Skip to main content

Kungsbackas elnätspris bland de högsta i landet

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 10:44 CEST

Undersökningen visar att kostnaderna för elnätet i Kungsbacka kommun ökade med drygt tio procent jämfört med förra året. Foto: Arkivfoto

Kungsbacka har dyrast elnätsavgifter i regionen och har bland de 13 högsta priserna i landet. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökning som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Undersökningen visar att kostnaderna för elnätet i Kungsbacka kommun ökade med drygt tio procent jämfört med förra året. Det innebär att priserna för 2019 landade på 119,6 öre/kWh inklusive moms. Det är en av de högsta avgifterna i landet. Det innebär också att kommunen har högst elnätspriser i regionen och gick om Stenungsund som toppade listan förra året.

– Vi ser att det är stora skillnader mellan kommunerna i vår region och både Kungsbacka och Stenungsund sticker ut med höga avgifter och stora höjningar de senaste fem åren. De höga priserna drabbar konsumenterna som inte kan välja elnätleverantör, säger Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

På nationell nivå är prishöjningen i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med sex procent. Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort.

Under de senaste fem åren har Vattenfall höjt elnätsavgifterna med 41,3 procent, E.ON med 38,1 procent och Ellevio med 17,2 procent. Övriga leverantörer har i snitt höjt med 18,9 procent.

– Det är viktigt att förordningen om intäktsram för elnätsverksamhet som regeringen beslutade om i augusti 2018 får tid att verka nu utan förändringar. Förordningen är ett viktigt skydd för landets konsumenter som inte har något alternativ att välja på när det gäller elnätsleverantör, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Fakta:

  • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.
  • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
  • I undersökningen har den årliga elnätsavgiften beräknats för typhuset i Nils Holgersson-rapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inkl moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.
  • Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenterna. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna. Som underlag Energimarknadsinspektionens rapport ”Elnätsföretagens nättariffer” använts.

Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.


Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Jenny Juthstrand, utredare Hyresgästföreningen Region västra Sverige, 010- 459 24 32 
Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen, 070-076 36 94
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Kommun Elnät 2019 [öre/kWh inkl moms] Elnät 2018 [öre/kWh inkl moms] Prisökning 1 år [%] Elnät 2014 [öre/kWh inkl moms] Prisökning 5 år [%] Rang 2019 Nätföretag 2019
Kungsbacka 119,6 108,6 10,1% 86,3 38,5% 256 E.ON Energidistribution AB
Stenungsund 110,7 110,7 0,0% 78,7 40,7% 193 Vattenfall Eldistribution AB
Orust 101,3 99,1 2,2% 87,8 15,4% 154 Västra Orusts Energitjänst ek. för.
Tjörn 96,1 101,8 -5,6% 84,0 14,4% 144 Ellevio AB
Öckerö 96,1 101,8 -5,6% 84,0 14,4% 145 Ellevio AB
Ale 94,6 90,6 4,4% 75,7 25,0% 137 Ale El ek. för.
Härryda 90,7 88,9 2,1% 71,3 27,3% 116 Härryda Energi AB
Kungälv 77,6 75,5 2,8% 71,2 9,0% 65 Kungälv Energi AB
Varberg 73,8 68,8 7,3% 63,0 17,1% 51 Varberg Energi AB
Lerum 68,0 66,0 3,1% 57,5 18,4% 31 Lerum Energi AB
Partille 64,7 63,5 1,8% 56,0 15,5% 19 Partille Energi Nät AB
Göteborg 62,9 61,3 2,7% 54,4 15,6% 16 Göteborg Energi Nät AB
Mölndal 54,9 54,9 0,0% 51,6 6,5% 4 Mölndal Energi Nät AB
Medel region 85,5 84,0 1,8% 70,9 20,6%
Medel riket 96,7 93,3 3,6% 75,9 27,4%

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.