Fganz4p7qov0devk3uyk

Vi ställer frågan i Partille: "Kan man bo här?"

Nyheter   •   2015-04-16 10:40 CEST

Kan man bo här? I veckan ställder vi frågan till partilleborna med förhoppningen att de påverkar kommunens politiker. Bakgrunden är att det behöver byggas fler billiga hyreslägenheter i kommunen.

P4h7fxrl33uqckcpbrhh

Kan man bo här?

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 14:38 CEST

I Partille, liksom i många andra svenska kommuner, råder bostadsbrist. Särskilt stor är bristen på hyresrätter med hyror som vanliga människor med normala inkomster har råd att betala.

Media-no-image

Hyran klar även hos Öckerö Bostads AB

Nyheter   •   2015-04-07 13:57 CEST

Årets hyror är nu klara hos kommunala Öckerö Bostads AB. I stället för den snitthöjning på 4 procent som bolaget begärt stannar höjningen på 1,35 procent.

Uppgörelsen berör de omkring 400 hushåll som hyr hos bolaget och innebär att en lägenhet som idag har en hyra på 5 000 kronor blir 67 kronor dyrare per månad. Höjningen blir procentuellt lika hög i alla bolagets lägenheter.

Den nya högre hyran gäller från 1 januari i år. Höjningen för första halvåret kommer att tas ut i efterskott på hyresavierna för juli, augusti och september.

När förhandlingarna inleddes ville Öckerö Bostads AB höja med ända upp till 7 procent i några fastigheter. Det genomsnittliga kravet låg på 4 procent vilket innebär att lägenheten i exemplet ovan skulle blivit 200 kronor dyrare per månad.

Hyresgästföreningen begärde å sin sida största möjliga återhållsamhet från bolaget. Detta med tanke på att ränta och inflation ligger på rekordlåga nivåer vilket gynnar företagens ekonomi. Samtidigt har många hyresgäster en fortsatt ansträngd ekonomi.

I och med uppgörelsen med Öckerö Bostads AB är nu så gott som samtliga hyresförhandlingar i Hyresgästföreningens västsvenska region avklarade.

Årets hyror är nu klara hos kommunala Öckerö Bostads AB. I stället för den snitthöjning på 4 procent som bolaget begärt stannar höjningen på 1,35 procent.

Läs vidare »
Jmfhfjytrwevv7wjofsh

Besöksrekord på Astrid Lindgren-dag i Biskopsgården

Nyheter   •   2015-03-31 09:45 CEST

Intresset slog alla rekord när Hyresgästförenings projekt Vackra Biskopsgården nyligen anordnade en Astrid Lindgren-dag i Sjumilaskolan för barn och deras familjer.

Media-no-image

Årets hyror klara hos Stena Fastigheter

Nyheter   •   2015-03-24 09:00 CET

Nu är också hyrorna hos Stena Fastigheter i Göteborg klara. Uppgörelsen som berör runt 8 700 hushåll i staden innebär att hyran höjs med mellan 0,7 – 1,6 procent.

Det innebär att en lägenhet som i dag har 5 000 kronor i hyra blir mellan 35 – 80 kronor dyrare per månad.

Att höjningen varierar mellan olika områden beror på kvalitet och nuvarande hyresnivå.

Den nya högre hyran gäller från 1 januari i år och det betyder att hyresgästerna får betala höjningen för första kvartalet i efterskott på april, maj, juni och juli månads hyresavier.

Uppgörelsen gäller även de drygt 1 200 lägenheter i Lövgärdet som Stena Fastigheter nyligen sålde till Skånebaserade bolaget Victoria Park. Detta eftersom de nya ägarna inte tar över förrän i april.

När förhandlingarna inleddes ville Stena Fastigheter höja hyran med upp till 5 procent från årsskiftet. Hyresgästföreningen uppmanade å sin sida bolaget att visa största möjliga återhållsamhet med tanke på det för fastighetsägarna gynnsamma samhällsekonomiska läget med rekordlåg ränta och inflation.

I och med uppgörelsen med Stena är årets hyresnivå hos de allra flesta fastighetsägare i Göteborg fastställd. Så här blev resultatet i de större Göteborgsbolagen:

Bostadsbolaget 0,8 procent

Familjebostäder 0,88 procent (genomsnitt)

Poseidon 0,8 procent (genomsnitt)

Botrygg i Göteborg AB 0.45 procent

SGS Studentbostäder 0,8 procent

Gårdstensbostäder 0.95 procent

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) 0-1,6 procent

Stadsån (ombud för privata fastighetsägare) 0,7-1,4 procent

Nu är också hyrorna hos Stena Fastigheter i Göteborg klara. Uppgörelsen som berör runt 8 700 hushåll i staden innebär att hyran höjs med mellan 0,7 – 1,6 procent.

Läs vidare »
C2kznfeahflckkv24v6k

Unga kvinnor går samman i Biskopsgården

Nyheter   •   2015-03-23 10:35 CET

De har en mängd idéer och tankar både om vad de vill göra själva och hur de vill att deras stadsdel ska utvecklas. Men i dag läggs mest fokus och resurser på killar och det finns inte tillräckligt med verksamhet som riktar sig till unga kvinnor.

Ylz7plsbfeqcjcr6m5gl

Ännu ingen överenskommelse om hyran hos Förbo

Nyheter   •   2015-03-18 09:24 CET

Hyresgästföreningen och Förbo AB har avbrutit de lokala hyresförhandlingarna. I stället blir det nu den partsammansatta Hyresmarknadskommittén i Stockholm som får fatta beslut om årets hyror.

Lamerp5rjvsghqttmuqv

Hyran klar för ytterligare 7 000 hushåll i Göteborg

Nyheter   •   2015-03-16 10:00 CET

Årets hyror är klara för ytterligare 7 000 hushåll som hyr av privata fastighetsägare i Göteborg. Från 1 april i år höjs hyran med mellan 0,7 och 1,4 procent.

Uqnp0x12utldppqwyorv

Hyresgäster i Göteborg får tillbaka överhyra

Nyheter   •   2015-03-16 09:00 CET

Två hyresgäster i centrala Göteborg får tillsammans tillbaka 88 000 kronor. Detta sedan de under flera år betalat betydligt mer i hyra än vad som varit överenskommet.

Vev2zbgzf5uiblzw1lfy

Bostadsbristen slår hårt mot våldsutsatta kvinnor och barn

Blogginlägg   •   2015-03-11 11:00 CET

Bostadsbristen förvärras för varje år. Unga vuxna bor i allt större utsträckning kvar hemma och tvingas tacka nej till både jobb och utbildning för att de inte kan hitta bostad. Men bostadsbristen drabbar inte bara unga, utan får även svåra konsekvenser för de personer som socialtjänst och kvinnojourer försöker hjälpa.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • xfanugna.lonnlundbacnuk@hylxshmftgjraezcrepfsgolmgastfqrorenmuiwouigingen.se
 • 031-704 50 19
 • 0722-16 31 16

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, biträdande regionchef
 • Förhandling
 • pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 67
 • 0702-99 94 32

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, Pressansvarig
 • Press, Media
 • eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 32
 • 0771-443 443

 • Presskontakt
 • Regionstyrelsens ordförande
 • bengt.svensson@hyresgastforeningen.se
 • 0708-28 01 67
 • 0771-443 443

Om Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Vi är 71 000 medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 71 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region västra Sverige
 • Första Långgatan 21, Box 7304
 • 402 36 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar