Z1kctixrefjhhyq6ohyo

Bostadsfrågan i centrum på Göteborgs kulturkalas

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 10:00 CEST

Under Göteborgs kulturkalas 12-17 augusti förvandlas delar av Bältesspännarparken till ett Almedalen i miniatyr. Både de kommunala bostadsbolagen inom Framtiden-koncernen och Hyresgästföreningen finns på plats i parken under kalasdagarna för att diskutera bostadsfrågor och stadsplanering med göteborgarna.

C9ob39ecps8wpfdngbc1

Årets Megaloppis närmar sig

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 14:05 CEST

Söndag 25 maj är det dags igen. Megaloppis i Majorna växer varje år och är en gigantisk loppmarknad och folkfest. Tusentals bord på alla möjliga och omöjliga ställen från Stigbergstorget till Mariaplan.

Media-no-image

Få göteborgare har råd att bo i nybyggda hyreslägenheter

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 15:11 CET

Det finns ett stort gap mellan de verkliga hyror som tas ut i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det visar en TNS-SIFO - undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra och som besvarats av 1 360 göteborgare från 18 år och uppåt.

I dag kan en nybyggd etta ha en månadshyra på drygt 6 600 kronor i månaden. Men det är bara var fjärde av samtliga tillfrågade som anser sig ha råd att betala 5 000 kronor eller mer för en lägenhet i den storleken. Bland de yngsta och äldsta är andelen ännu lägre. Bara 16 procent av dem som är 29 år eller yngre och 19 procent av dem som är äldre än 60 år anser sig ha råd med mer än 5 000 kronor.

Undersökningen visar också att det bara är tre procent av göteborgarna som anser att Göteborg överhuvudtaget inte påverkas av bostadssituationen. En mycket stor majoritet ser i stället en rad negativa konsekvenser för Göteborg som stad.

Så mänga som 93 procent anser att bostadssituationen driver upp priserna på bostadsrätter och villor. Majoriteten anser också att det blir svårare för företag och universitet/högskola att rekrytera arbetskraft, att stadens tillväxt bromsas, att förtroendet för kommunens politiker påverkas negativt, att studenter väljer bort studieplatser och att en del människor endera väljer att lämna Göteborg eller att inte flytta hit överhuvudtaget.

Av undersökningen som genomfördes i februari i år framgår också att det är en minoritet, 13 procent, som anser att det är den enskilde som har störst ansvar för att ordna sin bostadssituation. I stället anser 93 procent att det är kommunens politiker som har ett ganska eller mycket stort ansvar för att bostadssituationen ser ut som den gör. Majoriteten i undersökningen lägger också stort ansvar på de kommunägda bostadsbolagen och på politiker i regering och riksdag.

- En mycket stor majoritet av göteborgarna ser alldeles uppenbart inte dagens bostadssituation som ett individuellt problem. I stället lägger göteborgarna ett mycket tydligt politiskt ansvar framförallt på våra kommunpolitiker och det är dags för dem att greppa utmaningen att både bygga betydligt mer men också att bygga bostäder som alla har råd att bo i, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck 031-704 50 19, 0722-16 31 16


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Det finns ett stort gap mellan de verkliga hyror som tas ut i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det visar en TNS-SIFO - undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra och som besvarats av 1 360 göteborgare från 18 år och uppåt.

Läs vidare »
Z1kctixrefjhhyq6ohyo

Pressinbjudan: En mobil lägenhet landar i bostadsbristens Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 14:09 CET

I samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar fredag 28 och lördag 29 mars kommer Hyresgästföreningens mobila lägenhet att finnas uppställd utanför Svenska Mässan i Göteborg.

Media-no-image

Hyran klar hos Bostads AB Poseidon i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 08:39 CET

Årets hyror är klara hos Göteborgs största kommunala bostadsbolag.  Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 1,5 procent från den 1 april i år.

Höjningarna varierar mellan olika bostadsområden och fastigheter beroende på kvalitet och nuvarande hyresnivå. Som lägst blir höjningen 0 procent och som högst 3 procent.

För en hyresgäst som i dag har en hyra på 5 000 kronor och som får den genomsnittliga höjningen på 1,5 procent blir hyran 75 kronor dyrare per månad.

När förhandlingarna inleddes ville Poseidon höja hyran med i genomsnitt 2.75 procent. Kravet gällde från 1 januari i år.

Eftersom hyresuppgörelsen gäller från 1 april betalar hyresgästerna ingen hyreshöjning i efterskott för årets första kvartal.

Poseidon har omkring 26 000 lägenheter i Göteborg.

Genom dagens uppgörelse är hyresförhandlingarna med samtliga tre stora kommunägda bolag, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon, klara. I alla tre bolagen blev snitthöjningen 1,5 procent.

Vill du veta mer om uppgörelsen med Poseidon välkommen att kontakta:

Patrik Hakenmyr förhandlare 031-704 50 63

Vill du mer om förhandlingsläget i sin helhet välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling 031-704 50 67


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Årets hyror är klara hos Göteborgs största kommunala bostadsbolag. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 1,5 procent från den 1 april i år.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna klara för 45 000 lägenheter i Göteborgsområdet

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 12:19 CET

Årets hyror är klara hos ett stort antal privatvärdar i Göteborgs-regionen. Hyresgästföreningen och branschorganisation Fastighetsägarna är överens om hyreshöjningar på mellan 0-3 procent.

Hyreshöjningarna varierar mellan olika bostadsområden och olika fastigheter. Skälet till det är att den nuvarande hyresnivån jämförts med den kvalitet, till exempel standard och skötsel, som erbjuds i boendet.

I Göteborg där drygt 30 000 hushåll berörs varierar höjningarna från 0 upp till 2,8 procent. För majoriteten av hyresgästerna, cirka 27 000 hushåll, blir höjningen mellan 1 och 2 procent, vilket motsvarar 50 – 100 kronor mer i månaden för en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor.

I Göteborg gäller uppgörelsen retroaktivt från 1 januari, vilket innebär att hyresgästerna får betala höjningen för januari, februari och mars i efterhand på hyresavierna för april, maj och juni.

I flera av kranskommunerna gäller hyresuppgörelsen i stället från 1 april och därmed utgår ingen retroaktivitet.  Vilka kommuner som omfattas ser du i sammanställningen här nedanför.

När förhandlingarna inleddes var Fastighetsägarnas ursprungliga krav höjningar på upp till 5 procent.

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg 031-704 50 30, 0708-11 39 32

Carl-Johan Bergström, förhandlare 031-704 50 23

Pedram Kouchakpour enhetschef förhandling 031-704 50 67

Lerum höjningar mellan 1,1–1.95 procent från 1 januari

Härryda: höjningar mellan 1,4–1,95 procent från 1 januari

Härryda: höjningar mellan 1,1–1,4 procent från 1 april

Kungälv: höjningar mellan 0,7-3 procent från 1 april

Ale: höjningar mellan 1,3–2,1 procent från 1 april

Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Årets hyror är klara hos ett stort antal privatvärdar i Göteborgs-regionen. Hyresgästföreningen och branschorganisation Fastighetsägarna är överens om hyreshöjningar på mellan 0-3 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyran klar hos Familjebostäder i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 12:05 CET

Årets hyror är klara hos Familjebostäder i Göteborg. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 1,5 procent från den 1 april i år.

Höjningarna varierar dock mellan olika områden beroende på kvalitet och nuvarande hyresnivå. Som lägst blir höjningen 1 procent och som högst 3 procent.

För en hyresgäst som i dag har en hyra på 5 000 kronor och som får den genomsnittliga höjningen blir hyran 75 kronor högre per månad.

När förhandlingarna inleddes krävde Familjebostäder höjningar på i genomsnitt 2,7 procent från den 1 januari i år. Kraven varierade från 1 upp till 5 procent.

Familjebostäder har cirka 18 000 lägenheter i Göteborg.

Genom dagens överenskommelse finns det nu färdiga hyresuppgörelser med två av de fyra allmännyttiga bostadsbolagen I Göteborg. Även hos kommunala Bostadsbolaget med cirka 23 000 lägenheter blir höjningen 1,5 procent från 1 april.

Fortfarande pågår förhandlingar med ett stort antal bostadsbolag i Hyresgästföreningens västsvenska region. Här är listan över de  större bolag där det finns klara hyresuppgörelser.

Alebyggen Ale 1.65 procent

Balder Ale Göteborg Lerum Tjörn snitt 0.74 procent

Botrygg Göteborg 0,9 procent

Eksta Kungsbacka snitt 1,3 procent

Orustbostäder Orust 1.18 procent

SGS Studentbostäder Göteborg Mölndal 1.6 procent

Stenungsundshem Stenungsund 1,45 procent

Tjörns Bostad Tjörn 1.18 procent

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Förhandlare Linda Zackariasson (uppgörelsen med Familjebostäder)
 031-704 50 37

Förhandlingschef Pedram Kouchakpour (förhandlingsläget i regionen)

031-704 50 67


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Årets hyror är klara hos Familjebostäder i Göteborg. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 1,5 procent från den 1 april i år.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppgörelse klar om nedsläckningen av kabeltv-nätet i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 11:05 CET

Hyresgästföreningen och de fyra allmännyttiga bostadsbolagen har enats om en uppgörelse om nedsläckningen av kabel-tv-nätet för drygt 70 000 hushåll i Göteborg.

Uppgörelsen innebär att nedsläckningen av kabel-tv-nätet skjuts upp till efter sommaren. Den innebär också att alla hyresgäster ska kunna se på minst tio tv-kanaler, så kallade baspaket, i det nya fibernätet Framtidens Bredband utan kostnad. Hyresgäster som väljer att köpa baspaket kan även fortsättningsvis ansöka om att få detta subventionerat från sitt bostadsbolag.

-  Det är oerhört glädjande att vi efter flera månaders förhandlingar nu kunnat enas om en uppgörelse som vi bedömer är väldigt bra för hyresgästerna, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Nedsläckningen av kabel-tv-nätet startar den 1 augusti 2014 istället för som tidigare planerat den 24 februari.

Uppgörelsen berör samtliga hyresgäster hos Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder samt Gårdstensbostäder.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling 0702-99 94 32, 031-704 50 67


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Hyresgästföreningen och de fyra allmännyttiga bostadsbolagen har enats om en uppgörelse om nedsläckningen av kabel-tv-nätet för drygt 70 000 hushåll i Göteborg.

Läs vidare »
Media-no-image

En miljard kronor i bidrag till dem som tjänar mest i Göteborgsregionen

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 08:00 CET

Ju högre inkomst desto mer utnyttjas möjligheten till Rot-avdrag. Sedan avdraget infördes år 2009 har personer med inkomster över 50 000 kronor i månaden och som bor i någon av de 13 kommuner som ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region fått över en miljard i bidrag för att bygga om hemma.

År 2012 fick ägare till villor och bostadsrätter i Göteborgsregionen 1 467 miljoner kronor, alltså närmare 1,5 miljard, i Rot-stöd. Nästan hälften, 684 miljoner, av de pengarna gick till personer med en årsinkomst över 400 000 kronor.

Det är alltså en förhållandevis liten och välbärgad grupp som får en stor del av Rot-pengarna. Och de får betydligt mer än vad de fattigaste invånarna får i bostadsbidrag. År 2012 betalades 462 miljoner kronor ut i bostadsbidrag i region västra Sverige.

-  De här siffrorna visar tydligt att Rot-avdraget både används flitigt av och gynnar dem med de allra högsta inkomsterna. Jämfört med summan över utbetalda bostadsbidrag så blir de här summorna naturligtvis väldigt utmanande, inte minst fördelningspolitiskt, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen Västra Sverige.

-  Men den stora orättvisan är att Rot-avdraget enbart gäller ägt boende och inte hyresrätter. Vi vet att många hyresgäster får svårt att bo kvar eftersom de inte klarar högre hyror sedan deras hem renoverats och därför kräver vi att även hyresrätter ska bli berättigade till Rot-avdrag.

Siffrorna ovan bygger på statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, och finns från och med i dag publicerade på Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/goteborgsregionen. På sidan finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförhållanden i såväl Göteborg som dess kranskommuner.

Du hittar också ett mer utförligt material om Rot- avdraget på  http://hurvibor.se/lanssidor/goteborgsregionen/hur-vi-lever/rot-avdrag/

I Hyresgästföreningens västsvenska region ingår följande kommuner:

Varberg, Kungsbacka, Härryda, Mölndal, Göteborg, Partille, Lerum, Ale, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn samt Öckerö.

Vill du veta mer välkommen att kontakta

regionchef Anna Lönn Lundbäck 0722-16 31 16


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Ju högre inkomst desto mer utnyttjas möjligheten till Rot-avdrag. Sedan avdraget infördes år 2009 har personer med inkomster över 50 000 kronor i månaden och som bor i någon av de 13 kommuner som ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region fått över en miljard i bidrag för att bygga om hemma.

Läs vidare »
Media-no-image

"Vi kräver att hyresgästerna i kompenseras fullt ut"

Pressmeddelanden   •   2014-01-09 14:08 CET

Nästa månad påbörjar de fyra bostadsbolagen i Göteborg nedsläckningen av kabel-TV-nätet med start i nordöstra Göteborg (etapp 1). Som kompensation erbjuds nu hyresgästerna en hyresrabatt på 500 kronor i februari. Sedan tidigare finns även en möjlighet att få en mindre subvention för nytt TV-abonnemang och IPTV-box i det nya fibernätet.

Hyresgästföreningens krav på kompensation är en permanent sänkning av hyrorna, alternativt att man hittar lösningar som kompenserar hyresgästerna fullt ut i det nya fibernätet. Men det bästa alternativet vore att behålla kabel-TV-nätet. Bolagen vägrar att gå med på detta. Hyresgästföreningen har därför vänt sig till Hyresmarknadskommittén i Stockholm för att få hjälp med en förhandlingslösning och vi inväntar nu kommitténs medlingsbud.

Bostadsbolagen hävdar att nedsläckningen skapar en konkurrens i fibernätet vilket skulle gynna hyresgästerna i form av bra priser. Det är en bedömning som varken Hyresgästföreningen eller Post- och Telestyrelsen (PTS) håller med om. Så här skriver Post- och Telestyrelsen (PTS) i ett brev den 27 april 2012 till Förvaltnings AB Framtidens VD:

”En stängning av kabel-TV nätet innebär att Göteborgs Stad, genom AB Framtiden, i praktiken motverkar regeringens bredbandsstrategi för Sverige. I bredbandsstrategin poängteras vikten av att kommunala bostadsbolag bevarar möjligheten för operatörer att leverera bredbandstjänster via kabel-TV nät, trots anläggning av nya fibernät.” 

Hyresgästföreningen har därför skrivit ett brev till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för att få till stånd en dialog så att frågan om nedsläckningen av kabel-TV nätet får en lösning som är acceptabel för alla parter. Frågan berör tiotusentals göteborgare och av den anledningen tycker vi att det är viktigt att moderbolagets styrelse får möjliget att medverka till en lösning som gäller för alla dotterbolagen.

 

Om du har frågor välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, tel 031-704 50 67.

E-post: pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Nästa månad påbörjar de fyra bostadsbolagen i Göteborg nedsläckningen av kabel-TV-nätet med start i nordöstra Göteborg (etapp 1). Hyresgästföreningens krav på kompensation är en permanent sänkning av hyrorna, alternativt att man hittar lösningar som kompenserar hyresgästerna fullt ut i det nya fibernätet. Men det bästa alternativet vore att behålla kabel-TV-nätet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • qfanllna.lyvonrnigyynlnhunuzqpdbipywdeack@xyumavhtaouuvvhyreeknusgastfpkoreningepvuifen.zuntse
 • 031-704 50 19
 • 0722-16 31 16

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, Pressansvarig
 • Press, Media
 • eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 32
 • 0771-443 443

 • Presskontakt
 • Regionstyrelsens ordförande
 • bengt.xnsvibucjcenssutllryon@hkcyrvwesgastforevhhjgtningfaitrden.sxde
 • 0708-28 01 67
 • 0771-443 443

Om Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Vi är 69 000 medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 69 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region västra Sverige
 • Första Långgatan 21, Box 7304
 • 402 36 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar