Skip to main content

Sänk hyran i Växjö!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 15:02 CET

Allmännyttans hyresnormerande roll är borta efter årsskiftet, något som fastighetsägareföreningen kämpat för under många år. Det innebär att de privata fastighetsägarna inte längre kan åka ”snålskjuts” på de kommunala bolagens förhandlingar. Det innebär också att de privata hyresgästerna i Växjö inte längre ska belastas med ersättning för allmännyttans olagliga utdelning till kommunen eller andra utsvävningar  som t.ex. driftbidrag till aktivitetshallen i Araby. Det är något som dessvärre hittills varit fallet i och med allmännyttans hyresnormerande roll.

Även i Kronobergs län har fastighetsägarna gått ut och begärt hyreshöjningar utifrån ett egentillverkat bruksvärdessystem, där man vill ha betalt för något som man väljer att kalla för ”efterfrågan”. Om denna ”efterfrågan” beror på brist på just den lägenhetstypen eller om det är hyresgästerna som upplever det som ett kvalitativt boende bryr man sig inte om. Man bryr sig heller inte om att bruksvärdet ska spegla hyresgästernas värderingar utan tycker att det bedömer man bäst själv.

Det är ju också så att det är stora skillnader i kvalité på boendet inom det privata beståndet. Det är väl vad man få anta att fastighetsägarna ville skulle få genomslag på hyresnivåerna då man gick ut och talade sig varm för något man kallade ”kvalitetshyror”.

I Växjö gjordes en stor genomgång av bruksvärderingen, något som fastighetsägareföreningen trots sin ”önskan” om kvalitetshyror valde att ställa sig utanför. Den genomgången visade att det enda fastighetsägarna ny väljer att lyfta ur hamnade långt ner på listan över vad hyresgästerna upplevde som bra kvalité i boendet.

Detta tillsammans med att ränteutvecklingen varit lägre än man bedömde vid förra årets förhandlingar samt en låg inflation, gör att det bör finnas utrymme för hyressänkningar, inte minst i Växjö.

Björn Johansson
Ordf. Hyresgästföreningen
Region Sydost

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera