Skip to main content

Färre vräkningar ger färre hemlösa

Blogginlägg   •   Feb 16, 2016 08:00 CET

Att bli vräkt är ofta ett av de första stegen i ett fritt fall utför och resultaterar alltför ofta i långvarig hemlöshet. Men nyrekryteringen till hemlöshet kan bromsas genom ett aktivt vräkningsförebyggande arbete.

Förra året blev 135 Göteborgsfamiljer vräkta från sina hem. 26 barn berördes av vräkningarna Det är en ökning jämfört med åren innan och antal inblandade barn har mer än fördubblats visar färska siffror från Kronofogden,

Att stå utan ett hem är en mänsklig tragedi. All grundläggande trygghet rycks undan och i den situationen är det lätt att tappa fotfästet helt och hållet.

I en debattartikel i GP från förra året beskrev en av Göteborgs hemlösa sin situation:

”Jag tjuvåker ibland på spårvagnen, det finns ändå ingen adress att skicka mina böter till. Jag önskar att samhället frågade mig vad jag behöver för hjälp för att komma på banan igen. Jag behöver sömn och en trygg plats att knyta an till, det ni kallar hem. Ibland behöver jag stöd i min vardag men framförallt behöver jag ett hem.

Hade jag haft ett hem hade jag kunnat ta jobbet de erbjöd mig och då hade jag nog känt mig stolt och jag hade kunnat få arbetskompisar att prata med. Precis som jag hade och gjorde när jag läste till bibliotekarie och hade ett hem.

På den tiden brukade jag ha fredagsmys på fredagar och ta sovmorgon på söndagar. Det gör jag inte nu för jag vet aldrig var jag hittar tak över huvudet på fredag.”

I den nya plan mot hemlöshet som antagits av Göteborgs stad ingår en rad åtgärder för att förbättra situationen för dem som redan har hamnat i hemlöshet och hopplöshet. Bland annat finns en tydlig inriktning på att satsa på metoden Bostad Först, vilket är precis vad den hemlösa rösten i citatet efterlyser.

Bostad Först innebär precis det son namnet indikerar. Genom att få en chans till ett eget hem, under första tiden med ett andrahandskontrakt, skapas betydligt bättre förutsättningar för att ta itu med de eventuella andra problem den hemlösa kan ha som till exempel psykisk ohälsa och/eller långvarigt missbruk.

Självklart behövs individuellt utformat stöd under den processen. Men såväl internationellt som i de städer i Sverige som prövat metoden är erfarenheterna goda. Drygt 80 procent av deltagarna klarar sitt boende; det vill säga de betalar sin hyra i tid, vårdar sin lägenhet och stör inte sina grannar.

Förutom det batteri av åtgärder som föreslås för att förbättra situationen för de redan hemlösa vill Göteborg även intensifiera arbetet med att förebygga vräkningar. Det finns nämligen ett mycket tydligt samband mellan vräkning och långvarig hemlöshet.

Den som en gång har blivit vräkt har mycket svårt, i många fall inte en chans, att komma tillbaka på den ordinarie bostadsmarknaden. I stället hänvisas de till osäkra, tillfälliga och inte sällan dyra boendelösningar.

I planen finns en tydlig nollvision: inga barnfamiljer ska behöva vräkas. Andra förslag är gemensamma hembesök av hyresvärd och socialtjänst och att hushåll med hyresskulder tillsammans med hyresvärden kan upprätta avbetalningsplaner.

Det är nämligen vanligt att det är just hyresskulder som är orsak till att människor vräks. Sedan finns det naturligtvis enstaka fall, som allvarliga störningar, hot och trakasserier, där en vräkning slutligen blir den enda lösningen.

Det finns redan fastighetsägare som jobbar aktivt för att förebygga vräkningar. Till exempel söker representanter för hyresvärd och socialtjänst tillsammans upp hyresgäster som missat senaste månadshyran.

  • Vi har räddat många på det här viset. Det handlar inte bara om pengarna utan om människan bakom också, sade en representant för en av de hyresvärdar som jobbar förebyggande i en tidningsintervju för en tid sedan.

Hyresgästföreningen bidrog för ett par år sedan till en lagändring som ger ett starkare skydd och större möjlighet för våldsutsatta hyresgäster att få bo kvar. Vi ser också gärna ett utökat samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och Hyresgästföreningen för att försöka förhindra nyrekrytering till hemlöshet.

Fler behöver arbeta mer aktivt och förebyggande mot vråkningar. Det kräver vilja, samarbete och engagemang från alla inblandade parter. Vi hoppas innerligt att det engagemanget och den viljan finns.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy