Media-no-image

Hyran klar hos Alebyggen

Nyheter   •   2015-02-26 09:00 CET

Hyresmarknadskommittén har nu beslutat om ny hyra för Alebyggens cirka 2 000 hyresgäster. I snitt blir höjningen 1,2 procent från den 1 januari i år.

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas begärde Hyresgästföreningen att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav. Alebyggen svarade med att kräva 4,99 procent i höjning.

Parterna träffades åtta gånger under hösten utan att komma överens. I december valde Alebyggen att avbryta förhandlingarna på lokal nivå.

Ansvaret för förhandlingen om årets hyror togs därmed över av Hyresmarknadskommittén i Stockholm. Kommittén består av tre representanter från Sabo, som är de kommunägda bostadsbolagens organisation och tre representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund.

Hyresmarknadskommittén har nu beslutat om hyran. I snitt bir höjningen 1,2 procent och gäller från årsskiftet.

Därefter har parterna träffats lokalt och kommit överens om att höjningen blir olika hög i olika områden. Den varierar från 0,5-1,55 procent, vilket bland annat beror på vilken kvalitet som erbjuds i boendet och på om lägenheten har varm- eller kallhyra.

För en lägenhet som i dag har en hyra på 5 000 kronor innebär snitthöjningen 60 kronor mer i månaden.

Eftersom den nya hyran gäller från årsskiftet får hyresgästerna betala höjningen för januari, februari och mars i efterhand på april, maj och juni månads hyresavier.

Har du frågor om uppgörelsen välkommen att kontakta förhandlingsledare Patric Hultskär  031-704 50 72.

Hyresmarknadskommittén har nu beslutat om ny hyra för Alebyggens cirka 2 000 hyresgäster. I snitt blir höjningen 1,2 procent från den 1 januari i år.

Läs vidare »
Media-no-image

Unikt boinflytandeavtal med HSB i Göteborg

Nyheter   •   2015-02-24 12:12 CET

Hyresgästföreningen och HSB i Göteborg har slutit ett avtal om boendeflytande för de drygt 1 500 hushåll som hyr sina lägenheter av kooperationen.

 • Mig veterligt har vi aldrig haft ett avtal om boinflytande med HSB så i vår region är detta unikt. Och det känns kul att HSB nu vill göra sin läxa tillsammans med oss. säger Jesper Bryngelsson, projektstrateg vid Hyresgästföreningens enhet för lokalt utvecklingsarbete..

 • HSB har ju inte fått höjdhopparbetyg i tidigare hyresgästenkäter. Nu har man sträckt ut en hand och vill göra något åt situationen vilket är väldigt positivt.

Boinflytande innebär att hyresgästerna får inflytande över sitt boende, både över den egna lägenheten och över den gemensamma boendemiljön. Det ska handla om verkligt inflytande, medbestämmande, med tydliga ramar, alla hyresgäster som vill ska kunna vara med och arbetet ska leda till konkreta resultat.

 • Verkligt boinflytande skapar ökad trygghet och större gemenskap när människor är med och formger och färgar sitt eget område, säger Jesper Bryngelsson. För allt det här utgår från vad människor vill och upplever i sitt boende, vad som ska hända är inget som bestäms ovanifrån utan det är hyresgästernas egna önskemål som styr.

Jesper Bryngelsson kallar lite skämtsamt avtalet med HSB för ”världens modernaste boinflytandeavtal”.

 • Tidigare har det funnits en oskriven regel när man tecknar avtal att man börjar med att slå fast hur mycket pengar som ska gå till boinflytande. Men här har vi vänt på kuttingen och börjat med att lägga fast en ambitionsnivå.
 • Nu ska det utarbetas en handlingsplan och först därefter ska vi diskutera hur mycket pengar som behövs för att förverkliga detta,

HSB och Hyresgästföreningen är också överens om att hitta former för hur hyresgästernas inflytande och påverkan vid ombyggnationer ska kunna stärkas.

Är du hyresgäst hos HSB och har tankar om hur du skulle vilja utveckla ditt bostadsområde? Ta gärna kontakt med Jesper Bryngelsson på telefon 031-704 50 26, eller 0708-794 107 så berättar han mer.

Hyresgästföreningen och HSB i Göteborg har slutit ett avtal om boendeflytande för de drygt 1 500 hushåll som hyr sina lägenheter av kooperationen.

Läs vidare »
Ew4zpqqjwo6yqvk59kqt

Grattis till nya invånare - men var ska de bo?

Blogginlägg   •   2015-02-19 10:18 CET

Grattis Göteborg. Förra året fick staden 7 874 nya invånare enligt dagsfärska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Media-no-image

Hyran klar för Partillebos hyresgäster

Nyheter   •   2015-02-18 09:00 CET

Årets hyror är klara hos kommunala Partillebo. Uppgörelsen som berör omkring 3 500 hushåll i Partille innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 0,8 procent.

 • Den här uppgörelsen ligger på en rimlig nivå. Vi har fått ner bolagets ursprungliga krav ordentligt och det ser vi som ett tillfredställande resultat, säger Patric Hultskär, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

Höjningen blir inte likadan i alla Partillebos lägenheter utan varierar mellan

0-1,34 procent, beroende på bland annat standard och förvaltningskvalitet i enskilda områden.

Uppgörelsen gäller från första april i år. Hyresgästerna betalar ingen hyreshöjning i efterskott för januari, februari och mars.

För en hyresgäst som i dag har 5 000 kronor i hyra innebär genomsnittshöjningen 40 kronor mer i månaden.

När förhandlingarna startade ville Partillebo höja hyran med i genomsnitt 2 procent. Hyresgästföreningen begärde från sitt håll att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina krav både med tanke på hyresgästernas ekonomi och det allmänna ekonomiska läget med mycket låga räntor och inflation

Årets hyror är klara hos kommunala Partillebo. Uppgörelsen som berör omkring 3 500 hushåll i Partille innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 0,8 procent.

Läs vidare »
D4axjdcp9or2ggstaims

Medlemmarna allt nöjdare med juridisk hjälp

Nyheter   •   2015-02-17 09:19 CET

​Medlemmarna i västra Sverige blir allt nöjdare med hur våra handläggare och jurister hanterar deras ärenden. Det visar en undersökning som genomfördes i höstas. - Det är ett väldigt tydligt bevis på den medlemsnytta vi gör, säger juridiska enhetens chef Ann-Kristin Hedeberg.

M9q0zm3ko8sewejc514c

Hyresgästföreningen anställer ny bostadspolitiskt sakkunnig

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 09:41 CET

I början av mars tillträder Thomas Martinsson tjänsten som bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Thomas kommer närmast från ett uppdrag som kommunalråd i Göteborg där han representerat Miljöpartiet.

Vajomjtsc08kazkkcctt

Hyran klar hos Bostads AB Poseidon i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 09:00 CET

Årets hyror är nu även klara hos Bostads AB Poseidon i Göteborg. Uppgörelsen som berör drygt 26 000 hushåll innebär att hyran höjs med i genomsnitt 0,8 procent.

Ylz7plsbfeqcjcr6m5gl

Hyran klar hos Eksta i Kungsbacka

Nyheter   •   2015-02-12 09:00 CET

Årets hyror är klara hos kommunägda Eksta i Kungsbacka. I genomsnitt blir höjningen 0,9 procent från 1 mars i år.

Dhfktrv4ukikalxizfaw

Fördubblad väntetid för hyreslägenhet i Göteborg

Nyheter   •   2015-02-11 09:00 CET

På fem år har den genomsnittliga kötiden för ett hyreskontrakt i Göteborg mer än fördubblats. År 2010 hade den som fick en lägenhet köat i genomsnitt 526 dagar. Förra året var antalet ködagar 1 190. Alltså mer än tre år.

B9cfggq56vxua9fs4szy

Skräpjägare skapar positiva värden

Nyheter   •   2015-02-10 10:29 CET

Ökad gemenskap, trivsammare boendemiljö och lägre hyror. Skräpjägarna är ett koncept som för med sig fördelar för de boende på flera olika plan.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • anna.lonxpduapnlziunwhdback@hyreijsgasqrbwdqtfzabcwuorenjogzinpxfkgeimn.se
 • 031-704 50 19
 • 0722-16 31 16

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, biträdande regionchef
 • Förhandling
 • peevylkmdramhx.kmeoulisnchakpourjiim@hspyrxjubeskpftgaozstfovvvpioszgcscrenisxujngurqrenkvsvhy.stne
 • 031-704 50 67
 • 0702-99 94 32

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, Pressansvarig
 • Press, Media
 • eva.thorpenberg@hyresgastforeningen.se
 • 031-704 50 32
 • 0771-443 443

 • Presskontakt
 • Regionstyrelsens ordförande
 • tzbengt.svmzogenssjrbkgoonbo@hyrjuhpesgastqzforevfningwddsdoen.sabe
 • 0708-28 01 67
 • 0771-443 443

Om Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Vi är 71 000 medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 71 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region västra Sverige
 • Första Långgatan 21, Box 7304
 • 402 36 Göteborg
 • Vår hemsida

Länkar