Media-no-image

Årets hyror klara hos Stena Fastigheter

Nyheter   •   2015-03-24 09:00 CET

Nu är också hyrorna hos Stena Fastigheter i Göteborg klara. Uppgörelsen som berör runt 8 700 hushåll i staden innebär att hyran höjs med mellan 0,7 – 1,6 procent.

Det innebär att en lägenhet som i dag har 5 000 kronor i hyra blir mellan 35 – 80 kronor dyrare per månad.

Att höjningen varierar mellan olika områden beror på kvalitet och nuvarande hyresnivå.

Den nya högre hyran gäller från 1 januari i år och det betyder att hyresgästerna får betala höjningen för första kvartalet i efterskott på april, maj, juni och juli månads hyresavier.

Uppgörelsen gäller även de drygt 1 200 lägenheter i Lövgärdet som Stena Fastigheter nyligen sålde till Skånebaserade bolaget Victoria Park. Detta eftersom de nya ägarna inte tar över förrän i april.

När förhandlingarna inleddes ville Stena Fastigheter höja hyran med upp till 5 procent från årsskiftet. Hyresgästföreningen uppmanade å sin sida bolaget att visa största möjliga återhållsamhet med tanke på det för fastighetsägarna gynnsamma samhällsekonomiska läget med rekordlåg ränta och inflation.

I och med uppgörelsen med Stena är årets hyresnivå hos de allra flesta fastighetsägare i Göteborg fastställd. Så här blev resultatet i de större Göteborgsbolagen:

Bostadsbolaget 0,8 procent

Familjebostäder 0,88 procent (genomsnitt)

Poseidon 0,8 procent (genomsnitt)

Botrygg i Göteborg AB 0.45 procent

SGS Studentbostäder 0,8 procent

Gårdstensbostäder 0.95 procent

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) 0-1,6 procent

Stadsån (ombud för privata fastighetsägare) 0,7-1,4 procent

Nu är också hyrorna hos Stena Fastigheter i Göteborg klara. Uppgörelsen som berör runt 8 700 hushåll i staden innebär att hyran höjs med mellan 0,7 – 1,6 procent.

Läs vidare »
C2kznfeahflckkv24v6k

Unga kvinnor går samman i Biskopsgården

Nyheter   •   2015-03-23 10:35 CET

De har en mängd idéer och tankar både om vad de vill göra själva och hur de vill att deras stadsdel ska utvecklas. Men i dag läggs mest fokus och resurser på killar och det finns inte tillräckligt med verksamhet som riktar sig till unga kvinnor.

Ylz7plsbfeqcjcr6m5gl

Ännu ingen överenskommelse om hyran hos Förbo

Nyheter   •   2015-03-18 09:24 CET

Hyresgästföreningen och Förbo AB har avbrutit de lokala hyresförhandlingarna. I stället blir det nu den partsammansatta Hyresmarknadskommittén i Stockholm som får fatta beslut om årets hyror.

Lamerp5rjvsghqttmuqv

Hyran klar för ytterligare 7 000 hushåll i Göteborg

Nyheter   •   2015-03-16 10:00 CET

Årets hyror är klara för ytterligare 7 000 hushåll som hyr av privata fastighetsägare i Göteborg. Från 1 april i år höjs hyran med mellan 0,7 och 1,4 procent.

Uqnp0x12utldppqwyorv

Hyresgäster i Göteborg får tillbaka överhyra

Nyheter   •   2015-03-16 09:00 CET

Två hyresgäster i centrala Göteborg får tillsammans tillbaka 88 000 kronor. Detta sedan de under flera år betalat betydligt mer i hyra än vad som varit överenskommet.

Vev2zbgzf5uiblzw1lfy

Bostadsbristen slår hårt mot våldsutsatta kvinnor och barn

Blogginlägg   •   2015-03-11 11:00 CET

Bostadsbristen förvärras för varje år. Unga vuxna bor i allt större utsträckning kvar hemma och tvingas tacka nej till både jobb och utbildning för att de inte kan hitta bostad. Men bostadsbristen drabbar inte bara unga, utan får även svåra konsekvenser för de personer som socialtjänst och kvinnojourer försöker hjälpa.

Media-no-image

Hyran klar hos Kungälvsbostäder

Nyheter   •   2015-03-11 09:00 CET

Årets hyror är klara hos Stiftelsen Kungälvsbostäder. Från 1 mars höjs hyran för de omkring 2 700 hushåll som bor hos stiftelsen med i genomsnitt 1,3 procent.

Hyreshöjningen blir olika hög i olika områden och varierar från 0,3 – 1,65 procent beroende på den kvalitet som erbjuds i boendet.

För en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor innebär genomsnittshöjningen 65 kronor mer i månaden.

Den nya högre hyran gäller från 1 mars i år och det innebär att hyresgästerna får betala höjningen för mars i efterskott på april månads hyresavi.

När förhandlingarna inleddes ville Kungälvsbostäder att hyran skulle höjas med i genomsnitt 4 procent. Hyresgästföreningen å sin sida begärde att stiftelsen skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina krav eftersom både ränta och inflation ligger på rekordlåga nivåer. Samtidigt har många hyresgäster en ansträngd ekonomi.

Vill du veta mer om uppgörelsen välkommen att kontakta:

förhandlingsledare Patric Hultskär 031-704 50 72

Årets hyror är klara hos Stiftelsen Kungälvsbostäder. Från 1 mars höjs hyran för de omkring 2 700 hushåll som bor hos stiftelsen med i genomsnitt 1,3 procent.

Läs vidare »
Lamerp5rjvsghqttmuqv

Årets hyror klara hos privatvärdar i Varberg

Nyheter   •   2015-03-09 15:00 CET

Hyresgästföreningen och branschorganisationen Fastighetsägarna GFR är överens om årets hyror. Från 1 januari höjs hyrorna med 0-1,6 procent.

F4fbfrajtxpbkh8u34ks

Hyran klar för 35 000 lägenheter i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 09:00 CET

Årets hyror är klara hos ett stort antal privatvärdar i Göteborg. Hyresgästföreningen och branschorganisationen Fastighetsägarna GFR är överens om hyreshöjningar på mellan 0-1,6 procent.

Media-no-image

Hyran klar hos Mölndalsbostäder

Nyheter   •   2015-03-09 09:00 CET

Årets hyror är klara hos kommunala Mölndalsbostäder. 1 april i år höjs hyran med i genomsnitt 0,85 procent.

Höjningen blir dock olika hög i olika områden och varierar mellan 0,4 och 1,4 procent beroende på den kvalitet som erbjuds i boendet.

För de hyresgäster som får den genomsnittliga höjningen och hyr en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor blir hyran 42 kronor högre per månad.

Den nya hyran gäller från 1 april. Hyresgästerna betalar ingen hyreshöjning i efterskott för januari, februari och mars månad.

När förhandlingarna inleddes ville Mölndalsbostäder höja hyran med 1,5 procent. Hyresgästföreningen begärde att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav med tanke på att ränta och inflation ligger på rekordlåga nivåer. Samtidigt har många hyresgäster en redan ansträngd ekonomi.

Mölndalsbostäder har cirka 3 500 lägenheter i Mölndals kommun.

Vill du veta mer om uppgörelsen välkommen att kontakta:

förhandlingsledare Patric Hultskär 031-704 50 72

Årets hyror är klara hos kommunala Mölndalsbostäder. 1 april i år höjs hyran med i genomsnitt 0,85 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • anna.lonnlundback@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 19
 • 0722-16 31 16

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, biträdande regionchef
 • Förhandling
 • mkpeppdram.kucxlojouyqdbckchakqgtghrvfiapohsurpeaxlfpj@hikyrsozhesgastlzhofopvyerenicneildfyngen.ssne
 • 031-704 50 67
 • 0702-99 94 32

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, Pressansvarig
 • Press, Media
 • eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 32
 • 0771-443 443

 • Presskontakt
 • Regionstyrelsens ordförande
 • bengt.svensson@hyresgastforeningen.se
 • 0708-28 01 67
 • 0771-443 443

Om Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Vi är 71 000 medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 71 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region västra Sverige
 • Första Långgatan 21, Box 7304
 • 402 36 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar