G0twdwz06o0nnl4kk3z4

Bostadsvrålet höjer rösten för allas rätt att bo

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 10:29 CET

Helgen den 22-23 november samlas bostadspolitiskt intresserade från hela landet i Göteborg till gemensam aktivism och bostadspolitisk konferens Bostadsvrålet. Konferensen arrangeras av ett dussintal organisationer som på olika sätt sysslar med bostadsfrågor.

Zoo4sen32mxhdeedwbdp

Nils Holgersson-rapporten 2014: Göteborg bland de billigaste kommunerna i länet

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 09:32 CET

Göteborg tillhör de kommuner som har lägst taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten i Västra Götalands län. Det är bara i Skövde och Lidköping som taxorna är lägre.

Zoo4sen32mxhdeedwbdp

Nils Holgersson-rapporten 2014: Högre avgifter i Kungsbacka än i grannkommunen Varberg

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 09:30 CET

Priserna för el, värme, vatten och avfall är drygt 100 kronor högre per månad i Kungsbacka än i grannkommunen Varberg. Det framgår av årets slutrapport från Nils Holgersson-gruppen som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Media-no-image

Kalla Fakta - nya upplagan är äntligen här

Nyheter   •   2014-11-12 10:33 CET

Hur många procent av invånarna i Göteborgsregionen är ensamhushåll?

Hur hög skulle hyran vara om hyresutvecklingen följt den allmänna prisnivån?

Är det verkligen sant att investeringsstöd till nya bostäder leder till ökade byggkostnader?

Vilken kommun i stor-Göteborg har flest antal invånare under 18 år?

Det här är bara några exempel på de många frågor du kan få svar på i Hyresgästföreningens nyutkomna ”Kalla Fakta om hur vi bor – boendet i Göteborgsregionen 2014”.

Det här är sjätte gången Kalla Fakta utkommer och syftet är i likhet med tidigare år att ge en bild av hur bostadsmarknad, befolkningsutveckling, arbetsmarknad och sociala förhållanden ser ut i stor-Göteborg.

Kalla Fakta bygger på officiella källor, bland andra Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen, och uppgifterna är sammanställda för att de har en sak gemensamt. Det handlar om människor och deras boende.

Vi hoppas du får glädje och nytta av Kalla Fakta i ditt arbete. Besök också gärna vår sajt hurvibor.se. Där hittar du med jämna mellanrum uppdaterade uppgifter.

Den sjätte upplagan av "Kalla Fakta om hur vi bor -boendet i Göteborgsregionen 2014" är klar. Syftet är att ge en bild av hur bostadsmarknad, befolkningsutveckling, arbetsmarknad och sociala förhållanden ser ut i regionen. Det handlar helt enkelt om människor och deras boende.

Läs vidare »
Vajomjtsc08kazkkcctt

Låg överenskommelse om hyran i Göteborg

Blogginlägg   •   2014-10-31 11:35 CET

Nyligen kunde en ovanlig hyresöverenskommelse för nästa år träffas i Göteborg. Det ovanliga består i att parterna kunnat enas om en mycket låg hyreshöjning under 2015. Något som är till gagn för både hyresgäster och hyresvärd.

Media-no-image

Förhandlingsordning klar på Bangatan 16 i Göteborg

Nyheter   •   2014-10-31 11:16 CET

Hyreshuset på Bangatan 16 i Göteborg får nu en förhandlingsordning. Det har hyresnämnden i Göteborg beslutat trots att den privata fastighetsägaren sade nej.

En förhandlingsordning är ett avtal som bland annat innebär att hyresvärden inte får höja hyran utan att först förhandla med Hyresgästföreningen. Den gäller också andra förändringar som rör lägenhetens och husets skick.

Det är Hyresgästföreningen som har begärt att en förhandlingsordning ska införas. Föreningen har gått ut med en enkät till de 16 hushåll som hyr lägenheter i huset. Av dem ville nio att det ska införas en förhandlingsordning.

Hyresvärden har dock en annan syn på saken. Han anser att Hyresgästföreningens inblandning skapar misstämning mellan honom och hans hyresgäster. Han säger sig sakna förtroende för Hyresgästföreningen och anser att föreningen tidigare betett sig illojalt och använt hårdare metoder än vad som varit rimligt.

Hyresnämnden valde dock att gå på Hyresgästföreningens linje vilket innebär att en förhandlingsordning införs från 1 december i år.

Hyreshuset på Bangatan 16 i Göteborg får nu en förhandlingsordning. Det har hyresnämnden i Göteborg beslutat trots att den privata fastighetsägaren sade nej.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppgörelse klar på Pennygången - framgång för hyresgästerna

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 08:00 CEST

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter har kommit överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg.

Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan.

 • Det här har varit en lång process där vi stundtals har haft väldigt olika åsikter, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

 • Vår utgångspunkt har varit att alla hyresgäster ska ha möjlighet att bo kvar efter renoveringen. Därför är det oerhört glädjande att Stena Fastigheter nu tar ett socialt ansvar och visar att de vill värna om sina hyresgäster på Pennygången.

Hyreshöjningen kommer att tas ut i två steg. Hälften av höjningen kommer när renoveringen är klar och andra hälften först ett år senare. Snitthöjningen är baserad på en genomsnittslägenhet på 67 kvadratmeter. Det innebär att lägenheter med större yta får en något högre höjning och mindre lägenheter en något lägre.

Den renovering som nu ska genomföras är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Det blir en total ombyggnad av badrummen och därutöver ingår också åtgärder som målning av trapphus, rengöring av fasader, nya elstammar och förstärkt ventilation.

Förutom baspaketet som omfattar samtliga lägenheter finns också en rad tillval som dock medför en extra kostnad för de hyresgäster som väljer att utnyttja den möjligheten.

Mattias Axelsson är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Valvteglet på Pennygången.

 • Det är positivt att det finns en överenskommelse, att rivningskontrakten är borta och att vi nu pratar om hela Pennygången, säger han. Det är grunden för att vi ska kunna fortsätta diskutera framtiden med Stena med utgångspunkt att alla ska kunna bo kvar.

Du som vill veta mer om förhandlingsuppgörelsen är välkommen att kontakta

förhandlingsledare Carl-Johan Bergström 031-704 50 23.

Du som vill komma i kontakt med den lokala hyresgästföreningen är välkommen att ringa Mattias Axelsson 0736-42 38 06.


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter har kommit överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg.

Läs vidare »
Lamerp5rjvsghqttmuqv

Rekordhögt hyreskrav från Varbergs Bostad

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:56 CEST

Varbergs Bostad vill höja hyrorna med hela 5,9 procent från årsskiftet. Bolaget motiverar sitt skyhöga krav med att hyrorna i Varberg är för låga.

Media-no-image

Första hyresuppgörelsen klar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 08:00 CEST

Den första hyresöverenskommelsen för år 2015 är klar i Göteborg. Privatägda Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen är överens om en hyreshöjning på 0, 45 procent från årsskiftet.

Det är en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med.

-  Botrygg ser en dämpad ekonomi i Sverige med mycket låg eller ingen inflation under 2015, säger Joachim Arcari, vd för Botrygg Göteborg. Det ger oss ett gynnsamt läge och därför är det här en rimlig nivå. Ränteläget har under 2014 varit rekordlågt och även detta är en bidragande orsak till att hyresvärdarna bör dela med sig av de lägre räntekostnaderna.

-  Med den här uppgörelsen vill vi också ta vårt ansvar för den rådande situationen på bostadsmarknaden, för hyresrätten och för de hushåll som är ensamstående eller ekonomiskt svagare i samhället.

Hyresgästföreningen har inför höstens förhandlingsomgång betonat vikten av att hyresvärdarna visar största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav inför 2015. Föreningen har redan begärt förhandlingar med ett antal av de större kommunala och privata hyresvärdarna i regionen och framhåller bland annat det samhällsekonomiska läget och hyresgästernas ekonomi som viktiga skäl för att hålla hyreskraven nere.

-  Därför känns det väldigt bra att Botrygg nu går i spetsen och visar att de är beredda att ta ansvar för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige.

-  Vi förutsätter nu att fler hyresvärdar i Västsverige också är beredda att ta sitt ansvar för hyresutvecklingen.

Dagens uppgörelse, som omfattar Botryggs cirka 300 lägenheter i Göteborg, innebär att en genomsnittslägenhet som i dag kostar 7 200 kronor blir cirka 32 kronor dyrare per månad.

Vill du veta mer välkommen att kontakta

Joachim Arcari, vd Botrygg Göteborg, 010-516 30 00

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 0702-99 94 32


Hyresgästföreningen organiserar 70 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Den första hyresöverenskommelsen för år 2015 är klar i Göteborg. Privatägda Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen är överens om en hyreshöjning på 0, 45 procent från årsskiftet. Det är en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med.

Läs vidare »
Z1kctixrefjhhyq6ohyo

Måste man ta med en egen lägenhet för att kunna bo i Göteborg?

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 10:00 CEST

Frågan är i allra högsta grad befogad. Enligt en färsk rapport från branschorganisationen Studentbostadsföretagen är väntetiden för en studentbostad just nu 64 veckor i Göteborg. För att uppmärksamma den skriande bristen på bostäder för stadens studenter genomför Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Hyresgästföreningens arbetsgrupp ”Unga för bostäder i Göteborg” nu en gemensam kampanj.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • anna.lonnlundback@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 19
 • 0722-16 31 16

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, biträdande regionchef
 • Förhandling
 • pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 67
 • 0702-99 94 32

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, Pressansvarig
 • Press, Media
 • eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 32
 • 0771-443 443

 • Presskontakt
 • Regionstyrelsens ordförande
 • bengt.svensson@hyresgastforeningen.se
 • 0708-28 01 67
 • 0771-443 443

Om Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Vi är 69 000 medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 69 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region västra Sverige
 • Första Långgatan 21, Box 7304
 • 402 36 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar