Skip to main content

Bostadsbyggandet ökar i länet – men bristen består

Nyhet   •   Jul 17, 2019 10:47 CEST

Trots att bostadsbyggandet ökade under förra året i Västra Götalands län. Men trots det består bostadsbristen.

Bostadsbyggandet ökade under förra året i Västra Götalands län. Men trots det består bostadsbristen och nästan alla kommuner i länet bedömer att de har ett underskott på bostäder. Utvecklingen är oroande och svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar människors livskvalitet samt ungdomar och barns uppväxtvillkor.

Det framgår av den årliga bostadsmarknadsanalysen från länsstyrelsen i Västra Götaland som blev klar nu i sommar.

Under 2018 färdigställdes 7 900 bostäder i länet. Det är cirka 1 000 fler än under 2017 och den högsta siffran sedan 1992. Det färdigställdes 3 250 hyresrätter, 3 300 bostadsrätter och 1 350 äganderätter. De allra flesta av de nybyggda bostäderna finns i Göteborgsregionen. I Göteborgsregionen färdigställdes cirka 5 600 bostäder. I Boråsregionen färdigställdes cirka 700 bostäder, i Fyrbodal cirka 700 och i Skaraborg cirka 950.

– Under 2018 påbörjades byggandet av 9 380 bostäder i länet, vilket är nästan lika många som under 2017. En starkt bidragande orsak till utvecklingen i länet är att byggandet ökade kraftigt i Göteborg under 2018. Mer än hälften av de bostäder som började byggas i länet under 2018 fanns i Göteborg, cirka 5 200 bostäder. Kommunerna i länet bedömer att bostadsbyggandet ska fortsätta vara högt de kommande två åren, heter det i analysen.

Trots att bostadsbyggande i länet ökat under flera år pekar länsstyrelsen på att underskottet av bostäder är utbrett i stora delar av länet. Det råder brist på bostäder i 47 av länets 49 kommuner. Två kommuner anger att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.

– Det påverkar människors livskvalitet och barns uppväxtvillkor. Särskilt svårt är det för hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden för första gången eller på en ny ort. Utvecklingen är oroande och svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar människors livskvalitet samt ungdomar och barns uppväxtvillkor.

Kommunerna bedömer också att det råder brist på bostäder för olika grupper på bostadsmarknaden. I 42 kommuner är det brist på bostäder för nyanlända. I nästan lika många är det brist på bostäder för ungdomar och i 25 kommuner saknas det bostäder för studenter. I 19 kommuner är det underskott på särskilda boendeformer för äldre, medan 25 kommuner anger att de har balans. När det gäller särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning anger 26 kommuner att det råder underskott, medan 19 kommuner uppger balans.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar kommunerna att det främst är höga produktionskostnader och brist på detaljplan på attraktiv mark som begränsar bostadsbyggandet. Det är stor variation mellan kommunerna och svaren skiljer sig även mellan delregionerna.

I Göteborgsregionen är svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar det hinder flest kommuner anger, följt av brist på detaljplan på attraktiv mark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.