Media-no-image

Uppgörelse klar på Pennygången - framgång för hyresgästerna

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 08:00 CEST

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter har kommit överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg.

Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan.

 • Det här har varit en lång process där vi stundtals har haft väldigt olika åsikter, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

 • Vår utgångspunkt har varit att alla hyresgäster ska ha möjlighet att bo kvar efter renoveringen. Därför är det oerhört glädjande att Stena Fastigheter nu tar ett socialt ansvar och visar att de vill värna om sina hyresgäster på Pennygången.

Hyreshöjningen kommer att tas ut i två steg. Hälften av höjningen kommer när renoveringen är klar och andra hälften först ett år senare. Snitthöjningen är baserad på en genomsnittslägenhet på 67 kvadratmeter. Det innebär att lägenheter med större yta får en något högre höjning och mindre lägenheter en något lägre.

Den renovering som nu ska genomföras är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Det blir en total ombyggnad av badrummen och därutöver ingår också åtgärder som målning av trapphus, rengöring av fasader, nya elstammar och förstärkt ventilation.

Förutom baspaketet som omfattar samtliga lägenheter finns också en rad tillval som dock medför en extra kostnad för de hyresgäster som väljer att utnyttja den möjligheten.

Mattias Axelsson är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Valvteglet på Pennygången.

 • Det är positivt att det finns en överenskommelse, att rivningskontrakten är borta och att vi nu pratar om hela Pennygången, säger han. Det är grunden för att vi ska kunna fortsätta diskutera framtiden med Stena med utgångspunkt att alla ska kunna bo kvar.

Du som vill veta mer om förhandlingsuppgörelsen är välkommen att kontakta

förhandlingsledare Carl-Johan Bergström 031-704 50 23.

Du som vill komma i kontakt med den lokala hyresgästföreningen är välkommen att ringa Mattias Axelsson 0736-42 38 06.


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter har kommit överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg.

Läs vidare »
Lamerp5rjvsghqttmuqv

Rekordhögt hyreskrav från Varbergs Bostad

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:56 CEST

Varbergs Bostad vill höja hyrorna med hela 5,9 procent från årsskiftet. Bolaget motiverar sitt skyhöga krav med att hyrorna i Varberg är för låga.

Media-no-image

Första hyresuppgörelsen klar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 08:00 CEST

Den första hyresöverenskommelsen för år 2015 är klar i Göteborg. Privatägda Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen är överens om en hyreshöjning på 0, 45 procent från årsskiftet.

Det är en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med.

-  Botrygg ser en dämpad ekonomi i Sverige med mycket låg eller ingen inflation under 2015, säger Joachim Arcari, vd för Botrygg Göteborg. Det ger oss ett gynnsamt läge och därför är det här en rimlig nivå. Ränteläget har under 2014 varit rekordlågt och även detta är en bidragande orsak till att hyresvärdarna bör dela med sig av de lägre räntekostnaderna.

-  Med den här uppgörelsen vill vi också ta vårt ansvar för den rådande situationen på bostadsmarknaden, för hyresrätten och för de hushåll som är ensamstående eller ekonomiskt svagare i samhället.

Hyresgästföreningen har inför höstens förhandlingsomgång betonat vikten av att hyresvärdarna visar största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav inför 2015. Föreningen har redan begärt förhandlingar med ett antal av de större kommunala och privata hyresvärdarna i regionen och framhåller bland annat det samhällsekonomiska läget och hyresgästernas ekonomi som viktiga skäl för att hålla hyreskraven nere.

-  Därför känns det väldigt bra att Botrygg nu går i spetsen och visar att de är beredda att ta ansvar för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige.

-  Vi förutsätter nu att fler hyresvärdar i Västsverige också är beredda att ta sitt ansvar för hyresutvecklingen.

Dagens uppgörelse, som omfattar Botryggs cirka 300 lägenheter i Göteborg, innebär att en genomsnittslägenhet som i dag kostar 7 200 kronor blir cirka 32 kronor dyrare per månad.

Vill du veta mer välkommen att kontakta

Joachim Arcari, vd Botrygg Göteborg, 010-516 30 00

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 0702-99 94 32


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Den första hyresöverenskommelsen för år 2015 är klar i Göteborg. Privatägda Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen är överens om en hyreshöjning på 0, 45 procent från årsskiftet. Det är en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med.

Läs vidare »
Z1kctixrefjhhyq6ohyo

Måste man ta med en egen lägenhet för att kunna bo i Göteborg?

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 10:00 CEST

Frågan är i allra högsta grad befogad. Enligt en färsk rapport från branschorganisationen Studentbostadsföretagen är väntetiden för en studentbostad just nu 64 veckor i Göteborg. För att uppmärksamma den skriande bristen på bostäder för stadens studenter genomför Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Hyresgästföreningens arbetsgrupp ”Unga för bostäder i Göteborg” nu en gemensam kampanj.

Media-no-image

#//Flerhem - nyckeln till utbildning och jobb

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 15:00 CEST

Äntligen är det dags för årets hetaste bostadsdebatt. Nu på torsdag 28 augusti gör Hyresgästföreningen, Göteborgs Förenade Studentkårer, jagvillhabostad.nu och Nöjesguiden gemensam sak och bjuder in till diskussion om en av Göteborgs viktigaste framtidsfrågor.

Vi vill helt enkelt veta vad politikerna i Göteborgs kommunstyrelse tänker göra år bostadssituationen i staden. På plats i debatt-panelen finns därför:

Martin Wannholt M

Mats Arnsmar S

Helen Odenjung FP

David Lega KD

Marie Lindén V

Ulf Kamne MP

Även ungdomsförbunden till de medverkande partierna kommer att finnas på plats och delta i debatten. Moderator är Mohamed El-Abed.

Debatten hålls i Göteborgs Auktionsverks nya lokaler på Värmlandsgatan 2, strax intill Stena Lines Danmarksterminal.  Närmaste spårvagnshållplats är Masthuggstorget. Vi startar klockan 18.00 med enklare tilltugg, dryck och mingel. Själva debatten drar sedan igång klockan 19.00.

Du är självklart varmt välkommen att bevaka debatten. Eftersom det finns ett tak för hur många personer som får vistas i lokalen behöver du dock anmäla dig i förväg. Det gör du till Erik Normark endera på telefon 0703 - 619015 eller via mail: erik.normark@hyresgastforeningen.se

Väl mött på torsdag 28 augusti.

Eftersom antalet platser är begränsade kommer vi att webbsända hela debatten via tjänsten bambuser.  Länken till sändningen hittar du på http://bambuser.com/channel/hyresgastvast


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Äntligen är det dags för årets hetaste bostadsdebatt. Nu på torsdag 28 augusti gör Hyresgästföreningen, Göteborgs Förenade Studentkårer, jagvillhabostad.nu och Nöjesguiden gemensam sak och bjuder in till diskussion om en av Göteborgs viktigaste framtidsfrågor.

Läs vidare »
Z1kctixrefjhhyq6ohyo

Bostadsfrågan i centrum på Göteborgs kulturkalas

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 10:00 CEST

Under Göteborgs kulturkalas 12-17 augusti förvandlas delar av Bältesspännarparken till ett Almedalen i miniatyr. Både de kommunala bostadsbolagen inom Framtiden-koncernen och Hyresgästföreningen finns på plats i parken under kalasdagarna för att diskutera bostadsfrågor och stadsplanering med göteborgarna.

C9ob39ecps8wpfdngbc1

Årets Megaloppis närmar sig

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 14:05 CEST

Söndag 25 maj är det dags igen. Megaloppis i Majorna växer varje år och är en gigantisk loppmarknad och folkfest. Tusentals bord på alla möjliga och omöjliga ställen från Stigbergstorget till Mariaplan.

Media-no-image

Få göteborgare har råd att bo i nybyggda hyreslägenheter

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 15:11 CET

Det finns ett stort gap mellan de verkliga hyror som tas ut i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det visar en TNS-SIFO - undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra och som besvarats av 1 360 göteborgare från 18 år och uppåt.

I dag kan en nybyggd etta ha en månadshyra på drygt 6 600 kronor i månaden. Men det är bara var fjärde av samtliga tillfrågade som anser sig ha råd att betala 5 000 kronor eller mer för en lägenhet i den storleken. Bland de yngsta och äldsta är andelen ännu lägre. Bara 16 procent av dem som är 29 år eller yngre och 19 procent av dem som är äldre än 60 år anser sig ha råd med mer än 5 000 kronor.

Undersökningen visar också att det bara är tre procent av göteborgarna som anser att Göteborg överhuvudtaget inte påverkas av bostadssituationen. En mycket stor majoritet ser i stället en rad negativa konsekvenser för Göteborg som stad.

Så mänga som 93 procent anser att bostadssituationen driver upp priserna på bostadsrätter och villor. Majoriteten anser också att det blir svårare för företag och universitet/högskola att rekrytera arbetskraft, att stadens tillväxt bromsas, att förtroendet för kommunens politiker påverkas negativt, att studenter väljer bort studieplatser och att en del människor endera väljer att lämna Göteborg eller att inte flytta hit överhuvudtaget.

Av undersökningen som genomfördes i februari i år framgår också att det är en minoritet, 13 procent, som anser att det är den enskilde som har störst ansvar för att ordna sin bostadssituation. I stället anser 93 procent att det är kommunens politiker som har ett ganska eller mycket stort ansvar för att bostadssituationen ser ut som den gör. Majoriteten i undersökningen lägger också stort ansvar på de kommunägda bostadsbolagen och på politiker i regering och riksdag.

- En mycket stor majoritet av göteborgarna ser alldeles uppenbart inte dagens bostadssituation som ett individuellt problem. I stället lägger göteborgarna ett mycket tydligt politiskt ansvar framförallt på våra kommunpolitiker och det är dags för dem att greppa utmaningen att både bygga betydligt mer men också att bygga bostäder som alla har råd att bo i, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck 031-704 50 19, 0722-16 31 16


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Det finns ett stort gap mellan de verkliga hyror som tas ut i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det visar en TNS-SIFO - undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra och som besvarats av 1 360 göteborgare från 18 år och uppåt.

Läs vidare »
Z1kctixrefjhhyq6ohyo

Pressinbjudan: En mobil lägenhet landar i bostadsbristens Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 14:09 CET

I samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar fredag 28 och lördag 29 mars kommer Hyresgästföreningens mobila lägenhet att finnas uppställd utanför Svenska Mässan i Göteborg.

Media-no-image

Hyran klar hos Bostads AB Poseidon i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 08:39 CET

Årets hyror är klara hos Göteborgs största kommunala bostadsbolag.  Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 1,5 procent från den 1 april i år.

Höjningarna varierar mellan olika bostadsområden och fastigheter beroende på kvalitet och nuvarande hyresnivå. Som lägst blir höjningen 0 procent och som högst 3 procent.

För en hyresgäst som i dag har en hyra på 5 000 kronor och som får den genomsnittliga höjningen på 1,5 procent blir hyran 75 kronor dyrare per månad.

När förhandlingarna inleddes ville Poseidon höja hyran med i genomsnitt 2.75 procent. Kravet gällde från 1 januari i år.

Eftersom hyresuppgörelsen gäller från 1 april betalar hyresgästerna ingen hyreshöjning i efterskott för årets första kvartal.

Poseidon har omkring 26 000 lägenheter i Göteborg.

Genom dagens uppgörelse är hyresförhandlingarna med samtliga tre stora kommunägda bolag, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon, klara. I alla tre bolagen blev snitthöjningen 1,5 procent.

Vill du veta mer om uppgörelsen med Poseidon välkommen att kontakta:

Patrik Hakenmyr förhandlare 031-704 50 63

Vill du mer om förhandlingsläget i sin helhet välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling 031-704 50 67


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Årets hyror är klara hos Göteborgs största kommunala bostadsbolag. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 1,5 procent från den 1 april i år.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • anourznamu.lonnlqpwjunvudbacljyek@hyuiczresgmfqmwaastfpsueorengcinyvgen.se
 • 031-704 50 19
 • 0722-16 31 16

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, biträdande regionchef
 • Förhandling
 • pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 67
 • 0702-99 94 32

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, Pressansvarig
 • Press, Media
 • eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 32
 • 0771-443 443

 • Presskontakt
 • Regionstyrelsens ordförande
 • bengt.svensson@hyresgastforeningen.se
 • 0708-28 01 67
 • 0771-443 443

Om Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Vi är 69 000 medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 69 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region västra Sverige
 • Första Långgatan 21, Box 7304
 • 402 36 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar