Skip to main content

Taggar

bostadspolitik

engagemang

hyresförhandlingar

Så tycker politikerna i Mölndal i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Ale i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Kungsbacka i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Kungälv i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Varberg i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Härryda i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Göteborg i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Stenungsund i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Lerum i bostadsfrågan
Så tycker politikerna i Partille i bostadsfrågan
Så tycker politikerna på Öckerö i bostadsfrågan
Så tycker politikerna på Tjörn i bostadsfrågan
Så tycker politikerna på Orust i bostadsfrågan
Var tredje hyresgäst kan bli tvungen att flytta

Så många som var tredje hyresgäst kan tvingas flytta från sina hem om hyran höjs med 50 procent efter ombyggnation. Det visar en färsk undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra i Göteborg och som kartlägger effekterna för hyresgästerna av hyreshöjningar på tre olika nivåer.

Hur bor unga vuxna - hur vill de bo? Göteborgsregionen 2017

Var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år i Storgöteborg bor kvar hemma hos föräldrarna. Nästan alla av dem skulle egentligen vilja flytta men har inte råd eller möjlighet att skaffa en egen bostad. Det framgår av Hyresgästföreningens senaste kartläggning av Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen.

Hur bor unga vuxna - hur vill de bo? Göteborgsregionen 2015

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Vi har frågat 1 106 unga vuxna i Göteborgsregionen mellan 20 och 27 år som svarat på frågor om hur de bor och hur de vill bo. Undersökningen omfattar Göteborgs stad, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale och Lerum. Undersökningen har gjorts av SKOP under feb - mars 2015.

Hur bor unga vuxna - hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013

Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen vartannat år sedan 1997 genomfört en undersökning av unga vuxnas boende. 2013 års undersökning genomfördes mellan 15 januari och 21 februari 2013. Den undersökta gruppen består av unga vuxna mellan 20–27 år i Sverige.

Medlemsundersökning om fastighetssförvaltning 2016

Hyresgästföreningen i västra Sverige har under våren genomfört en stor medlemsundersökning för att få reda hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd och med skötseln av den vardagliga förvaltningen. Enkäten har genomförts av undersökningsföretaget Enkätfabriken och har besvarats av 9 793 hyresgäster. Samtliga tillfrågade hyresgäster är medlemmar i Hyresgästföreningen.

Hyresgästerna om fastighetssförvaltningen 2013

Vill du veta vad cirka 10 300 hyresgäster i västra Sverige har att säga om sitt boende? SCB har för fjärde gången genomfört denna boendeundersökning på uppdrag av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur hyresgästerna uppfattar och upplever den vardagliga fastighetsförvaltningen.

Hyresgästerna om fastighetssförvaltningen 2010

Är du nyfiken på vad cirka 10 800 hyresgäster i västra Sverige har att säga om sitt boende? Syftet med den här undersökningen är att mäta hur hyresgästerna upplever att fastighetsför-valtaren/hyresvärden klarar av skötsel, service och underhåll av fastighe-ten och av lägenheten. Utöver detta tillhandahålls ett tydligt och åtgärds-inriktat underlag för förbättringsarbete.