 010-4592139
 • 070-27 53 072
Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

 • Presskontakt
 • Boendechef/Kommunikationchef
 • Pressansvarig region Sydost
 • dysaraognmkvvkrcpgqy.avzsxnderclberg@himzjktraubyronyuesphgaatfehntrgntxkihwclstqqfocdogtbrezxwqningen.svde
 • 010-4592106
 • 0708-91 48 56

Om Hyresgästföreningen region Sydost

För allas rätt till en god bostad

Hyresgästföreningen region Sydost omfattar 51 kommuner i sex län - Östergötland, Gotland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Du kan nå oss direkt bland annat i Jönköping, Växjö, Linköping och Norrköping. Vår regionordförande heter Björn Johansson.

Adress

 • Hyresgästföreningen region Sydost
 • Östregårdsgatan 9,
 • 351 06 Växjö