Skip to main content

​Rätten till ett eget hem är en mänsklig rättighet

Blogginlägg   •   Jul 03, 2019 10:12 CEST

​Rätten till ett eget hem är en mänsklig rättighet.

Det förekommer i den bostadspolitiska debatten röster som vill tona ned bostadens betydelse och framför allt samhällets ansvar för att tillgodose bostadsbehovet för människor.

Bland annat har Barometern på sin ledarsida uttalat att det i dagens läge inte är klokt ”att utfärda nya mänskliga rättigheter” med hänvisning till en rörelse som pekat på att rätten till bostad är en mänsklig rättighet. Även i andra sammanhang och från vissa politiker finns en tydlig vilja att göra bostadsfrågan till uteslutande en privatsak, det är helt enkelt upp till den enskilde att ordna bostad. Samhället har inget ansvar för frågan eller endast ett begränsat ansvar.

Det är därför viktigt för Hyresgästföreningen att påminna om att rätten till bostad och ett eget hem är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I artikel 25 i deklarationen anges nämligen: ”var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad…”.

Denna deklaration antogs av FN 1948, dvs för 71 år sedan. I dag har nästan alla världens stater accepterat deklarationen som ett kontrakt mellan regeringen och deras invånare. Den anses också vara ett fundament för den liberala västerländska demokratin. Frågan om rätten till bostad som en mänsklig rättighet är alltså vare sig ny, eller ett påhitt av Hyresgästföreningen som vissa debattörer antyder.

Sverige har givetvis anslutit sig till deklarationen om de mänskliga rättigheterna och därmed åtagit sig att leva upp till dess mål. Som en följd av Sveriges åtagande, anges i den svenska grundlagen (Regeringsformen 1 kap 2 §) följande: ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet …”. Det allmänna innebär att staten och kommunerna har ansvaret för att leva upp till åtagandet om människors rätt till bostad. Avslutningsvis kan nämnas att kommunerna enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har ansvar att planera bostadsförsörjningen i kommunen för att ”alla i kommunen” kan leva i goda bostäder.

Hyresgästföreningen anser att det är viktigt att påminna om dessa fundament i tider när allt fler verkar ifrågasätta samhällets ansvar för att tillgodose behovet av en egen bostad och ett hem för människor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.